توجه : تمامی مطالب این سایت از سایت های دیگر جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران یا عدم رضایت مدیر سایت مطالب کپی شده توسط ایدی موجود در بخش تماس با ما بالای سایت یا ساماندهی به ما اطلاع داده تا مطلب و سایت شما کاملا از لیست و سایت حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

  سعدیا مرد نکونام نمیرد هرگز چند جمله است

  1 بازدید

  سعدیا مرد نکونام نمیرد هرگز چند جمله است را از سایت اسک 98 دریافت کنید.

  نمونه سوالات فارسی

  ادبیات فارسی

  1. مصرع زیر چند جمله است؟                سعدیا مرد نکونام نمیرد هرگز

  الف) 2جمله                ب)3 جمله                ج)4 جمله                  د)5 جمله

  2. کدام گروه هم خانواده نیستند؟

  الف) اعجاز، معجزه، عجز                    ب) تحلیل، حلال، محلول                ج)علل، متعال، تعلل                      د)شعر، شاعر، شعور

  3.فعل کدام جمله با بقیه سازگار نیست؟

  الف) نرگس آمد.                          ب) هوا خنک شد.                ج)او گل کاشت.                                د) باد می وزد

  4.بیت زیر دارای چه آرایه  ای است؟            شبنم از روی گل برخاست                       گفت می خواهم آفتاب شوم

   الف) تشبیه                          ب) تشخیص                ج)مراعات نظیر              د)همه موارد

  5.املای کدام گزینه با توجه به معنا غلط است؟

  الف) مطبوعات: روزنامه ها                   ب) غوقا: فریاد، شلوغی            ج)نشاط: شور و شادی        د)مصحف: کتاب عزیز (قرآن)

  6.نهاد مصراع «زنگ تفریح را که زنجره زد» کد ام است؟

  الف) تفریح                          ب) زنگ                      ج)زنجره                                د)زنگ تفریح

  7. معنای واژه رغم در کدام گزینه آمده است؟

  الف) عدد                               ب) ناراحتی               ج)خلاف                            د)گونه

  8.کدام گروه کلمات هم آوا نیستند؟

  الف) سبا، صبا                          ب) قریب، غریب                ج)غرق، غرقه                     د)خوار، خار

  9. مفهوم «زود گردد با مراد خویش جفت» در کدام گزینه به طور دقیق آمده است؟

  الف) با جفت خود همدم می شو        ب) خیلی زود ازدواج می کند       ج)عبه مرادش می رسد                    د)خیلی زود به مرادش می رسد

  10. کدام گزینه در هنگام افزودن «ی»، حرف «گ» نمی گیرد؟

  الف) خانه                          ب) دیدن                   ج)زنده                          د)شایسته

  منبع مطلب : sadigh1392.blogfa.com

  مدیر محترم سایت sadigh1392.blogfa.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  قواعد دستوری

   قواعد دستوری فارسی

  قواعد دستور زبان فارسی :

  دستور زبان : به مجموع قاعده های هر زبانی به فارسی دستور و به عربی صرف و نحو و در برخی زبان های اروپایی گرامر می گویند .

  کلمه : به مجموع چند حرف در کنار هم همراه با آوا  ( صدا ) کلمه درست می شود .

  جمله : به یک یا چند کلمه  که معنی کاملی را برسانند ، جمله می گویند .

  جمله می تواند یک کلمه باشد که همان فعل است . مثال : رفتم

  حروف الفبای فارسی و ترتیب الفبایی کلمه ها :

  الفبای فارسی دارای 32 حرف است که با ( ء ) همزه 33 حرف می شود .

  در مرتب کردن کلمات به صورت الفبای فارسی باید ترتیب حروف الفبا رعایت شود .

   اگر چند کلمه دارای حروف مشترک و مانند هم باشند باید به اولین حرف  پعد از حروف مشترک توجّه

   کنیم که کدام حرف در الفبای فارسی زودتر نوشته می شود .

