توجه : تمامی مطالب این سایت از سایت های دیگر جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران یا عدم رضایت مدیر سایت مطالب کپی شده توسط ایدی موجود در بخش تماس با ما بالای سایت یا ساماندهی به ما اطلاع داده تا مطلب و سایت شما کاملا از لیست و سایت حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

  تعبیر خواب دختر دار شدن دیگران

  1 بازدید

  تعبیر خواب دختر دار شدن دیگران را از سایت اسک 98 دریافت کنید.

  سایت پردیس

  سایت پردیس

  تعبیر خواب بچه دار شدن دیگران

  تعبیر خواب بچه,تعبیر خواب بچه دار شدن,تعبیر خواب بچه گربه,تعبیر خواب بچه دختر,تعبیر خواب بچه داشتن,تعبیر خواب بچه شیر دادن,تعبیر خواب بچه دار شدن دختر,تعبیر خواب بچه شدن,تعبیر خواب بچه مرده,تعبیر خواب بچه خرس,تعبیر خواب بچه دار شدن دختر مجرد,تعبیر خواب بچه دار شدن پسر,تعبیر خواب بچه دار شدن دختر باکره,تعبیر خواب بچه دار شدن مادر,تعبیر خواب بچه دار شدن دختر,تعبیر خواب بچه دار شدن دوقلو,تعبیر خواب بچه دار شدن دوقلو,تعبیر خواب بچه دار شدن مرده,تعبیر خواب بچه گربه سفید,تعبیر خواب بچه گربه سفید,تعبیر خواب بچه گربه سیاه,تعبیر خواب بچه گربه در خانه,تعبیر خواب بچه گربه خاکستری,تعبیر خواب بچه گربه زرد,تعبیر خواب بچه گربه از نظر امام صادق,تعبیر خواب بچه گربه ی سفید,تعبیر خواب بچه گربه زخمی,تعبیر خواب بچه دختر شیر دادن,تعبیر خواب بچه دختر داشتن,تعبیر خواب بچه دختر دار شدن,تعبیر خواب بچه دختر و پسر,تعبیر خواب بچه دختر زاییدن,تعبیر خواب بچه دختر دوقلو,تعبیر خواب بچه دختر مرده,تعبیر خواب نوزاد دختر داشتن,تعبیر خواب دختر بچه خوشگل,تعبیر خواب بچه داشتن دختر مجرد,تعبیر خواب بچه داشتن برای دختر مجرد,تعبیر خواب بچه داشتن دختر,تعبیر خواب بچه داشتن و شیردادن,تعبیر خواب بچه داشتن پسر,تعبیر خواب بچه داشتن دختر مجرد,تعبیر خواب بچه داشتن دیگران,تعبیر خواب بچه داشتن و شیر دادن,تعبیر خواب نوزاد داشتن,تعبیرخواب بچه شیردادن دختر مجرد,تعبیر خواب بچه شیر دادن ابن سیرین,تعبیر خواب بچه شیر دادن امام صادق,تعبیر خواب بچه شیر دادن پسر,تعبیر خواب بچه شیر دادن,تعبیر خواب بچه شیر دادن دختر,تعبیر خواب فرزند شیر دادن,تعبیر خواب دیدن بچه شیر دادن,تعبیر خواب بچه نوزاد شیر دادن,تعبیر خواب بچه دار شدن دختر مجرد,تعبیر خواب بچه دار شدن دختر مجرد ابن سیرین,تعبیر خواب فرزند دار شدن دختر,تعبیر خواب بچه دار شدن یک دختر مجرد,تعبیر خواب بچه دار شدن نوزاد دختر,تعبیر خواب بچه دار شدن یک دختر,تعبیر خواب بچه شدن آدم بزرگ,تعبیر خواب بچه شدن مرد,تعبیر خواب بچه شدن انسان بزرگ,تعبیر خواب جوان شدن,تعبیر خواب بچه مرده زاییدن,تعبیر خواب بچه مرده در شکمعبیر خواب بچه مرده به دنیا آوردن,تعبیر خواب بچه مرده بدنیا اوردن,تعبیر خواب بچه مرده دیدن,تعبیر خواب بچه مرده ابن سیرین,تعبیر خواب فرزند مرده,تعبیر خواب مرده بچه بدهد,تعبیر خواب مرده بچه دار شدن

  تعبیر خواب بچه ,تعبیرخواب بچه , بچه در خواب دیدن

  تعبیر خواب بچه

  تعبیر خواب بچه ! بله ممکن است شما هم در خوابتان بچه دیده باشید.دیدن بچه در خواب تعابیر مختلفی دارد ولی به طور کلی دیدن بچه در خواب خوب است.لطفا برای دیدن تعبیر خواب بچه با ما همراه باشید.

