توجه : تمامی مطالب این سایت از سایت های دیگر جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران یا عدم رضایت مدیر سایت مطالب کپی شده توسط ایدی موجود در بخش تماس با ما بالای سایت یا ساماندهی به ما اطلاع داده تا مطلب و سایت شما کاملا از لیست و سایت حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

  زمین چند نوع حرکت دارد علوم دوم دبستان

  1 بازدید

  زمین چند نوع حرکت دارد علوم دوم دبستان را از سایت اسک 98 دریافت کنید.

  درس سوم علوم دوم ابتدایی زندگی ما و گردش زمین

  درس سوم علوم دوم ابتدایی زندگی ما و گردش زمین

  درس سوم علوم دومابتدایی زندگی ما و گردش زمین در یک نگاه کره زمین دارای دو نوع حرکت است.

  حرکت وضعی که در اثر چرخش زمین به دور محور خودش حاصل می شود وباعث شب و روز می گردد

  حرکت انتقالی زمین است، که حاصل چرخش زمین به دور خورشید می باشد که باعث پیدایش سال و فصل های مختلف می گردد.

  خورشید منبع اصلی انرژی مورد نیاز زندگی موجودات زنده م یباشد

  اهداف/ پیامدها درس سوم علوم دوم ابتدایی زندگی ما و گردش زمین

  در پایان این درس انتظار می رود دانش آموزان بتوانند:

  1 تغییرات دمای هوای شبانه روز را که دارای روند تغییرات منظم یاست، ثبت کنند.

  2 روند تغییرات دمای هوا را بر اساس زما نبندی ثبت کرده و آن را به حرکت زمین به دور خود ربط دهند.

  3 چگونگی تغییرات دما و ارتباط آن با حرکت زمین به دور خود را با جزئیات و اطلاعات جمع آور یشده بیشتری نشان دهند.

  مواد و وسایل آموزشی درس سوم علوم دوم ابتدایی زندگی ما و گردش زمین

  چراغ مطالعه، چراغ قوه، سیم رابط بلند برق، چراغ الکلی، گلدان با گیاه، توپ، چند میوه گرد، دو دماسنج، دو بشقاب، سه پایه، نخ، مقداری دانه لوبیا، ظروف شیش های مانند بشر، مقداری پارچه.

  دانستنی ها درس سوم علوم دوم ابتدایی زندگی ما و گردش زمین

  حرکت وضعی زمین:

  گردش زمین به دور محور فرضی که از دو قطب آن می گذرد را حرکت وضعی می نامند.

  این گردش در مدت 23 ساعت و 56 دقیقه و 4 ثانیه انجام می گیردکه به طور اختصار 24 ساعت در نظر گرفته می شود.

  چرخش زمین و دمای هوا:

  با طلوع خورشید، انرژی آن به زمین می رسد و زمین شروع به گرم شدن می کند.

  کمی طول می کشد تا تشعشع حرارتی منعکس شده از زمین آغاز شود.

  باید توجه داشته باشید که تابش های خورشید وقتی از هوا عبور می کنند

  تا به زمین برسند مقدار بسیار ناچیزی از انرژی، جذب هوا می شود

  ولی زمانی که به زمین برمی خورد و منعکس می شود،

  طول موج امواج تغییر می کند و این بار به راحتی جذب هوا می شوند.
  این پدیده در تمام طول روز ادامه دارد.
  دمای روزانه در یک روز آفتابی در ساعت 2 بعداز ظهر به حداکثر خود می رسد

  و پس از آن، شدت تابش کم شده و بعد از غروب آفتاب متوقف می شود

  اما به علت گرم بودن زمین، تا مدتی پس از غروب نیز، تشعشع حرارتی ادامه دارد.
  در طول شب، دمای هوا باز هم کاهش پیدا می کند .

  این کاهش تا کمی پس از طلوع خورشید ادامه دارد

  بیشتر رفتارهای جانداران دارای نظم دوره ای است و اغلب این رفتارهای دوره ای با بعضی از خواص محیط فیزیک
  مانند جهت نور، شدت نور، مدت زمان دوام نور که همهٔ این ها بستگی به شب و روز و تغییرات مربوط به آن دارند.

  به طور مثال، امروزه معلوم شده که بسیاری از جانوران ساعات روز را از تغییر محل خورشید در آسمان درمی یابند.

  گیاهان نیز مانند جانوارن در برابر تغییرات روزانه و فصلی شدت نور حساسند

  و بسیاری از فعالیت های دوره ای و منظم آنها به طول شب و روز و میزان تابش نور بستگی دارد.
  زمین دائم در حال حرکت به دور خود و به دور خورشید است.

