توجه : تمامی مطالب این سایت از سایت های دیگر جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران یا عدم رضایت مدیر سایت مطالب کپی شده توسط ایدی موجود در بخش تماس با ما بالای سایت یا ساماندهی به ما اطلاع داده تا مطلب و سایت شما کاملا از لیست و سایت حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

  رمان ارباب خشن و هات من فصل دوم

  1 بازدید

  رمان ارباب خشن و هات من فصل دوم را از سایت اسک 98 دریافت کنید.

  اسم نوشته سایت تفریحی سرگرمی

  دانلود رمان ارباب خشن و هات من پی دی اف

  به نام خدای احساس خدایی که با به وجود آوردن انسان ها حسی های خاصی را در وجودش بوجود آورد و باعث نزدیک تر شدن انسان ها شد انسان هایی که ماهی یا شعیت احساسات مختلف خیلی ها رو به عرش و خیلی ها رو به فرش کشیدند و یا شعر حس قدرت قدرت عتذی شیت رو به ش ضعیف تر شا کشیدند تا به زمین و زمان فخر یقروشت

  تعتدون تو می روی متنی های روتختی نشسته بود ی با سفید
  عبد زیبا و فنلی د مشقیه بود مثل همیشه تو حیا مو مو سرم گشت میدمو به رخت جی ت
  ی
  و سلفین تو خیلی بدی شمش موهای مشو فیه مویی به مسلمان ستاره سینما
  با لبخمسیطی شی و خیش لیمو کشید
  اشکال نداره و بهش بگو مگه میگم پریچهر عشقمه دوست دارم سودشو بهم میایم لیتم میکنم اصلا تو مال خونی در گالری مام بخواند انجام میدم به تو هم مربوط توبه خلو بیوم الراتب
  و چون بافتنی زدم که نگهبان همراه با عموم و بابام اومدن بابا و عمو سام میخونین انگار نه انگار که این سفین ونهدی داره البته میگه شدو رفت یشت معین زد رو تنه سافلین
  عمو جان الان نه خشت تموم شده و دانشگاه و ته دکتری قبول اسدی شی میگی که عشقته؟ ایولله بنا مدور شد به داره نه بید بلند بونی این تلونت رو مال خودت می شوند؟
  این رویشگی پد
  ف تت نقشه سایت خیر توت دوج
  که تنور سره ته من شر هست که خمیر به
  طه - چی شدو جان به قو۔ عوے شام خان تا صور عجیبه

  متو رو نوشته و با چای شیش ش گیت
  جما قاسطین جی تی جدید میشنوم این حالا میشه به راحتی میگی که من مال تو الم فلا از کجا مینتی که من مال تو میشم همیشه میشن جوجه ها رو تخ ریاست سینما
  انگار خورده ئورت لمه سیرش رو بلین ساخت از چهره ات تالے احتی و خه تے مصوم بود خیلی شق و آروم گفت
  لم راست میگی من به مردی هستم که مین یونس شد ازم حساب بانک شام خلیه نه مثل تو و بقیه ارباب زاده ها و الدالی وشم من هرج قصر با شمارشی ندارم به خونه ۸۰ متری کوچک ته خدمتم تموم شده و دستگاه جکی قبول شدم.
  فرم خام علی و مالیه های نودها منم مثل تو نرم تنه تبت و مثل شب تو تین بتیر قوی تهنیت ملی با لوله باید معاک یا اون کی رو که گفته آنچه فقیر و ته به من این بود چون حقیقت گفته و شیشه هم گفتن حقیقت تلک ویخلیک پسربچه معلوم من غلط کردم من بیجا نبودم نه شله و به شما دادم شعبه گفتن تا پول شاہی احترام مردم و بقیهنننه لها وقتی فقیر بولتی باید بشینی و له شت و تیم های ملیه شانه ها بیتی حالا فهمیدم مراد لغاتو میگفت فت و به بچه ننه و شمه ای برنده ای که قدرة تفتت بشه نه برتر که تو گلوت گیر له له نیز به آب داشته بشی و به سختی اور گلوت سینه پایین
  بدون اینکه حرف به بانه باید شد رفت بنام مثل شعث خوند و جدی با تموم رومبلی های راحتی نشستن ملا نم قریب کړه
  پریچهر با اینکه حقیقت رو ملتی بلی بلوم موافق تو عشقش
  کلیشات بی
  لون مگه عشقت تبت تو مگه میشه و همه جا نگفتی العین متقنه و
  سرم روی این ساخته و سرم و شگون قاتم بقضایا تمون لحن
  خم و جسی تله تات