  تعبیر خواب بچه از دید مولف

  زایمانسلامت به دنیا می آورید

  تعبیر خواب دختری که خواب زایمان ببیند رو گردانی از درستی و رفتن به سمت نادرستی است

  تعبیر خواب زن شوهر داری که زایمان می کند این است که ارثی عظیم به او میرسد

  تعبیر خواب بچه ,تعبیرخواب بچه , بچه در خواب دیدن

  تعبیر خواب بچه دار شدن

  تعبیر خواب بچه از دید لوک اویتنهاو

  تعبیر دیدن بچه خود در خواب نشانه خوشبختی است.

  اگر در خواب ببینید بچه همراه مادرش است دلیل بر اوقات مبارک دارد.

  دیدن بچه های کوچک در خواب علامت غم و غصه است.

  اگر در خواب بچه های بیشماری دیدید نشانه فلاکت و بدبختی است.

  دیدن بچه های خوشگل در خواب نشانه شادی و سلامتی است.

  اگر در خواب یک بچه را کتک بزنید دلیل بر بی عدالتی دارد.

  تعبیر خواب دویدن بچه این است که علامت نیکبختی است.

  تعبیر خواب بچه ,تعبیرخواب بچه , بچه در خواب دیدن

  تعبیر خواب بچه گربه

  تعبیر خواب بچه از دید محمد بن سیرین

  اگر در خواب ببینید که صاحب بچه دختری شده اید نشانه سلامتی می باشد و از اهل خود شاد می شوید.

  اگر در خواب ببینید که صاحب پسری شده اید ، شما صاحب یک دختر می شوید.

  اما اگر در خواب ببینید که صاحب یک دختر شده اید تعبیر خواب این است که در دنیای واقعی صاحب یک پسر خواهید شد.

  تعبیر خواب بچه از دید ابراهیم کرمانی

  تعبیر خواب پیدا کردن بچه ی سر راهی این است که از جایی که امید ندارید به شما منفعت میرسد

  تعبیر خواب بچه ,تعبیرخواب بچه , بچه در خواب دیدن

  تعبیر خواب بچه دختر

  تعبیر خواب بچه از دید لیلا برایت

  تعبیر خواب دیدن بچه این است که فرصت مناسبی برای انجام کارها دارید

  تعبیر خواب دیدن بچه لاغر این است که شما دچار مشکلات می شویذ

  تعبیر خواب دیدن بچه چاق این است که کارها را موفقیت آمیز انجام میدهید

  تعبیر خواب بچه ای که خوابیده این است که زندگی خوبی دارید

  اشتباه خود پی برده اید

  تعبیر خواب بازی کردن با بچه این است که در همه کارها موفق هستید

  تعبیر خواب بچه ,تعبیرخواب بچه , بچه در خواب دیدن

  تعبیر خواب بچه داشتن

  تعبیر خواب بچه از دید آنلی بیتون

  تعبیر خواب بچه شیطان و بازیگوش این است که به خاطر زیاده روی در تفریحات به مشکل می خورید

  تعبیر خواب بچه نوزاد تازه متولد شده این است که سرگرمی و شادی در راه است

  تعبیر خواب به دنیا آوردن بچه توسط دختر افراط در بی بند و باری است

  تعبیر خواب بچه نوزادی که شنا می کند این است که با موفقیت از مشکلات می گذرید

  تعبیر خواب بچه تازه متولد شده این است که روزهای شاد در راهند

  تعبیر خواب بچه ,تعبیرخواب بچه , بچه در خواب دیدن

  تعبیر خواب بچه شیر دادن

  تعبیر خواب بچه از دید سرزمین رویاها

  تعبیر دیدن یک بچه در خواب خوشبختی در خانه شماست

  اگر خواب بچه خودتان را دیدید کمک بزرگی به شما می شود

  تعبیر خواب دیدن بچه های بستگان یک کمک ناخواسته است

  تعبیر خواب دیدن بچه های دیگران آغاز درگیری و جروبحث فامیلی است

  تعبیر خواب دیدن بچه نوزاد قشنگ شادی و آرامش است

  تعبیر خواب یک زن خواب بچه نوزاد ببیند این است که علامت حاملگی است

  تعبیر خواب یک زن آبستن خواب بچه نوزاد ببیند این است که یک عشق پرسعادت دارد

  تعبیر خواب یک زن شوهردار خواب ببیند که بچه دار شده این است که شادی او بزرگ خواهد بود .

