توجه : تمامی مطالب این سایت از سایت های دیگر جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران یا عدم رضایت مدیر سایت مطالب کپی شده توسط ایدی موجود در بخش تماس با ما بالای سایت یا ساماندهی به ما اطلاع داده تا مطلب و سایت شما کاملا از لیست و سایت حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

  سه مورد از ویژگی های پیامبران دینی نهم

  1 بازدید

  سه مورد از ویژگی های پیامبران دینی نهم را از سایت اسک 98 دریافت کنید.

  پیام آسمان نهم درس 1تا5

  7- پیامبران،سعادت انسان ها را در... می دانند.

  8- این سخن امیرالمؤمنین علیه السلام اشاره به چیست؟«ازاصحاب حضرت محمد صلی الله علیه وآله  آنان که حافظان دین ورازداران اوهستند،می دانند که هرگزازفرمان خداوپیامبرش لحظه ای سربرنتافتنه ام» 

  9- دفاع وپاسداری از دین به چندصورت ممکن است ؟ 

  10- شهیدمطهری چگونه بهدفاع علمی ازدین می پرداخت ؟

  11- شهیدمطهری این سخن را درپاسخ تهدیدبه قتل کدام گروه منحرف  فکری فرمودند:«اگرقرارباشد انسان از دنیا برود،چه بهترکه درراه اصلاه عقایدودفاع ازاسلام باشدومن دراین راه،کوچک ترین تردیدی ندارم»

  پاسخنامه

  خودت را امتحان کن

  1- -هدف ازخلقت ماانسان ها چیست؟ -وظایف و مسئولیت های ما دراین جهان چیست؟ - آیا غیراززندگی این دنیا،زندگی دیگری نیزخواهیم داشت؟

  2- خداوند-زیرا خالق انسان وآگاه به تمامی استعدادها،روحیات،نیازهاوآرزوهای اوست. به دلیل همین آگاهی است که  می تواند کامل ترین پاسخ ها را به نیازهای انسان بدهد. 

  3- دعوت به پرستش خدای یگانه(توحید) - دعوت به ایمان به جهان پس از این دنیا وجزای عادلانه انسان ها درآن سرا(معاد) 

  4- اولین علت ،جهل بسیاری از مردم نسبت به دستورها وتعالیم دین است. دومین علت ،عمل نکردن مردم به دستورهای دین است.

  متن

  1-راه رسیدن به خوشبختی و سعادت یک راه بیشترنیست و آن راه دین است.  

  2-پیامبران وظیفه داشتند دین الهی یاهمان برنامه زندگی مادی و معنوی انسان ها را که از طریق وحی به آنها رسیده بود به مردم ابلاغ نمایند.

  3-باآوردن دلیل ،ارائه معجزات و تشویق انسان ها به تفکردرشگفتی های خلقت  

  4- فطرت انسان ها

  5- شناخت وایمان - عمل صالح

  6- شناخت - احکام و قوانین الهی

  7- ایمان به خدای یگانه 

  8- برای تأثیر دین در زندگی و جامعه باید به تمام احکام شریعت عمل کرد.

  9- دفاع در صحنه نبرد با دشمنان و دفاع علمی.

  10- به شبهاتی که درباره موضوعات دینی مطرح می شد پاسخ می داد و باانحرافاتی که دین ایجاد می شد ،مقابله می کرد. 

  11- گروه انحرافی فرقان

  خودت را امتحان کن

  1- صفات ثبوتی و سلبی را تعریف کنید و برای هر یک دو مثال بزنید؟

  2-  راه های شناخت صفات خداوند را نام ببرید و درباره هرکدام به اختصار توضیح دهید.

  3- حمد و تسبیح خداوند به چه معناست؟وارتباط آن با صفات ثبوتی و سلبی چیست؟

  سؤالات متن

  1- چرا ما انسان ها امکان شناخت کامل خدای نامحدود را نداریم؟ 

  2- به نظرشما چرا رسول خدا صلی الله علیه و آله می فرماید«ما عرفناک حق معرفتک:آن چنان که شایسته معرفت توست،تورا نشناختیم.» 

  3- راه های شناخت صفات خداوند را بگویید؟

  4- یکی از بهترین راه های دستیابی به شناخت صفات خداوند، مراجعه به ... است؟

  5-توصیفی که خداوند از خود می کند توصیفی ... است.

