توجه : تمامی مطالب این سایت از سایت های دیگر جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران یا عدم رضایت مدیر سایت مطالب کپی شده توسط ایدی موجود در بخش تماس با ما بالای سایت یا ساماندهی به ما اطلاع داده تا مطلب و سایت شما کاملا از لیست و سایت حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

  تعبیر خواب پول گرفتن از پدر مرده

  1 بازدید

  تعبیر خواب پول گرفتن از پدر مرده را از سایت اسک 98 دریافت کنید.

  تعبیر خواب پول گرفتن از مرده | یوسف نبی و ابن سیرین

  تعبیر خواب پول گرفتن از مرده | یوسف نبی و ابن سیرین

  تعبیر خواب پول گرفتن از مرده | یوسف نبی و ابن سیرین

  گرفتن چیزی از مرده به خصوص پول یکی از رایج ترین خواب ها اســت ، مثلا خواب می بینیم که یکی از بستگان یا آشنایان که فوت شده در خواب به ما پول طلا یا انگشتر می دهد که تعبیر ان را در ادامه می خوانیم.

  تعبیر مذهبی:

  اگر کسی در خواب ببینید که از مرده ای طلب پول میکند و یا از اون دسته ای اسکناس نقد تحویل میگیرد تعبیر آن این اســت که زکات مال خود را در این دنیا پرداخت نکرده اســت.

  گفته می شود که دیدن پول در خواب نشانه موفقیت اســت. در واقع برای هر فرد آن چیزی که بسیار اهمیت دارد و برای آن ارزش قائل می شود، به شکل پول در خواب ظاهر می شود. هر چند بعضی از معبرین رویا دیدن پول در هنگام خواب را نشانه ناراحتی و گاهاً بد یمنی می دانند.

  کارل گوستارو یونگ

  مشاهده پول و یا حتی جایزه گرفتن پول در خواب:

  نشانه کسب موفقیت اســت. این روانشناسی، پول را ارزش و اعتماد به نفس می داند. دیگر تعبیر دیدن پول در خواب عشق و موضوعات مرتبط با آن اســت؛ نوعی قدرت را می توان برای آن متصور شد. اما از آن طرف اگر در خواب پولی را از دست داده ببینیم، نشانه‌ی ضعف خواهد بود و اینکه می تواند این را تداعی کند که جاه طلب نیستیم.

  از دست دادن پول:

  خواب دیدن اینکه پول از دست می دهید بیانگر این است که جاه طلبی، قدرت و عزت نفس ندارید. شما ناشادی و موانعی را در زندگی بیداری تان تجربه می کنید. ممکن است احساس ضعف، آسیب پذیری و از کنترل خارج شدن را در زندگی بیداری تان تجربه کنید.

  خرج کردن پول:

  دادن یا خرج کردن پول در خوابتان مشابه عشق ورزیدن است. شما به دنبال عشق هستید. دیدن دیگران که پول دور می ریزند بیانگر این است که حس می کنید نادیده گرفته شده اید، چشم پوشی می شوید یا از شما غفلت می شود. کسی است که به اندازه کافی توجه به شما نشان نمی دهد و عاطفه خرج شما نمی کند. اگر شما پول را احتکار کنید، بیانگر عدم امنیت یا خودخواهی است.

  پول نداشتن:

  خواب دیدن اینکه شما پولی ندارید بیانگر ترس از دست دادن جایگاهتان در جهان است. شما توانایی مورد نیاز برای دستیابی به هدفی مطلوب را ندارید. اگر شما در خوابتان پول قرض می گیرید، بیانگر این است که منابعتان را خیلی توسعه می دهید(از منابعتان زیادی استفاده می کنید). شما تلاش می کنید در زمان کم خیلی کار انجام دهید.

  دزدیدن پول:

  خواب دیدن اینکه پول می دزدید، هشداری است در این مورد که شما در خطرید. شما نیاز دارید که بیشتر احتیاط کنید. جنبه ی مثبتش این است که خواب بیانگر این است که شما نهایتا پی چیزی می روید که در زندگی می خواهید. تعبیر دیگر این است که دزدیدن پول به این معنی است که عشق ندارید. شما در مورد مساله پذیرفته شدن مستاصل هستید.

