توجه : تمامی مطالب این سایت از سایت های دیگر جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران یا عدم رضایت مدیر سایت مطالب کپی شده توسط ایدی موجود در بخش تماس با ما بالای سایت یا ساماندهی به ما اطلاع داده تا مطلب و سایت شما کاملا از لیست و سایت حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

  سوالات فصل پنجم علوم دوم ابتدایی

  1 بازدید

  سوالات فصل پنجم علوم دوم ابتدایی را از سایت اسک 98 دریافت کنید.

  فصل پنجم علوم دوم ابتدایی

  1-چگونه آمبولانس ،می تواند به راننده ها اطلاع دهد که راه رابرای حرکت سریع او باز کنند؟به کمک صدای آژیرو روشن وخاموش شدن نور آن.

  2-اگر راننده ای نا شنوا باشد،چگونه متوجه نزدیک شدن آمبولانس می شود؟از دیدن نور چراغ چشمک زن آمبولانس.

  3-عابرنابینا چگونه متوجه نزدیک شدن آمبولانس می شود؟با شنیدن صدای آژیر آمبولانس.

  4-وظیفه ما هنگام نزدیک شدن آمبولانس چیست؟راه را برای او باز کنیم تا زودتر بیمار خود رابه بیمارستان برساند.

  5-آیا شما در محیط زندگی خودبا شنیدن صدا یا دیدننوراز چیزهایی آگاه شده اید؟ بله-از شنیدن ودیدن رعدوبرق ازبارش باران باخبرمی شویم.با شنیدن صدای آژیرماشین آتش نشانی متوجه آتش گرفتن جایی می شویم.

  6-صدای دست زدن دوانگشتی ودست زدن معمولی را با هم مقایسه کنید.دست زدن دو انگشتی آهسته و دست زدن معمولی بلند است.

  7-چگونه می توان با طبل وسوت صدای بلند و آهسته تولید کرد؟با دمیدن شدیدبه سوت صدای بلندتولیدمی شودوبا زدن ضربه آرام به طبل صدای آهسته تولیدمی شودواین کاررامی توان بر عکس هم انجام داد با دمیدن آرام به سوت صدای آهسته وبازدن ضربه ی محکم به طبل صدای بلند ایجادکرد.

  8-ازمیان صداهای گاو،جوجه ،الاغ کدام صداازهمه نازک تروکدام صداکلفت تراست؟صدای جوجه از همه نازک تروصدای گاواز همه کلفت تراست.

  9-آیامی دانیدصداچگونه تولیدمی شود؟وقتی چیزی می لرزد،صداتولیدمی کند.

  10-چه چیزهایی صدارا به خوبی ازخودعبورنمی دهند؟پشم،پنبه،کائوچو،اسفنج و...

  11-چندنوع صدا داریم؟کلفت یا بم،نازک یازیر-بلندوآهسته-صداهای آزاردهنده ومفید.

  12-منابع صداها ازچیست؟از طبیعت (رعدوموج )- اجسام ( موسیقی و موتور)- جانداران (انسان و حیوانات)

  13- رمزوپیام چیست؟همان قواعد وعلامت های مشخص ویکسان بین افرادمختلف.

  منبع مطلب : narry.blogfa.com

  مدیر محترم سایت narry.blogfa.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  سوالات فصل 5 علوم

  سوال کتاب- با کمک نور و صدا، راه را باز کنید. با علامت دادن چراغ و بوق زدن 

  راه را برای آمبولانس باز می‌کنند.

  سوال کتاب-  چگونه آمبولانس، می‌تواند به راننده‌ها اطلاع دهد که راه را

  برای حرکت سریع او باز کنند؟ با صدای آژیر

  سوال کتاب- اگر راننده‌ای ناشنوا باشد، چگونه متوجه نزدیک شدن آمبولانس می‌شود؟

  بادیدن چراغ آژیر

  سوال کتاب- عابر نابینا چگونه متوجه نزدیک شدن آمبولانس می‌شود؟ با شنیدن صدای آژیر

  سوال کتاب- وظیفه‌ی ما هنگام نزدیک شدن آمبولانس چیست؟ باید راه را برای

  آمبولانس باز کنیم.

  سوال کتاب- آیا شما در محیط زندگی خود با شنیدن صدا یا دیدن نور از چیزهایی آگاه شده‌اید؟

  بله.

  سوال کتاب- صدای دست زدن دو انگشتی و دست زدن را با هم مقایسه کنید:

  با دو انگشت صدا نازک و با دو دست زدن صدای بلند.

