توجه : تمامی مطالب این سایت از سایت های دیگر جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران یا عدم رضایت مدیر سایت مطالب کپی شده توسط ایدی موجود در بخش تماس با ما بالای سایت یا ساماندهی به ما اطلاع داده تا مطلب و سایت شما کاملا از لیست و سایت حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

  توانا بود هرکه دانا بود چند جمله است

  1 بازدید

  توانا بود هرکه دانا بود چند جمله است را از سایت اسک 98 دریافت کنید.

  نمونه سوالات فارسی تا درس 7

  1.معنی دوبیت زیر را بنویسد.

  به نام خداوند خورشید و ماه     که دل را به نامش خرد داد راه

  به نام آن خدایی که خورشید و ماه را آفرید و عقل و خرد ، قلب را با اسم او آشنا نمود.

  جزاو را مودن کردگار سپهر        فروزنده ی ماه و ناهید و مهر(فردوسی)

  غیر از خدا، کسی را خالق آسمان زمین مدان، روشن کننده ی خورشید و ماه و ستارگان خداوند است.

  2. بیت: «به دانش گرای و بدو شر بلند  چه خواهی که از بد نیابی گزند» چند جمله است؟

  «گرای» «شر».«خواهی»«نیابی» چهار فعل بیت هستند ، که نشان می دهند بیت از چهار جمله تشکیل شده است.

  3.بیت:«توانا بود هرکه دانا بود  زدانش دل پیر برنا بود» دارای چند جمله است؟

  در مصرع اول «بود»، «بود» دو فعل هستند ودر مصرع دوم نیز «بود» فعل است . بیت 3جمله دارد.

  4.عبارت «دایرة المعارف کتابی است که می توانیم هر اطلاعاتی را در آن بیابیم و از آن استفاده کنیم» چند جمله است؟

  کلمات است، می توانیم، بیابیم ، استفاده کنیم، چهار فعل هستند . در این صورت عبارت 4 جمله است.

  5.عبارت:« تونمی‌توانی با حسین بروی چون عجله داری و باید زود برگردی و به کار هایت برسی»چند جمله است؟

  این عبارت 5 جمله است.

  6. در جمله ی «دیروز حسن علی را دیده بود». فاعل کدام است.

  الف) علی        ب) حسن    ج) دیروز      د) دیده

  7. برای هر کلمه دو هم خانواده بنویسد.

  الفاظ  (   لفظ    )  ( تلفظ  )   عزّت( معزز )   ( عزتی)   عظیم  ( عظمت)   ( عاظم  )

  مقصود(  قصد  )   ( قاصدی  )

  8. جدول زیر را مانند نمونه کامل کنید.

  9.برای هر کلمه دو صفت مناسب بنویسید.

  قازی (ماهر )  (قوی )     قاضی( عادل ) ( حق گر )  معلم( دانا )  ( هوشیار )   فرزند( صالح ) (نیک)

  10. معنی «خفته، خفته را کی کند بیدار» را بنویسید.

  آدم نادان نمی تواند کسی را راهنمایی کند.

  11. بیت زیر را معنا کیند.

  خورشید وجوشید برکند خاک    زشمس زمین شد همه چاک چاک

  در این بیت مبالغه صورت گرفته است.

  رخش بسیار تلاش و کوشش کرده خاک را زد کنار سپس آن قدر تلاش کرد که زمین شده همه چاک چاک

  12. بیت زیر از کیست

  سیمرغ و عقاب و باز  شاهین    ذکر تو کند در آشیان ها

  هرگز نرسد به منزل عشق    بی بدرقه توکا روانها

  «احمد جام»

  13.ضرب المثل « زبان سرخ ، تیر سبزی می دهد بر باد» را توضیح دهید.(معنی آن)

  یعنی این که کسی که زبانش تند است سر سالم را را می دهد بر باد و حرفی را که در موقع بد زدن.

  14.زیر کلماتی که جمع بسته شده اند خط بکشید.

  دیوان  - زابلستان – اژدها  -  پهلوان -  مازندران -   یزدان – جادوگران

  15.با کلمه و ترکیب های زیر جمله بسازید.

  کبوتر های حرم: کبوترهای حرم چقدر خوش آواز هستند.

  هنگام سحر: هنگام سحر ما را نیز از دعای خیرتان فراموش نکنید.