  پول خورد:

  خواب دیدن اینکه پول خورد اشتباهی(کمتر یا زیادتر) دریافت می کنید بسته به این است که فریب خورده اید (کم پول گرفته اید) یا خیر. اگر شما کم پول گرفته اید، پس مشابه مسائل عزت نفس و اعتماد به نفس پایین است. شما حس می کنید که ارزشی ندارید. اگر پول خورد بیشتر از چیزی که بقیه پولتان است دریافت کنید، بیانگر تکبر شماست. شما حس می کنید که محق چیزهای خاصی هستید.

  پول به همراه خون:

  خواب دیدن پول با خون روی آن به این معنی است که شما دستاورد های خاصی را به هزینه ی زندگی کس دیگر بدست می آورید(کسی را قربانی می کنید تا به چیزی برسید). خواب شما ممکن است بیانگر گناهتان در این مورد باشد که چیزی را می پذیرید که می دانید اشتباه بود.

  تعبیر خواب پول از دید ابن سیرین

  تعبیر درهم نسبت به خلق و خوی مردم متفاوت میباشد. تعبیر درهم ممکن اســت، به دست آوردن درهم باشد.

  تعبیر خواب پول کم: هر کس در خواب درهم کم و اندک ببیند، یعنی حرف خوب و خوش می شنود یا اینکه از توحید و خداشناسی صحبت میکند، مخصوصاً اگر درهم سفید باشد.

  اگر ببینی یک درهم یا یک دینار یا… داری، تعبیرش خوبی و نیکی اســت، زیرا اصل اعداد از یک میباشد، همانطور که در قرآن کریم آمده: مَن جَاء بالْحَسَنَهِ فَلَهُ عَشْرُ اَمْثَالِهَا… _ هر کس (یک) نیکی‌ای بیارد ده برابر آن دارد… (انعام-160)

  اگر فقط یک دینار داری (نه بیشتر و نه کمتر)، یـعـنـی خانه‌ای نو و کوچک به دست می‌آوری، مخصوصاً اگر شخص آشنایی آن دینار را به تو داده باشد .

  تعبیر خواب پول گرفتن از مرده | یوسف نبی و ابن سیرین

  تعبیر خواب دیدن پول

  تعبیر خواب پول از دید امام صادق (ع)

  تعابیر درهم عبارتند از: 1- حرف‌های درست 2- برآورده کردن حاجت و خواســته 3- حکومت 4- مال جمع آوری شده 5- دوست 6- فرزند 7- یار و رفیق 8- رزق و روزی فراخ و گسترده 9- ایمنی 10- «کنیزک» 11- به دست آوردن جا و مقام 12- منزلت و احترام، مخصوصاًً اگر عفیف و پاکدامن باشی.

  تعبیر خواب پول از دید جابر مغربی

  تعبیر خواب به دست آوردن پول: اگر ببینی درهم به دست آورده‌ای، یـعـنـی ممکن اســت در بیداری نیز درهم به دست بی‌آوری، ابن سیرین میگوید: تعبیر درهم ممکن اســت، به دست آوردن درهم باشد.

  اگر ببینی یک درهم نقره داری، یعنی صاحب فرزندی زیبا میشوی.

  تعبیر خواب پول از دید ابراهیم کرمانی

  تعبیر خواب پول زیاد: اگر ببینی درهم به دست آورده‌ای، یعنی ممکن است در بیداری نیز درهم به دست بیاوری.

  در بسیار از موارد اگر در خواب ببینی که دینار به دست آورده‌ای، یـعـنـی در بیداری نیز همان دینار را به دست می‌آوری.

