توجه : تمامی مطالب این سایت از سایت های دیگر جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران یا عدم رضایت مدیر سایت مطالب کپی شده توسط ایدی موجود در بخش تماس با ما بالای سایت یا ساماندهی به ما اطلاع داده تا مطلب و سایت شما کاملا از لیست و سایت حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

  ترکیب وصفی و اضافی در فارسی هفتم

  1 بازدید

  ترکیب وصفی و اضافی در فارسی هفتم را از سایت اسک 98 دریافت کنید.

  روش های تشخیص ترکیب وصفی ( موصوف و صفت ) از ترکیب اضافی ( مضاف و مضاف الیه )

  روش های تشخیص ترکیب وصفی ( موصوف و صفت ) از ترکیب اضافی (مضاف و مضاف الیه)

  هرگاه دو کلمه به وسیله ی « ــِ » به هم اضافه شوند ترکیب می سازند .مثل :

  دستِ پاک –کوهِ بلند –کتاب فارسی –چشم ِمن –خودروی زیبا - دخترِ ایرانی –الماس درخشان

  همه ی مثال های بالا ترکیب هستند. ولی نوع هر یک با دیگری فرق دارد که در ذیل روش تشخیص آن ها آورده می شود . قبل از آن بهتر است بدانیم که :

  نکته : هرگاه آخر کلمه ی اول این سه حرف « و – ا- ه »باشد هنگام اضافه شدن به هم دیگر بجای کسره « -ِ » ، «ی » می گیرند . مثل :

  هوا- هوای تهران

  آهو –آهوی وحشی

  خانه –خانه ی بزرگ

  روش های تشخیص
  1- کسره بین دو کلمه را حذف می کنیم سپس بعد از کلمه ی اول ویرگول می گذاریم و در آخر فعل (است)قرارمی دهیم . اگر عبارت معنی داد ترکیب وصفی و اگر معنی نداد ترکیب اضافی است .

  مثال

  اتاقِ تمیز –اتاقْ ، تمیز است : چون معنی دارد ترکیب وصفی است یعنی کلمه ی اتاق «موصوف» و کلمه ی تمیز« صفت »است .

  اتاقِ مدیر – اتاقْ، مدیر است :چون معنی ندارد ترکیب اضافی است یعنی کلمه ی اتاق «مضاف» و کلمه ی مدیر « مضاف الیه »است .
  2- به آخر کلمه ی دوم (تر) اضافه کنید اگرعبارت معنی داد ترکیب وصفی است.و اگر معنی نداد ترکیب اضافی است .
  مثال

  مادرِ دلسوز –مادرِدلسوزتر : چون معنی دارد ترکیب وصفی است یعنی کلمه ی مادر «موصوف» و کلمه ی دلسوز« صفت »است .

  مادرِ من –مادرِ من تر : چون معنی ندارد ترکیب اضافی است یعنی کلمه ی ماد «مضاف» و کلمه ی من « مضاف الیه »است .

  3- کلمه ی بسیار را در وسط دو کلمه قرار می دهیم ؛ اگرعبارت معنی داد ترکیب وصفی است.و اگر معنی نداد ترکیب اضافی است .

  شهرِ تمیز –شهرِ بسیار تمیز : چون معنی دارد ترکیب وصفی است یعنی کلمه ی شهر «موصوف» و کلمه ی تمیز « صفت »است .

  شهرِ تکاب –شهرِ بسیار تکاب : چون معنی ندارد ترکیب اضافی است یعنی کلمه ی شهر «مضاف» و کلمه ی تکاب « مضاف الیه »است .

  4 –کلمه ی « ی» را در آخر کلمه ی اول اضافه می دهیم ؛ اگرعبارت معنی داد ترکیب وصفی است. و اگر معنی نداد ترکیب اضافی است

  مثال : دستِ تمیز- دستی تمیز : چون معنی دارد ترکیب وصفی است یعنی کلمه ی دست «موصوف» و کلمه ی تمیز « صفت »است .

