توجه : تمامی مطالب این سایت از سایت های دیگر جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران یا عدم رضایت مدیر سایت مطالب کپی شده توسط ایدی موجود در بخش تماس با ما بالای سایت یا ساماندهی به ما اطلاع داده تا مطلب و سایت شما کاملا از لیست و سایت حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

  رود ها چه نقشی در زندگی ما دارند

  1 بازدید

  رود ها چه نقشی در زندگی ما دارند را از سایت اسک 98 دریافت کنید.

  آموزگار مطالعات اجتماعی - نقش رودخانه ها در زندگی بشری

  به وجود آمدن یک رودخانه شاید حاصل هزاران سال کار طبیعت باشد و یکی از مکان هایی که از قدیم مورد توجه بشر اولیه قرار گرفته و انسان های اولیه برای زندگی انتخاب کرده است حریم رودخانه بوده است . ولی از سه نظر برای انسان رودخانه ها اهمیت دارد که عبارتند از:

  الف) از نظر تاریخی: ظهور تمدن بشری مخصوصا" تمدن شهر نشینی در چند هزار سال پیش ابتدا از حاشیه رودخانه ها شروع شد زیرا انسان اولیه بعد از آنکه فهمید برای بهتر و راحت تر زندگی کردن باید به حرفه کشاورزی مشغول شود و از طرفی کار کشاورزی به آب فراوان و مراقبت دائم از کشتزارها احتیاج داشت و از طرفی در فصلهایی مانند بهار ؛ تابستان و پاییز که میزان بارندگی کم بود و کشاورزان به آب فراوان نیاز داشتند ؛ این آب در رودخانه وجود داشت. به همین جهت انسان اولیه ناچار شد محل زندگی خود را ازدرون غارها به کنار رودخانه ها منتقل کند.

  ب) از نظر اقتصادی: در چند دهه اخیر آب یکی از سرمایه ها ومنابع استراتژیک کشورها می باشد از طرفی دانشمندان علوم اقتصادی و سیاسی پیش بینی کرده اند که در سالهای آینده دیگر جنگ ها بر سر سوختهای فسیل و مواد کانی نخواهد بود و در عوض جنگ ها آینده بیشتر بر سر آب خواهد بود.رودخانه ها در جهان امروز یکی از منابع عظیم ثروت به حساب می آیند زیرا :

  1- آب موجود در رودخانه ها یکی از بزرگترین سرمایه های هر مملکت محسوب می شود چون با وجود این آب ؛ انسانها ادامه حیات می دهند ؛ کشاورزی شکوفا می شود ؛ چرخ صنایع مادر(که احتیاج به آب زیاد دارند) به گردش در می آیند و تالاب ها ؛ دریاچه ها و دریا ها به حیات خود آماده می دهند (که منشا خوبی جهت درآمد زائی برای افراد بومی می باشد و همچنین محل تولید مواد پروتئینی برای همه مردم خواهد بود(

  2- در فصولی که بارندگی شدید می باشد به دلیل حجم بالا بارش باران در حوضه های آب ریز هر رودخانه ؛ که باعث جاری شدن سیلهای مخرب می شود رودخانه ها مکان خوبی برای مهار سیلاب ها مخرب از طریق سد سازی و سیل بند می باشند.

  3- جریان آب در رودخانه ها می تواند منبعی برای تولید انرژی پاک و برق ارزان قیمت باشند.

  4- بستر رودخانه ها در طول هزاران سال به علت فرسایش سنگ کوهها دارای ذخایر خوبی از شن و ماسه طبیعی می باشند که این شن ها و ماسه ها یکی از اصلی ترین مصالح ساختمانی می باشند.

  5- در چند دهه اخیر یکی از مهمترین کاربردهای رودخانه ها (با توجه به زندگی شهر نشینی) استفاده از جنبه تفریح این مکانها می باشد که به علت آب و درختان فراوان و داشتن هوای تمیز و با طراوت در ایام تعطیل مکانی های خوبی جهت تفریح و استراحت مردمان شهری می باشند؛

  6- در اطراف و حاشیه رودخانه ها مکانی عالی جهت رشد درختان می باشد که در جهت تهیه اکسیژن و چوب می توانند نقش اساسی در زندگی بشری داشته باشند.