  تعبیر خواب یک زن مجرد خواب ببیند که بچه دار شده این است که عشقش او را ترک می کند .

  تعبیر خواب یک زن بیوه خواب ببیند که بچه دار شده این است که مرتکب کارهای نامعقول خواهد شد .

  تعبیر خواب یک زن بیوه خواب ببیند که آبستن شده این است که موفقیت در همه امور است

  تعبیر خواب یک بچه نوزاد در حال مکیدن سینه مادرش این است که خوشی و لذت در زندگی در راه است

  تعبیر خواب بچه ,تعبیرخواب بچه , بچه در خواب دیدن

  تعبیر خواب بچه دار شدن دختر

  تعبیر خواب یک بچه نوزاد در حال مکیدن سینه پرستار این است که ۱- یک بیماری رنج آور ۲- خطرهای بسیاری شما را تهدید می کند مراقب باشید

  تعبیر خواب یک نوزاد خنده رو این است که دوستان بسیار خوب دور شما را می گیرند .

  تعبیر خواب یک بچه نوزاد زشت این است که بدشانسی در آینده سراغ شما می آِد

  تعبیر خواب یک بچه نوزاد در بغل دارید این است که بزودی بچه دار خواهید شد .

  تعبیر خواب یک بچه نوزاد در قنداق این است که ۱- امید در عشق ۲- حوادث پراز شادی

  تعبیر خواب یک بچه نوزاد که اولین قدمها را برمی دارد این است که مشکلات مختلف در مقابلتان پدیدار می شود .

  تعبیر خواب یک زن از یک بچه پرستاری  می کند این است که شخصی که به او اطمینان کامل دارید به شما خیانت خواهد کرد .

  تعبیر خواب یک بچه نوزاد بیمار این است که یک بیماری سخت در فامیل شما بوجود می آِد

  تعبیر خواب بچه ,تعبیرخواب بچه , بچه در خواب دیدن

  تعبیر خواب بچه شدن

  تعبیر خواب یک بچه نوزاد می گیرید این است که مشاجره در خانواده میکنید

  تعبیر خواب یک بچه نوزاد سرراهی این است که ناکامی در عشق دارید

  تعبیر خواب یک نوزاد در گهواره این است که یکنفر مراقب شماست او افکار خوبی ندارد .

  تعبیر خواب بچه  نوزاد اشخاص دیگر این است که یک شکست برای مخالفان شما در راه است

  تعبیر خواب تعداد زیادی بچه نوزاد این است که فراوانی در زندگی شما خواهد آمد

  دیدن بچه در خواب ، غالباً خوب است و معبران اکثرا، تعبیرهای نیکی برای دیدن بچه در خواب آورده‌اند.

  تعبیر خواب بچه ,تعبیرخواب بچه , بچه در خواب دیدن

  تعبیر خواب بچه مرده

  لوک اوینتهاو  و تعبیر خواب بچه

  فرزند خود : خوشبختی

  کودکی همراه مادرش : اوقات مبارک

  بچه های کوچک : غم و غصه

  دیدن کودکان بیشمار : فلاکت

  کودکان زیباروی : شادی و سلامتی

  کتک زدن یک بچه : بی عدالتی

  بچه ای که میدود : نیکبختی

  تعبیر خواب بچه ,تعبیرخواب بچه , بچه در خواب دیدن

  تعبیر خواب بچه دار شدن دختر مجرد

  لیلا برایت  و تعبیر خواب بچه

  اگر در خواب بچه ‏ای را مشاهده نمودید، به این مفهوم است که در انجام کارها فرصت مناسبی را به دست آورده‏ اید.

  دیدن خواب بچه ‏ی لاغر در خواب نشانه‏ ی آن می باشد که شما دچار مشکل خواهید شد، اگر در خواب بچه‏ ی چاقی را ببینید، به این معنا می باشد که در انجام کارها موفق می‏ شوید.

