توجه : تمامی مطالب این سایت از سایت های دیگر جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران یا عدم رضایت مدیر سایت مطالب کپی شده توسط ایدی موجود در بخش تماس با ما بالای سایت یا ساماندهی به ما اطلاع داده تا مطلب و سایت شما کاملا از لیست و سایت حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

  سلول عصبی را تعریف کنید کلاس پنجم

  1 بازدید

  سلول عصبی را تعریف کنید کلاس پنجم را از سایت اسک 98 دریافت کنید.

  کلاس پنجم ما

  مفاهیم درس علوم تجربی پایه ی پنجم - دستگاه عصب (2 )

    با یاد و نام خدا

    سلام درس پنجم، ششم و هفتم کتاب علوم تجربی شما در باره ی بدن انسان، دستگاه عصب و خواس پنجگانه است. به همین علت در ابتدا مطالبی پیرامون این موضوعات برایتان روی وبلاگ می گذارم. این مطالب را از منابع مختلف تهیه کرده ام و آنهایی را که فکر می کردم برای شما مفید است روی وبلاگ می گذارم. شما می توانید با کمک اولیایتان در اینترنت جستجو کرده و مطالب بیشتری را پیدا کنید.

    مفاهیم درس علوم تجربی پایه ی پنجم - دستگاه عصب ( ۲ )

  ======================

  1- کارهایی که شخص انجام می دهد یا ارادی هستند (مانند از جا بلند شدن )یا غیر ارادی (مانند ترشح شیره ی معده ).

  2- تمام کارهایی که شخص انجام می دهد توسطدستگاه عصبکنترل می شوند. هماهنگی بین اندامهای مختلف بدن هم توسط دستگاه عصب انجام می شود.

  3- سلولهای عصبینِروننام دارند و کارشان انتقال پیامها است.

  4- دستگاه عصب از مغز ( مخ، مخچه و بصل النخاع )، نخاع و رشته های عصب تشکیل شده است.

  5- مخ بزرگترین بخش مغز است.

  6- تفکر، یادآوری خاطرات، انجام کارهای ارادی از کارهای مخ است.صحبت کردن و راه رفتن تحت کنترل مخ است.

  7- کار مخچه کنترل اعمال ماهیچه های مختلف بدن و نیز کنترل تعادل بدن است.

  8- بصل النخاع پایین ترین قسمت مغز و رابط بین نخاع و بقیه ی قسمتهای مغز است و کنترل کارهای غیرارادی مانند تنفس را برعهده دارد.

  9- نخاع مانند رشته ی سفیدی است که در درون ستون مهره ها جای داشته و رابط بین مغز و دیگر اندامهای بدن است.

  10- مشخصه ی مهم سلولهای عصبی این است که قدرت ترمیم خود را ندارند یعنی اگر آسیب ببینند، بهبود نمی یابند.

  11- بیماری   فلج اطفالکه در کودکی فرد را مبتلا می کند، یکی از عواملی است که به دستگاه عصبآسیب می رساند.

  12- عامل بیماری فلج اطفال یک نوع ویروس است.

  13- بجز فلج اطفال عوامل دیگری نیز سبب آسیب دستگاه عصب می شوند مانند تصادفات، ضربه هایی که به سر، گردن یا کمر فرد وارد می گردد مانند ضربه به سر که سبب خونریزی و فلج شدن بدن یا حتی مرگ هم می شود.

  14- سی و یک جفت عصب نخاعی،نخاع را به بخشهای مختلف بدن ( مانند شش، روده ها و ... ) وصل می کنند.

  15- دوازده جفت عصب به مغز ارتباط دارند ( ماننداعصاب بویایی ، چشایی و .... ) که به آنها عصب مغزی می گویند.

  منبع مطلب : kelase5-95.blogsky.com

  مدیر محترم سایت kelase5-95.blogsky.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  کلاس پنجم ما

  سوالات فصل پنجم علوم تجربی پایه ی پنجم : حرکت بدن

    با یاد و نام خدا

    سوالات فصل پنجم علوم تجربی پایه ی پنجم : حرکت بدن

  =============

  1- اگر بازو و ساعد خود را لمس کنید، چه چیزهایی را زیر پوست خود حس می کنید؟ بخشهای سخت و نرمی را حس می کنیم.

  2- فسمتهای نرمی کهزیر دست حس می کنید چه هستند؟ ماهیچه ها

  3- بخشهای سفتی کهزیر دست حس می کنید چه هستند؟ استخوان ها

  4- وقتی ساعد خود را خم می کنید، چه تفاوتی روی بازو و زیر آن حس می کنید؟ روی بازو برجسته و پشت آن صاف می شود.

