توجه : تمامی مطالب این سایت از سایت های دیگر جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران یا عدم رضایت مدیر سایت مطالب کپی شده توسط ایدی موجود در بخش تماس با ما بالای سایت یا ساماندهی به ما اطلاع داده تا مطلب و سایت شما کاملا از لیست و سایت حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

  روشن شدن لامپ تغییر فیزیکی است یا شیمیایی

  دسته بندی :
  1. اسک 98
  2. مطالب سایت
  1559بازدید

  روشن شدن لامپ تغییر فیزیکی است یا شیمیایی را از سایت اسک 98 دریافت کنید.

  shahed.m

  1- کدام گزینه درباره ی «تََذهَبان ِ» درست نیست؟

  1- مثنی مذکر مخاطب□    2- می روید □           3- مثنی مونث غایب □       4- رفتند □

  2- فعل مناسب برای جای خالی را علامت بزنید؟ (ماذا وَجََدَتْ ؟ . . . قَلَماً .)

  1- وَجَدْتُ □               2- وَجَدْنا □              3- وَجَدَتْ                   4- وَجَدَ□

  3- کدام کلمه جمع نیست؟

  1- خنادق  □                 2- هجوم□                  3- مُقاتِلينَ □                4- سادَة□

  4- کدام کلمه از نظر وزن نا هماهنگ است؟

  1- إستخدام□                2- إستِراق□               3- إستِخراج □            4- إستِکبار□

  5- کدام کلمه ی استفهامی مناسب جای خالی است؟«. . . تَسألُ؟أسألُ بِأدَبٍ»

  1- كَيْْفَ□                 2- مَنْ□                    3- ماذا□                  4- لِماذا□

  6- وزن و حروف اصلی وحروف زائدکلمه ی (غُفران) به ترتیب کدام گزینه می باشد؟

  1- فعّال- ف غ ر-ان□                              2- فُعلان – ف غ ر -ان□

  3- فُعول – ف غ ن - ار□                          4- فُعلان – غ ف ر -ان□

  7- فعل ماضی منفی ومضارع منفی از ریشه ی (أکَلَ) به ترتیب کدام گزینه می باشد؟

  1- لا تأکُلونَ- ما تأکُلونَ□                             2- ماأكَلتم - لاتأكُلونَ□

  3- لاأكَلْتُمْ - ما تأكُلونَ□                               4- ما تأكُلونَ - لاأكَلْتُمْ□

  8- فعل مستقبل (مفرد مونث مخاطب)از رشه ی جَلَسَ کدام گزینه است؟

  1- سَوْفَ تَجْلِسُ□          2- سَيَجْلِسُ□              3- سَتَجْلِسينَ□         4- سَوْفَ تَجْلِسْنَ□

  9- حرکت همزه ی امر در کدام پاسخ غلط است؟

  1- تَعْبُدونَ:اُعْبُدوا□                                   2- تَجلِسينَ:اِجْلِسي□

  3- تَعْمَلْنَ:اَعْمَلْنَ□                                     4- تَفْتَحانِ:اِفْتَحا□

  10- سعيدٌ. . . «بعداً خواهد نوشت.»واجِبَهُ.

  1- سَتَكْتُبُ□                2- سَيَكْتُبُ□              3- سَيَقْرَاُ□             4- سَوْفَ يَكْتُبُ□

  منبع مطلب : shahedmahdie.blogfa.com

  مدیر محترم سایت shahedmahdie.blogfa.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  نمونه سوالات علوم پایه هشتم فصل دوم

  نمونه سئوالات فصل دوم علوم هشتم

  1)جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.

  درست کردن کمپوت از میوه تازه و گرفتن آب میوه از میوه به ترتیب جزء تغییرات ........................و....................هستند.

  موادی که آغاز کننده تغییر شیمایی هستند را...........................می گویند.

  در هر تغییر شیمایی مواد تازه ای تشکیل می شوند که به آنها.......................می گویند.

