توجه : تمامی مطالب این سایت از سایت های دیگر جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران یا عدم رضایت مدیر سایت مطالب کپی شده توسط ایدی موجود در بخش تماس با ما بالای سایت یا ساماندهی به ما اطلاع داده تا مطلب و سایت شما کاملا از لیست و سایت حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

  سوالات درس 8 علوم چهارم دبستان

  1 بازدید

  سوالات درس 8 علوم چهارم دبستان را از سایت اسک 98 دریافت کنید.

  سوالات با پاسخ کتاب علوم چهارم ابتدایی درس هشتم، آسمان در شب

  سوالات با جواب علوم چهارم ابتدایی درس هشتم، آسمان در شب در ادامه مطلب:

  1-منظومه ی شمسی چیست؟

  پاسخ: به خورشید و تمام سیّاره ها و اجرام دیگری که به دور آن می چرخند منظومه شمسی می گویند.

  2 - هشت مورد از سیّارات شناخته شده منظومه شمسی را به ترتیب نزدیکی به خورشیدنام ببرید.

  پاسخ:

  3 -سردی و گرمی سیّارات در منظومه شمسی به چه عاملی بستگی دارد؟

  پاسخ: هر چه سیّاره ای به خورشید نزدیک باشد گرم تر و هر چه دورتر باشد سردتر است.

  4- فرق ستاره با سیاره چیست؟

  پاسخ: ستاره از خود نور دارد ولی سیباره از خود نور ندارد.

  5 - چرا ستاره ها را هنگام روز در آسمان نمی بینیم؟

  پاسخ: به دلیل نور زیادخورشید در روز .

  6- چرا سیّاره ها و خورشید در منظومه شمسی به هم برخورد نمی کنند؟

  پاسخ: به دلیل داشتن مدار مخصوص به خود و فاصله و نظم حرکتی و جاذبه مشخّص بین آن ها.

  7- چرا نور برخی ستاره ها بیش تراست؟

  پاسخ: برای این که یا به ما نزدیک ترند یا جوان ترهستند.

  8-آیا فاصله همه ی ستاره ها با زمین به یک اندازه است؟

  پاسخ: خیر

  9- نزدیک ترین ستاره به زمین کدام است؟

  پاسخ: خورشید

  10- کهکشان چیست؟

  پاسخ: تمام ستاره ها و سیّاره ها ومنظومه ها به همراه گرد و غبارو گازهای موجود میان آن ها، به دلیل وجود نیروی جاذبه در بین خودشان؛ درمجموعه ی بسیاربزرگ تری به نام کهکشان قرار دارند.

  11 -کهکشانی که منظومه ی شمسی(خورشید وزمین و...) درآن قرارداردچه نام دارد؟

  پاسخ: کهکشان راه شیری

  12 -ستاره و سیّاره چیست؟

  پاسخ: به اجرام آسمانی که از خود نور دارندستاره و به اجرام آسمانی که از خود نور ندارند سیّاره می گویند.

  13- جنس سیاره زحل و اورانوس و نپتون از چیست؟

  پاسخ: ازگاز

  14-زیباترین سیاره منظومه شمسی چه نام دارد؟

  پاسخ: زحل یا کیوان

  15- مریخ یا بهرام به چه رنگی در آسمان دید می شود؟ چرا؟

  پاسخ: قرمز- به دلیل وجود آهن زنگ زده فراوان در سطح آن.

  16-نزدیک ترین سیّاره به خورشید در منظومه ی شمسی چه نام دارد؟

  پاسخ: عطارد یا تیر

  17- دورترین سّیاره در بین سیّاره های خوانده شده منظومه شمسی در کتاب علوم چهارم چه نام دارد؟

  پاسخ: نپتون

  18- مدار در منظومه شمسی به چه چیزی گفته می شود؟

  پاسخ: به مسیر حرکت سیّاره ها و دیگر اجرام به دور خورشید در منظومه شمسی مدار گفته می شود.

  19-چرا زمین مکان مناسبی برای زندگی گیاهان و جانوران است؟

  پاسخ: زیرا زمین دارای آب و هوا و خاک مناسب برای زندگی گیاهان وجانوران است و زیادگرم و سرد نیست.

  20-زمین در آسمان به چه شکلی دیده می شود؟

  پاسخ: به شکل کره آبی و سفید زیبا

  21- یک سال زمینی چگونه به وجودمی آید و تقریباً چند روز است؟

  پاسخ: از یک بار گردش کامل زمین به دور خورشید؛ یک سالِ زمینی به وجود می آید که تقریباً 365 روز است.

  22- یک شبانه روز چگونه به وجود می آید و تقربیاً چندساعت است؟

  پاسخ: از یک بار گردش کامل زمین به دورخود؛ یک شبانه روز به وجود می آید که تقریباً 24 ساعت است.

