توجه : تمامی مطالب این سایت از سایت های دیگر جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران یا عدم رضایت مدیر سایت مطالب کپی شده توسط ایدی موجود در بخش تماس با ما بالای سایت یا ساماندهی به ما اطلاع داده تا مطلب و سایت شما کاملا از لیست و سایت حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

  تعبیر خواب دیدن پسری که دوستش داریم؟

  1 بازدید

  تعبیر خواب دیدن پسری که دوستش داریم؟ را از سایت اسک 98 دریافت کنید.

  تعبیر خواب دیدن مردی که دوستش دارم

  تعبیر خواب دیدن مردی که دوستش دارم

  تعبیر خواب مرگ مردی که دوستش دارم .
  تعبیر خواب دیدن مردی که دوستش دارم و ابراز عشق .
  تعبیر خواب دیدن پسری که دوستش دارم پریشان .
  تعبیر خواب دیدن پسری که دوستش دارم و گریه .
  تعبیر خواب ، مردی که دوستش دارم .
  تعبیر خواب دیدن دوست پسر قدیمی .
  تعبیر خواب دیدن پسری که دوستش داریم ؟
  تعبیر خواب دیدن پسر مورد علاقه .
  انواع تعابیر خواب بی وفایی معشوق
  .
  تعبیر خواب دیدن ازدواج پسری که دوستش دارم با خواهرم .

  تعبیر خواب دیدن شخصی که دوستش دارم

  خیلی اوقات خواب می بینیم که پسر یا دختری که دوستش داریم در خوابمان آمده اســت و بعد از بیدار شدن حتما در این فکر فرو می رویم که چرا خواب این شخص را دیده ایم. ما در ادامه تعبیر این خواب را به شما خواهیم گفت . اگر مرد و یا پسری را که به او علاقمند هستیم و دوستش داریم را در خواب ببینیم چه تعبیری دارد؟دیدن معشوقه در خواب را چند معبر تفسیر و معنی کرده اند که در پایین آن ها را میخوانیم .

  انواع تعابیر خواب بی وفایی معشوق

  تعبیر خواب بی وفایی و بی اعتنایی معشوق و همسر
  در کتاب سرزمین رویاها آمده است:

  اگر خواب ببینید شما بی وفا هستید:
  یکنفر از اعتماد شما سوء استفاده می کند .

  اگر یک مرد خواب ببیند که به زنش وفادار نیست:
  دلتنگی و ناملایمت در خانه .

  اگر یک زن خواب ببیند که به شوهرش بی وفاست:
  احتمال دارد که حامله باشد .

  اگر یک مرد خواب ببیند به نامزدش بی وفاست:
  پول هنگفتی درانتظارش است .

  اگر یک زن خواب ببیند به نامزدش بی وفاست:
  خبرهای بد دریافت می کند.

  اگر یک مرد مجرد خواب ببیند به معشوقه اش بی وفاست:
  خطر مرگ.

  اگر یک زن مجرد خواب ببیند به معشوقه اش بی وفاست:
  به وی خیانت می شود .

  فلسفه تعبیر خواب

  گفته ابن سیرین در مورد تعبیر خواب مردی که دوستش داریم :
  اگر کسی خواب پسری را که دوستش دارد را ببینید دلیل بر وصل و خبر نیک اســت

  تعبیر خواب دیدن شخصی که دوستش داریم از نگاه ادوارد :
  خواب معشوقه را (دختر یا پسر) به معنی نوید یک خبر خوش میداند این خبر فقط شامل وصلت و یا ازدواج نیست ممکن اســت شامل هر چیزی شود مثلا برنده شدن در قرعه کشی بهبود یافتن مریضی که بیمار اســت .