  همیشه یک طرف کره زمین به طرف خورشید است.

  زمین به دور خود می چرخد این چرخش روز و شب را به وجودمی آورد.

  حرکات زمین سبب می شود تا نور و گرمای خورشید به طور مساوی به همه نقاط زمین نرسد و دمای نقاط مختلف آن با هم متفاوت باشد.

  همهٔ جانداران به گرما و نور خورشید نیاز دارند. تغییرات دما سبب تغییر رفتار جانداران می شود

  نکات آموزشی و فعالیت های پیشنهادی درس سوم علوم دوم ابتدایی زندگی ما و گردش زمین

  ۱ از دانش آموزان می خواهیم فعالیت زیر را به وسیلهٔ چراغ قوه یا لامپ و یک توپ در گروه انجام دهند:

  دانش آموزان با راهنمایی معلمّ توپ را به عنوان زمین و لامپ یا چراغ قوه را به عنوان خورشید در نظر بگیرند.

  بخش روشن و تاریک را مشاهده کنند و منطقهٔ روشن را روز و بخش تاریک را شب نامگذاری کنند
  از بچه ها سؤال کنید که آیا اندازهٔ قسمت تاریک و روشن را می توان زیاد یا کم کرد؟ (با تکرار فعالیت).

  بهتر است بچه ها مرز قسمت تاریک و روشن را با ماژیک مشخص کنند و با جابجا کردن چراغ قوه یا توپ چندبار مرز را علامت زده، زیاد یا کم شدن را با هم مقایسه کنند.

  مرزی که دانش آموزان مشخص می کنند را دایرهٔ روشنایی می نامیم که نیازی نیست دایره روشنایی به بچه ها گفته شود.

  ۱ برای نشان دادن حرکت وضعی زمین از روش ایفای نقش استفاده می نماییم (به وسیلهٔ 5 دانش آموز).

  استفاده ازکلمهٔ حرکت وضعی برای بچه ها لازم نیست.

  ۲ برای آشنایی دان شآموزان با دماسنج بهتر است دماسنج را در اختیار آنان قرار دهد تا آن را خوب مشاهده کنند

  و همین طور به بالا و پایین رفتن مایع دماسنج در اثر گرما و سرما پی ببرند.

  دمای دماسنج با راهنمایی  خوانده و یادداشت شود.

  پیشنهاد می شود که به عنوان فعالیت خارج از مدرسه به کمک اولیا تغییرات دما در شبانه روز را دانش آموزان به وسیلهٔ دماسنج یادداشت کنند و به کلاس بیاورند.

  توجه دانش آموزان را به این نکته جلب می کنیم که اختلاف دمای شب و روز در نواحی کویری به حدود 50 درجه سانتی گراد م یرسد

  در حالی که این مقدار در نواحی مسکونی خیلی کمتر از آن است.

  آیا می دانید این اختلاف دما در منطقه مسکونی شما چند درجه سانتی گراد است؟

  پیشنهاد می شود از دانش آموزان خواسته شود که آزمایشی را طراحی کنند که در آن پی ببرند
  که گیاهان برای رشد نیاز به نور خورشید دارند.

  پس از انجام آزمایش نمونه ها برای مقایسه و نتیجه گیری به کلاس آورده شود.

  منبع مطلب : dabesto.ir

  مدیر محترم سایت dabesto.ir لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  ٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍسوالات در س علوم ( زمین و همسایه های آن )

  ۲- چرخش زمین به دور خورشید چه مدت طول می کشد ؟ ۳۶۵ روز

  ۳- حرکت سیّاراتن منظومه شمسی به دور خورشید چگونه است ؟ حرکت همه ی سیّارات به دور خورشید در جهت مخالف عقربه ای ساعت است و فقط اورانوس و زهره و چند قمر هستند که در جهت عقربه های ساعت می چرخند .

  ۴- زمین چند نوع حرکت دارد ؟ ۲ نوع حرکت ۱- حرکت وضعی که به دور خود می چرخد و شبانه روز را به وجود می آورد ۲- حرکت انتقالی که به دور خورشید می چرخد و سال و فصل ها را به وجود می آورد .

  ۵- زمین در هر شبانه روز یک بار به دور خود و در هر یک سال یک بار به دور خورشید می گردد.

  ۶- زمین مانند توپ است و نور خورشید همیشه یک طرف آن را روشن می کند .

  ۷- طرفی از زمین که رو به خورشید است روز است و طرف تاریک شب خواهد بود .

  ۸- منظومه ی شمسی را تعریف کنید .به خورشید و هشت سیّاره ای که دور آن می چرخند منظومه ی شمسی می گویند

  ۹-منظومه ی شمسی در چه کهکشانی قرار دارد ؟ در کهکشان راه شیری

  ۱۰- دانشمندان با دوربین های بسیار قوی و بزرگ که تلسکوپ نام دارد ماه را مشاهده می کنند .

