توجه : تمامی مطالب این سایت از سایت های دیگر جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران یا عدم رضایت مدیر سایت مطالب کپی شده توسط ایدی موجود در بخش تماس با ما بالای سایت یا ساماندهی به ما اطلاع داده تا مطلب و سایت شما کاملا از لیست و سایت حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

  تعبیر خواب مدفوع از نظر حضرت یوسف

  1 بازدید

  تعبیر خواب مدفوع از نظر حضرت یوسف را از سایت اسک 98 دریافت کنید.

  تعبیر کامل خواب مدفوع : 44 تعبیر و تفسیر دیدن خواب مدفوع

  تعبیر کامل خواب مدفوع : 44 تعبیر و تفسیر دیدن خواب مدفوع

  خواب مدفوع دیدن نشانه چیست ؟

  مدفوع در خواب (تعبیر دیدن خواب مدفوع انسان ، تعبیر خواب مدفوع حیوان ، خواب مدفوع کردن ، تعبیر خواب خوردن مدفوع و ...) از نظر تعبیرکنندگان مختلف معناها و نشانه های متفاوتی دارد ما در این مقاله به جزئیات تعبیر این خواب می پردازیم .

  خواب مدفوع | تعبیر خواب مدفوع

  تعبیر خواب مدفوع

  منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

  1. تعبیر دیدن خواب مدفوع، رهایی از غم و رنج و اندوه است و چون پول یکی از عوامل تخفیف دهنده دردهای ماست تعبیر پول را به مدفوع نسبت داده اند .

  2. دیدن مدفوع در خواب نماد پول، ثروت و اتفاقات عجیب در زندگی است.

  3. تعبیر خواب تمیز کردن مدفوع یا شستن محل آن به این معنی است که به سختی تلاش می کنید تا به هدف خود برسید و نشانه بسیار خوبی خواهد بود.

  ابن سیرین درباره تعبیر مدفوع در خواب می گوید

  4. تعبیر دیدن غایط ( مدفوع ) در خواب رهایی از غم و رنج است
  5. اگر در خواب ببینی از «آلت مردی» تو مدفوع درآمده است، نشانه آن است که تمایل به لواط کردن ( همجنسبازی ) داری.

  مجلسی رحمه الله علیه درباره تعبیر خواب مدفوع میگوید

  6. دیدن مدفوع در خواب خوب است چون بیننده خواب از همه غم ها و رنج ها برهد و قرضش ادا شود .

  حضرت دانیال (ع) درباره تعبیر خواب مدفوع می‌فرمایند

  7. تعبیر دیدن مدفوع در خواب ، مال حرام است.

  در کتاب سرزمین رویاها آمده

  8. تعبیر خواب مدفوع پـول و گرایش به پوچ گرایی است
  9. دیدن خواب مدفوع نوزاد روی تخت نشانه امتیاز بزرگی نصیبتان میشود
  10. خواب هر نوع مدفوع دیگر نشانه آنست که هدیه پرارزشی دریافت میکنید .

  تعبیر خواب مدفوع پرنده

  تعبیر خواب دست زدن به مدفوع

  کارل یونگ پروفسور سوئیسی درباره تعبیر خواب مدفوع میگوید

  11. دیدن یا دست زدن به مدفوع در خواب بیانگر جنبه هایی از خودتان است که منفی و کثیف است و اینکه باور دارید که نامطلوب و تنفرآور هستید. ( منفی بودن زندگی تان را رها کنید. )

  12. طبق نظر فروید، دیدن مدفوع در خواب مربوط به مالکیت، غرور، شرم، پول/ مسائل مالی یا عملکرد های تهاجمی است.

  تعبیر خواب بازی کردن با مدفوع

  13. تعبیر خواب بازی کردن با مدفوع ، نگرانی شما را در مورد مسائل مالی و امنیت مالی نشان می دهد .

  تعبیر خواب مدفوع حیوانات

  تعبیر خواب مدفوع حیوان

  14. خواب مدفوع گاو یا اسب به معنی سود و رفاه مالی در زندگی است.
  15. تعبیر خواب مدفوع خرگوش دلیل بر ثروت بسیار زیاد است.
  16. خواب مدفوع سگ ثروت و سود بسیار زیادی است که هیچ گاه آن را از دست نخواهید داد.
  17. اگر خواب ببینید که گنجشک روی سر شما مدفوع کرد تعبیرش این است که در آینده نزدیک اتفاق غیر منتظره خوبی برای شما خواهد افتاد و یا در قرعه کشی برنده می شوید.