  فون با اینکه لقمه مینینه راحت اوت بگره بیات شد بین حق و تفت تعلا قلعه ای تبت قاله ابن نوح مثال به تار موی نوک میدونه که پاره بشه اگه مشقی منتشر میشی و گه مستی عشق میت مرد بیک موجود تقریریه که شی اوقات مرور قدرتش و عشق بیشتره و همون قدرت کاری میکنه که چت تبادته
  با ایدز، بعد از یه ریح بالمدن
  و رفتن فالحل عملت جگوتم که بتوانین تجا رفته تو خیلی تند بلند شدم رفتم داخل عمارت سلفین رو میدم رفته است و قلقلک متعة
  به به ببین عشق من اینجا
  ته و من دلم متیل
  میشیم قدی مته که قیر گرده مثل این دختر اختوم کرده
  تمام و
  این معرف و کژدم شروع به فلفل داشه گرد مقول بھی کرشن بوشیه که مامان ستاره سلمین رو صدا کرد به کار گلبولی یادم رفتم که برم پیش بابا پشت در اتاق لرتس که رسیدم صدای بر تحکم و جدی پلها و تمر رو تعدم داشتم
  پیام ثریا خوف نت الراب سه نیت مطیعی وجد من نه شته بود و ماه رو که من معلمم چون خورشتی برای من نه تولدت من بخاطر تو توفر مهم رو گشتمان تو رو هم که -- قصه ی تشتی شیشه شیج مثمر عنده ما بگه راحت با هم میتونیم تم یک سقف زندگی به این تن یک دیوانه و جیره آبه ولی شیشه گالری گرد چون الیمابر
  فوت شده ویر ارباب سهر الرهاب الاب الریاب ده میلیونه سالار جلیل خان سود خشن و جدی -
  میشه به هیچ جیتی توس تنگیدم خیلی سریع به طبقه بالا توت توت یادم یقتتون ما خونه ما دو طبقه است طبقه پایین دوازده طاق دارد به اتاق جانه ته مال ترمه و پرده اتاق مهمان نرخنه به گونه است که قدما برای ارباب زاده دلت شحنه على سریته و یک ستون کوچکانی خصه ها یک سالن خیلی بزرگ هر عتیقه بلین که کلاس سے از مجسمه ها و تنسون های گران قیمت مو ست مبل سلطنتی و فرش های مت

  یط همون سالن بد و ایله یا غابت کل شی وجود دارد که پرده متقی وسطش علیه و رویه ها فرت مخصوصی را له المخته شده فرشی که ست بافته و خیلی سفت و بوت سے گل های تر و شیته تی که تمام نق متر جتنی مریم به طبقه بالا رفته اونجا هم خوشا به روی برد که به داده و شنق های میمیت و یه ات رو شه تاق های منت تتق من ، آلمان، ایان ، بیا و مامان و به شاق جمله که وسایل هایمان سیجنتشر من شو تاتان شارة
  من و آرمان ، این فریماه همسر اول پیش هستیم و خواهرم سے ستاد انت توم تیم تراختور تراختور شه چند سال پیش فوت کردن در من بخاطر اینکه من بچه بودم و نیاز به یاد داشته اودود کردن تراخ توصیه بردار تن من واقعا دوسش دارم و دکته
  اون خیلی مهربون و خونسرد بود عفیفاتبیة دلفان مسئله که شایه تو برند سر برد تی تنت که مثل من بی مادر تن نمیدونم چرا امام فریبی داریم بابا به هم گفت که بینی به اسم ثریا مادر متوته اون تت خاله ارباب ارباب ارباب ارباب ده مبنی خیلی زود وارد امام گندم رنگ دال من التربة مفیدا رنگ چشمام تخت خواب دو نقیه ام ثقه ای در اتاق پرو تجره بوړه تلقمه الانم ترکیبی و ملکی و السوریة تختم او هم به گلو شونه پرده های نشاسته ای و مشکی میت اینم مشکی کمد دیواری و کتابخانه تقدم مشکی که عشق من گیم تو تا ابن فهر دو طرف تخته
  فی حال عوض کردن لباسام بودم کامل انه لیلهلم و ستم سے تم مسلمان ستاره خیلی رج بدون اینکه بر بچه وارد اتاق تند و خوشحال
  دخترم تو هم مثل سالین تمریکا ته مقتو لعاب قبول تستی برای دخترم تبریک میگم
  جلوی مغازمو گرفته تا جون جنده حشری روسای قبول تست تی در بزرگترین دانشگاه های شبا دو شب بیداری شهر میدهدم حلا بعد و به سال خواندن پشت سر هم قبول شدم ب نخستین اتاق رفتم بیرون بشو بشو رینه دامپر قه پایین رفتم تو حیاط پر عمارت همه خنده و سایت ها با تجب شده میگشت ست جی دنده

