توجه : تمامی مطالب این سایت از سایت های دیگر جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران یا عدم رضایت مدیر سایت مطالب کپی شده توسط ایدی موجود در بخش تماس با ما بالای سایت یا ساماندهی به ما اطلاع داده تا مطلب و سایت شما کاملا از لیست و سایت حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

  سوالات تستی کاروفناوری هشتم با جواب

  دسته بندی :
  1. اسک 98
  2. مطالب سایت
  944بازدید

  سوالات تستی کاروفناوری هشتم با جواب را از سایت اسک 98 دریافت کنید.

  نمونه سوال تستی وتکمیلی هشتم(نمونه سئوالات آزمون19اسفند)

  بسمه تعالی       

  پودمان یک

  1-  فلزات از چه روش هایی ساخته و پرداخته میشوند؟

  الف ) براده برداری        ب ) خم کاری          ج ) ریخته گری      د ) همه هموارد

  2- پر کاربردترین فلز برای ساخت وسایل کدام است؟

  الف ) فولاد                  ب ) مس           ج ) چدن   د ) آلومینیم

  3- فولاد ساختمانی ، به چه نامی معروف است؟

  الف ) سازه               ب ) فونداسیون         ج ) بتون          د ) آهن

  4- آهن به چه شکل هایی ، عرضه می شود؟

  الف ) میلگرد          ب ) ورق و پروفیل      ج ) تسمه         د ) همه موارد

  5- ورق های فلزی ، بر اساس چه چیزی تولید میشوند؟

  الف ) جدول استاندارد داخلی               ب ) جدول استاندارد شهری

  ج ) جدول استاندارد جهانی               د ) جدول استاندارد استانی

  6- نام دیگر تسمه چیست و بر چه اساسی شناخته میشود؟

  الف ) فولاد ساختمانی- اندازه ، عرض و ضخامت    ب ) فولاد ساختمانی – اندازه ، طول و عرض

  ج ) نیمه ساخته – اندازه ، عزض و ضخامت     د) نیمه ساخته – اندازه ، طول و عرض

  7 – بریدن و جدا کردن قطعات فلزی از هم را چه می گویند و با چه روش هایی اینکار، انجام میشود؟

  الف ) برشکاری - اره کاری و ورق کاری                ب ) برشکاری – قیچی کاری و اره کاری

  ج ) خم کاری – اره کاری و ورق کاری                د ) خم کاری – قیچی کاری و اره کاری

  8- برای بریدن سیم مس دار موجود در پروژه دستگاه برش حرارتی ، از چه چیزی استفاده میشود؟

  الف ) قیچی مخصوص            ب ) اره             ج ) رنده        د ) سوزن خط کش

  9- نام دیگر سوهان کاری ،...... است ، زیرا حجم براده برداری در سوهان کاری ، قبل توجه....

  الف ) خم کاری – است    ب ) خم کاری نیست  ج ) ساییدن - است  د ) ساییدن – نیست

  10- به دندانه های ریز روی سوهان چه میگویند؟

  الف) آج            ب) گیره            ج ) تراشه                    د ) تیغه

  11- جنس سوهان از چیست؟

  الف ) فولاد نرم           ب ) آهن     ج ) چدن          د ) فولاد سخت

  12- در سوهان کاری ، برای تمیز کردن سوهان از چه چیزی استفاده میشود؟

  الف ) برس پارچه ای          ب) برس سیمی           ج ) سنباده       د ) اسکاچ

  13- پلیسه گیری یعنی :

  الف ) سوهان کاری قسمت هایی رویی قطعات ب ) سوهان کاری قسمت های زیری قطعات

  ج )سوهان کاری قسمت های جانبی قطعات   د ) سوهان کاری لبه های تیز قطعات

  14- به تغییر شکل قطعه با اعمال نیروهای مناسب روی فلز، چه می گویند؟

  الف ) خم کاری         ب ) سوهان کاری       ج ) پلیسه گیری      د ) سوراخ کاری  

  15- برای سوراخ کاری ورق های فلزی و غیر فلزی نازک ، از چه روشی استفاده میشود؟

  الف ) دریل                ب ) پلیسه             ج) پانچ              د ) مته

  تکمیل کنید

  1- ورق ها:این صفحات فلزی بر اساس ............. شناخته می شوند.

  2- میل گردها براساس اندازهٔ  .............  شناسایی می شوند و به کار می روند.

  3- بریدن و جدا کردن قطعات از یکدیگر را ........... کاری می گویند.

  4-درتمامی مراحل، به ویژه هنگام برشکاری وسوراخ کاری،ازنگه داشتن قطعه بسته شده به گیره با........ پرهیز کنید.