  اگر ببینی یک دینار به دست آورده‌ای یا کسی آن را به تو داده است، یـعـنـی صاحب فرزند می‌شوی،‌‌‌‌‌ یا اینکه به خاطر امانتی که پیش تو می‌سپارند، قباله و نوشته‌ای بین شما تنظیم خواهد شد،

  ولی اگر ببینی آن را از دست داده‌ای، یـعـنـی از جهت فرزندت دچار مصیبت می‌شوی.

  اگر در دست خودت پنج عدد دینار ببینی، یـعـنـی نمازهای پنجگانه را به جا می‌آوری،

  ولی اگر ببینی تعدادی از آن‌ها را از دست داده‌ای، تعبیرش این است که به اندازه آن‌ها در به جا آوردن نمازهای پنجگانه کوتاهی می‌کنی

  اگر ببینی کیسه‌های درهم و دینار به دست آورده‌ای، یـعـنـی مال و نعمت حلال جمع می‌کنی.

  اگر ببینی دینارهای زیادی به دست آورده‌ای و آن‌ها را در جای محکم و مطمئنی قرار داده‌ای، یـعـنـی امانت مسلمانان را حفظ می‌کنی، مخصوصاً اینکه نمازها را به جا می‌آوری.

  اگر ببینی دینار می‌سازی و ضرب می‌کنی، یـعـنـی مردم را امر به معروف کرده و به انجام خوبی سفارش می‌کنی و ارشاد می‌نمائی و امانت‌دار خواهی بود.

  تعبیر خواب پول گرفتن از مرده | یوسف نبی و ابن سیرین

  تعبیر خواب پول به کسی دادن به چه معناست

  تعبیر خواب پول از دید منوچهر مطیعی

  تعبیر خواب پول به طور کلی ناراحتی اســت.

  تعبیر خواب پول جلو خود ریختن و شماردن این اســت که در آینده برای شما گرفتاری پیش می آید.

  تعبیر خواب پول گرفتن: تعبیر خواب پول گرفتن از کسی،ایجاد دردسر توسط همان شخص اســت.

  دیدن پول خرد و سکه در خواب نشانه غم و غصه ای کوچک است که روزانه برای خواب بیننده پیش می آید و چه بسا در هنگام شب خواب بیننده این غم و غصه را فراموش کند و به طور کلی دیدن پول در خواب نشانه ناراحتی هایی است که برای خواب بیننده پیش می آید و زندگی او را زشت می کند.

  اگر فردی در خواب ببیند که از کسی پول می گیرد آن فرد برای شما دردسرهایی را درست می کند.

  اگر فردی در خواب ببیند که به کسی پول می دهد نشانه این است که خواب بیننده برای آن فرد ناراحتی هایی را ایجاد می کند که شاید خودش نیز نخواهد.

  پول در خواب خوب نیست همان قدر که به چشم عده ای در بیداری خوب است. در بیداری داشتن پول زیاد هم موجب رفاه است و هم علتی برای نشان دادن تشخص و بزرگی اما در خواب درست عکس این است داشتن پول چه اندک و چه بسیار نشان ابتلا و گرفتاری از نوع کثیف آن است.

  پول خرد و سکه غم و غصه کوچک است از آن نوع که روزانه برای ما پیش می آید و چه بسا شب هنگام فراموش می کنیم ولی پول به طور کلی نشان دهنده ناراحتی هائی است که پیش می آید و زندگی انسان را زشت و نامطلوب می کند.

  در مورد مسکوک طلا به حرف (ط) کلمه طلا مراجعه کنید. اینجا فقط سکه های رایج و اسکناس مورد نظر است که مجموعا پول می شناسیم. چنان چه در خواب ببینید که مقدار زیادی پول مقابل خود ریخته اید و سرگرم شمارش آن هستید خواب شما می گوید که در آینده گرفتاری هائی برای شما پیش می آید.

  چنان چه از کسی پولی گرفتید آن شخص برای شما دردسر درست می کند و اگر خودتان به کسی پول دادید شما برای او ناراحتی هائی را به وجود می آورید که شاید خودتان هم نمی خواستید. روی هم رفته پول و چرک و ابتلا و بد بختی است و اگر در کتاب های تعبیر چیز دیگری جز این نوشته شده باشد به نظر من درست نیست چون آن چه در این کتاب آمده غیر از نقل قول ها همه مبتنی بر تجربه است.

