توجه : تمامی مطالب این سایت از سایت های دیگر جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران یا عدم رضایت مدیر سایت مطالب کپی شده توسط ایدی موجود در بخش تماس با ما بالای سایت یا ساماندهی به ما اطلاع داده تا مطلب و سایت شما کاملا از لیست و سایت حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

  ارکان تشبیه درس دوم فارسی هشتم

  1 بازدید

  ارکان تشبیه درس دوم فارسی هشتم را از سایت اسک 98 دریافت کنید.

  شرح دانش ادبی درس دوم

  ارکان تشبیه

  در متن درس، بخشی از شگفتی های آفرینش، مانند خفّاش، ملخ، مورچه و طاووس،
  به دقّت توصیف شده است.
  بهره گیری از حواس پنج گانه، ما را در درک بهتر زیبایی های آفرینش کمک می کند.
  به نظر شما، در توصیف رنگ های پر طاووس، کدام حس، بیش از بقیه به کار آمده است؟
  با خوب نگریستن به پدیده ها و محیط اطراف خود و تأمل در ویژگی های آنها به دانش
  و آگاهی زیادی دست می یابیم. دقّت در نگاه کردن و خوب دیدن، یکی از را ههای تقویت
  ذهن و توانایی های زبان است. برای اینکه توصیف ها آسان و دقی قتر صورت گیرد، می توان
  از آرایۀ « تشبیه » استفاده کرد.
  در این درس، امام علی برای بهتر شناساندن زیبایی های خلقت طاووس، آن را
  به چیزهای مختلفی تشبیه کرده است؛ « دُم کشیدۀ طاووس » را به «چتر گشوده » و
  « بادبان کشتی »، و پرهایش را به « برگ خزان دیده » مانند نموده است.
  اکنون دقی قتر و گسترده تر، موضوع تشبیه را بررسی می کنیم:
  « پرهای طاووس، مانند دسته گلِ پر نقش و نگار، رنگارنگ است. »
  با اندکی دقّت درمی یابیم که این تشبیه، چهار رکن یا قسمت دارد:
  رکن اوّل )مشبّه(، « پرهای طاووس » است که به چیزی تشبیه شده است.
  رکن دوم )مشبّه به(، « دسته گلِ پر نقش و نگار » است که «پرهای طاووس »
  به آن مانند شده است.
  رکن سوم )وجه شبه(، شباهتی است که بین این دو وجود دارد. آیا می دانید
  شباهت آنها در چیست؟
  رکن چهارم )ادات تشبیه(، کلمه ای است که شباهت «پرهای طاووس » را به
  « دستۀ گل » برقرار می سازد. در مثال بالا، کلمۀ « مانند » این نقش را دارد.
  گاهی اوقات، رکن سوم و چهارم حذف م یشود.

  خلاصه

  تشبیه آن است که چیزی را از لحاظ داشتن صفتی به چیز دیگری مانند کنیم . هر تشبیه چهار رکن دارد ، رکن اوّل) مشبّه )کلمه ای است که آن را تشبیه می کنیم . رکن دوم(مشبّه‌به) کلمه ای است که رکن اوّل را به آن تشبیه می کنیم . رکن سوم(وجه شبه) شباهت رکن اوّل ودوم است ومعمولاً حذف می شود.رکن .چهارم(ادات تشبیه) کلماتی است که تشبیه را برقرار می سازد ( مانندِ ، مثلِ ، چون ، هم چون ، به سانِ و. . . )گاهی رکن چهارم هم حذف می شود.

  ؛ مثال:

     علی(ع)  در شجاعت  مانند  شیر بود .   ←     تشبیه کامل     

       1                3           4       2

      علی(ع)  مانند  شیر    بود.      ←     تشبیه بدون رکن سوم

          1             4          2    

     علی (ع)  شیری  در شجاعت بود .  ←         تشبیه بدون رکن چهارم   

          1           2             3

     علی(ع)   شیر  بود.    ←            تشبیه بدون رکن سوم و چهارم

         1               2             

  توضیح : یافتن تشبیه و رکن های آن لازم است نه تعریف ها .

  منبع مطلب : literaturef3.blogfa.com

  مدیر محترم سایت literaturef3.blogfa.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  ادبیات پایه هشتم ( خوب جهان را ببین !)