  23-تقویم کشور ما بر چه اساسی تنظیم شده است؟

  پاسخ: بر اساس گردش زمین به دورخورشید

  24- چرا سال برخی از سیّاره ها در منظومه ی شمسی طولانی و برخی کوتاه است؟

  پاسخ:  زیرا هر چه سیّاره ای به خورشید نزدیک تر باشد مدار گردش آن به دور خورشید کوتاه تر بوده و درنتیجه سالش هم کوتاه است و هرچه سیّاره ای از خورشید دورتر باشد مدار گردش آن به دور خورشیدطولانی تر بوده و سالش هم طولانی تراست.

  25- آیا ماه به دور خود و زمین و با آن به دور خورشید می چرخد؟

  پاسخ: بله 

  26- آیاماه از خود نور دارد؟ توضیح دهید.

  پاسخ: خیر- ماه نورِ خورشیدرا برمی گرداند.

  27- یک بار گردش ماه به دور زمین تقریباً چند روز یا هفته طول می کشد؟

  پاسخ: تقریباً بیست و هشت روز یا چهار هفته

  28- نزدیک ترین جرم فضایی به زمین چه نام دارد؟

  پاسخ: ماه

  29 - مهتاب چیست؟

  پاسخ: به نور ماه مهتاب می گویند.

  30- ماه قمری چگونه به وجود می آید؟

  پاسخ: از یک بار گردش کامل ماه به دور زمین که حدود چهارهفته یا 28 روز طول می کشد ماه قمری پدید می آید.

  31 - دو مورد از خصوصیات ماه را بیان کنید.

  پاسخ: در کره ماه آب وهوا وجودندارد. سطح آن ناهموار و دارای تعداد زیادی گودال کوچک وبزرگ است.

  32- آیا ماه همیشه در آسمان با چشم، به یک شکل دیده می شود؟

  پاسخ: خیر

  33 -ما چه قسمتی از ماه را در آسمان روشن و نورانی می بینیم؟

  پاسخ: ما قسمت هایی از ماه که نور خورشید بر آن می تابد در آسمان روشن می بینیم. که این مقدار در طول ماه قمری تغییرمی کند.

  34- اوّلین رصدخانه ایران چندسال پیش و در کدام شهر ساخته شد؟

  پاسخ: هزار سال پیش در شهررِی

  35- دررصدخانه ها ستاره شناسان چه کار می کنند؟

  پاسخ: در رصدخانه ها ستاره شناسان با ابزارهای مختلف ستاره ها و سیّاره ها را مطالعه می کنند.

  36- اوّلین سفر فضایی انسان به کجا بوده است؟

  پاسخ: به کره ماه

  37- سهم شما در مراقبت ازسیّاره ی زمین چیست؟دومورد ذکرکنید.

  پاسخ: برای خرید از کیسه های پارچه ای استفاده می کنیم تا کیسه های نایلونی آن را آلوده نکنند- زباله ها را در رودخانه ها و محلّ زندگی گیاهان و جانوران نمی ریزیم.

  38- اگرخاک و آب وهوا ی زمین آلوده شوند چه سرنوشتی در انتطارهمه جانداران است؟

  پاسخ: همه ما دیریا زود می میریم.

  39 - حرکت وضعی زمین و حرکت انتقالی آن را تعریف کنید.

  پاسخ: گردش زمین به دور خودش را حرکت وضعی و گردش زمین به دور خورشید را حرکت انتقالی می گویند.

  40- کوچک ترین سّاره منظومه ی شمسی چه نام دارد؟

  پاسخ: عطارد یا تیر

  41-بزرگ ترین سیباره منظومه شمسی چه نام دارد؟

  پاسخ: مشتری یا برجیس

  42- کدام سیّاره به زمین شبیه است؟

  پاسخ: زهره یا ناهید

  43 - آیا خورشید به دور خودش می چرخد؟

  پاسخ: بلی به همراه منظومه شمسی در کهکشان راه شیری می چرخد- هر بار گردش خورشید به دور خودش دویست میلیون سال زمینی طول می کشد.

  44- آیا کهکشا ن ها هم می چرخند؟

  پاسخ: بلی

  45- چراسیّاره زهره در آسمان پر نور دیده می شود؟

  پاسخ: به دلیل گرمای ناشی از نزدیکی به خورشید؛ تمام آب های سطح زهره بخار شده و آسمان آن پر از ابرهای غلیظ است و وقتی نور خورشید به آن ها برخوردمی کند بازتاب می کند.

  46- کدام سیّاره را صبح و عصر درنزدیکی خورشید می توان دید؟

  پاسخ: سیّاره زهره را.