  5-چنانچه تسمه را طوری ببندید که قطعه کاربیش از حد، از گیره بیرون باشد،دراثر لرزش های تسمه،تیغۀ ...... می شکند.

  6-هرگز دندانه های تیغهٔ........... اره را با دست لمس نکنید.

  7-سوهان را در محل ........... قرار ندهید.

  8-سوراخ کاری با دستگاه ...... ............ و به کمک ابزاری به نام مته انجام می شود

  9-برای جلوگیری از سُر خوردن نوک مته از روی قطعهٔ کار،درشروع سوراخ کاری،به وسیلهٔ ابزاری به نام......استفاده می شود.

  10-قبل از روش نکردن دریل از محکم بودن .......... اطمینان ح اصل کنید.

  پودمان دوبرق

  درسوالات زیرگزینة درست را انتخاب کنید.

  1- کدام یک ازروش های مصرف الکتریسیته تبدیل انژریالکتریکی به مغناطیسی هست؟

  الف ) بخاری برقی                 ب) آ هنربای الکترومغناطیسی            چ) آبکاری قطعات            د) شارژرها

   2- تعریف زیرمربوط به کدام یک ازمفاهیم الکتریسیته می باشد(اختلاف پتانسیل عاملی برای حرکت الکترون ها در بین دو نقطه از یک مدار الکتریکی است)

  الف ) توان                  ب) ولتاژ                  چ) جریان                    د) مقاومت

  3- منابعی را که قطب مثبت+ و قطب منفی - ثابت دارند وحرکت الکترون هادر مدار آن ها در یک جهت ثابت است ؟

  الف ) منبع ولتاژ متناوب                 ب) منبع ولتاژ مستقیم             چ) AC                   د) CD

  4-منابع ولتاژی است که قطب مثبت+ و قطب منفی - آن ها به ترتیب جابه جا می شوند و با این جابه جایی جهت جریان الکتریکی در مدار الکتریکی نیز تغییر می کند. الف ) منبع ولتاژ مستقیم      ب) منبع ولتاژ متناوب     چ) AC        د) DA

  5- تعریف زیرمربوط به کدام یک ازمفاهیم الکتریسیته می باشد(عبور جهت دارِ الکترون ها از یک رسانا یا هادیِ الکتریسیته )

  الف ) توان                  ب) ولتاژ                  چ) جریان                    د) مقاومت

  6- تعریف زیرمربوط به کدام یک ازمفاهیم الکتریسیته می باشد (به هر ماده ای که در برابر عبور جریان الکتریکی )

  حرکت الکترون ها( مقاومت کند)

  7- از رابطهٔ سادهٔ قانون اهم می توانید مقادیرجریان راباکدام فرمول محاسبه می کنند؟

  الف )                        ب) P = R *                      چ)                    د) V = R * I                                                  

  8- یک قطعهٔ الکترونیکی سه پایه است که معمولاً برای قطع و وصل جریان و همچنین تقویتِ ولتاژ یا جریان استفاده می شود.

  الف ) آی سی                  ب) ترانزیستور                 چ) سلف                 د) مقاومت

  9- سیم لحیم ازترکیب (آلیاژ) چه فلزاتی می باشد؟

  الف ) سرب ومس                ب) قلع ومس                 چ) قلع و سرب                   د) سرب وروی

  10- یک قطعهٔ الکترونیکی دو پایه است که الکتریسیته را به صوت تبدیل می کند.

  الف ) بلندگو                  ب) خازن                 چ) سلف                 د) مقاومت

  تکمیل کنید

  1- مفاهیمِ ولتاژ، جریان و مقاومت در……………….، مهم هستند.

  2- منابع ولتاژ الکتریکی را به دو دستهٔ کلی، منابع DC…………….وو منابعAC……………تقسیم می کنند.

  3- ژنراتور منبع تولید ……………وپیل ها و شارژرها نمونه هایی از این منابع تولید……………می باشند.

  4- پیلِ وسایل الکترونیکی دارای مواد……………مانند کادمیوم، سرب، نیکل و جیوه است.

  5- فلز …………… مشکل کم خونی به وجودمی آورد.

  6- چون پتانسیل مثبت، بیشتر و قوی تر از پتانسیل منفی تعریف می شود، در مدارهای الکتریکی طبق قرارداد، جهت

  جریان الکتریکی از قطب……………به قطب……………در نظر گرفته می شود.

  7- دیودنوردهندهLEDاین قطعه الکترونیکی دارای دو پایه، یکی ………… )آند( و دیگری ………… )کاتد( است.