  ادوارد در این باره گفته اســت اگر کسی خواب پسر و یا مردی که عاشق اوست و خیال ازدواج را دارد ببینید دلیل بر فکر و اوهام زیاد قبل از خواب اســت و نمی تواند معنی و یا تفسیر دقیقی داشته باشد و این خواب را جزو خواب های پریشان و بدون تعبیر تلقی کرده اســت در اکثر موارد پسرها یا دخترها قبل از خواب شبانه به شدت در مورد پسر مورد علاقه ی خود فکر و یا خیال پردازی میکنند این تفکرات سبب میشود تا ساعاتی پس از خواب تصویری از اوهام و خیالات خود را بصورت خواب ببینید ولی در مجموع میتوان این خواب را دارای معنی و یا مفهوم خوب دانست بعضی ها به اشتباه تصویر دارند چون داشتن دوست پسر و یا دوست دختر از نظر شرعی و یا اخلاقی گناه اســت خواب دیدن آن هم دارای معنی بدی اســت در جایی که اینجا فقط صحبت از عشق و دوست داشتن اســت و ارتباطی با نوع رابطه ندارد.

  از تعابیر دیگر خواب دیدن کسی که دوستش داریم از دیدگاه ابن سیرین :
  اگر کسی در خواب ببینید که با کسی که دوستش داشته اســت وصلت نموده اســت و هر دو پیراهن سفید بر تن دارند به نشانه ی غم و افسردگی میباشد در واقع همیشه اتفاقات مثبتی که در طول خواب روی میدهند دارای تعابیر و معانی منفی هستند و بالعکس خواب های پریشان و منفی نیز در اکثر موارد دارای تعابیر مثبت و معنای بهتری هستند زمان دقیق خواب دیدن هم بسیار مهم اســت .

  چنان چه که حدود ۹۰ درصد از خواب هایی که قبل از اذان مغرب روی می دهند صحت و تعبیر درست تری نسبت به خواب های ابتدایی شب دارند در مورد عنوان امروز ابن سیرین میگویند .

  تعبیر خواب مرتبط

  تعبیر خواب دیدن شخصی که دوستش داریم :
  اگر کسی در خواب بینید با کسی که در زندگی روز مره عاشق بوده اســت و در انتظار وصلتش میبوده ازدواج نموده اســت و در در حال شادمانی و پایکوبی هستند به نشانه و تعبیر جدایی میباشد اکر کسی در خواب ببیند که با کسیکه دوستش دارد وصلت نموده و اطرافیان و وابستگان او اطرفش را گرفته اند و جمع مجلسش شلوغ اســت به نشانه ی وصلت میباشد مواردی که مطرح شد فقط برای خواب افرادی صحت دارد که مجرد میباشند و نه متاهل و چندین نکته ی مهم هم در مورد تعبیر خواب ازدواج مطرح اســت به شرح پایین

  تعبیر خواب دیدن پیر مردی که دوستش داریم :
  اگر دختری خواب ببیند با پیرمردی ازدواج می کند ، علامت آن اســت که با مشکلات فراوانی روبرو خواهد شد . اما اگر خواب ببیند در هنگام جشن ازدواح مردی با لباس سیاه از مقابلش می گذرد و نگاه ملامت آمیزی به او می کند نشانة آن اســت که سردی بی تقاوتی یکی از دوستان او را ناامید می سازد .

  دیدن مراسم ازدواج دیگران در خواب :
  دیدن مراسم ازدواج دیگران در خواب با میهمانانی شادمان که لباسهایی زیبا بر تن کرده اند ، علامت آن اســت که از زندگی لذتهایی عالی خواهید برد . اما اگرمیهمانان لباسهایی سیاه بر تن کرده باشند ، علامت آن اســت که در آینده به سوگ کسی خواهید نشست .

  اگر خواب ببینید با کسی پیمان ازدواج می بندید :
  نشان آن اســت که خبرهایی ناگوار خواهید شنید .
  ولی تعبیر خواب خیانت زن شوهر دار را در مطلبی دیگر دنبال کنید .

  اگر خواب ببینید در جشن ازدواج کسی شرکت کرده اید :
  نشان آن اســت که امور شغلی به طرز باور نکردنی امید بخش خواهد شد . و از فکر کردن به افراد مورد علاقةخود لذت زیادی خواهید برد .

  اگر خواب ببینید در جشن ازدواج واقعه ای ناگوار رخ می دهد :
  علت آن اســت که به بیماری مبتلا خواهید شد . یا از مرگ یکی از اعضای خانوادة خود رنج خواهید کشید .

  اگر دختری خواب ببیند عروس شده اســت اما هیچ احساس خوشحالی نمی کند :
  علامت آن اســت که در زندگی به نومیدی دچار خواهد شد ، و در امور عاطفی شکست خواهد خورد .

