توجه : تمامی مطالب این سایت از سایت های دیگر جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران یا عدم رضایت مدیر سایت مطالب کپی شده توسط ایدی موجود در بخش تماس با ما بالای سایت یا ساماندهی به ما اطلاع داده تا مطلب و سایت شما کاملا از لیست و سایت حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

  برای تقسیم ۷÷۱۴ یک مسئله بنویسید

  1 بازدید

  برای تقسیم ۷÷۱۴ یک مسئله بنویسید را از سایت اسک 98 دریافت کنید.

  نمونه سوالات ریاضی

  450396............
  هفت هزار و صد و سی و نه.............

  2. در جاهای خالی عدد مناسب بنویسید.

  9064 برابر است با ...... یکی .......ده تایی........صد تایی و ...... هزار تایی.
  5 متر برابر است با ......میلیمتر.
  8 کیلومتر برابر است با ...... متر.
  3 کیلوگرم برابر است با ........گرم.
  9 سانتیمتر برابر است با ........میلیمتر.

  3. علامت > = < بگذارید.

  875-169......610+78
  500-201......600-401
  4*5.......6*4

  4. با رقم های (2و0و4و5)بزرگترین و کوچکترین عدد 4 رقمی را بنویسید و اختلاف ان ها را بدست اورید.

  5. برای شکل روبرو یک ضرب و دو تقسیم بنویس.

  6 عملیات زیر را انجام دهید.

  5 ÷ 5 =
  9 × 0 =
  18 ÷ 6 =
  6 × 8 =
  7 ÷ 1 =
  5 × 9 =
  17 × 100 =

  7 . یک خط متقاطع و یک خط متوازی بکشید.(رسم کنید.)

  8. چه کسری از شکل رنگی است؟

  9. کدام یک از شکل های زیر خط تقارن ندارد؟

  10 . مساحت شکل روبرو را حساب کنید.

  11 . شکل زیر چند ضلعی است؟محیط آن را به دست آورید.

  12 . برای خریدن 9 ورق کاغذ 45 تومان پول داده ایم کاغذ ورقی چند تومان بوده است؟

  13. کلاسی 32 نفر دانش آموز دارد هر کدام 3 جلد کتاب به کتاب خانه‌ی مدرسه هدیه کرده اند این دانش آموزان چند جلد کتاب به مدرسه هدیه کرده اند؟

  14. ساعت روبرو چه ساعتی را نشان میدهد؟  15. تقسیم های زیر را انجام دهید و خارج قسمت و باقیمانده را مشخص کنید.

  امتحان ریاضی سوم
  دبستان دخترانه غیر انتفاعی سما- آذر 86

  1- عددهای زیر را به رقم و حروف بنویسید؟

  2 - ارزش رقم 5 را در عدد 8543 بنویسید

  3 - علامت بگذارید.

  4 - جمع و تفریق کنید و آن را امتحان کنید.

  5 - ساعت مقابل را بخوانید.

   

  6 - برای محور زیر یک تفریق بنویسید.

   

  7- با توجه به جدول بالا جدول پایین را کامل کنید.

  8 - عدد های زیر را از کوچک به بزرگ مرتب کنید.

  <--- 1694 - 1200 - 1351 - 1423

  9 - شکل مربوط به خطهای زیر را بکشید

  راست
  خمیده
  شکسته

  ارزشیابی مستمر - مهر 86

  1 - عددی را که جدول نشان می دهد بنویس .

  2 - مانند نمونه جمع کن .

  14 = 4 + 10 = 6 + 8
  ..... = ..... + 10 = 4 + 9
  ..... = 2 + ..... = 5 + 7

  3 - دو عدد داخل شکل را با هم جمع کن.

   

  در جای خالی رقم مناسب را بنویس .

  5 - تساوی مربوط به محور را بنویس.

   

  6 - تفریق را انجام بده سپس درستی آن را امتحان کن.

  7 - هر یک از شکلها چه نام دارد.

   

  9 - ساعت 20 : 8 را روی شکل نشان بده.

   

  10 - با توجه به شکل جدول را کامل کن و با رقم و حروف بنویس .

   

  با رقم : ...................

  با حروف : ..........................

  11 - از 3100 تا 3200 را ده تا ده تا بنویس.
  .........................................................................

  12 - فروشنده ای 472 جفت جوراب داشت . 85 جفت آن را روز اول و 63 جفت آن را روز دوم فروخت . این فروشنده چند جفت جوراب فروخته است ؟ چند جفت جوراب برایش باقی مانده است ؟

  13 - امیر 570 تومان پول دارد او می خواهد یک توپ به قیمت 750 تومان بخرد . امیر چند تومان دیگر باید پس انداز کند نتا بتواند توپ را بخرد.

   

  14 - در یک دبستان کلاس سوم 94 نفر و کلاس چهارم 108 نفر دانش آموز دارد . در کلاس سوم و چهارم این دبستان چند دانش آموز درس می خوانند ؟

  15 - در زیر هر یک از عددهای جدول عددی بنویس که 1000 تا بیشتر از عدد بالایی باشد.

  600 5 143 28

  تمرین ریاضی فروردین 1386

  1. با توجه به عدد مقابل به سوالات زیر پاسخ دهید. 3509

  عدد را با حروف بنویسید......................
  رقم 5 در چه مرتبه‌ای قرار دارد؟...........
  کدام رقم بالاترین ارزش مکانی را دارد؟......

  2 . با توجه به جدول سمت چپ جدول راست را کامل کن.

  3 . جاهای خالی را کامل کن.