  خالق زیبایی ها: خداوند خالق همه ی زیبایی ها است.

  16. مخالف «متضاد» کلمات زیر را بنویسید

  ضاهر 14≠'> ( باطن)    پسندیده 14≠'>  (ناپسند)    تفاوت 14≠'>  (شباهت)   مفید 14≠'> (مضر)

  17. کلمات زیر را که با هم ارتباط دارند در یک گروه قرار دهید.

  علم، مشهد، عالم ، شهد، شاهد، علوم ، معلم، شهید، شهادت

  1-علم ، عالم، علوم، معلوم

  2-مشهد، شهد، شاهد، شهید، شهادت

  18. جملات زیر را به زبان ساده ، بازنویسی کنید

  الف) هیچ چیز نمی تواند آثار محبت را از بین ببرد

  هیچ وسیله ای نمی تواند تاثیر محبت را ازبین ببرد و نابود کند.

  ب) بپرسیم و از پرسیدن نهراسیم.

  سؤال کنیم و از سؤال کردن نترسیم و خجالت نکشیم.

  19. نهاد و گزاره ی جمله ی زیر را مشخص کیند.

  «خواجه نظام الملک توسی، کارهای بزرگی انجام داد

          نهاد                                گزاره

  20. پسوند در کلمه های « کوهسا، هنرمند و گویا» به ترتیب کدامند؟ بنویسید

  سار، مند،

  21. در جمله ی زیر موارد خواسته شده را بنوسید

  دانش آموزان جزقویه علیا با تلاش و کوشش فراوان میهن اسلامی را در برابر آمریکا و اسرائیل حفظ خواهیم کرد.

  22.در جای خالی کلمه ی مناسب بنویسید ومعنی آن را نیز در جلوی آن بنویسید.

  خوان (سفره) خداوند همیشه بر روی میهمانان باز است. (خوان، خان)

  23. از میان عبارات زیر صفت و موصوف و مضاف و مضاف الیه را بنویسید.

  آسمان آبی: صفت و موصوف   نیک مرد: صفت وموصوف   کلید کمد: مضاف و مضاف الیه   لباس علی: مضاف و مضاف الیه

  24. انواع جملات را نام برده و علامت پس از آن را بنویسید.

  خبر: (.) نقطه بعد از آن می گذارند.

  تعجبی( !) بعد از آن علامت تعجب می گذارند.

  پرسشی:‌(؟) علامت سؤال بعد از آن می گذارند.

  امری: (.) بعد از آن نیز نقطه می گذارند.

  25. جای خالی را با کلمه ی مناسب کامل کنید.

  « علم چنان که بیشتر دانی      چون عمل در تونیست نادانی »

  26. به چه کلماتی حروف ربط می گویند؟

  به کلماتی همچون (و، تا، ولی ، پس، اما، ...) حروف ربط می گویند که دو جمله را به هم وصل می کند.

  27. برای هر یک از نهادهای زیر گزاره های مناسب بنویسید.

  انسان های نیکوکار : رد بهشت خانه هایی زیبا برای خود ذخیره کرده اند.

  دکتر حسابی: یکی از دانشمندان برجسته ی ایرانی است.

  28. مفرد کلمه های زیر را بنویسید.

  قلوب:        مسائل :          اعماق:      مطالب:

  29. هر دو کلمه را در یک جمله بکار ببرید.(ما ، در دناک)

  زخم دردناک یک جانباز را پانسمان کردیم.

  30. مبالغه چیست؟

  گاه شاعران و نویسندگان برای افزودن بر تاثیر و قدرت سخن خود رویدادها را بسیار از آن که هست توصیف می کنند به این گونه بزرگنمایی در بیان حوادث «مبالغه» می گویند.

