توجه : تمامی مطالب این سایت از سایت های دیگر جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران یا عدم رضایت مدیر سایت مطالب کپی شده توسط ایدی موجود در بخش تماس با ما بالای سایت یا ساماندهی به ما اطلاع داده تا مطلب و سایت شما کاملا از لیست و سایت حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

  خلاصه درس هفتم جامعه شناسی دهم

  1 بازدید

  خلاصه درس هفتم جامعه شناسی دهم را از سایت اسک 98 دریافت کنید.

  سوالات وخلاصه دروس جامعه شناسی یک پایه دهم (جدیدالتالیف) هفت درس نخست

  سوالات وخلاصه دروس جامعه شناسی یک پایه دهم (جدیدالتالیف) هفت درس نخست

  تهیه وتنظیم :حمیدرحیمی مدرس جامعه شناسی استان اصفهان،سرگروه علوم اجتماعی شهرضا

  خلاصه درس 1

  به فعالیت های آگاهانه ،ارادی وهدفدار انسان ،کنش انسانی می گویند.

  تا آگاهی نباشدکنشی صورت نمی گیرد.   آگاهی صحیح      آگاهی ناصحیح 

  فردآگاه تا تصمیم نگیرد واراده نکند، کنشی  انسانی صورت نمی گیرد.

  کنش های انسانی هدف مند وبامعنی هستند.(کنش های یکسان،هدف ها  ومعانی یکسانی ندارند.)

  هرکنشی پیامدهای ارادی داردکه به کنش فردیادیگران وابسته است.

  مثلا: مطالعه                 یادگیری(وابسته به کنش فرد)،کسب نمره(وابسته به اراده استاد)

    پیامدی که به اراده ی انسان بستگی ندارد              پیامد غیرارادی ونتیجه طبیعی کنش است.   مثلا بازکردن پنجره                  ورود هوای تازه به کلاس

  پیامدهای غیرارادی کنش انسانی                    قطعی وحتمی اند. 

  پیامدهای ارادی کنش انسانی               احتمالی اند.

  هویت کنش به آگاهی است.    هدف رفتاری:کنش ها راکنترل کنید وبه پیامدهای آن بیشتر فکر کنید.

  سوالات:

  مقدمه:

  باتوجه به تغییرساختاراجتماعی وتغییرمولفه های سبک زندگی دردهه های اخیرلازم است که ازشیوه های نوین تدریس استفاده شود.وقتی ازشیوه های نوین تدریس استفاده می شودلازم است که از شیوه های سنجش و ارزشیابی متفاوتی استفاده شود که یکی از آن ها سوالات مفهومی و عملکردی است .

           همین طور که از ظاهر این کلمات برمی آید سوالات مفهومی به سوالاتی اطلاق می شود که مفاهیم درسی را آن طور که فهمیده شده بازتاب می دهد نه آنطور که ارائه شده و معمولا دارای حیطه های ادارکی ،ترکیبی ،تجزیه ای و قضاوتی است .دانش آموزی که بتواند مفهوم یادگرفته شده را در قالب های  مثال، تجزیه و تحلیل ،ترکیب و قضاوت بازتولید کند توانسته سوالات مفهومی را پاسخ دهد . سوالات مفهومی نقطه مقابل سوالات دانش هستند. زیرا سوالات دانشی اطلاعات یادداده شده در همان قالب تدریس شده را از دانش آموز بازخواست می کند ولی سوالات مفهومی سوالاتی هستند که دانش آموز متناسب باظرفیت ادراکی خودبه بازتولیدآن می پردازد.

             سوالات عملکردی نمونه ای از سوالات مفهومی هستند که بازتولید مفاهیم درسی در موقعیت جدید توسط دانش آموزهستند .هرگاه دانش آموزی بتواند متناسب با موقعیت های جدید مفاهیم آموخته شده را تحلیل و مصداق یابی کند توانسته در حیطه عملکردی پاسخ گو باشد .در علوم اجتماعی برای سوالات عملکردی همانند علوم پایه (ریاضی و علوم ) هنجار یابی و شاخص سازی صورت نگرفته است و همانند آزمون های تیمز و پرلرسوالات استاندارد عملکردی نداریم ولی از آنجا که بستر سوالات عملکردی در جامعه شناسی ،فرهنگ و روابط اجتماعی است می توان بر اساس بستر تاریخی و فلسفی جامعه به بازتولید و آزمایش سوالات عملکردی پرداخت که خوشبختانه چنین امری مورد توجه دفتر راهبری علوم اجتماعی کشورودفترتالیف کتب درسی نیز قرار گرفته است . امید است با طراحی سوالات عملکردی و تدریس روش های فعال در جامعه شناسی به فرهنگ سازی و افزایش سرمایه اجتماعی و بازتولید علوم اجتماعی کمک شایانی صورت پذیرد .

  سوالات درس 1

  17-در کلاس جامعه شناسی یک، انواع کنش های انسانی که از ابتدای جلسه ی امروز انجام داده اید را مشخص کنید.

  قدم زدن در کلاس ونشستن:کنش فردی _  حضور و غیاب دبیر:کنش اجتماعی   _  پرسش و پاسخ دبیر با تعدادی از دانش آموزان:کنش اجتماعی .فکرکردن:کنش درونی

  18-چند کنش غیرانسانی در محیط مدرسه مثال بزنید؟

  تابش نور خورشید _ رشد گیاهان باغچه _بارش باران

  19-چگونه ممکن است کنشی از انسان سرزند ولی کنش انسانی به حساب نیاید؟ مثال بزنید.

  گاهی ممکن است انسان حرکت و کنشی داشته باشد که نسبت به آن آگاهی و برنامه ریزی ندارد مثلاً به صورت نا آگاهانه احساسات خود را در قالب جملاتی از روی هیجان به زبان اورد.باضربه ای به انگشت خودبزندوناخواسته بالانسی ریتمیک یا نغمه ای خاص سردهد.