  5- وقتی ساعد را خم می کنید، ماهیچه های روو زیر بازو چه تغییری می کنند؟ ماهیچه ی روی بازو کوتاه شده و ماهیچه ی پشت بازو کشیده می شود.

  6- استخوان ساعد چگونه به حرکت درمی آید؟ با حرکت دو ماهیچه ی روی بازو و ماهیچه ی پشت بازو.

  7- استخوان ساعد دست چه نام دارد؟ استخوان ساعد از دوبخش درشت نی و نازک نی درست شده است.

  8- استخوان ساق پا چه نام دارد؟ استخوان ساق پا هم مانند ساعد از دوبخش درشت نی و نازک نی درست شده است.

  9- ماهیچه چیست؟ ماهیچه همان گوشتی هستند که ما به عنوان غذا می خوریم.

  10- ماهیچه ها به ............... وصل هستند ( استخوانها ).

  11- وقتی ماهیچه کوتاه می شود چه اتفاقی می افتد؟ استخوانی را که به آن وصل است می کشد و استخوان به حرکت درمی آید.

  12- ماهیچه ها چه می کنند؟ ماهیچه ها کارهایی مانند دویدن، خندیدن، پلک زدن، تنفس، حرف زدن، راه رفتن و ...، را امکان پذیر می کنند.

  13- چند نوع ماهیچه داریم؟ سه نوع ماهیچه های اسکلتی، ماهیچه های قلب و ماهیچه های معده ( دستگاه گوارش ).

  14- ماهیچه های اسکلتی کدام ماهیچه ها هستند؟ ماهیچه هایی که به استخوانها وصل هستند و آنها را به حرکت درمی آورند. این ماهیچه ها ارادی هستند و با اراده ی ما حرکت می کنند مانند ماهیچه ای پا و دست.

  15- ماهیچه های قلب چه می کنند؟ خون را در رگها به حرکت درمی آورند.

  16- ماهیچه های معده ( دستگاه گوارش ) چه می کنند؟ به گوارش ( هضم ) غذا کمک می کنند.

  17- اگر انگشتان، زاتو و سر خود را لمس کنید، چه حس می کند؟ حس می کنیم زیر پوست سفت است که همان استخوانهای ما هستند.

  18- بخشهای مختلف بدن مانند سرو گردن، دست، پا و...، از تعدادی استخوان تشکیل شده اند.

  19- آیا استخوانها شکل و اندازهی یکسان دارند؟ خیر از تظر شکل و اندازه با هم تفاوت دارند.

  20- کار استخوانها چیست؟ اسکلت بدن را تشکیل داده و بخشهای مهم بدن مانند مغز، نخاع، قلب و ششها را محافظت می کنند.

  21- مغز به وسیله ی چه بخشی محافظت می شود؟ جمجمه

  22- نخاع به وسیله ی چه بخشی محافظت می شود؟ستون مهره ها

  23- قلب و ششها به وسیله ی چه بخشی محافظت می شود؟ دنده ها ( قفسه ی سینه )

  24- مجموع استخوانها چه چیزی را تشکیل می دهد؟ اسکلت درونی بدن.

  25- کار اسکلت استخوانی چیست؟ شکل بدن را به وجود می آورد.

  26- اگر تمام دست یا پا از یک استخوان تشکیل می شد چه می شد؟ ما نمی توانستیم به خوبی آنها را حرکت دهیم.

  27- مفصل چیست؟ جایی که دو استخوان به هم متصل می شوند مفصل گفته می شود.

  28- کار مفصل چیست؟ خم و راست شدن ( حرکت ) استخوانها را ممکن می سازد.

  29- چند مفصل را نام ببرید؟ آرنج، بازو، زانو، ران، انگشتان.

  30- اگر مفصل ها نبودند چه می شد؟ استخوانها نمی توانستد خم وراست شوند.

  31- ماهیچه ها چگونه به استخوانها وصل شده اند؟ به وسیله ی رشته های محکمی به نام زردپی.

  32- بخش نرم دو سراستخوان چه نام دارد؟ غضروف.

  33- درمفصل بین دو استخوان چه وجود دارد؟ غضروف.

  34- غضروف چه می کند؟ نمی گذارد استخوانها به هم برخورد کرده و درد ایجاد کنند.

  35- غضروف بین مهره های ستون مهره ها چه نام دارد؟ دیسک.

  36- در مفصل استخوانها چگونه به هم متصل شه اند؟ به وسیله ی رشته های محکمی به نام تاندون.

