توجه : تمامی مطالب این سایت از سایت های دیگر جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران یا عدم رضایت مدیر سایت مطالب کپی شده توسط ایدی موجود در بخش تماس با ما بالای سایت یا ساماندهی به ما اطلاع داده تا مطلب و سایت شما کاملا از لیست و سایت حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

  سوالات درس 8 مطالعات چهارم ابتدایی

  1 بازدید

  سوالات درس 8 مطالعات چهارم ابتدایی را از سایت اسک 98 دریافت کنید.

  درس 8 مطالعات چهارم ابتدایی نخستین روستاها

  درس 8 مطالعات چهارم ابتدایی نخستین روستاها

  انتظارات یادگیری درس 8 مطالعات چهارم ابتدایی نخستین روستاها

  انتظار می رود دانش آموزان بتوانند:

  1 مراحل تغییر زندگی انسان را از دورهٔ گردآوری خوراک و شکار تا یک جانشینی و پیدایش روستاها بیان کنند و ویژگی های هر مرحله را بگویند.
  2 تأثیرات کشف آتش بر زندگی انسان را فهرست کنند.
  3 تأثیرات کشاورزی و اهلی کردن حیوانات را بر زندگی انسان بیان کنند.

  مواد و وسایل مورد نیاز: کتاب درسی، در صورت امکان سنگ آتش زنه، فندک یا کبریت، ظروف سفالی، سنگ های متعدد با شکل های متعدد، همچنین تعدادیوسایل قدیمی مانند اتوی زغالی، رادیوی قدیمی، نوار کاست ضبط صوت، هاونکوچک قدیمی، چراغ گردسوز یا فانوس و …

  آموزش درس 8 مطالعات چهارم ابتدایی نخستین روستاها

  آماده کنید

  ابتدا تعدادی وسایل قدیمی مانند اتوی زغالی، رادیوی قدیمی، نوار کاست، هاون کوچک قدیمی و فانوس را به کلاس ببرید

  به بچه ها نشان دهید و از آنها بخواهید این وسایل را با وسایل امروزی مقایسه کنند،

  مثلاً هاون را با آسیاب برقی امروز یا اتوی زغالی را با اتوی برقی امروز.

  از دانش آموزان بپرسید از مشاهدهٔ این وسایل به چه نکته ای دربارهٔ زندگی مردم در گذشته پی می برند؟

  سپس ذهن دانش آموزان را به گذشتهٔ دورتر سوق دهید و از آنها بخواهید تصور کنند زمانی را که بشر هنوز هیچ ابزاری برای زندگی خود نساخته بود و نمی دانست چگونه نیازهایش را رفع کند.

  بگذارید بچه ها تصوری از شرایط سخت آن دوره را بیان کنند.

  آموزش دهید

  ابتدا تصویر نقاشی روی غارها را به دانش آموزان نشان دهید

  و آنها را با همان وسایل قدیمی ازاین صفحه که می توانند درباره وضع زندگی گذشته اطلاعاتی به ما بدهند شبیه کنید.

  با استفاده از سنگ هایی که شکل های مختلفی دارند مانند سنگ های نوک تیز، گرد و قلوه سنگ

  به بچه ها بگویید فرض کنند بشر هیچ یک از وسایل و ابزارهای امروزی را نداشته،

  برای رفع نیازهایشان چگونه می توانند از این وسایل استفاده کنند؟

  چگونه می توانند از این سنگ ها استفاده کنند؟

  از بچه بخواهید فعالیت«فکر کنید و پاسخ دهید »صفحهٔ 34 کتاب را انجام دهند.

  پاسخ سؤال این است که جانوران مانند انسان ها عقل و شعور ندارند،

  همچنین هیچ موجودی مانند انسان دستانی توانا که بتواند با آنها ابزار و وسایل بسازد، ندارد.

  به همین دلیل زندگی جانوران هیچ تغییری نکردهاست.

  برای مثال پرندگان در طی هزاران سال تغییری در ساخت لانه خود بر روی شاخ و برگ درختان نداده اند یا جانورانی چون گرگ، پلنگ و شغال همواره با چنگ و دندان شکار می کنند

  و هیچ کدامابزاری برای شکار به وجود نیاورده اند.