  فاعل : کلمه ای است یا کسی یا چیزی است که کاری از او سر زده است . فاعل کننده ی کار است .  مثال : حسین کتاب می خواند .  در اینجا کار از حسین سر  زده است . پس حسین فاعل است .

  رعایت ترتیب دستوری کلمه ها در جمله :

  در اکثر جملات فاعل اول جمله می آید و فعل آخر جمله می آید .

  نکته : گاهی در جمله ها فاعل در ابتدا قرار نمی گیرد . هم چنین در برخی از شعر ها ، شاعر برای

  رعایت  وزن و آهنگ بیت ها تغییراتی در ترتیب دستوری جمله ها ایجاد می کند .

  مثال : جدا شد یکی چشمه از کوه سار ( فاعل وسط جمله آمده ) چشمه فاعل است .

  همین مسأ له در مورد فعل نیز صدق می کند . در مثال بالا جدا شد فعل است که در اول جمله ی

  شعری آمده است .

  تعریف فعل : کلمه ای است که انجام دادن کاری یا روی دادن حالتی را نشان می دهد .

  فعل  جزء اصلی جمله می باشد . جمله با فعل کامل و معنی پیدا می کند .

  انواع فعل و شخص فعل :

  فعل ساده : از یک کلمه یا یک جز یی هستند . ( خورد – آمد – نشست – رفته است – دیده بود و ...  )

  مرکّب : یک کلمه یا یک جز ء به فعل اضافه شود و معنی فعل تغییر کند . ( بر می گردد – باز گشت – آگاه می سازد – تصمیم گرفتند )

  نکته : اگر جزیی ( قسمتی ) که همراه با فعل می آید به تنهایی معنی نداشته باشد و همراه فعل معنی

  و مفهوم جدیدی ایجاد کند پیشوند فعل می گویند .

  در کلمات ( بر می گردد – باز گشت – فرود آمد – فرو رفت و ... ) جزیی که زیر آن خط کشیده شده 

  پیشوند هستند .

  پیشوند ها وقتی با فعل می آیند معنی جدیدی پیدا می کنند . مثال  : گشت یعنی گردش کرد

  و باز گشت یعنی برگشت یا دوباره آمد .

  گاهی فعل از مجموع سه یا چند کلمه ی مستقل به وجود می آید که به آن « عبارت فعلی  » می گویند.

  مثال : به همراه می آورد – دایر نشده بود – به مصرف رسانیدم  و ...

  نکته : بین دو کلمه در فعل مرکب ، کلمه ی ( را ) قرار دهیم جمله معنی و مفهوم را نمی رساند .

  مانند : آگاه می سازد                آگاه را می سازد .  پس آگاه می سازد فعل مرکّب است .

   امّا اگر جمله ی درست شده معنی و مفهوم داشته باشد آن فعل ساده است .

  مانند : خانه می سازد                خانه را می سازد . می سازد فعل ساده است .

  شخص فعل : هر فعل سه شخص دارد :  

   اول شخص ( گوینده )     دوم شخص ( شنونده )     سوم شخص ( دیگری ، غایب )

   که هریک هم مفرد و هم جمع دارد .

  هر گاه 6 صورت شخص فعل ( سه مفرد و سه جمع ) را صرف کنیم به آن ( ساخت فعل ) می گویند .

  نکته : کلماتی مانند : « رفتن  ، خوردن ، نوشتن ، گفتن ، بردن و ... » فعل نیستند . زیرا زمان و شخص

  فعل معینی ندارند .به این گونه کلمه ها « مصدر فعل » می گویند . فعل های مختلف از این کلمه ها

  گرفته می شوند .

  مثال : از مصدر « خوردن » فعل های : خوردم – خوردند – خواهم خورد و ... ساخته می شود .