  خدایا معه ، معاینه بلیت گفت که قبول و تور تست دشة تیة خدایا نکرتها
  همه با لبخند تنگمو میگیرن بیخیال جیغ زدم :
  به شرطی کجایی؟
  نقاشی
  ته وه
  جام شیطونگ
  چرخیدم و با خوجلی گفته
  اول بگه دلگاه قبول شدم اوله ملواء سلین جونم و دوم اینکه حالا انبشیم و پول میخوام برم برخه پیام جمال بشم
  تنگ
  شده ای زد و گفت
  بلا جان قنت گیت برابر اتصال معاشرتی معاشرتی متال توتر وتلوت بود
  چمکی دعا
  حب میشه سختی میعاد مختومه میشه حالا
  اسب و سریست که حتی تیشه سه تی وی رو با هم مینما

  پلی آخرت به دختر جان میگه ما شربت و دوست داشت
  موقت به یادگیری سریعه رو نمیخوام از دست بدم فهمیدی؟
  می گفت متمم و شب
  آروم بیخدی گفته یارعلی هم رفت اسب پیشیم و آند تی سوالب تتم برای برش سری تکون دادم که بالا کشیدم که ماهینیه
  ماه پیشونی بشو برو گه گلی گالی شاریه
  فلت و کمر فئه دادبین فیهم با سرعت بالایی تروع به شوینت گوش
  معه ثا معلم مفیدن مس تکون میدادن آخه تو این دو روستا فقط نبشی من یافته و به لکه مقید وسط پیشونیشه مالا من باید میر قشم هه میشی دا سبیت این ارساب سالاد لیه وجیه
  دم رویت ماه پیشونی گشاد شد رفت حواله یه مشت تنه کشیدم که رم کی دیدی رو سرت بالا |
  جلو میومد تبون نزدیک هتندم دین مش مره قال ماه پیشونی به
  تجهیزات تست و نگاهم کرد اتاق نگاهشون میکردم
  لکه چند مرد ماشین پیاده شدن مرد مغرور و خش همون مرد مغرور و ختن یا اخی مت
  بنات بہت یاد نداده با لب الریاب ها بیرون نیای رتبت کوچو؟

  محمدی دم که اسمشون بیشتر توشه رفت و بالا تنت گردم
  شه برعکس بلیام گفته خوب گالی ست که با اسب سی جایی ن
  یه ته مه نیت
  ته لیش رفت بالا
  ملا این همه ارباب جبرا لسی های ایان با آرمان و سینه احتمالا حتما باید تب ترابر شام و برداری
  تسونه فام و بالا انداخته
  والا این دو تا با سالین میمون بیرون میگن دختر جلادت نباید تبال
  بشه
  وحدت
  روشنگ
  توت
  عجب چه راحت میشی لتو
  وسیم برش خورد و جیب شلوارم به شیر شتر آور شعر نگاه می شوم بله آقا این نامه جواب رو لمس کردم قبل و بنکه چیزی به گفتما
  میتونه ساین خان سب سواری برای بخشی خوب تبت مینیتی دقته و تخته تشارم قبل از اینکه به عشقم بشه سوار لب کی تو که با اون دوتا منگل رفتی بچرخی به مشه شی دی انه حقته که مست جوانتو نشم ولی از اونجایی که نه خودمم نمیتونم گوشی رو عشقم فنی کشته می شود حرف کفه ای نچی
  صدای خش توته چت

  منبع مطلب : esmneveshte.ir

  مدیر محترم سایت esmneveshte.ir لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  ارباب خشن👓 و هات🦹‍♂️من

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  اشنام جون دادا : ارررررره لعنتی ها بزارید جون مادراتون بزارید خمار این رومااااان شدم جووون داش ممدممم

  عسل : 0  فصل دوم ارباب خشن و هات من رو چطوری میتونم دانلود کنم .هر کاری کنم دانلود نمیشه

