توجه : تمامی مطالب این سایت از سایت های دیگر جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران یا عدم رضایت مدیر سایت مطالب کپی شده توسط ایدی موجود در بخش تماس با ما بالای سایت یا ساماندهی به ما اطلاع داده تا مطلب و سایت شما کاملا از لیست و سایت حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

  از گاز چه استفاده هایی میشود کلاس سوم

  1 بازدید

  از گاز چه استفاده هایی میشود کلاس سوم را از سایت اسک 98 دریافت کنید.

  درس 3 علوم سوم ابتدایی مواد اطراف ما (1)

  درس 3 علوم سوم ابتدایی مواد اطراف ما (1)

  هدف های پیامد محور درس 3 علوم سوم ابتدایی مواد اطراف ما (1)

  در پایان این درس انتظار می رود دانش آموزان بتوانند:

  ۱ در مواد پرکاربرد زندگی روزمره خود بر پایه ملاک « پخش شدن در همه فضای ظرف»مواد گازی را تشخیص دهند و کاربردهای آنها را در زندگی شناسایی کنند.

  ۲ در مواد پرکاربرد زندگی روزمره خود  بتوانند مواد را در سه دسته جامد، مایع و گاز طبقه بندی کنند.

  ۳ اثر گرم کردن و سرد کردن را بر نمونه هایی از مواد جامد و مایع ناشناخته بررسی کنند.

  دانستنی ها درس 3 علوم سوم ابتدایی مواد اطراف ما (1)

  در عمومی ترین دسته بندی مواد به سه دسته جامد، مایع و گاز طبقه بندی شده اند.
  در جامد ذرات تشکیل دهندهٔ ماده در جاهای نسبتاً ثابتی قرار دارند.

  در حالی که در مایع این ذرات می توانند بر روی هم بلغزند و در گازها ذرات تشکیل دهندهٔ ماده می توانند آزادانه حرکت کرده به هم نزدیک یا از هم دور شوند.

  با دادن گرما به مواد یا گرفتن گرما از آنها می توان فاصله بین ذره ای ماده را تغییر داد.

  اگر دادنیا گرفتن گرما به اندازه مناسبی باشد ماده از یک حالت به حالت دیگر تبدیل می شود.
  وقتی به ماده جامد گرما می دهیم حرکت ذرات آن زیاد و ربایش بین مولکول های سازنده آن کم می شود

  تا جایی که مولکول ها می توانند آزادانه روی هم بلغزند در این شرایط ماده از حالت جامد به حالت مایع در می آید.

  تبدیل جامد به مایع ذوب نامیده می شود.

  قسمت دوم دانستنی ها

  اگر مایعی را به اندازه کافی سرد کنیم به جامد تبدیل می شود، تبدیل مایع به جامد را انجماد می گویند

  برای یک ماده نقطه انجماد با نقطه ذوب یکسان است مثلاً در مورد آب خالص نقطه ذوب و انجماد دمای صفر درجه است.

  بعضی از مواد نقطه ذوب معینی ندارند برای نمونه قیر، شیشه، کره وقتی گرم می شوند

  ابتدا نرم می شوند و از حالت جامد خارج می گردند و سپس در اثر گرم شدن بیشترکم کم به طور کامل به حالت مایع در می آیند.

  در یک مایع انرژی تمام ذرات یکسان نیست بعضی از ذرات آن در اثر برخورد با یکدیگر تندتر و برخی کندتر حرکت می کنند

  ذراتی که در سطح مایع اند دارای انرژی بیشتر هستند و به صورت گاز در می آیند به این پدیده تبخیر می گویند

  اگر به مایع گرما دهیم ذرات داخلی تر آن انرژی دریافت کرده، به سطح مایع می آیند

  و با غلبه بر نیروهای جاذبه سطح مایع به گاز تبدیل می شوند. این عمل جوشیدن نام دارد.

  دمایی که مایع در آن به جوش می آید نقطه جوش نامیده می شود مواد مختلف، نقطه جوش های متفاوتی دارند.

  تبدیل گاز به مایع میعان نامیده می شود این عمل با از دست دادن گرما همراه است.

  فعالیت های یادگیری درس 3 علوم سوم ابتدایی مواد اطراف ما (1)

  قبل از آموزش درس 3 علوم سوم ابتدایی مواد اطراف ما (1):

  ۱ دستورالعمل اجرای آزمایش را به تفکیک فعالیت های کتاب درسی آماده کنید.
  ۲ آزمایش های درس را انجام دهید تا از حصول نتیجه آنها اطمینان پیدا کنید.

  شروع آزمایش
  ۱ بدون بیان اهداف درس به گروه های دانش آموزان بیان کنید که می خواهید،
  مسابقه حباب سازی برگزار کنید روش کتاب مبنایی برای انجام فعالیت است
  اما آنها بر پایه تجربه خود می توانند آن را توسعه دهند و کامل نمایند.

  ۲ پس از انجام فعالیت از آنها بخواهید پس از مشورت در گروه به سؤال های فعالیت پاسخ دهند.

