توجه : تمامی مطالب این سایت از سایت های دیگر جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران یا عدم رضایت مدیر سایت مطالب کپی شده توسط ایدی موجود در بخش تماس با ما بالای سایت یا ساماندهی به ما اطلاع داده تا مطلب و سایت شما کاملا از لیست و سایت حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

  امر به معروف و نهی از منکر کلاس ششم

  1 بازدید

  امر به معروف و نهی از منکر کلاس ششم را از سایت اسک 98 دریافت کنید.

  امر به معروف و نهی از منکر

  امر به معروف و نهی از منکر از احکام عملی مسلمانان و به نظر شیعیان از فروع دین اسلام است.

  امر به معروف یعنی دستور دادن یا توصیه کردن از سوی فرد مسلمان به دیگران به انجام آن‌چه از نظر عقل یا شرع اسلام خوب در نظر گرفته می‌شود و نهی از منکر یعنی دستور دادن یا توصیه کردن از سوی فرد مسلمان به دیگران به انجام ندادن آن‌چه به از نظر عقل یا شرع اسلام بد در نظر گرفته می‌شود.

  تعریف معروف و منکر

  در احکام دین، به تمام واجبات و مستحبات معروف و به تمام محرمات و مکروهات منکر گفته می‌شود بنابراین واداشتن افراد جامعه به انجام کارهای واجب و مستحب امر به معروف و بازداشتن آنها از کارهای حرام و مکروه نهی از منکر است.

  امر به معروف و نهی از منکر, واجب کفایی است که اگر افرادی - به قدر کفایت - به انجام آن اقدام کنند, از دیگران ساقط می شود. و اگر همهء افراد آن را ترک کرده باشند, چنانچه شرایط آن موجود باشد, همهء آنها ترک واجب کرده اند.

  شرایط امر به معروف و نهی از منکر

  امر به معروف و نهی از منکر با وجود برخی شرایط واجب می‌باشد و در صورت نبود آن شرایط تکلیف ساقط می‌شود و آن‌ها عبارتند از:

  مراتب امر به معروف و نهی از منکر

  برای امر به معروف و نهی از منکر، مراتبی است که اگر با عمل به مرتبه پایین‌تر، مقصود حاصل شود؛ عمل به مرتبهٔ بعدی جایز نیست و آن مراتب چنین است:

  احکام امر به معروف و نهی از منکر[۷] [ویرایش]

  آداب امر به معروف و نهی از منکر

  امر به معروف و نهی از منکر در قرآن

  و لتکن منکم امة یدعون الی الخیر و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و اولئک هم المفلحون؛ و باید از میان شما گروهی مردم را به نیکی دعوت کنند و به کار شایسته وا دارند و از زشتی باز دارند و آنان همان رستگارانند.(سوره مبارکه آل عمران آیه104)

  شما بهترین امتی هستید که برای مردم پایدار شده‌اید به کار پسندیده فرمان می‏دهید و از کار ناپسند باز می‏دارید و به خدا ایمان دارید.(سوره مبارکه آل عمران آیه 110)

  والمؤمنون و المؤم‌نات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر؛ و مردان و زنان با ایمان، دوستان یکدیگرند که به کارهای پسندیده وا می‏دارند و از کارهای ناپسند باز می‏دارند. (سوره مبارکه توبه آیه 71)

  منبع مطلب : www.vahidteacher.blogfa.com

  مدیر محترم سایت www.vahidteacher.blogfa.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  امر به معروف و نهی از منکر

  امر به معروف و نهی از منکر

  امر به معروف و نهی از منکر از احکام عملی مسلمانان و به نظر شیعیان از فروع دین اسلام است. امر به معروف یعنی دستور دادن یا توصیه کردن از سوی فرد مسلمان به دیگران به انجام آنچه از نظر عقل یا شرع اسلام خوب در نظر گرفته می‌شود و نهی از منکر یعنی دستور دادن یا توصیه کردن از سوی فرد مسلمان به دیگران به انجام ندادن آنچه به از نظر عقل یا شرع اسلام بد در نظر گرفته می‌شود.[۱]

  در احکام دین، به تمام واجبات و مستحبات معروف و به تمام محرمات و مکروهات منکر گفته می‌شود بنابراین واداشتن افراد جامعه به انجام کارهای واجب و مستحب امر به معروف و بازداشتن آن‌ها از کارهای حرام و مکروه نهی از منکر است.