  دیدن ازدواج پسری که دوستش دارید به زور و دیدن چهره عروس :
  با توجه به این که چهره ی عروس را مشاهده کرده اید و بی توجهی معشوقتان به شما به نشانه ی غم بزرگ و روحی است که متوجه شما میشود و باعث افسردگیتان میگردد .

  دیدن ازدواج مردی که دوستش دارم با خواهرم :
  در تعبیر این خواب آمده که شما به موفقیتی می رسید ملزوم به اینکه با دوستان نزدیک خوب در جهت رسیدن به مردتان مشورت کنید .

  بیشتر بخوانید :

  تعبیر خواب دیدن دختری که دوستش داری (خواستگاری ، خیانت ، خود کشی ،ازدواج، دعوا )
  تعبیر خواب ، مردی که دوستش دارم (دوست پسر قدیمی،پسری که دوستش داریم ؟پسر مورد علاقه)
  تعبیر خواب ، دیدن معشوق در خانه ( دعوا – ازدواج )تعبیر خواب آمدن معشوق به خانه تاریک ( بوسیدن – هم آغوشی )
  تعبیر خواب بر گشتن معشوق ( همسر ، دوست پسر یا دختر قدیمی )
  تعبیر خواب نوازش معشوق ( هم آغوشی و شاد شدن – نامحرم – ناشناس – همسر – همجنس)
  تعبیر خواب پیام از معشوق ( نامفهوم ،عجیب ، احساس شادی ، کوتاه )
  تعبیر خواب حرف زدن با معشوق ( ناشناس، گریه کردن ، نامفهوم ،ناراهت )
  تعبیر نشانه های اتفاقات معمولی و مشکوک روزانه با معنی کارت های تاروت .
  ارتباط تاروت با ناخودآگاه انسان .


  منبع مطلب : ravantarot.com

  مدیر محترم سایت ravantarot.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  تعبیر خواب فردی که دوستش داریم | خواب های عاشقانه چه تعبیری دارند؟

  تعبیر خواب فردی که دوستش داریم | خواب های عاشقانه چه تعبیری دارند؟

  تعبیر خواب عاشقانه فردی که دوستش داریم 

  در اینبخش تعبیر خواب فردی کـه دوستش داریم را بررسی میکنیم. خواب شخصی کـه دوستش داریم می تواند نشان دهنده احساس واقعی درون مـا باشد ودر مواردی هم می تواند بروز نگرانی های مـا در بیداری باشد، البته اگر معشوق شـما عمیقا در افکار خود بشما فکر کند هم ممکن اسـت خواب وی را ببینید، در ادامه تعبیر خواب شخصی کـه دوستش داریم رابه همراه هم میخوانیم، با پارس ناز همراه باشید.

  بسیار اتفاق می‌افتد کـه در خواب‌های خود، با افرادی رو بـه رو شویم کـه در زندگی بیداری بـه آن‌ها علاقه مندیم، دراین حالت باید بدانید انسانی کـه بعنوان معشوق در خواب مشاهده می کنید، نماد بخشی از انگیزه و اهداف شـما در زندگی بیداری میباشد. این اهداف صرفا زمینه‌های عاطفی زندگی شـما را شامل نشده و میتواند بـه مسائلی کـه در شغل یا تحصیلات برای شـما انگیزه آفرین هستند اشاره داشته باشد.

  تعبیر خواب فردی که دوستش داریم | خواب های عاشقانه چه تعبیری دارند؟

  بسیار اهمیت دارد کـه در هنگام دیدن این خواب چـه احساسی را تجربه میکنید و واکنش شـما نسبت بـه دیدن فرد مورد علاقتان چیست. اگر در خواب، معشوقه‌ی خود رابه شکلی تنش زا یا مشکل آفرین مشاهده کنید، نشان دهنده‌ی مشکلی اسـت کـه در زندگی بیداری در انگیزه‌های شـما اختلال ایجاد کرده و شـما را نسبت بـه پیگیری اهدافتان مایوس یا بدبین ساخته اسـت.