  20-اجزا و ویژگی های یک کنش انسانی را در قالب یک مثال توضیح دهید.

  چون احساس تشنگی می کنم برای رفع آن اجازه می گیرم از کلاس خارج می شوم به حیاط مدرسه رفته آب می خورم و به کلاس باز می گردم.رفع تشنگی هدف من است.اراده می کنم تشنگی خود را در حین تدریس معلم رفع کنم(ارادی بودن)با انگشت اجازه می گیرم(معنا دار بودن)آگاهی دارم که برای رفع تشنگی باید از کلاس خارج شد و چون در حضور معلم هستم بدون اجازه از کلاس خارج نمی شوم(تناسب داشتن با موقعیت زمانی،مکانی و اجتماعی)

  21-کنش انسانی در کلاس مثال بزنید که معنای متفاوتی داشته باشد؟

  بالا بردن انگشت اشاره:معنای اجازه گرفتن جهت خروج از کلاس،سوال پرسیدن از دبیر،اعتراض نسبت به موضوعی و....

  22-پیامد های کنش حضور شما در کلاس در شکل ارادی و غیرارادی(قطعی) آن را بنویسید.

  کسب اطلاعات علمی ،پیامدی ارادی و نگاه به قاب عکس کنار تابلو کنش طبیعی

  23-در نظام اقتصادی کنشی ارادی مثال بزنید که پیامدی غیرارادی به دنبال داشته باشد؟

  خرید خانه کنشی ارادی است که منجر به پیامد غیر ارادی افزایش تقاضا و افزایش قیمت می شود.

  24-در فعالیت های پزشکی کنشی ارادی مثال بزنید که پیامد های غیر ارادی به دنبال داشته باشد؟عمل جراحی بینی کنشی ارادی است که ممکن است عفونت و بدشکل شدن بینی از پیامد های غیر ارادی آن باشد.

  25-کنش فردی با کنش اجتماعی چه تفاوتی دارد؟

  کنشی که دیگران را تحت تاثیر و واکنش قرار می دهد کنش اجتماعی است و کنشی که تاثیری در دیگرا ن نداشته و شخصی است کنش فردی به حساب می آید.

  26- کنش انسانی با کنش غیرانسانی چه تفاوت هایی دارد؟

  کنش طبیعی با اراده ،آگاهی و برنامه ریزی انسان بدست نمی آید وخارج از کنترل اوست ولی کنش انسانی آگاهانه ، ارادی،هدف دار،معنا دار ومتناسب با زمان و مکان واجتماع است.

  27-پیامد های ارادی یک کنش انسانی با پیامد های غیر ارادی کنش انسانی چه تفاوت هایی دارد؟

  پیامد های کنش انسانی از قبل مشخص،هدف گذاری شده،با برنامه و انسانی است.ولی پیامد های غیر ارادی غیر انسانی ،قطعی ،طبیعی وخود به خود می باشد و از قبل نسبت به آن ها شناسایی صورت نگرفته است.

  28-هر کنش انسانی چه پیامدهایی به دنبال دارد؟

  1- پیامدهای ارادی و برنامه ریزی شده (پیامدهایی اند که برای رسیدن به آن برنامه ریزی می کنیم مثل : سحرخیزی برای مطالعه درس)

  2- پیامدهای غیرارادی: پیامدهایی هستند که به صورت خود به خود و طبیعی در کنار پیامدهای ارادی بوجود می آید مثل: سحرخیزی و استفاده از هوای پاک آن

  خلاصه درس 2     

  21-کنشی فردی مثال بزنید که با حضور اعضای خانواده به کنش اجتماعی تبدیل می شود؟

  شنیدن موسیقی در منزل وقتی تنها بودم کنش فردی محسوب می شود ولی وقتی پدر و مادرم به منزل آمدند باتفاق به شنیدن آن پرداختیم وحین شنیدن با ابراز هیجان برکنش های یکدیگر تاثیر گذاشتیم.

  22-کنشی مثال بزنید که حضور دیگران در چگونگی اجرای آن موثر باشد؟

  چگونگی اجرای نماز فرادای بانماز جماعت تفاوت دارد.زیرا در نماز جماعت به علت هماهنگی با امام جماعت زمان ادای نماز تحت کنترل فرد نیست.

  23-در فضای اجتماعی کلاستان چه رابطه ای بین آرمان های اجتماعی ،ارزش ها،هنجارهاوکنش های اجتماعی وجود دارد؟

  آرمان علم آموزی ما با ارزش تفکر و هنجار سکوت در کلاس مطابقت دارد وموجب می شود حین تدریس معلم به دانش آموزان دیگر اجازه ی صحبت غیردرسی ندهیم.

  24-هنجار ها و ارزش ها با نقش های اجتماعی چه رابطه ای دارند؟

  هر نقشی مجموعه ای از انتظارات و حقوقی است که متناسب با ارزش هاومقررات جامعه تعریف می شود و اگر ارزش های جامعه تغییر کندمقررات و نقش های اجتماعی تغییر میکند.بنابراین یک نقش در دو جامعه ممکن است وظایف و حقوق متفاوتی داشته باشد.

  25-آیا ممکن است هنجار های نقشی در دو جامعه ی متفاوت یکسان باشد؟

    بله،برخی از ارزش ها جنبه ی جهانی دارندبنابراین صرف نظر از تفاوت های اجتماعی تمام جوامع از آن هنجار پیروی می کنند.مانندنظم وترتیب

  26- در چه صورتی ممکن است هنجاری نا به هنجار شمرده شود؟

  در صورتی که ارزش های دو جامعه متفاوت باشند ممکن است هنجاری در یکی از آن ها بهنجار و در جامعه ی دیگر نا بهنجار باشد مانند حجاب و برخی از مواد خوراکی.(رعایت حجاب چادر ومقنعه درایران هنجارودراروپا نابهنجاراست.)