  اگر در خواب ببینید که بچه‏ ای خوابیده، به معنی آن است که زندگی خوبی خواهید داشت.
  اگر قتلرسانده‏ اید، یعنی به یکی از اشتباهات خود پی خواهید برد. و اگر در خواب خود را سرگرم بازی با بچه ‏ها دیدید، نشانه ‏ی آن می باشد که در تمامی کارهایتان به موفقیت می ‏رسید.

  آنلی بیتون می گوید:

  اگر در خواب بچه‏ بازیگوش و شیطانی را ببینید، نشانه آن است که به خاطر افراط در تفریحات دچار مشکل خواهید شد.

  تعبیر خواب بچه ,تعبیرخواب بچه , بچه در خواب دیدن

  تعبیر خواب بچه دار شدن دختر باکره

  در کتاب سرزمین رویاها :

  خواب یک بچه : خوشبختی در خانه

  خواب بچه خودتان : کمک بزرگی دریافت خواهید نمود.

  دیدن خواب بچه های بستگانتان : شادی نا خواسته

  دیدن خواب بچه های اشخاص دیگر : آغاز مشاجره های فامیلی

  تعبیر خواب بچه , بچه در خواب دیدن , تعبیر خواب

  منبع مطلب : gfxparadise.blogsky.com

  مدیر محترم سایت gfxparadise.blogsky.com لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

  تــــــــوپ تـــــــــاپ

  تــــــــوپ تـــــــــاپ

  خالد اصفهانی آورده اند اگر مرد یا زنی خواب ببیند صاحب فرزند دختر شده است این بهترین نشانه برای برآورده شدن آرزوها؛اهداف خرد و بزرگ؛ و یا تکان خوردن اوضاع و احوال زندگی از هر جهات باشد در واقع دیدن این رویا میتواند نشاطی فراموش نشدنی را به در واقعیت به صاحب رویا تقدیم کند،شخصی به نزد حضرت امام جعفر صادق (ع) رسید و به ایشان گفته هنگام اذان صبح خواب دیدم همسرم آبستن است و درد شدیدی را تحمل کند و فوری برای وضع حمل او یکی از زنان و همسایگان را خبر دار کردیم و من در اتاق خانه ام سخت نگران و مضطرب بودم و بعد از گذشت دقایقی صدای نوزاد به گوشم رسید و وقتی فهمیدم حال همسر و نوزادم خوب است خیلی خرسند شدم و نوزادم دختر بود،این شخص تعبیر خواب خود را از امام بزرگوار جویا شدند پاسخ شنیدند بشارت بر تو باد که خداوند بزرگ دعاها و خواسته های تو را بزودی اجابت میکند تو میتوانی از همین لحظه برای رسیدن خبرهای بسیار خوب و نیک خودت را اماده کنی

  تعبیر خواب دختر دار شدن از دیدگاه استاد جابر مغربی:

  دیدن این رویا برای مردان و زنان بهترین حالت ممکن است و در اینده ای بسیار نزدیک مهمترین اتفاقات برای این خانواده روی خواهد داد چه از نظر مالی و چه از نظر روحی،اگر ببینی که تو صاحب نوزاد دختر شده ای و شادمانی میکنی بدون شک تعبیر این است که همین خرسندی را در زندگی تجربه خواهی کرد صاحب رویا و خانواده اش شادمان خواهند شد

  تعبیر خواب اگه بچه دار بشی و بچت دختر باشه از دیدگاه شیخ طوسی:

  چنان چه شخصی خواب ببیند صاحب فرزند دختر مرده ای شده است این به نشانه ی بخشش گناهان و یا عاقبت بخیری صاحب رویا است،اکثر معبران این رویا را نشانه ای از براورده شدن حاجات میدانند

  اگر کسی ببیند همسرش از مرد غریبه ای صاحب فرزند دختر شده است تعبیر بی آبرو شدن و یا فقر شدید مالی و کم شدن برکت در زندگی صاحب رویاست

  تعبیر خواب دختر دار شدن دیگران به روایت ابن سیرین

  دیدن چنین رویایی ممکن است این معانی را به دنبال داشته باشد،ممکن است در اینده ی نزدیک  دیگران با شما درباره ی اهداف کاری سر صحبت را باز کنند و شما هم دنباله ی گفتگو را بگیرید و پیش بروید. وقتی روی کارتان تمرکز کنید متوجه می شوید که باید به چیزهای زیادی دقت کنید. شاید دل تان بخواهد که روند انجام امور را آسان تر بگیرید، اما اکنون باید از این فرصت استفاده کنید تا خودتان را در این پروژه ی کاری به همه نشان دهید و موضع تان را ثابت کنید. به شما توصیه می شود که با اعتماد به نفس حرکت کنید تا همکاران تان به شما بپیوندند و از شما راهنمایی بگیرند.

