توجه : تمامی مطالب این سایت از سایت های دیگر جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران یا عدم رضایت مدیر سایت مطالب کپی شده توسط ایدی موجود در بخش تماس با ما بالای سایت یا ساماندهی به ما اطلاع داده تا مطلب و سایت شما کاملا از لیست و سایت حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

  سوالات درس 8 علوم چهارم دبستان

  1 بازدید

  سوالات درس 8 علوم چهارم دبستان را از سایت اسک 98 دریافت کنید.

  سوالات با پاسخ کتاب علوم چهارم ابتدایی درس هشتم، آسمان در شب

  سوالات با جواب علوم چهارم ابتدایی درس هشتم، آسمان در شب در ادامه مطلب:

  1-منظومه ی شمسی چیست؟

  پاسخ: به خورشید و تمام سیّاره ها و اجرام دیگری که به دور آن می چرخند منظومه شمسی می گویند.

  2 - هشت مورد از سیّارات شناخته شده منظومه شمسی را به ترتیب نزدیکی به خورشیدنام ببرید.

  پاسخ:

  3 -سردی و گرمی سیّارات در منظومه شمسی به چه عاملی بستگی دارد؟

  پاسخ: هر چه سیّاره ای به خورشید نزدیک باشد گرم تر و هر چه دورتر باشد سردتر است.

  4- فرق ستاره با سیاره چیست؟

  پاسخ: ستاره از خود نور دارد ولی سیباره از خود نور ندارد.

  5 - چرا ستاره ها را هنگام روز در آسمان نمی بینیم؟

  پاسخ: به دلیل نور زیادخورشید در روز .

  6- چرا سیّاره ها و خورشید در منظومه شمسی به هم برخورد نمی کنند؟

  پاسخ: به دلیل داشتن مدار مخصوص به خود و فاصله و نظم حرکتی و جاذبه مشخّص بین آن ها.

  7- چرا نور برخی ستاره ها بیش تراست؟

  پاسخ: برای این که یا به ما نزدیک ترند یا جوان ترهستند.

  8-آیا فاصله همه ی ستاره ها با زمین به یک اندازه است؟

  پاسخ: خیر

  9- نزدیک ترین ستاره به زمین کدام است؟

  پاسخ: خورشید

  10- کهکشان چیست؟

  پاسخ: تمام ستاره ها و سیّاره ها ومنظومه ها به همراه گرد و غبارو گازهای موجود میان آن ها، به دلیل وجود نیروی جاذبه در بین خودشان؛ درمجموعه ی بسیاربزرگ تری به نام کهکشان قرار دارند.

  11 -کهکشانی که منظومه ی شمسی(خورشید وزمین و...) درآن قرارداردچه نام دارد؟

  پاسخ: کهکشان راه شیری

  12 -ستاره و سیّاره چیست؟

  پاسخ: به اجرام آسمانی که از خود نور دارندستاره و به اجرام آسمانی که از خود نور ندارند سیّاره می گویند.

  13- جنس سیاره زحل و اورانوس و نپتون از چیست؟

  پاسخ: ازگاز

  14-زیباترین سیاره منظومه شمسی چه نام دارد؟

  پاسخ: زحل یا کیوان

  15- مریخ یا بهرام به چه رنگی در آسمان دید می شود؟ چرا؟

  پاسخ: قرمز- به دلیل وجود آهن زنگ زده فراوان در سطح آن.

  16-نزدیک ترین سیّاره به خورشید در منظومه ی شمسی چه نام دارد؟

  پاسخ: عطارد یا تیر

  17- دورترین سّیاره در بین سیّاره های خوانده شده منظومه شمسی در کتاب علوم چهارم چه نام دارد؟

  پاسخ: نپتون

  18- مدار در منظومه شمسی به چه چیزی گفته می شود؟

  پاسخ: به مسیر حرکت سیّاره ها و دیگر اجرام به دور خورشید در منظومه شمسی مدار گفته می شود.

  19-چرا زمین مکان مناسبی برای زندگی گیاهان و جانوران است؟

  پاسخ: زیرا زمین دارای آب و هوا و خاک مناسب برای زندگی گیاهان وجانوران است و زیادگرم و سرد نیست.