  اگر ( حرف شرط )  اندیشه ات ( فکر ) /به کار گیری ( به کار بگیر )  

  راز آفرینش ( ترکیب اضافی )  هم خانواده : آفریده ، آفریدگار ، آفریننده / ببری ( مضارع التزامی )  دلایل ( جمع دلیل) / خواهند گفت ( مستقبل)  / آفریننده ( مشتق و صفت فاعلی )  

  مورچه کوچک( ترکیب وصفی ) / همان آفریدگار درخت بزرگ خرما ( گروه اسمی : هسته ( آفریدگار ) همراه با وابسته پیشین و وابسته پسین ) / درخت بزرگ ( ترکیب وصفی ) بزرگ خرما ( ترکیب اضافی ) است ( فعل اسنادی ) خرما ( مسند ) 

  شگفتی ها ( گروه اسمی  ، هسته شگفتی و ها  وابسته پسین علامت جمع  ) خالق بی همتا ( ترکیب وصفی ) اسرار پیچیده ( ترکیب وصفی ) پیچیده ( صفت مفعولی ) آفریدن ( مصدر ) می گشاید ( باز می کند )فرو می برد ( فعال پیشوندی ) 

  سیاهی ( تاریکی ) سیاهی دیده ها ( مردمک چشم ) می اندازد ( می بندد ) 

  آرایه تشبیه : شب ( مشبه )  چراغی ( مشبه به )  چونان ( ادات تشبیه ) تا در پرتو تاریکی آن ( وجه شبه ) جست و جو ( جستن ، بجوی ، جوی ) 

  این بال ها ( گروه اسمی ، بال هسته با وابسته پیشین و وابسته پسین ) 

  آرایه تشبیه : مشبه ( بال ) ادات تشبیه ( همانند )  مشبه به ( لاله های گوش ) وجه شبه ( بی پر و بدون رگ های اصلی ) ها در کلمات بالا علامت جمع می باشد .

  می بینی ( مضارع اخباری ) نازک و محکم ( تضاد ) سنگینی ( صفت نسبی ) چسبیده اند ( ماضی نقلی ، سوم شخص جمع ) اندامشان ( هیکل ، جثه ) بدانند ( مضارع التزامی ) بگو ( فعل امر ) 

  دو چشم سرخ و دو حدقه ( گروه اسمی : جشم ( هسته )  دو  (صفت شمارشی وابتسته پیشین ) سرخ ( صفت بیانی  وابسته پسین ) حدقه ( هسته دوم ) با وابسته پیشین ( دو ) 

  ارایه تشبیه :  دو چشم سرخ ( مشبه ) ماه ( مشبه به ) تابان ( وجه شبه ) چونان ( ادات تشبیه ) 

  متناسب ( مناسب ) حواسی ( حس ) پیشین ( جلویی ) دفع  ( از بین بردن ) متحد ( هماهنگ  ، هم خانواده : اتحاد ، وحدت ) نیرومندانه ( صفت نسبی ) کشتزار ( مشتق ) میل دارند ( تمایل دارند ) اندامشان ( بدن و هیکل و جثه ) 

  بنگر ( نگاه کن ) عظمت ( بزرگی ، هم خانواده : عظما ، عظیم ) خلقت ( آفرینش ) چشم ،  اندیشه انسان ( مراعات النظیر) روزی ( آذوقه و غذا )  جایگاه ( مشتق ) می کوشد ( تلاش می کند ) اگر ( حرف شرط ) اندیشه ( فکر کنی ) خواهی شد ( فعل مستقبل ) شگفت ا نگیزترین ( صفت عالی ) 

  شگفت انگیز ترین پرندگان  ( گروه اسمی ، هسته پرنده و شگفت انگیز ترین وابسته پیشین و  ان  وابسته پسین علامت جمع ) استوارترین ( صفت عالی ) 

  استوارترین شکل ( گروه اسمی :  استوارترین وابسته پیشین ، شکل  هسته ) بیافرید ( مضارع التزامی ) انباشته شد ( جمع شده ) 

  آرایه تشبیه : دم ( مشبه ) چتری ( مشبه به ) گشوده ( وجه شبه ) چونان ( ادات تشبیه ) 

  سایبان ( مشتق ) 

