توجه : تمامی مطالب این سایت از سایت های دیگر جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران یا عدم رضایت مدیر سایت مطالب کپی شده توسط ایدی موجود در بخش تماس با ما بالای سایت یا ساماندهی به ما اطلاع داده تا مطلب و سایت شما کاملا از لیست و سایت حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

  با توجه به حروف و شکل کنار آن اسامی دختر و پسرها را حدس بزنید. ۱- با 💃🏻 ۲-پر 🐝 ۳- تا 🐥 ۴- تی 🐜 ۵- 🐛 علی ۶- 🐕 ا ۷- 💄ان ۸- اک 🐎 ۹- 💡ا ۱۰- 👀 ر ۱۱- 🌞 به ۱۲- ک 💰 ۱۳- ح 🧂 ۱۴- 🛣 خدا ۱۵- 🌇 زاد ۱۶- م 🧠 ۱۷- 🧚♀سا ۱۸- قن ✂ ۱۹- عا ❤ ۲۰- 👑 ین ۲۱- تو🦵 ۲۲- فر 😁 ۲۳- گل 😭 ۲۴- مهر 🧕 ۲۵- 🕸 ا

  1 بازدید

  با توجه به حروف و شکل کنار آن اسامی دختر و پسرها را حدس بزنید. ۱- با 💃🏻 ۲-پر 🐝 ۳- تا 🐥 ۴- تی 🐜 ۵- 🐛 علی ۶- 🐕 ا ۷- 💄ان ۸- اک 🐎 ۹- 💡ا ۱۰- 👀 ر ۱۱- 🌞 به ۱۲- ک 💰 ۱۳- ح 🧂 ۱۴- 🛣 خدا ۱۵- 🌇 زاد ۱۶- م 🧠 ۱۷- 🧚♀سا ۱۸- قن ✂ ۱۹- عا ❤ ۲۰- 👑 ین ۲۱- تو🦵 ۲۲- فر 😁 ۲۳- گل 😭 ۲۴- مهر 🧕 ۲۵- 🕸 ا را از سایت اسک 98 دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات پایین پاسخ رو بفرستن.

  خدیجه بانو : سلام 1باقر 2پرویز 3تاجیک 4تیمور 5کرمعلی 6پارسا 7روژان 8اکرم 9نورا 10نگار 11روزبه 12کمال 13حمزه 14 دهخدا 15شهرزاد 16مهوش 17پریسا 18قنبر 19عادل 20شاهین 21توران 22فرخنده 23گلزار 24مهربانو 25تارا

  wooti : ۱. باقر ۲. پرویز ۳. تاجیک ۴. تیمور ۵. کرمعلی ۶. پارسا ۷. رژان ۸. اکرم ۹. نورا ۱۰. نگار ۱۱. روزبه ۱۴. راهخدا ۱۵. شهرزاد ۱۷. پریسا ۱۸قنبر ۱۹. عادل ۲۰. شاهین ۲۱. توران ۲۲. فرخنده ۲۳. گلاب ۲۴. مهربانو ۲۵تارا

  خدیجه بانو : سلام
  1باقر
  2پرویز
  3تاجیک
  4تیمور
  5کرمعلی
  6پارسا
  7روژان
  8اکرم
  9نورا
  10نگار
  11روزبه
  12کمال
  13حمزه
  14 دهخدا
  15شهرزاد
  16مهوش
  17پریسا
  18قنبر
  19عادل
  20شاهین
  21توران
  22فرخنده
  23گلزار
  24مهربانو
  25تارا

  wooti : ۱.باقر
  ۲.پرویز
  ۳.تاجیک
  ۴.تیمور
  ۵.کرمعلی
  ۶.پارسا
  ۷.رژان
  ۸.اکرم
  ۹.نورا
  ۱۰.نگار
  ۱۱.روزبه
  ۱۴.راهخدا
  ۱۵.شهرزاد
  ۱۷.پریسا
  ۱۸قنبر
  ۱۹.عادل
  ۲۰.شاهین
  ۲۱.توران
  ۲۲.فرخنده
  ۲۳.گلاب
  ۲۴.مهربانو
  ۲۵تارا

  ۱۲کمال : ۱۲کمال

  سمیه : ۱_باقر ۲_پرویز ۳_تاجیک ۴_تیمور ۵_کرمعلی ۶_پارسا ۷_روژان ۸_اکرم ۹_نورا ۱۰_نگار ۱۱_روزبه ۱۲_کمال ۱۳_حمزه ۱۴_دهخدا ۱۵_شهرزاد ۱۶_مهوش ۱۷_درسا ۱۸_قنبر ۱۹_عادل ۲۰_شاهین ۲۱_توران ۲۲_فرخنده ۲۳_گلزار ۲۴_مهربانو ۲۵_تارا