  37- اگر پشت گردن و کمر خود را لمس کنید چه حس می کنید؟ برجستگی هایی که همان ستون مهره ها هستند.

  38- نخاع کجا قرار دارد؟ مهره ها سوراخی دارند که وقتی روی هم قرار می گیرند مانند لوله ای می شود. نخاع درون این لوله قرار دارد.

  39- اگر نخاع آسیب ببیند چه می شود؟ بدن فلج شده یا حرکت آن کند می گردد.

  40- کار نخاع چیست؟ پیامهای مغز را به همه ی بدن می رساند.

  41- استخوان براثر ضربه ممکن است چه آسیبی ببیند؟ ممکن است بشکند یا ترک بردارد.

  42- برای این که استخوان آسیب دیده درست جوش بخورد و ترمیم شود چه باید کرد؟ باید به پزشک مراجعه کرده و پس از عکسبرداری، آن را گچ گرفته یا آتل بندی کنند. پس آز آن باید مدتی از حرکت دادن آن خودداری کرد تا کاملا بهبود پیدا کند.

  43- استخوان از چه ساخته شده است؟ استخوان زنده است و از مواد محکمی ساخته شده است.

  44- چه کنیم تا استخوانهایمان خوب رشد کرده و محکم شوند؟ لبنیات ( شیر و فرآورده های آن ) بخوریم و به میزان کافی در مقابل نور خورشید قرار بگیریم.

  45- برای اینکه ستون مهره هایتان آسیب نبیند چه باید بکنید؟ پشت میز صاف بنشینیم . کیف را روی دو شانه ی خود قرار دهیم. هنگام راه رفتن کمر خود را خم نکنیم. از برداشتن بار سنگین خودداری کنیم. هنگامی که در اتومبیل نشسته ایم کمربند ایمنی را ببندیم تا براثر تصادف آسیب کمتری ببینیم.

  46- مغز چه می کند؟ مغز مانند یک فرمانده تمام فعالیتهای بدن را کنترل می کند حتی زمانی که خواب هستیم، مغز به کار خود ادامه می دهد.

  47- کار نخاع چیست؟ نخاع نیز در کنترل فعالیتهای بدن به مغز کمک می کند.

  48- چند تا از کارهای مغز را نام ببرید؟ یادگیری درس، یادآوری مطالب، حل مسئله، تنظیم ضربان قلب در حالتهای مختلف، تنظیم تعداد دم و بازدم ( تنفس ).

  49- عصب چیست؟ رشته های نازکی هستند که در سراسر بدن پراکنده اند و با مغز و نخاع ارتباط دارند.

  50- کار عصب ها چیست؟ فرمانهای مغز و نخاع را به تمام بدن می رسانند یا از قسمتهای مختلف بدن پیامهایی را به مغز می رسانند.

  51- سلولهای عصبی از نظر شکل جه فرقی با دیگر سلولهای بدن دارند؟ سلولهای عصبی برخلاف دیگر سلولها، دراز و باریک هستند تا فرمانهای مغز و نخاع را بهتر به همه ی اندامهای بدن برسانند.

  52- یک مثال برای یکی از کارهای مغز بزنید؟ فرض کنید در خیابان راه می روید، اتومبیلی را را می بینید یا صدای بوق آن را می شنوید. مغز به ماهیچه های پاهایتان فرمان می دهد که با سرعت بیشتری حرکت کرده و شما را از خیابان عبوردهند.

  +++++++++   

  سوالاتی برای یادگیری بیشتر :

  1- کار استخوانها چیست؟

  الف- به بدن شکل می دهند

  ب- تکیه گاهی برای اندامهای نرم بدن و ماخیچه ها هستند.

  پ- انقباض ماهیچه ها را تقویت کرده سب حرکت بدن می شوند.

  ت- اندامهای حیاتی مانند مغز، قلب، ششها و نخاع را محافظت می کنند.

  ج- محل ذخیره ی کلسیم و تولید سلولهای خونی هستند.

  2- استخوان ساق دست با استخوان بازو چه فرقی دارد؟ استخوان ساق دست از دو استخوان ولی استخوان بازو از یک استخوان تشکیل شده است.

  3- استخوان ساق پا با استخوان ران چه فرقی دارد؟ استخوان ساق پا از دو استخوان ولی استخوان ران از یک استخوان تشکیل شده است.

  4- دوتکه بودن استخوان ساق دست و پا چه فایده ای دارد؟ سبب می شود که ساق دست و پا بتوانند به دور خود چرخش کمی داشته باشند.