  27- تا چه سطحی جامعه حاضر به کنترل اجتماعی هنجار است؟

  هرچه ارزشی در جامعه از اهمیت بیشتری برخوردار باشد هنجار های آن بیشتر کنترل می شود ودر صورت هنجار شکنی مجازات بیشتری به دنبال دارد.

  کلاس درس جامعه شناسی ما مقررات انضباطی خوبی دارد از جمله حین پاسخ گویی دانش آموزی دیگران صحبت نمی کنند.

  خلاصه درس 3

  تمام پدیده های اجتماعی متعلق به جهان اجتماعی اند.برخی ازپدیده های طبیعی هم جزءجهان اجتماعی اندزیرادرکنش های اجتماعی تاثیرمی گذارند.مثلا خشکسالی وزلزله درکنش های اجتماعی تاثیرگزارهستند

  سوالات درس سه

  25-یکی از جهان های اجتماعی اطراف خود را با جهان طبیعی مقایسه کنید؟ پاسخ:

  همان طور که بدن آدمی ازدستگاه های مختلفی تشکیل شده واین دستگاه ها بایکدیگر رابطه متقابل دارند وهرکدام از اجزای کوچکتری تشکیل شده اند،جهان اجتماعی اطراف من نیز از نظام هاونهادهای کوچکتر اقتصادی، سیاسی، آموزشی و خانواده تشکیل شده وهر کدام ازآن ها اجزای کوچکتری دارند وهریک ازاین خرده نظام ها بادیگری رابطه متقابل دارند وتغییرهر جز موجب تغییر سایر اجزا می شود.

  26-چگونه فرهنگ به ایجاد جهان اجتماعی می پردازد؟ پاسخ:

  فرهنگ شناخت های مشترکی است که موجب می شود براساس آن افراد بایکدیگر رابطه برقرار کنند وهربار ارتباط بین اشخاص باورهای مشترکی را ایجاد کند، فرهنگ هویت وآگاهی مشترک جهان اجتماعی است.

  27-جهان اجتماعی دارای چه نوع ترکیب هایی از نظر روابط بین اعضا ست؟ پاسخ:

  اجزای تشکیل دهنده ی جهان اجتماعی یک رابطه ی مستقیم و رودررو دارند که ترکیبی مکانیکی است ولی ارتباطی اعتباری وغیرمستقیم نیز بین آنهاست.مثلا رابطه ای که با گذشتگان با آیندگان داریم.

  28-منظور ازهویت اعتباری چیست؟ پاسخ:

  هر گروه اجتماعی مجموعه ویژگی هایی دارد که فراتر از ویژگی های تک تک آنهاست ویک اعتبار جدید وارادی است که به وجود می آید. مثلا کلاس درس فراترازجمع فیزیکی عده ای ازافراداست.

  29-چرا جهان اجتماعی اعتباری است؟ پاسخ:

  چون جهان اجتماعی با اراده ،قرارداد و توافق جمعی به وجود می آید وهر فرد براساس مزایا(حقوق) وتکالیف آن جهان اجتماعی عضو می شود.

  30-شیوه های انتقال فرهنگ توسط خانواده های گذشته با خانواده های امروز چه تفاوت هایی دارد؟ پاسخ:

  خانواده های قدیم بخش عمده ی تولیدوانتقال فرهنگ را برعهده داشتند ولی امروز ازطریق آموزش های رسمی ،فناوری های ارتباطی جدید وتنوع گروه های اجتماعی بخش کمی ازفرهنگ توسط خانواده ها منتقل می شود.

  31-نظام اجتماعی چگونه شکل میگیرد؟ پاسخ:انسان ها به کمک یکدیگر روابط اعتباری به وجود می آورند تا یک نظام اجتماعی شکل گیرد .مثلا افرادی ازگوشه وکنار شهر قرداد هایی مانند: دانش آموزی ، معلمی ،مدیری و... به وجود می آورند تا نظام اجتماعی مدرسه شکل گیرد.

  32-چگونه فرهنگ به ایجاد جهان اجتماعی می پردازد؟ پاسخ:فرهنگ موجب میشود انسان هابتوانند با یکدیگر رابطه برقرار کنند وازجمع ارتباطشان جهان اجتماعی شکل گیرد.

  33- چگونه فرهنگ انتقال میابد؟ انتقال فرهنگ چه تاثیرات اجتماعی دارد؟ پاسخ:فرهنگ ازنسلی به نسل دیگر ازطریق خانواده نظام آموزشی رسانه ها وگروه های اجتماعی انتقال میابد با انتقال فرهنگ جهان اجتماعی بازتولید میشود.

   مثال : رشته کوه ؛ چون با جلوه های دیدنی و زیبایی که دارد موجب جلب گردشگر به شهرستان شده و مشاغل جدید به وجود اورده است و سکونت‌گاه عدهای از مردم شده است .

  اینکه دوستان بیشتری دارم ، نقش‌های اجتماعی جدید پذیرفته‌ام ، وظایف و حقوق نقش‌هایم افزایش یافته است          روابط اجتماعی‌ام پیچیده تر شده است ف به ارزش‌های بیشتری اعتقاد دارم ، هنجار‌های بیشتری رعایت می‌کنم ، ارتباطاجتماعی مجازی دارم ، بر افرابیشتری اثر می‌‌گذارم و از افراد بیشتری اثر می‌پذیرم و در یک کلام جهان اجتماعی‌‌‌ام گسترده‌‌‌تر شده است .

