توجه : تمامی مطالب این سایت از سایت های دیگر جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران یا عدم رضایت مدیر سایت مطالب کپی شده توسط ایدی موجود در بخش تماس با ما بالای سایت یا ساماندهی به ما اطلاع داده تا مطلب و سایت شما کاملا از لیست و سایت حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

  سوالات تستی علوم هشتم فصل 3 با جواب

  1 بازدید

  سوالات تستی علوم هشتم فصل 3 با جواب را از سایت اسک 98 دریافت کنید.

  سوالات فصل سوم (تستی) علوم تجربی هشتم به همراه پاسخنامه

  سوالات فصل سوم (تستی) علوم تجربی هشتم به همراه پاسخنامه

  نمونه سوال : علوم تجربی

  پایه : هشتم

  فصل (درس) : سوم

  نام فصل (درس) : از درون اتم چه خبر

  نوع سوالات : تستی

  تعداد سوالات : ۵۰

  منبع مطلب : 20shoo.ir

  مدیر محترم سایت 20shoo.ir لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

  سوالات تستی فصل 3 - 4 علوم هشتم

  ج) در مدار های اطراف هسته و منفی          د) در مدار های اطراف هسته و مثبت

  ۲-قسمت مرکزی اتم………………….. نام دارد.

  الف) عنصر                 ب) هسته                  ج)الکترون                   د) پروتون

  ۳-اتم دارای اجزای زیر است:

  الف) یون ها، پروتون ها و الکترون ها              ب) یون ها، الکترون ها و نوترون ها

  ج) پروتون ها، الکترون ها و مولکول ها            د) الکترون ها، نوترون ها و پروتون ها

  ۴-کدام گزینه الکترون را به درستی توصیف می کند؟

  الف) دارای بار الکتریکی نیست و جرم آن با پروتون برابر است.

  ب) دارای بار الکتریکی منفی و جرم آن بسیار کم تر از پروتون است.

  ج) دارای بار الکتریکی منفی و جرم آن با نوترون برابر نیست.

  د) دارای بار الکتریکی مثبت و جرم آن بسیار بیشتر از نوترون ها است.

  ۵-اتم در حالت عادی خنثی است زیرا:

  الف) ذره های اتمی دارای بار الکتریکی نیستند.

  ب) بار مثبت پروتون ها بار منفی نوترون ها را خنثی می کند.

  ج) بار مثبت پروتون ها بار منفی الکترون ها را خنثی می کند.

  .د) بار مثبت نوترون ها بار منفی الکترون ها را خنثی می کند

  ۶-عدد اتمی برای اتمی که دارای ۹ پروتون، ۱۰ نوترون و ۹ الکترون باشد، کدام گزینه زیر است؟

  الف) ۲۸                      ب) ۹                       ج) ۱۰                        د) ۱۹

  ۷-ذره های سازنده اتم به ……………………. اطلاق می شوند

  الف) ذره های بسیار ریزی که درون اتم وجود دارد.

  ب) ذره های بسیار ریزی که خارج هسته یافت می شوند.

  ج) ذره های بسیار ریزی که خارج اتم وجود دارد.

  د) ذره های بسیار ریزی که داخل هسته یافت می شوند.

  ۸-حدود چند عنصر به طور طبیعی وجود دارند

  الف) ۹۱                      ب) ۸۵                        ج) ۱۱۸                   د) ۹۱

  ۹-کدام عنصر جدول تناوبی دارای ۳ الکترون در لایه دوم خود است؟

  Oد)                          Li ج)                         Bب)                         Arالف)

  ۱۰-در اتم …………….. در مدارهای اطراف هسته در حال چرخش اند.

  الف) الکترون ها                         ب) پروتون ها

  ج) نوترون ها                               د) ذره هایی با بار الکتریکی مثبت

  ۱۱-تعداد نوترون های عنصری یکی بیشتر از پروتون های آن است. اگر عدد جرمی این عنصر برابر ۲۷ باشد، تعداد پروتون و نوترون های آن به ترتیب از راست به چپ کدام است؟

  الف) ۱۳، ۱۳               ب) ۱۳، ۱۴                  ج) ۱۴، ۱۳                 د) ۱۴، ۱۴

  ۱۲-مرکز تنظیم ضربان قلب کدام است؟

  الف) بصل النخاع                  ب) مخچه                   ج) مغز                  د) قلب

  ۱۳-مغز شامل کدام سه بخش است؟

  الف) نیمکره های مخ – مخچه – بصل النخاع                              ب) بصل النخاع – ساقه مغز – نخاع

  ج) نیمکره های مخ – مخچه – ساقه مغز                                     د) نیمکره های مخ – بصل النخاع – ساقه مغز

  ۱۴-کدام یک، جزء وظایف مخ است؟

  الف) تکلم               ب) تنفس                ج) تفکر              د) گزینه های الف و ج

  ۱۵-نخاع به طور مستقیم به کدام بخش مغز متصل است؟

  الف) مخچه                ب) مخ                ج) بصل النخاع                 د) ساقه مغز

  ۱۶-کدام یک از اعمال مخ نیست؟

  الف) پردازش اطلاعات        ب) تکلم        ج) حل مسئله         د) تنظیم فشار خون

  ۱۷-جهت هدایت پیام عصبی در یک نورون، کدام است؟

  الف) از آکسون به جسم سلولی                          ب) از آکسون به دندریت

  ج) از دندریت به جسم سلولی                              د) از جسم سلولی به دندریت

  ۱۸-اگر به صورت یک نوزاد آب بپاشید، بازوها و پاهای خود را به بیرون پرتاب می کند این کار، …………………..