  تعبیر خواب فردی که دوستش داریم | خواب های عاشقانه چه تعبیری دارند؟

  این خواب از شـما میـــخواهد تا منشا بـه وجود آورنده‌ی این افکار را شناخته و بـه شکلی منطقی با ترس‌ها و نگرانی‌های خود رو بـه رو شوید. خواب‌هایی با نماد معشوق، در کمتر مواردی بـه چالش‌های عاطفی شـما مرتبط اسـت. این خواب زمینه‌های کلی و دیدگاه‌های عمیق شـما نسبت بـه زندگی و مفهوم انگیزه در زندگی را تصویر میکند.

  تعبیر خواب معشوق قدیمی

  تعبیر خواب فردی که دوستش داریم | خواب های عاشقانه چه تعبیری دارند؟

  این خواب میتواند بـه بازگشت شـما در زندگی بیداری، بـه سمت اهداف و دیدگاه‌های قدیمی اشاره داشته باشد. برای این‌کـه دلیل حضور این فرد در خواب خودرا درک کنید، توجه داشته باشید کـه شخصیت او برای شـما یادآور کدام درس در زندگی می باشد.

  تعبیر خواب معشوق سابق

  این خواب میتواند بـه بازگشت و وابستگی شـما بـه اهداف ناتمام یا پروژه‌هایی کـه در گذشته کنسل شده اند اشاره داشته باشد. بسیار اهمیت دارد کـه در طول دیدن این خواب چـه احساسی را تجربه میکنید.

  تعبیر خواب فردی که دوستش داریم | خواب های عاشقانه چه تعبیری دارند؟

  اگر در خواب احساس کنید کـه رابطه‌ی شـما عادی و با عشق همراه اسـت، بـه این معناست کـه همین حالا فرصتی فراهم شده اسـت تا برنامه‌های گذشته‌ی خودرا ادامه دهید. این خواب صرفا بـه زمینه‌های عاطفی اهداف شـما اشاره نداشته و میتواند پروژه‌های شغلی یا تحصیلی شـما را در بر بگیرد.

  تعبیر خواب معشوق شدن

  اگر در خواب احساس کنید کـه فردی بشما بسیار علاقه‌مند اسـت کـه در واقعیت متوجه هستید کـه احساس خاصی بشما ندارد، باید بدانید کـه این خواب نشان دهنده‌ی اشتراکات و عقاید جدیدی اسـت کـه با آن‌ها رو بـه رو شده اید، اما از وجود و اهمیت آن‌ها بی اطلاع هستید.

  تعبیر خواب فردی که دوستش داریم | خواب های عاشقانه چه تعبیری دارند؟

  مثل یک موقعیت مثبت شغلی کـه در شـما انگیزه‌های جدیدی را ایجاد کرده اسـت. این خواب از شـما میـــخواهد تا اهمیت این موقعیت‌های جدید را شناخته و از این انگیزه برای گسترش مهارت‌های خود در زمینه‌های مختلف زندگی استفاده کنید.

  تعبیر خواب معشوق با دیگری

  تعبیر خواب فردی که دوستش داریم | خواب های عاشقانه چه تعبیری دارند؟

  این خواب میتواند بـه احساس خیانتی کـه در حق خودتان در حال انجامش هستید اشاره داشته باشد. مثل فردی کـه علایق شخصی خودرا نادیده گرفته و بـه انجام کار‌هایی مشغول اسـت کـه اعتماد بـه نفس وی را خدشه دار می کند. لازم اسـت تا دراین زمان فقدان‌های روانی خودرا شناخته و از موقعیت‌هایی کـه بر خلاف ارزش‌های شخصی شـما هستند خارج شوید.

  تعبیر خواب ابراز علاقه و اظهار عشق کردن توسط زن

  درکتاب سرزمین رویاها آمده اسـت: یک زن متشخص بشما ابراز علاقه میکند: حقارت و شرمساری

  آنلی بیتون:

  تعبیر خواب فردی که دوستش داریم | خواب های عاشقانه چه تعبیری دارند؟

  اگر زنی خواب ببیند کسی بـه او ابراز علاقه میکند، نشانه آن اسـت کـه آن طور کـه انتظار میرود کسی حاضر بـه خواستگاری او نیست، و بـه دنبال کسب لذت‌های واهی ناامیدی خواهد بود.