  آرایه تشبیه : دم ( مشبه ) بادبان کشتی ( مشبه به ) بر افراشته ( وجه شبه ) گویی ( ادات تشبیه) 

  آرایه تشبیه : رنگ های پر های طاووس ( مشبه ) روییدنی های زمین( مشبه به ) رنگارنگ گل های بهاری ( وجه شبه )  روییدنی ها ( چیزهایی که از زمین می روید ، صفت لیاقت ) 

  آرایه تشبیه : پرهای طاووس ( مشبه ) دسته گل ( مشبه به ) برگ خزان  (  مشبه به  ) چونان ( ادات تشبیه ) می ریزد و دوباره می روید ( وجه شبه ) پوشیدنی ( صفت لیاقت ) دیده ( صفت مفعولی ) 

  دیگر بار ( بار دیگر ) ترکیب اضافی مغلوب / باز یابد ( فعل پیشوندی ) 

  ارایه تشبیه : پرهای تشبیه ( مشبه ) سرخی گل ( مشبه به ) سبزی و زردی  زرناب ( وجه شبه ) 

  جلوه می کند ( نشان می دهد ) 

  سبزی و زردی( صفت نسبی ) 

   فراز ( بالا ) یال ( موی گردن اسب ) 

  آرایه تشبیه : گردن طاووس ( مشبه ) چادری  ( مشبه به ) گویا ( ادات تشبیه ) سیاه رنگ ( وجه شبه ) 

  پنداری ( گمان ) جلوه خاص ( نمایش خاص ) کمتر ( صفت تفضیلی ) 

  تاریخ ا دبیات :  نهج البلاغه مجموعه ی نامه ها و خطبه ها و جملات قصار حضرت علی (ع) که سید رضی از علما شیعه آن را گرد آوری کرده است . 

  کلمه نهج البلاغه ترکیب شده از : نهج به معنی شیوه و راه و روش  /  بلاغه به معنی روان سخن گفتن است .

  توجه کنید : 

  هر گاه ( چو )  و  ( چون ) به معنی مثل  در جمله است  ادات تشبیه می باشد ولی گاهی به معنی ( وقتی که ) ( زمانی که ) است که دیگر ادات تشبیه نیست. 

  اسم +ین  = صفت نسبی  مانند  : سنگینی  ، خوبی 

  منبع مطلب : kelas-majazi.blogfa.com

  مدیر محترم سایت kelas-majazi.blogfa.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  ادبیاتی ها

  لغات و ترکیبات درس ۲ ( خوب جهان را ببین)

  دلایل : جمع دلیل  علت ها

  بی همتا : بی مانند،یکتا

  اسرار: جمع سرّ رازها

  چونان : مانند

  پرتو :نور وروشنی

  حدقه:کاسه چشم ، مردمک چشم

  تابان : درخشنده

  دفع : راندن

  جثه:اندام ، پیکر

  عظمت : بزرگی

  بنگر: نگاه کن

  انباشته شده : پر شده

  برافراشته: بلند کرده

  خزان : پاییز

   زرّناب : طلای خالص

  جلوه : ظاهر ، پیدایی

  فراز : بلندی

  کاکل : شبیه به تاجی از مو

  نقش ونگار : شکل وشمایل

  درهم آمیخته: مخلوط شده ، ترکیب یافته

  نکته مهم : این درس منبع خوبی برای یادگیری آرایه تشبیه است چون تشبیهات زیادی در این درس به کار رفته که می توان پس از  یا دگیری آن ها نمونه ای شبیه به آنها نیز در نوشته خود به کار برد .

  تشبیهات به کار رفته در درس :

  صفحه ۱۷ : ….. این بال ها همانند لاله های گوش اند

  صفحه ۱۸ :…. برای او دو چشم و دو حدقه چونان ماه تابان آفرید .

  دو پای داس مانند که اشیا را بر می دارد.

  صفحه ۱۹ : دم کشیده اش که آن را چونان چتری گشوده است که طاووس آن را بر سر خود سایبان می سازد .

  گویی بادبان کشتی است که نا خدا آنرا برافراشته است .

  رنگ های پر طاووس را به روییدنی های زمین تشبیه کنی ….