  5- سلولها چگونه زیاد می شوند؟ سلولها با تقسیم شدن زیاد می شوند.

  6- کدام سلولهای بدن تقسیم نمی شوند؟ سلولهای عصبی.

  7- چرا اگر نخاع آسیب دید بهبود پیدا نمی کند؟ چون سلولهای نخاع و سلول سایر بخشهای دستگاه عصب، تفسیم نمی شوند.

  8- سلولهای عصبی چه نام دارند؟ نرون.

  9- با یک مثال وضعیت مغزدر بدن را شرح دهید؟ مغز مانند مرکزتلفن یک شهر است و بخشهای مختلف بدن مانند تلفن هایی هستند که توسط سیم ( رشته های عصب ) با مرکز تلفن ( مغز ) ارتباط دارند. از طریق سیم ها مرکز می تواند با تلفن های مختلف تماس گرفته یا تلفتهای مختلف با مرکز در ارتباط باشند.

  نکات مهم :   

  1- حرکت هر استخوان نتیجه ی حرکت دو ماهیچه ی متقابل است یعنی هرگاه استخوانی حرکت می کند، حتما دو ماهیچه که مقابل هم قرار دارند آنرا به حرکت درمی آورند.

  2- خوردن شیرو گوشت به رشد ماهیچه ها کمک می کنند.

  3- ورزش ماهیچه ها را نیرومند می کند.

  4- پزشکان توصیه می کنند که برای استحکام استخوانهایمان، روزی یک لیوان شیر بنوشیم.

  توجه : تنها به این سوالات اکتفا نکنید و حتما کتاب درسی خود را نیز به دقت بخوانید.

  منبع مطلب : kelase5-95.blogsky.com

  مدیر محترم سایت kelase5-95.blogsky.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  درباره مغز و نخاع، علوم پنجم دبستان

  درباره مغز و نخاع، علوم پنجم دبستان

  مغز و نخاع با هم سیستم عصبی مرکزی را تشکیل می دهند. این سیستم پیچیده بخشی از کارهایی است که ما انجام می دهیم. مغز به عنوان فرمانده بدن کارهایی را که ما انتخاب می کنیم انجام دهیم – مانند راه رفتن و صحبت کردن – و کارهایی که بدن ما به طور خودکار انجام می دهد – مانند تنفس و هضم غذا کنترل می کند. سیستم عصبی مرکزی درگیر حواس ماست- دیدن ، شنیدن ، لمس کردن ، چشیدن و بو کردن و همچنین احساسات ، افکار و حافظه ما.

  دستگاه عصبی از چه قسمت هایی تشکیل شده است؟

  سیستم عصبی در انسان از مغز، نخاع، اندام‌‌های حسی و تمام نورون‌‌هایی ساخته شده است که به عنوان کانال‌‌های ارتباطی بین ارگان‌‌های مختلف بدن فعالیت می‌کنند.

  سیستم عصبی انسان در درجه اول از یک نوع سلول واحد به نام «نورون» (Neuron) ساخته شده است. به نورون‌ها، سلول‌‌های عصبی نیز گفته می‌شود. سیستم عصبی از تعداد بسیاری نورون تشکیل شده است. نورون‌ها از یک جسم سلولی مرکزی و تعدادی اجزای گسترش یافته به نام‌های آکسون (آسه)، پایانه‌های سیناپسی و دندریت‌ها ساخته شده‌ا‌ند. (سلول: یاخته)

  مغز یک توده نرم و اسفنجی از سلولهای عصبی و بافت پشتیبان است که سه بخش عمده دارد: مخ ، مخچه و ساقه مغز.  این قسمت ها با هم کار می کنند اما هرکدام کارکردهای خاصی دارند.

  مخ، بزرگترین قسمت مغز ، بیشتر جمجمه فوقانی را پر می کند. دارای دو نیمه است به نام نیمکره چپ مغز و نیمکره راست مغز. مغز از اطلاعات حواس ما استفاده می کند تا بداند چه چیزی در اطراف ما اتفاق می افتد و به بدن ما می گوید که چگونه پاسخ دهد. نیمکره راست ماهیچه ها را در سمت چپ بدن کنترل می کند و نیمکره چپ ماهیچه ها را در سمت راست بدن کنترل می کند. این بخش از مغز همچنین گفتار و احساسات و همچنین خواندن ، تفکر و یادگیری را کنترل می کند.

  مخچه 2

  مخچه ، زیر مغز در پشت مغز ، تعادل و اقدامات پیچیده مانند راه رفتن و صحبت کردن را کنترل می کند.