  سوال: سلام من خواب دیدم که همسایمون (در اینجا منظور دیگران است) صاحب یه نوزاد بسیار زیبا و دختر شده وقتی رفتم خونشون براش شیرینی و گل بردم چون باهم دوست بودیم نوزادش را بغل کردم بوسیدم و بهم انگار لبخند میزد تعبیرش چیه؟

  پاسخ:این رویا در واقع حالات روحی شما را نشان میدهد و چند تفسیر برای این خواب وجود دارد ، به همین خاطر ترجیح می دهید که خیلی در جمع دیگران حاضر نشوید. اما با گذشت زمان به تدریج احساس امنیت بیشتری خواهید کرد. اگر چه دل تان می خواهد که به خودتان سخت نگیرید، اما به هر حال از شما انتظار می رود که تا چند روز آینده جانب عقل را بگیرید و درست برنامه ریزی کنید. اکنون باید با همه ی توان تان کار کنید، مطمئن باشید که پاداش همه ی زحمات تان را خواهید گرفت. یادتان باشد که اکنون باید طوری رفتار کنید که خودتان و فقط خودتان را تحت تأثیر قرار دهید.

  منبع مطلب : www.toptoop.ir

  مدیر محترم سایت www.toptoop.ir لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

  سایت بزرگ برو کار

  سایت بزرگ برو کار

  تعبیر خواب دیدن بچه دار شدن دیگران

  تعبیر خواب بچه,تعبیر خواب بچه دار شدن,تعبیر خواب بچه گربه,تعبیر خواب بچه دختر,تعبیر خواب بچه داشتن,تعبیر خواب بچه شیر دادن,تعبیر خواب بچه دار شدن دختر,تعبیر خواب بچه شدن,تعبیر خواب بچه مرده,تعبیر خواب بچه خرس,تعبیر خواب بچه دار شدن دختر مجرد,تعبیر خواب بچه دار شدن پسر,تعبیر خواب بچه دار شدن دختر باکره,تعبیر خواب بچه دار شدن مادر,تعبیر خواب بچه دار شدن دختر,تعبیر خواب بچه دار شدن دوقلو,تعبیر خواب بچه دار شدن دوقلو,تعبیر خواب بچه دار شدن مرده,تعبیر خواب بچه گربه سفید,تعبیر خواب بچه گربه سفید,تعبیر خواب بچه گربه سیاه,تعبیر خواب بچه گربه در خانه,تعبیر خواب بچه گربه خاکستری,تعبیر خواب بچه گربه زرد,تعبیر خواب بچه گربه از نظر امام صادق,تعبیر خواب بچه گربه ی سفید,تعبیر خواب بچه گربه زخمی,تعبیر خواب بچه دختر شیر دادن,تعبیر خواب بچه دختر داشتن,تعبیر خواب بچه دختر دار شدن,تعبیر خواب بچه دختر و پسر,تعبیر خواب بچه دختر زاییدن,تعبیر خواب بچه دختر دوقلو,تعبیر خواب بچه دختر مرده,تعبیر خواب نوزاد دختر داشتن,تعبیر خواب دختر بچه خوشگل,تعبیر خواب بچه داشتن دختر مجرد,تعبیر خواب بچه داشتن برای دختر مجرد,تعبیر خواب بچه داشتن دختر,تعبیر خواب بچه داشتن و شیردادن,تعبیر خواب بچه داشتن پسر,تعبیر خواب بچه داشتن دختر مجرد,تعبیر خواب بچه داشتن دیگران,تعبیر خواب بچه داشتن و شیر دادن,تعبیر خواب نوزاد داشتن,تعبیرخواب بچه شیردادن دختر مجرد,تعبیر خواب بچه شیر دادن ابن سیرین,تعبیر خواب بچه شیر دادن امام صادق,تعبیر خواب بچه شیر دادن پسر,تعبیر خواب بچه شیر دادن,تعبیر خواب بچه شیر دادن دختر,تعبیر خواب فرزند شیر دادن,تعبیر خواب دیدن بچه شیر دادن,تعبیر خواب بچه نوزاد شیر دادن,تعبیر خواب بچه دار شدن دختر مجرد,تعبیر خواب بچه دار شدن دختر مجرد ابن سیرین,تعبیر خواب فرزند دار شدن دختر,تعبیر خواب بچه دار شدن یک دختر مجرد,تعبیر خواب بچه دار شدن نوزاد دختر,تعبیر خواب بچه دار شدن یک دختر,تعبیر خواب بچه شدن آدم بزرگ,تعبیر خواب بچه شدن مرد,تعبیر خواب بچه شدن انسان بزرگ,تعبیر خواب جوان شدن,تعبیر خواب بچه مرده زاییدن,تعبیر خواب بچه مرده در شکمعبیر خواب بچه مرده به دنیا آوردن,تعبیر خواب بچه مرده بدنیا اوردن,تعبیر خواب بچه مرده دیدن,تعبیر خواب بچه مرده ابن سیرین,تعبیر خواب فرزند مرده,تعبیر خواب مرده بچه بدهد,تعبیر خواب مرده بچه دار شدن