  حضرت دانیال (ع) در مورد تعبیر خواب مدفوع حیوانات می‌فرمایند:

  18. تعبیر خواب پهن و مدفوع حیوانات چهارپا، مال حرام می‌باشد،
  19. دیدن مدفوع حیوان و جانوران درنده در خواب نشانه مالی است که با ظلم و ستم به دست آمده باشد.

  تعبیر خواب مدفوع اسب و گاو

  ابن سیرین می گوید

  20. تعبیر دیدن پهن و مدفوع اسب و گاو، در خواب نشانه مال و نعمت می‌باشد به طوری که اگر ببینی پهن‌های فراوانی داری، مال و نعمت فراوانی به دست می‌آوری

  در کتاب سرزمین رویاها آمده

  21. تعبیر خواب مدفوع حیوانات به شما میگوید منفعتهای بزرگ براحتی نصیب شما می شود .

  تعبیر خواب مدفوع بچه

  تعبیر خواب مدفوع بچه

  22- تعبیر خواب مدفوع بچه به این معنی است که به زودی پاداش بزرگی به شما داده خواهد شد. هر چه مدفوع سیاه تر باشد موفقیت شما نیز بیشتر خواه بود.

  تعبیر خواب مدفوع کردن در ملاء عام

  23. تعبیر خواب مدفوع کردن در ملاء عام به این معنی است که به خاطر ثروت زیاد به دیگران فخر می فروشید و گاهی نشانه این است که ثروت خود را با دیگران مقایسه می کنید.

  24. اگر در خواب بابت مدفوع کردنتان احساس شرمندگی و خجالت کردید تعبیرش این است که پولی که به دست آورده اید از راه های حرام است.

  25-. اگر سعی کردید مدفوع خود را از دید دیگران پنهان کنید تعبیرش این است که سعی می کنید تا پول و اموال خود را از دیگران مخفی کنید.

  26. اگر در خواب دیدید که در توالت مدفوع می کنید و خود را شستید تعبیرش این است که احساسات منفی را از خود دور خواهید کرد. سعی کنید راه هایی را برای ابراز نظرات و ایده های خود پیدا کنید.

  در نفایس الفنون و عرایس العیون مدفوع کردن در خواب ابنگونه تعبیر شده

  27. تعبیر خواب مدفوع کردن نشانه از غم رها شدن است .

  تعبیر خواب شستن مدفوع

  تعبیر خواب مدفوع کردن روی کسی

  کارل یونگ پروفسور سوئیسی میگوید :

  28. تعبیر خواب مدفوع کردن روی کسی بیانگر خشم و خصومت شما در مورد آن فرد است
  29. تعبیر خواب مدفوع کردن کسی روی شما بیانگر احساس گناه و بی ارزش بودن است. شما ممکن است از اعتماد به نفس کم رنج میبرید

  30. تعبیر خواب اینکه شما قادر به مدفوع کردن نیستید بیانگر این است که نمیتوانید احساساتتان را رها کنید. شما تمایل دارید که احساساتتان را برای خودتان نگه دارید

  خالد بن علی بن محد العنبری گوید : ( از اصحاب پیامبر )

  31. اگر کسی در خواب ببیند که در حال مدفوع کردن است و مردم نیز، به او نگاه میکنند، نشانه آنست که باید از اعمالی که مایه آبروریزی هستند به شدت بپرهیزد.

  تعبیر خواب مدفوع خوردن

  32. تعبیر خواب مدفوع خوردن ، این است که مال حرام مصرف می‌کنی و از طریق حرام ، مال به دست می‌آوری.

  تعبیر خواب مدفوع در دهان

  33. اگر در خواب دیدید که در دهانتان مدفوع گذاشته اید تعبیرش است که در آینده نزدیک کارهایی انجام می دهید که دوست ندارید.

