توجه : تمامی مطالب این سایت از سایت های دیگر جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران یا عدم رضایت مدیر سایت مطالب کپی شده توسط ایدی موجود در بخش تماس با ما بالای سایت یا ساماندهی به ما اطلاع داده تا مطلب و سایت شما کاملا از لیست و سایت حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

  زمان رخداد داستان بازرگان و پسران

  1 بازدید

  زمان رخداد داستان بازرگان و پسران را از سایت اسک 98 دریافت کنید.

  جواب فعالیت های فارسی پنجم درس چهارم :: بازرگان و پسران - هوم درس

  جواب فعالیت های فارسی پنجم درس چهارم :: بازرگان و پسران - هوم درس

  📚 گام به گام فارسی پنجم
  🔴 جواب فعالیت های درس 2 : بازرگان و پسران

  درست و نادرست صفحه ۳۶ فارسی پنجم
  ۱- اگر خود را نشناسانید، همانند دانه‌ای هستید که در خاک نهان است.
  جواب: درست

  ۲- هر که در اندوختن مال دنیا تلاش کند، به جایگاه بزرگی دست می‌یابد.
  جواب: نادرست

  ۳- هنرمند به سبب عقل خود در میان مردم شناخته می‌شود.
  جواب: درست

  ۴- زمانی که دانه در خاک نهان است، همه برای پرورش آن تلاش می‌کنند.
  جواب: نادرست

  درک مطلب صفحه ۳۷ فارسی پنجم
  ۱- به نظر بازرگان ، مردم در جست ‌و جوی چه چیزهایی هستند؟
  جواب: زندگی راحت، مقام بزرگ و پاداش نیک آخرت.

  ۲- اندک اندک از کوه برداشتن، شبیه چه کاری است؟
  جواب: خرج کردن از ثروت و اندوخته شده بودن اینکه تلاشی برای حفظ یا افزایش آن کنند.

  ۳- کدام ویژگی‌ها را در زندگی به کار بگیریم تا به زندگی راحت و پاداش نیک آخرت برسیم؟
  جواب: ۱- اندوختن مال از راه پسندیده و تلاش برای مراقبت از آن 2- بخشش به دیگران 3- محافظت از خود در برابر بلاها

  ۴- بازرگان مثال دانه و خاک را برای تشویق فرزندان به چه کاری، مطرح کرد؟
  جواب: شناساندن خویش به مردم به نیکویی و نیک‌نامی

  گوش کن و بگو صفحه 38 فارسی پنجم* 

  عنوان / نام داستان » کرم شب تاب
  شخصیت‌ها »میمون، کرم شب تاب، مرد مسافر
  مکان یا فضای داستان »کوه
  زمان رخدادهای داستان » جواب این قسمت را در نظرات ارسال نمایید.
  پیام داستان » جواب این قسمت را در نظرات ارسال نمایید.
  نام کتابی که داستان از آن نقل شد » کلیله و دمنه

  پرسش‌ها

  ۱- چرا میمون‌ها روی کرم شب تاب، هیزم گذاشتند؟
  جواب: میمون‌ها فکر می‌کردند آن کرم شب تاب هیزم است.

  ۲- مرد مسافر به مرغی که روی درخت بود، چه گفت؟
  جواب: بیهوده خودت را خسته نکن! حرف‌های تو در گوش این گروه نمی‌رود. نصیحت کردن این میمون‌ها مثل پنهان کردن شکر در زیر آب و امتحان کردن شمشیر بر روی سنگ است.

  ۳- میمون‌ها در پاسخ مرغ چه کردند؟
  جواب: او را گرفتند و پر هایش را کندند.

  ۴- چرا نصیحت کردن فرد نادان مانند پنهان کردن شکر در زیر آب است؟
  جواب: همان طوری که پنهان کردن شکر در آب کار بیهوده‌ای است نصیحت فرد نادان نیز کار بیهوده‌ای است و نتیجه‌ای نخواهد داشت.

  ۵- امتحان کردن شمشیر بر سنگ، شبیه کدام یک از کارهای زیر است؟
  الف) آش را با جاش بردن.
  ب) دندان طمع را کندن.
  ج) آب در هاون کوبیدن.