  امر به معروف و نهی از منکر، واجب کفایی است[۲] که اگر افرادی - به قدر کفایت - به انجام آن اقدام کنند، از دیگران ساقط می‌شود؛ و اگر همهٔ افراد آن را ترک کرده باشند، چنانچه شرایط آن موجود باشد، همهٔ آن‌ها ترک واجب کرده‌اند.[۳]

  شرایط امر به معروف و نهی از منکر[۴][ویرایش]

  اول ـ آن که امر و نهی کننده، معروف و منکر را بشناسد و یقین داشته باشد بوجوب معروف و حرمت منکر، و ایمن باشد از اشتباه خودش.

  دوم ـ آن که احتمال بدهد که امر و نهی او تأثیر داشته باشد، پس اگر احتمال عقلایی ندهد که امر و نهی او اثر دارد، وجوب آن ساقط می‌شود.

  سوم ـ آن کسی که واجب را ترک نموده یا فعل حرام را به جا آورده، اصرار به آن داشته باشد، پس اگر بداند که پشیمان شده و بعد مرتکب نمی‌شود ساقط می‌شود.

  چهارم ـ آن که واجب بودن معروف و حرام بودن منکر در حق فاعل، منجَّز و ثابت باشد و در ترک واجب و فعل حرام عذری نداشته باشد، پس اگر فاعل معتقد باشد به مباح بودن فعل حرامی یا به جواز ترک واجبی در این صورت امر به معروف و نهی از منکر، ساقط می‌شود؛ و همین‌طور است در هر موردی که تارک واجب و فاعل حرام عذر داشته باشد.

  پنجم ـ آن که در امر و نهی او مفسده و ضرری نباشد، پس با احتمال عقلایی به ضرر و مفسده، ساقط می‌شود.

  تعریف معروف و منکر[۵][ویرایش]

  امر به معروف و نهی از منکر با وجود برخی شرایط واجب می‌باشد و در صورت نبود آن شرایط تکلیف ساقط می‌شود و آن‌ها عبارتند از:

  امر به معروف ونهی از منکر خاص و عام[۸][ویرایش]

  مراتب امر به معروف و نهی از منکر[۹][ویرایش]

  برای امر به معروف و نهی از منکر، مراتبی است که اگر با عمل به مرتبه پایین‌تر، مقصود حاصل شود؛ عمل به مرتبهٔ بعدی جایز نیست و آن مراتب چنین است:

  احکام امر به معروف و نهی از منکر[۱۰][ویرایش]

  آداب امر به معروف و نهی از منکر[۱۱][ویرایش]

  امر به معروف و نهی از منکر در قرآن[ویرایش]

  و لتکن منکم امة یدعون الی الخیر و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و اولئک هم المفلحون؛ و باید از میان شما گروهی مردم را به نیکی دعوت کنند و به کار شایسته وادارند و از زشتی بازدارند و آنان همان رستگارانند. (سوره آل عمران آیه ۱۰۴)

  شما بهترین امتی هستید که برای مردم پایدار شده‌اید به کار پسندیده فرمان می‌دهید و از کار ناپسند بازمی‌دارید و به خدا ایمان دارید. (سوره مبارکه آل عمران آیه ۱۱۰)

  و مردان و زنان با ایمان، دوستان یکدیگرند که به کارهای پسندیده وامی‌دارند و از کارهای ناپسند بازمی‌دارند. (سوره توبه آیه ۷۱)

  امر به معروف و نهی از منکر در سخنان اهل بیت[ویرایش]

  امر به معروف و نهی از منکر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران[ویرایش]