  36- چگونه می توان پدیده های جهان طبیعی و فراطبیعی را جزء جهان اجتماعی به کار برد؟ پاسخ:

  پدیده ها تا زمانی که در زندگی اجتماعی انسان ها اثر داشته باشند ، و موجب ارتباط انسان ها شوند جزء جهان اجتماعی محسوب می شوند.مانند: جنگل ها ، بیابان ، فلزات (طبیعی) ایمان ، آخرت ، روح ، افسانه (فراطبیعی)

  چون این پدیده های طبیعی در شکل روابط و کنش‌های اجتماعی بر نقش‌های اجتماعی و زندگی اجتماعی تأثیر گذارهستند، می‌توانند درون جهان اجتماعی قرار گیرند .

  38-پدیده های زلزله ، خشکسالی و آب و هوا چگونه درون جهان اجتماعی قرار می گیرند؟ پاسخ:

  از جهتی که موجب برقراری ارتباط انسان ها و تغییر شیوه ی زندگی مردم می شود ، درون جهان اجتماعی می باشد.

  39-جهان اجتماعی چگونه بسط می یابد؟ پاسخ:

  انسان ها از طریق تجسم ذهنی و تحت تاثیر قرار گرفتن پدیده ها جهان اجتماعی خود را گسترش می دهند مثلا تا زمانی که انسان پدیده ی الکتریسیته را نمی شناخت جزء جهان اجتماعی او نبود.

  40-چرا شناخت خداوند و فرشتگان جزء جهان اجتماعی محسوب می شود؟ پاسخ:

  چون ارزش ها و آرمان های جهان اجتماعی انسان ها را تغییر می دهد.

  41- قنات با آب و هوای ایران چه ارتباطی دارد و دارای چه ابعاد اجتماعی می باشد ؟ پاسخ: باتوجه به  نیمه بیابانی بودن ایران وکمبود آب ، ایرانیان قنات را ابداع کردندکه درزندگی اجتماعی وروابط  مردم تاثیرگذاربوده است .قنات درایران موجب شکل گیری شبکه ای ازروابط اجتماعی وفرهنگ سخت کوشی ، تعاونی وهمیاری  شده است.

  42- چگونه پدیده های گذشتگان و آیندگان  درون جهان اجتماعی قرار می گیرند؟ چرا؟ پاسخ:عبرت گرفتن از سرنوشت دیگران درزندگی  اجتماعی ما تاثیر دارد .( گذشتگان )  تلاش می کنیم مایه ی عبرت دیگران نشویم ( پس با آیندگان ارتباط  وتاثیر متقابل اجتماعی داریم .)

                                                              خلاصه درس 4

  سوالات درس 4:

  1-دانش آموز/کنش/کتاب/هنجار 2- مدرسه/اداره/کارخانه3-شهر/نظام آموزشی/حکومت4-فرهنگ/کشور

  (نقش اجتماعی به عنوان یک پدیده ی اجتماعی درنظرگرفته می شود.)

  (تابلوها،برنامه کلاس) (هنجارها،موسیقی،قوانین) (فرهنگ)(نظم،ارزش ها،معرفت،لذت موسیقی،عشق)

  20 -پدیده های ذهنی، عینی،خرد وکلان ازکلاس درس خود بنویسید؟

  بخاری کلاس:عینی خرد                       امتحان درسی:ذهنی خرد

  کل کلاس:عینی کلان                           موفقیت تحصیلی: ذهنی کلان

  21 - مثالی بزنید که نشان دهد پدیده های مربوط به نهادهای خانواده، اقتصادی، سیاسی وآموزش بریکدیگر تاثیر دارند؟

  براساس تصمیم نهادسیاسی دختر وپسر باید درمحضر رسمی خطبه ی عقد خود را ثبت کنند تا خانواده تشکیل شود.نهادخانواده با زاد ولد نیروی انسانی در اختیار نهاد آموزشی قرار می دهد تا با آموزش نیروی انسانی متخصص در اختیار نظام اقتصادی قرار گیرد ونهاد اقتصادی با پرداخت مالیات بودجه ی نظام سیاسی را تامین کندونهادسیاسی برفعالیت های دیگرنهادها نظارت می کند.

  22-تغییر لایه های جهان اجتماعی در زندگی مردم چه تاثیری دارد؟

  اگر لایه های سطحی فرهنگ تغییر کند روابط اجتماعی، عقاید وارزش ها تغییرچندانی نخواهد داشت ولی اگر لایه های بنیادی وعمیق فرهنگ تغییر کنند (حذف شوند یا تبدیل شوند) کل جهان اجتماعی دگرگون می شود .

  23-نماد ها چگونه بوجود می آیندوچگونه تغییر می کنند ؟

  نماد ها نشانه هایی هستند که پیام ها ،مفاهیم ومعانی را منتقل می کنند .بنابراین اگر شرایط محیطی و اجتماعی جامعه از نظر کمی و کیفی تغییر کنند .نماد ها هم تغییر می کنند و اگر این تغییرات ادامه دار باشند .به تدریج ارزش های جدیدی بوجود آمده و ارزش های قبلی تغییر می کند .

  33- چند نماد که در چند دهه ی اخیر در جامعه ی ایران بوجود آمده است را بنویسید.

  .نمادهای گفتاری  ونوشتاری مانند گیرداده ، کیلیک کرده ، سه شده ، تابلو شده ، قزمیت ، پاچه خواری ، اشاره ی انگشت شصت،لایک،

  خلاصه درس 5:

  سوالات درس 5

  نمونه دیگر تبعیض نژادی در دوران جاهلیت پیش ازاسلام درجامعه عرب نشین وجودداشت که قبیله هایی ثروت مند وحاکم وبقیه طوایف ومردم تحت ستم وسلطه طبقه حاکم ثروت مندبودند.

  9-چگونه به تنوع جهان های اجتماعی پی می برید ؟

  هنگامی که جوامع مختلف در نقاط گوناگون جهان را بافرهنگ ها، ارزش ها،عقاید و هنجار های متفاوت مشاهده می کنیم.