  ۶- مضمون این داستان شبیه کدام یک از ضرب‌المثل ‌های زیر است؟
  الف) موش توی سوراخ نمی‌رفت، جارو به دمش می‌بست.
  ب) شب دراز است و قلندر بیدار.
  ج) پند دادن به نادان مانند تخم افکندن، در شوره‌زار است.
  د) شیری یا روباه؟

  منبع مطلب : homedars.ir

  مدیر محترم سایت homedars.ir لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  جواب گوش کن و بگو درس چهارم بازرگان و پسران صفحه 38 فارسی پنجم

  منبع مطلب : nexload.ir

  مدیر محترم سایت nexload.ir لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  درس چهارم فارسی پنجم ابتدایی بازرگان و پسران

  درس چهارم فارسی پنجم ابتدایی بازرگان و پسران

  اهداف درس چهارم فارسی پنجم ابتدایی بازرگان و پسران

  1 آشنایی با ارزش علم و دانایی وکاربردهای آن در زندگی
  2 تقویت مهارت ساده نویسی در نوشتن بند
  3 معرّفی کتاب کلیله ودمنه به دانش آموزان
  4 افزایش قدرت درک متن
  5 آشنایی با آیند هنگری در زندگی
  6 آشنایی دقیق تر با لحن خواندن واژه در فعّالیت روان خوانی
  7 ایجاد نگرش مثبت نسبت به موضوع دانش آموزی و تفکّر
  8 تقویت مهارت خوب شنیدن
  9 تأکید برنقش خانواده و بنیان های آن
  10 آموزش کاربرد نشانه های ربط«هم» و «نیز» درجمله.

  فعالیت های درس چهارم فارسی پنجم ابتدایی بازرگان و پسران

  خوانش و درک متن

  به دانش آموزان فرصت بدهید تا ابتدا به صورت فردی و صامت خوانی یکبار از متن درس بخوانند.

  بعد از آن با رعایت صوت، لحن، آوا و تکیه گاه ها متن را برای دانش آموزان بخوانید و توجّه آنها را به نکات مهم خواندنی جلب کنید.

  مهارت گوش دادن

  نخست باید دانست که شنیدن با مهارت گوش دادن تفاوت دارد:

  زیرا در شنیدن فرد به طور ناخواسته جمله ها را می شنود و هیچ گونه توجّهی به آنها ندارد

  در حالی که هنگام گوش دادن، انسان به طور ارادی و با دقّت به سخنان گوینده توجّه کرده، می کوشد آنها را درک کند و به آنچه می شنود، اهمّیت دهد.

  بنابراین، دقّت و تمرکز حواس، دو عمل ضروری در گوش دادن است که آن را از شنیدن متمایز می کند.

  در حقیقت دو گوش انسان، دو درگاه و آستانهٔ دریافت و پذیرش سخنان و نواهای پیرامونی اند،

  چونان بستر دو رود هستند که به دریای ذهن و زبان آدمی مدد می رسانند و آن را زنده، زایا، گوارا و پرمایه نگه می دارند و بر شکوفایی و گسترش دامنهٔ فکر و خیال می افزایند.

  برای تقویت مهارت گوش دادن، باید به نکات زیر، توجّه کرد:
  دقّت و تمرکز در شنیده ها

  دقّت در لحن ها و تکیه های سخن دیگران(زیر و بم و کشش های آوایی)
  توانایی تحمّل سخن دیگران

  شناخت موسیقی کلمات برای ایجاد مکث ها و درنگ ها
  گوش دادن چون ذهن و زبان شنونده را فربه و فراخ دامن می سازد

  و توانایی درک و دریافت او را می پرورد، مهارتی ادراکی است.
  توانایی فرد در گوش دادن دقیق و منظّم به سخنان گوینده، مهارتی است که می توان از آن برای انتقال افکار و عقاید استفاده کرد.

  گوش کن و بگو

  در این فعّالیت با دو مهارت زبانی، رویارو هستیم. عنوان این قسمت خود گویای دو فعل و عمل زبانی« گوش دادن»و«گفتن» است.

  در حقیقت، دو مهارت با هم مورد آموزش و ارزشیابی قرار می گیرد.

  گوش دادن، پیش درآمد و مقدّمهٔ خوب سخن گفتن است و فنّ بیان و سواد شنیداری را پرورش می دهد.

