توجه : تمامی مطالب این سایت از سایت های دیگر جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران یا عدم رضایت مدیر سایت مطالب کپی شده توسط ایدی موجود در بخش تماس با ما بالای سایت یا ساماندهی به ما اطلاع داده تا مطلب و سایت شما کاملا از لیست و سایت حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

  آرایه ادبی من اینجا چون نگهبانم تو چون گنج

  1 بازدید

  آرایه ادبی من اینجا چون نگهبانم تو چون گنج را از سایت اسک 98 دریافت کنید.

  کلاس مجازی دورس ابتدایی تا پایه هفتم

  باسلام امروز فارسی هفتم رفع اشکال از کل کتاب :

  درس هفتم بیت 10 :

  من اینجا چون نگهبانم تو چون گنج  *****    تورا اسودگی باید مرا رنج

  معنی : من اینجا مانند نگهبان از تو مراقبت میکنم و تو باید راحت باشی و من سختی بکشم

  ارایه : چون گنج تشبیه    چون نگهبان تشبیه   اسودگی و رنج تضاد

  ارایه های ادبی: تو مفعول  گنج        تو در مصراع دوم مفعول است  من در مصراع اول نهاد هست

  مرا در مصراع دوم نهاد است

  نکته : * همیشه چون برای تشبیه نیست *

  منبع مطلب : yesgooddarse2.blogfa.com

  مدیر محترم سایت yesgooddarse2.blogfa.com لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

  تشبیه وارکان آن

  تشبیه:ادعای شباهت میان دو چیز یعنی مانند کردن چیزی به چیز دیگر.

  هر تشبیه چهار رکن دارد که عبارتند از:

  1.مشبه:چیزی یا کسی که قصد مانند کردن آن را داریم.

  2.مشبه به:چیزی یا کسی که مشبه را به آن مانند می کنیم.

  3.ادات تشبیه :واژه ای است که نشان دهنده پیوند شباهت است. کلماتی مانند:(به سان/به رنگ/چو/همچو/چون/گویی/به صورت/به شیوه/ گفتی/مثل و.....)

  نکته:گاهی پسوند (( وار)) به عنوان ادات تشبیه  به کار می رود مانند صدف وار = مانند صدف گاهی هم فعل ( ماند و گفتی) به عنوان ادات تشبیه به کار می روند. مانند: عالم بی عمل به چه ماند ؟به زنبور بی عسل.یعنی عالم بی عمل مانند زنبور بی عسل است.

  4.وجه شبه:ویژگی مشترک میان مشبه و مشبه به را می گویند.

  چو  غنچه گرچه فروبستگی است کار جهان  // تو همچو باد بهاری گره

  ادات مشبه به       وجه شبه            مشبه        مشبه ادات   مشبه به  

  گشا   می باش

  وجه شبه

  نکته: چو و چون در صورتی ادات تشبیه محسوب می شوند که به معنی (مثل و مانند) به کار روند.

  نکته:از میانارکان تشبیه فقط ارکان فرعی( ادات و وجه شبه ) حذف

  می شوند.

  من اینجا چون نگهبانم تو چون گنج

  در مصراع بالا من(مشبه ) / چون(ادات)/نگهبان(مشبه به) است اما وجه شبه حذف است.تو(مشبه) /چون(ادات)/گنج(مشبه به) و وجه شبه محذوف است.

  مثال دیگر: که نی ام کوهم ز صبر و حلم و داد

  در این مصراع ارکان تشبیه عبارتند از"م" در کوهم (مشبه) است /کوه(مشبه به ) و صبر وحلم و داد(وجه شبه) اما ادات تشبیه حذف است.

  توجه: برای این که ارکان تشبیه را به راحتی پیدا کنیم مصراعها را بر

  اساس ارکان دستوری مرتب می کنیم یعنی نهاد در اول جمله  قرا ر

  می گیرد و فعل در پایان جمله و سایر اجزا هم در بین نهاد و فعل با

  حفظ نظم و ترتیب قرا ر می گیرند. اگر مصراع بالا را به ترتیب ارکان

  منظم کنیم به این صورت در می آید: من کاه نیستم من از جهت صبر و

  حلم و داد مانند کوه هستم.