  10-جهان اجتماعی ما با جهان اجتماعی  گذشتگان در چه زمینه هایی متفاوت است ؟

  در ارزش ها ،باورها ، هنجار ها ،نمادها ،شناخت و اراده وکنش های اجتماعی متفاوت است.

  11-جهان اجتماعی چگونه استوار می شود ؟

  از طریق کنشگران فعال وتاثیر گذار که از طریق اراده برای انسان ها معرفت به وجود می آورند ومعرفت خلاقانه از طریق آموزش وتربیت ،انتقال می دهند .

  12-ارزش های جهان اجتماعی اسلام را با ارزش های جامعه گروه تروریستی داعش مقایسه کنید ؟

  جهان اسلام بر مبنای عدالت ، تقوا، برادری و برابری ولی گروه تروریستی حق حیات برای مخالفان قائل نیستند و دارای اندیشه های خودخواهانه ،شیطانی ،اساطیری و قوم مدارانه است .

  13- تهاجم فرهنگی به دنبال کدامیک از تغیرات جهان اجتماعی است ؟

  تهاجم فرهنگی به دنبال ایجاد تغییر در لایه های عمیق یک جهان اجتماعی است وتلاش می کند عناصر ثابت و محوری یک فرهنگ را تبدیل وتغییر دهد و هویت اصلی فرهنگ را نشانه می گیرد .

  14-جهان اجتماعی مدرنیته با جهان اجتماعی سنتی چه تفاوت هایی دارند ؟

  جوامع مدرنیته در لایه های سطحی به شدت به دنبال مد گرایی است و شیوه های معماری و پوشش و سایر جلوه های سبک زندگیشان با زندگی سنتی متفاوت است و لایه های عمیق و بنیادین این دو متفاوت است .مدرنیته به دنبال دنیا گرایی ، جهانی شدن بوده است و جهان سنتی ارزش  های معنوی را دنبال می کند .

  15- جهان اجتماعی مسیحیت در چه سطحی با یکدیگر تفاوت دارند .نمونه ذکر کنید ؟

  در لایه های سطحی مانند زبان وادبیات ، هنر،تغذیه ،سرود ملی ونژاد با یکدیگر تفاوت دارند.

  21-جهان اجتماعی انسانی را با جهان اجتماعی حیوان ها چه تفاوتی دارد؟

  فعالیت های جمعی حیوانات غریزی ، غیر ارادی ، ثابت و یکنواخت است ولی حرکت های اجتماعی انسان ها آگاهانه  و ارادی است و زمان به زمان تغییر می کند.

  22-چرا انسان از نظرزیستی تقریباٌ شبیه به همدیگر هستند و لی از نظر اجتماعی متفاوت اند؟

  چون انسان ها از نظر زیستی تابع جهان طبیعی هستند (که ثابت است) ولی از نظر اجتماعی اراده و معانی انسان ها متفاوت است.

  23-سبب پیدایش جهان های مختلف اجتماعی چیست؟

  آگاهی و فرهنگ انسان ها که از طریق آموزش و تربیت منتقل می شوند متنوع است و انسان ها منفعل و بی اختیار نیستند.

  چون تمامی جوامع  باید مسیری همچون جوامع غربی را طی طی کنند با این تلقین آن ها را از خلاقیّت و تغییرات اجتماعی بومی باز می‌دارند.

  تپه‌‌‌ی سیلک کاشان ، شهر سوخته‌ی سیستان ، تپه‌ی مارلیک و حسنلو هر یک مستقل از دیگری به شکوفایی رسیده اند .

  فرهنگشان به نابودی می رسد و از پویایی باز می‌ماند . چون تقلید کورکورانه و بدون انتخاب و گزینش از ارزش‌ها و هنجار‌های غرب دارد.

  هردو در اندیشه های سکولاریسم مشترک‌اند ولی در شیوه‌ی حکومت داری و استفاده از ابزار تولید و مالکیت متفاوت‌اند . انباشت ثروت ، مالکیت خصوصی و منفعت شخصی از ویژگی‌های لیبرالیسم است و تمایل به جامعه‌ی مساوات گرا ، کنترل دولتی و مالکیت عمومی از ویژگی های کمونیسم است.(درعقایدبنیادین مشترک اندولی درلایه های سطحی متفاوت هستند.)

  فرهنگ و شیوه‌‌ ی ارتباط ما ، نماد‌ها و پیام‌های ما را به وجود می‌آورد و ما به کمک آن جامعه‌‌‌ای به نام مدرسه را به وجود می‌آوریم. اگر ارتباط و زندگی مشترک نداشته باشیم جامعه‌یمان هم به وجود نمی‌آید.

  نوع لباس و پوشش محلی ، غذا های محلی ، بازی‌‌های محلی ، آداب و رسوم جشن های مردم شهرستان ما نشان می دهد که مصادیق فرهنگ‌ما با شهر‌های دیگر فرق دارد.

  آثار باستانی ، پوشش محلی ، لهجه‌ی مخصوص ، صنایع دستی ، عزاداری مخصوص ، بازار های گروهی و محلی

  بله خانواده‌ی من ارزش‌های مشترکی دارد از جمله سعادتمندی همگانی ، عاقبت به خیر شدن دسته جمعی ، صفا وصمیمیت که با هنجار‌هایی مثل کمک کردن ، تقسیم وظایف ، درود فرستادن به یکدیگر در شبانه روز ، ممنوعیت اخم ، وفور لبخند ، استفاده از رنگ روشن و پوشش زیبا به دست می‌آید و قالب مخصوصی برای فرهنگ خانواده‌ی ما به وجود آمده است.

  خلاصه درس 6:

  سوالات درس 6

  12 - چگونه می توان جهانی جدید ساخت وآن را بسط داد ؟

  هر گاه فعالانه به کنش بپردازیم و آگاهانه و با اراده معرفت را گسترش دهیم یعنی بر مبنای عقایدو باور ها ، قواعد ،مقررات ،هنجار ها ونماد را شکل دهیم جهان اجتماعی جدید ایجاد و گسترش می یابد زیرا پیامد های الزامی آن جهان، با مشارکت اجتماعی بوجود آمده است .

