توجه : تمامی مطالب این سایت از سایت های دیگر جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران یا عدم رضایت مدیر سایت مطالب کپی شده توسط ایدی موجود در بخش تماس با ما بالای سایت یا ساماندهی به ما اطلاع داده تا مطلب و سایت شما کاملا از لیست و سایت حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

  سه شی که جرم انها یک کیلوگرم باشد

  1 بازدید

  سه شی که جرم انها یک کیلوگرم باشد را از سایت اسک 98 دریافت کنید.

  مسئله کیلوگرم و..

  مسئله های زیر را حل کنید

  1) جرم یک قوطی پر از روغن 5 کیلوگرم است اگر جرم روغن 4750 گرم باشد . جرم قوطی چقدر است ؟

  2) مادر زهرا 2 کیلو و 500 گرم شیرینی خرید . اگر مهمانها 1 کیلو و 250 گرم آنرا خورده باشند . چند گرم  شیرینی باقی مانده است ؟

  3) جرم نوزادی 450 گرم از 4 کیلو بیشتر است . جرم این نوزاد چقدر است ؟

  4 ) جرم کودکی با لباس 6 کیلو و 300 گرم است . اگر جرم لباس او 400 گرم باشد . جرم کودک چقدر است ؟

  5) جرم یک پاکت پرتقال 3 کیلو و 200 گرم است . جرم پاکت سیب 500 گرم از جرم پاکت پرتقال سبکتر است . جرم پاکت سیب چقدر است ؟ چرم دو پاکت روی هم چقدر است ؟

  6) جرم یک ظرف پر از پنیر 1500 گرم است . اگر جرم ظرف خالی 250 گرم باشد . جرم پنیر چند کیلوگرم و چند گرم است ؟

  7 ) جرم یک کیلوگرم آهن بیشتر است یا جرم یک کیلو گرم پنبه ؟

  8 ) جرم یک گربه 2475 گرم است جرم این گربه چند کیلوگرم و چند گرم است ؟

  9) یک هنداونه در یک کفه ترازو گذاشتیم و یک وزنه 3 کیلوگرمی در کف دیگر آن گذاشتیم . برای آنکه ترازو میزان بایستد 2 وزنه 100 گرم در کفه ای که هندوانه بود ، قرار دادیم . وزن هندوانه چقدر است ؟

  10) اگر جرم یک مداد 7 گرم باشد ، جرم سه مداد چقدر است ؟

  11) سه وزنه کمتر از یک کیلوگرم نام ببر ؟

  12) جرم نوزادی از 3 کیلوگرم 145 گرم کمتر است . جرم نوزاد چند کیلوگرم و چند گرم است ؟

  13) جرم 4 بسته 250 گرمی کره چقدر میشود ؟

  14) جرم 3 بسته نیم کیلوئی پنیر چقدر می شود ؟

  15) پدر 5 کیلوگرم و 500 گرم هلو و زردآلو خریده است . اگر جرم هلو 3 کیلو 800 گرم باشد . جرم زردآلو چقدر است ؟

  16) جرم یک بسته شکر 450 گرم است . جرم 3 بسته شکر چقدر است ؟

  17) مادر در سبد خرید خود 1 کیلوگرم سبزی و 2 کیوگرم خیار و یک بسته نیم کیلویی چای دارد . جرم خرید های داخل سبد چقدر است ؟

  18) مغازه دار برای اندازه گیری جرم یک جعبه پرتقال از 3 وزنه یک کیلوگرمی و یک وزنه 500 گرمی و دو وزنه 100 گرمی استفاده کرد . جرم این جعبه پرتقال چقدر است ؟

  19) مادر 1800 گرم شکر و 2100 گرم قند خرید ه است . او چند کیلوگرم قند و شکر خریده است ؟

  20) در یک کارگاه نجاری از یک تنه درخت 8700 گرمی ، یک صندلی به جرم 5 کیلوگرم و 600 گرم ساختند . چه مقدار از چوب از تنه درخت موقع ساخت صندلی کم شده است ؟

  21) جرم یک گلدان 75 گرم کمتر از 3 کیلوگرم است . جرم گلدان چقدر است ؟

  22) جرم یک هندوانه 900 گرم از جرم یک خربزه با جرم 2 کیلوگرم و 200 گرم ، بیشتر است . جرم هندوانه چقدر است ؟

  23) جرم ده بسته 100 گرمی کشمش چقدر است ؟

  24) در یک کفه ترازو یک سنگ 2 کیلوگرمی و در کفه دیگر مقداری انگور و یک سنگ 150 گرمی باشد . و ترازو میزان ایستاده باشد . جرم انگور چقدر است ؟