  تعبیر خواب فرورفتن در مدفوع

  ابراهیم کرمانی می‌گوید

  34. تعبیر خواب فرورفتن در مدفوع، آنست که مرتکب گناهی خواهی شد

  جابر مغربی نیز می‌گوید:

  35. اگر در خواب ببینی از مقعد مدفوع و نجاست بیرون آمده و تمام بدنت در مدفوع فرورفته است تعبیر ، آنست که مال و اموال حرام به دست می‌آوری،
  36. اگر در خواب ببینی در بین مدفوع فرورفته ای یا اینکه در جاده یا خانه در بین مدفوع آلوده و غرق شده‌ای، تعبیر ، آنست که «پادشاه» باعث غم و اندوه تو می‌شود.
  37. تعبیر دیگر خواب فرورفتن در مدفوع نشانه آنست که اگر در موقعیت و جایگاه پست و زشتی قرار داری، حاکم برای تو مسئله ناخوشایندی بوجود می‌آورد (دفع بلا و گرفتاری).

  تعبیر خواب شستن مدفوع

  تعبیر خواب آلوده شدن با مدفوع

  ابن سیرین نیز می‌گوید:

  38. اگر کسی ببیند در چاه توالت خودش افتاده باشد، و در مدفوع آلوده شده است تعبیرش این است که مال و اموال کسی را با غصب می‌گیرد.
  39. اگر کسی ببیند که در توالت یا چاه توالت افتاده است،و در مدفوع آلوده شده است تعبیرش این است که که غرق در جمع کردن مال و اموال می‌شود.

  تعبیر خواب فرورفتن در مدفوع

  خالد بن علی بن محد العنبری گوید: (از اصحاب پیامبر)

  40. تعبیر خواب فرورفتن در مدفوع این است که مرتکب جرم و گناهی میشود

  تعبیر خواب یبوست

  41. اگر در خواب دیدید که قادر به مدفوع کردن نیستید و یبوست دارید تعبیرش این است که هر چه تلاش می کنید نمی توانید پول کافی پس انداز کنید. در هر صورت سعی کنید دست از ولخرجی بر دارید و برای آینده برنامه ریزی کنید.

  تعبیر خواب مدفوع در تختخواب

  42. تعبیر دیدن مدفوع در تختخواب به این معنی است که در روابط عاشقانه و عاطفی خود دچار مشکل خواهید شد. این مشکلات ناشی از مشکلات مالی شماست.

  43. اگر کسی در خواب ببیند که در بسترش مدفوع میکند، نشانه آنست که زنش را طـلاق میدهد و به بیماری درازمدتی مبتلا میگردد

  تعبیر خواب قدم زدن روی مدفوع

  44. اگر در خواب دیدید که روی مدفوع قدم می زدید یا راه می رفتید تعبیرش این است که به موفقیت خواهید رسید. با این حال این شانس غیر منتظره است.

  ترجمه شده مجله اینترنتی دلگرم
  معصومه راهی

  منبع مطلب : www.delgarm.com

  مدیر محترم سایت www.delgarm.com لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

  تعبیر خواب مدفوع از نظر حضرت یوسف چیست؟ - آموزشگاه ما

  تعبیر خواب مدفوع از نظر حضرت یوسف چیست؟ - آموزشگاه ما

  در این مطلب می خوانید:

  تعبیر خواب مدفوع از نظر حضرت یوسف و معبرین اسلامی

  تعبیر خواب موضوعی در خصوص مدفوع

  تعبیر خواب مدفوع در کتاب سرزمین رویاها

  تعبیر خواب مدفوع از نظر روانشناسان

  تعبیر خواب مدفوع از نظر حضرت یوسف و معبرین اسلامی

  تعبیر ابن سیرین

  ابن سیرین درمورد این خواب عقیده دارد که اگر ببینی مدفوع می کنی و آن را با خاک می پوشانی، به این معناست که پول هایت را در جایی مخفی می کنی.

  همچنین اگر کسی ببیند در توالت بیفتد و در مدفوع آلوده گردد، تعبیر آن است که مال و اموال کسی را که حق تو نیست، از آن خود می کنی.

  اما اگر کسی ببیند که در توالت افتاده است و در مدفوع آلوده شده، به این معناست که تمام فکر و ذکرش جمع کردن مال جهان می گردد.

  اگر دیدی از شکم تو مثل سیل مدفوع بیرون می آید، یعنی شخصی با نفوذ موجب اندوهت می گردد.

  تعبیر ابراهیم کرمانی

  ابراهیم کرمانی در این باره می گوید: اگر ببینی در جایی که برایت ناآشناست مدفوع کنی، یعنی پول خود را جایی صرف می کنی که برای تو هیچ سودی ندارد.