  13-چگونه یک جهان اجتماعی تغییر شکل می دهد ؟

  هر گاه پیامدهای الزامی و قواعد یک جهان اجتماعی تغییر کند ، شکل جهان اجتماعی تغییر می کند .

  14-خداوند در خصوص امکان تغییر شکل جهان اجتماعی چه می فرمایند ؟

  (ان الله لا یغیر ما یقوم حتی یغیر ما به انفسهم) سوره رعد آیه 11

  خداوند حال قومی را تغییر نمی دهد تا آن که خود حال خود را تغییر دهند .

  15-اعتباراتی اجتماعی مثال بزنید که فرصت ساز باشند؟

  چراغ قرمز راهنمایی و رانندگی به ظاهر محدودیتی است که موجب فرصت عبور سالم را به افراد را می دهد .

  16- در جهان متجدد ماکس وبر کدام عقلانیت رو به افول و کدام عقلانیت رو به افزایش است. چرا ؟

  از آن جا که جهان متجدد بر مبنای حس و تجربه بنا شده است عقلانیت ابزاری در آن از مفاهیم کلیدی به حساب می آید ولی عقلانیت ما فوقحسی شناخته شده نیست و روبه زوال می‌رود.

  17- نمونه ای از قفس آهنین ماکس وبر در فضای اطراف خود بنویسید.

  فناوری های ارتباطی جدید برخلاف گسترش ارتباطات و سهولت آن موجب ایجاد اعتیاد و اتلاف وقت برخی از افراد می شود.

  18- حجاب فرصت است یا محدودیت ؟

  چون از طریق آن می‌توان سلامتی جسم و روان را در جامعه‌ی آلوده‌ی کنونی حفظ کرد فرصت محسوب می شود.

  توسعه‌‌ی عقلانیت ابزاری و غلبه کنش های عقلانی معطوف به هدف فرصت ساز و مثبت‌اند ، ولی رویکرد این جهانی ، قفس آهنین و زوال عقلانیت ذاتی محدودیت اند و طردعناصرمقدس اگر به معنای اگر به معنای کنار گذاشتن خرافات باشد مثبت است و اگر به معنای کنار گذاشتن عناصر فوق طبیعی جهان ومقدسات باشد ، محدودیت است .

  20- جهان اجتماعی با پیامدها و الزام ها چه رابطه ای دارد؟

  جهان اجتماعی در آغاز با اراده و اعتبار انسان ها شکل می گیرد ، ولی پس از تشکیل پیامدهای الزامی برای ما به دنبال دارد.مثلاٌ گروه دوستی را خودمان تشکیل می دهیم ولی پس از تشکیل باید معرفت و مردانگی گروه دوستی را رعایت کنیم

  21-چگونه ممکن است جهان اجتماعی دچار تغییر اجتماعی شود؟

  زمانی که پیامدهای الزامی تغییر کند جهان اجتماعی نیز تغییر می کند مثلاٌ در کشور تونس الزام اطاعت از حکومت تونس تغییر کرد ، نتیجه ی آن تغییر روابط اجتماعی و سیاسی جامعه شد.

  خلاصه درس 7

  سوالات درس 7

  1-فرهنگ واقعی و فرهنگ آرمانی را تعریف کنید.

  بخشی از فرهنگ که مردم به آن عمل نی کنند فرهنگ واقعی جامعه است.بخشی از فرهنگ که مردم  از آن جانبداری می کنند و رعایت آن را لازم می دانند اما به آن عمل نمی کنند فرهنگ آرمانی است.

  2-ملاک های تشخیص فرهنگ حق از باطل چیست؟

  1-قابل دفاع باشد 2-مطابق فطرت و وحی باشد.3-از عقلانیت برخوردار باشد.

  3-در فرهنگ اسلامی مهم ترین ارزش های اجتماعی کدامند؟

  1-عمل به حق 2-پرهیز از باطل

  4-چگونه بخشی از فرهنگ آرمانی خارج از فرهنگ واقعی قرار می گیرد و بخش های داخل یک فرهنگ آرمانی کدامند؟با مثال تفسیر کنید.

  بخش هایی از فرهنگ آرمانی توسط مردم رعایت می شود و به آن عمل می کنند که داخل فرهنگ واقعی است مثلاٌ خون ریزی نکردن و به ناحق خون نریختن که هم در فرهنگ واقعی و هم در فرهنگ آرمانی (یا احترام به والدین و...) اما بخش هایی از فرهنگ فقط آرمانی است و در عمل رعایت نمی شود یعنی خارج از فرهنگ واقعی است مثلاً غیبت نکردن و صرفه جویی و دروغ نگفتن که به صورت فرهنگ آرمانی است ولی در عمل اکثر مردم آن ها را رعایت نمی کنند.

  5-درچه صورتی ارزش ها به واقعیت تبدیل می شوند؟ پاسخ:وقتی مردم مطابق با ارزش هاعمل کنند.

  6- ایا تمام مردم به ارزش ها وآرمان های جامعه پای بندهستند وبه آن عمل می کنند؟ پاسخ خیربرخی ازمردم ارزش ها رادرعمل رعایت نمی کنند. مثلا درعمل به اخلاص اعتقادندارند.

  7-آرمان اجتماعی راتعریف کنید:به مجموعه اهداف وارزش های مشترکی که اعضای یک جهان اجتماعی خواهان رسیدن به آنهاهستند.(تصورمطلوب اعضای یک جهان اجتماعی نسبت به فرهنگ وسیاست واقتصاد وخانواده و.....

  8-دو ابزار مهم برای شناخت عقاید در ارزش ها چیست؟

  1-عقل 2-وحی

  9-حقیقت را با واقعیت مقایسه کنید.