  25) یک بسته چای 500 گرم وزن دارد . چند بسته چای یک کیلوگرم میشود ؟

  26) 6 بسته صدگرمی چای داریم . چند بسته صدگرمی دیگر لازم است تا 1 کیلوگرم چای داشته باشیم ؟

  27) 1500 گرم چند نیم کیلوگرم است ؟

  28) در یک کیسه 2 کیلوگرم عدس است . در کیسه دوم دو برابر کیسه اول عدس داریم و در کیسه سوم 4 برابر کیسه اول عدس داریم  . در این سه کیسه روی هم چند کیلوگرم عدس است ؟

  29) جرم یک جعبه قند 4 کیلوگرم است . اگر ما فقط سنگ های 500 گرمی داشته باشیم . برای اینکه ترازو میزان بایستد به چند سنگ 500 گرمی نیاز داریم ؟

  30) چند قالب کره 250 گرمی می شود ا کیلوگرم ؟

  31) 4 بسته 25 گرمی و 5 بسته نیم کیلویی پنیر و 4 کیلو و 600 گرم روغن روی هم چند گرم است ؟

  برگرفته از سایت انجمن ریاضی

  منبع مطلب : amoozeshe-ebtedai.blogfa.com

  مدیر محترم سایت amoozeshe-ebtedai.blogfa.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  نمونه سوالات ریاضی پایه سوم ابتدایی

  6 )    1 کیلوگرم = .............. نیم کیلوگزم

   7 )    4654 گرم = .............. کیلوگرم و .............. گرم

  8 )    3 کیلوگرم = .............. نیم کیلوگرم

   9 )    2 کیلو گرم و 4 گرم = .............. گرم

   10)    5 کیلوگرمو 135 گرم = .............. گرم

   11)   5008 گرم = .............. کیلوگرم و .............. گرم

  12)   نیم کیلوگرم = .............. گرم

   13)   دو نیم کیلوگرم و 500 گرم = .............. گرم

   14)    یک کیلوگرم = دوتا .............. گرم

   15)    2 کیلوگرم = .............. صدگرم

   16)    350 گرم و 650 گرم روی هم = .............. کیلوگرم

  1) برای اندازه گیری جرم میوه ها از واحد .............. استفاده می کنیم .

   2) برای اندازه گیری جرم طلا از واحد .............. استفاده می کنیم .

   3) ترازو وسیله ای برای اندازه گیری .............. است .

   4) برای اندازه گیری جرم از وسیله ای بنام .............. استفاده می کنیم .

   5) با واحد .............. و .............. جرم را اندازه می گیریم .

    با کلمه مناسب ( سنگین تر _ برابر _ سبک تر ) جای خالی را پر کنید

   1)   یک دفتر 40 برگ از یک دفتر 100 برگ .............. است .

   2)   یک گربه از موش .............. است .

   3)   1000 گرم با دو نیم کیلوگرم ..............‌است .

   4)   سنگ 3000 گرمی از سنگ 4 کیلوگرمی .............. است .

   5) یک مداد از یک آجر .............. است .

   6) جرم یک لیوان پر از آب .............. از جرم یک لیوان خالی است .

  منبع مطلب : hasanzade.blogfa.com

  مدیر محترم سایت hasanzade.blogfa.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  نمونه سوالات درس ریاضی - (جرم وکیلو گرم)

   کیلوگرم و گرم   

    این عبارتها را کامل کنید

  1 )    2 کیلوگرم =  .............. گرم

  2 )    5000 گرم = .............. کیلوگرم

  3 )   4 کیلوگرم و 50 گرم = .............. گرم

  4 )    1000 گرم = .............. نیم کیلو گرم

  5 )    1کیلوگرم = .............. صدگرم

  6 )    1 کیلوگرم = ..............  نیم کیلوگزم

  7 )    4654 گرم = .............. کیلوگرم و .............. گرم

  8 )    3 کیلوگرم = .............. نیم کیلوگرم

  9 )    2 کیلو گرم و 4 گرم = .............. گرم

  10)    5 کیلوگرم و 135 گرم = .............. گرم

  11)   5008 گرم = .............. کیلوگرم و .............. گرم

  12)   نیم کیلوگرم = .............. گرم

  13)   دو نیم کیلوگرم و 500 گرم =  ..............  گرم 

  14)    یک کیلوگرم = دوتا  .............. گرم

  15)    2 کیلوگرم =  .............. صدگرم

  16)    350 گرم و 650 گرم روی هم =  .............. کیلوگرم

  کیلوگرم و گرم  

   

  در جای خالی کلمه مناسب بنویسید

  1)   برای اندازه گیری جرم میوه ها از واحد .............. استفاده می کنیم .