  بقیه سوالات علوم چهارم ابتدایی را در لینک های زیر مشاهده کنید: 

  موضوع : علوم چهارم ابتدایی|آزمون علوم ابتدایی| فصل هشتم علوم چهارم دبستان|نمونه سوال امتحانی فصل هشتم آسمان در شب| نمونه سوال علوم چهارم دبستان|علوم ابتدایی| آزمون چهارم دبستان فصل هشتم آسمان در شب| آزمون فصل 8 آسمان در شب چهارم دبستان|سوال با جواب علوم چهارم دبستان| نمونه سوال فصل 8 با جواب

  بازگشت به سایت آموزش شیمی نوین

  منبع مطلب : chemnovin.blogfa.com

  مدیر محترم سایت chemnovin.blogfa.com لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

  درس هشتم علوم چهارم ابتدایی آسمان در شب

  نمونه سوال درس علوم پایه چهارم فصل هشتم (8) (آسمان در شب) - مجله استادبانک

  نمونه سوال درس علوم پایه چهارم فصل هشتم (8) (آسمان در شب) - مجله استادبانک

  اپلیکیشن نمونه سوال استادبانک را به طور کاملا رایگان دانلود کنید. فایل تمامی کتاب های درسی، بیش 1600 گام به گام و 1300 نمونه سوال را یکجا و رایگان در یک اپلیکیشن داشته باشید:

  دانلود مستقیم اپلیکیشن (فایل APK)

  دانلود مستقیم اپلیکیشن (فایل APK) (لینک کمکی)

  لینک دریافت رایگان از Google Play

  لینک آشنایی بیشتر با اپلیکیشن

  منبع مطلب : www.ostadbank.com

  مدیر محترم سایت www.ostadbank.com لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  خیلی ممنون : مرسییبی

  من سوگند عسگری هستم : من که فرستادم و عاللییییییییییییییبود

  نرگس : سلام عالی است اما خیلی زیاد است 🤕🤕

  ممد : عالی

  خیلی : خیلی خیلی خیلی 🤕🥵😢

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  ملینا : مــــــــــــــــــــــرســــــــــــــــــی

  سوال 2 نیست جوابش میشه : : تیر یا عطارد ناهید یا زهره زمین یا ارض بهرام یا مریخ مشتری یا برجیس کیوان یا زحل نپتون و اورانوس

  هلیا : سلام چرا به خورشید ستاره می گویند

  آیدا : عالیه خیلی خوبه

  بهار نیسی : سلام خیلی عالی

  فاطمه : خیلی بالایی ممنون

  ملکه : عالییی

  ❤️❤️ : من خیلی لذت بردم وهمه ی سوالات توش بود ممنونم💕💕

  🍨فاطمه 🍨 : سلام خیلی عالی بود آزمونش باز هم بزارید تشکّر🙏🌺🌺

  ناشناس : خوب بود ولی خیلی خیلی طولانی بود😩😢

  ،😘 : خیلی عالی ❤️

  خیلی : خیلی خیلی خیلی 🤕🥵😢

  ماهان : خیلی خوب بود

  ناشناس : سلام چرا به خورشید ستاره می گویند

  هلیا : ترو خدا راست بگید

  کیان : من برای معلم خودم فرستادم عالی وکامل بود ولی خیلی زیاد بود

  امیر : خیلی خیلی سوالاتش زیاد بود

  عالی : عالی

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  ناشناس 28 روز قبل
  1

  سلام عالی بود فقط سوال 2 جواب نداشت .

  سوال ها کم بود وخوب بود ولی بقیه ی سایت ها سوال های زیادی داشت 70سوال بود.❤

  ب ت چ 29 روز قبل
  1

  چی میگین اسن زیاد نیست یه سایت دیگه هست ۶۰ تا سوال داره😐😐🐰✨💗

  ولی عالی بود😊🤞🏻🍭

  0
  ب ت چ 29 روز قبل

  بچه ها کی آرمی هست :) 💜

  امیر 29 روز قبل
  0

  عالی بود 🥺

  ناشناس 1 ماه قبل
  1

  سلام خیلی طو لانی نیست شما دوست نداشتی تو گوگل نمیزدی ایشون خیلی زحمت کشیده تا اینو درست کرده

  ... 1 ماه قبل
  0

  سلام ، ببخشید میشه جواب سوال ۲ رو بزارین

  من خودم بلدم اما شاید بعضی بچه ها نمیدونن

  اما بچه ها اگه داخل کتاب رو نگاه کنین هست

  جوابش میشه : تیر ( عطارد ) - ناهید ( زهره ) - زمین ( ارض ) - بهرام ( مریخ ) - مشتری ( برجیس ) - کیوان ( زحل ) - اورانوس - نپتون ❤️

  اما با اینکه زیاد بود خیلی عالی بود 🧡 ممنون 💕

  0
  ... 1 ماه قبل

  فردا امتحان علوم نوبت دوم دارم ، امیدوارم که بهم کمک کنه ، خدانگهدار

  ناشناس 1 ماه قبل
  0

  عالی بود دست تون درد نکنه😍😍😘😘

  ناشناس 2 ماه قبل
  1

  خوبه

  ناشناس 2 ماه قبل
  0

  دستم درد گرفت تا وقتی نوشتم

  خوبه 2 ماه قبل
  1

  خوبه

  ندا ازغ 2 ماه قبل
  3

  عالی بود

  🌺 2 ماه قبل
  1

  عالی بود .