  کیفِ حسن –کیفی حسن : چون معنی ندارد ترکیب اضافی است یعنی کلمه ی کیف «مضاف» و کلمه ی حسن «مضاف الیه »است .

  منبع مطلب : adabiatetakab.blogfa.com

  مدیر محترم سایت adabiatetakab.blogfa.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  M : سلام عالی بود متوجه شدم از معلممون هم بهتر گفتین😂

  سانی : ببخشید کسی می دونه کتابِ نگارش و دفترِریاضی ترکیب وصفی هست یا ترکیب اضافی

  ARsham : سلام خیلی خوب بود ممنونم واقعا❤️❤️

  مبینا : ممنونم واقعا عالی بود من هم مثل ندا جان مال درس رو میخواستم اما با این الان خودم میتونم پیدا کنم🙏

  ساواش : ترکیب وصفی = صدای بلند - احساس خوب - افراد سرشناس ترکیب اضافی = درخت بلوط - اسم من - مربای زرد آلو

  Aynaz 💕 Aynam : خیلی خوب بود

  Mahta:) : عالی و مفید ✋🙂♥️

  سی سی : ▪️ترکیب وصفی:ترکیبی است که از دو قسمت به نام های (قسمت اول:اسم یا موصوف) و (قسمت دوم : صفت) مثال:دستِ پاک ، کوهِ بلند ، الماسِ درخشان ▪️ترکیب اضافی : ترکیبی است که از دو قسمت به نام های (قسمت اول : اسم یا مضاف) و (قسمت دوم : اسم یا مضاف الیه) مثال : اسمِ من ، درختِ بلوط ، کشورِ ایران

  .. : ❤🙏

  محمدحسین : ترکیب وصفی و اضافی ترکیب اضافی:هر گاه دواسم بایک دیگر همراه شوند ترکیب اضافی به وجود می آیدمانن:کتاب فارسی -گل یاس در ترکیب اضافی به اسم اول مضاف می گویندو به اسم دوم مضاف الیه می گویند. ترکیب وصفی:هر گاه یک اسم با یک صفت همراه شودترکیب وصفی به وجود می آید. درترکیب وصفی به اسم اول موصوف وبه صفت موصوف الیه می گویند.مانند:گل زیبا نکته ی مهم:برای تشخیص ترکیب اضافی ووصفی بهترین وسریع ترینروش این است که به آخر ترکیب(تر یاترین)اضافه کنیم اگر ترکیب معنادارشد وصفی است واگربی معنی شد اضافی است راه های تشخیص صفت از مضاف الیه: 1. اگر میان موصوف و صفت «ی» - که نشانه ی یکی بودن است- بیاوریم، ساختمان موصوف و صفت معنای خود را از دست نمی دهد: توپِ بزرگ توپی بزرگ امّا اگر میان مضاف و مضاف الیه «ی» بیاوریم چیزی بی معنی به دست می آید: توپِ مجید توپی مجید 2. اگر از میان موصوف و صفت، کسره را برداریم و «است» یا یک فعل ربطی دیگر به آخر آنها بیفزاییم جمله ای معنی دار به دست می آید که در آن موصوف به نهاد و صفت به مسند تبدیل می شود. توپِ بزرگ توپ، بزرگ است. امّا اگر درباره ی مضاف و مضاف الیه این کار را بکنیم جمله ای بی معنی به دست می آید: توپِ مجید توپ، مجید است؟! الف) بعد از ترکیب ها علامت صفت تفضیلی « تر » میگذاریم ، اگر معنی داشت صفت و موصوف است ، ولی اگر معنی نداشت مضاف و مضافٌ اله است . مثال: دیوار بلند -------- دیوار بلند تر : صفت و موصوف دانشمند بزرگ -----دانشمند بزرگ تر : صفت و موصوف کشور ایران ------- کشور ایران تر ( معنی ندارد ) مضاف و مضافٌ الیه ب) بعد از کلمه ی اول علامت ویرگول می گذاریم و بعد از کلمه ی دوم فعل « است » قرار می دهیم .اگر معنی نداشته باشد مضاف و مضافٌ الیه است. با کلمه ی « این » در ابتدای جمله . مثال : گل زیبا ------------- این گل، زیبا است . : صفت و موصوف کتاب سبز ----------- این کتاب ، سبز است : صفت و موصوف پایه ی میز --------- این پایه ، میز است ( معنی ندارد) مضاف و مضافٌ الیه موصوف و صفت و مضاف و مضاف الیه اول برای تشخیص صفت اگر به کلمه ای تر و یا ترین اضافه کنیم و کلمه به دست آمده معنی دار شد آن کلمه صفت است . معمولاً صفت را نمی توان جمع بست .( به آن ها یا ان اضافه کرد ). برای تشخیص موصوف و صفت از مضاف و مضاف الیه می توان به ترکیب یکی از موارد زیر را اضافه نمود در صورتی که ترکیب به دست آمده معنی دار شد موصوف و صفت و اگر بی معنی بود مضاف و مضاف الیه است 1- به آخر ترکیب « تر » اضافه کنیم . 2 - به آخر ترکیب « است » اضافه کنیم . 3– بین دو کلمه « ای » اضافه کنیم . 4 – دو یا سه مورد بالا را با هم اضافه کنیم مثال : کلاس پنجم کلاس پنجم تر کلاسی پنجم است که هیچ کدام از ترکیبها معنی دار نیست پس مضاف و مضاف الیه است . دانش آموز زرنگ دانش آموز زرنگ تر دانش آموزی زرنگ که هر دو معنی دار است پس موصوف و صفت است