  ج) از نظر زیست محیطی : آب منشاء پاکیزگی و سلامت افراد هر جامعه ای می باشد ؛ یعنی بهداشت و سلامت افراد جامعه به آب سالم و بهداشتی وابسته است. 

  منبع مطلب : naderi-website.mihanblog.com

  مدیر محترم سایت naderi-website.mihanblog.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  معلم دلسوز

  معلم دلسوز

  نقش آب در زندگی

  بنام خدا

  آب ونقش آن درزندگی انسان ها

    

  گرد آوری کننده:حامد بالیده

  مقدمه:

      زندگی گیاهان ٬جانوران وانسان به آب وابسته است‘امااستفاده از آب ،به مصارف آشامیدن وکارهای روز مره محدود نمی شود.آب برای گذران اوقات فراغت وصنایع نیز مورد استفاده قرار می گیرد،

  آب ها حتی الهام بخش هنرمندان بوده اند.

     انسان می تواند بدون غذا٬چندروز زنده بماند.امابدون آب بزودی ازپای درمی آید.آیامی توانیدیک روز بدون آب رامجسم کنید؟

  فهرست مطالب

  وضعیت کنونی آب های جهان

      مقدار آب موجود در سیاره زمین تقریباهمـــواره ثابت بوده است.

      ازنظرمقداروحجم،2/97درصداز آب هــای موجوددرسیاره زمین در اقیانوس هاودریاهاانباشته شده اندوفقط8/2ازآب آنهاشیـرین هستند

  ودررودها٬یخچال ها،دریاچه ها٬آب موجوددر آتمسفروآب موجود در

  خاک هاوآب های زیر زمینی موجودند.

      انسان برای انجام فعالیت های خودبه آب های شیرین نیــــاز دارد.

  آب شیرین یعنی آبی که،میزان نمک های آن بسیار کـــــــم باشد.آب های اقیانوس هاودریاهاشورهستندواستفاده ی ازآن هامستلزم تصفیه کردن است.

       که این امرنیازمند سرمایـــــه گذاری برای احداث تأســیسات آب شیرین کن می باشد.پس انسان ناچــاراست به آب های شیرین موجود درخشکی هاوآتمسفرزمین بسنده کندمتأسفانه برای مصرف این مقدار آب نیزمحدودیت هایــی هست؛زیرامقدارزیادی ازآبهای شیرین جهان به شکل یخ دریخچال های قطبی وکوهستانی قرارداردکه به آسانــــی  

  قابل بهـره برداری نیست٬ولی انسان به آبهای شیرین موجوددررودها

  دریاچه هاوآب های زیرزمینی دسترســـی دارد.البته بهره برداری از آب های زیرزمینی هم که دردرون لایـــــــه های زمین قرار دارد٬به

  اکتشاف٬حفرچاه٬کانال کشی وبکاربردن دستگاه های پمپ آب وایجاد

  تأسیسات ولوله کشی نیازمند است.

  گردش آب درطبیعت

      آبهای موجوددرکره ی زمیـــــن همواره درحال تغییرشکل اند.این آبها٬حالت های مایع٬گــازوجامدبه خودمی گیرند.مقداری ازآب نیزدر زمین نفوذمی کندکه آبهای زیرزمینـی راتشکیل می دهد.قدری ازآب

  هم دردرون شاخـــه ها٬برگ ها٬ساقــــــــه وریشه ی درختـان ذخیره می شود.

  حجم٬آبی که درهرسال به وسیـــــــله ی گردش آب درطبیعت فراهم

  می شود40هزارکیلومترمکعب است.انسان باعلم وفــن امروزی خود

  مـــی تواند25هزارمکعـب ازاین آب رامورداستفاده قرار دهدوبقیه از

  دسترس وی خارج می شود.

  وضعیت آب های ایران

  باتوجه به قرارگرفتن ایران درنواحــــی خشک ونیمه خشک٬ مقدار

  بارنـــدگی وحجم آب های ایـــــران بــــه اندازه ی کــــــــافی نیست و

  ریزش های جویدرهمه جابه یک اندازه فرونمی ریزد.

  مشکلات آب درکشورماعلاوه برکمبود ریـزش های جوی٬بالابودن

  میزان تبخیراست؛یعنی بخش اعظم آب های ناشـــــی ازبارندگی طی فرایندتبخیر٬بخارشده وازدسترس انسان خــــــارج می شودکــه آن را

  تبخیرواقعیمی نامند.علاوه برتبخیرواقعی بایدبه تبخیربالـــــقوه هم توجه کرد؛یعنی مقدارآبی که اگردردستـرس باشدبه وسیله ی خورشید

  تبخیرمی گردد.