  8- واحدمقاومت الکتریکی......وباعلامت    ، واحدولتاژ الکتریکی.......وباعلامت    جریان الکتریکی و.......وباعلامت     .

  9- اگریک مصرف کننده که باجریان 03/0آمپر کارمی کند،مقاومت100اهمΩ داشته باشدمقدار ولتاژعبوری………ولت از آن چقدر است.

  10- اتصال مولتی متر هنگام اندازه گیری ولتاژ ومقاومت به صورت …………… است.

  11-ترانزیستوریک قطعهٔ الکترونیکی سه پایه است که معمولاً برای …………جریان و همچنین تقویتِ ولتاژ یا جریان استفاده می شود.

  12- هویه ها هرچه دارای………بالاتری باشند گرمای بیشتری تولید می کنند.

  13- لازم است در محلی که لحیم کاری می کنید ……مناسب وجود داشته باشد و از ………… مخصوص نیز استفاده کنید.

  14-هنگامی که سیم لحیم مذاب است باید یک لایه نازک بر روی پایهٔ مورد نظر قرار گیرد؛ به این عمل ………می گویند.  

  صحیح وغلط بودن رامشخص کنید

  1- یکی از روش های خاموش و روشن نمودن مناسب چراغ قوهٔ ساخته شده، استفاده از برق است. ص  غ

  2- مقاومت الکتریکی را باحرفRنشان می دهندواحدمقاومت الکتریکی اُهمΩاست. ص  غ

  3-چون پتانسیل مثبت، بیشتر وقوی تر از پتانسیل منفی تعریف می شود، درمدارهای الکتریکی طبق قرارداد،جهت جریان الکتریکی از قطب منفی به قطب مثبت در نظر گرفته می شود. ص  غ

  4-یک عددپیل برای سمی کردن حدودیک تن زباله کافی است. ص  غ

  5- پیلِ وسایل الکترونیکی دارای مواد سمی مانند کادمیوم، سرب، نیکل و جیوه است. ص  غ

  6- منبع ولتاژ مستقیم منابعی را که قطب مثبت وقطب منفی ثابت دارندوحرکت الکترون هادرمدار آن ها دریک جهت ثابت است. ص  غ

  7-منابع ولتاژ الکتریکی را به دو دستهٔ کلی،منابع مستقیم DC ومنابع متناوب ACتقسیم می کنند. ص  غ

  8-برای کاهش مصرف درمحیط زندگی وکار،بهتراست از پیل های غیرقابل شارژاستفاده کنید. ص  غ

  9- هرچه میزان الکترون عبوری ازسیم بیشتر باشد، جریان کم تر است. ص  غ

  10-اگر یک مصرف کننده که با جریان عبوری03/0 آمپر باشد، مقاومت 100 اهم داشته باشد مقدار ولتاژ آن 30 ولت می شود.ص  ع

  پودمان سه شهروندالکترونیک یک             

  درسوالات زیرگزینة درست را انتخاب کنید.

  1- شهروند الکترونیکی ، به کسی گفته میشود که .............. .

  الف ) به وظایف شهروندی خود مثل ارائه مدارک الکترونیکی ، بهتر عمل میکند.

  ب ) کارهای بانکی خود را به متصدیان الکترونیک بانک ها واگذار کند

  ج ) با کمک ابزار الکترونیکی ، بتواند وظایف خود را ساده تر ، سریع تر و ارزان تر انجام دهد.

  د ) در شاخه الکترونیک در دانشگاه  ، به رتبه های خوبی دست پیدا کند.

  2- برقرار کردن اتصال به اینترنت برای کاربران ، با دریافت هزینه اشتراک ، وظیفه.............است.

  1 ) کاربران مجازی    ب) هکرها ج ) متصدیان مخابرات د) سرویس دهنده اینترنت

  3- برای استفاده از اینترنت ، به کمک تجهیزات شبکه مخابراتی ، از چه وسیله ای استفاده می شود؟

  الف ) مودم         ب ) تبلت        ج ) بی سیم        د) سوکت

  4- کدام گزینه جزو معایب مودم است؟الف ) در دسترس بودن ب ) استفاده از شبکه تلفن ثابت  ADSL

  ج ) امکان جا به جایی در هنگام استفاده         د ) عدم امکان جا به جایی در هنگام استفاده

  5- برای امن تر شدن پست الکترونیک ، چه چیزی از ما خواسته می شود؟

  الف ) وجه نقد          ب ) پرسش ایمنی       ج ) کارت ملی    د ) شناسنامه

  6-  برای حفظ امنیت رمز عبور ، کدام مورد نادرست است؟

  الف ) رمز عبور را در رایانه  ذخیره نکنید و به کسی نگویید

  ب ) رمز عبور را دردوره های زمانی متفاوت تغییر دهید.