  تعبیر خواب بچه ,تعبیرخواب بچه , بچه در خواب دیدن

  تعبیر خواب بچه

  تعبیر خواب بچه ! بله ممکن است شما هم در خوابتان بچه دیده باشید.دیدن بچه در خواب تعابیر مختلفی دارد ولی به طور کلی دیدن بچه در خواب خوب است.لطفا برای دیدن تعبیر خواب بچه با ما همراه باشید.

  تعبیر خواب بچه از دید مولف

  زایمانسلامت به دنیا می آورید

  تعبیر خواب دختری که خواب زایمان ببیند رو گردانی از درستی و رفتن به سمت نادرستی است

  تعبیر خواب زن شوهر داری که زایمان می کند این است که ارثی عظیم به او میرسد

  تعبیر خواب بچه ,تعبیرخواب بچه , بچه در خواب دیدن

  تعبیر خواب بچه دار شدن

  تعبیر خواب بچه از دید لوک اویتنهاو

  تعبیر دیدن بچه خود در خواب نشانه خوشبختی است.

  اگر در خواب ببینید بچه همراه مادرش است دلیل بر اوقات مبارک دارد.

  دیدن بچه های کوچک در خواب علامت غم و غصه است.

  اگر در خواب بچه های بیشماری دیدید نشانه فلاکت و بدبختی است.

  دیدن بچه های خوشگل در خواب نشانه شادی و سلامتی است.

  اگر در خواب یک بچه را کتک بزنید دلیل بر بی عدالتی دارد.

  تعبیر خواب دویدن بچه این است که علامت نیکبختی است.

  تعبیر خواب بچه ,تعبیرخواب بچه , بچه در خواب دیدن

  تعبیر خواب بچه گربه

  تعبیر خواب بچه از دید محمد بن سیرین

  اگر در خواب ببینید که صاحب بچه دختری شده اید نشانه سلامتی می باشد و از اهل خود شاد می شوید.

  اگر در خواب ببینید که صاحب پسری شده اید ، شما صاحب یک دختر می شوید.

  اما اگر در خواب ببینید که صاحب یک دختر شده اید تعبیر خواب این است که در دنیای واقعی صاحب یک پسر خواهید شد.

  تعبیر خواب بچه از دید ابراهیم کرمانی

  تعبیر خواب پیدا کردن بچه ی سر راهی این است که از جایی که امید ندارید به شما منفعت میرسد

  تعبیر خواب بچه ,تعبیرخواب بچه , بچه در خواب دیدن

  تعبیر خواب بچه دختر

  تعبیر خواب بچه از دید لیلا برایت

  تعبیر خواب دیدن بچه این است که فرصت مناسبی برای انجام کارها دارید

  تعبیر خواب دیدن بچه لاغر این است که شما دچار مشکلات می شویذ

  تعبیر خواب دیدن بچه چاق این است که کارها را موفقیت آمیز انجام میدهید

  تعبیر خواب بچه ای که خوابیده این است که زندگی خوبی دارید

  اشتباه خود پی برده اید

  تعبیر خواب بازی کردن با بچه این است که در همه کارها موفق هستید

  تعبیر خواب بچه ,تعبیرخواب بچه , بچه در خواب دیدن

  تعبیر خواب بچه داشتن

  تعبیر خواب بچه از دید آنلی بیتون

  تعبیر خواب بچه شیطان و بازیگوش این است که به خاطر زیاده روی در تفریحات به مشکل می خورید