  ابراز علاقه و عشق کردن به زن

  بیتون می گوید: اگر مردی خواب ببیند بـه زنی ابراز علاقه میکند، دلالت بر آن دارد کـه او در خور دوستی و رفاقت نیست.

  ابراز علاقه به دیگران

  یک سیاستمدار یا تاجر بشما ابراز علاقه می کند: نتایج عالی در کارها

  یک شخصیت مهم بشما ابراز علاقه میکند:

  احترام و امتیاز

  دوستان بشما ابراز علاقه می کند: ناراحتی

  آنلی بیتون می گوید:

  اگر خواب ببینید یکی از اقوام بشما ابراز علاقه می کند، نشانه رنح و ناامیدی اسـت. اگر خواب ببینید با یکی از اقوام مکاتبه عاشقانه دارید، نشانه آن اسـت کـه بین اقوام و بستگان اختلاف بوجود می آید.

  چرا خواب عشق و عاشقی می بینیم؟

  پاسخ های بسیار زیادی برای این سوال وجوددارد. در بیشتر موارد، عشقی کـه در زندگی واقعی خود در قلب تان احساس می کنید موجب می‌شود کـه تجربه عشق و عاشقی را در خواب خود مشاهده کنید. احتمالا شـما در حال عبور از دوره ای از شادی و خوشحالی هستید کـه این تجربه در خواب شـما خودرا نشان می‌دهد.

  اگر عاشق هستید بیشتر خواب عشق و عاشقی می بینید

  اگر خواب عشق و عاشقی میبینید، میتوانید این خواب رابا عشق بـه خودتان یا عشق بـه دیگران در ارتباط بدانید. اگر در زندگی واقعی خود در حال پشت سر گذاشتن مرحله ای هستید کـه در آن چگونه عشق ورزیدن بـه خودرا یاد می‌گیرید، پس احتمال دیدن عشق و عاشقی در خواب شـما زیاد خواهد بود.

  تعبیر خواب فردی که دوستش داریم | خواب های عاشقانه چه تعبیری دارند؟

  هم چنین ممکن اسـت فردی را پسندیده بدانید و وی را مورد تمجید و ستایش قرار میدهید. بـه این ترتیب شـما دوست دارید کـه عده ای از ویژگی های آن فرد را در خود داشته باشید. در چنین حالتی، تعبیر خواب عشق و عاشقی این اسـت کـه شـما در حال بدست آوردن این ویژگی ها هستید و انها بخشی از شخصیت شـما می‌شوند.

  خواب عشق و عاشقی بازتابی از رویاهای شماست

  خواب عشق و عاشقی می تواند انعکاسی از برخی چیزهایی باشد کـه شـما در زندگی واقعی خود ندارید و دوست دارید کـه انها را داشته باشید. خواب عشق و عاشقی طبق معمول بازتابی از رویاها و آرزوهای شـما اسـت. بنظر میرسد این خواب ها تنها راه رسیدن شـما بـه چیزی باشد کـه خواستار آن هستید.

  تعبیر خواب فردی که دوستش داریم | خواب های عاشقانه چه تعبیری دارند؟

  نیاز بـه ابراز احساسات بـه دیگران یکیدیگر از دلایل احتمالی دیدن عشق و عاشقی در خواب اسـت. این خواب در واقع بـه این معناست کـه شـما باید در برخورد با دیگران پذیرش بیشتری داشته باشید و بهتر اسـت احساسات و عواطف خود رابه جهان پیرامون خود ابراز کنید.

  اگر به تازگی وارد رابطه شده اید بیشتر خواب عشق و عاشقی می بینید

  اگر رابطه ای رابه تازگی آغاز کرده‌اید یا اگر بتازگی عاشق شده اید، پس احتمالا خواب عشق و عاشقی خواهید دید. بعلاوه، اگر اخیرا یک فیلم عاشقانه را تماشا کرده‌اید، پس احتمال دیدن یک رویای عاشقانه برای شـما بیشتر خواهد بود.