  6-دو نمونه از توصیفاتی که دو نمونه از توصیفاتی که در قرآن از خداوند شده است را بگویید.

  7-«انه یعلم الجهر و ما یخفی:او هر ... و...  را می داند.»

  8-این آیه از قرآن اشاره به چیست؟« انه یعلم الجهر ومایخفی:اوهرآشکارونهانی را می داند»

   9-خداوند مهربان و دوستدار بندگان است.  در این باره آیه ای از قرآن  همراه باترجمه بیاورید. 

   10-خداوند مجازات کننده چه کسانی است؟

    11- با توجه به آیه «ان الله لا یظلم الناس شیئاً، ولکن الناس انفسهم یظلمون: خداوند به مردم هیچ ستمی نمی کند بلکه این مردمند که به خود ستم می کنند» بگویید چگونه خداوند به مردم ظلم نمی کند؟

   12-قرآن می فرماید«ان الله یحب التوابین: همانا خداوند توبه کنندگان را دوست دارد» بگوییدخداوند در چه صورتی توبه پذیر است؟ 

   13- احکام و قوانین خداوند بر بندگان به چه منظوری وضع شده است؟

  14- خداوند شکرگزار چیست و چگونه؟

  15- یکی از نشانه های شناختن صفات خداوند،تفکردرکتاب خلقت است، بایک مثال توضیح دهید.

  16- آیا می توان هر صفتی را که در مخلوقات می بینیم به خداوند متعال نسبت دهیم؟ 

   پاسخنامه:خودت را امتحان کن

  1-صفات ثبوتی صفاتی هستند که جنبه ی کمال دارند مثل:قدرت و علم. صفات سلبی صفاتی اند که از نقص ناشی می شوند مثل:جهل و خستگی.

   2- هر کمال و خوبی که مخلوقات دارند ار خالق خود دریافت کرده اند  چون کسی می تواند کمال و خوبی را به دیگری بدهد که خود نیز آن را دارا باشد،بنابراین خداوند سرچشمه همه خوبی ها و کمالات است. اما صفاتی که از مخلوق بودن و محدود بودن موجودات سرچشمه می گیرد مثل جهل و ظلم  درخدای متعال نیست زیرا خداوند مخلوق و محدود نیست.

  3-  حمد به معنی «ستایش» و تسبیح به معنای «پاک و منزه دانستن » است.در حمد و ستایش ،همواره صفات ثبوتی خدا را بیان می کنیم ؛ می گوییم: خداوندا تو پروردگار جهانی ، تو رحمان و رحیمی . ودر تسبیح ،خداوند را از صفات سلبی پاک و منزه می داریم ؛ می گوییم : خدایا تو نیازمند نیستی ،تو شریک نداری.

  متن:1-  به دلیل توانایی های محدود خود.

  2-  زیرا ما انسان ها به دلیل توانایی های محدود خود،امکان شناخت کامل خدای نامحدود را نداریم ،اما به قدر توان و درک خود،می توانیم به شناختی محدود از خداوند ،دست یابیم.

  3-  الف- تفکر در قرآن .   ب- تفکر در جهان آفرینش.

  4-  کلام خداوند

  5-دقیق و بی نقص  

  6-  خداوند بر همه چیز آگاه است.او از آنچه در قلب ما می گذرد ،آگاه است.

  7-  آشکار - نهانی

  8-  علم خداوند به هرچیزآشکارو مخفی.

  9- «وهوالغفور الودود:او آمرزنده و دوستدار بندگانش است.»

  10- کسانی که به مبارزه با حق برخیزند و از گناه و سرکشی دست برندارند.

  11- خداوند به بندگانش ظلم نمی کند بلکه این انسان ها هستند که با گناهان وخطاهایشان به خود ظلم می کنند و خود را در مسیر گرفتاری و هلاکت قرار می دهند.

   12-  در صورتی که انسان ها از گناه خویش پشیمان شوند و توبه کنند .

  13- خداوند قصد سخت گرفتن بر بندگانش را ندارد بلکه می خواهد با این قوانین انسان ها را از پلیدی ها وناپاکی ها دورکند و آن ها را به سوی خوشبختی در هر دو جهان هدایت کند.

  14- خداوند شکرگزار کارهای خوب بندگان است حتی اگر هیچ کس آن خوبی ها را نبیند ویا به چشم دیگران بی ارزش و کوچک بیاید.