  اگر کربن با مقدار کافی اکسیژن بسوزد، گاز .......................تولید می شود.

  هیدوروژن موجود در هیدروکربن ها بر اثر سوختن و واکنش با اکسیژن به .............................تبدیل می شود.

  2)عبارت های صحیح و غلط را مشخص کنید.

  لامپ الکتریکی هنگامی که روشن است ،نور و گرما آزاد می کند.بنابراین در لامپ یک تغییر شیمیایی روی می دهد.

  سفید شدن مو و رنگ کردن مو هر دو جزء تغییرات شیمیایی به حساب می آیند.

  زلزله و فساد مواد غذایی به ترتیب جزء تغییرات شیمیایی به حساب می آیند.

  سوختن چوب و پختن غذا به ترتیب انرژی می گیرد و از دست می دهد.

  تنها روش استفاده از انرژی شیمیایی مواد،سوزاندن آنها است.

  یک واکنش حتی اگر گرماده هم باشد یا در اثر واکنش،انرژی از دست بدهد، برای شروع واکنش به مقداری انرژی نیاز دارد.

  سرعت همه تغییرات شیمیایی به یک اندازه است مگر آنکه از کاتالیزگر استفاده شود.

  خاک هم دارای آنزیم است، زیرا با آغشته کردن قند به آن و دادن حرارت سبب سوختن در دمای پائین می شود.

  بخار آب و گاز کربن دی اکسید به وجود آمده در اثر سوختن هیدروکربن ها،جزء واکنش دهنده ها به حساب می آیند.

  3)کدام یک از تغییرات زیر یک تغییر فیزیکی است

  1)سفت شدن یک تکه نان             2)پوسیدن  چوب           3)ترش شدن ماست               4)فاسد شدن گوشت

  4)کدام یک از تغییرات زیر شیمایی است.

  1)چرخه آب                        2)حل شدن قند در آب      2)حل شدن فلز در اسید             3)تشکیل شبنم 

  5)کدام یک از تغییرات زیر شیمیایی و مفید است؟

  1)گرفتن اب میوه از میوه تازه         2)کپک زدن غذا                   3)سوختن نان                          4)پختن غذا

  6)وقتی لامپی روشن می شود، درون یک نوشابه گاز دار یک حبه قند می اندازیم، قرص جوشان درون آب می اندازیم،جوش شیرین و سرکه را با هم مخلوط می کنیم، به ترتیب چه نوع تغییری روی داده است

  1)فیزیکی،فیزیکی،شیمیایی،شیمیایی                                     2)شیمیایی، فیزیکی،فیزیکی،شیمیایی  

     3)شیمیایی،شیمیایی،شیمیایی،شیمیایی                                   4)فیزیکی،شیمیایی،شیمیایی،شیمیایی

  7)برای شناسایی گاز کربن دی اکسید،باید آنرا در چه محلولی وارد کنیم و چه تغییری مشاهده خواهد شد؟

  1)آب آهک، محلول کدر می شود                                      2)محلول ید،محلول کدر می شود         

   3)آب آهک،محلول به رنگ آبی در می آید                           4)محلول ید،محلول به رنگ آبی در می آید.

  8)با استفاده   از آب آتش حاصل از کدام یک از موارد زیر را می توان خاموش کرد؟

  1)آتش سوزی حاصل از روغن ماشین             2)آتش حاصل از بنزین و نفت         3)آتش حاصل از برق           4)هیچ کدام 

  9)کدام یک از موارد زیر تغییر فیزیکی و کدام یک شیمیایی است؟

  1)خرد کردن سبزی                                      2)آسیاب کردن گندم                             3)هضم شدن غذا

  4)ذوب شدن پارافین شمع در اثر گرما                              5)تجزیه ی آب اکسیژنه

  6)سمباده زدن آهن و براق نمودن آن                            7)حل شدن پودر آهن در اسید                   

     10)چرا هنگامی که در یک ساختمان گاز نشت کرده باشد باید پنجره ها را باز کنیم ولی در صورت آتش سوزی در یک ساختمان باید در و پنجره ها را ببندیم.