  تعبیر خواب فردی که دوستش داریم | خواب های عاشقانه چه تعبیری دارند؟

  حالا کـه با دلایل دیدن خواب های عاشقانه آشنا شدید، اجازه دهید تا شـما رابا عده ای از رایجترین نمونه های خواب های عشق و عاشقی هم آشنا کنیم.

  تعبیر خواب دیدن شریک عاطفی خود در خواب

  تعبیر خواب فردی که دوستش داریم | خواب های عاشقانه چه تعبیری دارند؟

  تعبیر این خواب آن اسـت کـه شـما واقعا عاشق شریک عاطفی زندگی تان در دنیای واقعی و بیداری خود هستید. عشق شـما آن چنان بزرگ اسـت کـه در خواب شـما هم پدیدار میشود.

  تعبیر خواب دیدن معاشقه در خواب

  تعبیر خواب فردی که دوستش داریم | خواب های عاشقانه چه تعبیری دارند؟

  تعبیر خواب معاشقه آن اسـت کـه شـما آرزومند داشتن رابطه ای عمیق تر با شریک عاطفی خود هستید. شـما آمادگی چیز بیشتری را دارید و میخواهید کـه بزودی رابطه خود رابه سطحی بالاتر ارتقاء دهید.

  تعبیر خواب عاشق شدن

  اگر در خواب دیدید کـه عاشق شده اید، باید بدانید کـه تعابیر بسیار زیادی برای این خواب وجوددارد. اگر در خواب خود دیدید کـه عاشق شریک عاطفی خودتان هستید، این خواب تنها بازتابی از عشق شـما در زندگی واقعی تان اسـت.

  تعبیر خواب فردی که دوستش داریم | خواب های عاشقانه چه تعبیری دارند؟

  اما اگر در خواب دیدید کـه عاشق فرد دیگری هستید، نشان دهنده آن اسـت کـه احتمالا عاشق فردی میشوید اما هنوز فرد خاصی در زندگی شـما وجود ندارد. بعلاوه، این خواب می تواند بـه این معنی باشد کـه شـما میخواهید عده ای از ویژگی های چنین فردی را در خود بوجود آورید.

  اگر در خواب ببینید که عاشق یکی از افراد خانواده خود هستید

  این خواب می تواند بـه این معنا باشد کـه شـما واقعا آن فرد را دوست دارید یا این‌کـه همه ی چیز در زندگی شـما بـه خوبی پیش می رود.

  تعبیر خواب دیدن رابطه ای عاشقانه در خواب

  اگر در خواب ببینید کـه در رابطه ای عاشقانه قرار دارید، تعبیر این خواب بـه وضعیت واقعی رابطه شـما بستگی دارد. اگر در زندگی واقعی خود با فردی رابطه عاشقانه ای داشته باشید و این خواب را ببینید، پس این خواب تنها بازتابی از عشق شـما خواهد بود.

  تعبیر خواب فردی که دوستش داریم | خواب های عاشقانه چه تعبیری دارند؟

  اما اگر در زندگی واقعی خود رابطه ای عاشقانه ندارید ودر خواب ببینید کـه در چنین رابطه ای قرار دارید، تعبیرش آن اسـت کـه خلاء واقعی عشق در زندگی واقعی و بیداری شـما وجوددارد.

  تعبیر خواب بوسیدن دیگری در خواب

  اگر در خواب خودرا در حال بوسیدن دیگری ببینید، بـه این معناست کـه درآینده ای بسیار نزدیک با فرد بسیار خاصی دیدار خواهید کرد. پس اگر در حال حاضر تنها هستید، بـه این معنا نیست کـه همیشه تنها خواهید بود.

  تعبیر خواب فردی که دوستش داریم | خواب های عاشقانه چه تعبیری دارند؟

  فرصت های زیادی پیش روی شـما وجود خواهد داشت و شـما می‌توانید از میان آنها بهترین گزینه را انتخاب کنید. نگران نباشید و بدانید کـه وضعیت عشقی و عاطفی شـما بزودی تغییر خواهد یافت.

  اگر در خواب ببینید که با شریک عاطفی خود خوشحال و شاد هستید

  تعبیر این خواب آن اسـت کـه شـما و شریک عاطفی تان رابطه بسیار خوبی دارید. شـما از رابطه خود راضی هستید و هیچ چیز را تغییر نمیدهید.