  15- یعنی از طریق آثار و نشانه های او ،که در سراسر جهان آفرینش متجلی است به ویژگی های او پی ببریم ؛ همانگونه که با دیدن نوشته ای علاوه بر پی بردن به وجود نویسنده ،به میزان علم و دانایی او پی می بریم ،با تفکر در جهان خلقت نیز می توان علاوه بر پی بردن به خالقی بی همتا با برخی از ویژگی ها و صفات او نیز آشنا شد.

   خودت را امتحان کن:1- توضیح دهید چرا با اینکه از خوبی برخی کارها آگاه هستیم اما آن کارها را انجام نمی دهیم.

  2-دو مورد از راه های تقویت ایمان را بنویسید.  

  3-به کسانی که معتقدند قلب انسان باید پاک باشد و ظاهر و عمل انسان ملاک نیست ،چه پاسخی می دهید؟

  4- یکی از دلایلی که باعث می شود انسان مؤمن از آرامش برخوردار باشد را بیان کنید. 

  سؤالات متن

  1- چرا انسان با آنکه خداوند را آگاه برتمام اعمال آشکاروپنهان خود می داند،گاهی درحضوراوگناه می کند؟ 

  2-حضرت علی علیه السلام درباره ارتباط  ایمان و عمل می فرماید:«ایمان و عمل دوبرادر... و دو دوست ....   .  

  3- ایمان چیست؟ 

  4-جایگاه ایمان ... است.  

  5-چگونه تفکر پیرامون آیات خدا درجهان آفرینش منجر به تقویت ایمان می شود؟ 

  6-دومورد از کارهایی که سبب افزایش ایمان و زنده نگه داشتن یاد خدا می شودچیست؟   

  7- آیه ی زیر به چه نکته ای اشاره دارد؟« انما المؤمنون الذین اذا ذکر الله وجلت قلوبهم واذا تلیت علیهم آیاته زادتهم ایماناً»

  8- چگونه انجام نیکی ها و دوری از گناهان موجب تقویت ایمان می شود؟ 

  9- سبب پایداری ایمان چیست؟

  10- آثارایمان را نام ببرید؟

  11- یکی از اثرات مهم ایمان «دست یافتن به آرامش روحی است» قرآن در این باره چه می فرماید؟

  12-چرا کسانی که ایمان در جانشان وارد نشده است ، گرفتار یأس و اضطراب می گردند؟

  13-احساس بیهودگی چه وقت درانسان ایجاد می شود؟

  14-چه چیزی به زندگی انسان معنا می دهد و آ ن را از پوچی و بیهودگی خارج می سازد؟

  15- چه کسانی هیچ گاه درزندگی احساس پوچی نمی کنند؟چرا؟

  16- از دقت در آیه «افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الیناترجعون»به چه نکته ای پی می برید؟ 

   پاسخنامه

  خودت را امتحان کن

  1- چون به حقیقت آنها ایمان نداریم ،انگیزه ای هم برای انجام آنها درخود نمی بینیم. 

  2-تفکر پیرامون آیات خدا در جهان آفرینش   و    یاد وذکرخداوند  

  3-اگرکسی ایمان داشته باشد عمل نیز به همراه آن خواهد بود؛پس اگر کسی ادعاکند که در قلب به خدا ایمان دارد اما درظاهرواعمال او اثر ایمان به خدا مشاهده نشود،باید در ایمان خود شک کند.

  4- ازآنجا که خداوند دل و جان آدمی را به گونه ای آفریده است که جز بایادونام او،آرام نمی گیرد درنتیجه تنها بارسیدن به خداست که به این آرامش می رسد .همچنین انسان مؤمن ،جایگاه نهایی خود را در نزد خدا جستجو می کند نه در دنیا و ناملایمات آن که در پی آن دچار اضطراب و ناراحتی می شود. 

   متن1-زیرا شناخت ما از خالق خویش و فرمان های او ،به تنهایی منجر به اطاعت از او نخواهد شد، بلکه این شناخت نیازمند به حقیقت دیگری به نام «ایمان» نیز می باشد.  

  2-همراه- جدایی ناپذیرند 

  3- ایمان ،اعتقاد وباورقلبی کامل به یک موضوع و یا حقیقت است.

  4- قلب 

  5-تفکر درآیات خدا ،یاد خدا را در دل ها زنده می کند و لطف و رحمت او را به ما یادآور می شود و در نهایت بردوستی و محبت ما به خدا می افزاید.  