  چه شخصی و چه تجربیات دیگران که موثق و معتمد هستند و بودند. برای مثال این خواب را نقل می کنم که نمونه خوبی برای اثبات نظر بالا است. دو نفر دوست قدیمی یک ملک مشاع داشتند. این باغ بزرگی بود که از یک ضلع به مزارع شهریار کرج متصل می شد.

  موردی پیش آمد که یکی از دو رفیق قدیمی و شریک ملکی که خویشاوندی هم داشتند تصمصم گرفت سهم خودش را بفروشد. خریدار حاظر نبود ملک مشاع را بخرد. در مورد تفکیک هم مشکلات ثبتی وجود داشت. قرار شد یکی از دو دوست صمیمی سهم دوست دیگر را بخرد و بعد یک جا به خریدار سوم بفروشد.

  بر سر همین بین دو دوست و دو شریک و دو خویشاوند اختلاف افتاد و دعوا شد و کارشان به نزاع خانوادگی رسید. شبی یکی از آن ها در خواب دید که دوست و شریکش که حالا با هم قهر بودند و به خانه او آمده و یک صندوق پول آورده که فلانی بیا این پول را بگیر و سهم خودت را به من بده.

  صبح کسی که خواب دیده بود خواب خود را برای خانم آتیانوس تعریف کرد و تعبیر خواست. او گفت (دوستت به تو تهمت می زند و گرفتاری بزرگی برای تو به وجود می آورد) سه روز بعد اتومبیل مسروقه را در مدخل باغی متعلق به همان مرد بیننده خواب یافتند و او را که صاحب باغ بود به اتهام سرقت اتومبیل و همه چیزهائی که در آن بوده بازداشت کردند.

  سه چهار ماه طول کشید تا او توانست ثابت کند که دزد اتومبیل نیست و اصلا دزد نمی تواند باشد. در این فاصله مجبور شد سهم باغش را هم به شریکش بفروشد. سال بعد که سرو صدا ها خوابید و موضوع تقریبا فراموش شده بود آشکار شد که شریکش این توطئه را ترتیب داده و به وسیله پسرش اتومبیلی را دزدیده و در مدخل باغ او گذاشته بودند.

  هدف از نقل این ماجرا این است که بدانیم پول نشان ابتلا و گرفتاری است و تعبیری که خانم آتیانوس یونانی کرد چه قدر درست و دقیق بود.

  تعبیر خواب پول گرفتن از مرده | یوسف نبی و ابن سیرین

  دیدن پول در خواب به چه معناست

  تعبیر خواب پول از دید لیلا برایت

  تعبیر خواب پول این اســت که مجبور به پول خرج کردن می شوید.

  تعبیر خواب پول خارجی: موفقیت در کارهای ریسکی اســت.

  تعبیر خواب پیدا کردن پول: مقاومت در مقابل مشکلات اســت.

  تعبیر خواب گم کردن پول: بدشانسی در انجام کارهاســت.

  تعبیر خواب پول از دید آنلی بیتون

  تعبیر خواب صندوقی پر از پول نشانه این است که خواب بیننده آینده ای درخشان دارد.

  اگر فردی در خواب ببیند که به کسی پول می پردازد نشانه این است که آن فرد دچار بدبختی می شود.

  اگر فردی در خواب پول پیدا کند نشانه این است که در مقابل نگرانی اندکی که برای وی پیش می آید شادمانی زیادی نصیب او می شود.

  اگر فردی در خواب ببیند که پول گم کرده است نشانه این است که در محیط خانوادگی اش اوقات ناخوشایندی را تجربه می کند.

  اگر فردی در خواب ببیند که پول هایش را می شمارد نشانه این است که مقداری از پول هایش کم می شود و در پرداخت قسط هایش درمانده می شود.