  اگر در خواب ببینید که از شریک عاطفی خود ناراحت هستید

  این خواب بـه معنای آن اسـت کـه شـما از رابطه تان راضی نیستید و چیزهای بسیار زیادی وجوددارد کـه می‌خواهید انها را تغییر دهید.

  اگر در خواب ببینید که به شریک عاطفی خود صدمه می زنید

  تعبیر خواب فردی که دوستش داریم | خواب های عاشقانه چه تعبیری دارند؟

  اگر در خواب ببینید کـه شریک عاطفی خودرا مورد ضرب و شتم قرار می‌دهید، تعبیر آن اسـت کـه شـما وی را بیش از اندازه سرکوب می کنید و احتمالا وی بهمین دلیل شـما را ترک خواهد کرد. این خواب بشما هشدار میدهد کـه آرام تر باشید و بـه شریک عاطفی خود کمی آزادی بدهید.

  منبع مطلب : www.parsnaz.com

  مدیر محترم سایت www.parsnaz.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  تعبیر خواب بی وفایی و بی اعتنایی معشوق و همسر

  در کتاب سرزمین رویاها آمده است:


  اگر خواب ببینید شما بی وفا هستید:

  یکنفر از اعتماد شما سوء استفاده می کند .


  اگر یک مرد خواب ببیند که به زنش وفادار نیست:

  دلتنگی و ناملایمت در خانه .


  اگر یک زن خواب ببیند که به شوهرش بی وفاست:

  احتمال دارد که حامله باشد .


  اگر یک مرد خواب ببیند به نامزدش بی وفاست:

  پول هنگفتی درانتظارش است .


  اگر یک زن خواب ببیند به نامزدش بی وفاست:

  خبرهای بد دریافت می کند.


  اگر یک مرد مجرد خواب ببیند به معشوقه اش بی وفاست:

  خطر مرگ.


  اگر یک زن مجرد خواب ببیند به معشوقه اش بی وفاست:

  به وی خیانت می شود .


  فلسفه تعبیر خواب

  گفته ابن سیرین در مورد تعبیر خواب مردی که دوستش داریم :

  اگر کسی خواب پسری را که دوستش دارد را ببینید دلیل بر وصل و خبر نیک اســت


  تعبیر خواب دیدن شخصی که دوستش داریم از نگاه ادوارد :

  خواب معشوقه را (دختر یا پسر) به معنی نوید یک خبر خوش میداند این خبر فقط شامل وصلت و یا ازدواج نیست ممکن اســت شامل هر چیزی شود مثلا برنده شدن در قرعه کشی بهبود یافتن مریضی که بیمار اســت .


  ادوارد در این باره گفته اســت اگر کسی خواب پسر و یا مردی که عاشق اوست و خیال ازدواج را دارد ببینید دلیل بر فکر و اوهام زیاد قبل از خواب اســت و نمی تواند معنی و یا تفسیر دقیقی داشته باشد و این خواب را جزو خواب های پریشان و بدون تعبیر تلقی کرده اســت در اکثر موارد پسرها یا دخترها قبل از خواب شبانه به شدت در مورد پسر مورد علاقه ی خود فکر و یا خیال پردازی میکنند این تفکرات سبب میشود تا ساعاتی پس از خواب تصویری از اوهام و خیالات خود را بصورت خواب ببینید ولی در مجموع میتوان این خواب را دارای معنی و یا مفهوم خوب دانست بعضی ها به اشتباه تصویر دارند چون داشتن دوست پسر و یا دوست دختر از نظر شرعی و یا اخلاقی گناه اســت خواب دیدن آن هم دارای معنی بدی اســت در جایی که اینجا فقط صحبت از عشق و دوست داشتن اســت و ارتباطی با نوع رابطه ندارد.


  از تعابیر دیگر خواب دیدن کسی که دوستش داریم از دیدگاه ابن سیرین :

  اگر کسی در خواب ببینید که با کسی که دوستش داشته اســت وصلت نموده اســت و هر دو پیراهن سفید بر تن دارند به نشانه ی غم و افسردگی میباشد در واقع همیشه اتفاقات مثبتی که در طول خواب روی میدهند دارای تعابیر و معانی منفی هستند و بالعکس خواب های پریشان و منفی نیز در اکثر موارد دارای تعابیر مثبت و معنای بهتری هستند زمان دقیق خواب دیدن هم بسیار مهم اســت .