  Qhazal : عالی بود دمتون گرم 🙂🤍

  😃 : عالیییییی😍

  فاطمه : سلام ببخشید من ۱۰ کلمه اضافی و ۱۰کلمه وصفی میخواهم

  raha : خیلی خوب بود عالی، من کامل یاد گرفتم

  عرشیا : عالی

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  --- : سلام اگر به هر کلمه ای مثل دختر زیبا خب بین این دوتا یک (ی)قرار می دهیم اگر معنی داد یعنی این کلمه وصفی است اگر معنی نداد یعنی اضافی است

  eiliaBAS : توضیحات عالی و مفید و کامل بود با تشکر❤❤❤

  ناشناس : خوب بود

  محمد : عالی بود

  Siti_BT : ترکیب وصفی:ترکیبی است که از دو قسمت به نام های (قسمت اول:اسم یا موصوف) و (قسمت دوم : صفت) مثال:دستِ پاک ، کوهِ بلند ، الماسِ درخشان ▪️ترکیب اضافی : ترکیبی است که از دو قسمت به نام های (قسمت اول : اسم یا مضاف) و (قسمت دوم : اسم یا مضاف الیه) مثال : اسمِ من ، درختِ بلوط ، کشورِ ایران

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  ناشناس 10 روز قبل
  0

  خیلی عالی و مفید .معلما اصلاخوب توضیح نمیدن .آدم نمیفهمع .

  ناشناس 1 ماه قبل
  2

  سلام کمی زیاد کلمه ی وصفی دکلمه ی اضافی می خواهم ممنون

  mo 2 ماه قبل
  1

  عالی بود من یاد گرفتم

  ناشناس 2 ماه قبل
  -1

  عالی بود

  Niya♧ 6 ماه قبل
  2

  عالی ، من فردا امتحان فارسی دارم و این مطالب بهم خیلی کمک کرد

  سایتش خیلی خوبه 😌

  A5260 6 ماه قبل
  -1

  عالی بود بهترین روش برای یادگیری

  helena 6 ماه قبل
  0

  عالی بود ((::

  عرشیا 6 ماه قبل
  5

  عالی

  ثمین 6 ماه قبل
  -1

  ترکیب وصفی ترکیبی هست که معنی رو میرسونه مثل:«احساس خوب،افراد سرشناس،صدای بلند و...»