  اگر فردی در خواب ببیند که از جایی پول دزدیده است نشانه این است که خواب ببینده در وضعیت خطرناکی قرار می گیرد که باید بیشتر مراقب اعمال خودش باشد.

  اگر فردی در خواب ببیند که پول پس انداز می کند نشانه این است که آسایش و ثروت بدست می آورد.

  تعبیر خواب پول خوردن نشانه این است که در آینده خواب بیننده فردی پول پرست می شود.

  اگر فردی در خواب ببیند که در جستجوی مقداری پول است نشانه این است که شادمانی و خوشبختی به وی روی خوش نشان می دهد.

  اگر فردی در خواب ببیند که مقداری پولی پیدا کرده است و زنی جوان برای آن پول ها ادعای مالکیت می کند نشانه این است که در اثر مداخله یکی از دوستانش در کارهای او زیان و سختی زیادی می بیند.

  ارز خارجی و اسکناس دلار در خواب، نشان پنهان کردن چیزی می‌باشد. کار کردن با ارز خارجی نشانه‌ی پیشرفت در کارها است.

  اگر در خواب پول پیدا کنید، علامت آن است که در مقابل نگرانی اندک، شادمانی فراوانی خواهید داشت.

  اگر در خواب پول خرد پیدا کنید ، نشانه پیشرفتن امیدها و آرزوهای شما به شکل دلخواه است .

  پول فراوانی بدست میاورید : ناکامی در عشق.

  دیگران پول فراوانی بدست آورده اند : آنها در عشق ناکام هستند.

  یک منفعت مالی مهم نصیبتان میشود: یک مصیبت در پیش است .

  با حقه و فریب پول بدست میآورید: علامت یک رفاقت بزرگ .

  از راههای مشکوک پول در می آورید : از یک بیماری بهبود می یابید.

  پول قرض می دهید : فوراً احتیاج به پول پیدا میکنید.

  پول قرض میکنید : ناکامی .

  نداشتن پول کافی: احساس بی کفایتی و در هم شکستن توان فرد.

  پول گرفتن از مرده: معناست که زکات مال خود را در دنیا پرداخت نکرده اید

  پول دزدیده شده: احساس گناه از قدرتی که به دست آورده اید؛ احساس می کنید به شما خیانت شده است؛ از دست رفتن قدرت اگر در رویا پول شما را دزدیده بودند؛ احساس اینکهدیگران به شما اعتماد کامل دارند؛ خود را به سادگی در اختیار روابط عاطفی و آمیزش جنسی می گذارید.

  تعبیر خواب پول گرفتن از مرده | یوسف نبی و ابن سیرین

  تعبیر دیدن پولدار شدن در خواب

  تعبیر خواب پول از دید کتاب سرزمین رویاها

  تعبیر خواب دریافت پول: به شما پول میبخشند یعنی پول به دست تان میآید.

  تعبیر خواب پول بخشیدن: ناراحتی ولی فقط یک روز

  حضرت دانیال

  اگر بیند مرده او را چیزی داد از متاع دنیا، منفعت بود از جایی که امید ندارد.

  تعبیر خواب لباس گرفتن از مرده

  مطیعی تهرانی: اگر در خواب ببینید از مرده لباس میگیرید خوب اســت چرا که حرمت و عزت و احترام و آبرو به دست میآورید.

  سایر تعابیر

  تعبیر خواب پول گرفتن از مرده: اگر کسی در خواب ببیند که از مرده ای طلب پول میکند و یا از او دسته ای اسکناس نقد تحویل میگیرد تعبیر آن این اســت که زکات مال خود را در این دنیا پرداخت نکرده اســت.

  نتیجه گیری: بسیاری از ما در طول شب خواب زیادی می بینیم و هر کدام معنای خاص خود را دارد. گاهی پیش می آید که خواب پول را ببینیم و ممکن است حس خوبی به شما بدهد البته بستگی دارد پول داده باشیید یا گرفته باشید و … در همین راستا نیک شو تعابیرهای مختلفی برای شما ارائه داده است.