  اگر آنرا با پارچه های پوشیدنی همانند سازی چون ………

  پرهای طاووس چونان برگ خزان دیده می ریزد…

  در اطراف گردنش گویا چادری سیاه افکنده …

  نکات درس دوم فارسی هشتم (صورتگر ماهر ) صفحه ۱۷
  ” صورتگر ماهر ”  صفحه ۲۰

  ۱ :راستی را کس نمی داند که در فصل بهار         از کجا گردد پدیدار، این همه نقش و نگار؟

  راستی را : به راستی    پدیدار: آشکار، پیدا، عیان   نقش و نگار: تصاویر رنگارنگ

  معنی بیت: به راستی هیچ کس نمی­داند که در فصل بهار، این همه نقش و نگار زیبا ( گل ها و سبزه ها و … ) از کجا پیدا می­ شوند؟

  ۲ :عقل ها حیران شود کز خاک تاریک و نژند        چون برآید این همه گل های نغزِ کامکار؟

  حیران: متحیّر، متعجّب، سرگشته        نژند: تیره، غمگین، اندوهگین، سرد و نمناک                           نغز : خوب، نیکو                 کامکار:  خوشبخت، کامروا، دل­پسند،      گل کامکار : گل سرخ و زیبا

  معنی بیت: عقل انسان شگفت زده می شود که چگونه از خاک تیره ­ی سرد و بی ­روح، این همه گل­های سرخ  زیبا می ­روید؟

   3 :چون نپرسی کاین تماثیل از کجا آمد پدید؟       چون نجویی کاین تصاویر از کجا شد آشکار؟

  کاین: مخفّف که این         تماثیل:جمع تمثال، شکل و تصویر، مجسّمه  

  معنی بیت: چرا از خودت نمی­ پرسی و پرس و جو نمی کنی که این­ همه شکل و تصویر( گل و …) از کجا پیدا و پدیدار می­شود؟

  ۴: برق از شوق که می خندد بدین سان قاه قاه ؟      ابر از هجر که می گرید بدین سان زار زار؟

  شوق :میل و رغبت        هجر :جدایی، دوری        بدین سان: به این شکل

  آرایه­ ی تضاد:(شوق و هجر/ می­ خندد و می­ گرید/ قاه­ قاه و زار زار)

  آرایه­ ی مراعات نظیر :(ابر- برق / خنده – گریه)

  آرایه­ ی تشخیص: (برق قاه قاه می­خندد / ابر زاز زاز می گرید)

  معنی بیت: برق آسمان از اشتیاق دیدار چه کسی این گونه با صدای بلند قهقهه می­زند و ابر از غم دوری چه کسی این گونه زارمی­زند؟    ( گریه می کند)

  ۵ :کیست آن صورتگرِ ماهر که  بی تقلیدِ غیر    این همه صورت بَرَد بر صفحه ی هستی به کار؟

  صورتگر:نقّاش، مجسّمه ساز                               هستی : جهان

  معنی بیت: آن نقّاش ماهری که بدون تقلید از دیگران این همه تصاویر تازه و زیبا را بر صفحه ی هستی( دنیا ) به کار بسته است (کشیده است )، چه کسی است؟

    خود ارزیابی

   او خداى خالق هستى بخش صورتگر است كه بهترین نام‏ها و صفات از آن اوست. آنچه در آسمان‏ها و زمین است [جمله‏] تسبیح او گویند، و او شكست ناپذیر حكیم است

  ۲- چه شگفتی های دیگری از زندگی مورچه می دانید؟ در دنیا هزاران نوع مورچه زندگی می کنند که عاداتشان مانند انسانها با یکدیگر تفاوت بسیار دارد، به همین جهت مکالمه و نوع زبان آنها نیز با یکدیگر متفاوت است. به همین جهت مکالمه و نوع زبان آنها نیز با یکدیگر متفاوت است . برای فهم بیشتر اختلافات در آنان، به پاره ای از انواع مورچه ها اشاره می نماییم.

   مورچه های کشاورز
   نوعی مورچه به نام مورچه سائو، برگها را در انبارهای زیر زمینی خود جمع می کنند و از فضولات کرمینه مخصوصی، آنها را کود می دهند، در نتیجه نوعی قارچ بر این برگها می روید که مورچه ها آن را می خورند . بشر به تازگی پی برده است قارچ ها در تاریکی بهتر می رویند، اما مورچه ها این سر طبیعت را هزاران سال است که می دانند.