  محدودیت منابع آب ایران

      کشورایران،بااین که1⁄1 درصدازوسعت خشـکی های جهان رابه

  خوداختصاص داده،فقط 34∕0درصدازآب های موجوددرخشـکی های

  جهان رادراختیاردارد.ازســــــوی دیگردراغلب مناطق ایران،ریزش های جوی بیشتر درفصل هایـــی صورت می گیردکه نیاز چندانی به آب برای فعالیت های کشـــاورزی نیست(پاییزوزمســــــتان).همچنین میزان بارش بطور یکســـــان درکشور فرو نمی بارد.دربعضی جاها

  بیشترودربعضی جاها کمتردیده می شود.

     خوشبـــختانه مردم ایران زمین،ازدیر بازمتوجه اهمیت منابع آب و

  کمبود آن هادر کشور بوده اندوهمـواره در فکر بهره برداری صحیح

  ازاین منابع بوده وشیوه های جالبی مثل قنــات برای بهره برداری از آب های زیررمینی ابداع کرده اند.ازاین شیوه بویژه درپنج استان یزد

  خراسان رضــوی وجنوبی،کرمان واصفهان بیشترازسایر استان های کشوراستفاده شده است.

      علاوه بر قنات مردم ایران برای بهــــره گیری درست از آب های سطحی سدهاوبندهای متعددی ساخته اند.

  مصارف گوناگون آب در ایران

      میزان مصرف ســالانه ی آب درایران حدود 90میلیاردمترمکعب برآوردمی کنندکه89درصددربخش کشـــاورزی،آب آشامیدنی شهری وروستایی حدود6/6درصد،و4/4درصددربخــــــــش صنعت ومعادن استفاده می شود.

  بهره برداری نادرست از آب ها

      متأسفانه بسیاری ازجوامع یاافرادقدرنعمت های موجودرابه خوبی نمی دانندواین قدرشناسی رابابهره برداری غلط از این نعمت هانشان می دهند.یکی ازنعــــــمت های خداوندآب است.می دانید که منابع آب درجهان وایران بسیار محدود است.این امرنشان می دهدکه دراستفاده ازاین منابع بایددقت عمل بیشتری ازخودنشـــان دهیم.می دانید میزان مصرف آب دربخش کشاورزی بیش از سایر بخش هاست.

  دربخش کشاورزیعـوامل زیادی سبب به هدررفتن مقدارزیادی آب درسال می شود.برخی ازاین عوامل عبارت انداز:

  آبیاری مزارع درزمان نامناسب:مثــــــلاآبیاری به هنگام ظهرکه هواگرم است سبب افزایش تبخیر شده ومقداری ازآب راهدر می دهد.

  غرقابی کردن زمین زراعی ونفوذ دادن آب به اعماق زیاد:یعنی آب زیاد دادن به خاک سبب شودکه خـاک تاعمق زیادی از آب پرشده وفضای خالی آن پرشود.

  آلودگی آب ها:براثرســــموم دفع آفات گیــــاهی ویاریختن کودهای شیمیایی درآن.

  تأمین آب آشامیدنی شهرهاوروستاها

      مردم به آب ســــالم برای آشامیدن ورعایـــت موارد بهداشتی نیاز دارند.تأمین این آب باصـــــرف هزینه وسرمایه گذاری زیاد انجام می شود.برای تأمین آب سالم ومناسب کارهای زیر انجام می شود:

  1-کشف ویافتن منابع مناسب آب برای آشامیدن وسایرمصارف مردم

  2-جمع آوری آب های سطحی یابهره برداری ازآب های زیرزمینی.

  3-تصفیه ی آب هابرای ازبین بردن آلودگی های احتمالی.

  4-انتقال آب ازمحل تصفیه خانه به محل مصرف مردم.

  5-مراقبت ازتأسیسات،کانال هاولوله های انتقال آب.

       همه ی این عملیات به تــخــصــص،هــزیــنـــــــــه وزمـــــــــان نیازمندند.بنابراین درنواحی شهری وروستایی آب های آشامیدنی لوله کشی شده یاتصفیه شده باصــــرف مخارج زیادفراهم می شودوبایددر

  استفاده از آن هادقت کافی به عمل آید.