  الف) برای شناخت دنیای اطراف است و توسط مخ فرماندهی می شود.

  ب) برای حفط تعادل است و توسط مخچه هدایت می شود.

  ج) به طور غیر ارادی صورت می گیرد و انعکاس نام دارد.

  د) به طور ارادی انجام می شود و نوعی واکنش دفاعی است.

  ۱۹-کدام یک از اعمال زیر جزء اعمال انعکاسی است؟

  الف) ترشح بزاق               ب) بلع غذا                ج) دیدن               د) فکر کردن

  ۲۰-کدام گزینه ی زیر توضیح دهنده نقش آکسون است؟

  الف) پیام را دریافت می کند و رشته طویلی است و به مغز متصل است.

  ب) زایده طویل است و انتهای آن به سلول های ماهیچه ای و غدد ترشحی متصل است.

  ج) تعداد زیادی زایده های کوتاه و منشعب است و به ماهیچه ها متصل است.

  د) زایده های بلند است که هم پیام و هم پاسخ را دریافت می کند.

  ۲۱-بزرگ ترین و حجیم ترین مرکز عصبی کدام است؟

  الف) مخ                 ب) مخچه                 ج)بصل النخاع                 د) ساقه مغز

  ۲۲-کار رشته های کوتاه (دندریت) و رشته های بلند (آکسون) سلول عصبی کدام است؟

  الف) آوردن پیام به نورون – بردن پیام به اندام

  ب) آوردن پیام به اندام – بردن پیام به نورون

  ج) بردن پیام به اندام – آوردن پیام به نورون

  د) بردن پیام به غدد – آوردن پیام به اندام

  ۲۳-اگر چیزی ناگهان به سمت چشم ما پرتاب شود، شما بی اختیار پلک چشم خود را می بندید. کدام بخش دستگاه عصبی فرمان بسته شدن پلک ها را صادر می کند؟

  الف) مخ                 ب) مخچه                ج) بصل النخاع                 د) نخاع

   منبع:  p-8tom.blogfa.com

  منبع مطلب : greenoloom.blogfa.com

  مدیر محترم سایت greenoloom.blogfa.com لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  Parii : چرا سوالات پاسخ ندارند

  hananeh💖 : ‌اختلاف عدد اتمی نئون و عدد اتمی ایزوتوپ ناپایدار هیدروژن چقدر است ؟ 9

  . : جواب سوال ۲ هسته جواب سوال ۳ د) الکترون ها، نوترون هاو پروتون ها

  ناشناس : ممنون

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  ساره 22 روز قبل
  1

  -کدام گزینه الکترون را به درستی توصیف می کند؟

  ب) دارای بار الکتریکی منفی و جرم آن بسیار کم تر از پروتون است

  ساره 22 روز قبل
  1

  ۳-اتم دارای اجزای زیر است؟الکترون،نوترون،پروتون

  ساره 22 روز قبل
  1

  سوال -قسمت مرکزی اتم………………….. نام دارد.

  جواب هسته

  hananeh💖 8 ماه قبل
  6

  ‌اختلاف عدد اتمی نئون و عدد اتمی ایزوتوپ ناپایدار هیدروژن چقدر است ؟ 9

  ناشناس 8 ماه قبل
  0

  سوال رو با جواب میخوام

  ناشناس 12 ماه قبل
  1

  نمیدونم‌ولی‌اگه‌پاسخ‌نامه‌هم‌‌می‌بود‌تا‌بعد‌جوابامون‌رو‌

  با‌هاش‌مقایسه‌می‌کردیم‌خیلی‌خوب‌میشد.

  ناشناس 1 سال قبل
  4

  ممنون

  Parii 1 سال قبل
  6

  چرا سوالات پاسخ ندارند

  1
  karma 1 سال قبل

  عیز گف اگه میدونید بگید

  . 1 سال قبل
  5

  جواب سوال ۲

  هسته

  جواب سوال ۳

  د) الکترون ها، نوترون هاو پروتون ها

  . 1 سال قبل
  3

  جواب سوال ۲

  هسته

  جواب سوال ۳

  د) الکترون ها، نوترون هاو پروتون ها

  . 1 سال قبل
  0

  جواب سوال ۲

  هسته

  جواب سوال ۳

  د) الکترون ها، نوترون هاو پروتون ها

  . 1 سال قبل
  0

  جواب سوال ۲

  هسته

  جواب سوال ۳

  د) الکترون ها، نوترون هاو پروتون ها

  مهدی 2 سال قبل
  2

  نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  1
  فاطیما 1 سال قبل

  قسمت مرکزی اتم هسته نام دارد

  برای ارسال نظر کلیک کنید