  سوال کتاب- چگونه می‌توان با طبل و سوت صدای بلند و صدای آهسته تولید کرد؟ با آرام زدن و طبل صدای بلند و سوت صدای نازک.

  سوال کتاب- در میان صداهای گاو، جوجه، کلاغ کدام صدا از همه نازک‌تر است؟

  صدای جوجه از همه نازک‌تر است.

  کدام صدا از همه کلفت‌تر است؟ صدای گاو و طبل از همه بلندتر است.

  صداهای هشدار دهند را نام ببرید: آژیر و بوق

  صداهای مفید را نام ببرید: صدای اذان- پرنده‌ها- صدای نی و فلوت و موسیقی

  در کدام حالت صدا نازک و در کدام حالت صدا کلفت است؟ بطری پرصدای کلفت و بطری با آب

  نصفه صدای نازک می‌دهد.

  تصاویر ص 44 از راست به چپ

  پیام رسان- پیام رسان – پیام رسان

  آزار دهنده – پیام دهنده – پیام رسان

  پیام رسان- پیام رسان – آزار دهنده

  آزار دهنده – آزار دهنده

  سوال کتاب- یک صدای پیام رسان و یک صدای آزار دهنده را نام ببرید: صدای زنگ مدرسه پیام رسان و صدای آهنگری آزار دهنده است.

  صدای نقاره در حرم امام رضا (ع) چه چیزی را نشان می‌دهد؟

  در حرم امام رضا (ع) با صدای نقاره طلوع و غروب خورشید را به زیارت کنندگان اطلاع می‌دهند.

  در محل زندگی شما به وسیله‌ی صدا چه پیام‌هایی را به مردم اطلاع می‌دهند؟

  صدای اذان و صدای خروس در هنگام سحر

  منبع مطلب : dovome-91.blogfa.com

  مدیر محترم سایت dovome-91.blogfa.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  نمونه سوال امتحانی علوم دوم ابتدایی همراه با پاسخ فصل پنجم

  قسمت پنجم نمونه سوال آزمون علوم دوم ابتدایی همراه با پاسخفصل پنجمدر ادامه مطلب :

  1 -صدا چگونه تولید می شود؟

  پاسخ : بر اثر لرزش اجسام صدا به وجود می آید.

  2 -بیشتر از ........... و  .............برای ارسال و دریافت پیام ها استفاده می شود.

  پاسخ : صدا و نور

  3 -چند وسیله نام ببر که دارای نور یا صدا هستند؟

  پاسخ : تلفن همراه – رادیو – تلویزیون – رایانه

  4 -صدا های گوناگون را نام ببرید؟

  پاسخ : نازک – کلفت – بلند - آهسته

  5 -دو صدای نازک مثال بزنید؟

  پاسخ : صدای گنجشک – صدای جیغ بچه ها.

  6 -دو صدای کلفت مثال بزنید؟

  پاسخ : صدای طبل – صدای مرد ها

  7 -چگونه می توانیم صدای نازک تولید کنیم ؟

  پاسخ :  با لرزش تند (سریع ) اجسام جسمی که می لرزد کوتاه باشد.

  8 -چگونه می توانیم صدای کلفت تولید کنیم؟

  پاسخ :  با لرزش کند ( آرام ) اجسام جسمی که می لرزد بلدتر باشد.

  9 -چند صدای پیام رسان نام ببرید؟

  پاسخ : زنگ ساعت - زنگ موبایل - صدای اذان - صدای تلفن - صدای آمبولانس -  بوق قطار

  10 -نقاره زدن (شیپور) در حرم امام رضا (ع) مثالی از صدای...........است.

  پاسخ : پیام رسان

  11 -چرا هر چه جسم بزرگتر باشد و یا سریع تر بلرزد صدای بلند تری تولید می کند؟

  پاسخ : چون با لرزش صدای بیشتری جا به جا می کند.

  12 -آمبولانس با کمک............ و ...............راه را باز می کند.

  پاسخ : نور و صدا

  13 -اگر راننده ناشنوا باشد چگونه متوجه نزدیک شدن آمبولانس می شود؟

  پاسخ : با دیدن نور چراغ گردان آمبولانس.

  14 -عابر نابینا چگونه متوجه نزدیک شدن آمبولانس می شود؟

  پاسخ : با شنیدن صدای آژیر آمبولانس

  15 -وظیفه ی راننده هنگام نزدیک شدن آمبولانس چیست؟

  پاسخ : از مسیر آمبولانس کنار برود و راه را باز کند.