  20-زمین در آسمان به چه شکلی دیده می شود؟

  پاسخ: به شکل کره آبی و سفید زیبا

  21- یک سال زمینی چگونه به وجودمی آید و تقریباً چند روز است؟

  پاسخ: از یک بار گردش کامل زمین به دور خورشید؛ یک سالِ زمینی به وجود می آید که تقریباً 365 روز است.

  22- یک شبانه روز چگونه به وجود می آید و تقربیاً چندساعت است؟

  پاسخ: از یک بار گردش کامل زمین به دورخود؛ یک شبانه روز به وجود می آید که تقریباً 24 ساعت است.

  23-تقویم کشور ما بر چه اساسی تنظیم شده است؟

  پاسخ: بر اساس گردش زمین به دورخورشید

  24- چرا سال برخی از سیّاره ها در منظومه ی شمسی طولانی و برخی کوتاه است؟

  پاسخ:  زیرا هر چه سیّاره ای به خورشید نزدیک تر باشد مدار گردش آن به دور خورشید کوتاه تر بوده و درنتیجه سالش هم کوتاه است و هرچه سیّاره ای از خورشید دورتر باشد مدار گردش آن به دور خورشیدطولانی تر بوده و سالش هم طولانی تراست.

  25- آیا ماه به دور خود و زمین و با آن به دور خورشید می چرخد؟

  پاسخ: بله 

  26- آیاماه از خود نور دارد؟ توضیح دهید.

  پاسخ: خیر- ماه نورِ خورشیدرا برمی گرداند.

  27- یک بار گردش ماه به دور زمین تقریباً چند روز یا هفته طول می کشد؟

  پاسخ: تقریباً بیست و هشت روز یا چهار هفته

  28- نزدیک ترین جرم فضایی به زمین چه نام دارد؟

  پاسخ: ماه

  29 - مهتاب چیست؟

  پاسخ: به نور ماه مهتاب می گویند.

  30- ماه قمری چگونه به وجود می آید؟

  پاسخ: از یک بار گردش کامل ماه به دور زمین که حدود چهارهفته یا 28 روز طول می کشد ماه قمری پدید می آید.

  31 - دو مورد از خصوصیات ماه را بیان کنید.

  پاسخ: در کره ماه آب وهوا وجودندارد. سطح آن ناهموار و دارای تعداد زیادی گودال کوچک وبزرگ است.

  32- آیا ماه همیشه در آسمان با چشم، به یک شکل دیده می شود؟

  پاسخ: خیر

  33 -ما چه قسمتی از ماه را در آسمان روشن و نورانی می بینیم؟

  پاسخ: ما قسمت هایی از ماه که نور خورشید بر آن می تابد در آسمان روشن می بینیم. که این مقدار در طول ماه قمری تغییرمی کند.

  34- اوّلین رصدخانه ایران چندسال پیش و در کدام شهر ساخته شد؟

  پاسخ: هزار سال پیش در شهررِی

  35- دررصدخانه ها ستاره شناسان چه کار می کنند؟

  پاسخ: در رصدخانه ها ستاره شناسان با ابزارهای مختلف ستاره ها و سیّاره ها را مطالعه می کنند.

  36- اوّلین سفر فضایی انسان به کجا بوده است؟

  پاسخ: به کره ماه

  37- سهم شما در مراقبت ازسیّاره ی زمین چیست؟دومورد ذکرکنید.

  پاسخ: برای خرید از کیسه های پارچه ای استفاده می کنیم تا کیسه های نایلونی آن را آلوده نکنند- زباله ها را در رودخانه ها و محلّ زندگی گیاهان و جانوران نمی ریزیم.

  38- اگرخاک و آب وهوا ی زمین آلوده شوند چه سرنوشتی در انتطارهمه جانداران است؟

  پاسخ: همه ما دیریا زود می میریم.

  39 - حرکت وضعی زمین و حرکت انتقالی آن را تعریف کنید.

  پاسخ: گردش زمین به دور خودش را حرکت وضعی و گردش زمین به دور خورشید را حرکت انتقالی می گویند.