  شهرزاد : 1باقر 2پرویز 3تاجیک 4تیمور 5کرمعلی 6پارسا 7روژان 8اکرم 9نورا 10نگار 11روزبه 12کمال 13حمزه 14 دهخدا 15شهرزاد 16مهوش 17پریسا 18قنبر 19عادل 20شاهین 21توران 22فرخنده 23گلزار 24مهربانو 25تارا

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  Zeynab 6 ماه قبل
  2

  🙌+یی

  جوابش چی میشه؟

  گو 10 ماه قبل
  -1

  ولف

  1
  1 1 ماه قبل

  1

  . 1 سال قبل
  2

  ۲۴ .مهری

  zeinab 2 سال قبل
  -1

  سلام

  1باقر

  2پرویز

  3تاجیک

  4تیمور

  5کرمعلی

  6پارسا

  7روژان

  8اکرم

  9نورا

  10نگار

  11روزبه

  12کمال

  13حمزه

  14 دهخدا

  15شهرزاد

  16مهوش

  17پریسا

  18قنبر

  19عادل

  20شاهین

  21توران

  22فرخنده

  23گلزار

  24مهربانو

  25تارا

  ساناز 2 سال قبل
  -1

  خنگولیدا

  شهرزاد 2 سال قبل
  5

  1باقر

  2پرویز

  3تاجیک

  4تیمور

  5کرمعلی

  6پارسا

  7روژان

  8اکرم

  9نورا

  10نگار

  11روزبه

  12کمال

  13حمزه

  14 دهخدا

  15شهرزاد

  16مهوش

  17پریسا

  18قنبر

  19عادل

  20شاهین

  21توران

  22فرخنده

  23گلزار

  24مهربانو

  25تارا

  نازنین 2 سال قبل
  2

  عالی

  تکتم 2 سال قبل
  1

  ۲۳-گل افزون

  جواد 2 سال قبل
  2

  سلام

  1باقر

  2پرویز

  3تاجیک

  4تیمور

  5کرمعلی

  6پارسا

  7روژان

  8اکرم

  9نورا

  10نگار

  11روزبه

  12کمال

  13حمزه

  14 دهخدا

  15شهرزاد

  16مهوش

  17پریسا

  18قنبر

  19عادل

  20شاهین

  21توران

  22فرخنده

  23گلزار

  24مهربانو

  25تارا

  فاطمه 2 سال قبل
  0

  1 ـ باقر. 7_ روژان 2 _ پرویز 8_ اکرم. 13_ حمزه 3 _ تاجیک. 9_ نورا 14_ دهخدا 4 _ تیمور 10_ نگار 15_ شهرزاد 5_ کرم علی 11_ روزبه 16_ مهوش6_ پارسا 12_ کمال 😍😍😍🤩🤩🤩

  ناشناس 2 سال قبل
  3

  1باقر 2پرویز 3تاجیک 4تیمور 5کرمعلی 6پارسا 7روژان 8اکرم 9نورا 10نگار 11روزبه 12کمال 13حمزه 14 دهخدا 15شهرزاد 16مهوش 17پریسا 18قنبر 19عادل 20شاهین 21توران 22فرخنده 23گلزار 24مهربانو 25تارا

  ناشناس 2 سال قبل
  0

  ۱۳ مهوش

  نیکو 2 سال قبل
  1

  ۱- با 💃🏻/باقر۲-پر 🐝/پرویز۳- تا 🐥/تاجیک۴- تی 🐜/تیمور۵🐛کرم/کرمعلی۶- 🐕 ا/پارسا۷- 💄ان/روژان۸- اک 🐎/اکرم۹- 💡ا/نورا ۱۰- 👀 ر/نگار۱۱- 🌞 به/روزبه۱۲- ک 💰/کمال۱۳- ح 🧂/حمزه۱۴- 🛣 خدا/دهخدا۱۵- 🌇 زاد/شهرزاد۱۶- م 🧠/مهوش۱۷- 🧚‍♀سا/پریسا۱۸- قن ✂/قنبر۱۹- عا ❤/عادل۲۰- 👑 ین/شاهین۲۱- تو🦵/توران۲۲- فر 😁/فرخنده۲۳- گل 😭/گلزار۲۴- مهر 🧕/مهربانو۲۵- 🕸 ا/تاران‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

  ‌‌‌‌ 2 سال قبل
  3

  1باقر 2پرویز 3تاجیک 4تیمور 5کرمعلی 6پارسا 7روژان 8اکرم 9نورا 10نگار 11روزبه 12کمال 13حمزه 14 دهخدا 15شهرزاد 16مهوش 17پریسا 18قنبر 19عادل 20شاهین 21توران 22فرخنده 23گلزار 24مهربانو 25تارا