  2)   برای اندازه گیری جرم طلا از واحد .............. استفاده می کنیم .

  3)   ترازو وسیله ای برای اندازه گیری .............. است .

  4)   برای اندازه گیری جرم از وسیله ای بنام  .............. استفاده می کنیم .

  5)   با واحد  .............. و  ..............  جرم را اندازه می گیریم .

  با کلمه مناسب ( سنگین تر _ برابر _ سبک تر ) جای خالی را پر کنید

  1)   یک دفتر 40 برگ از یک دفتر 100 برگ .............. است .

  2)   یک گربه از موش .............. است .

  3)   1000 گرم با دو نیم کیلوگرم ..............‌است .

  4)   سنگ 3000 گرمی از سنگ 4 کیلوگرمی .............. است .

  5)   یک مداد از یک آجر .............. است .

  6)   جرم یک لیوان پر از آب  .............. از جرم یک لیوان خالی است .

  کیلوگرم و گرم   

  مسئله های زیر را حل کنید

  1) جرم یک قوطی پر از روغن 5 کیلوگرم است اگر جرم روغن 4750 گرم باشد .

  جرم قوطی چقدر است ؟

  2) مادر زهرا 2 کیلو و 500 گرم شیرینی خرید . اگر مهمانها 1کیلو و 250 گرم

  آنرا خورده باشند . چند گرم  شیرینی باقی مانده است ؟

  3) جرم نوزادی 450 گرم از 4 کیلو بیشتر است . جرم این نوزاد چقدر است ؟

  4 ) جرم کودکی با لباس 6 کیلو و 300 گرم است . اگر جرم لباس او

  400 گرم باشد . جرم کودک چقدر است ؟

  5) جرم یک پاکت پرتقال 3 کیلو و 200 گرم است . جرم پاکت سیب 500

  گرم از جرم پاکت پرتقال سبکتر است . جرم پاکت سیب چقدر است ؟

  جرم دو پاکت روی هم چقدر است ؟

  6) جرم یک ظرف پر از پنیر 1500 گرم است . اگر جرم ظرف خالی

  250 گرم باشد . جرم پنیر چند کیلوگرم و چند گرم است ؟

  7 ) جرم یک کیلوگرم آهن بیشتر است یا جرم یک کیلو گرم پنبه ؟

  8 ) جرم یک گربه 2475 گرم است جرم این گربه چند کیلوگرم

  و چند گرم است ؟

  9) یک هنداونه در یک کفه ترازو گذاشتیم و یک وزنه 3 کیلوگرمی

  در کف دیگر آن گذاشتیم . برای آنکه ترازو میزان بایستد 2 وزنه

  100 گرم در کفه ای که هندوانه بود ، قرار دادیم . وزن هندوانه چقدر است ؟

  10) اگر جرم یک مداد 7 گرم باشد ، جرم سه مداد چقدر است ؟

  11) سه وزنه کمتر از یک کیلوگرم نام ببر ؟

  12) جرم نوزادی از 3 کیلوگرم 145 گرم کمتر است . جرم نوزاد چند کیلوگرم

  و چند گرم است ؟

  13) جرم 4 بسته 250 گرمی کره چقدر میشود ؟

  14) جرم 3 بسته نیم کیلوئی پنیر چقدر می شود ؟

  15) پدر 5 کیلوگرم و 500 گرم هلو و زردآلو خریده است . اگر جرم هلو

  3 کیلو 800 گرم باشد . جرم زردآلو چقدر است ؟

  16) جرم یک بسته شکر 450 گرم است . جرم 3 بسته شکر چقدر است ؟

  17) مادر در سبد خرید خود 1 کیلوگرم سبزی و 2 کیوگرم خیار و یک بسته

  نیم کیلویی چای دارد . جرم خرید های داخل سبد چقدر است ؟

  18) مغازه دار برای اندازه گیری جرم یک جعبه پرتقال از 3 وزنه یک کیلوگرمی

  و یک وزنه 500 گرمی و دو وزنه 100 گرمی استفاده کرد . جرم این

  جعبه پرتقال چقدر است ؟

  19) مادر 1800 گرم شکر و 2100 گرم قند خرید ه است . او چند

  کیلوگرم قند و شکر خریده است ؟

  20) در یک کارگاه نجاری از یک تنه درخت 8700 گرمی ، یک صندلی

  به جرم 5 کیلوگرم و 600 گرم ساختند . چه مقدار از چوب از تنه درخت

  موقع ساخت صندلی کم شده است ؟

  21) جرم یک گلدان 75 گرم کمتر از 3 کیلوگرم است . جرم گلدان چقدر است ؟

  22) جرم یک هندوانه 900 گرم از جرم یک خربزه با جرم 2 کیلوگرم و 200 گرم ،

  بیشتر است . جرم هندوانه چقدر است ؟

  23) جرم ده بسته 100 گرمی کشمش چقدر است ؟