  اگر در خواب دیدی مدفوع انسان ها را خوردی، یعنی نان شما از راه حرام است.

  اگر ببینی همۀ بدن خودت با مدفوع کثیف شده است، به این معناست که شما گناه و اشتباهی نموده ای.

  تعبیر جابر مغربی

  اگر در خواب ببینی از مقعد تو مدفوع و نجاست بیرون می آید و بدنت را مدفوع کثیف نموده است، تعبیرآن است که شما روزی تان از راه حرام هستید.

  اگر در خواب ببینی که در مدفوع فرو می روی و یا در مسیری بین راه، این اتفاق برایت اتفاق افتاده است، به این معناست که فردی قدرتمند و تاثیرگذار باعث ناراحتی شما می گردد.

  تعبیر دیگر درمورد فرو رفتن در مدفوع این است که شما در جایگاهی کم ارزش و پست قرار خواهید گرفت.

  تعبیر حضرت دانیال (ع)

  حضرت دانیال (ع) می فرماید: تعبیر دیدن مدفوع در خواب این است که شما از کار خلاف و گناه، رزق خود را به دست می آورید.

  تعبیر خواب موضوعی در خصوص مدفوع

  احساس خجالت از مدفوع کردن

  چنان چه در خواب دیدید که از مدفوع کردن خجالت زده هستید، به این معناست که مال و ثروت شما از راه خطا و حرام است.

  پنهان کردن مدفوع از دیگران

  اگر شما سعی کردید مدفوع خود را از دیگر افراد پنهان کنید، تعبیرش این است که شما فردی خسیس هستید و می خواهید دیگران از ثروت شما خبر نداشته باشند.

  تعبیر خواب مدفوع کردن در توالت

  اگر در خواب دیدید که در توالت مدفوع می کنید و خود را نیز شستید، یعنی نگرانی های خود را کنار می گذارید. شما باید سعی کنید در جهت بالا بردن روحیه خود بکوشید.

  مدفوع کردن در عموم

  تعبیر خواب مدفوع کردن در جمع افراد به این معناست که شما فردی هستید که داشته های خود را به رخ دیگران می کشید. همچنین می تواند معنی گردد که شما دارایی های خود را با دیگران مقایسه می کنید.

  تعبیر خواب مدفوع در دهان

  اگر در خواب دیدید که در دهانتان مدفوع گذاشته اید، می توان آن را این گونه تعبیر کرد که در آینده مجبور به انجام یک سری امور می شوید که باب میل شما نیست.

  مدفوع در تخت خواب

  تعبیر دیدن مدفوع در تخت خواب به این معنی است که شما در زندگی زناشویی با مشکل روبرو می شوید. این دردسرها به خاطر اوضاع اقتصادی نا به سامان شماست.

  تعبیر خواب قدم زدن روی مدفوع

  اگر در خواب دیدید که بر روی مدفوع پای گذاشتید یا قدم زدید، به این معناست که در زندگی فردی پیروز خواهید شد. این پیروزیت به یکباره رخ می دهد و شما انتظار آن را نداشته اید.

  تعبیر خواب مدفوع در کتاب سرزمین رویاها

  اگر در خواب مدفوع ببینید، در واقع از علاقه شما به جمع کردن مال و پول دوستی شما خبر می دهد. اگر مدفوع نوزاد را در خواب ببینید، این خواب خوبی است و شما پیروزیت هایی کسب می کنید.

  اگر در خواب هر نوع مدفوع دیگری را ببینید نشانه دریافت هدیه ای باارزش است.

  تعبیر خواب مدفوع از نظر روانشناسان

  از نظر روانشناسان این که در خواب مدفوع ببینید یا به آن دست بزنید، به این معناست که از ویژگی های شما این است که منفی باف هستید. در رابطه با خودتان این طور فکر می کنید که فرد شایسته و باصلاحیتی نیستید. به شما توصیه می کنم سعی کنید ارزش خود را درک کنید.

  از دیدگاه روانشناس فروید، دیدن مدفوع در خواب در ارتباط با احساس مالکیت نسبت به کسی یا چیزی، مغرور بودن، به دست آوردن مال است. همچنین رفتارهایی که در آن پرخاشگری مشهود است از تعبیر این خواب است.

  سخن آخر

  اگر به تازگی خوابی با موضوع مدفوع دیده اید، می توانید رویای خود را در پایین همین صفحه برای کارشناسان ما بنویسید تا در اسرع وقت جوابگوی شما باشند.