  سمیه 2 سال قبل
  5

  ۱_باقر ۲_پرویز ۳_تاجیک ۴_تیمور ۵_کرمعلی ۶_پارسا ۷_روژان ۸_اکرم ۹_نورا ۱۰_نگار ۱۱_روزبه ۱۲_کمال ۱۳_حمزه ۱۴_دهخدا ۱۵_شهرزاد ۱۶_مهوش ۱۷_درسا ۱۸_قنبر ۱۹_عادل ۲۰_شاهین ۲۱_توران ۲۲_فرخنده ۲۳_گلزار ۲۴_مهربانو ۲۵_تارا

  ناشناس 2 سال قبل
  0

  با توجه به حروف و شکل کنار آن اسامی دختر و پسرها را حدس بزنید.۱- با 💃🏻۲-پر 🐝۳- تا 🐥۴- تی 🐜۵- 🐛 علی۶- 🐕 ا۷- 💄ان۸- اک 🐎۹- 💡ا۱۰- 👀 ر۱۱- 🌞 به۱۲- ک 💰۱۳- ح 🧂۱۴- 🛣 خدا ۱۵- 🌇 زاد۱۶- م 🧠۱۷- 🧚‍♀سا۱۸- قن ✂۱۹- عا ❤۲۰- 👑 ین۲۱- تو🦵۲۲- فر 😁۲۳- گل 😭۲۴- مهر 🧕۲۵- 🕸 ابفرستین توی گروهاتون و کلی سرگرم بشین😍😍😍😍

  علی.حاجذبیح الله 3 سال قبل
  1

  بناماللله علی مرادیزاده هستم کاری کردم 35 سال بیمه 24شعبه<br>تعمین عجتماعی. از سال 1389 تابهال منتطر م. دیوان. عدالت اجتماعی رای دادن اما ا. تعمین اجتماعی رابطه کار ی رشوه خواری نمود ه بهیچراهی مستقیم نیست بلکه وزارت کار هم حتما از این طریق ممکن است همدستی کرد ن. بخدا اتفاق افتاده است که از نظر اقتصادی سفر م. یوکیل میخوام برای رصای خدا. پرونده را برسی کندوکار. مزدشهم بردارد. بخدا قسم من دیگه توانندارم.منتظرم. جوابم خداوندا تو هم شاهد باش یک نگاهی که

  😹 3 سال قبل
  3

  چیزی ب ڌهنم نورسع💫😜

  Heli 3 سال قبل
  1

  مگه تاجیک اسمه؟

  0
  ناشناس 2 سال قبل

  درسا نه پدیسا من همرو بلدم

  0
  مانیا 2 سال قبل

  درسا نه پریسا ۱ باقر ۲ پرویز ۳ تاجیک ۴ تیمور ۵ کرمعلی ۶ پارسا ۷ روژان ۱۰ نگار ۱۱ روزبه

  خدیجه بانو 3 سال قبل
  9

  سلام<br>1باقر<br>2پرویز<br>3تاجیک<br>4تیمور<br>5کرمعلی<br>6پارسا<br>7روژان<br>8اکرم<br>9نورا<br>10نگار<br>11روزبه<br>12کمال<br>13حمزه<br>14 دهخدا<br>15شهرزاد<br>16مهوش<br>17پریسا<br>18قنبر<br>19عادل<br>20شاهین<br>21توران<br>22فرخنده<br>23گلزار<br>24مهربانو<br>25تارا

  ۱۲کمال 3 سال قبل
  1

  ۱۳حمزه

  wooti 3 سال قبل
  6

  ۱.باقر<br>۲.پرویز<br>۳.تاجیک<br>۴.تیمور<br>۵.کرمعلی<br>۶.پارسا<br>۷.رژان<br>۸.اکرم<br>۹.نورا<br>۱۰.نگار<br>۱۱.روزبه<br>۱۴.راهخدا<br>۱۵.شهرزاد<br>۱۷.پریسا<br>۱۸قنبر<br>۱۹.عادل<br>۲۰.شاهین<br>۲۱.توران<br>۲۲.فرخنده<br>۲۳.گلاب<br>۲۴.مهربانو<br>۲۵تارا

  1
  ۱۲کمال 3 سال قبل

  ۱۶مهوش

  5
  ۱۲کمال 3 سال قبل

  ۱۲کمال

  پریچهر 3 سال قبل
  1

  7: روژان 9: نورا 12: کمال 15: شهرزاد

  برای ارسال نظر کلیک کنید