  در اصل هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به این جهت توجه ویژه و تأکید و تصریح گشته‌است. «در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر، وظیفه‌ای است همگانی و متفاوت بر عهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت، شرائط و حدود و کیفیت آن را قانون تعیین می‌کند». (والمومنون بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر).[۱۵] با توجه به اصل هفتم از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، لازم است که نظام اسلامی باید وزارتخانه، سازمان، مرکز وگروهی را با هر نام مناسب تشکیل دهد که وظیفه این گروه، همان اجرای صحیح قانون زندگی ساز امر به معروف و نهی از منکر باشد که خود پشتوانه‌ای محکم برای قدرتمندی نظام و برای حفظ مصالح آحاد مردم و جامعه انسانی اسلامی است. خدای متعال، پس از آن که دستور می‌فرماید بر این که برادری و اتحاد در پرتو توحید را مستحکم سازید و همواره از تفرق و پراکندگی دوری جوئید وبا این که قبلاً متفرق و دشمنان یکدیگر بودید، امروز با نعمت اسلام قدر نعمت اخوت را بدانید[۱۶] می‌افزاید: (ولتکن منکم آمه یدعون الی الخیر و یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر واولئک هم المفلحون). «و باید از میان شما گروهی و امتی باشند که به خیر و نیکی دعوت نمایند، وامر به معروف و نهی از منکر کنند و اینان همان رستگارانند».[۱۷]

  امر به معروف و نهی از دیدگاه سید روح‌الله خمینی[ویرایش]

  +

  خمینی به این وظیفه همگانی که نظارت غیررسمی محسوب می‌شود اشاره و می‌گوید: «امر به معروف و نهی از منکر دو اصلی است در اسلام که همه چیز را می‌خواهد اصلاح کند. یعنی با این دو اصل می‌خواهد تمام قشرهای مسلمین را اصلاح بکند، به همه مأموریت داده، به همه، به تمام افراد زیر پرچم مأموریت داده که باید وادار کنید همه را به کارهای صحیح و جلوگیری کنید از کارهای فاسد»[۱۹]

  امر به معروف و نهی از دیدگاه مرتضی مطهری[ویرایش]

  مرتضی مطهری نیز امر به معروف و نهی از منکر را وسیله ای برای پیشبرد اهداف اسلامی ترجمه کرده و می‌آورد: «... تمام هدف‌های مثبت اسلامی داخل در معروف و تمام هدف‌های منفی اسلامی داخل در منکر است، و گرچه در امر به معروف و نهی از منکر تعبیر امر و نهی هست ولی با توجه به قرائنی …، مقصود از آن تنها امر و نهی لفظی نیست، بلکه مقصود استفاده کردن از هر وسیله مشروع برای پیشبرد هدف‌های اسلامی است. پس اگر بخواهیم روح امر به معروف و نهی از منکر را با ترجمه و تعبیر فارسی خودمان بیان کنیم باید بگوییم: لزوم استفاده از هر وسیله مشروع برای پیشبرد اهداف اسلامی.»[۲۰]

  − − −

  امر به معروف و نهی از دیدگاه سید علی خامنه‌ای[ویرایش]

  خامنه‌ای در مورد شرایط نهی از منکر تصریح می‌کند:

  نهادهای متولّی امر به معروف و نهی از منکر در حکومت ایران[ویرایش]

  امر به معروف و نهی از منکر وظیفه ای عمومی است، ولی علاوه بر این، در جمهوری اسلامی نهادهایی به‌طور ویژه این فریضه را دنبال می‌کنند. از جمله مهم‌ترین این نهادها ستاد احیاء امر به معروف و نهی از منکر است که طبق آنچه در اساسنامه خود آورده، «احیاء فریضه امر به معروف و نهی از منکر در جامعه اسلامی» را هدف خود می‌داند. این ستاد در سال ۱۳۷۲ به ریاست احمد جنتی تشکیل و شروع به کار نمود.