  ج ) به منظور از جلوگیری فراموشی ، حتمآ رمز عبور را در رایانه ذخیره کنید.

  د ) در محل های در دسترس ، رمز عبور را یاد داشت کنید.

  7- برای انتخاب....... ایمن ، بهتر است از ترکیب حروف الفبا و اعداد استفاده کنید.

  الف ) رمز عبور     ب ) شماره کد         ج ) کد محرمانه            د ) کدامنیتی

  8-  به امکان ارسال یک نامه به بیش از یک گیرنده چه می گویند؟

  الف)    Password       ب) User name                 ج) گذرواژه          د ) ارسال گروهی رایانامه

    9- پس از ایجاد نامه ، برای ذخیره آن جهت ارسال در آینده ، از کدام  قسمت استفاده میشود؟

  الف ) صندوق دریافت       ب ) صندوق ارسال    ج ) هرز نامه ها      د) پیش نویس

  10-  در مورد هرز نامه ها ، کدام مورد صحیح نیست؟ الف ) نامه های الکترونیکی حاوی ویروس و بد افزارهای رایانه ای

  ب) از بازکردن آنها باید پرهیز کرد. ج ) نامه های الکترونیکی رمزدار و حاوی اطلاعات مفید

  د ) قابلیت صدمه زدن به رایانه و اطلاعات آن را دارد

  تکمیل کنید

  1- با استفاده ازامکان ارتباط با....... و بهره مندی ازامکانات پست الکترونیکی،از مزایای آن درزندگی خودبهره مندشوید.

  2-اگر همهٔ شبکه های موجود دردنیابه هم وصل شوند به آن» شبکهٔ .... ........« یا » شبکهٔ بزرگ اینترنت «می گویند.

  3-سرویس دهنده ها نیزمی توانندبا استفاده از امکانات شرکت ..............، رایانهٔ شما را به اینترنت وصل می کنند.

  4- برای استفاده از اینترنت، به کمک تجهیزات شبکهٔ مخابرات، از وسیله ای به نام............ استفاده می شود.

  5-برای ایجاد پست الکترونیکی باید یک  ..............، پست الکترونیکی قابل اعتماد را شناسایی کنید.

  6-برای انتخاب رمزعبور......... برخی از حروف الفبا را به صورت حروف بزرگ و برخی را به صورت حروف کوچک بنویسید.

  7-از مزایا رمزهای عبور استفاده از سایر نویسه ها مانند......، امن استفاده می شود.

  8- می توانید یک نامه را به بیش از یک گیرنده ارسال کنید. به این امکان، ارسال گروهی............می گویند.

  9-از بازکردن ............  spam ))بپرهیزید.

  10-هرگاه به پست الکترونیکی خود وارد می شوید،نامه های موجود درصندوق دریافت،به صورت ...........،نمایش داده می شود.

  صحیح وغلط بودن رامشخص کنید

  1- از مواردی که لازم است قبل از شروع کار انجام گیرد، تنظیم قرارداد کار است. ص     غ

  2-رمز عبور خود را در دوره های زمانی متفاوت تغییر ندهید. ص     غ

  3- رمز عبور خود را در رایانهٔ دیگران ذخیره نکنید. ص     غ

  4- kar123 از مزایای رمزهای عبور به خاطر سپاری تاحدودی ساده، استفاده از حروف و اعداد. ص     غ

  5- kArOfAn123 از معایب رمزهای عبور به خاطر سپاری تاحدودی مشکل می باشد. ص  غ

  6- برای انتخاب رمزعبور ایمن بهتراست ازترکیب حروف الفبا،اعدادونویسه های خاص استفاده کنید. ص  غ

  7- برای امن تر شدن پست الکترونیک ، از ما پرسش ایمنی خواسته می شود. ص  غ

  8- شهروندالکترونیک باکمک ابزارالکترونیکی ،بتواند وظایف خود را ساده تر ،سریع تر و ارزان تر انجام دهد. ص  غ

  9--یکی از امکانات دسترسی به اینترنت، جست و جوی موضوعات مورد نظر در شبکهٔ جهانی است. ص  غ

  10-یکی از محدودی تها مودمADSLامکان جابه جایی در هنگام استفاده دارد. ص  غ

  پودمان چهار بافت تخت              پایه هشتم

  1-برای تهیهٔ بافتهٔ مورد نظر،در گام نخست لازم است به ....... و .......  آن توجه داشته باشید.