  روش های تشخیص و تعیین جمله ها :

  1-       تعداد فعل های موجود در جمله یا عبارت :

  الف ) آشکار و کامل :     

  مثال :   محّمد به خیابان رفت .                    جدا شد یکی چشمه از کوه سار

  ب) کوتاه و مخفف :      

  مثال : آه ! کو بازوی پولادین و کو سر پنجه ی ایمان          چو دانی و پرسی سوالت خطاست

  ( کو ) مخفف کجاست       دانی مخفف ( می دانی )      پرسی مخفف می پرسی     ( خطاست ) مخفف خطا است

  ج) فعل های حذف شده :     برای پرهیز از تکرار فعل و زیبایی جمله .           

       من از بازار کیف خریدم و کفش . ( خریدم )

                                                  حذف فعل خریدم

              نه در باغ سبزی ، نه در باغ شخ                                   ملخ بوستان خوردو مردم ملخ 

                             حذف فعل ماند        حذف فعل ماند                                                     حذف فعل خورد

  از روی جمله یا جمله های قبل می توان فعل حذف شده را تشخیص داد .

  د) باید شبه جمله ها ( منادا و صوت ) را تشخیص دهیم .

  صوت : به کلمه هایی می گویند که برای بیان احساسات و عواطف انسان به کار می رود

  مهم ترین اصوات عبارتند از :

  ( آه ! – آفرین ! – وای ! – آخ ! – دریغا ! – خوشا ! – افسوس ! – به به ! )

  مثال :  آفرین بر بچه های پر تلاش !                                خوشا مرز ایران عنبر نسیم !

  منادا : کسی یا چیزی که او را مخاطب قرار می دهیم ( صدا می زنیم ) .

  نشانه های منادا عبارتند از :

  ( ای – یا – ایا – ا – ایّها ) که هرگاه پس از یکی از حرف های ندا اسمی بیاید منادا نامیده می شود .    

  یا خلیفه !         ای آموزگار !       حافظا !

  نکته : در شمارش تعداد جمله ها ، منادا نیز جمله به حساب می آید .

  مثال : سعدیا ! مرد نکونام نمیرد هرگز ( دو جمله )           یا رب ! نظر تو بر نگردد هرگز  ( دو جمله )

  |+| نوشته شده توسط سید حسین زره زاده در سه شنبه بیست و ششم آذر 1392 و ساعت 21:32 http://persianweblog.ir/bf/temp/portal-orange-2/pics/bullet.gif نظر بدهید

  منبع مطلب : s-m-m-sabeti-jodavi.blogfa.com

  مدیر محترم سایت s-m-m-sabeti-jodavi.blogfa.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  مدرسه ی مجازی

  ادبیات فارسی

  1. مصرع زیر چند جمله است؟                سعدیا مرد نکونام نمیرد هرگز

  الف) 2جمله                ب)3 جمله                ج)4 جمله                  د)5 جمله

  2. کدام گروه هم خانواده نیستند؟

  الف) اعجاز، معجزه، عجز                    ب) تحلیل، حلال، محلول                ج)علل، متعال، تعلل                      د)شعر، شاعر، شعور

  3.فعل کدام جمله با بقیه سازگار نیست؟

  الف) نرگس آمد.                          ب) هوا خنک شد.                ج)او گل کاشت.                                د) باد می وزد

  4.بیت زیر دارای چه آرایه  ای است؟            شبنم از روی گل برخاست                       گفت می خواهم آفتاب شوم

   الف) تشبیه                          ب) تشخیص                ج)مراعات نظیر              د)همه موارد

  5.املای کدام گزینه با توجه به معنا غلط است؟

  الف) مطبوعات: روزنامه ها                   ب) غوقا: فریاد، شلوغی            ج)نشاط: شور و شادی        د)مصحف: کتاب عزیز (قرآن)

  6.نهاد مصراع «زنگ تفریح را که زنجره زد» کد ام است؟

  الف) تفریح                          ب) زنگ                      ج)زنجره                                د)زنگ تفریح