  اما خیلی زیاد بود.

  نازنین 2 ماه قبل
  1

  بله

  ❤Mohana Hadadi❤ 2 ماه قبل
  2

  عالی واقعا که خیلی کمک کرد🙂🙂

  A 2 ماه قبل
  2

  عالیه❤

  سلام من دریا محمدی هستم 2 ماه قبل
  2

  اصلا خوب نیست افتضاح بود من اصلا خوشم نیومد اصلا سوال هایی که در درس دخترم بود نبود😠😡👿😾👎👎👎👎👎

  0
  شایان 1 ماه قبل

  شاید معلمش خوب نیست

  اتنا ملکی 2 ماه قبل
  1

  عالیه

  دخی مغرورک 2 ماه قبل
  2

  خوبه ولی اون سوال میخوام نداره 😈↜↜♡

  مریم 2 ماه قبل
  2

  اصلا بدرد نخورد همش تو کتاب هست

  عالی 3 ماه قبل
  4

  عالی

  عالی 3 ماه قبل
  3

  عالی

  . 3 ماه قبل
  0

  سوال دو رو کامل بنویسید

  امیر 4 ماه قبل
  4

  خیلی خیلی سوالاتش زیاد بود

  0
  A 2 ماه قبل

  آره ولی بدردبخورهستن

  کیان 4 ماه قبل
  4

  من برای معلم خودم فرستادم عالی وکامل بود ولی خیلی زیاد بود

  3
  DAFNI JONZ 2 ماه قبل

  گ خردی

  هلیا 4 ماه قبل
  5

  سلام چرا به خورشید ستاره می گویند

  0
  ماریا 29 روز قبل

  چون مثل ستاره ها از خودش نور میده و ثابت‌‌ِ

  1
  محمدپور 2 ماه قبل

  چون از خود نور دارد

  4
  هلیا 4 ماه قبل

  ترو خدا راست بگید

  1
  هلیا 4 ماه قبل

  چرا به خورشید ستاره می گویند

  ناشناس 4 ماه قبل
  4

  سلام چرا به خورشید ستاره می گویند

  0
  نوا 1 ماه قبل

  🤣🤣🤣🤣🤣معلومه دیگه

  چون نور داره

  0
  ستایش غلامعلیان.. تکواندو 🥋 4 ماه قبل

  چون نور داره

  زهرا 4 ماه قبل
  2

  خیلی عالیه

  آریا 4 ماه قبل
  2

  خیلی بد بود😡

  0
  نوا 1 ماه قبل

  تو درست حتما خوب نیست

  0
  ❤Mohana Hadadi❤ 2 ماه قبل

  تو درس ها خیلی کمک می کنه

  3
  مریم 2 ماه قبل

  بله

  1
  ستایش غلامعلیان.. تکواندو 🥋 4 ماه قبل

  توی درسات کمکت میکنه

  1
  ستایش غلامعلیان.. تکواندو 🥋 4 ماه قبل

  توی درسات کمکت میکنه

  کسود 4 ماه قبل
  1

  عالی

  پرهام 4 ماه قبل
  0

  خیلی خیلی عالی😍😍😍😍😍

  0
  هلیا 4 ماه قبل

  ماموت

  1
  پرهام 4 ماه قبل

  خيلی خیلی عالی 😍😍😍😍🤩🤩🤩🤩

  امیر حسین احمدی 4 ماه قبل
  1

  اقا اول خیلی طولانی بود دوم خیلی سطح پایین بود سوالات سوم جواب 8 سیاره را نام ببرید نبود چهارم من تو مدرسه فرهنگ کرج درس میخونم سوالات سطح بالاست این چه طرز سوال بود

  0
  . 3 ماه قبل

  بله من هم این سوال رو دارم

  فاطیما 4 ماه قبل
  1

  این واقعا عالییییییییییییییییییییییی🌹🌹🌹🌹🌹🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌸🌸🌸🌸🌹🌹