  الف) کاربرد و هدف   ب)نقشه وهزینه    ج)درآمدوسرمایه گذاری    د)الیاف وتهیه بافت

  2-برای تهیهٔ بافتهٔ موردنظر،درگام دوّم کدام کاربایدانجام گیرد؟

  الف) محاسبه هزینه   ب)طراحی بامدادروی کاغذ    ج)درآمد د) تهیه الیاف موردنظر

  3- بافت تخت برای تولید .........دست بافت و گلیم ساده به کار م یرود.

  الف)الیاف ها                 ب) پارچه های          ج)حصیر               د) قالی

  4-کدام یک ازمواردزیراوّلین مرحله برای بافت تخت می باشند؟

  الف) تار گذاری       ب) پود گذاری       ج) شیرازه پیچی بند )طناب(           د) اتصال و تز یین

  5- ایلات وعشایر ایرانی علاوه بربافت انواع زیراندازهایی مانند قالی، گلیم و گبه مهارت دارند، درکدام یک ازبافت های زیرنیزمهارت دارند؟

  الف) بند و طناب ب) انواع پارچه هاج)نمدازپشم گوسفند د)سیاه چادرها

  تکمیل کنید

  1- اگر بخواهیدبافت استحکام بیشتری داشته باشد پودهارابه شکل............. از میانه بافت ها عبور دهید.

  2-دربافت هایی که برروی دار انجام می شونداین کاررابا ابزاری به نام..... یا شانه انجام می دهند و به این کار»شانه زدن «می گویند.

  3-برای ایجاد و حفظ تعادل و جلوگیری از به هم ریختگی نی ها در هنگام بافت، باید بافت را از...........نی ها شروع کنید.

  4-  برای ساخت گلیم ساده ازبافت..........استفاده می شود.

  5- در پایان اضافه ن خها را به بیرون کیف بکشید و تاب هر نخ را باز کنید تا به شکل ........ درآید.

  صحیح وغلط بودن رامشخص کنید

  1-درمرحله سوم ،کاربافت تخت انتهای بافت رابانخ ها گره بزنیدوسربندرا از دستگیرهٔ در خارج کنید. ص     غ

  2- هنگام بافت بندمراقب باشید کشش نخ ها یکسان باشد تا تراکم بنددر طول آن یکنواخت شود. ص     غ

  3- کشش نخ باید به قدری باشد که دو سر بافته راجمع نکند. ص     غ

  4-کشش نخ بایدبه صورتی باشد که نی به راحتی از آن خارج بشودو نیز آنقدرفشار زیاد نباشدکه نی از وسط فشرده نشود. ص   غ

  5-دقت کنید هنگام عبودادن نخ، دست دیگر را روی نی ها قرار دهید تا حرکت نکنند. ص     غ

  پودمان 5             

  شهروندالکترونیکی2

  1- نام دیگر انیمیشن چیست؟

  الف) تصویر          ب ) پویانمایی         ج) افکت               د ) ویدئو

   چیست؟    الف ) برنامه متنی   ب ) برنامه حافظه      ج ) برنامه نقاشی  د ) برنامه موسقی Paint 2-

  3- برای ویرایش تصویر ، از کدام نرم افزار حرفه ای استفاده می کنیم؟

        Windows ( د           word (ج           office        ب ) Photoshopالف ) فتوشاپ

  4- امروزه پویانمایی بیشتر درچه قالبی طراحی و اجرا میشود؟

  الف ) فیلم         ب ) دو بعدی         ج ) سه بعدی     د ) چهار بعدی

  5- برای نگهداری نسخه های پشتیبان ، از چه چیزی استفاده کنیم؟

   دیسک سخت )     د ) همه موارد) External ج )        Flash diskب)         ) DVDالف )  

  6- هر تصویر از مربع های بسیار ریزی به نام .............تشکیل شده است.

  الف) قالب    ب) پویانمای       ج)پیکسل                                        د Windows (

  7- جمله زیر مربوط به کدام قالب می باشد((قالب فشرده تصویر با حجم کم مناسب برای وب و تصاویر با ترکیب رنگی واقعی)).

  الف) . tif      ب) . jpg         ج) . png      د) . bmp

  8- جمله زیر مربوط به کدام قالب می باشد ((قالب غیرفشرده تصویر با حجم بالا  استاندارد ویندوز)).