  اما تغییر زندگی انسان ها از غارنشینی به شهرنشینی نشانگر عقل و شعور دستان توانمند اوست

  که بزرگ ترین نعمت هایی است که خداوند به او عطا نموده است.

  از بچه ها بخواهید مثال های دیگری دربارهٔ تغییر نکردن سبک زندگی حیوانات ارائه کنند. برای مثال،

  چگونگی غذا دادن یک پرنده به جوجه هایش همواره یکسان بوده و پرنده وسیله ای برای بهتر غذا دادن به جوجه ابداع نکرده است.

  جانوران منطقهٔ سرد هرگز به مناطق گرم مهاجرت نکرده اند و آنها نمی توانندمتناسب با نیازشان کولر یا وسایل سرد کننده بسازند.

  در این بخش با استفاده از پرسش و پاسخ مراحل زندگی بشر را آموزش دهید.

  غارنشینی اولین مرحله یکجانشینی انسان ها بود انسان ها در غار احساس امنیت می کردند

  زیرا از سرما و حملهٔ حیواناتدر امان بودند و از طرفی با استفاده از آتش از نور و گرمای مناسبی برخوردار می شدند.

  آنها به تدریجتوانستند حیواناتی مانند گوسفند، بز، گاو و سگ را اهلی کنند.

  در این مرحله بپرسید: چرا انسان ها برای یافتن غذا از جایی به جای دیگر می رفتند؟

  زیرا آنهادر مرحله گردآوری خوراک بودند و هنوز کشاورزی نمی دانستند.

  اگر در جایی مقداری گیاه و ریشه و دانه می یافتند، آن را می خوردند

  اما وقتی آن غذا به پایان می رسید به ناچار برای تهیه غذا به جای دیگر می رفتند.

  آنها کم کم متوجه شدند وقتی دانه ای بر زمین می افتد، پس از مدتی به صورت گیاه رشدمی کند

  و به این ترتیب آموختند که از این راه می توانند دانه های غلات را بکارند و غذای خود را به دست آورند.

  با شروع کشاورزی، انسان ها یک جانشین شدند زیرا باید از مزرعه مراقبت می کردند و درهمان جا سکنی می گزیدند.

  برای دانش آموزان توضیح دهید اولین روستاها در کنار منابع آب به وجود آمدند.

  به پایان ببرید

  با مرور و جمع بندی مطالب مراحل تغییر زندگی بشر را روی تابلوی کلاس از طریق یک چارت نمایش دهید.

  از بچه های داوطلب یا علاقه مند به نوشتن مطلب یا ساختن یک داستان بخواهید یک روز از زندگی انسان ها در مرحلهٔ شکار و گردآوری خوراک را بنویسند.

  منبع مطلب : dabesto.ir

  مدیر محترم سایت dabesto.ir لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  سوالات درس 1 تا 9 مطالعات اجتماعی

                                                              سوال درس اول

  1.محله راتعریف کنید؟

  2.چند همکاری بین همسایه ها را نام ببرید؟

  3.پیامبر اکرم درباره همسایگی چه فرمودند؟

  4.مقرراتی که در یک محله باید رعایت کنیم نام بنویسید.

  5.برای داشتن یک محله خوب چه کارهایی می توانیم انجام دهیم.

  6.چرا نباید در محله ترقه بازی کنیم؟

                                                          سوال درس دوم

  1.مسجد محلی است برای برپا داشتن ........است.

  2. مردم در مسجد برای حل مشکلات محله خود چه کارهایی انجام می دهند؟

  3.جایی که امام جماعت می ایستد نام ببرید؟

  4. مردم پشت سر امام جماعت چگونه می ایستند؟

  5.مردم در مسجد چه کارهایی انجام می دهند؟

  6.معمولا در چه روزهایی بوستان ها شلوغ می شوند؟

  7.با گذشت زمان برای محله ها چه اتفاقی می افتد؟

  8.کتاب خانه را در کدام جامعه می توان یافت؟

  9. مسجد محل برگزاری چه مراسمی است؟

                                                        سوال درس سوم

  1.اماکن عمومی را تعریف کنید؟

  2. چند شغل خدماتب نام ببرید؟

  3.چند شغل تولیدی نام ببرید؟

  4.تعریف کنید.

