توجه : تمامی مطالب این سایت از سایت های دیگر جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران یا عدم رضایت مدیر سایت مطالب کپی شده توسط ایدی موجود در بخش تماس با ما بالای سایت یا ساماندهی به ما اطلاع داده تا مطلب و سایت شما کاملا از لیست و سایت حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

  به جمع آوری نظرات دیگران به صورت کتبی چه میگویند

  1 بازدید

  به جمع آوری نظرات دیگران به صورت کتبی چه میگویند را از سایت اسک 98 دریافت کنید.

  پایه سوم

  سهحالتمادهرانامببرید؟

  جامدمایعگاز

  جامداتذراتانبهشکلمنظمکنارهمقرارمیگیرندوبسیارنزدیکبههمهستند.

  شکلموادجامد

  ذراتمایعاتبهطوراتفاقیکنارهمقرارمیگیرندوروییکدیگرمیلغزند.

  گازهاذراتاننظمخاصیندارندوپراکندههستندوازیکدیگرفاصلهدارند.

  ذوبیعنیتبدیلجامدبهمایع (ذوبشدنیخ-ذوبشدنکره- ...)

  انجمادیعنی : تبدیلجامدبهمایع( یخبستناب . درستکردنبستنیو...)

  تبخیریعنیتبدیلمایعبهبخار( تولیدابردراسمان   ناپدیدشدنالکلو....)

  ویژگیموادجامدشکلمعینحجممعین

  ویژگیموادمایع: شکلنامعینحجممعین

  ویژگیگاز : شکلنامعینحجمنامعین

  میدانیمنوشابهگازدارحاصلمخلوطشدنمایعباگازاست .

  مدانیمبرایتبدیلجامدبهمایعنیازبهگرماداریمامابرایتبدیلمایعبهجامدگرمانیازنداریمبلکهگرمایمحیطرامادهازدستمیدهد .

  درخشکشدنلباسهارویطنابتبخیرصورتگرفتهاست .

  منبع مطلب : jpcschool3g.blogfa.com

  مدیر محترم سایت jpcschool3g.blogfa.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  مدینه 14 روز قبل
  0

  هیچی نمیدونم

  مهدی 1 سال قبل
  -1

  نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  برای ارسال نظر کلیک کنید