  24) در یک کفه ترازو یک سنگ 2 کیلوگرمی و در کفه دیگر مقداری انگور

  و یک سنگ 150 گرمی باشد . و ترازو میزان ایستاده باشد .

  جرم انگور چقدر است ؟

  25) یک بسته چای 500 گرم وزن دارد . چند بسته چای یک کیلوگرم میشود ؟

  26) 6 بسته صدگرمی چای داریم . چند بسته صدگرمی دیگر لازم است تا 1

  کیلوگرم چای داشته باشیم ؟

  27) 1500 گرم چند نیم کیلوگرم است ؟

  28) در یک کیسه 2 کیلوگرم عدس است . در کیسه دوم دو برابر کیسه اول

  عدس داریم و در کیسه سوم 4 برابر کیسه اول عدس داریم  . در این سه

  کیسه روی هم چند کیلوگرم عدس است ؟

  29) جرم یک جعبه قند 4 کیلوگرم است . اگر ما فقط سنگ های 500 گرمی

  داشته باشیم . برای اینکه ترازو میزان بایستد به چند سنگ 500 گرمی نیاز داریم ؟

  30) چند قالب کره 250 گرمی می شود ا کیلوگرم ؟

  31) 4 بسته 25 گرمی و 5 بسته نیم کیلویی پنیر و 4 کیلو و 600 گرم روغن

  روی هم چند گرم است ؟

  کیلوگرم و گرم   

  سوالهای تستی

  1) با ترازو می توانیم .............. دو چیز را مقایسه کنیم .

  الف) حجم                                         ج  ) جرم

  ب  ) قد                                             د  ) وزن

  2) کدام جمله درست است وقتی کفه ترازو میزان بایستد

  الف) جرم وزنه یک کفه ترازو برابر با جرم جسم کفه دیگر است 

  ب  ) حجم دو جسم مساوی است 

  ج  ) جرم جسم بیشتراز جرم وزنه ها است 

  د  ) جرم وزنه ها بیشتر از جرم جسم است

   3) یک وزنه نیم کیلویی با کدام وزنه زیر برابر است

  الف) دو تا 250 گرمی                            ج  ) یک 500 گرمی

  ب  ) 5 صدگرمی                                   د  ) هر سه مورد

  کیلوگرم و گرم   

  با توجه به شکل جرم میوه را مشخص کنید

  با توجه به شکل جرم میوه را مشخص کنید 

  با توجه به شکل جرم میوه را مشخص کنید 

  با توجه به شکل جرم میوه را مشخص کنید

  با توجه به شکل جرم میوه را مشخص کنید

  1-عددهای زیر را با رقم و با حروف بنویس:

  -------------------------------------------------------------------------

  2- کدام یک از عددهای زیر به 1000 نزدیک تر است . دور آن خط بکش.

  ۹۹۸ 879 897 798

  -------------------------------------------------------------------------

  3- تفریق کن ودرستی آن را امتحان کن.

  580

  437

  -

  ------------------------------------------------------------------------------------------------

  4- برای عدد زیر شکل بکش ودر جدول بنویس.

  2405

  ------------------------------------------------------------------------------------------------

  5- دبستان شهید خداقلی 476 دانش آموز دارد که 45 نفر آن ها کلاس پنجم و49 نفر

  آن ها کلاس چهارم هستند. درکلاس چهارم وپنجم چند نفر دانش آموز

  است؟ در کلاس های اول و دوم وسوم چند دانش آموز درس می خوانند؟

  ------------------------------------------------------------------------------------------------

  6- با چهار رقم (3و7و0و6) بزرگ ترین وکوچک ترین عدد چهاررقمی را بنویس .

  ........................... ..........................

  ------------------------------------------------------------------------------------------------

  7- مقایسه کن وعلامت مناسب بگذار:

  7095    ۸۷7           ۳×۴      ۳+۳+۳+۳         ۵۸-۷۰      49+11

  ........................................................................................................................