  گاز چیست؟

  ۱ تعدادی بادکنک در اختیار گروه ها قرار دهید از آنها بخواهید بادکنک هایی به اندازه متفاوتباد کنند سپس از آنها سؤال کنید داخل بادکنک چیست؟
  ۲ از آنها بخواهید ویژگی های هوا را با صابون و آب مقایسه کنند.
  ۳ به روش بارش فکری و با بیان ویژگی های هوا، مفهوم گاز را کشف کنند.
  4 به کمک تصاویر درباره استفاده های گوناگون گازها گفت وگو کنید.
  مواد همیشه در یک حالت باقی نمی مانند.

  در این قسمت به کمک مقداری آب و یخ و یک کتری که روی شعله گاز قرار دارد
  با انجامآزمایش های متنوع مفهوم سازی ذوب، انجماد، تبخیر را به کمک گروه های دانش آموزی انجامدهید.

  بعد از آموزش درس 3 علوم سوم ابتدایی مواد اطراف ما (1) :

  ۱ از گروه ها بخواهید با بررسی محیط اطراف خود نمونه هایی از کاربردهای دیگر گازها را بیان کنند.
  ۲ با دقت در زندگی روزمره نمونه هایی از پدیده های ذوب، انجماد و تبخیر را فهرست کنند.

  منبع مطلب : dabesto.ir

  مدیر محترم سایت dabesto.ir لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  سوالات درس به درس علوم سوم ابتدایی همراه با پاسخ فصل سوم، مواد اطراف ما

  سوالات درس به درس علوم سوم ابتدایی همراه با پاسخ فصل سوم، مواد اطراف ما  دز ادامه مطلب:

  1-ماده چند حالت دارند؟

  پاسخ: سه حالت  است شامل: جامد، مایع و گاز.

  2-ھوا مادّه ای است که حالت ................. دارد.

  پاسخ:گاز

   3-ھوا مانند صابون و آب ، یک ............... است.

  پاسخ: ماده 

  4-صابون حالت .................... و آب حالت ................. دارد.

  پاسخ: جامد – مایع

  5-به چه موادی مایع می گویند؟مثال بزنید.

  پاسخ:به موادی که جرم دارند اما حجم معینی ندارند و حجم ظرف را به خود می گیرند مایع میگویند.مانند :آب و شیر.

  6-به چه موادی گاز می گویند؟دو ماده بنویسید که حالت آن ھا گاز باشد.

  پاسخ: به موادی که در ھمه جای ظرف پخش می شوند گاز می گویند.مانند:ھواو بخار آب.

  7-فرق بین مایعات و گازھا چیست؟

  پاسخ: گازھا در ھمه جای ظرفی که در آن قرار میگیرند پخش می شوند.

  اما مایعات به اندازه ی مقدارشان در ظرف پخش می شوند.

  8-چھار مورد از کاربرد گازھا را بنویسید.

  پاسخ:باد کردن بادکنک

  - کپسول اکسیژن برای تنفس بیماران

  - تنفس کردن غواصان در زیر دریا

  - کپسول آتش نشانی برای خاموش کردن آتش.

  10-انسا نھا و ھمه ی گیاھان و جانوران برای زنده ماندن به  ........... نیاز دارند.

  پاسخ: ھوا

   11-ذوب را تعریف کنید.

  پاسخ: تبدیل یک ماده از حالت جامد به حالت مایع را ذوب می گویند.

  12-برای تبدیل کردن مواد جامد به مایع،به ............. نیاز داریم.

  پاسخ: گرمای کافی

  13-یک آزمایش بنویسید که ذوب شدن ماده ای را نشان دھد.

  پاسخ: بستنی ماده جامد است که اگر به مقدار کافی گرم شود،به مایع تبدیل می شود یعنی ذوب می شود.

  14-انجماد را تعریف کنید.

  پاسخ:  تبدیل یک ماده از حالت مایع به جامد را انجماد می گویند.

  15-یک آزمایش بنویسید که انجماد مواد را نشان دھد.

  پاسخ: اگر آب را در فریزر قرار دھیم بعد از گذشت چند ساعت شاھد یخ زدن آب خواھیم بود. این اتفاق انجماد را نشان می دھد.

  16-تبخیر را تعریف کنید.

  پاسخ: تبدیل یک مادّه از حالت مایع به گاز را تبخیر می گویند.

  17-یک ازمایش بنویسید که تبخیر را نشان دھد.

  پاسخ: بخار شدن آب درون غذا بر اثر حرارت،به این تغییر حالت مایع به بخار،تبخیر می گویند.

  18-دلیل تبخیر آب ھای روی زمین چیست؟

  پاسخ: گرمای نور خورشید.

  19-آیا مواد ھمیشه به یک حالت باقی می مانند؟برای پاسخ خود دلیل بیاورید

  پاسخ:.خیر  زیرا می توان ماده مایعی را با حرارت دادن به گاز تبدیل کرد و یا مادّه ی جامدی را با حرارت دادن به مایع تبدیل کردو....

  بقیه سوالات علوم سوم ابتدایی را در لینک های زیر مشاهده کنید: 

  منبع مطلب : chemnovin.blogfa.com

  مدیر محترم سایت chemnovin.blogfa.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  ناشناس 9 روز قبل
  1

  ینینییژژیپسمطنژپ

  محمد صادق 5 ماه قبل
  2

  مواد استفاده از گاز ها را نام ببرید (۵مورد)

  مادیار 8 ماه قبل
  2

  سلام

  مهدی 12 ماه قبل
  0

  نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  برای ارسال نظر کلیک کنید