  16 -در محل زندگی شما به وسیله صدا چه پیام هایی را به مردم اطلاع می دهند؟

  پاسخ : میوه فروش - سبزی فروش - صدای اذان مسجد وقت نماز را به مردم اطلاع میدهد.

  17 -کدام صدا ها برای شما آزار دهنده هستند؟

  پاسخ : صدای موتور سیکلت - صدای هواپیما - صدای مته در حال کندن آسفالت خیابان - صدای جیغ زدن

   18 -کدام صدا ها برای شما خوشایند هستند؟

  پاسخ : صدای پرندگان - صدای اذان - صدای آهنگ ملایم - صدای باران - صدای دریا

   بقیه سوالات علوم دوم ابتدایی را در لینک های زیر مشاهده کنید: 

  نمونه سوال آزمون علوم دوم ابتدایی درس پنجم|نمونه سوال آزمون علوم دوم ابتدایی پیام رمز را پیدا کن | سوال علوم دوم ابتدایی| آزمون علوم دوم ابتدایی پیام رمز را پیدا کن| علوم دوم ابتدایی فصل 5| آزمون علوم دوم ابتدایی درس پنجم|نمونه سوال آزمون علوم دوم دبستان | آزمون علوم دوم دبستان |نمونه سوال آزمون علوم دوم دبستان پیام رمز را پیدا کن

  ;

  بازگشت به سایت آموزش شیمی نوین

  منبع مطلب : chemnovin.blogfa.com

  مدیر محترم سایت chemnovin.blogfa.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  خیلی خوب : خیلی خوب

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  حسین 22 ساعت قبل
  0

  عالی بود ممنونم

  حسین 22 ساعت قبل
  0

  ممنونم عالی بود

  ناشناس 6 روز قبل
  0

  خیلی خوب

  عالی

  ناشناس 9 روز قبل
  0

  عالی 👍 ممنون از زحماتتون 💖

  هستی 12 روز قبل
  1

  سلام ممنونم ازتون واقعا دستتون درد نکنه.

  ناشناس 21 روز قبل
  0

  سلام دست عزیزم خوبی داشته باشید که این حرف ها را به من گفت

  ناشناس 7 ماه قبل
  3

  عالیه من فردا امتحان دارم

  نازنین 7 ماه قبل
  0

  ⭐⭐⭐⭐⭐

  نازنین 7 ماه قبل
  0

  ⭐⭐⭐⭐⭐

  مریم 7 ماه قبل
  0

  ممنون از سوالهای عالی و پر محتواتونو

  سارا 8 ماه قبل
  0

  خوب بود

  به تو چه 8 ماه قبل
  3

  خوبه

  1
  ناشناس 7 ماه قبل

  عزیزم نمیشه که بهشون بگی به تو چه که اسم من چیه شاید اینطوری پیام تو نپسندند

  Amir 10 ماه قبل
  1

  Ok

  فاطیما 11 ماه قبل
  1

  خیییلی ازتون ممنونم خداخیرتون بده ،خیییلی عالی بود

  ناشناس 11 ماه قبل
  3

  سلام خیلی خوب بود ممنون

  دیانا 11 ماه قبل
  2

  ممنون از لطف شما سپاسگزارم

  ناشناس 11 ماه قبل
  0

  نااروکرله

  ناشناس 12 ماه قبل
  1

  عالی تو این دوران کرونا و کم کاریه بعضی از معلما تنها راهی که میشه بچه ام رو باهاش آموزش بدم همین گوشیه خدا ازتون راضی باشه

  ناشناس 12 ماه قبل
  -1

  عالی بود ممنون

  بسم الله الرحمن الرحیم 12 ماه قبل
  -1

  خیلی خوبه

  رام 12 ماه قبل
  -1

  عالی بود

  رام 12 ماه قبل
  0

  عالی

  علی 1 سال قبل
  1

  سوالات عالیند

  0
  به تو چه 8 ماه قبل

  اره

  -1
  به تو چه 8 ماه قبل

  اره

  خیلی خوب 1 سال قبل
  4

  خیلی خوب

  خیلی خوب 1 سال قبل
  3

  خیلی خوب

  عالی 1 سال قبل
  0

  خیلی عالیه

  0
  بسم رب چشای دلبرم💋💗 1 سال قبل

  خوبه

  ناشناس 1 سال قبل
  -1

  بله

  کرمی 1 سال قبل
  -1

  خیلی خوبه

  مرتضی 1 سال قبل
  -2

  بییار عالی وکامل

  ناشناس 1 سال قبل
  -1

  بسیار عالی

  مهدی 2 سال قبل
  -1

  نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  برای ارسال نظر کلیک کنید