  40- کوچک ترین سّاره منظومه ی شمسی چه نام دارد؟

  پاسخ: عطارد یا تیر

  41-بزرگ ترین سیباره منظومه شمسی چه نام دارد؟

  پاسخ: مشتری یا برجیس

  42- کدام سیّاره به زمین شبیه است؟

  پاسخ: زهره یا ناهید

  43 - آیا خورشید به دور خودش می چرخد؟

  پاسخ: بلی به همراه منظومه شمسی در کهکشان راه شیری می چرخد- هر بار گردش خورشید به دور خودش دویست میلیون سال زمینی طول می کشد.

  44- آیا کهکشا ن ها هم می چرخند؟

  پاسخ: بلی

  45- چراسیّاره زهره در آسمان پر نور دیده می شود؟

  پاسخ: به دلیل گرمای ناشی از نزدیکی به خورشید؛ تمام آب های سطح زهره بخار شده و آسمان آن پر از ابرهای غلیظ است و وقتی نور خورشید به آن ها برخوردمی کند بازتاب می کند.

  46- کدام سیّاره را صبح و عصر درنزدیکی خورشید می توان دید؟

  پاسخ: سیّاره زهره را.

  بقیه سوالات علوم چهارم ابتدایی را در لینک های زیر مشاهده کنید: 

  موضوع : علوم چهارم ابتدایی|آزمون علوم ابتدایی| فصل هشتم علوم چهارم دبستان|نمونه سوال امتحانی فصل هشتم آسمان در شب| نمونه سوال علوم چهارم دبستان|علوم ابتدایی| آزمون چهارم دبستان فصل هشتم آسمان در شب| آزمون فصل 8 آسمان در شب چهارم دبستان|سوال با جواب علوم چهارم دبستان| نمونه سوال فصل 8 با جواب

  بازگشت به سایت آموزش شیمی نوین

  منبع مطلب : chemnovin.blogfa.com

  مدیر محترم سایت chemnovin.blogfa.com لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

  درس هشتم علوم چهارم ابتدایی آسمان در شب

  نمونه سوال درس علوم پایه چهارم فصل هشتم (8) (آسمان در شب) - مجله استادبانک

  نمونه سوال درس علوم پایه چهارم فصل هشتم (8) (آسمان در شب) - مجله استادبانک

  اپلیکیشن نمونه سوال استادبانک را به طور کاملا رایگان دانلود کنید. فایل تمامی کتاب های درسی، بیش 1600 گام به گام و 1300 نمونه سوال را یکجا و رایگان در یک اپلیکیشن داشته باشید:

  دانلود مستقیم اپلیکیشن (فایل APK)

  دانلود مستقیم اپلیکیشن (فایل APK) (لینک کمکی)

  لینک دریافت رایگان از Google Play

  لینک آشنایی بیشتر با اپلیکیشن

  منبع مطلب : www.ostadbank.com

  مدیر محترم سایت www.ostadbank.com لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  خیلی ممنون : مرسییبی

  من سوگند عسگری هستم : من که فرستادم و عاللییییییییییییییبود

  برکه آقایی : عالی مثل گل قالی🥰🥰🥰🥰🥰🥰

  ناشناس : خوبع

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  ناشناس 14 ساعت قبل
  0

  سوالی که من میخواستم داخلش نبود ولی عالی بود

  من سارینا ابوالحسنی ام 20 ساعت قبل
  0

  عالیه

  راحیل جون 2 روز قبل
  0

  مربیمون گفت که نمونه سوال طرح کنید از این جا گرفتم فرستادم داخل گروهمون اسم من رو آورد واقعا دستتون درد نکنه . متشکرم🤟🏻🌹