  نکته گاهی نظم ارکان تشبیه در شعر یا نثر به هم می خورد یعنی در برخی ادات تشبیه اول قرار می گیرد یا مشبه به در آغاز قرار می گیرد

  و مشبه بعد از آن .

  منبع مطلب : hafez2010h.blogfa.com

  مدیر محترم سایت hafez2010h.blogfa.com لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

  درس هفتم: علم زندگانی

  پیام درس: 1- از تجربه بزرگترها استفاده کنید. 2- فرزندان مانند گنج ارزشمند برای پدر و مادر هستند. 3- برای رسیدن به موفقیّت باید تلاش کرد.

  1- کبوتر بچه‌ای با شوق پرواز / به جرئت کرد روزی بال و پر باز

  - کبوتر کوچکی با اشتیاق پرواز روزی با جرئت بال و پر را باز کرد.

  قلمرو ادبی: جرئت داشتن کبوتر تشخیص است.

  2- پرید از شاخکی بر شاخساری / گذشت از بامکی بر جو کناری

  - از شاخۀ کوچکی به سر شاخه پرید. از بام کوچکی گذشت و به کنار جوی آبی رسید.

  قلمرو فکری: بیت دو جمله است. «ـَ ک» نشانۀ کوچکی یا تصغیر است. بیت شاخک، شاخسار، بامک، جو کنار، متمم هستند.

  3- نمودش بس که دور آن راه نزدیک / شدش گیتی به پیش چشم تاریک

  از بس آن راه نزدیک به نظرش طولانی آمد جهان پیش چشمش تاریک شد.

  قلمرو فکری:‌ «ش» در شدش جهش ضمیر دارد و به چشم می‌چسبد. آن راه و گیتی، نهاد هستند.

  قلمرو ادبی: دور و نزدیک، تضاد دارند. جهان پیش چشمش تاریک شد. کنایه سرش گیج رفت.

  4- ز وحشت سست شد بر جای ناگاه / ز رنج خستگی ماند در راه

  از ترس ناگهان در جایش سست شد و به خاطر خستگی در راه ماند.

  قلمرو ادبی: در راه ماندن کنایه از ناتوانی

  5- فتاد از پای کرد از عجز فریاد / ز شاخی مادرش آواز در داد

  - خسته شد و با ناتوانی فریاد زد. از شاخه‌ای مادرش او را صدا کرد.

  قلمرو فکری: بیت سه جمله است. مادر، نهاد است. پا، عجز، شاخی، متمم هستند.

  قلمرو ادبی: از پا افتادن کنایه از خسته شدن است. مصراع دوم تشخیص دارد.

  6- « تو را پرواز بس زود است و دشوار / ز نوکاران که خواهد کار بسیار»

  - پرواز برای تو بسیار زود و دشوار است. کسی از افراد تازه‌کار و بی‌تجربه کار زیاد نمی‌خواهد.

  قلمرو فکری: بیت سه جمله است. «پرواز و که» نهاد هستند. «را» به معنی«برای» حرف اضافه است.

  قلمرو ادبی: نوکاران کنایه از بی‌تجربه‌ها

  7- هنوزت نیست پای برزن و بام / هنوزت نوبت خواب است و آرام

  هنوز زمان رفتن به کوچه و پشت بام نیست. اکنون وقت خواب و آرامشت است.

  قلمرو فکری: بیت سه جمله است. «ت» در دو مصراع جهش ضمیر دارد.

  8- تو را توش هنر می‌باید اندوخت / حدیث زندگی می‌باید آموخ5ت

  - تو باید هنر بیاموزی و سخن زندگی را فرا بگیری.

  قلمرو فکری: بیت دو جمله است. فعل‌ها غیر شخصی است. «را» به معنی «برای» و حرف اضافه و «تو» متمم است.