  منبع مطلب : maeaedu.ir

  مدیر محترم سایت maeaedu.ir لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  علی 26 روز قبل
  -1

  در خواب دیدم از میان مدفوع زیاد مدفوع صاف واریز برده ان گذاشتم میخواستم تبعیدش بدونم ممنون

  علی 26 روز قبل
  0

  سلام در خواب دیدم از میان مدفوع زیاد مدفوع صاف وخوش بر رو ور داشتم وخوردم

  اله یار آزادبخت 2 ماه قبل
  1

  در خواب دیدم با چندین نفر از همکارم درحال حرکت بود یم که من مدفو کردم ودست برودم ومدفوع بالادست چپم گرفتم و خواستم از دید دیگران پنهان کنم از خواب بیدار شدم

  ناشناس 3 ماه قبل
  1

  در خواب دیدم مادر شوهرم که فوت شده آزمون خواست به پهلویش کنم .مدفوع کند من هم این کار را کردم ومدفوع زیادی کرد و به همه جا مالیده شد

  م.ص 3 ماه قبل
  1

  اگر در خواب ببینیم مدفوع شخص مرده ای را تمیز می کنیم این فرد پدرم بوده که بسیار عزیز بوده و۴ ماه پیش فوت کرده

  0
  سلام 3 ماه قبل

  سلام علیکم خدا رحمتش کنه"تفسیر به معنای ارث رسیدن ومنفعتی ازطرف پدرتان هست

  ناشناس 3 ماه قبل
  1

  ناشناس

  آسیه 4 ماه قبل
  1

  خواب دیدم داخل جوی آب مدفوع میکنم و مدفوع بقیه هم بود ودرحالی ک چندشم میشد داخل آب بازی میکردم نشسته بودم و بالاپایین میپریدم

  بشیر 4 ماه قبل
  0

  سلام خواب دیدم تو مهوته شرکت با همکار ها را میرفتم سرپا هین را رفتن سه چهار تیکه مدفوع کردم و برگشتم یواشکی جمع کردم یک همکار دیگرم یه تیکه را برداشته و به چیز دیگری غیر مدفوع آن رو تفسیر میکرد ومن هم از سر خجالت تایید میکردم

  ناشناس 7 ماه قبل
  2

  اگر خواب ببینی مدفوع خود یا دیگران توی دهان هستن و داری میخوری بعد یهو حالت به هم بخوره بریزی بیرون تعبیرش چیه

  ارشد 7 ماه قبل
  0

  خواب دیدم دریاچه رو که عده ای آناکوندا مدفوع کردم ولی آنها ندیدند بااین وجود خیلی خجالت کشیدم وروی آنرا پوشاند م تعبیرش چیست

  زن 8 ماه قبل
  2

  سلام من خواب دیدم دست راستش پدرم آغشته به مدفوع خودش شده ومن به کمکش رفتم وبا شیلینگ آب تمیز کردم ،ممنون میشوم که تعبیر خوابم را برایم بگویید

  مرتضی 8 ماه قبل
  2

  سلام خسته نباشید من دیشب خواب دیدم که دارم بادست مدفوع برمیدارم و توی فرم یا چهارچوب ی درب میزارم و جاهای خالیشو پرمیکنم تعبیرش چیه خیلی ممنون میشم جوابمو بدین

  دانا 9 ماه قبل
  1

  سلام . خواب دیدم با یه نفر دیگه که چهره اش را نمی دیدم از داخل یه توالت فرنگی مدفوع می خوریم . ولی من با تنفر می خوردم . ممنون

  نفس 9 ماه قبل
  1

  سلام من خواب دیدم یکی از اقوام ک فوت شده دستمو گرفت گفت باید منو ببری توالت و من بردمش و مدفوع کرد بعد دست مرده وارد مدفوع شد و من اب ریختم رو دستش و دستشو شستم

  مریم 10 ماه قبل
  3

  سلام درخواب مدفوع دخترم را دیدم تعبیران چیست

  م ز 11 ماه قبل
  0

  سلام من دستشوی رفتم وخیلی مدفوع داشتم زیادی مدفوع رو با پلاستیک انداختم داخل توالت بقیع رو شوستم ولی اب کم بود ودستم نچس موند