  عالی🤟🏻 2 روز قبل
  0

  خیلی خیلی خوبه

  تبسم زند 2 روز قبل
  0

  نام دیگر منظومه شمسی چیست؟

  ناشناس 2 روز قبل
  0

  آره عالی

  عسل عبدا لخانی 2 روز قبل
  -1

  گردش زمین به دور خورشید چند روز طول می کشد؟ لطفاً جواب منو بدین

  -1
  عسل عبدا لخانی 2 روز قبل

  گردش زمین به دور خورشید چند روز طول می کشد؟

  ناشناس 2 روز قبل
  -1

  بده

  lale 2 روز قبل
  0

  ممنون خوبه

  نیایش آبستان 2 روز قبل
  1

  عالیییییییئییییییی

  نیایشآبستان 2 روز قبل
  2

  عالییییییی

  ناشناس 4 روز قبل
  4

  خوبع

  ناشناس 4 روز قبل
  -1

  خیلی خکبه

  قبللبل 4 روز قبل
  1

  تخجاخه

  طاها سایه ها 4 روز قبل
  3

  عالیییییییییی دمتون گرم که لایک می کنید و از این سوال ها می گذارید ممنونم

  اره 4 روز قبل
  -2

  ایا ما درزمین است لطفا جواب من رو بدید

  بنیامین 4 روز قبل
  2

  عالی

  الینا جون دلبر من عشق جون 4 روز قبل
  -2

  عشق هستش الینا

  سلام یاسمن نرماشیری هستم 5 روز قبل
  2

  من خیلی از سوالاتتون خشم آمده ممنون از لطفتون تشکر از شما 💜

  هلیا بیات 5 روز قبل
  1

  سلام ممنون خیلی عالی بود 😘😘😘😘😘😘

  طناز 7 روز قبل
  -1

  میگم در ماه چه چیزی وجود ندارد

  -2
  طاها سایه ها 4 روز قبل

  سال وجود ندارد

  -2
  اره 4 روز قبل

  نمیدونم توچی

  -2
  ناشناس 5 روز قبل

  چی

  0
  برکه آقایی 5 روز قبل

  آب و خاک وجود ندارد 💧☄

  ناشناس 7 روز قبل
  1

  سلام.عالی

  3
  اره 4 روز قبل

  سلام

  من سوگند عسگری هستم 8 روز قبل
  1

  من مطلب ندارم ولی از شما متشکرم 🌧🌫🌤☁️✒✏🌨🌥🌬⛅🌩🌦🌚⭐⛈🌟🌙🌪🌠📒📕📖📃📔📘📗🌷⚘🌻🌼🌹🥀🌺🌸💐💮🍁🍀☘🌿🌾🌵🌹🏵💮🏵🌹🏵🏵🌻

  1
  من سوگند عسگری هستم 8 روز قبل

  ویادتان باشد شما بهترین هستید

  فاطمه 10 روز قبل
  1

  سلام عالیییست

  1
  هلیا بیات 5 روز قبل

  🤗

  فاطمه 10 روز قبل
  2

  خیلی بالایی ممنون

  ناشناس 10 روز قبل
  1

  مدار چیست؟

  2
  طاها سایه ها 4 روز قبل

  من که ۱۰ سالمه می دونم توچند سالته

  2
  طاها سایه ها 4 روز قبل

  حرکت سیاره ها به دور خورشید رو بهش می گن مدار

  ناشناس 11 روز قبل
  1

  سلام

  1
  اره 4 روز قبل

  سلام من اسمم ملک است خوش بختم

  0
  هلیا بیات 5 روز قبل

  سلام

  برکه آقایی 15 روز قبل
  4

  عالی مثل گل قالی🥰🥰🥰🥰🥰🥰

  0
  گل 3 روز قبل

  گُه

  0
  هلیا بیات 5 روز قبل

  🙄

  خیلی ممنون 18 روز قبل
  5

  مرسییبی

  خیلی ممنون 18 روز قبل
  1

  مرسیهیحبتبحییحچ خینتهام

  بهار نیسی 21 روز قبل
  0

  سلام خیلی عالی

  0
  ناشناس 2 روز قبل

  آره عالیه

  آیدا 26 روز قبل
  2

  عالیه خیلی خوبه

  مهدی 1 سال قبل
  3

  نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  2
  برکه آقایی 5 روز قبل

  عالیه😍😍😍😍😍

  5
  من سوگند عسگری هستم 8 روز قبل

  من که فرستادم و عاللییییییییییییییبود

  برای ارسال نظر کلیک کنید