  مرور آموخته ها

  از دانش آموزان بخواهید در گروه های خود، کتاب فارسی را بررسی و بازخوانی کنند و از نکاتی که آموخته اند، پرسش های مناسبی طرح کنند و از یکدیگر بپرسند و برای هم توضیح دهند. این کار،

  فی الواقع، گونه ای خودیادگیری مشترک است. البتّه، این گونه یادگیری به سبب نقش و حضور فعّال شخص در فرایند آموزش، اثرگذارتر و ماندگارتر است.

  فعّالیت های نوشتاری(نگارش)درس چهارم فارسی پنجم ابتدایی بازرگان و پسران

  دراین بخش، می توانید کتاب گلستان و بوستان سعدی را با خود به کلاس ببرید و پس از معرّفی آثار سعدی از دانش آموزان بخواهید حکایت کوتاهی را انتخاب کنند و بخوانند سپس آن را به زبان سادۀ امروزی در دو بند، بنویسند یا بازنویسی کنند.

  بهتر است پس از اتمام کار نوشتن، بچّه ها به نوبت مطالب خود را بخوانند و هم کلاسی ها به نقد آن بپردازند.

  درسنامه درس بازرگان و پسران پایه پنجم

  آرایه تشبیه

  وقتی کسی یا چیزی را به کسی یا چیز دیگری مثل و مانند می کنیم از آرایه تشبیه استفاده می کنیم .

  مثال : برق چون شمشیر بُران پاره می کرد ابرها را در این جا رعد و برق به شمشیر تشبیه شده است .

  تشبیه چهار رکن دارد :
  1 – مُشبه : کلمه ای که ما آن را تشبیه می کنیم ؛ مشبه نام دارد .
  2 – مشبه به : چیزی یا کسی که مشبه ٬ به آن شبیه شود ؛ مشبه به نام دارد .
  3 – ادات تشبیه : وسایل و ابزاری که مشبه را به مشبه به مربوط می کند مانند مثل، مانند ،چون ، چو، همچو، بسان و …
  4 – وجه شبه : ویژگی مشترک بین مشبه و مشبه به را می گویند .

  مثال : برق چون شمشیر بُران پاره می کرد ابرها را
  برق : مشبه* چون : ادات تشبیه* شمشیر : مشبه به * بُران : وجه شبه
  نکته اول : مشبه و مشبه به از ارکانِ اصلی تشبیه هستند و از جمله حذف نمی شوند .
  نکته دوم : ادات تشبیه و وجه شبه از ارکانِ فرعی تشبیه هستند و می توانند از جمله حذف شوند .
  نکته سوم : اگر مضاف و مضاف الیه به هم تشبیه شوند و بینِ آنها اشتراکی وجود داشته باشد اضافه تشبیه ی است .
  مثال : قد سرو قد : مشبه از نظر بلندی به سرو ( مشبه به ) تشبیه شده است .
  نکته چهارم : چون اگر به معنی وقتی که یا زمانی که باشد ادات تشبیه نیست حتما باید معنی مثل و مانند بدهد

  نکته نگارشی درس بازرگان و پسران پایه پنجم

  در سالِ گذشته با نشانه های ربط ( و / اما / ولی / سپس / بعد / زیرا و … ) آشنا شدید امسال با یکی از نشانه هایِ ربط ( نیز ) و ( هم ) آشنا می شوید .

  مثال :بازرگان زندگی خوب و آرامی داشت . فرزندان او (هم) در کنار پدر و مادر فضای گرم و پرمهری داشتند

  بازنویسی 

  در بازنویسی باید به اصلِ ساده نویسی و کوتاهی جمله ها توجه کنیم ،

  برای نوشتن حکایت ها به زبان فارسی ساده ی امروزی ، ابتدا آن را می خوانیم و درباره مفهومِ آن کمی می اندیشیم و از کلمه ها و عبارت های امروزی استفاده می کنیم تا مطالب قابل فهم و درک باشد .

  نوشته ی ما باید اجزایِ اصلی چیزی را که درباره ی آن می نویسیم در بَر بگیرد .

  در کار بازنویسی , نویسنده سعی می کند اول و آخرِ قصه عوض نشود

  و ترتیب ماجراهای قصه به هم نخورد و آن را گسترده نویسی ( شاخ و برگ بیشتر ) کند .