  ترکیب اضافی ترکیبی هست که یا معنی مشخصی نداره یا بی معنیه مثل:«درخت بلوط، مربای زردآلو، اسم من و...»

  raha 6 ماه قبل
  5

  خیلی خوب بود عالی، من کامل یاد گرفتم

  .. 6 ماه قبل
  7

  ❤🙏

  Siti_BT 6 ماه قبل
  4

  ترکیب وصفی:ترکیبی است که از دو قسمت به نام های (قسمت اول:اسم یا موصوف) و (قسمت دوم : صفت)

  مثال:دستِ پاک ، کوهِ بلند ، الماسِ درخشان

  ▪️ترکیب اضافی : ترکیبی است که از دو قسمت به نام های (قسمت اول : اسم یا مضاف) و (قسمت دوم : اسم یا مضاف الیه)

  مثال : اسمِ من ، درختِ بلوط ، کشورِ ایران

  زهرا 6 ماه قبل
  1

  سلام میشه بگید درخت سرو و افراد سرشناس کلمات وصفی هستند یا اضافی هستند

  امیرحسین 6 ماه قبل
  3

  وصفی=زمانی که به کلمه تر اضافه کنیم مثلا کوچک+تر اگه معنا داد وصفی است اما اگر معنی نداد اضافی است

  یاعلی . امیرحسین طاهری.

  P 6 ماه قبل
  3

  😂از معلممم بهتر بود تنک🤍

  😀😀 6 ماه قبل
  1

  عالی بود

  روناک 6 ماه قبل
  3

  سلام راستش ممنونم از کسایی ک جواب گفتن.. چون واقن این مطلب طولانی بود و من زیاد نفهمیدم..♥️

  Elahe Ranjbar 6 ماه قبل
  1

  عالیه

  تیدا 6 ماه قبل
  0

  کلمه صدای بلند _اسم من _درخت بلوط کدوم کلمه وصفی است کدوم اضافی

  roya ❤❤ 6 ماه قبل
  -1

  برای هر یک از کلمات زیر هم خانواده بنویسید

  مطمئن..اطمینان

  قصه..قصیده..مقصد

  توجه..متوجه

  سوال..سال..مسعود..

  hasti 6 ماه قبل
  0

  به به عالییییییی بود 😉💝

  کاربر 6 ماه قبل
  -1

  نایس 👌🏻

  ملیکا 6 ماه قبل
  0

  چند ترکیب وصفی = اطلاعات مفید _ باغ بزرگ _ خاک پاک

  چند ترکیب اضافی = بندر دعا _ باغ میوه _ لباس ورزش

  موفق باشید ❤

  0
  بیلی آیلیش 6 ماه قبل

  میشه چند تا دیگه هم بگی؟ 💚🖤

  0
  امیر 6 ماه قبل

  واییی من اینارو نوشتم معلمم بهم 20 داد مرسی ملیکا جان 🥺🤤❤

  AGdl 6 ماه قبل
  0

  خوب بود ممنون

  N 6 ماه قبل
  0

  سلام مطلبش کامل بود ومن خیلی خوب یاد گرفتم ممنون

  💖Black pink🖤 6 ماه قبل
  0

  خب ترکیب وصفی یعنی اینکه یک کامه به ما میده که یکیشون یک صفتِ اما ما نمیدونین که این ترکیب وصفی یا اضافی..

  مثلا:درخت بلوط=به آخر درخت بلوط است اضافه میکنیم اگه معنی داد این کلمه ترکیب وصفی است اما اگر معنی نداد این کلمه ترکیب اضافی است..