  الف)شغل تولیدی

  ب)شغل خدماتی

  5.امکانات عمومی به چه کسانی تعلق می گیرد؟

  الف :همه مردم                ب:اقلیت              ج:افراد خاص        د: اکثریت

  6.چرا مردم وظیفه دارند از امکانات عمومی به درستی استفاده کنند؟

  7.تعریف کنید.

  الف)هزینه

  ب)درآمد

  ج)پس انداز

  8. خرید عاقلانه را تعریف کنید.با مثال

  9.جدول بودجه را تعریف کنید. چند ستون دارد نام ببرید.

                                                 سوالات  درس چهارم   

  1.نقشه ها چه کمکی به ما می کنند؟

  2.برای تهیه نقشه از ..........استفاده می کنند.

  3. راهنمای نقشه  ........و...... راروی نقشه مشخص می کند.

  4.عکس های هوایی را با ........ از ....... می گیرند.

  5........ در پیدا کردن مکان ها به ما کمک می کند.

  6.به کمک چه وسیله ای می توانیم مکان های مختلف راروی نقشه تشخیص دهیم.

  7. عکس هاوایی را چگونه می گیرند؟

  8.چگونه می توانیم نقشه را بخوانیم؟

  9.راهنمای نقشه چیست؟

                                                      سوالات درس پنجم  

  1.کار بیشتر روستاییان چیست؟

  2.روستاییان علاوه بر کشاورزی به چه کارهایی مشغول هستند؟

  3. چرا بیشتر مردم روستا یکدیگر را می شناسند؟

  4.اداره روستا برعهده کیست؟

  5.در شهر های بزرگ به دلیل بزرگی وپرجمعیت  بودن اماکن وادارات دولتی چگونه قرار می گیرند؟

  6یکی از وظایف شهر داری را بنویسید.

  7.اصطلاحات زیر راتعریف کنید.

   الف) استان:

  ب)شهر های بزرگ:

  ج)مرکز شهر:

  8.چهار تفاوت شهر وروستا را بنویسید.

  9.مردم روستاها خانه های خود را در کجاها می سازند.

  10.تولیدات عشایررا نام ببرید.

  11زندگی روستایی چه تفاوتی با زندگی عشایری دارد؟

  12.سه مورد از مشکلات زندگی در شهر های بزرگ را بنویسید.

  13.دریاهای اطراف ایران را نام ببرید.

  14.استان های کناره های دریای خزر را نام ببرید.

  15.استان های کناره دریای عمان را نام ببرید.

  16.استان های کناره ی خلیج فارس را نام ببرید.

  17. چرا کشور را به چندین استان تقسیم کردند.

  18. مشخصات شهرهای بزرگ را بنویسید.

  19.چرا عشایر کوچ می کنند.

  20.ییلاق ،قشلاق را تعریف کنید.

                                              سوالات درس ششم 

  1.اصطلاحات زیر را تعریف کنید.

  الف) کره زمین

  ب)قطب شمال

  ج)قطب جنوب

  د)قطب نما

  2.جهت های اصلی را نام ببرید.

  3.جهت های فرعی را نام ببرید.

  4.منظور از جهت های فرعی چیست؟

  5. بالاترین وپایین ترین نقطه کره زمین چه نام دارد؟

  6.قطب شمال وجنوب را باچه وسیله ای می توان مشخص کرد؟

  7.قاره را تعریف کنید

  8جزیره را تعریف کنید.                         

                                                             سوالات  درس هفتم

  4.جغرافی دان ها چگونه مکان های مختلف زندگی مردم را مطالعه  می کنند؟

  5.چهار مورد از وسایلی که جغرافی دانها در کار های خود استفاده می کنند نام ببرید.