  مورچه های برده دار
  مورچه هایی هستند که از خود غلام دارند و مورچه های ناتوان تر از خود را به بندگی می گیرند . به این منظور پیله مورچه های دیگر را می دزدند و می پرورانند ، هنگامی که این پیله ها مورچه شدند، برای آنها کار می کنند و از آنها فرمان می برند. این غلامداری در برخی از مورچه ها به جایی رسیده که اگر غلامی در کار نباشد، مورچه های کارفرما حتی غذای خود را نیز نمی تواند به دست آورند.

  مورچه های دامدار
  یک نوع شته از برگ درختان، نوعی عسل می سازد که مطبوع طبع مورچه ها است. مورچه ها این شته ها را اسیر کرده و به لانه های خود می برند، برای آنها برگ و آذوقه تهیه می کنند و مانند چوپانی که از گوسفند مراقبت می کند، از این شته ها مواظبت می نمایند، تا از عصاره و شیره ای که می سازند ، استفاده کنند.

  مورچه های گوشتخوار
  در میان مورچگان از همه هراس انگیزتر مورچه لشکری است، که در مناطق گرمسیر زندگی می کند و تنها گوشت می خورند . این مورچگان چون لشکرمی کشند، ستونی به پهنای چندین سانتی متر ودرازای صدها مترپدید می آورند. دراین ستون مورچه های کارگر پیله ها را حمل می کنند و سربازان در پیش و پس لشکر در حرکتند. در میان سپاه آنها، مورچه های درشت تری دیده می شود، که افسران سپاه محسوب می شوند. هنگامی که این ستون به حرکت درآید، هیچ چیز جز آب یا آتش قادر نیست از حرکت آنها پیشگیری نماید گاهی که آب سیل آسا نباشد، مورچه ها به هم چسبیده ، خود را به صورت طنابی درآورده و برآب رها می کنند و به این ترتیب پلی بر روی آب می سازند، تا سایر مورچه ها از روی آب بگذرند. ولیکن مورچه هایی که خود، پل را تشکیل می دهند، در آب غرق می شوند و این نوعی از فداکاری آنها برای هم نوع خویش محسوب می گردد.

  وسیله نطق مورچه
  شرط حتمی سخن گفتن و فهماندن مقصود، زبان نیست. بلکه هر وسیله ای که برای تفهیم مقاصد به کار رود ، به منزله زبان است و مکالمه هم به هر نحوی که باشد، نطق نامیده می شود. حیوانات با ژست های مخصوص، حرکات خاص و یا با صدا و نطق، مکالمه می کنند و به طرف مقابل مقصود خود را می فهمانند.از مورچه ها، کسی با گوش خود صدایی نشنیده، ولی مکالمه آنها را، که ظاهراً با شاخک های خود انجام می دهند، کم و بیش دیده شده است.مورچه ها در مسیر حرکت خود وقتی به هم می رسند ، توقف کوتاهی می کنند ، شاخک های خود را تکان داده و با پخش امواج یا  احتمالاً صدایی که برای ما مفهوم نیست با هم صحبت می کنند . در این موضوع جای هیچ شبه ای نیست. وقتی طعمه ای نسبتاً سنگین در برابر مورچه ای که در تلاش کسب روزی است. قرار بگیرد ، این مورچه برای حمل آن کوشش خود را خواهد کرد، وقتی کاملاً مطمئن شود که از نقل آن به لانه عاجز است، طعمه را واگذاشته و به لانه خود مراجعه می کند. طولی نمی کشد که چند مورچه به دنبال هم به راه افتاده، تا به محل طعمه آمده و با کمک یکدیگر آن را به لانه حمل می کنند. این مورچه ، همنوعان خود را چگونه از وجود طعمه در محل معین آگاه کرده است؟ اما به هر وسیله که بوده، مقصود خود را به همجنسان خویش فهمانده است؟