  الف) . tif      ب) . jpg              ج) . png       د) . bmp

  چه کاربردی دارد؟             Bigasoft Total Video Converter (BTVC9- (نرم افزار

  الف) برای قالب بندی   ب) برای پویانمای ج) برای تبدیل فایل هابه سایر قالب ها  د (برنامههایگرافیکیویرایشتصاویر

   10- با برنامهٔ (Photo Collage Max چه کاربردی دارد؟            

  الف) برای قالب بندی ب) برای پویانمای ج) برای تبدیل فایل هابه سایر قالب ها  د (برنامههایگرافیکیویرایشتصاویر

  تکمیل کنید

  1-نام فایل از دو بخش تشکیل می شود. قسمت اول اسم فایل و قسمت دوم که بعداز((.))می آید......... فایل است. 

  2- از قالب .............. ((قالب غیر فشرده تصویر با حجم بالا و مناسب برای تصاویر چاپی))استفاده می شود.

  3- برای ویرایش تصویر می توانید از نرم افزارهای حرفه ای مانند ............. یا نرم افزار ساده ای مانندPaint استفاده نمایید.

  4-درتولید فیلم برای تولیدکارهای حرفه ای به برنامه های حرفه ا ی تری مانند نرم افزار.................... نیاز دارید.

  5-منظور از حق .............  این است که تنها مؤلف یاپدید آورندهٔ اثر می تواند از حقوق آن بهر ه مندشود.

  صحیح وغلط بودن رامشخص کنید

  1- حق تکثیر )کپی رایت( نوعی حفاظت قانونی از آثار چاپ شده و چاپ نشدهٔ ادبی، علمی وهنری است و قانون حق تکثیر به مؤلف و پدیدآورندهٔ اثر اجازه می دهد که از حقوق انحصاری تکثیر، توزیع و ارائهٔ آن اثر استفاده کند. ص     غ

  2-نرم افزارPremiereاین نرم افزارهمراه با ویندوز 7 هست ونباید به صورت جداگانه نصب شود. ص     غ

  3- ازقالب ((. png)قالب فشرده تصویر با حجم کم مناسب برای وب و تصاویری که فقط از چند رنگ استفاده شده است.

  4-هرقدر تعدادپیکسل ها در واحد اندازه )یک سانتی متر مربع( بیشتر باشد، کیفیت تصویر بهتر خواهد شد. ص     غ

  5- برنامهٔWindows Movie Makerتبدیل فایل ها به سایر قالب هااستفاده می شود. ص     غ

  1- برای امن تر شدن پست الکترونیک ، چه چیزی از ما خواسته می شود؟

  1 ) وجه نقد          2 ) پرسش ایمنی        3 ) کارت ملی    4 ) شناسنامه

  2-  برای حفظ امنیت رمز عبور ، کدام مورد نادرست است؟

  1 ) رمز عبور را در رایانه  ذخیره نکنید و به کسی نگویید

  2 ) رمز عبور را دردوره های زمانی متفاوت تغییر دهید.

  3 ) به منظور از جلوگیری فراموشی ، حتمآ رمز عبور را در رایانه ذخیره کنید.

  4 ) در محل های در دسترس ، رمز عبور را یاد داشت کنید.

  3- برای انتخاب.............. ایمن ، بهتر است از ترکیب حروف الفبا و اعداد استفاده کنید.

  1 ) رمز عبور     2 ) شماره کد    3 ) کد محرمانه     4 ) کد امنیتی

  4-  به امکان ارسال یک نامه به بیش از یک گیرنده چه می گویند؟

    password     4) User name1 ) گذرواژه  2 ) ارسال گروهی رایانامه  3 )  

  5- پس از ایجاد نامه ، برای ذخیره آن جهت ارسال در آینده ، از کدام  قسمت استفاده میشود؟

  1 ) صندوق دریافت   2 ) صندوق ارسال     3 ) هرز نامه ها          4 ) پیش نویس

  6-  در مورد هرز نامه ها ، کدام مورد صحیح نیست؟

  1 ) نامه های الکترونیکی حاوی ویروس و بد افزارهای رایانه ای

  2 ) از بازکردن آنها باید پرهیز کرد.

  3 ) نامه های الکترونیکی رمزدار و حاوی اطلاعات مفید

  4 ) قابلیت صدمه زدن به رایانه و اطلاعات آن را دارد.