      در سال های اخیرافزایش جمعیت شهر هاومهاجرت روستائیان به شهرها،افزایش جمعیت روستاهاوتوجه بیشتربه امربهداشت در آن ها

  سبب شده است که نیازبیش تری به آب آشامیدنی سالم احساس شود.

  تأمین آب نواحی شهری وروستایی ،گاهی ســــبب کاهش یامحدودیت آب موردنیاز کشاورزی می شود؛مثلاگسترش شهـــرتهران سبب شده است که مقدارزیادی از آب رودهـای کرج وجاجرودبه جای مصرف درکشاورزی،به مصــرف آب آشامیدنی جمعیت تهران وشهرک های اطراف آن برسد.

  بحران آب

      باتوجه به مطالبی که تــــاکنون بیان شد،بیــــش ترمتوجه ارزش و اهمیــت ومحدودیت آب شدید.این راهم اضافه کنیم که آب به ویژه در کشورهای خشک وکم آب،درسال های اخیرموردتوجه بیش تـــــــری قرارگرفته است.تغیــیرات آب وهوادر سال های اخیر سبب شده است

  که حتی کشورهای نواحـی معتدل هم به منابع آب خود،بادقت بیشتری

  توجه کنند.

       روندافزایش جمعیت وگسترش صنایع ونیازآب برای تأمین غذای

  بشرسبب شده است که آب به عنــــوان یک عامــــل حیاتی وبه وجود

  آورده ی بحران تلقی شود.

  مصرف بهینه ی آب

       محاسبات نشان می دهندکه میـــانگین مصرف سرانه آب درجهان

  (صنعتی،کشاورزی وآشامیدنی )حدود580مترمـکعب برای هرنفردر

  سال است.امامتأسفانه این رقـــــــم درایران که کشورکم آبی به حساب

  می آید،1300مترمکعب درسال است!!

  این امرنشان دهنده ی اتـــلاف منابع آب واصراف بیش ازحداین منبع حیاتی است.

       مقدارمصرف سرانه ی آب لوله کشی آشامیدنی درشهرهای ایران

  حدود142مترمکعب درسال است که ازمصرف ســــــرانه ی برخــی کشــــورهـای اروپایــــی پرآب مثل اتریش(108مترمکعب درسال) و

  بلژیک (105مترمکعب درسال)بیش تـراست.شایدیکی ازعلل استفاده ازآب آشامیدنی تصفیه شده برای شست وشوی اتومبیل وحیاط،آبیاری باغچه ها،استحمام،لباسشویی وظرفشویـــــــــــی است درحالی که در بسیاری ازکشورها،آب آشامیدنی ازسایرآب های مصرفی جداست.

        ●برای بهره برداری درست از آب های آشامیدنی بهداشتی،شاید

  بهترین راه جداکردن آب آشامیدنی از آب های مصرفی دیگر است.

       ●در کشــــــاورزی هم بایداز روش های آبیاری متناسب بامحیط ویااز روش های جدیدآبیـاری بهره بردکه اتلاف آب درآن هاکم است.

       تهیـــه ی آب های آشامیدنی بهداشتی شهرهاوروستاهابه علت این که تصفیه می شوند،بسیارپرهزینه تـرازآب های کشاورزی وصنعتی

  است.بنابراین بایددرمصرف این آب هادقت بیشتری به کاربرد.

  روندمصرف آب درصنایع

      درابتدای قرن حاضرازکل مصارف آبدرجهان فقط حدود6درصددربخش صنایع مصرف می شد.اکنون این رقم چهاربرابرشده است در کشورما،تنها5درصدازکل مصرف آب مصرف می کنند.

       آبی که به مصرف صنایع می رسدمعمولاخیلی زودکیفیت خودرا

  ازدست می دهدیاگرمای آن زیاد می شودویاآلودگی شیمیایی ومیکروبی پیدامی کند.گرمای آب موردنیازصنایع رامی توان بابرج

  های خنک کننده گرفت وآب رادوباره یاچندباره استفاده نمود.امارفع

  آلودگی شیمیایی یامیکروبی نیازمندتخصص وهزینه ی زیاد است.