  حدیث : من کاملش خریدم، هرکس میخواد بیا تل براش بفرستم@fatimaa48 فقط به شرط اینکه برام دعا کنین به خواسته دلم برسم🤗

  عسل : فصل دوم ارباب خشن و هات من رو چطوری میتونم دانلود کنم .هر کاری کنم دانلود نمیشه

  🚶‍♀️ : فصل دوم رمان رو از کجا دانلود کنممممم؟ من فقط ۴۷ صفحه از فصل دوم رو دارمممممم😐 که اونم اصلا هیچیی ازش نفهمیدم😐😐😐 ترو جون مادرتون بزارینش سایت های دیگه میگن باید بخری😑😑🚶🏻‍♀️

  سارا : بفرس برام

  ناشناس : فصل دومش دانلودنمیشه

  ناشناس : فصل دومش دانلودنمیشه

  ناشناس : فصل دوم کجا دانلود کنممممم

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  ناشناس 2 روز قبل
  0

  فصل ۲کجا دان کنیم

  ناشناس 26 روز قبل
  0

  فصل دوم رومان ارباب خشن و هات من از کجا دانلود کنم

  rara 27 روز قبل
  3

  بزاریدششششش😐🥲

  ناشناس 3 ماه قبل
  1

  جون مادرتان بزارید تو خماری ول میکنید ادما لطفا بزارید

  0
  ناشناس 10 روز قبل

  برام بفرستين لطفا

  اين ايميلمه

  [email protected]

  5
  سارا 1 ماه قبل

  بفرس برام

  8
  حدیث 2 ماه قبل

  من کاملش خریدم، هرکس میخواد بیا تل براش بفرستم@fatimaa48

  فقط به شرط اینکه برام دعا کنین به خواسته دلم برسم🤗

  ناشناس 3 ماه قبل
  0

  چرا

  هیچ 4 ماه قبل
  0

  فصل دوم رو بزارین دیگ یعنی چی

  Pari:| 4 ماه قبل
  0

  ت رو خدا بزاریدش الان ی ماهه درب درشم لامصب

  هوف😐

  آوا 4 ماه قبل
  1

  اگ کسی فهمید چجوری دانلودکنیم حتما ب منم بگین

  پریا جوکار 4 ماه قبل
  0

  سلام این رمان هر کاری کنیم هم دانلود نمیشه فقط بلید فصل اول بزازید چرا فصل به فصلش میکنید اخه یه فصلش می کردید تموم میشد می رفت ما این همه نت میدیم رمان دانلود کنیم دانلود نمیشه اه 😏

  ناشناس 5 ماه قبل
  4

  فصل دوم کجا دانلود کنممممم

  رفیعه 5 ماه قبل
  3

  فصل دوم این رمانو از کجا پیدا کنم موندم تو خماری

  ناشناس 6 ماه قبل
  4

  فصل دومش دانلودنمیشه

  ناشناس 6 ماه قبل
  4

  فصل دومش دانلودنمیشه

  🚶‍♀️ 6 ماه قبل
  6

  فصل دوم رمان رو از کجا دانلود کنممممم؟

  من فقط ۴۷ صفحه از فصل دوم رو دارمممممم😐

  که اونم اصلا هیچیی ازش نفهمیدم😐😐😐

  ترو جون مادرتون بزارینش

  سایت های دیگه میگن باید بخری😑😑🚶🏻‍♀️

  ناشناس 6 ماه قبل
  2

  😐😐😐😐😐😐😐😐😐😐😐😐😐😐😐😐

  زهرا 6 ماه قبل
  2

  فصللللل دوم رمان توردجون مادرتوت بگید از کجا دان کنم

  2
  . 4 ماه قبل

  اره بزارید لطفا

  عسل 8 ماه قبل
  11

  0

  فصل دوم ارباب خشن و هات من رو چطوری میتونم دانلود کنم .هر کاری کنم دانلود نمیشه

  عسل 8 ماه قبل
  6

  فصل دوم ارباب خشن و هات من رو چطوری میتونم دانلود کنم .هر کاری کنم دانلود نمیشه

  0
  محی 6 ماه قبل

  هنوز نیومده

  اشنام جون دادا 8 ماه قبل
  11

  ارررررره لعنتی ها بزارید

  جون مادراتون بزارید

  خمار این رومااااان شدم جووون داش ممدممم

  برای ارسال نظر کلیک کنید