  6- نمازهای پنج گانه و قرائت قرآن 

    7-یادخدا سبب افزایش ایمان می گردد

  8- هرکدام از این دو، دیگری را تقویت می کند.هر عمل نیکی ،ایمان ما را قوی می کند و هرگناه، چون غباری صفحه دل را می پوشاند و به اندازه خود ،مانع رسیدن نورایمان به آن می گردد. 

   9-آنچه ایمان را در دل پایدار می کند ، دوری ازگناهان است. 

  10- 1)آرامش 2)رهایی از احساس بیهودگی

    11-الابذکرالله تطمئن القلوب:آگاه باشید که دل ها تنها با یاد خدا آرام می گیرد.

   12-چنین افرادی همیشه نگران از دست دادن داشته هایشان هستند و حسرت چیزی را می خورند که ندارند،برای همین هرگز روی آرامش نمی بینند.

  13-وقتی که کسی درزندگی هدف والا و ارزشمندی نداشته باشد.

   14- داشتن هدف متعالی و ارزشمند در زندگی

  15- کسانی که می دانندخدا  ازخلقت آنان هدفی داشته ودر این جهان ،به حال خود رها نشده اند.

  16- اینکه خداوند از خلقت آنسان هدفی داشته و آن رسیدن به سوی اوست.

  خودت را امتحان کن

  1- سه مورد از سؤالات اساسی انسان ها را بیان کنید. 

  2- تنها کسی که صلاحیت ارائه دین به انسان ها را دارد چه کسی است؟چرا؟ 

  3-دعوت به ... و دعوت به ... دواصل اساسی است که همه پیامبران مأمور به انجام آن بوده اند؟ 

  4- دو علت اصلی که موجب شده است برخی جوامع به ظاهر دین دار دچار چالش ها و مشکلات فراوان باشند را توضیح دهید. 

   سؤلات متن

  1- نکته ای که از آیه شریفه زیر می توان فهمید چیست؟« الا لله الدین الخالص» 

  2- وظیفه پیامبران درقبال دین الهی چیست؟ 

  3- پیامبران چگونه انسان ها را به دو اصل اساسی دین دعوت می کردند؟ 

  4- پیامبران ... را بیدار می ساختند تا مردم خدا را به یگانگی بشناسند و بپرستند. 

  5-نوع اخلاق و رفتار هرکسی برخاسته از چیست و چه نتیجه ای به بار می آورد؟  

  6- پیامبران برای دعوت به خیر و صلاح ابتدا... راکه زیر بنای رفتاراست رااصلاح می کردندوسپس    رابیان می کردند. 

  7- پیامبران،سعادت انسان ها را در... می دانند.

  8- این سخن امیرالمؤمنین علیه السلام اشاره به چیست؟«ازاصحاب حضرت محمد صلی الله علیه وآله  آنان که حافظان دین ورازداران اوهستند،می دانند که هرگزازفرمان خداوپیامبرش لحظه ای سربرنتافتنه ام» 

  9- دفاع وپاسداری از دین به چندصورت ممکن است ؟ 

  10- شهیدمطهری چگونه بهدفاع علمی ازدین می پرداخت ؟

  11- شهیدمطهری این سخن را درپاسخ تهدیدبه قتل کدام گروه منحرف  فکری فرمودند:«اگرقرارباشد انسان از دنیا برود،چه بهترکه درراه اصلاه عقایدودفاع ازاسلام باشدومن دراین راه،کوچک ترین تردیدی ندارم»

   پاسخنامهخودت را امتحان کن

  1- -هدف ازخلقت ماانسان ها چیست؟ -وظایف و مسئولیت های ما دراین جهان چیست؟ - آیا غیراززندگی این دنیا،زندگی دیگری نیزخواهیم داشت؟

  2- خداوند-زیرا خالق انسان وآگاه به تمامی استعدادها،روحیات،نیازهاوآرزوهای اوست. به دلیل همین آگاهی است که  می تواند کامل ترین پاسخ ها را به نیازهای انسان بدهد. 

  3- دعوت به پرستش خدای یگانه(توحید) - دعوت به ایمان به جهان پس از این دنیا وجزای عادلانه انسان ها درآن سرا(معاد) 

  4- اولین علت ،جهل بسیاری از مردم نسبت به دستورها وتعالیم دین است. دومین علت ،عمل نکردن مردم به دستورهای دین است.