  ساقه مغز، مغز را با نخاع متصل می کند. این قسمت گرسنگی و تشنگی و برخی از اساسی ترین عملکردهای بدن مانند دمای بدن ، فشار خون و تنفس را کنترل می کند.

  حالا که فهمیدیم مغز توده نرم و اسفنجی است، پس چطور آسیب نمی بیند؟

  همانطور که در قسمت قبل بیان کردیم، مغز توسط استخوان های جمجمه و با پوشاندن سه غشای نازک به نام مننژ محافظت می شود. مغز همچنین توسط مایع مغزی نخاعی احاطه شده و محافظت می شود. مایع مغزی نخاعی مواد مغذی را از خون به مغز می آورد و مواد زائد را از مغز خارج می کند.

  وظایف سیستم عصبی

  عصب مرکزی

  سیستم عصبی مرکزی

  مغز و نخاع سیستم عصبی مرکزی را تشکیل می دهند.

  عصب محیطی

  سیستم عصبی محیطی

  سیستم عصبی محیطی از ۱۲ جفت رشته عصبی مغزی به همراه ۳۱ جفت رشته عصبی نخاعی تشکیل شده است. بنابراین، سیستم عصبی محیطی شامل نورون‌هایی در اندام‌های حسی، تمام اعصاب حسی و تمام اعصاب حرکتی است که به نقاط مختلف بدن پیام ارسال می‌کنند.

  مغز و نخاع انسان

  مغز و ستون فقرات

  نخاع از دسته الیاف عصبی تشکیل شده است. از طریق کانال هایی در مرکز استخوان های ستون فقرات از پایین به سمت مغز می آید. همانطور که گفتیم استخوان های ستون فقرات از نخاع محافظت می کنند. مانند مغز ، نخاع توسط مننژها پوشانده شده و توسط مایع مغزی نخاعی احاطه می شود.

  اعصاب نخاعی در بیشتر قسمتهای بدن مغز را با اعصاب پیوند می دهد. اعصاب دیگر مستقیماً از مغز به چشم، گوش و سایر قسمتهای سر منتقل می شوند. این شبکه اعصاب حامل پیامهایی بین مغز و بقیه بدن است.

  منبع مطلب : shabahang.ir

  مدیر محترم سایت shabahang.ir لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  مرینت : سلول های عصبی را تعریف کنید؟؟

  سارینا : این رشته ها در سراسر بدن ما پخش هستند کار ان ها گرفتن پیام از اندام ها و رساندن به مغز و گرفتن فرمان از مغز و نخاع ورساندن به سایر اندام ها است

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  ناشناس 14 روز قبل
  0

  وظیفه‌ی سلول عصبی چیست

  ناشناس 14 روز قبل
  0

  وظیفه‌ی سلول عصبی چیست چند بند

  ناشناس 14 روز قبل
  -1

  مکان تشکیل فسیل پروانه از فسیل حلزون.................... است

  ناشناس 27 روز قبل
  2

  وظیفه ی سلول عصبی چیست؟؟

  حامد 2 ماه قبل
  1

  تعریف سلول

  زهرا 6 ماه قبل
  0

  ممنون می شم بگید

  زهرا 6 ماه قبل
  0

  من خودمم نمی دو نم می خواستم بدونم

  محمد یونس 7 ماه قبل
  0

  سلول عصبی چه فایده دارد

  ناشناس 7 ماه قبل
  1

  وظیفه ی سلول عصبی انتقال پیام ها است

  هانیه 10 ماه قبل
  0

  وظیفه سلول عصبی چیست

  0
  مهنا 7 ماه قبل

  منم همین رو می خوام ولی نمی یاد

  خدیجه 11 ماه قبل
  0

  سلول تعریف کنید

  ناشناس 11 ماه قبل
  -1

  سلول عصبی تعریف کنید

  0
  رضا 3 روز قبل

  سلول عصبی

  الینا 11 ماه قبل
  1

  وظیفه ی عصب چیست؟

  مرینت 11 ماه قبل
  3

  سلول های عصبی را تعریف کنید؟

  5
  سارینا 11 ماه قبل

  این رشته ها در سراسر بدن ما پخش هستند کار ان ها گرفتن پیام از اندام ها و رساندن به مغز و گرفتن فرمان از مغز و نخاع ورساندن به سایر اندام ها است

  مرینت 11 ماه قبل
  6

  سلول های عصبی را تعریف کنید؟؟

  مهدی 12 ماه قبل
  2

  نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  2
  زهرا 6 ماه قبل

  اوکی

  برای ارسال نظر کلیک کنید