  منبع مطلب : niksho.com

  مدیر محترم سایت niksho.com لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  سلام 17 روز قبل
  0

  اینجا که سایت تعبیر کنندگان خواب نیست که خواب ها رو تعریف می کنید. به قول قدیمی ها موقعی که بیدار شدید اگه خواب بد هم دیدید یه صدقه بدید و تعبیر به خوب بکنید . ان شاءالله که خیره.

  سوری* رضوان 8 ماه قبل
  -2

  باسلام وعرض ادب.خواب دیدم که پدرمرحومم به من چندتااسکناس دادتابامادرم بریم بازارخریدکنیم.تعبیرش چیست؟

  حسین آبادی 8 ماه قبل
  0

  سلام

  خواب دیدم پدرم به من چهارصد تومن پول داد ولی من نگرفتم و اون مرحوم با عصبانیت گفت مهم نیست و خداحافظی کرد و رفت

  ناشناس 9 ماه قبل
  2

  با سلام ... خواب دیدم پدر مرحومم به من مقدار دو میلیون تومان پول نقد داد و گفت کسی نفهمه که من این پول رو به تو دادم که یکدفعه کسی نیاد از پول ها ببره لطفاً تعبیرش رو بگید با تشکر

  ناشناس 9 ماه قبل
  1

  با سلام ‌... خواب دیدم پدر مرحومم به مقدار دو میلیون تومان پول نقد به من دادو گفت کسی نفهمه که من بهت پول دادم که یکدفعه کسی نیاد از پول ها ببره لطفاً تعبیرش رو بگید با تشکر

  ناشناس 10 ماه قبل
  0

  سلام علیکم

  خواب دیدم پدر مرحوم ام به من دوصد دولار داد

  تعبیرش ؟

  با عرض سلام علی هستم 10 ماه قبل
  0

  خواب دیدم که پدرم که فوت شده دستش از توی تاریکی بیرون آمدم و به من پول داد

  زهرا 10 ماه قبل
  0

  سلام در خواب دیدم پدر به یک نفر از آشنایان و خودم بدهکار بود تسویه کرد ولی به دختر بزرگ خودش رسید یه جوری شد که دخترش گفته پدر مشکل ندارم بعدا پرداخت می کنی من با شما حساب و کتاب دارم این خواب چه تعبیری دارد

  ناشناس 11 ماه قبل
  0

  سلام خواب دیدم پدر زنده شده دوروز برایش مهلت داده شده تا باز برگردد بعد اتمام دوروز دراز میکشد وکفنش را به خود میپیچد سپس بالای سرش مبلغی ناچیز میگذارد لطفا راهنمایی فرمائید باتشکر

  ناشناس 11 ماه قبل
  1

  خواب دیدم پدر مرده ام به برادرم سه تا اسکناس هزار تومانی میدهد میگه به خاطر زحمتها وخرجهایی که کردی؟نیایش

  0
  فروزان 1 ماه قبل

  مه خواب دیدم پدر فوت شدم برم چهار صد افغانی داد چی تعبیر دارد

  ناشناس 1 سال قبل
  2

  سلام من خواب دیدم پدرم به من پول خرددادولی بزرگ بودگفت برو نون بخرتعبیرش چیه البته مهمون اومدبرامون هم فامیلای مامانم هم بابام

  حنا 1 سال قبل
  1

  درخواب مادرشوهر مرحوممو دیدم که مبلغ ۴ میلیون داده به همسرم و گفته براش باغ بخره

  فرینا 1 سال قبل
  0

  با سلام...خواب دیدم از پدرم درخواست پول میکنم ولی او ندارد واز زنموم میگیرم بعنوان قرض و برای برادرزاده ام خرید میکنم

  0
  ناشناس 1 سال قبل

  سلام وعرض پوزش

  خواب دیدم از پدر مرده ام پول درخواست میکنم ولی بجاش قوطی کبریت میخواست بده تعبیرش چیست.خانم ماهری

  برای ارسال نظر کلیک کنید