  Black pink💖🖤 6 ماه قبل
  0

  عااالی بود منم متوجه شدم❤❤❤💫💫💫

  خیلی ممنونم❤❤❤❤❤💙

  mmm 7 ماه قبل
  0

  سانی میشه وصفی

  احسان 7 ماه قبل
  0

  سلام واقعا عالی بود فقط درخت بلوط و احساس خوب و افراد سرشناس و صدای بلند و مربای زردآلو و اسم من ترکیب اضافی و وصفی همه را بگید لطفاً

  creulhell 8 ماه قبل
  2

  ترکیب وصفی و اضافی ترکیب اضافی:هر گاه دواسم بایک دیگر همراه شوند ترکیب اضافی به وجود می آیدمانن:کتاب فارسی -گل یاس در ترکیب اضافی به اسم اول مضاف می گویندو به اسم دوم مضاف الیه می گویند. ترکیب وصفی:هر گاه یک اسم با یک صفت همراه شودترکیب وصفی به وجود می آید. درترکیب وصفی به اسم اول موصوف وبه صفت موصوف الیه می گویند.مانند:گل زیبا نکته ی مهم:برای تشخیص ترکیب اضافی ووصفی بهترین وسریع ترینروش این است که به آخر ترکیب(تر یاترین)اضافه کنیم اگر ترکیب معنادارشد وصفی است واگربی معنی شد اضافی است راه های تشخیص صفت از مضاف الیه: 1. اگر میان موصوف و صفت «ی» - که نشانه ی یکی بودن است- بیاوریم، ساختمان موصوف و صفت معنای خود را از دست نمی دهد: توپِ بزرگ توپی بزرگ امّا اگر میان مضاف و مضاف الیه «ی» بیاوریم چیزی بی معنی به دست می آید: توپِ مجید توپی مجید 2. اگر از میان موصوف و صفت، کسره را برداریم و «است» یا یک فعل ربطی دیگر به آخر آنها بیفزاییم جمله ای معنی دار به دست می آید که در آن موصوف به نهاد و صفت به مسند تبدیل می شود. توپِ بزرگ توپ، بزرگ است. امّا اگر درباره ی مضاف و مضاف الیه این کار را بکنیم جمله ای بی معنی به دست می آید: توپِ مجید توپ، مجید است؟! الف) بعد از ترکیب ها علامت صفت تفضیلی « تر » میگذاریم ، اگر معنی داشت صفت و موصوف است ، ولی اگر معنی نداشت مضاف و مضافٌ اله است . مثال: دیوار بلند -------- دیوار بلند تر : صفت و موصوف دانشمند بزرگ -----دانشمند بزرگ تر : صفت و موصوف کشور ایران ------- کشور ایران تر ( معنی ندارد ) مضاف و مضافٌ الیه ب) بعد از کلمه ی اول علامت ویرگول می گذاریم و بعد از کلمه ی دوم فعل « است » قرار می دهیم .اگر معنی نداشته باشد مضاف و مضافٌ الیه است. با کلمه ی « این » در ابتدای جمله . مثال : گل زیبا ------------- این گل، زیبا است . : صفت و موصوف کتاب سبز ----------- این کتاب ، سبز است : صفت و موصوف پایه ی میز --------- این پایه ، میز است ( معنی ندارد) مضاف و مضافٌ الیه موصوف و صفت و مضاف و مضاف الیه اول برای تشخیص صفت اگر به کلمه ای تر و یا ترین اضافه کنیم و کلمه به دست آمده معنی دار شد آن کلمه صفت است . معمولاً صفت را نمی توان جمع بست .( به آن ها یا ان اضافه کرد ). برای تشخیص موصوف و صفت از مضاف و مضاف الیه می توان به ترکیب یکی از موارد زیر را اضافه نمود در صورتی که ترکیب به دست آمده معنی دار شد موصوف و صفت و اگر بی معنی بود مضاف و مضاف الیه است 1- به آخر ترکیب « تر » اضافه کنیم . 2 - به آخر ترکیب « است » اضافه کنیم . 3– بین دو کلمه « ای » اضافه کنیم . 4 – دو یا سه مورد بالا را با هم اضافه کنیم مثال : کلاس پنجم کلاس پنجم تر کلاسی پنجم است که هیچ کدام از ترکیبها معنی دار نیست پس مضاف و مضاف الیه است . دانش آموز زرنگ دانش آموز زرنگ تر دانش آموزی زرنگ که هر دو معنی دار است پس موصوف و صفت است