  ۱۱-نزدیک ترین همسایه ی زمین کدام است ؟ ماه

  ۱۲- ماه چه مشخصاتی دارد ؟ ماه از سنگ و غبار پوشیده شده است کوه و دشت دارد . هوا ، آب و موجود زنده در آن وجود ندارد .

  ۱۳- یک بار گردش ماه به دور زمین چه مدّت طول می کشد ؟ ۴ هفته ( تقریباً ۲۹ روز )

  ۱۴- چرا از روی زمین ماه بزرگ به نظر می رسد ؟ چون به زمین نزدیک است .

  ۱۵- مهتاب چیست ؟ تعریف کن .ماه از خود نور ندارد و نور خود را از خورشید می گیرد و به زمین برمی گرداند که به آن مهتاب می گویند .

  ۱۶- سیّارات منظومه ی شمسی را به ترتیب نام ببرید .۱- عُطارِد ۲- زهره ۳-زمین ۴- مریخ۵-مشتری۶-زحل ۷- اورانوس ۸- نپتون

  ۱۷- همه ی سیّارات به دور خورشید و هم به دور خود می چرخند .

  ۱۸- حرکت بعضی از سیّارات به دور خورشید سریع و حرکت بعضی آرام است .

  ۱۹- در وسط منظومه ی شمسی چه چیزی قرار دارد ؟ خورشید

  ۲۰- خورشید ستاره است یا سیّاره ؟ چرا ؟ ستاره . چون از خود نور دارد .

  ۲۱-نزدیک ترین سیّاره به خورشید چه نام دارد ؟ عُطارد یا تیر

  ۲۲- دورترین سیّاره به خورشید چه نام دارد ؟ نپتون

  ۲۳- عطارد چه مشخصاتی دارد ؟ به خورشید خیلی نزدیک است . ۸۸ روز طول می کشد که به دور خورشید بچرخد . آب و هوا و موجود زنده ندارد .

  ۲۴- دومین سیّاره منظومه ی شمسی چه نام دارد ؟ زهره

  ۲۵- زهره چه مشخصاتی دارد ؟ صیبح ها و عصرها نزدیک طلوع و غروب خورشید دیده می شود . زهره بسیار پرنور است و به آسانی دیده می شود . تقریباً به اندازه ی زمین است . کوه و دشت دارد . بسیار گرم و سوزان است . آب و موجود زنده ندارد .

  ۲۶- سومین سیّاره ی منظومه ی شمسی چه نام دارد ؟ زمین

  ۲۷- سیاره ی زمین از به چه شکلی است ؟ به شکل کره ی آبی و سفید دیده می شود که قسمت های آبی آقیانوس ها و آب ها هستند و قسمت های سفید ابرها

  ۲۸- چرا زمین جای مناسبی برای زندگی گیاهان و جانوران و انسان است ؟ زیرا فاصله ی آن تا خورشید مناسب است . نه گرم و نه سرد است . دارای آب و هوا می باشد .

  ۲۹- بعد از زمین چه سیّاره ای قرار دارد ؟ مریخ

  منبع مطلب : ramezani568.blogfa.com

  مدیر محترم سایت ramezani568.blogfa.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  ناشناس 25 روز قبل
  0

  نه خدافظ

  محمد حسام بهشتی 9 ماه قبل
  1

  ۳بار می شود

  لیزا 11 ماه قبل
  2

  شما نویشتین چهار هفته ۲۹ روز میشود ولی من حساب کردم ۲۸ روز میشود چرا اشتباه نویشتین

  امیر علی 1 سال قبل
  0

  دریک شبانه روز زمین چند بار دور خود می چرخد

  ناشناس 2 سال قبل
  0

  همه ی چیزهایی ک در اطراف ما قرار دارد......نام دارد

  ناشناس 2 سال قبل
  1

  از چرخش کر ه ی زمین ب دور خودش.......ب وجود می اید

  ساره تهرانی مقدم 2 سال قبل
  0

  چیشد

  ساره تهرانی مقدم 2 سال قبل
  0

  توضیح بدین چی میشه

  ساره تهرانی مقدم 2 سال قبل
  0

  دوستان کلاس دوم ابتدایی کی میتونه جواب بده

  مهدی 2 سال قبل
  -1

  نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  0
  ساره تهرانی مقدم 2 سال قبل

  توبگومهدی

  1
  ساره تهرانی مقدم 2 سال قبل

  تابطََباارزییَ

  برای ارسال نظر کلیک کنید