  1-حقیقت خارج از وجود انسان است ولی واقعیت درون تصور انسان است. 2-حقیقت پدیده ای ثابت است و تحت تأثیر قرار نمی گیرد ولی واقعیت پدیده ای است که روی داده و تحت تاثیر قرار می گیرد.

  10- در چه صورتی جوامع فرهنگ حق را از دست داده و به سوی باطل گام برمی دارند؟

  اگر جوامع به حقیقت ایمان نیاورند و بر اساس آن عمل نکنند یا اگر ایمان خود به حقیقت و کنش هایی که براساس آن سازمان داده اند تغییر دهند فرهنگ حق را از دست داده و به سوی باطل گام برمی دارد.

  11-تعدادی از ارزش های فرهنگ باطل را نام ببرید.

  قدرت طلبی ، شرک ، نژادپرستی ، ثروت اندوزی ، انکار مبدأ الهی ، شقاوت ، تجاوز به حقوق دیگران ، دنیا پرستی ، ظلم ، بی عدالتی

  12-تعدادی از اررزش های فرهنگ حق را نام ببرید.

  دفاع از عدالت-حمایت ارز مظلومان-توحید- ربوبیت خداب سبحان نسب به همه ی مخلوقات - آزادی انسان ها و موانع سعادت.

  13-مدیران و برنامه ریزان فرهنگی جامعه از چه طریقی فرهنگ آرمانی را به عرصه ی فرهنگ واقعی وارد می کنند؟

  از طریق تحقق شرایط امر به معروف و نهی از منکر - استفاده بیشتر از افراد متخصص در عرصه ی رسانه ها - به مقتضیات زمان و مکان و نحوه ی ورود عناصر فرهگی به جامعه توجه کنند - کمک به جامعه پذیری افراد جامعه

  14- کدام بخش از فرهنگ حق وکدام بخش باطل است؟ بخش هایی ازفرهنگ که از نظر علمی قابل دفاع نباشد وبراساس خرافات شکل گرفته باشد باطل وبخش هایی که از نظر علمی صحیح ومطابق فطرت انسان باشد حق است.

  15- نقش مدیران وبرنامه ریزان فرهنگی درجامعه چیست؟ تلاش می کنند از طریق نهادهای فرهنگی، تعلیم وتربیت لازم رابرای ورود فرهنگ آرمانی به عرصه فرهنگ واقعی فراهم آورند.

  16- چراماناچار به پذیرش حکمت الهی ووحی درتشخیص حق وباطل هستیم ؟ چون عقلانیت ابزاری نسبی ومحدوداست.

  17- کدام جوامع نمی توانند ازحق یا باطل بودن عقاید وارزش ها سخن بگویند؟ چرا؟

  جوامعی که علم را محدود به دانش تجربی وآزمون پذیری می دانند وعقل ووحی رابه عنوان دو وسیله ی معرفت علمی معتبر نمی دانند وارزش ها وعقاید اجتماعی راصرفا پدیده های تاریخی می دانند که ملاکی برای داوری نسبت به درست وغلط بودن آنها نداریم .

  18- چندنمونه ازعناصر فرهنگ حق که دراغلب جوامع حضورداردرانام ببرید :

  وفای به عهد، راستگویی، پرستش خدا، عدالت خواهی، گذشت ، رعایت پوشش، دفاع از مظلوم ، احترام به همنوع، کمک به هم نوع ،

  19- چه تفاوتی بین فرهنگ آرمانی وفرهنگ حق وجود دارد ؟

  حق یا باطل بودن فرهنگ ( عقاید، ارزش ها ، هنجارها، کنش ها) براساس آگاهی یا جهل، علاقه یا بی توجهی  مردم  جوامع  مختلف نسبت به آنها تعیین نمی شود.ولی فرهنگ آرمانی با  اعتباردادن وتوجه  مردم شکل می گیرد .

  20- دیدگاه فارابی درخصوص مدینه فاضله چیست؟  جامعه ای که از فرهنگ حق برخوردار باشد مدینه ی فاضله است .

  21- عناصری از فرهنگ باطل که درفرهنگ آرمانی  وواقعی ما وجوددارد را بنویسید:

  قبیله گرایی ، تجمل گرایی ، پارتی بازی ، قدرت طلبی ، مال اندوزی ، خودخواهی ، برتری طلبی ،  خودمحوری

  22- آیا حقیقت با عدم تایید مردم درجامعه باطل می شود ؟ خیر اگر حقیقت به واقعیت درنیاید نشان دهنده ی باطل بودن آن نیست.مقبولیت مردم نسبت به یک ارزش به معنای حقیقی بودن آن ارزش نیست.

  23- درچه صورتی حقیقت به حوزه فرهنگ واقعی راه پیدا می کند؟  درصورتی که جوامع عقاید وارزش های حقیقی را به عرصه فرهنگ آرمانی درآورند وسپس به انها شکل هنجاروکنش دهند( حقیقت را به ارزش وعمل درآورند.) حقیقت به حوزه ی فرهنگ واقعی راه پیدا می کند .

  24- چرا حقیقت درقلمرو واقعیت ثابت نیست ؟ چون ممکن است حقیقت به صورت عقاید آرمانی  وهنجارهای عملی ( فرهنگ واقعی ) درنیامده باشد .جامعه ممکن است از حقیقت انحراف داشته باشد وبه سوی باطل برود.

  25- آیا آرمان‌ها و ارزش‌های مردم ایران با هنجار‌هایی که به کارمی‌گیرند مطابق و هماهنگ است؟

  خیر  مردم همواره به آنجه خوب و آرمانی می‌دانند عما نمی‌کنند. ارزش های مشترک عملیاتی و اجرا نمی شوند . مثلاً اخلاص ارزش مشترک وپسندیده‌ی جامعه است که عمل کردن به آن توسط برخی از مردم ساده لوحی به حساب می‌آید.