  0
  امیر هاشمی 1 ماه قبل

  توضیحات خوبه و روشها خوبن ولی کامل نمیشه ازشون استفاده کرد آیا باید برای صفت و موصوف همه روشهای گفته شده درست در بیاد؟ وقتی یکی جواب داد دیگری نه چی؟

  مثلا انگشتر طلا لباس قرمز

  انگشتر طلاتر یا لباس قرمزتر معنی نمیده

  ولی انگشتر طلا است و لباس قرمز است معنی میده

  حالا وصفی هست یا اضافی؟

  1
  داداش بسع 2 ماه قبل

  داداش بسه خیلیه

  حسین احمدی 8 ماه قبل
  1

  عالی است

  مرضیه 8 ماه قبل
  2

  میگم میشه مثال درباره‌ی ترکیب های وصفی و اضافی بگید

  ممنون میشم 🙃🥰

  -1
  Niya♧ 6 ماه قبل

  اضافی : مربای زرد آلو

  وصفی:موبند قرمز

  مرضیه 8 ماه قبل
  1

  سلام عالی بود مرسی

  فاطمه 8 ماه قبل
  5

  سلام ببخشید من ۱۰ کلمه اضافی و ۱۰کلمه وصفی میخواهم

  سی سی 8 ماه قبل
  7

  ▪️ترکیب وصفی:ترکیبی است که از دو قسمت به نام های (قسمت اول:اسم یا موصوف) و (قسمت دوم : صفت)

  مثال:دستِ پاک ، کوهِ بلند ، الماسِ درخشان

  ▪️ترکیب اضافی : ترکیبی است که از دو قسمت به نام های (قسمت اول : اسم یا مضاف) و (قسمت دوم : اسم یا مضاف الیه)

  مثال : اسمِ من ، درختِ بلوط ، کشورِ ایران

  -1
  Ana 6 ماه قبل

  عالی بود. تشکر✨🌹

  0
  نا شناس 8 ماه قبل

  عالییییییییییی

  😃 8 ماه قبل
  5

  عالیییییی😍

  محمدحسین 8 ماه قبل
  6

  ترکیب وصفی و اضافی

  ترکیب اضافی:هر گاه دواسم بایک دیگر همراه شوند ترکیب اضافی به وجود می آیدمانن:کتاب فارسی -گل یاس

  در ترکیب اضافی به اسم اول مضاف می گویندو به اسم دوم مضاف الیه می گویند.

  ترکیب وصفی:هر گاه یک اسم با یک صفت همراه شودترکیب وصفی به وجود می آید.

  درترکیب وصفی به اسم اول موصوف وبه صفت موصوف الیه می گویند.مانند:گل زیبا

  نکته ی مهم:برای تشخیص ترکیب اضافی ووصفی بهترین وسریع ترینروش این است که به آخر ترکیب(تر یاترین)اضافه کنیم اگر ترکیب معنادارشد وصفی است واگربی معنی شد اضافی است

  راه های تشخیص صفت از مضاف الیه:

  1. اگر میان موصوف و صفت «ی» - که نشانه ی یکی بودن است- بیاوریم، ساختمان موصوف و صفت معنای خود را از دست نمی دهد:

  توپِ بزرگ

  توپی بزرگ

  امّا اگر میان مضاف و مضاف الیه «ی» بیاوریم چیزی بی معنی به دست می آید:

  توپِ مجید

  توپی مجید

  2. اگر از میان موصوف و صفت، کسره را برداریم و «است» یا یک فعل ربطی دیگر به آخر آنها بیفزاییم جمله ای معنی دار به دست می آید که در آن موصوف به نهاد و صفت به مسند تبدیل می شود.

  توپِ بزرگ

  توپ، بزرگ است.

  امّا اگر درباره ی مضاف و مضاف الیه این کار را بکنیم جمله ای بی معنی به دست می آید:

  توپِ مجید

  توپ، مجید است؟!