  غزاله علی بیک 4 ماه قبل
  2

  واقعا عالی بود فقط خیلی زیاد بود

  صادق علی 4 ماه قبل
  1

  ممنون از لطفتون تشکر می کنم ازتون

  آنا 4 ماه قبل
  -2

  عاااالی بود ولی خیلی زیاد بودن😅

  ممنونم

  -2
  آنا 4 ماه قبل

  بله درست میگه عالی ولی طولانی

  ماهان 4 ماه قبل
  -1

  خیلی خوب بود من همشیه از این سایت سوال می گیرم

  1
  منم 4 ماه قبل

  خیلی عالی بود

  محمدی 😗😗😗😗😘😘😘😘😘😘 4 ماه قبل
  0

  عالی بود

  فقط گلم خلاصه کن 😊

  ولی آفرین عالی بود😊😘

  ع

  ا

  ل

  ی

  ب

  و

  د

  😊😊😊😊😊😘😘😘

  نورا 4 ماه قبل
  -1

  .......

  مریم 4 ماه قبل
  2

  عالی بود 🌹🌹

  علی 4 ماه قبل
  0

  خوب بود عالی بااین که زیادی بود مطلب های خوبی داشت عالی بود دمشون گرم ممنونم مرسی به ادم کمک میکنه تندرستی بشم

  ناشناس 4 ماه قبل
  0

  سلام خیلی عالی

  الف 4 ماه قبل
  0

  دنزجل

  0
  ناشناس 1 ماه قبل

  یعنی چی

  ماهان 4 ماه قبل
  4

  خیلی خوب بود

  خیلی 4 ماه قبل
  4

  خیلی خیلی خیلی 🤕🥵😢

  خیلی 4 ماه قبل
  6

  خیلی خیلی خیلی 🤕🥵😢

  ناشناس 5 ماه قبل
  3

  عالی

  الناز 5 ماه قبل
  3

  سلام من الناز هستم عالی بود ممنون کلی به من کمک کرد

  سینا دلخاک 5 ماه قبل
  1

  سلام زمین چیست؟

  0
  نگار جون 😍 28 روز قبل

  یعنی جدی نمیدونی چیه؟

  ارین 5 ماه قبل
  0

  عالی بود ممنونم

  آنیتا 5 ماه قبل
  1

  عالییییییییییییییییییییییی ❤️🎀💋

  😂 5 ماه قبل
  -1

  سلام عالی🤍🤎💜🧡❤️💚

  ناشناس 5 ماه قبل
  2

  خیلی بدبود🖕🏻🖕🏻🖕🏻🖕🏻👉👉👉👉

  -1
  DAFNI JONZ 2 ماه قبل

  فاک بهت

  پرهان 5 ماه قبل
  0

  وددر hghhf

  مهسا 5 ماه قبل
  -1

  سلام سوالاش باجواب اش فرق میکرد

  ناشناس 5 ماه قبل
  0

  من پگاه هستم از تهران

  سولات کامل نبودن

  رها 5 ماه قبل
  -1

  عالیییییی

  یاس 5 ماه قبل
  -1

  سوالات درس هشتم

  ثنا عباسپور 5 ماه قبل
  0

  سلام خیلی عالیه 😍😍

  فاطمه 5 ماه قبل
  2

  سلام ان هایی که کیگید خیلی زیاده باید خورده خورده بنویسید هنوز یاد نگفرفتین چگونه چیز بنویسین اه اه اه حالم ازتون بهم خورد

  0
  ناشناس 1 ماه قبل

  بیا پایین بچه سرمون درد کرد

  -2
  ستایش غلامعلیان.. تکواندو 🥋 4 ماه قبل

  بیا برو گم شو کهکه‌‌ یک سانیه دهنت سرویس

  زهرا 5 ماه قبل
  -2

  این سوال ها قشنگ است من این سوال ها را دوست دارم .ممنون که این سوال ها را نوشتین .

  زهرا 5 ماه قبل
  -2

  این سوال ها قشنگ است من این سوال ها را دوست دارم .ممنون که این سوال ها را نوشتین .