  1724 برابر است با ...... یکی .......ده تایی........صد تایی و ...... هزار تایی.
  9 یکی و 9 صدتایی می شود.......
  6 کیلومتر برابر است با ...... متر.
  5800 متر برابر است با ......کیلومتر و..........متر.

  4. هر یک از شکل های زیر از چند پاره خط درست شده است؟

  5 . قطرهای شکل زیر را بکشید . چند قطر دارد؟

  6 .در جای خالی عدد مناسب بنویسید.

  7 . تساوی ضرب مربوط به محور را بنویسید.

  8. علامت > = < بگزارید.

  670 - 79....400+191
  621-180....301+58
  253....238
  100....10

  9. وزن یک قوطی روغن 3500 گرم است.وزن این قوطی چند کیلوگرم است؟

  10 . در یک باغ 405 نهال گیلاس و 218 نهال سیب و 276 نهال گلابی وجوددارد.حساب کنید روی هم چند نهال در این باغ وجود دارد؟

  11. مادر مریم برای هر پیراهن 7 دکمه دوخته است.او برای 3 پیراهن چند دکمه باید بدوزد؟

  امتحان ریاضی پایه سوم دبستان

  1. در شکل زیر اعداد نوشته شده را بنویس.

  2.در جای خالی علامت > = < بگذارید.

  8999.....9001
  1000.....999+1
  193+77.....270
  245.....542

  3. با رقم های (2و5و8و9)بزرگترین و کوچکترین عدد 4 رقمی را بنویسید و اختلاف ان ها را بدست اورید.

  4. با دو عدد 1050 و 3450 دو نامساوی بنویسید.

  .....>.....
  .....<.....

  5. عدد 1023 را با حروف بنویسید
  عدد پنج هزار و یک را با رقم بنویسید

  6 .در جای خالی علامت > = < بگذارید.

  890-30.....423+101
  621-180.....301+58
  500-105.....315+10
  725-348.....120+85
  1000-405.....5000+50
  725-348.....120+85

  7. با رقم های (3و0و5و6)بزرگترین و کوچکترین عدد 4 رقمی را بنویسید و اختلاف ان ها را بدست اورید.

  8.هر دسته از اعداد را زیر هم نوشته ، با هم جمع کرده و سپس درستی آنها را امتحان کنید.

  284،137،29
  140،439،128

  9. با رقم های (7،2،5،8) شش عدد 4 رقمی بنویسید.

  10. از 1150 تا 1250 را ده تا ده تا بشمارید و بنویسید,

  1160،1150.............................................1250

  11. برای شکل زیر یک ضرب و دو تقسیم بنویسید؟

  12. ضرب های زیر را انجام دهید.

  7×...=14
  4×...=32
  ...×3=9
  3×9=...
  5×8=...
  4×9=...

  13. ساعت روبرو چه زمانی را نشان می دهد؟

  14. تعدادی از دانش آموزان یک دبستان از نمایشگاهی دیدن کردند.کلاس اول 24 نفر ، کلاس دوم32 نفر،کلاس سوم 42 نفر،تعداد دانش آموزانی که از نمایشگاه دیدن کردند چند نفر است؟  15.هر مسلمان در یک شبانه روز 5 نوبت نماز می خواند در 3 شبانه روز چند نوبت نماز می خواند؟

  16. برای تقسیم ....=7÷ 21 یک مسئله بنویسید و آن را حل کنید؟

  امتحان ریاضی پایه سوم دبستان 1385

  1.عدد (چهار صد و نود و شش هزار و سی) را با رقم بنویسید.

  2 . نام شکل های زیر را بنویسید

  3 . در داخل مربع ها عدد منا سب بنویسید

  4 . محیط شکل مقابل را بدست آورید.

  5 . ساعت مقابل چه وقتی را نشان میدهد؟

  6 . حاصل ضرب های زیر را بدست آورید؟

  7 . به کمک محور ، تفریق ها را نشان دهید تا به جواب تقسیم داده شده برسیم.

  8 . در جای خالی علامت >=< قرار دهید.

  36572.....36500
  24×2.....48×1

  9. در شکل مقابل خط راستی بکشید که از نقطه (د) بگذرد و خط دیگر را در نقطه (م) قطع کند.

  10 .جاهای خالی را کامل کنید

  9350 برابر است با ...... یکی .......ده تایی........صد تایی و ...... هزار تایی.
  مکعب از ..... مربع هم اندازه تشکیل شده است
  6 کیلومتر برابر است با ...... متر.
  5800 متر برابر است با ......کیلومتر و..........متر.

  11. با رقم های 7 و 5 و 0 و3 بزرگترین و کوچکترین عدد چهار رقمی را بنویسید.

  12. شکل زیر چند ضلع و چند قطر دارد.

  13 . برای شکل زیر دو تساوی ضرب بنویسید.

  14 . قطار تهران گرگان در ایستگاه گرگان 512 مسافر سوار کرد درایستگاه ساری 24 مسافر و در ایستگاه تهران 63 مسافر سوار کرد این قطار در ایستگاه چند مسافر سوارکرد؟  15. کتابی 120 صفحه دارد زهرا روز اول 30 صفحه، و روز دوم 40 صفحه از آن را خوانده است او در این دو روز چند صفحه خوانده است و چند صفحه از کتاب را نخوانده است؟

  منبع مطلب : medugr3.blogfa.com

  مدیر محترم سایت medugr3.blogfa.com لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  ا 18 روز قبل
  -1

  ل

  رضا 1 سال قبل
  0

  سلام یک مسئله که حاصل تقسیم 375÷6 باشد و آن راحل کنید

  مهدی 1 سال قبل
  -2

  نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  برای ارسال نظر کلیک کنید