در حال پالایش مطالب میباشیم تا اطلاع ثانوی مطلب قرار نخواهد گرفت.
  توجه : تمامی مطالب این سایت از سایت های دیگر جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران یا عدم رضایت مدیر سایت مطالب کپی شده توسط ایدی موجود در بخش تماس با ما بالای سایت یا ساماندهی به ما اطلاع داده تا مطلب و سایت شما کاملا از لیست و سایت حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

  آرایه های ادبی درس هفتم فارسی هشتم

  1 بازدید

  آرایه های ادبی درس هفتم فارسی هشتم را از سایت اسک 98 دریافت کنید.

  مطالب درسی هشتم

  آداب نیکان

  🔻🔻🔻🔻معنای واژه ها:

  آورده اند :نقل کرده اند
  شیخ:پیر ،مراد،راهنما
  مرید :شاگردان،پیروان
  ارشاد:راهنمایی
  باری:به هرحال ،خلاصه
  به قدر :به اندازه
  بی موقع و حساب :نه به جا
  از پی :به دنبال
  طعام :خوراک
  چرتکه:وسیله ای چوبی و مهره ای که مخصوص حساب و کتاب در قدیم بوده است.
  چاپار:پیک ،پست چی
  مستمعان :شنوندگان
  آداب :راه ها و رسم ها
  دعوی :ادعا
  معترف:اعتراف کننده ،اقرار کننده
  تاریکی دل :گمراهی
  نیت :قصد ،اراده
  بغض:گرفتگی گلو
  خلق:مردم
  اسطرلاب:ابزار علم و ستاره شناسی قدیم
  چیرگی :تسلط ،پیروزی
  هنجار :معیار ،قاعده
  حرمت :عزت و احترام
  متعالی :بلندمرتبه و برتر
  فناوری:تکنولوژی
  حریم :مکان قابل دفاع و احترام
  آفرینش گری :خلاقیت
  پیوسته :همواره ،مداوم

  🔻🔻🔻🔻🔻🔻معنی برخی عبارت ها:

  ✅مریدان از پی او رفتند.

  ☑️معنی عبارت:شاگردان دنبال او رفتند.
  ✅او را طلب کنید که مرا با او کار است

  ☑️معنی عبارت :او را بخواهید و پیدا کنید که من با او کار دارم .

  ✅از پیش خود می خورم

  ☑️معنی عبارت :به غذای دیگران دست درازی نمی کنم و از آن چه که جلوی خودم است می خورم.

  ✅آری به قدر می گویم و بی موقع و بی حساب نمی گویم .به قدر فهم مستمعان می گویم .

  ☑️معنی عبارت:بله ،به اندازه سخن می گویم ،بی موقع و بدون فکر حرف نمی زنم و به اندازه ای که شنوندگان حرفمم را بفهمند ؛سخن می گویم .

  ✅چه جای طعام خوردن که سخن گفتن هم نمی دانی

  ☑️معنی عبارت:غذا خوردن که بلد نیستی هیچ ،سخن گفتن هم بلد نیستی .

  ✅جنید دامنش بگرفت

  🔸دامن کسی را گرفتن :کنایه از متوسل شدن به کسی _از او درخواست کمک کردن
  _______________________________

  🔻🔻🔻🔻🔻تاریخ ادبیات:

  محمد حبله رودی

  از نویسندگان بزرگ قرن یازدهم هجری است و اثر معروف ((جامع التمثیل)) از اوست .


  ⭕️کتاب جامع التمثیل کتابی است درباره ی تمثیل ها و حکایت ها به ویژه حکایت هایی که به صورت امثال در آمده اند .
  ____________________________

  ⭕️⭕️⭕️جنید بغدادی :
  ابوالقاسم بن محمدبن جنید ،عارف معروف و عالم دینی که در قرن دوم و سوم می زیسته .وی در بغداد به دنیا آمد و از کسانی است که درباره ی علم توحید در بغداد سخن گفته است .

  ⭕️⭕️⭕️بهلول :
  از اشخاص دانا و آگاه معاصر هارون الرشید خلیفه ی عباسی بود.وی نسبت به مسائل اجتماعی خود دیدی انتقادی و طنز آمیز داشت.