  الف) بعد از ترکیب ها علامت صفت تفضیلی « تر » میگذاریم ، اگر معنی داشت صفت و موصوف است ، ولی اگر معنی نداشت مضاف و مضافٌ اله است . مثال:

  دیوار بلند -------- دیوار بلند تر : صفت و موصوف

  دانشمند بزرگ -----دانشمند بزرگ تر : صفت و موصوف

  کشور ایران ------- کشور ایران تر ( معنی ندارد ) مضاف و مضافٌ الیه

  ب) بعد از کلمه ی اول علامت ویرگول می گذاریم و بعد از کلمه ی دوم فعل « است » قرار می دهیم .اگر معنی نداشته باشد مضاف و مضافٌ الیه است. با کلمه ی « این » در ابتدای جمله . مثال :

  گل زیبا ------------- این گل، زیبا است . : صفت و موصوف

  کتاب سبز ----------- این کتاب ، سبز است : صفت و موصوف

  پایه ی میز --------- این پایه ، میز است ( معنی ندارد) مضاف و مضافٌ الیه

  موصوف و صفت و مضاف و مضاف الیه

  اول برای تشخیص صفت اگر به کلمه ای تر و یا ترین اضافه کنیم و کلمه به دست آمده معنی دار شد آن کلمه صفت است . معمولاً صفت را نمی توان جمع بست .( به آن ها یا ان اضافه کرد ).

  برای تشخیص موصوف و صفت از مضاف و مضاف الیه می توان به ترکیب یکی از موارد زیر را اضافه نمود در صورتی که ترکیب به دست آمده معنی دار شد موصوف و صفت و اگر بی معنی بود مضاف و مضاف الیه است

  1- به آخر ترکیب « تر » اضافه کنیم . 2 - به آخر ترکیب « است » اضافه کنیم .

  3– بین دو کلمه « ای » اضافه کنیم . 4 – دو یا سه مورد بالا را با هم اضافه کنیم

  مثال : کلاس پنجم کلاس پنجم تر کلاسی پنجم است که هیچ کدام از ترکیبها معنی دار نیست پس مضاف و مضاف الیه است .

  دانش آموز زرنگ دانش آموز زرنگ تر دانش آموزی زرنگ که هر دو معنی دار است پس موصوف و صفت است

  محمد 8 ماه قبل
  4

  عالی بود

  Ali 8 ماه قبل
  0

  بسیار عالی

  به اون سایر کلمات که معنی نمیده چی میگن؟

  1
  ناشناس 6 ماه قبل

  ترکیب اضافی

  مبینا 9 ماه قبل
  9

  ممنونم واقعا عالی بود

  من هم مثل ندا جان

  مال درس رو میخواستم اما با این الان خودم میتونم پیدا کنم🙏

  Qhazal 11 ماه قبل
  5

  عالی بود دمتون گرم 🙂🤍

  ARsham 11 ماه قبل
  9

  سلام خیلی خوب بود ممنونم واقعا❤️❤️

  ناشناس 11 ماه قبل
  4

  خوب بود

  آیناز 11 ماه قبل
  3

  عالی و مفید بود حتما مطالعه کنین

  ناشناس 11 ماه قبل
  1

  توضیح ها بسیار مفید بودن

  ناشناس 11 ماه قبل
  0

  ممنون بابت توضیحات خوبتون 🌷

  Iman 11 ماه قبل
  1

  خوب بود 👍👍👍

  نغمه عشقولی 12 ماه قبل
  3

  یا مثلا برای میهن شکوهمند ما

  M 12 ماه قبل
  10

  سلام عالی بود متوجه شدم از معلممون هم بهتر گفتین😂

  طاها حنیف 12 ماه قبل
  3

  سلام خیلی عالیه سایتتون ممنون

  :) 1 سال قبل
  0

  سلام ببخشید میشه وقتی چیزی رو توضیح میدید بنویسید که چی رو دارید توضیح میدید مثلا اون بالا توضیح دادی اما نوشتید که ترکیب اضافی رو گفتید یا وصفی رو

  سانی 1 سال قبل
  9

  ببخشید کسی می دونه کتابِ نگارش و دفترِریاضی ترکیب وصفی هست یا ترکیب اضافی

  -1
  farzaneh 10 ماه قبل

  اگر میشود جواب راکامل بزارید

  -1
  *) : 11 ماه قبل

  سلام دوست عزیز هر دو ترکیب اضافی هست

  0
  Shadi 11 ماه قبل

  هردوشون اضافی هستند.