   متن

  1-راه رسیدن به خوشبختی و سعادت یک راه بیشترنیست و آن راه دین است.  

  2-پیامبران وظیفه داشتند دین الهی یاهمان برنامه زندگی مادی و معنوی انسان ها را که از طریق وحی به آنها رسیده بود به مردم ابلاغ نمایند.

  3-باآوردن دلیل ،ارائه معجزات و تشویق انسان ها به تفکردرشگفتی های خلقت  

  4- فطرت انسان ها

  5- شناخت وایمان - عمل صالح

  6- شناخت - احکام و قوانین الهی

  7- ایمان به خدای یگانه 

  8- برای تأثیر دین در زندگی و جامعه باید به تمام احکام شریعت عمل کرد.

  9- دفاع در صحنه نبرد با دشمنان و دفاع علمی.

  10- به شبهاتی که درباره موضوعات دینی مطرح می شد پاسخ می داد و باانحرافاتی که دین ایجاد می شد ،مقابله می کرد. 

  11- گروه انحرافی فرقان

  44444444

  خودت را امتحان کن

  1- یک نمونه از موارد تسلیم پیامبران الهی دربرابر دستورات خداوند رابیان کنید.

  2- چراپیامبران الهی درراه انجام دستورات خداوند استقامت فراوانی می کردند؟

  3- سه مورد از ویژگی های اصلی پیامبران را نام ببرید.

  متن

  1- اینکه همه پیامبران الهی مسلمان بوده اند،به چه معناست؟

  2-مردم پس از دریافت دین خداوند از پیامبران ، به چند گروه تقسیم می شدند،توضیح دهید.

  3- ........ کلید دست یافتن به وعده های بزرگ الهی است.

  4- مهم ترین رسالت پیامبران دعوت مردم به ....... بوده است.

  5-رسولان الهی با آوردن .... ،مشرکین را به ...... و ........ دعوت می کردند وازآنها می خواستند که به جای پیروی از....... ،ازدستورات خداونداطاعت کنند.

  6-زمانی که پیامبران الهی با عقاید خرافی قوم خود مبارزه می کردند ،مخالفان آنها چه می کردند؟

  7- اعتقاد به امور خرافی ،مردم را به سوی چه کسانی می کشاند؟

  پاسخنامه

  خودت را امتحان کن

  1-خداوند به حضرت ابراهیم دستورداد زن و فرزند کوچک خودرا در سرزمین مکه که در آن زمان سرزمینی بدون آب و آبادانی بود و امکاناتی برای زندگی نداشت سکونت دهد.حضرت ابراهیم با اطمینان خاطر به دستور خداوند عمل کرد.  

  2- زیرا به راه خود وآنچه به آن دعوت می کردند ایمان داشتند.

  3-  1)تسلیم دربرابر امرخداوند   2) استقامت و پایداری در راه خدا  3) پیروی نکردن ازعقاید باطل ومبارزه با آنها

  متن 1- یعنی همه تسلیم محض خواسته های خداوند بودند

  2-به دو گروه: گروهی با پذیرش دعوت پیامبران و عمل به تعالیم آنان ،نه تنها ازمشکلات متعدد نجات می یافتند بلکه رستگاری ابدی را نیز نصیب خود می کردند . گروه دیگر با تصور اینکه با پذیرش دین ،دنیای آنها به خطرمی افتد ،زندگی ابدی خود را نابود می کردند و به لذت های زودگذر دنیا دل خوش می کردند.

  3-استقامت

  4-یکتاپرستی

  5-دلایل محکم- اندیشه ورزی وتفکر- خرافات

  6-آنان که پاسخ قانع کننده ای نداشتند ،ازعقیده باطل دیگری استفاده می کردند و می گفتند شما برای ما بدشانسی می آورید !،پیامبران نیز در جواب می گفتند :اگربلایی سرشما می آید نتیجه کارهای خودتان است.

  7-موجب شده مردم برای انجام کارهایشان به سمت افرادی مثل کف بین،رمّال ویافال گیر بروند که ادعا دارند از آینده خبر دارند و می توانند خبر اتفاقات خوب و بدی که ممکن است صورت بگیرد بگویند و یا از بروز آنها جلوگیری کنند . اینان مردم را فریب می دهند و موجب ازهم پاشیده شدن خانواده ها و یا از دست رفتن اموال و آبرویشان می شوند.