  همچنین با هدف اجرای این فریضه و تعالی جامعه، «طرح امر به معروف و نهی از منکر» در سال ۱۳۸۹ در مجلس شورای اسلامی مطرح شد. طبق این طرح «به منظور سیاستگذاری در زمینه فریضه امر به معروف و نهی از منکر و گسترش فرهنگ آن در جامعه و ساماندهی امور مربوط به این فریضه، نظارت بر کلیه فعالیتهای دولتی، غیردولتی و مردمی و هماهنگی بین دستگاه‌ها، شورایی به نام «شورای سیاستگذاری امر به معروف و نهی از منکر» به ریاست نماینده رهبری در شورا تشکیل می‌شود.»[۲۱]

  علاوه بر اینها، طرح تأسیس «سازمان امر به معروف و نهی از منکر» هم‌اکنون در کارگروه کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی قرار دارد.[۲۲]

  پانویس[ویرایش]

  منابع[ویرایش]

  منبع مطلب : fa.wikipedia.org

  مدیر محترم سایت fa.wikipedia.org لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  گفتار ششم ـ امر به معروف و نهی از منکر و اقامه حدود

  نشانی پستی: تهران - خیابان پاسداران - خیابان نیستان سوم - خیابان صدف - انتهای خیابان شهید راستوان - نبش سه راه چیذری - ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور

  کد پستی: 1945617713

  تلفن پاسخگویی: 22561218 - 021

  پست الکترونیکی ما به نشانی [email protected] بطور روزانه بازبینی می‌شود.

  منبع مطلب : setad-abm.com

  مدیر محترم سایت setad-abm.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  محمدرضا طهماسبی : سلام دوستان امر به معروف مثل خوش قول باشید،به یک دیگر کمک کنیدو...یعنی مردم را به کار خوب راه داریم نهی از منکر مثل سیگار نکشید ،دزدی نکنیدو... یعنی مردم را از کار بد دور کنیم به تشکر که مطلب من رو خوندید

  علی : امر به معروف چیست

  00856 : میشه چند مثال از امر به معروف و نهی از منکر بگید

  مبینا : سلام دوستان امر به معروف به نماز نگو نه به کار بگو نماز ، خوش بودن ، خوش رفتار بودن،نهی ازمنکر سیگار نکشیدن ، دورغ نگفتن

  نیلوفر : ما سوال کردیم جواب هم خودمون باید بدیم دیگه چی بگو آب پرتقال هم برای سازنده سایت بیارم برو بینیم بابا غلط میکنی سایت الکی میزنی پلش بدرد نخور

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  احسان شرخر 11 روز قبل
  -1

  عالی

  صبا🖤 13 روز قبل
  0

  سلام

  من صبا هستم. واقعا عالی بود خیلی ممنون 😘

  محمدرضا طهماسبی 10 ماه قبل
  8

  سلام دوستان

  امر به معروف مثل خوش قول باشید،به یک دیگر کمک کنیدو...یعنی مردم را به کار خوب راه داریم

  نهی از منکر مثل سیگار نکشید ،دزدی نکنیدو... یعنی مردم را از کار بد دور کنیم

  به تشکر که مطلب من رو خوندید

  نیلوفر 11 ماه قبل
  4

  ما سوال کردیم جواب هم خودمون باید بدیم دیگه چی بگو آب پرتقال هم برای سازنده سایت بیارم برو بینیم بابا غلط میکنی سایت الکی میزنی پلش بدرد نخور

  رویا 11 ماه قبل
  -2

  واقعاً خیلی عالی ممنون

  الناز 1 سال قبل
  2

  امر به معروف، خوش قول و خوش رفتار

  نهی از منکر، دروغ نگفتن، غیبت نکردن

  vcvvccvvccc 1 سال قبل
  0

  معنی اینجا نداره

  ناشناس 1 سال قبل
  0

  من چند مثال خواستم، انواع امر به معروف را آورد

  علی 1 سال قبل
  5

  امر به معروف چیست

  مبینا 1 سال قبل
  4

  سلام دوستان امر به معروف به نماز نگو نه به کار بگو نماز ، خوش بودن ، خوش رفتار بودن،نهی ازمنکر سیگار نکشیدن ، دورغ نگفتن

  00856 1 سال قبل
  4

  میشه چند مثال از امر به معروف و نهی از منکر بگید

  نیما 2 سال قبل
  1

  ببخشید مثال هاش رو میگید ؟

  برای ارسال نظر کلیک کنید