  تعبیر خواب بچه نوزاد تازه متولد شده این است که سرگرمی و شادی در راه است

  تعبیر خواب به دنیا آوردن بچه توسط دختر افراط در بی بند و باری است

  تعبیر خواب بچه نوزادی که شنا می کند این است که با موفقیت از مشکلات می گذرید

  تعبیر خواب بچه تازه متولد شده این است که روزهای شاد در راهند

  تعبیر خواب بچه ,تعبیرخواب بچه , بچه در خواب دیدن

  تعبیر خواب بچه شیر دادن

  تعبیر خواب بچه از دید سرزمین رویاها

  تعبیر دیدن یک بچه در خواب خوشبختی در خانه شماست

  اگر خواب بچه خودتان را دیدید کمک بزرگی به شما می شود

  تعبیر خواب دیدن بچه های بستگان یک کمک ناخواسته است

  تعبیر خواب دیدن بچه های دیگران آغاز درگیری و جروبحث فامیلی است

  تعبیر خواب دیدن بچه نوزاد قشنگ شادی و آرامش است

  تعبیر خواب یک زن خواب بچه نوزاد ببیند این است که علامت حاملگی است

  تعبیر خواب یک زن آبستن خواب بچه نوزاد ببیند این است که یک عشق پرسعادت دارد

  تعبیر خواب یک زن شوهردار خواب ببیند که بچه دار شده این است که شادی او بزرگ خواهد بود .

  تعبیر خواب یک زن مجرد خواب ببیند که بچه دار شده این است که عشقش او را ترک می کند .

  تعبیر خواب یک زن بیوه خواب ببیند که بچه دار شده این است که مرتکب کارهای نامعقول خواهد شد .

  تعبیر خواب یک زن بیوه خواب ببیند که آبستن شده این است که موفقیت در همه امور است

  تعبیر خواب یک بچه نوزاد در حال مکیدن سینه مادرش این است که خوشی و لذت در زندگی در راه است

  تعبیر خواب بچه ,تعبیرخواب بچه , بچه در خواب دیدن

  تعبیر خواب بچه دار شدن دختر

  تعبیر خواب یک بچه نوزاد در حال مکیدن سینه پرستار این است که ۱- یک بیماری رنج آور ۲- خطرهای بسیاری شما را تهدید می کند مراقب باشید

  تعبیر خواب یک نوزاد خنده رو این است که دوستان بسیار خوب دور شما را می گیرند .

  تعبیر خواب یک بچه نوزاد زشت این است که بدشانسی در آینده سراغ شما می آِد

  تعبیر خواب یک بچه نوزاد در بغل دارید این است که بزودی بچه دار خواهید شد .

  تعبیر خواب یک بچه نوزاد در قنداق این است که ۱- امید در عشق ۲- حوادث پراز شادی

  تعبیر خواب یک بچه نوزاد که اولین قدمها را برمی دارد این است که مشکلات مختلف در مقابلتان پدیدار می شود .

  تعبیر خواب یک زن از یک بچه پرستاری  می کند این است که شخصی که به او اطمینان کامل دارید به شما خیانت خواهد کرد .

  تعبیر خواب یک بچه نوزاد بیمار این است که یک بیماری سخت در فامیل شما بوجود می آِد

  تعبیر خواب بچه ,تعبیرخواب بچه , بچه در خواب دیدن

  تعبیر خواب بچه شدن

  تعبیر خواب یک بچه نوزاد می گیرید این است که مشاجره در خانواده میکنید

  تعبیر خواب یک بچه نوزاد سرراهی این است که ناکامی در عشق دارید

  تعبیر خواب یک نوزاد در گهواره این است که یکنفر مراقب شماست او افکار خوبی ندارد .