  کتاب نگارش : کتاب نگارش است

  معنی نمیده پس اضافیه

  دفتر دیاضی : دفتر ریاضی است

  معنی نمیده پس اضافیه

  Mahta:) 1 سال قبل
  7

  عالی و مفید ✋🙂♥️

  3
  علی 1 سال قبل

  یسسسسییی

  عباس 1 سال قبل
  3

  خوب

  Aynaz 💕 Aynam 1 سال قبل
  7

  خیلی خوب بود

  ناشناس 2 سال قبل
  1

  خوب بود

  یاسی 2 سال قبل
  2

  خوب بود 😏

  2 سال قبل
  0

  وصفیه دیگه جونم اینم نمیدونی😐

  1
  پارمیس 11 ماه قبل

  سلام دوست عزیزم

  هانیه 2 سال قبل
  1

  سلام

  برلی اینکه بفهمیم کلمه خیابان طولانی. کلمه اضافیه یا وصفی میایم اول کلمه اول این و اخر کلمه ی دوم است اضافه میکنیم اگر معنی داد میشه وصفی و اگر معنی نداد میشه اضافی

  مثلا این خیابان طولانی است میشه ترکیب وصفی

  امیدوارم ک یاد گرفته باشید

  ناشناس 2 سال قبل
  1

  ممنون از توضیحات خوبتون (ツ) پایدار باشید 👐💬

  زینب 2 سال قبل
  0

  عالی بود

  ساواش 2 سال قبل
  7

  ترکیب وصفی = صدای بلند - احساس خوب - افراد سرشناس

  ترکیب اضافی = درخت بلوط - اسم من - مربای زرد آلو

  آنا 2 سال قبل
  3

  سلام کامل و مفید بود ممنون

  آرمیتا 2 سال قبل
  1

  اگه میشه لطفا یکی ترکیب اضافی رو با ۳ مثال توضیح بده

  🌹 2 سال قبل
  1

  سلام ببخشید یک سوال داشتم

  دختر ایرانی ترکیب اضافی هست یا ترکیب وصفی؟

  خیلی ممنون میشم جواب بدید 🙏🏻🌹

  0
  ناشناس 7 ماه قبل

  وصفی معلم ما میگه به عنوان مثال این دفتر ریاضی است میشه وصفی این طوری هم میتونی پیدا کنید

  2
  ناشناس 9 ماه قبل

  اضافی

  2
  Hadis 1 سال قبل

  اضافی

  فاطمه 2 سال قبل
  0

  سلام ممنون از سایت خوبتون

  ببخشید درس هشتم را می گید؟

  fatemeh.shabazii 2 سال قبل
  2

  سلام واقعا عالی هستش من ک متوجه شدم از شما هایی که. پایه هفتم هستید حتما این قسمت رو مطالعه کنید با تشکر فاطمه شهبازی

  eiliaBAS 2 سال قبل
  4

  توضیحات عالی و مفید و کامل بود

  با تشکر❤❤❤

  ندا 2 سال قبل
  2

  من میخوام که خود ترکیب هارو نوشته باشه مثلا درس سوم نسل اینده ساز ترکیب وصفی:::چشمه جوشان،جوان خوب و...ترکیب اضافی:::کشور خوب،به رغم تلاش ها و...ولی هرچی که میزنم نمیاره اون چیزی رو که میخوامحالا این متن بالا رو کامل میخونم ببینن چیه

  --- 2 سال قبل
  4

  سلام اگر به هر کلمه ای مثل دختر زیبا خب بین این دوتا یک (ی)قرار می دهیم اگر معنی داد یعنی این کلمه وصفی است اگر معنی نداد یعنی اضافی است

  مهدی 2 سال قبل
  4

  نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  برای ارسال نظر کلیک کنید