  * توجه به نکات زیر در بازنویسی ضروری است :

  1 – متن را به دقت خوانده تا به درک و دریافتِ موضوع دست بیابد .
  2- درباره ی معنی و مفهوم موضوع فکر کنیم تا بتوانیم آن را تجزیه و تحلیل کنیم .
  3 – اگر معنی و مفهوم کلمه ای را نمی دانیم از واژه نامه استفاده می کنیم .
  4- کلمه ها و جمله ها را به زبانِ ساده ی امروزی بنویسیم .

  دانش زبانی درس بازرگان و پسران پایه پنجم

  گوش دادن با شنیدن فرق دارد . شنیدن از امور غیر ارادی است و ما زیاد در آن دَخیل نیستیم ؛
  اما گوش دادن امری ارادی است و دستِ خود ماست .

  یکی از ابزارهای مهم در یادگیری خوب گوش دادن است و خوب گوش دادن نیاز به تمرین دارد چون یک مهارت است بخشی از دانش و سواد هر فرد از راهِ خوب گوش دادن به دست می آید .

  ما همه ی صداهای اطرافمان را می شنویم ولی فقط به برخی از آنها گوش می دهیم مثلا وقتی سرِ کلاس درس هستیم صداهای مختلفی از بیرون می شنویم ولی فقط به صدایِ معلم گوش می دهیم .

  * برای تقویت مهارت گوش دادن باید به نکته هایِ زیر توجه کنیم :
  1 – دقت و تمرکز در چیزهایی که می شنویم .
  2 – دقت در لحنِ سخنِ دیگران که در درس های قبل انواع لحن را یاد گرفتیم

  بیشتر بدانیم درس بازرگان و پسران پایه پنجم

  کلیله و دمنه کتابی است پند آموز که در آن حکایت های گوناگون بیشتر از زبان حیوانات نقل شده است.

  اصل این کتاب هندی و در دورانِ ساسانی به فارسی میانه ترجمه شده است .

  نامِ کتاب از نام دو شغال با نام های کلیله و دمنه گرفته شده و بخش بزرگی از کتاب اختصاص به داستان این دو شغال دارد.

  تمرین درس بازرگان و پسران پایه پنجم

  1 – ارکان تشبیه را در عبارت ها و ابیاتِ زیر مشخص کنید ؟
  هرکه در اندوختنِ مال دنیا فقط برای خود تلاش کند , در ردیف چارپایان است چون سگِ گرسنه که به استخوانی شاد شود و به پاره ای نان خشنود گردد .
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
  اگر بی هنر و فضیلت باشید از شما دوری جویند چنان که موش , اگرچه با مردم هم خانه است چون موذی است او را از خانه بیرون اندازند و در هلاکِ آن بکوشند .
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
  با دو پای کودکانه می دویدم همچو آهو .
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
  2- یک متن زیبا از کتاب داستان که این هفته خواندی انتخاب کن و سپس جمله هایی از آن را که ( هم ، نیز ) در آنها به کار رفته بنویس ؟
  3- معنی عبارت های زیر را بازنویسی کن ؟
  هرکه در اندوختن مال دنیا فقط برای خود تلاش کند در ردیف چارپایان است . –
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
  انسانِ ثروتمند و با هنر اگرچه گمنام باشد به سبب عقل و هنرِ خویش شناخته می شود . –
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
  پس اگر بی هنر و فضیلت باشید از شما دوری جویند .

  منبع مطلب : dabesto.ir

  مدیر محترم سایت dabesto.ir لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  ساری 15 روز قبل
  1

  زمان رخداد داستان کرم شب تاب:شب

  پیام داستان:نصیحت کردن افراد نادان فایده ای ندارد

  زهرا 22 روز قبل
  1

  زمان رخداد داستان بازرگان و پسران

  شهریاروزیری 9 ماه قبل
  3

  سلام ببخشید من نمیدونم داستان بازرگان و پسران چیه میشه بگید ممنون

  0
  میعاد 20 روز قبل

  برای کلاس پنجم درس چهارمش

  ناشناس 11 ماه قبل
  -2

  👇⭐🍉

  مهدی 1 سال قبل
  0

  نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  برای ارسال نظر کلیک کنید