  متأسفانه آب های آلوده ی صنعتی به مدت زیادی درطبیعت باقی

  می مانندوسبب آلودگی محیط زیست یابرهم خوردن اکوسیستم های

  محل زندگی جانوران وگیاهان مختلف می شوند.این امرممکن است به تدریج باعث تغییردراکوسیستم هاوموجودات زنده آن ها شوند.

  آلودگی آب ها

      مشکلات ومسائل بهره برداری ازمنابع آب جهان به استفاده ی

  نادرست از آب محدود نمی شود.گاه انسان بااعمال نسنجیده ی خود،

  سبب تغییرآب می شودکه به آن آلودگی آب می گویند.آلودگی آب شامل تغییرات فیزیکی،شیمیایی وزیستی(میکروبی)آب است.دراین

  صورت انسان دیگر نمی تواندبه صورت صحیح وبهداشتی ازاین

  آب هااستفاده کند:

      ●ریختن زباله های صنعتی یاخانگی به داخل آب ها

      ●ریختن فاضلاب های صنعتی،خانگی یابیمارستانی به آب.

      ●آلودگی حرارتی آب که ازطریق فعالیت های صنعتی برآب

  رودهاتحمیل می شود.نیروگاه های تولیدبرق رادراین زمینه می توان

  مثال زد.تولیدفلزات وبرخی کالاهای صنعتی دیگرنیز سبب افزایش دمای آب شده وآلودگی حرارتی راباعث می شوند.

     ●واردکردن سموم دفع آفات گیاهی وکودهای شیمیایی.ورود مواد

  شیمیایی وعناصرنامطلوب به آب هم ،آن راآلوده می کندوچون آب ها

  درطبیعت درحال گردش وحرکت اند،آلودگی هابه نواحی دوردست منتقل می شود.جیوه،سرب وموادشیمیایی سمی،ازخطرناک ترین

  آلوده کننده های آب هستند وبعضی ازاین عناصر،سال هادرمحیط

  باقی می مانندوحیات جانداران وگیاهان رابه خطرمی اندازند.

  راه حل ها

        به طورکلی برای مقابله باآلودگی رودها سه راه حل وجوددارد:

        1-کاهش ورودموادآلاینده به داخل آب.

        2-انتقال منابع آلوده کننده به نقاط دورتر.

        3-پاک سازی رودها ازآلاینده ها.

  چه عواملی موجب آلودگی دریاهامی شود؟

        درگذشته چنین تصورمی شدکه دریاهاآنقدروسیع وعمیق هستند

  که انسان نمی تواندبه آن هاآسیب برساند.اماامروزه دریاهابه محل دفن ضایعات وزباله های ناشی ازفعالیت های انسانی مبدل شده است

  دومشکل آلودگی دریاهاوصیدبی رویه ی ماهی ها حیات دریاهارابه خطرانداخته است به عنوان مثال 45%آلودگی دریای شمال انگلستان

  ناشی ازموادی است که رود راین درمسیرخودازکشورهای اروپایی جمع آوری می کندوبه دریا می ریزد.

       امروزه فعالیت های مربوط به استخراج نفت ازکف دریاهانیز

  آلودگی آن هاراشدیدکرده است.

  دریاهاورودهایی که برای کشورمااهمیت دارند:

     دریاچه ی خزر:دریای خزر ازنظر صیدماهی وبه خصوص ماهی خاویار،اهمیت فراوان دارد.

      ازبعضی قسمت های نزدیک به ساحل این دریا،نفت استـخراج می شود.

     خلیج فارس ودریای عمان:خلیج فارس ودریای عمان از

  نظرسیدماهی ومیگواهمیت دارند.

      درخلیج فارس نفت وگازنیزاستخراج می شود.هرروزتعدادزیادی

  کشتی های نفت کش ازآب های خلیج فارس ودریای عمان می گذرند.

  این کشتی ها،نفت ایران وکشورهای اطراف دریاهارابرای فروش به

  کشورهای دیگر جهان حمل می کنند.

  مهم ترین رودهای ایران که درتولیدبرق وکشاورزی وهمچنین

  آب آشامیدنی بسیاراهمیت دارندشامل:رودکرج-رودکارون-

  سفیدرود-و....می توان نام برد.

  رودخانه هاودریاچه های طبیعی استان فارس

      ●رودخانه ها:

  1-رودخانه شادکامدرمحدوده ی شهرستان اقلیدجریان دارد.