  ملیکا مراد پور 5 ماه قبل
  -2

  خیلی خوبه فقط یه کم زیاده😁

  امیر حسین 5 ماه قبل
  3

  خیلی بده خیلی بد 🙁🙁🙁🙁🙁🙁▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️

  هانی 5 ماه قبل
  -2

  سلام دوستان

  حتما حتما حتما حتما این مطلب هارو بخونید

  هرچیزی داره

  ممنون

  واقعا من فردا امتحان دارم

  امید وارم که بهم کمک کنه 🤐😥

  الینا احمدی 5 ماه قبل
  -2

  کنفرانس علوم چهارم دبستان درس ۸ آسمان در شب

  ناشناس 5 ماه قبل
  -2

  سلام خیلی سوالات و جواب ها عالی بود ممنون🙏😘❤

  سجاد 5 ماه قبل
  2

  عالی هست و جواب های خوبی هم داره .ممنون

  -1
  ناشناس 4 ماه قبل

  عالی واقعا

  ناشناس 5 ماه قبل
  -2

  ممنون

  -2
  آره خوب بود 5 ماه قبل

  ۴۶ سولات بود

  ناشناس 5 ماه قبل
  -1

  عالی

  -1
  آره خوب بود 5 ماه قبل

  خخخخخخیلی سوالات داشت

  محمدتقی 5 ماه قبل
  2

  خیلی عالیییی بود

  سوال 2 نیست جوابش میشه : 5 ماه قبل
  5

  تیر یا عطارد ناهید یا زهره زمین یا ارض بهرام یا مریخ مشتری یا برجیس کیوان یا زحل نپتون و اورانوس

  برکه مگه اسمه 😂😐😑 5 ماه قبل
  0

  خوب بود

  برکه مگه اسمه 😂😐😑 5 ماه قبل
  1

  خوب بود

  ffff 5 ماه قبل
  2

  سلام فقط همین هاست👍

  ناشناس 5 ماه قبل
  0

  عالیییییییی بوددددددد

  🍧🍨🍹فاطی کیوت🍩🍰🍔 5 ماه قبل
  1

  خوب بود 😘

  ناشناس 5 ماه قبل
  0

  خوب بود ولی طولانی 🐢

  -1
  کوثر 5 ماه قبل

  نه عزیزم طولانی نبود

  ناشناس 5 ماه قبل
  1

  عاللییییییییی 👍👍👍👍👍

  یک کوچولو سوال هاش زیاده😉😉😅😅

  -1
  ارین 5 ماه قبل

  اطلا

  -1
  کوثر 5 ماه قبل

  نه اصلا سوال هاش زیاد نیست اتفاقن سوالات به اندازه هست تازه اطلاعات مارا هم بیشتر میکنه عزیزم