  ۳- چرا خداوند، در قرآن کریم، انسان را به اندیشیدن در شگفتی های خلقت دعوت می کند؟

  یکی از آموزه های والای قرآن کریم، دعوت به تفکر در آفرینش است. اهمیت تفکر تا آنجاست که قرآن مجید «یکی از نشانه های خردمندان را، اندیشیدن آنان در امر آفرینش آسمان ها و زمین می داند». در کلام اهل بیت علیهم السلام نیز از «تفکر به عنوان عامل بینایی» یاد شده و «در ردیف برترین عبادت ها» قرار داده شده است.از جمله اموری که قرآن کریم ما را به اندیشه در آن دعوت می کند، مسخر بودن آسمان ها و زمین برای آدمیان است: «خداوند آسمان ها و زمین را به تسخیر شما درآورده».تسخیر کشتی ها، نهرها، خورشید، ماه، و تسخیر شب و روز، بخشی از نعمت های بزرگی است که خداوند در اختیار انسان قرار داده است. به تعبیر سعدی شیرازی:

  پاک و بی عیب خدایی که به تقدیر عزیز ماه و خورشید مسخَّر کند و لیل و نهار

  خورشید برای او نورافشانی می کند، زمین را برایش گرم می سازد، انواع گیاهان را برای او می رویاند، محیط زندگی اش را از وجود میکروب های مزاحم پاک می کند و شادی و سرور می آفریند.

  ماه، چراغ شب های اوست؛ تقویمی است طبیعی و جاودانی. جزر و مدی که بر اثر ماه پیدا می شود، بسیاری از مشکلات انسان را می گشاید، درختان زیادی را (به خاطر بالا آمدن آب نهرهای مجاور دریاها) آبیاری می کند، دریای خاموش راکد را به حرکت درمی آورد و اکسیژن لازم را بر اثر حرکت امواج در اختیار موجودات زنده دریاها می گذارد.

  نهرها در خدمت انسانند. زراعت هایش را آبیاری، دام هایش را سیراب، محیط زندگی اش را باطراوت و حتی مواد غذایی اش را در دل خود برای او می پرورانند.

  تاریکی شب، همچون لباسی او را می پوشاند و آرامش و راحتی به او ارزانی می دارد. همچون یک باد زن، حرارت سوزنده آفتاب را کاهش می دهد و به او جان و حیات تازه می بخشد. سرانجام روشنایی روز، او را به حرکت و تلاش دعوت می کند و گرمی و حرارت می آفریند و در همه جا جنبش و حرکت ایجاد می کند

  در متن درس، بخشی از شگفتی های آفرینش، مانند خفّاش، ملخ، مورچه و طاووس،

  به دقّت توصیف شده است.

  بهره گیری از حواس پنج گانه، ما را در درک بهتر زیبایی های آفرینش کمک می کند.

  به نظر شما، در توصیف رنگ های پر طاووس، کدام حس، بیش از بقیه به کار آمده است؟

  با خوب نگریستن به پدیده ها و محیط اطراف خود و تأمل در ویژگی های آنها به دانش

  و آگاهی زیادی دست می یابیم. دقّت در نگاه کردن و خوب دیدن، یکی از راه های تقویت

  ذهن و توانایی های زبان است. برای اینکه توصیف ها آسان و دقیق تر صورت گیرد، می توان از آرایۀ تشبیه  استفاده کرد.

  در این درس، امام علی برای بهتر شناساندن زیبایی های خلقت طاووس، آن را به

  چیزهای مختلفی تشبیه کرده است؛ دُم کشیدۀ طاووس را به چتر گشوده و «بادبان

  کشتی، و پرهایش را به برگ خزان دیده مانند نموده است.

  اکنون دقیق تر و گسترده تر، موضوع تشبیه را بررسی می کنیم:

  پرهای طاووس، مانند دستۀ گلِ پر نقش و نگار، رنگارنگ است. با اندکی دقّت

  درمی یابیم که این تشبیه، چهار رکن یا قسمت دارد:

  رکن اوّل )مشبه(، پرهای طاووس است که به چیزی تشبیه شده است.

  رکن دوم )مشبه به(، دسته گلِ پر نقش و نگار است که پرهای طاووس به آن مانند شده است.

  رکن سوم )وجه شبه(، شباهتی است که بین این دو وجود دارد. آیا می دانید شباهت آنها در چیست؟

  رکن چهارم )ادات تشبیه(، کلمه ای است که شباهت «پرهای طاووس  را به

  دستۀ گل برقرار می سازد. در مثال بالا، کلمۀ مانند این نقش را دارد.

  گاهی اوقات، رکن سوم و چهارم حذف می شود.