  7- نام دیگر انیمیشن چیست؟

  1 ) تصویر              2 ) پویانمایی           3 ) افکت        4 ) ویدئو

   چیست؟Paint 8-

  1 ) برنامه متنی         2 ) برنامه حافظه        3 ) برنامه نقاش     4 ) برنامه موسقی

  9- برای ویرایش تصویر ، از کدام نرم افزار حرفه ای استفاده می کنیم؟

        Windows ( 4   word (3          office       2 ) Photoshop1 ) فتوشاپ

  10- امروزه پویانمایی بیشتر درچه قالبی طراحی و اجرا میشود؟

  1 ) فیلم       2 ) دو بعدی      3 ) سه بعدی      4 ) چهار بعدی

  11- برای نگهداری نسخه های پشتیبان ، از چه چیزی استفاده کنیم؟

   دیسک سخت 4 ) همه موارد) External 3 ) Flash disk ) 2  DVD1 )  

  12-  نسخه های کپی شده از اطلاعات ، به چه کاری می آیند؟

  1 ) باز گرداندن اطلاعات هنگام آسیب دیدن2 ) باز گرداندن اطلاعات هنگام مفقود شدن اطلاعات اصلی

  3 ) فروش آن و کسب درآمد     4 ) گزینه های 1 و2

  تکمیل کنید

  1- در طول تاریخ، تأثیر پیشرفت..... بر ابزارهای .........موجب افزایش جذابیت و مخاطبان پیام بوده است.

  2-نام دیگر پویانمایی..........می باشد.

  3- گزارش چند رسانه ای که از ترکیب متن،تصویر،صدا، ویدئو و طرح های  ....... تولید می شود بسیارجذاب تر از گزارش های متنی است.

  4- هر تصویر از مربع های بسیار ریزی به نام...........تشکیل شده است.

  5-کیفیت تصویر بهتربستگی به ............دارد.

  6-نام فایل از دو بخش تشکیل م یشود. قسمت اول اسم فایل و قسمت دوم که بعد از((      )) می آید پسوند فایل است.

  7-از.............قالب غیر فشرده تصویر با حجم بالا و مناسب برای تصاویر چاپی.

  8- اما برای تولید کارهای حرفه ای به برنامه های حرفه ا ی تری مانند نرم افزار............... نیاز دارید.

  9-منظور از حق............... این است که تنها مؤلف یا پدید آورندهٔ اثر می تواند از حقوق آن بهر ه مند شود.

  10- نرم افزار BTVCازجمله نرم افزارهای ............. است.

  تهیهٔ....................Photo Collage Max بابرنامهٔ-11

  12- قبل از نصب برنامه نرم افزار Toon Boom Animate Pro بایدنرم افزارPlayer..........نصب کنیم.

  پودمان6

  1- از گسترده ترین مشاغل دنیا که پایه اقتصاد بسیاری از کشورهاست ، ............. می باشد

  1 ) دامپروری       2 ) پرورش حیوانات اهلی    3 ) نگهداری حیوانات اهلی  4 ) نگهداری حیوانات وحشی     

  2-  کدام گزینه در مورد حیوانات اهلی صحیح نیست؟

  1 ) در برخی کشورها ،حیوانات اهلی وجود دارد که متعلق به آن کشور است.

  2 ) ویژگی های تولیدی حیوانات اهلی ، مطلق است و قابل بهبود و تغییر نیست.

  3 ) با مطالعه حیوانات اهلی هر کشور ، می توان ویژگی های تولیدی این حیوانات را بهبود ببخشید.

  4 ) از نژادهای اهلی بومی ایران میتوان انواع گوسفند و مرغ و خروس و گاو را نام برد.

  3- کدام مورد جزو محصولات فرآوری شده دام اهلی نیست؟

  1 ) نخ پشمی        2 ) کره و پنیر       3 ) شیر 4 ) ماست و خامه

  4- برای پرورش زنبور عسل ، به کدام وسیله نیاز نداریم؟

  1 ) کندوی خالی     2 ) دستکش        3 ) تلمبار        4 ) کلاه

  5- استفاده از استانداردها و قوانین ملی و منطقه ای در نگهداری و پرورش حیوانات ، چه فوایدی به دنبال دارد؟

  1 ) افزایش راندمان تولید  2 ) آسایش و راحتی حیوان 3) آسایش و راحتی انسان    4 ) همه موارد

   6-  برای ضدعفونی کردن پوشال کف جعبه پرورش مرغ ، از کدام ماده استفاده می شود؟

  1 ) بتادین        2 ) کلر       3 ) وایتکس      4 ) آب ژاول

  7- کدام گزینه ، در مورد پوشال جعبه پرورش مرغ و بلدرچین صحیح نیست؟

  1 ) استفاده از ماسک ، زمان ضد عفونی کردن آن2 ) استفاده از دستکش ، زمان ضدعفونی کردن آن