  دلارام سادات طبیب زاده 5 ماه قبل
  3

  خیلی عالی بود ❤️

  4
  ،😘 5 ماه قبل

  خیلی عالی ❤️

  تالتکتحنللال 5 ماه قبل
  2

  کولکتخوبلدتنعبلا

  0
  آره خوب بود 5 ماه قبل

  👍👍👍👍🥺سولات خیلی بودن

  ملینا 5 ماه قبل
  5

  مــــــــــــــــــــــرســــــــــــــــــی

  امیر محمد شامخی 9ساله گوشیمA51 5 ماه قبل
  -1

  خیلی علیییییییییییییی اصلا وقتمو نگرفت

  0
  نوا 1 ماه قبل

  آره

  0
  ارین 5 ماه قبل

  منم

  0
  کوثر 5 ماه قبل

  دقیقاً

  0
  الینا احمدی 5 ماه قبل

  ممنون

  ناشناس 5 ماه قبل
  0

  خیلی زیاد

  0
  کوثر 5 ماه قبل

  نه اصلا هم زیاد نبود گلم

  0
  تو تنبلی 5 ماه قبل

  🥴🥴

  Hdudnshvfj 5 ماه قبل
  1

  خوبه عالیه خیلی ممنونم

  0
  آره خوب بود 5 ماه قبل

  خیلی ممنون بابت سولات ولی خیلی بود

  0
  الینا احمدی 5 ماه قبل

  خواهش میکنم

  ناشناس 5 ماه قبل
  1

  سلام واقعا خوبه

  یاسر 5 ماه قبل
  1

  خیلی عالی من به دوستانم فرستادم❤

  ❤❤❤❤❤

  0
  الینا احمدی 5 ماه قبل

  ممنون از تلاشت

  یاسر 5 ماه قبل
  1

  خیلی عالی من به دوستانم فرستادم❤

  ❤❤❤❤❤

  ناشناس 5 ماه قبل
  3

  سلام عالی بود

  مهدی 5 ماه قبل
  1

  خیلیییییییییییی خوبه هرکی می گه بده حتما قدرشو نمی دونه

  -1
  کوثر 5 ماه قبل

  دقیقاً آفرین حرفت خیلی بجا و قشنگ زدی

  😍 5 ماه قبل
  0

  من واسهی خانمم فرستادم خانمم به من یک کارت امتیاز داد

  -1
  الینا احمدی 5 ماه قبل

  آفرین

  ناشناس 5 ماه قبل
  1

  خوب بود ولی خیلی خیلی طولانی بود😩😢

  0
  کوثر 5 ماه قبل

  نه اصلا

  0
  الینا احمدی 5 ماه قبل

  حفظ کردی؟

  ناشناس 5 ماه قبل
  1

  خوب بود ولی خیلی خیلی طولانی بود😩😢

  0
  ستایش غلامعلیان.. تکواندو 🥋 4 ماه قبل

  خوبههه عزیزم

  0
  کوثر 5 ماه قبل

  نه به هیچ وجه

  0
  الینا احمدی 5 ماه قبل

  حفظ کردی؟

  ناشناس 5 ماه قبل
  4

  خوب بود ولی خیلی خیلی طولانی بود😩😢

  0
  کوثر 5 ماه قبل

  نه عمرن

  ناشناس 5 ماه قبل
  1

  خوب بود ولی خیلی خیلی طولانی بود😩😢

  0
  کوثر 5 ماه قبل

  نه این چه حرفیه

  ناشناس 5 ماه قبل
  -2

  ذرلخاغختا

  ناشناس 5 ماه قبل
  0

  عالی بود

  ☠️☠️☠️☠️☠️ 5 ماه قبل
  0

  بابا دمتون گرم خیلی دستت درد نکنه💀💀☠️☠️☠️☠️

  0
  نه بابا چی پاسخاش زیاده 5 ماه قبل

  تیتبتتیتث

  0
  کوثر 5 ماه قبل

  آره

  0
  الینا احمدی 5 ماه قبل

  خواهش میکنم

  0
  فاطمه 5 ماه قبل

  آره

  ممد 5 ماه قبل
  6

  عالی

  0
  خدا بخش 4 ماه قبل

  خیلی ممنون

  الیزا 5 ماه قبل
  2

  سیاره شمسی را نام ببرید

  پاسخ: تیر یا عطارد

  تیر یا عطارد

  ناهید یا زهره

  زمین یا ارض

  بهرام یا مریخ

  مشتری یا برجیس

  کیوان یا زحل

  اورانوس

  نپتون

  0
  الینا احمدی 5 ماه قبل

  همه ی این هارو از حفظ میگی آفرین

  🍨فاطمه 🍨 5 ماه قبل
  4

  سلام خیلی عالی بود آزمونش باز هم بزارید

  تشکّر🙏🌺🌺

  0
  کوثر 5 ماه قبل

  آره سوال گزینه ای هم باید بزارن از عالی هم بهتر میشه

  2
  ،😘 5 ماه قبل

  اره

  ناشناس 5 ماه قبل
  1

  خوبه ولی کاشکی سوال دو جوابش رو مینوشتید.

  ❤️❤️ 5 ماه قبل
  4

  من خیلی لذت بردم وهمه ی سوالات توش بود ممنونم💕💕

  0
  کوثر 5 ماه قبل

  بله

  نرگس 5 ماه قبل
  6

  سلام عالی است اما خیلی زیاد است 🤕🤕

  0
  کوثر 5 ماه قبل

  نه اصلا زیاد نیست

  0
  فائزه 5 ماه قبل

  خی همشوننویس😁

  ملکه 5 ماه قبل
  4

  عالییی

  ناشناس 5 ماه قبل
  2

  عالی

  ناشناس 5 ماه قبل
  3

  سوالاتش خیلی زیاد بود ولی دوسش دارم

  0
  کوثر 5 ماه قبل

  سوالاتش زیاد نیست

  ناشناس 5 ماه قبل
  1

  شوخی کردم خوب بود وعالی برای همه درس هابزار

  -1
  ☠️☠️☠️☠️☠️ 5 ماه قبل

  داداش دانیل صک این رو برعکس کن 💩💩💩

  من ایناس سلطانی هستم 5 ماه قبل
  1

  من خیلی درس آسمان در شب رو دوست دارم عالیییییییی🥰😍🤩☺😚

  عالی بودن 5 ماه قبل
  -1

  بهترن سوالات

  امیر حسین سلطانی نوید 5 ماه قبل
  1

  هر سوال و جوابی که می خواستم پیدا کردم درجه یک بود عالی

  0
  آره خوب بود 5 ماه قبل

  دهنتو ببند بچه سوسول اسکل شاسکول

  🎆 5 ماه قبل
  1

  عالی

  ناشناس 5 ماه قبل
  -1

  عالی بود ولی من اون سوالی رو که میخوام نیست میشه بفرستید این۲ تا رو بگم۰

  سیاره ی زمین از فضا به چه مشکلی دیده می شود؟

  سیاره یبهرام به چه شکلی دیده می‌شود وجنس آن چیست؟

  ناشناس 5 ماه قبل
  -1

  سوالی که من میخواستم داخلش نبود ولی عالی بود

  0
  Parnia 5 ماه قبل

  ببخشید امیر حسین سلطانی نوید هیچ فشی نداده که نداره چرا الکی میگی تازه الان خودت یه فش دادی گفتی که نفهم خودش یه فش هستش