  منبع مطلب : amirtiva.blogfa.com

  مدیر محترم سایت amirtiva.blogfa.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  گلستان ادب

  سؤالات تستی فصل اول فارسی نهم

  در کدام گزینه آرایۀ کنایه وجود ندارد ؟

                 الف) نعمتت بار خدایا ز عدد بیرون است                               ب) میان بندگی را بباید بست

          ج) نه همه مستمعی فهم کند این اسرار                                  د) هر که فکرت نکند نقش بود بر دیوار

  2- در کدام گزینه  معنی واژه یا واژه هایی نادرست است ؟    

          الف)صنع:آفرینش// مسخر:مطیع// نبات :گیاه ب)- میغ:باران//محبس:زندان// قندیل : چراغ آویز

  ج)- قوس قزح:رنگین کمان// منزوی:گوشه نشین              د)- ستودن:ستایش کردن//سریر:تخت//الوان:رنگها

  3-در بیت « خداوند نام و خداوند جای         خداوند روزی ده رهنمای » چند صفت دیده می شود ؟

  الف)چهار ب)- سه                   ج) دو             د)- یک

  4-در بیت«توانا بود هر که دانا بود//زدانش دل پیر برنا بود»چند اسم مشتق دیده می شود؟

  الف)یک  ب)دو   ج) سه            د) چهار

  5-این بیت  چند جمله است؟«سعدیا راست روان گوی سعادت بردند//راستی کن که به منزل نرسد کج رفتار»

               الف)پنج                  ب)چهار               ج)دو              د)سه

  6-در بیت « خبرت هست که مرغان سحر می گویند / آخر ای خفته سر از خواب جهالت بردار » کدام آرایۀ ادبی وجود  ندارد ؟     الف)تلمیح  ب) تشبیه        -ج) تشخیص              د)کنایه

  7– در بیت «پاک و بی عیب خدایی که به تقدیر عزیز//ماه و خورشید مسخر کند ولیل و نهار»کدام آرایه وجود دارد؟

       الف)تشبیه        ب)تلمیح         ج)تشخیص           د) کنایه              

  8- در کدام گزینه فعل ربطی یا اسنادی وجود ندارد؟

         الف)آفرینش همه تنبیه خداوند دل است                   ب)کوه و دریا ودرختان همه در تسبیح اند

         ج)حیف باشد که تو در خوابی ونرگس بیدار                 د)دیده ای نیست نبیند رخ زیبای تو را

         9- بیت « که تواند که دهد میوۀ الوان از چوب / یا که داند که برآرد گل صد برگ از خار » به کدام صفت خداوند اشاره دارد                                                                                             الف)رزاق بودن                      ب) عالم بودن              ج)قادر بودن                         د) رحیم بودن

          10- در عبارت«آنچه در زمین است چون کوه وبیابان و نهرها وآنچه در کوه هاست از جواهر ومعادن»چند متمم وجود دارد

                        الف)سه                   ب)چهار                                    ج)شش                                      د)هفت                                                                     

          11- نوع «را» درکدام گزینه با بقیه فرق دارد؟

                                    الف)تو را فرموده است تا درآن نظر کنی                                ب)پرسید کرم را مرغ از فروتنی

        ج)حکیمی را پرسیدند                                                           د)بچه را چون نگه دارد     

            12- هستۀ گروه اسمی در کدام گزینه نادرست است ؟

  الف)همین دانش آموز خوب مدرسه                   ب)کدام کتاب خواندنی

        ج) این دو گل تماشایی بازی فوتبال             د) همان صد متر اول مسابقه

        13- کتاب های«نصیحت الملوک، حدیقه الحقیقه ،اسرار توحید ،افسانه»به ترتیب نوشته چه کسانی هستند؟

              الف)محمد غزالی،سنایی ،محمد بن منور،نیما                    ب)احمد غزالی،سنایی ،ابوسعید،نیما

                ج)احمد غزالی،محمد بن منور،سنایی،قیصر                   د)محمد غزالی،محمدبن منور،ابوسعید،نیما

         14- املای کدام واژه با توجه به معنا نادرست است ؟

                الف)مستمع: شنونده     ب) تسبیح : ذکر خدا         ج) شکرگذار: سپاس گوینده          د)اِنعام : بخشش

        

    15- کدام گزینه در مورد واژه های « نهار ، بهار» در بیت زیر صحیح است ؟

                  « بامدادی که نفاوت نکند لیل و نهار    خوش بود دامن صحرا و تماشای بهار »

  الف)تکرار و قافیه           ب)جناس و ردیف                  ج) جناس و قافیه            د) قافیه و ردیف

            16- منظور از آیات در جمله «پس اندر این آیات تفکر کن»چیست؟

                      الف)قدرت پروردگار    ب)نشانه هاوپدیده ها      ج) آیه های قرآن      د سخنان وگفتار                      