  3 ) استفاده از پوشال ریز و پودری4 ) استفاده از پوشال نجاری خشک و تمیز و تازه

  8- کدام مرود جزو بیماری های مربوط به جوجه ها محسوب نمیشود؟

  1 ) برونشیت         2 ) نیوکاسل          3 ) هاری      4 ) آنفلوآنزا

  9- برای کنترل رشد وسلامتی جوجه ها ، هر چند مدت یکبار، آن ها بررسی شوند ؟

  1) 6 ماه     2) ده روز         3)6 روز         4) ده ماه

  10- کدام مورد با مشاهدات چشمی در مورد جوجه ها امکان پذیر نیست ؟

  1) بررسی اندازه بدن    2) رشد پرها      3) بیماری های داخلی           4) رشد تاج

  11- سلامتی جوجه ها باید .................. بررسی شود .

  1) هفتگی       2) ماهانه           3) سالانه           4) روزانه

  12- یکی از نخستین علائم بروز بیماری در جوجه ها کدام است ؟

  1) اسهال و استفراغ             2) از تخم افنادن

  3)کم شدن مصرف آب وخوراک          4) عدم تحرک

  13- بستر قبلی جوجه ها بعد از تعویض ، چه کاربردی دارد ؟

  1) کود مناسب گیاهان گلدانی         2) کود مناسب درختان

  3) کود مناسب گیاهان آپارتمانی       4) همه موارد

  14- « آبزی پروری » یعنی :

  1) پرورش آبزیان گیاهی در محیط آبی 2) پرورش آبزیان جانوری در محیط آبی

  3) پرورش آبزیان گیاهی وجانوری در محیط آبی    4) پرورش آبزیان در محیط خشکی

  15- کدام مورد از فواید پرورش آبزیان محسوب میشود ؟

  1) تولید مواد دارویی و زینتی وغذایی دام و طیور   2) تولید غذای زنده کوچک برای آبزیان پرورشی با ارزش

  3) تولید طعمه برای صید های تجاری                  4) همه موارد

  16- در پرورش آبزیان ، از آب فاضلاب ها پس از تصویه ، چه موادی حاصل می شود ؟

  1) پساب       2) آلی      3) شیمیایی    4) معدنی

  17- درصد هضم وجذب پروتئین ماهی ................ است .

  1) بالا      2) پایین     3) متوسط      4) خیلی کم

  18- ماهی اقیانوس ها حاوی عناصر کمیاب .................هستند .

  1) روی و آهن   2) سدیم و پتاسیم    3) کلسیم وفسفر     4) ید و فلوئور

  19- بارز ترین مزیت گوشت ماهی چیست ؟

  1) وجود اسید های چرب با چند پیوند غیر اشباع    2) وجود اسید های غیر چرب با چند پیوند اشباع

  3) وجود اسید های چرب از خانواده امگا 3 و امگا 6   4) گزینه های (1) و (3) صحیح است

  20- گوشت ماهی دارای کدام ارزش بالاست ؟

  1) شیمیایی         2) غذایی        3) بیولوژیکی       4) زیست محیطی

  21- ارزش غذایی ماهی با گوشت قرمز ........................... است .

  1) مشابه      2) یکسان       3) همگون       4) متفاوت

  منبع مطلب : elyasmehraban.blogfa.com

  مدیر محترم سایت elyasmehraban.blogfa.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  نمونه سوالات امتحان دی ماه 96

  نمونه سوالات کاروفناوری هشتم نوبت اول

  نمونه سوالات کاروفناوری هشتم نوبت دوم

  سوالات تستی کاروفناوری هفتم

  نمونه سوالات کاروفناوری هشتم پودمان کار با فلز

  منبع مطلب : nemoonesoaldey96.blog.ir

  مدیر محترم سایت nemoonesoaldey96.blog.ir لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  ناشناس 7 روز قبل
  1

  جواب ھاشونمیدازن

  0
  ناشناس 4 روز قبل

  پاسخ

  مهدی 9 روز قبل
  2

  جواب های پودمان دو رو بفرستید

  Asal 12 روز قبل
  1

  در نظرات جواب ها رو بفرستند

  عرفان 12 روز قبل
  1

  کاش جوا ب سوالات بود خیلی بهتر بود

  آرزو الیاسی 12 روز قبل
  3

  سوال ۱:همه ی موارد

  سوال ۲:فولاد

  سوال ۳:آهن

  سوال۴:همه ی موارد

  سوال ۵:جدول استاندارد جهانی

  ناشناس 13 روز قبل
  0

  قاسمی

  مهدی 29 روز قبل
  0

  نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  برای ارسال نظر کلیک کنید