  ناشناس 12 ماه قبل
  0

  سلام خواب دیدم مدفوع پخش زیاد هم هست چندش بود میخاستم بشورم انگار وقت نبود

  من 1 سال قبل
  1

  سلام من علی تو خواب دیدم که مدفوع زیادی را با نان خوردم

  من 1 سال قبل
  -1

  من تازگی در خواب دیدم که مدغو ع زیادی را با نان خوردم علی

  تنها 1 سال قبل
  0

  سلام من یه مدتیه هرشب خواب میبینم که مدفوع دارم ولی جای مناسبی پیدانمی کنم وکسانی که توخوابم هستن هرجاکه بخوان موفوع می کنن براشون مهم نیست که جلوچشم کسی باشه یاهرجایی باشه ولی من نمیتونم همش دنبال جامناسبم ،لطفاتعبیرشوبرام بگید🙏

  لیلا 1 سال قبل
  -1

  سلام من خواب دیدم همسرم در تخواب مدفوع کرد ومن دیدم بهش گفتم باید بری دکتر برای سن شما خوب نیست خدا نکرده مریض نشده باشی بعدش پی پی از تختخواب پاک کردم گفتم خجالت نداره فقط باید بریم دکتر که به مشگل نخوری ممنون از شما

  ناشناس 1 سال قبل
  2

  بارها پرخواب دیده ام که در دستشویی لباس میشویم ومدفوع از دستشویی بالا زده ولی لباسها تمیز است.

  واین باعث نگرانی من شده است،خواهشا جواب بدهید

  ناشناس 1 سال قبل
  1

  سلام خواب دیدم نزردیک اذان صبح در توالت مدفوع میکنم وهم خودومدفوع اب میگیرم کهدر چاه برود تعبیرش چیست ممنون از شما فریبا

  سنگر 1 سال قبل
  -2

  اگر در خواب بینی که دختر با صابون در خیر جرق میزند یا دختر خلیم میباشد

  سنگر 1 سال قبل
  -1

  اگر در خواب کون کثیف دختر را بلیسی ؟

  0
  ناشناس 4 ماه قبل

  سلام

  درخواب دیدم که روی سفره مدفوع کردم بعد که متوجه کارم شدم سفره رو پیچیدم که ببرم با آب تلنبه ای که در نزدیکی خونمون بود بشورم لطفآ تعبیرش برام تایپ کنید 🙏

  0
  سنگر 1 سال قبل

  ؟؟؟

  سنگر 1 سال قبل
  0

  اگر در خواب کون کثیف دختر را بلیسی ؟

  سنگر 1 سال قبل
  2

  اگر در خواب کون کثیف دختر را بلیسی ؟

  سنگر 1 سال قبل
  1

  اگر در خواب کون کثیف دختر را بلیسی ؟

  سنگر 1 سال قبل
  -1

  اگر در خواب کون کثیف دختر را بلیسی ؟

  سنگر 1 سال قبل
  0

  اگر مورد فضله را زیری پای کنید

  سنگر 1 سال قبل
  -1

  و یگان وقت خوش دارم که کون کوس بینی دختر ها را بلیسم و آب کوس و مواد غلیظ را را بلیسم ممنون

  سنگر 1 سال قبل
  0

  در خواب کون دختر مواد غلیظ دختر را لیسیده چه است

  سنگر 1 سال قبل
  0

  در خواب جرق زدن و یا دختر را کون و کوس کرده و خلیم کوس دختر را خورده و کون دختر را لیسیده و بینی دختر را لیسیده و دختر خلیم کیر را خورده یعتی چه ببخشید

  سنگر 1 سال قبل
  1

  اگر در خواب اندک مواد غلیظ را با کلک در ذهن کنی . یعنی جه

  ناشناس 1 سال قبل
  0

  سلام قشنگ . در خواب مواد غایط را زیری پا کنی. یعتی چه است

  ساناز ها 1 سال قبل
  2

  خواب دیدم بی اختیار مدفوع دفع میکنم هر کار میکنم کنترل نمبشه روان

  1
  مجید 5 ماه قبل

  خواب دیدم که رو قالی خونه ام سه بار مدفوع کردم و خجالت می‌کشیدم دوبار رو قالی یک بارش تو بشقاب مدفوع کردم