  7. معنای واژه رغم در کدام گزینه آمده است؟

  الف) عدد                               ب) ناراحتی               ج)خلاف                            د)گونه

  8.کدام گروه کلمات هم آوا نیستند؟

  الف) سبا، صبا                          ب) قریب، غریب                ج)غرق، غرقه                     د)خوار، خار

  9. مفهوم «زود گردد با مراد خویش جفت» در کدام گزینه به طور دقیق آمده است؟

  الف) با جفت خود همدم می شو        ب) خیلی زود ازدواج می کند       ج)عبه مرادش می رسد                    د)خیلی زود به مرادش می رسد

  10. کدام گزینه در هنگام افزودن «ی»، حرف «گ» نمی گیرد؟

  الف) خانه                          ب) دیدن                   ج)زنده                          د)شایسته

  منبع مطلب : madresehmajazei.blogfa.com

  مدیر محترم سایت madresehmajazei.blogfa.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  حیدری : سوال ۱ چهار جمله ۱ سعدیا۲ مردنکونام نمیردهرگز ۳ مرده آن است ۴ نامش به نکویی نبرند

  ehsan87 : ۳جمله

  محنا : 4

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  وانیا 2 ماه قبل
  0

  سعدیا!مرد نکونام نمیرد هرگز؛

  -سعدیا!- مبادا هست و شبه جمله محسوب میشه پس یک‌جمله اینجا داریم،مرد نکونام نمیرد هرگز هم جمله دوم؛

  امیدوارم تونسته باشم مقداری کمکتون‌کنم،ممنونم میشم لایک کنید🙂💜

  ناشناس 4 ماه قبل
  0

  این ۴ جمله

  ناشناس 5 ماه قبل
  2

  از3 جمله تشکیل شده است

  شهرزاد 5 ماه قبل
  1

  نمیدونم میشه جواب بدین سوال یک رو

  فرزاد هیبتی 5 ماه قبل
  3

  عبارت زیر چند جمله دارد سعدیا مرد نکو نام نمیرد هرگز

  سارینا 5 ماه قبل
  0

  ۳ جمله

  Fati 5 ماه قبل
  0

  جوابش چی میشه

  شکیلا 6 ماه قبل
  2

  سلام لطفا جواباشم بزارین

  سکینه آگیش 6 ماه قبل
  1

  دوجمله

  ناشناس 6 ماه قبل
  0

  ممنون از مطالب مفید

  Hooria 9 ماه قبل
  1

  لطفا بگید چرا میگید مثلا ۲ جمله

  به نظر من ۴ جمله

  سعدیا ۱

  مرد نکونام نمیرد هرگز ۲

  مرده آن است ۳

  که نامش به نکویی نبرند۴

  ناشناس 1 سال قبل
  1

  جواب رو بوه

  ناشناس 1 سال قبل
  0

  3

  مراعات نظیر 1 سال قبل
  2

  سعدیا مرد نیکو نام نمیرد هرگز

  معاذ دهکان 1 سال قبل
  3

  گزینه ۲

  محنا 1 سال قبل
  6

  4

  ehsan87 1 سال قبل
  6

  ۳جمله

  ا 1 سال قبل
  3

  ۳ جمله است

  ث 1 سال قبل
  3

  ثق

  فریبا 1 سال قبل
  1

  دو جمله

  2
  1233 1 سال قبل

  صحیح

  ناشناس 1 سال قبل
  1

  جوابها

  حیدری 1 سال قبل
  6

  سوال ۱ چهار جمله ۱ سعدیا۲ مردنکونام نمیردهرگز ۳ مرده آن است ۴ نامش به نکویی نبرند

  ناشناس 1 سال قبل
  3

  سلام دوستان مطالب خوب بود ممنون .

  R 1 سال قبل
  3

  دو جمله

  تتتتتتت 1 سال قبل
  1

  نبنین

  مهدی 2 سال قبل
  3

  نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  برای ارسال نظر کلیک کنید