  0
  امیر حسین سلطانی نوید 5 ماه قبل

  بی ادب این چه فوشی بود که دادی نفهم

  راحیل جون 5 ماه قبل
  -2

  مربیمون گفت که نمونه سوال طرح کنید از این جا گرفتم فرستادم داخل گروهمون اسم من رو آورد واقعا دستتون درد نکنه . متشکرم🤟🏻🌹

  0
  دایحععزل 5 ماه قبل

  حلهب

  چلجل

  عالی🤟🏻 5 ماه قبل
  -1

  خیلی خیلی خوبه

  0
  آره خوب بود 5 ماه قبل

  هالا دخترین پسرین

  -1
  ممد 5 ماه قبل

  آره واقعا

  تبسم زند 5 ماه قبل
  -1

  نام دیگر منظومه شمسی چیست؟

  0
  ❤️❤️ 5 ماه قبل

  منظومه خورشیدی

  ناشناس 5 ماه قبل
  -2

  آره عالی

  lale 5 ماه قبل
  -2

  ممنون خوبه

  نیایش آبستان 5 ماه قبل
  -2

  عالیییییییئییییییی

  نیایشآبستان 5 ماه قبل
  -2

  عالییییییی

  ناشناس 5 ماه قبل
  0

  خوبع

  طاها سایه ها 5 ماه قبل
  2

  عالیییییییییی دمتون گرم که لایک می کنید و از این سوال ها می گذارید ممنونم

  بنیامین 5 ماه قبل
  1

  عالی

  سلام یاسمن نرماشیری هستم 5 ماه قبل
  -1

  من خیلی از سوالاتتون خشم آمده ممنون از لطفتون تشکر از شما 💜

  هلیا بیات 5 ماه قبل
  -1

  سلام ممنون خیلی عالی بود 😘😘😘😘😘😘

  ناشناس 5 ماه قبل
  1

  سلام.عالی

  -1
  کوثر 5 ماه قبل

  نه این خیلی عالی هست

  3
  سورنا غلامی 5 ماه قبل

  اصلاً عالی نیست

  2
  اره 5 ماه قبل

  سلام

  من سوگند عسگری هستم 5 ماه قبل
  1

  من مطلب ندارم ولی از شما متشکرم 🌧🌫🌤☁️✒✏🌨🌥🌬⛅🌩🌦🌚⭐⛈🌟🌙🌪🌠📒📕📖📃📔📘📗🌷⚘🌻🌼🌹🥀🌺🌸💐💮🍁🍀☘🌿🌾🌵🌹🏵💮🏵🌹🏵🏵🌻

  0
  الینا احمدی 5 ماه قبل

  😘😘

  1
  من سوگند عسگری هستم 5 ماه قبل

  ویادتان باشد شما بهترین هستید

  فاطمه 6 ماه قبل
  1

  سلام عالیییست

  1
  هلیا بیات 5 ماه قبل

  🤗

  فاطمه 6 ماه قبل
  4

  خیلی بالایی ممنون

  ناشناس 6 ماه قبل
  0

  مدار چیست؟

  3
  طاها سایه ها 5 ماه قبل

  من که ۱۰ سالمه می دونم توچند سالته

  2
  طاها سایه ها 5 ماه قبل

  حرکت سیاره ها به دور خورشید رو بهش می گن مدار

  ناشناس 6 ماه قبل
  -1

  سلام

  -1
  اره 5 ماه قبل

  سلام من اسمم ملک است خوش بختم

  -1
  هلیا بیات 5 ماه قبل

  سلام

  برکه آقایی 6 ماه قبل
  0

  عالی مثل گل قالی🥰🥰🥰🥰🥰🥰

  -1
  گل 5 ماه قبل

  گُه

  0
  هلیا بیات 5 ماه قبل

  🙄

  خیلی ممنون 6 ماه قبل
  8

  مرسییبی

  خیلی ممنون 6 ماه قبل
  1

  مرسیهیحبتبحییحچ خینتهام

  بهار نیسی 6 ماه قبل
  4

  سلام خیلی عالی

  آیدا 6 ماه قبل
  4

  عالیه خیلی خوبه

  مهدی 2 سال قبل
  5

  نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  0
  صدرا رحیمی 4 ماه قبل

  برو بابا حرف نزن خانم آره خوب بود

  1
  آره خوب بود 5 ماه قبل

  اینجا فقط دخترن پسر پیام نده وگر نه جفت پا میرم تو دهنش

  1
  ایلیا 5 ماه قبل

  خیلی بد بود

  -1
  برکه آقایی 5 ماه قبل

  عالیه😍😍😍😍😍

  6
  من سوگند عسگری هستم 5 ماه قبل

  من که فرستادم و عاللییییییییییییییبود

  برای ارسال نظر کلیک کنید