  قلمرو ادبی: هنر مانند توشه و زندگی مانند حدیث، دو تشبیه دارد.

  9- بباید هر دو پا محکم نهادن / از آن پس فکر بر پای ایستادن

  - باید هر دو پا را محکم بگذاری و بعد از آن به فکر ایستادن باشی.

  قلمرو فکری: بیت دو جمله است. فعل غیر شخصی است و نهاد ندارد.

  10- من اینجا چون نگهبانم تو چون گنج / تو را آسودگی باید مرا رنج

  - من اینجا مانند نگهبان هستم و تو مانند گنج هستی. من باید رنج بکشم تا تو آرامش داشته باشی.

  قلمرو فکری: بیت چهار جمله است. نگهبان، گنج، تو در مصراع دوم، من در مصراع دوم، متمم هستند. هر دو«را» به معنی «برای» حرف اضافه است. قلمرو ادبی: من به نگهبان و تو به گنج تشبیه شده است. نگهبان و گنج مراعات‌‌نظیر هستند.

  11- مرا در دام‌ها بسیار بستند / ز بالم کودکان پرها شکستند

  - مرا در دام‌های زیادی زندانی کردند و کودکان پرهای بالم را شکستند.

  12- گه از دیوار سنگ آمد گه از در / گهم سرپنجه خونین شد گهی سر

  - گاهی از دیوار و گاهی از در، سنگ به من زدند. گاهی بالم و گاهی سرم خونی شد.

  قلمرو فکری: بیت چهار جمله است. سنگ، سرپنجه، سر، نهاد جمله‌ها هستند. «م» در گهم جهش ضمیر دارد و به سرپنجه می‌چسبد. قلمرو ادبی: آمدن سنگ، تشخیص است. گه، تکرار دارد. سرپنجه و سر، مراعات‌نظیر دارد.

  13- نگشت آسایشم یک لحظه دمساز / گهی از گربه ترسیدم گه از باز

  - آسایش یک لحظه همراهم نگشت. گاهی از گربه و گاهی از پرندۀ شکاری ترسیدم.

  قلمرو فکری: بیت سه جمله است. آسایش، نهاد جمله است. «م» در آسایشم جهش ضمیر دارد.

  قلمرو ادبی: همراه شدن آسایش، تشخیص دارد. گربه و باز مراعات نظیر دارد.

  14- هجوم فتنه‌های آسمانی / مرا آموخت علم زندگانی

  حملۀ بلاهای آسمانی به من علم زندگی آموخت.

  قلمرو فکری: «را» به معنی«به» حرف اضافه است. بیت یک جمله است. قلمرو ادبی: بیت تشخیص دارد.

  15- نگردد شاخک بی‌بن برومند / ز تو سعی و عمل باید ز من پند

  شاخۀ کوچک بدون ریشه پربار نمی‌شود. تو باید سعی و تلاش کنی و من به تو پند بدهم.

  قلمرو فکری: بیت سه جمله است. شاخک، سعی و عمل، پند، نهاد جمله‌ها هستند. فعل جمله دوم(باید) است.

  منبع مطلب : tavanaelmi.blogfa.com

  مدیر محترم سایت tavanaelmi.blogfa.com لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  رقیه درزاده 10 ماه قبل
  0

  ای کاش یک دوست دارم نظرات کمکم می کرد

  رقیه درزاده 10 ماه قبل
  0

  خیلی خوب ممنون 🌹⁦❤️⁩

  اسناد اسکندری 1 سال قبل
  -1

  سلام خوبین

  مثل یک شاخه گل جوانه بزن

  بزن میشه فعل بعد از فعل میپرسیم چه کسی یا چه. چیزی بعد تو اینجا نهاد محذوف است و نهاد میشه *تو*

  امیدوارم مفید باش

  ناشناس 1 سال قبل
  -1

  عالی

  مهدی 2 سال قبل
  -2

  نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  برای ارسال نظر کلیک کنید