  2-رودخانه فهلیان ازمهم ترین رودخانه ی شهرستان ممسنی است

  3-رودخانه تنگ شیو ازکوه های کهگیلویه سرچشمه گرفته سپس به رودخانه فهلیان می پیوندد.

  4-رودخانه رودشیرازکوه های منطقه جاوید سرچشمه گرفته وراردحوزه ممسنی می شود.

  5-رودخانه شش پیرازکوه های سپیدان سرچشمه گرفته سپس به رود خانه فهلیان می پیوندد.

  6-رودخانه پیر آب که ازکوه های کهگیلویه سرچشمه گرفته وبه فهلیان میریزد.

  7-رودخانه کر ازکوه های پالانگری اقلیدسرچشمه می گیردوبه دریاچه بختگان می ریزد.

  8-رودخانه قره آغاج ازکوه های چهل چشمه در40کیلومتری غرب

  شیراز سرچشمه می گیردکه پس ازعبور ازکواروخفروقیروکارزین ازطریق استان بوشهر به نام رودمندواردخلیج فارس می شود.

  دریاچه ها            

  1-دریاچه کافتر(شادکام) یکی ازدریاچه های شیرین استان فارس است که درجنوب شرقی اقلید قرارداردواززیستگاه های بسیار

  ارزشمند پرندگان مهاجر محسوب می شود.

  2-دریاچه مهارلودر27کیلومتری جنوب شرقی شیرازواقع است آب

  دریاچه شور وغیر قابل استفاده است.وازآن نمک طعام استخراج

  می شود.

  3-دریاچه طشک وبختگان درنزدیکی شهرستان نی ریزواقع شده اند

  ازبررگ ترین وپرآب ترین دریاچه های کشور محسوب می شود که

  دارای جزایر متعددی است.مکان مناسبی برای رشد گل نرگس وپرندگان مختلفی درآن مکان لانه سازی انجام می دهند.

  4-دریاچه وتالاب ارژن درفاصله 60کیلومتری شیراز ودرمسیرجاده

  اصلی شیراز-بوشهر واقع است.این دریاچه شیرین یکی اززیستگاه مهم پرندگان مهاجربه شمار می رود.

  منبع مطلب : 493.blogsky.com

  مدیر محترم سایت 493.blogsky.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  کلاس پنجم

  کلاس پنجم

  سوالات درس ششم مطالعات اجتماعی پایه ی پنجم

    با یاد و نام خدا

    مطالعات اجتماعی پایه ی پنجم

    درس ششم-منابع آب ایران

  ==================  

  1- چرا در گذشته های دورمهمترین تمدنها در کنار رودها به وجود آمدند؟ زیرا مردم در کنار رودها زندگی می کردند تا بتوانند از آب رودها برای کشاورزی استفاده کنند.

  2- چرا باوجود دریاهاو اقیانوسها بازهم انسانها با کمبود آب روبرو هستند؟ چون آب دریاها شور است و برای آشامیدن، شست و شو، کشاورزی و سایر فعالیتها مناسب نیست.

  3- انسان آب شیرین مورد نیاز خود را از کجا به دست می آورد؟ از منابع برف و باران.

  4- آب باران و آبی که از آب شدن برفها به وجود می آید، چه می شود؟ بخشی از آن در سطح زمین روان می شود و رودها را به وجود می آورد و بخشی هم به داخل زمین فرومی رود وآبهای زیرزمینی را تشکیل می دهد.

  5- مراحل تشکیل رود را بنویسید؟ از باریدن باران و آب شدن برفها جویبارها درست شده و از به هم پیوستن جویبارها، رودها تشکیل می شوند.

  6- چرا نواحی کوهستانی برای ما اهمیت دارند؟ چون رودها که منبع مهم آب شیرین ما هستند، از کوهها سرچشمه می گیرند.

  7- برای استفاده از آبهای زیرزمینی چه می کنیم؟ چاه یا قنات خفر می کنیم.

  8- چشمه ها چگونه به وجود می آیند؟ گاهی آبهای زیرزمینی خودبخود به سطح زمین می آیند و چشمه ها را به وجود می آورند.

  9- رودهای ایران از کجاها سرچشمه می گیرند؟ رشته کوههای البرز و زاگرس و کوههای داخلی

  10- رودها به کجا می ریزند؟ به اقیانوسها، دریاها، دریاچه ها و باتلاقها

  11- چه رودهایی به دریاچه ی خزر می ریزند؟ رودهای اترک، گرگان، ارس و سفیدرود.