  پایدار باشید 🌷🌷🌷

  منبع مطلب : maryamshabani.blogfa.com

  مدیر محترم سایت maryamshabani.blogfa.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  آرایه های درس آداب نیکان فارسی هشتم به همراه معنی کلمات و اعلام

  آرایه های درس آداب نیکان .

  آرایه های درس آداب نیکان

  معنی کلمات

  آورده اند: نقل کرده اند
  شیخ: پیر، مراد، راهنما
  مریدان: شاگردان،پیروان
  ارشاد: راهنمایی
  باری: به هرحال، خلاصه
  به قدر: به اندازه
  بی موقع و حساب: نا به جا، نسنجیده
  از پی: به دنبال
  طعام: خوراک، غذا
  چرتکه: وسیله ای چوبی و مهره ای که مخصوص حساب و کتاب در قدیم بوده است.
  چاپار: پیک ،پست چی، قاصد
  مستمعان: شنوندگان
  آداب: راه ها و رسم ها
  دعوی: ادعا
  معترف: اعتراف کننده ،اقرار کننده
  تاریکی دل: گمراهی
  نیت: قصد، اراده
  بغض: گرفتگی گلو
  خلق: مردم
  اسطرلاب: وسیله ای برای تشخیص وضعیت ستارگان در قدیم
  چیرگی: تسلط، پیروزی، غلبه
  هنجار: معیار، قاعده
  حرمت: عزت و احترام
  متعالی: بلندمرتبه
  فناوری: تکنولوژی
  حریم: محدوده، مرز
  آفرینش گری: خلاقیت
  پیوسته: همواره، مداوم

  معنی برخی عبارت ها

  مریدان از پی او رفتند. شاگردان دنبال او رفتند.

  او را طلب کنید که مرا با او کار است او را بخواهید و پیدا کنید که من با او کار دارم.

  از پیش خود می خورم به غذای دیگران دست درازی نمی کنم و از آن چه که جلوی خودم است می خورم.

  آری به قدر می گویم و بی موقع و بی حساب نمی گویم .به قدر فهم مستمعان می گویم. بله، به اندازه سخن می گویم ،بی موقع و بدون فکر حرف نمی زنم و به اندازه ای که شنوندگان حرفمم را بفهمند؛ سخن می گویم.

  چه جای طعام خوردن که سخن گفتن هم نمی دانی.  غذا خوردن که بلد نیستی هیچ، سخن گفتن هم بلد نیستی.

  جنید دامنش بگرفت

  * دامن کسی را گرفتن: کنایه از متوسل شدن به کسی، از او درخواست کمک کردن

  تاریخ ادبیات

  محمد حبله رودی: از نویسندگان بزرگ قرن یازدهم هجری است و اثر معروف جامع التمثیل از اوست.

  منبع مطلب : a101.ir

  مدیر محترم سایت a101.ir لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  آموزش درس های متوسطه اول و دوم

  فصل سوم  ( سبک زندگی ) 

  ده روزه مهر گردون افسانه هست و افسون          نیکی به جای یاران فرصت شمار یارا

  نکته ادبی : ( مهر ) نماد خورشید ( قدما معتقدبودند که خورشید به دور زمین می گردد و(مهر گردون ) اشاره به آن اعتقاد قدما اشاره دارد) 

  نکته زبانی : ( است )در مصرع اول حذف شده به قرینه لفظی بعد از ( افسون ) / بیت از چهار جمله تشکیل شده است / ( ده روزه ) کنایه از عمر  کوتاه / ( یارا ) الف آن حرف ندا است  و ( یار ) منادا /  افسانه ( داستان خیالی )  / ( افسون ) سحرو جادو 

  معنی بیت : این ده روزه مدت عمرت که کوتاه است این داستان زندگیت مثل سحر و جادو می ماند . ای یار تازمانی که فرصت داری به حق دیگران خوبی و نیکی کن 

  این بیت از حافظ است که اسم اصلی او خواجه شمس الدین  محمد و ملقب به حافظ و لسان الغیب غزل سرای ایران و جهان در قرن هشتم است . 