  ناشناس 1 سال قبل
  0

  حح

  ناشناس 1 سال قبل
  2

  سلام من خواب دیدم تو توالت از کاسه توالت مدفوع خیلی برزگي زده بیرون

  z 1 سال قبل
  2

  من در خواب دیدم مادشوهرم که ۵ماه پیش فوت کرده رفتم خونشخوشحال شد من کمک کردم ببرمش سرجاش دسشویی داشت شوهرم براش توالت فرنگی درست میکرد بعد من دیدم که مدفوع کرد ومن دستم کثیف شد وبرادر شوهرم آب میریخت ومن میشستم

  اکرم 1 سال قبل
  0

  خواب دیدم در یک جای بلندی مدفوع کردم خیلی زیاد ورنگ آن سیاه بود وبا اب شستم واز آن سرازیری با آب شستم وسر خورد ومی رفت پایین می خواستم تعبیرش را بدانم

  ناشناس 1 سال قبل
  1

  سلام خواب دیدم که روی پتو مدفوع خشک بود

  لیلا محمدی 1 سال قبل
  0

  خواب دیدم که با دوتا تکه از مدفوع خودم یه یه بچه کوچک دوساله نمی‌دونم انگار نوه ام بود می مالیدم که چر ک کنم ا وار او چرک می اومد ویکی از این دوتکه مدفوع از دستم لیز خورد وافتاد

  ناشناس 1 سال قبل
  -1

  سلام من دیشب خواب دیدم روی مدفوع انسان راه میرم وخیلی زیادبودن

  دیوانه 1 سال قبل
  0

  سلام،من خواب دیدم مدفوع کردم داخل پلاستیک فریزری و خواهرم و همسرم وخودم در حال اینکه در توالت بودیم مشاهده کردم وپلاستیک دست خواهرم بود داشت مدفوع منو میریخت داخل سنگ توالت وهمسرم هم اب میریخت ویه تکه از مدفوع از پلاستیک بیرون نمیرفت خواهرم با دست اونو انداخت داخل سنگ توالت حالت مدفوع شبیح به گوشت مرغ پخته شده بود و در ضمن جهت سنگ توالت هم تغیر داده شده بود که از خواهرم پرسیدم چرا سنگ جهتش تغییر کرده که در جوابم گفت امروز باجناغت تغیر داده به دستور شیخ محلمون

  خواستم بدونم تعبیرش چیست

  ناشناس 1 سال قبل
  1

  خواب دیدم ظرف پرازنجاست درچاه خونه که سرش بازبودویکمتردیکه مانده بودتاپربشه ،ریختم.

  ناشناس 1 سال قبل
  1

  اگه جوابی داده بشه دیگه

  خواب دیدم پیش یکی از استادای ماهر که مربوط کارم میشه تو یه اتاقی که محل کارش بود و زمینش کلا خاک و یه کاسه توالت داشت داشتم مدفوع میکردم و باهاش صحبت میکردم انگار یه موضوع عادی بود برام بعد استادم یه نگاهی به مدفوعم کرد و گفت چرا سبزه مگه چی میخوری تو گفتم همش سبزی جات بعد تمام مدفوعم تبدیل به کاهو خیلی زیبا که سرش گل داده بود شد اومدم خودمو بشورم از شیر آب بتادین نیومد میگفتم حسابی ضد عفونی می‌کنه نمی‌دونم گیجم کجا و چجوری تعبیر کنم

  سهیلا 1 سال قبل
  0

  همه بسیارعالی

  -1
  سهیلا 1 سال قبل

  من خواب دیدم توجمع ادرار میکنم البته ی گوشه کناروهمزمان با ادرار مدفوع هم دفع شد و درهمان شب یک بار دیگر خواب دیدم ادار دارم بیش از حد ک خودم را گرفته ام و لباس تنم نیست منتظر بودم تا کسی برام لباس بیاره بپوشم ک بتونم برم بیرون دسشویی .

  میشه لطفا معنی این خواب رابهم بگید؟

  ناشناس 2 سال قبل
  0

  سلام

  طه بس

  من تو خواب دیدم ازکاسه دستشویی مدفوع خود رالای نان میگذارم میخورم

  ملودی 2 سال قبل
  0

  باسلام من خواب دیدم در طویله با خواهرم خواهر شوهرم بابرادرم بودیم توی طویله زیاد مدفوع گوسفند بود برادرم ان را با بیل بر میداشت میخواستم تعبیرشو برام بگید ممنونم

  مهدی 2 سال قبل
  -1

  نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  برای ارسال نظر کلیک کنید