  چنان چه که حدود ۹۰ درصد از خواب هایی که قبل از اذان مغرب روی می دهند صحت و تعبیر درست تری نسبت به خواب های ابتدایی شب دارند در مورد عنوان امروز ابن سیرین میگویند .

  منبع مطلب : www.aftabir.com

  مدیر محترم سایت www.aftabir.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  مهلا 8 روز قبل
  0

  من خواب دیدم باپسری که دوستش دارم رفتم چرخوفلک بازی خیلی باهاش خوشحال بودم

  F.g.t 2 ماه قبل
  1

  سلام من خواب دیدم پسری که دوسش دارم با یه زن مطلقه که میشناسمش ازدواج میکنه و خبر ازدواج شون رو هم همون خانوم به من گفت و بیشتر شبیه این بود که داره از من انتقام میگیره لطفا معنیش رو بگید.

  یلدا 3 ماه قبل
  2

  سلام ‌اگه‌تعبیر‌خوابمو‌میدونید‌بگید‌من‌خواب‌دیدم‌پسری‌که‌دوستش‌دارم‌‌با‌من‌بد‌اخلاقی‌میکنه

  دخی 3 ماه قبل
  -1

  سلام من خواب دیدم ک پسری رو که دوست دارم به خونه مان امده وسعی میکنم براش غذا درست کنم

  البته از علاقه او هیچ خبری ندارم فکر میکنم یک طرفه و از طرف خودم باشد و در خواب من سعی در نگاه کردن او هستم تعبیر خوابم چیست

  ناشناس 6 ماه قبل
  2

  من عاشق پسرس هستم که ۱۰ ماه ترکم کرده و نه زنگ میزنه. من فقط میدونم خوشحال به زندگیش داره ادامه میده . خواب دیدم تو خونه همسایمونه منم رفتم دم پنجره نگاش کردم اونم نگام کرد دوبار . بعدش دیگه نبود به دوستش یک سری وسایل داده بود که به من بده . شامل پول و کارتی که نمیدونم چه کارتی بود . تو خواب بهش زنگ زدم گفت نمیتونم صحبت کنم بعدا تماس میگیرم . این یعنی چی .میشه برام معنیش کنین

  0
  سارا 14 روز قبل

  برمیگرده

  عسل 7 ماه قبل
  0

  سلام من عسل استم بسیار وقتی میشود پسری را که

  دوستش دارم چندین بارم است که توی خواب

  میبینم اش وزیآد وقتی هم میشه براش زنگ نزدم

  میشه این تعبیر کنید

  سوفیا 8 ماه قبل
  1

  سلام تعبیر خواب پسر مورد علاقم ک میاد تو خوابم و بغلم میکنه و خیلی واکنش خوبی نشون میده

  ملکه مارها 1 سال قبل
  0

  آیا خواب کسی رو که دوسش داریم یعنی اینکه اونهم مارا دوست دارد؟؟؟؟؟

  باران 1 سال قبل
  1

  سلام وقت بخیر من دیشب خواب دیدم پسری که دوسش دارم را دیدم ما فقیر شده بودیم و در یک روستا زندگی میکردیم شخص احساسیم هم پیشم بود شریک احساسیم همسایه ما شده بود و

  اسلان 1 سال قبل
  0

  تو خوابم احساس کردم یه زنبور دست چپ من رو نیش زد و من یه کم گل و خاک بهش زدم بعد یه مردی اومد کنارم نشست که یهو مامانم منم اومد و فکر کرد من و اون دوست هستیم خیلی قهر شد .منم یهویی خودم رو در حال وضو کردن دیدم .

  من اون مرد رو می شناسم

  اسنا 1 سال قبل
  1

  تعبیر خواب پسری راکه دوسش دارم در خواب ابراز علاقه میکند

  اسنا 1 سال قبل
  1

  تعبیر خواب پسری راکه دوسش دارم در خواب ابراز علاقه میکند

  مهدی 2 سال قبل
  1

  نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  برای ارسال نظر کلیک کنید