  8- در جاهای خالی عدد مناسب بنویس:

  5هزارتایی و 8یکی و 9صدتایی می شود ...........

  ...... یکی و......... صدتایی و ........ هزارتایی و....... ده تایی می شود 4796

  17 یکی و 5 ده تایی برابر است با ..........

  9- به سوالات زیر پاسخ بده :

  6 کیلومتر چند متر است؟...... متر

  9052 مترچند کیلومتر وچند متر است ؟

  8کیلومترو 6مترچند متر است؟

  ------------------------------------------------------------------------------------------------

  10- هر مکعب از ............. درست شده است .

  ------------------------------------------------------------------------------------------------

  11- جمع زیر را انجام بده ودرستی آن را امتحان کن:

  450

  89+

  34+

  ------------------------------------------------------------------------------------------------

  12- از 4009 تا 4015به ترتیب بنویس :

  ------------------------------------------------------------------------------------------------

  13- مادرفاطمه 5 اسکناس هزارتومانی و 7 اسکناس صد تومانی و4اسکناس ده

  تومانی به او داد. مادر فاطمه چند تومان به او داده است؟

  -----------------------------------------------------------------------------------------------

  - ارزش مکانی هر یک از رقم هایی را که زیر آن ها خط کشیده شده بنویس-

  8 و5  و9

  805     906       3792    8958

  ......................................................................................................................................

  ۱۵- زهرا دیروز 765 تومان خرج کرده است . امروز 370 تومان خرج کرده است.

  حالا برای او 456 تومان مانده است . فکر می کنی زهرا چند تومان پول داشته

  است ؟

  .................................................................................................................................

  ۱۶- اعداد زیر را به ترتیب از کوچک به بزرگ مرتًب کن :

  8254-8542-8245-8425-8945

  .......................................................................................................................................

  ۱۷- برای اندازه گیری بین شهرها از واحدی به نام .............. استفاده

  می کنیم.که برابر با....... متر است .

  ......................................................................................................................................

  ۱۸- سه چیز در محیط اطراف خود نام ببر که به شکل مکعب مستطیل باشد .

  ....................................................................................................................................

  ۱۹- عددهای نوشته نشده را بنویس.

  ............- 2009-..........- 2007 -.................

  ۲۰- تفریق زیر را انجام بده امتحان را فراموش نکن .

  3056

  1435 -

  ..........................................................................................................

  ۲۱- در تفریقی عدد دوم 520وباقی مانده ی آن 390 می باشد . عدد

  اول آن چند می باشد ؟

  ....................................................................................................................................

  ۲۲- قطاری 686 مسافر داشت. در ایستگاه اول 184 مسافر ودر ایستگاه دوم

  390 مسافر پیاده شدند. روی هم چند نفر پیاده شدند؟ چند نفر در داخل

  قطار باقی ماندند؟

  ...........................................................................................................................

  ۲۳- یک شکل مستطیل ویک لوزی بکش.

  ...........................................................................................................................

  ۲۴- برای جمع های زیر شکل بکش ودر جای خالی عدد مناسب بنویس.

  ......=3+10=5+8

  ......=...+10=9+6

  ...........................................................................................................................

  ۲۵- یک عدد چهار رقمی بنویس که صدگانش 9ویکانش 5ودهگانش 1 باشد. ....................

  ...........................................................................................................................

  ۲۶-با دو رقم (7و4) هر چه می توانی عدد دو رقمی بنویس.

  منبع مطلب : amoozgaremadrese.blogfa.com

  مدیر محترم سایت amoozgaremadrese.blogfa.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  سحر 18 روز قبل
  -2

  شی هایی که یک کیلوگرم باشه

  ناشناس 8 ماه قبل
  0

  جرم یک هندوانه با واحد کیلو گرم ۷/۹کیلو گرم است

  محمد 8 ماه قبل
  0

  جرم یک هندوانه با واحد کیلو گرم ۷/۹کیلو گرم است

  محمد 8 ماه قبل
  0

  جرم یک هندوانه با واحد کیلو گرم ۷/۹کیلو گرم است

  ملینا معظمی 1 سال قبل
  0

  اگر ما از شما چیزی خواستیم یا مثلا میگیم جواب صفحه ی 22 همگام با ریاضی امّا ما جواب کتاب ریاضی. را میارید لطفا عکس همان همگام را بیارید نه کتاب خدانگهدار

  مهدی 2 سال قبل
  -1

  نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  برای ارسال نظر کلیک کنید