  26- چگونه شما به عنوان یک دانش‌آموز و شهروند ایرانی می‌توانید آرمان‌های فرهنگی را به عرصه‌ی فرهنگ واقعی واردکنید.

  من به عنوان یک دانش‌اموز وقتی چیزی را خوب و آرمانی می‌دانم در عمل و رفتار‌هایم نشان‌‌دهم و فاصله‌ی بین حرف و عمل را کم کنم فردی هستم که به نزدیک شدن فرهنگ آرمانی به فرهنگ واقعی جامعه کمک کرده‌ام . اگر آنچه از معلمان  و والدینم دریافت می‌کنم را عمل کنم به فرهنگ آرمانیِ واقعی شده‌ام پرداخته‌ام.

  می‌تواند در مورد حق یا باطل بودن فرهنگ‌‌‌های مختلف داوری کند

  در گذشته تحصیل دختران جنیه‌ی واقعی نداشته است وتحصیل فقط برای پسران مجاز شمرده می‌شد ولی امروز دختران نیز همانند پسران تحصیل می‌کنند فرهنگی که که آرمانی و درون فرهنگ آرمانی است.

  علاقه‌ یا بی‌توجهی مردم در قلمرو واقعیت است و تغییر پذیر ، ولی حقیقت ثابت است و ملاکی برای حقانیّت یا باطل بودن ارزش هاست . انسان نمی‌تواند ملاک حقانیّت را وضع کند ؛ خدا ملاک حقانیت و ملاک حق است.

  تعلیم وتربیت لازم را برای ورود فرهنگ آرمانی به عرصه‌‌ی فرهنگ واقعی فراهم می‌کند.

  اغلب از ارزش‌های آرمانی تاریخ بشریّت بوده‌اند و دو فرهنگ در سطح جهانی به وجود آورده اند.(فرهنگ حق و فرهنگ باطل)

  چون خرافات از نظر علمی صحیح و قابل دفاع نیست و با فطرت انسان مطابقت ندارد.

  اخلاص عمل ، نیکی به همه مخلوقات عالم ، شهر ما خانه‌ی ما

  روش‌های تجربی

  بله با استفاده از روش‌های علوم تجربی

  چون از دو ابزار مهم شناخت عقاید یعنی عقل و وحی استفاده نمی‌کنند و ارزش‌ها و عقاید اجتماعی را پدیده‌های صرفاً تاریخی می‌دانند و صرفاً بودن یا نبودن آن‌ها را می‌شناسند و راهی برای داوری ندارند.

  حقیقت و مبدأ الهی

  عدالت ، آزادی ، توحید ، سعادت انسان‌ها

  نژاد پرستی ، قدرت طلبی ، ثروت اندوزی ، شرک ، انکار مبدأ الهی ، برتر دانستن یک قوم

  40-چگونه بخشی از فرهنگ آرمانی خارج از فرهنگ واقعی قرار می گیرد و بخش های داخل یک فرهنگ آرمانی کدامند؟با مثال تفسیر کنید.

  یخش هایی از فرهنگ آرمانی توسط مردم رعایت می شود و به آن عمل می کنند که داخل فرهنگ واقعی است مثلاٌ خون ریزی نکردن و به ناحق خون نریختن که هم در فرهنگ واقعی و هم در فرهنگ آرمانی (یا احترام به والدین و...) اما بخش هایی از فرهنگ فقط آرمانی است و در عمل رعایت نمی شود یعنی خارج از فرهنگ واقعی است مثلاً غیبت نکردن و صرفه جویی و دروغ نگفتن که به صورت فرهنگ آرمانی است ولی در عمل اکثر مردم آن ها را رعایت نمی کنند.

  41-حقیقت را با واقعیت مقایسه کنید.

  1-حقیقت خارج از وجود انسان است ولی واقعیت درون تصور انسان است. 2-حقیقت پدیده ای ثابت است و تحت تأثیر قرار نمی گیرد ولی واقعیت پدیده ای است که روی داده و تحت تاثیر قرار می گیرد.

  42-در چه صورتی جوامع فرهنگ حق را از دست داده و به سوی باطل گام برمی دارند؟

  اگر جوامع به حقیقت ایمان نیاورند و بر اساس آن عمل نکنند یا اگر ایمان خود به حقیقت و کنش هایی که براساس آن سازمان داده اند تغییر دهند فرهنگ حق را از دست داده و به سوی باطل گام برمی دارد.

  منبع مطلب : oe17.blogfa.com

  مدیر محترم سایت oe17.blogfa.com لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

  دانلود رایگان جزوه جامعه شناسی دهم درس هفتم

  دانلود رایگان جزوه جامعه شناسی دهم درس هفتم

  کانونی های عزیز!

  در این مطلب برای شما جزوه خلاصه نویسی شده درس ۷ جامعه شناسی دهم انسانی برای شما قرار داده شده است.

  این جزوه توسط زهرا رمضانی، رتبه ۲۱ منطقه در کنکور انسانی۹۸ و دانشجوی رشته روان شناسی دانشگاه تهران نوشته شده است.

  بخشی از فایل درسنامه:


  جهت دانلود فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید.

  برای دنبال کردن سایر مطالب مربوط به مقطع دهم و یازدهم انسانی شامل درسنامه ها،نکته تست ها، آزمون ها،مقالات و پرسش و پاسخ های مشاوره ای و ....... پیج اینستاگرام دهم و یازدهم انسانی را دنبال کنید.

  منبع مطلب : www.kanoon.ir

  مدیر محترم سایت www.kanoon.ir لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  سنور 18 روز قبل
  0

  درس هفت جامعه شناشی پایه یازدهم به صورت واضح

  سنور 18 روز قبل
  0

  خوب

  مهدی 2 سال قبل
  2

  نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  برای ارسال نظر کلیک کنید