  6.مهم ترین وسیله ی مظالعه در جغرافیا کدام است؟

  7.اولین کار یک جغرافی دان چیست؟

  8.کدام یک از وسایل مورد استفاده در جغرافیا وسیله ای مناسب برای آشنایی با محیط های مختلف است؟

                                                   سوالات  درس هشتم 

  1.اولین ابزار های انسان های اولیه بیشتر چگونه بوده است؟

  2.اولین حیوانی که اهلی شد؟

  3.انسان ها چگونه نیزه وتیر ساختند؟

  4. انسان ها در گذشته با کاشتن کدام دانه ها کشاورزی را آموختند؟

  5.خانه های انسان های نخستین در ابتدا در کجا ها قرار داشت؟

  6. کدام عوامل به انسانهای نخستین کمک کرد تا بر مشکلات غلبه کنند؟

  7.دانشمندان چگونه حدس می زنند که انسان هادر سالهای دور برای رفع نیاز خود چه کردند؟

  8.چرا انسانها در گذشته به غارها پناه می بردند؟

  9.انسان ها چگونه آتش را کشف کردند؟

  10.انسان ها چگونه کشاورزی را آموختند؟

  11چه چیزی باعث شد که مردم کنار رودها یکجا نشینی کنند؟

  12.اولین روستا ها چگونه بوجود آمد؟

                                   درس نهم

  1.چگونه مردم به کارهایی غیر ازکشاورزی روی می آورند؟

  2. اولین شهرها در کجا وچگونه تشکیل شدند؟

  3.در گذشته مردم در به جزکشاورزی به چه کارهایی مشغول شدند؟

  4. در گذشته با بوجود آمدن تقسیم کار اجتماعی انسان ها نیاز های خود را چگونه برطرف می کردند ؟با مثال

  5.چه عواملی زمینه ساز اختراع خط شد؟

  6.تمدن ها چه ویژگی هایی داشتند؟

  7. پایتخت تمدن ایلام کدام شهر بوده است وچگونه به شهری بزرگ وآباد تبدیل شد؟

  8. پرستشگاه مشهور وعظیم تمدن ایلام چه نام دارد؟ ودر نزدیکی کدام شهر قرار دارد؟

  9.مردم ایران به چه کارهایی مشغول بودند؟(چهار مورد)

  10.ایلامی ها از کدام خط استفاده می کردند؟

  11.منظور از خط تصویری چیست؟

  12.دادوستد به صورت مبادله کالا به کالا چه مشکلاتی را در برداشت (سه مورد)

  13.هم زبان باتمدن ایلام کدام تمدن ها و در کجا بوجود آمدند؟

  14.تمدن های ایرانی را نام ببرید؟

  15.برای حل مشکل داد و ستد از چه وسایلی استفاده می شد؟

  16.تمدن مصردر کنار کدام رود بوجود آمد؟

  17.یکی از پادشاهان ایلام شهر ......... را پایتخت قرار داد

  منبع مطلب : kelasemn.blogfa.com

  مدیر محترم سایت kelasemn.blogfa.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  تمامی مطالب ( درس هشتم: نخستین روستاها چگونه به وجود آمده اند؟ ) | دانلود رایگان بیاموز

  تمامی مطالب ( درس هشتم: نخستین روستاها چگونه به وجود آمده اند؟ ) | دانلود رایگان بیاموز

  قوانین و مقررات

  تماس با ما

  درباره ما

  ثبت شکایت

  منبع مطلب : biamoz.com

  مدیر محترم سایت biamoz.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  ناشناس 13 روز قبل
  0

  عالی

  ناشناس 13 روز قبل
  0

  عالی

  ناشناس 7 ماه قبل
  0

  من سوالات درس ۸ رو مخوام . لطفا رسیدگی کنین . هیچ سایتی درست حسابی نیس .خسته شدم . برای پیدا کردن یه سوال باید دو ساعت وقت بزاری ‌‌. مخصوصا من که کل وقتم رو روی درس می زارم و الان ۸ ماهه بیرون نرفتم . توروخدا ماهارو درک کنین.

  ستایش 8 ماه قبل
  2

  من درس8 مطالعات چهارم رو می خواستم

  ناشناس 9 ماه قبل
  0

  بله

  ناشناس 11 ماه قبل
  -1

  فدات

  مهدی 12 ماه قبل
  2

  نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  1
  ستایش 8 ماه قبل

  من سوالات درس 8مطالعات چهارم رو می خواهم

  برای ارسال نظر کلیک کنید