  ۱- در متن درس، کلمه هایی بیابید که یکی از حروف زیر ، در آنها به کار رفته باشد؛ سپس آنها را بنویسید. «ت، ط « ،» ث، س، ص « ، » ق، غ»

  ۲-ارکان تشبیه را در هر یک از موارد زیر مشخص کنید.

  ملخ، دو پای داس مانند دارد که با آنها اشیا را برمی دارد.

  مهربان و ساده و بی کینه است مثل نوری در دل آیینه است

  ۳-به کمک واژۀ زیر، یک تشبیه بنویسید، به طوری که همۀ ارکان تشبیه را دارا باشد. خورشید:.خورشید: خورشید (مشبه) مانند (ادات) چراغی (مشبهُ به) در آسمان  می‌درخشد (وجه تشبیه). …………………………………………………………………………….. .

  ۴-شاعر در سرودۀ «صورتگر ماهر » به کدام پدیده های خلقت اشاره کرده است؟فصل بهار، گل‌ها و گیاهان، رویش گیاهان از خاک، رعد و برق و باران

  منبع مطلب : adabiatiha.ir

  مدیر محترم سایت adabiatiha.ir لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  علی : ای کاش برای ارکان تشبیه یک فیلم داشنید

  ناشناس : دوپا میشود مشابهداس ...مشبه بهمانند..ادات تشبیه

  Neginomidvari : دقیقا ایشون راست میگن من هم باهاشون موافقم.😞

  Sety : من توضیح نمیخواستم مثال میخواستم😑

  ناشناس : ثنا هستم می‌خوام فقط این سایت در باشه از جملات درس دوم پایه هشتم و ارکانشون هم مشخص بشه

  بی نام : اره منم اونی ک میخواستمو پیدا نکردم🙁🙁

  عالییییییییی😍 : خیلی هم ب درد بخور بودنـــــ😀😀

  آرزو : خب بود تشکر😊

  ... : من توضیح نمیخواستم مثال میخواستم😡😠🤬

  ... : اگه توضیح رو بخونی خود میتونی مثال بزنی

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  عالی 2 ماه قبل
  0

  عالی بی نظیر

  سبحان 4 ماه قبل
  -2

  بد نبود ولی اون چیزی من میخواستم نبود

  0
  سبحان 4 ماه قبل

  بازم ممنون از زحمتی که کشیدین

  حسنا 7 ماه قبل
  1

  عالیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤

  زهرا 8 ماه قبل
  1

  من ده تا تشبیه میخوام

  ناشناس 9 ماه قبل
  1

  اصلا به درد نمیخوره

  رویا برزگر 9 ماه قبل
  0

  هیچی

  ... 9 ماه قبل
  4

  من توضیح نمیخواستم مثال میخواستم😡😠🤬

  4
  ... 9 ماه قبل

  اگه توضیح رو بخونی خود میتونی مثال بزنی

  ناشناس 10 ماه قبل
  5

  ثنا هستم می‌خوام فقط این سایت در باشه از جملات درس دوم پایه هشتم و ارکانشون هم مشخص بشه

  ۰ 10 ماه قبل
  2

  آره

  زهره 10 ماه قبل
  0

  لطفا

  مهلا 10 ماه قبل
  0

  بله

  Sety 10 ماه قبل
  6

  من توضیح نمیخواستم مثال میخواستم😑

  نسیم 10 ماه قبل
  3

  خیلی ممنون

  آرزو 10 ماه قبل
  4

  خب بود تشکر😊

  عالییییییییی😍 10 ماه قبل
  4

  خیلی هم ب درد بخور بودنـــــ😀😀

  ... 1 سال قبل
  -1

  بد نبود

  ناشناس 2 سال قبل
  7

  دوپا میشود مشابهداس ...مشبه بهمانند..ادات تشبیه

  3
  ابولفضل 2 سال قبل

  جواب اینه

  هانا 2 سال قبل
  3

  اون چیزی که من میخواستم نبود😪😪

  4
  بی نام 1 سال قبل

  اره منم اونی ک میخواستمو پیدا نکردم🙁🙁

  6
  Neginomidvari 2 سال قبل

  دقیقا ایشون راست میگن من هم باهاشون موافقم.😞

  علی 2 سال قبل
  7

  ای کاش برای ارکان تشبیه یک فیلم داشنید

  برای ارسال نظر کلیک کنید