    17- کدام ترکیب وصفی است ؟   الف)روی زمین        ب) آشیان خود          ج) دیبای هفت رنگ               د)حشرات زمین

              18- در کدام گزینه تمام واژه ها هم خانواده نیستند؟

                  الف)عجایب،عجب،تعجب،عجیب             ب)صنع،صنایع،صنعت،مصنوع

                  ج)متعالی،عالی ،علی،تعالی                      د)حیرت،حریم،متحیر،تحیر               

   19- رابطۀ موجود بین واژه های رو به رو چیست  ؟     « میغ ، باران ، برف ، تگرگ ، رعد و برق ، قوس قزح ،»

  الف)تضاد ب) مترادف      ج)تناسب                  د)جناس

  20- کدام واژه جمع نیست ؟   الف) علامات                   ب) جواهر        ج) بستان        د) حشرات

               21-شعر آفرینش همه تنبیه خداوند دل است در چه قالبی سروده شده است؟

                     الف)قطعه                 ب)قصیده                      ج)مثنوی                       د)غزل

                22-مفهوم «ما اکثر العبر واقل الاعتبار» با کدام بیت تناسب معنایی دارد؟

                     الف)آفرینش همه تنبیه خداوند دل است//دل ندارد که ندارد به خداوند اقرار

                      ب)بامدادی که تفاوت نکند لیل ونهار //خوش بود دامن صحرا وتماشای بهار

                       ج)این همه نقش عجب بر در و دیوار وجود //هر که فکرت نکند نقش بود بر دیوار

                       د)سعدیا راست روان گوی سعادت بردند //راستی کن که به منزل نرسد کج رفتار

               23-مفهوم عبارت «هر یکی را آن چه به کار باید داد»در کدام گزینه آمده است؟

  الف)هر یکی را کاری داده تا انجام دهد                 ب)هر یکی را آنچه لازم دارد داده است

         ج)هر یکی را آن چنان داده تا ثروتمند شود          د)هر یکی را وسیله ای داده تا کاری انجام دهد 

                  24-کدام واژه جمع مکسر است؟الف)نباتات      ب)آشیان      ج)جوانب       د)ستارگان

                 25-در مصراع «نعمتت بار خدایا زعدد بیرون است»نهاد کدام گزینه است؟

                          الف)بار خدایا                ب)بیرون                 ج)نعمتت                 د)عدد

                 26- « هر چه در وجود است » یعنی ... 

                                       الف) هر چه در زمین وجود دارد           ب)هر چه در وجود تو دیده می شود

                        ج))هر چه در آسمان وجود دارد         د)    هر چه در این عالم هستی وجود دارد

  27-کدام گزینه در مورد « کیمیای سعادت » نادرست است ؟

  الف)موضوع آن اخلاقی و دینی است      ب) نویسندۀ آن محمد غزالی است

         ج)در قرن هفتم نوشته شده است            د)خلاصه ای است از کتاب احیاء العلوم دین

     - در کدام جمله صفت پرسشی به کار نرفته است ؟

  الف)چه کتاب زیبایی برای من خریدی       ب) چند سال پیش تصادف کردی

  ج)کدام کتاب این نکته ها را نوشته است     د) این اتاق را برای چه زمانی می خواهید                 

    29- در کدام گزینه اضافۀ تشبیهی وجود دارد ؟ الف)صورت قصر   ب)بستان معرفت       ج) انواع نباتات       د)فصل بهار

    30-کدام کلمه با « حاجت » هم خانواده نیست ؟   الف) محتاج    ب) احتیاج     ج) حجت      د) حوایج

              

        

  منبع مطلب : golestan45.blogfa.com

  مدیر محترم سایت golestan45.blogfa.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  جزوه فارسی نهم

  مرجع کد اهنگ

  منبع مطلب : falahirad.blogfa.com

  مدیر محترم سایت falahirad.blogfa.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  Meysam 23 روز قبل
  0

  دیش دیری دیرین ماشاالله

  ناشناس 26 روز قبل
  0

  دوستان ببخشید میشه شعر ستایش نهم هم بیت ها چند جمله دارد

  ناشناس 7 ماه قبل
  2

  توانا بود هر که دانا بود ز دانش دل پیر برنا بود چند جمله ؟

  مهدی 12 ماه قبل
  0

  نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  برای ارسال نظر کلیک کنید