  55555555555خودت را امتحان کن

  1- چرا خداوند پیامبر اکرم و قرآن کریم را آخرین پیامبر و آخرین پیام خود قرار داد؟

  2-کل محتوای قرآن که در سه گروه دسته بندی شده بود را به صورت مختصر بیان کنید.

  3-گام های بهره مندی از قرآن کریم را بیان کنید.

  سؤالات متن

  1-چرا مردمان گذشته تعالیم پیامبر خود را پس از مدتی فراموش و یا دگرگون می کردند؟

  2- پیامبران ،پیش از آمدن حضرت محمد صلی الله علیه و آله چه وظیفه ای داشتند؟

  3-پیامبر اکرم خاتم پیامبران است ،یعنی چه؟

  4-چگونه خداوند با ارسال آخرین پیامبر ، راه تمامی پیامبران را روشن ساخت؟

  5-تمامی معارف قرآن در ...... سوره و در قالب بیش از ......... ایه بیان شده است.

  6-گنجینه ارزشمند قرآن شامل چه معارفی است؟

  7- امیرالمؤمنین علیه السلام قرآن را چگونه توصیف می فرماید؟

  پاسخنامهخودت

  1-زیرا:1) رسول خدا همه ویژگی های مثبت اخلاقی تمامی پیامبران سابق را دارا بود.

  2) از نظر معنوی ، بالاترین درجه رشد را نزد خدا دارا بود.

  3) دینی که آورد کامل ترین دین فرستاده شده از سوی خداوند است.

  4) مردم زمان پیامبر نیز به این توان رسیده بودند که وحی الهی را دریافت و درک کنند و از آن به خوبی مراقبت کنندو نیز گفته های پیامبر اکرم و قرآن کریم را به گونه ای مراقبت کنند که بدون هیچ تغییری به دست آیندگان برسد.

  2- 

  1) آفریننده جهان ،خدای یگانه است و جز او هیچ خدایی وجود ندارد.

  2) تنها راه رستگاری انسان ها ،عمل کردن به دستورات خداست.

  3) خداوند،روزی تمام آسمان و زمین را برخواهد چید و در قیامت با حسابرسی به کارهای بندگانش، نیکوکاران را به بهشت و گناهکاران را به جهنم خواهد فرستاد.

  3- 

  1) بتوانیم به راحتی آن را بفهمیم.

  2) معانی آیات و جملاتش را درک و فهم کنیم.

  3) به پیام ها و معارف قرآن عمل کنیم. 

   متن

   1- به این علت که ارزش تعالیم پیامبر خود را به خوبی نمی دانستند و امکانات کافی نیز برای حفظ آ ن در دست نداشتند.

  2- هر پیامبری که می آمد ،در عین حال که دین صحیح را به مردم عرضه می کرد ،وعده آمدن حضرت محمد صلی الله علیه و آله را با دادن نشانه های شخصیتی ،زمان و حتی مکان ظهور به مردم می داد ،این نشانه ها  آن قدر در کتاب های یهودیان و مسیحیان فراوان بود که قرآن کریم می فرماید آنان حضرت محمد صلی الله علیه و آله  همانند فرزند خود به خوبی می شناختند.

   3- یعنی با آمدن ایشان سلسله ارسال انبیا پایان یافت و بعد از ایشان خداوند دیگر کسی را به عنوان پیامبر برای مردم نخواهد فرستاد.

  4- پیامبر اسلام ،تمامی انحرافاتی که در ادیان پیشین ایجاد شده بود را تصحیح کرد و راه مستقیم خود را به مردم نشان داد .

  5-      114- 6200  

   6-1) قرآن به راه سعادت هدایت می کند.

  2)پاسخ تمامی پرسش های اساسی انسان را می دهد.

  3) ارزش مندترین کتاب روی زمین است.

  4) به راحتی می توانیم از آن استفاده کنیم.

  7- و پیامبر اکرم با خود نوری آورد که هدایت گر همگان شد و آن نور،قرآن بود.بدانید، که در قرآن علم آینده وخبر گذشته است ودر آن داروی درد شما و راه سامان یافتن زندگی شما قراردارد.

  منبع مطلب : zare1390.blogfa.com

  مدیر محترم سایت zare1390.blogfa.com لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  ناشناس 6 روز قبل
  0

  باشه مرسی ازشما

  مهدی 1 سال قبل
  0

  نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  برای ارسال نظر کلیک کنید