  تعبیر خواب بچه  نوزاد اشخاص دیگر این است که یک شکست برای مخالفان شما در راه است

  تعبیر خواب تعداد زیادی بچه نوزاد این است که فراوانی در زندگی شما خواهد آمد

  دیدن بچه در خواب ، غالباً خوب است و معبران اکثرا، تعبیرهای نیکی برای دیدن بچه در خواب آورده‌اند.

  تعبیر خواب بچه ,تعبیرخواب بچه , بچه در خواب دیدن

  تعبیر خواب بچه مرده

  لوک اوینتهاو  و تعبیر خواب بچه

  فرزند خود : خوشبختی

  کودکی همراه مادرش : اوقات مبارک

  بچه های کوچک : غم و غصه

  دیدن کودکان بیشمار : فلاکت

  کودکان زیباروی : شادی و سلامتی

  کتک زدن یک بچه : بی عدالتی

  بچه ای که میدود : نیکبختی

  تعبیر خواب بچه ,تعبیرخواب بچه , بچه در خواب دیدن

  تعبیر خواب بچه دار شدن دختر مجرد

  لیلا برایت  و تعبیر خواب بچه

  اگر در خواب بچه ‏ای را مشاهده نمودید، به این مفهوم است که در انجام کارها فرصت مناسبی را به دست آورده‏ اید.

  دیدن خواب بچه ‏ی لاغر در خواب نشانه‏ ی آن می باشد که شما دچار مشکل خواهید شد، اگر در خواب بچه‏ ی چاقی را ببینید، به این معنا می باشد که در انجام کارها موفق می‏ شوید.

  اگر در خواب ببینید که بچه‏ ای خوابیده، به معنی آن است که زندگی خوبی خواهید داشت.
  اگر قتلرسانده‏ اید، یعنی به یکی از اشتباهات خود پی خواهید برد. و اگر در خواب خود را سرگرم بازی با بچه ‏ها دیدید، نشانه ‏ی آن می باشد که در تمامی کارهایتان به موفقیت می ‏رسید.

  آنلی بیتون می گوید:

  اگر در خواب بچه‏ بازیگوش و شیطانی را ببینید، نشانه آن است که به خاطر افراط در تفریحات دچار مشکل خواهید شد.

  تعبیر خواب بچه ,تعبیرخواب بچه , بچه در خواب دیدن

  تعبیر خواب بچه دار شدن دختر باکره

  در کتاب سرزمین رویاها :

  خواب یک بچه : خوشبختی در خانه

  خواب بچه خودتان : کمک بزرگی دریافت خواهید نمود.

  دیدن خواب بچه های بستگانتان : شادی نا خواسته

  دیدن خواب بچه های اشخاص دیگر : آغاز مشاجره های فامیلی

  تعبیر خواب بچه , بچه در خواب دیدن , تعبیر خواب

  منبع مطلب : www.borokar.ir

  مدیر محترم سایت www.borokar.ir لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  زهرا 2 روز قبل
  0

  سلام من مجردم یکی از اقوام خواب دیده که صاحب یه دختر شدم تعبیرش چیه

  مارال 2 ماه قبل
  0

  خواهرم ک بارداره خواب دیدم داریم همه با هم میریم مسافرت بعدمن واسش ی تست میگیرم انگاری تست جنسیت بعد وقتی دستش میدم روی سر تست صورتی میشه

  نیکو دوستی 5 ماه قبل
  0

  سلام لطفا جواب مرا بدهید.تشکر

  نیکو دوستی 5 ماه قبل
  0

  سلام .یک نفر لژ دوستان در شهری دیگر خواب دیده است که من از همسر دوم ام' صاحب دو دختر شده ام' تعبیرش چیست.تشکر نیکو.دوستی

  ناشناس 6 ماه قبل
  -1

  تعبیر خواب دختردارشدن دیگران

  یاسی 6 ماه قبل
  0

  سلام من خواب دیدم دو تا از داداشم صاحب دوتا دختر شدن ک دوتا بچه داشتن روی فرش سینه خیز میرفتن بعد داداشم یکی یک النگو طلا واسه بچهاشون خریده بودن که دادن من دسته دخترا کردم در همین موقع یکی از دخترها جیش کرد به خودش بعد به داداشم گفتم بلندش کرد بردش میخوام بدونم تعبیرش چیه

  مهدی 1 سال قبل
  0

  نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  برای ارسال نظر کلیک کنید