  11)تفاوت و شباهت سوختن بنزین در موتور اتومبیل و گلوکز در بدن انسان چیست؟

  12)کدام یک از مواد زیر دارای انرژی شیمیایی است؟

  1)مواد سوختنی         2)مواد غذایی                    3)مواد شیمایی                  4)هر سه گروه

  13)محصول نهایی سوختن کدام گازها می باشد.

  1)اکسیژن و هیدروژن                2)اکسیژن و کربن دی اکسید      3)بخار آب و کربن دی اکسید           4)اکسیژن و بخار آب

  14)کدام یک تغییر شیمیایی است

  1)ذوب شدن آهن                2)حل شدن قند در آب             3)شکسته شدن چوب                    4)زنگ زدن آهن

  15)دو ماده نام ببرید که دارای انرزی پتانسیل شیمیایی هستند. این انرژی را چگونه می توان آزاد کرد.

  16)جانداران انرژی مورد نیاز خود را چگونه تامین می کنند؟

  17)هنگام سوختن چوب در اتاقی که جریان هوا در آن وجود ندارد،کدام ماده واکنش دهنده محسوب می شود.

  1)کربن مونو اکسید                     2)کربن دی اکسید                    3)بخار آب                       4)اکسیژن  

  18)با انجام هریک از فعالیت های زیر،مقداری حباب تشکیل می شود،در کدام یک از این فعالیت ها،تشکیل حباب نشانه تغییر شیمیایی است؟

  1)تکان دادن و باز کردن در ظرف نوشابه گاز دار                     2)حل شدن قرص جوشان در آب

  3)جوشیدن آب                                                              4)خروج حباب در اثر فرو رفتن غواص در آب  

  19)در چه شرایطی گاز کربن مونو اکسید از سوختن حاصل می شود؟

  20)چند ویژگی گاز کربن مونواکسید را بنویسید؟

  21)چرا در اتاقی که شومینه  و بخاری روشن است بهتر است کمی پنجره را باز بگذاریم.

  22)دانش آموزی داخل لوله آزمایشی مقداری آب اکسیژنه ریخته و برای اینکه واکنش تجزیه آن سریع تر انجام گیرد به آن کاتالیزگری(مثل آهن زنگ زده)اضافه نموده است.گازی که از لوله خارج می شود کبریت نیم افروخته را شعله ور تر می کند.گاز حاصل چیست؟

  1)نیتروژن                2)کربن دی اکسید                 3)کلر              4)اکسیژن

  23)کدام یک از موارد زیر نشان دهنده یک تغییر شیمیایی نیست

  1)آزاد شدن نور و گرمای زیاد              2)تغییر حالت ماده               3)تغییر رنگ            4)تشکیل رسوب

  24)تشکیل باتری مس-آهن یک تغییر.........................است که در آن انرژی .................به انرژی..........تبدیل می شود.

  1)فیزیکی-شیمیایی-الکتریکی                      2)فیزیکی-الکتریکی-شیمیایی    

  3)شیمیایی-شیمیایی-الکتریکی                  4)شیمیایی-الکتریی-شیمیایی

  25)کاتالیزگر را تعریف کنید.

  منبع مطلب : olume-tajrobi.blogfa.com

  مدیر محترم سایت olume-tajrobi.blogfa.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  نميخوام 7 روز قبل
  1

  فيزيكي

  عرفان بهتویی 12 روز قبل
  0

  فیزیکی

  رها 13 روز قبل
  0

  افتضاح بود

  0
  رها 13 روز قبل

  اشتباه شد

  تانیا 21 روز قبل
  0

  فکر کنم شیمیایی

  ناشناس 23 روز قبل
  0

  تغییر فیزیکی زیرا لامپ به ماده دیگری تبدیل نشده

  مهدی 26 روز قبل
  2

  نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  برای ارسال نظر کلیک کنید