  این درس نوشته  شاعر معاصر ایرج میرزا است که از نوادگان فتحعلی شاه قاجار بود تحصیلاتش در مدرسه دارلفنون  تبریز صورت گرفت .  ابتدا شاعر درباره  قاجاریه بو اما به زودی از شاعری درباره کناره گرفت. شعر ایرج میرزا ساده و روان و مشتمل بر کلمات و تعبیرات عامیانه است  و مسایل مختلف اجتماعی را با زبانی ساده و شوخی های نیشدار بیان می کند . 

   راه نیک بختی  یک ترکیب وصفی است .( راه ) موصوف / ( نیک بختی ) صفت 

  متن درس : یکی از مهارت های اصلی زبان ...... درک پیام متن .

  دانش ا دبی و زبانی درس :گام( قدم )/ باز خوانی(باز  قید تکرار )به معنی دوباره خوانی/ تلفظ (خواندن ) مطابقت (تطبیق) تلفظ ( نحوه خواندن ) / خوانش ( اسم مشتق ) 

  منبع مطلب : kelas-majazi.blogfa.com

  مدیر محترم سایت kelas-majazi.blogfa.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  زینب جلیلیان : ای کاش تمامی ارایه هارو بزارید

  الهه : اره

  S*n* : لطفا تمام کسانی که با نظر من موافق هستند اعلام کنند تا سایت به موافقت با ما بیاید😄⚘

  S*n* : درود🌻 لطفا تمام ارایه های ادبی و دستوزبان های درسها را در این سایت بگذارید تا ما بتوانیم در این شرایط کرونایی و وضعیت انلاین مدرسه بهره ی لازم رو ببریم بسیار سپاسگزارم 🌻

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  k.p 4 روز قبل
  2

  سلام مطالبتون خوبه ولی کمی ناقصه

  اگر ارایه ها و کنایه ها و معنی اون ها رو هم بزارید به نظر من کامل تر میشه

  nafas 22 روز قبل
  1

  https://setare.com/ من خودم از این سایت برای پیدا کردن ارایه ها استفاده میکنم . نحوه استفادش اینکه وارد ساین میشی سایر سته هارو انتخاب میکنی قسمت فرهنگ وهنر و گزینه شعرو ادب رو انتخب میکنی

  -1
  nafas 22 روز قبل

  میتونید تو قسمت جست و جو هم درس مورد نظرتون رو پیدا کنید

  خوب بود 1 ماه قبل
  0

  خوب بود

  ارین 2 ماه قبل
  1

  اداب یعنی رسم و رسوم و جمع ادب است

  عارفان جمع عارف

  صفحه 53 خط 4 از بالا از ائل تا اسطرلاب مراعات نظیر

  تار و پود تظاد دارند

  مانب 2 ماه قبل
  2

  ای کاش کنایه ها را مینوشتند

  شیلا 3 ماه قبل
  3

  تاریکی دل کنایه از بی ایمانی فردی که حرام میخورد

  ناشناس 3 ماه قبل
  2

  اح چقد بده 😞😞

  زینب جلیلیان 5 ماه قبل
  -1

  چون دبیرا نمیگن و خودمان محبوریم ک بنویسیم

  زینب جلیلیان 5 ماه قبل
  10

  ای کاش تمامی ارایه هارو بزارید

  8
  الهه 4 ماه قبل

  اره

  ناشناس 5 ماه قبل
  0

  ارع

  1
  الهه 4 ماه قبل

  اره واقعا

  ب 5 ماه قبل
  1

  لطفا آرایه های ادبی رو هم بزارین

  S*n* 5 ماه قبل
  7

  درود🌻 لطفا تمام ارایه های ادبی و دستوزبان های درسها را در این سایت بگذارید تا ما بتوانیم در این شرایط کرونایی و وضعیت انلاین مدرسه بهره ی لازم رو ببریم بسیار سپاسگزارم 🌻

  0
  ناشناس 4 ماه قبل

  سلام علیکم

  بله اگر که بگذارید خیلی خوب می شه🌺سپاس گذارم

  S*n* 5 ماه قبل
  7

  لطفا تمام کسانی که با نظر من موافق هستند اعلام کنند تا سایت به موافقت با ما بیاید😄⚘

  برای ارسال نظر کلیک کنید