  12- کدام رود به خلیج فارس می ریزد؟ اروند رود

  13- کدام رودها به دریاچه ی ارومیه می ریزند؟ تلخه رود - زرینه رود - سیمینه رود

  14- آبی که مردم تهران مصرف می کنند از کدام رودها تامین می شود؟ جاجرود - کرج

  15- برابر نقشه ی کتاب درسی، رود کارون از کدام شهر عبور می کند؟ اهواز

  16- برابر نقشه ی کتاب درسی، زاینده رود از کدام شهر عبور می کند؟ اصفهان

  17- سفید رود از به هم پیوستن کدام رودها تشکیل می شود؟ شاهرود - قزل اوزون

  18- میزان متوسط بارندگی سالانه ی ایران چقدر است؟ 250 میلی متر

  19- وسعت کدام ناحیه ی آب و هوایی ایران بیشتر است؟ چرا؟ ناحیه ی گرم و خشک. به علت کمبود بارندگی سالانه

  20- آیا رودهای ایران دایمی هستند؟ خیر تعداد رودهای دایمی ایران کم است

  21- چرا برخی رودهای ایران شور هستند؟ چون از نمکزارها می گذرند شور هستند

  22- چگونه می توان آب را ذخیره کرد؟ با ساختن سد

  23- روستاییان از آب رودها برای چه کارهایی استفاده می کنند؟ کشاورزی، آشامیدن، شست وشو

  24- شهرنشینان از آب رودها برای چه کارهایی استفاده می کنند؟ آشامیدن، شست و شو، حمام کردن

  25- چرا آب بعضی رودها برای کشاورزی مناسب نیست؟ چوت این رودها از نمکزارها عبور کرده و آب آنها شور است

  26- چگونه می توان از هدر رفتن آب در باغها و مزارع جلوگیری کرد؟ با استفاده از روشهای جدید آبیاری مانند آبیاری قطره ای

  27- چرا باید از رودها محافظت کنیم؟ رودها تنها منبع آب شیرین هستند. ماهی ها که از منابع غذایی مهم هستند در رودها زندگی می کنند.

  28- آب چگونه هدر می رود؟ مصرف نادرست و آلوده کردن آب، سبب هدر رفتن آن می شود.

  29- نمونه هایی از مصرف نادرست آب را نام ببرید؟ شستن حیاط خانه،شستن اتومبیل، باز گذاشتن آب هنگام حمام و مسواک کردن

  30- چه عواملی سبب آلودگی آب رودها می شوند؟ کودها و موادشیمیایی و سمی که کشاورزان استفاده می کنند، فاضلاب شهرها و روستاها، آبهای زاید کارخانه ها و کارگاههای صنعتی، ریختن زباله در آب، ریختن زباله های عفونی بیمارستانها در رودخانه ها.

  *** برای یادگیری بیشتر :

  1- رود فصلی یعنی چه؟ به رودهایی که تنها در فصل زمستان و براثر بارندگی به وجود می آیند فصلی می گویند

  2- باتلاق های داخلی ایران را نام ببرید؟ گاوخونی - جازموریان

  3- دریاچه های ایران را نام ببرید؟ بختگان - ارومیه - مهارلو - دریاچه ی نمک - خزر

  4- چرا به دریاچه ی خزر دریا هم می گویند؟ خزر بزرگترین دریاچه ی دنیا است به این علت به آن دریا هم می گویند

  5- آیا سدها تنها برای ذخیره ی آب هستند؟ خیر از آب پشت سدها برای تولید برق هم استفاده می کنند.

  6- ایرانیان اولین کسانی بودند که با حفر قنات از آبهای زیرزمینی استفاده کردند.

  7- قنات یک تونل زیرزمینی است که آب در آن از مناطق پرآب به مناطق کم آب جاری می شود.   

  توجه : تنها به خواندن این سوالات اکتفا نکنید و حتما درس را هم به دقت بخوانید.   

  منبع مطلب : kelase5-5.blogsky.com

  مدیر محترم سایت kelase5-5.blogsky.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  ناشناس 3 ماه قبل
  0

  عالیه 👌👌👌👌

  مهدی 2 سال قبل
  3

  نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  برای ارسال نظر کلیک کنید