توجه : تمامی مطالب این سایت از سایت های دیگر جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران یا عدم رضایت مدیر سایت مطالب کپی شده توسط ایدی موجود در بخش تماس با ما بالای سایت یا ساماندهی به ما اطلاع داده تا مطلب و سایت شما کاملا از لیست و سایت حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

  سوالات متن درس ۹ مطالعات نهم

  1 بازدید

  سوالات متن درس ۹ مطالعات نهم را از سایت اسک 98 دریافت کنید.

  مطالب کلاس سال نهم

   سوالات متن فصل پنجم  -  درس9            


  -1اوضاع سیاسی ایران هنگام تأسیس حکومت صفوی چگونه بود؟

  هنگام به قدرت رسیدن صفویان، کشور ما حکومت واحد و
  قدرتمندی نداشت و دچار تفرقه و تجزیه شده بود – حاکمان بخش های مختلف ایران با هم درگیر جنگ بودند – امنیت و آرامش شهرها وروستاها از بین رفته بود .


  -2همزمان با حکومت صفویان کدام حکومت های همسایه در فکر گسترش قلمرو خود بودند ؟

  امپراتوری عثمانی که با حمله هایپیاپی به سرزمین های همجوار ، بر قلمرو خود می افزود . سلطان عثمانی خود را خلیفه ی مسلمانان می دانست و به ایران نیز طمع داشت . در

  شمال شرق ایران)ماوراالنهر(، اُزبک ها قدرت گرفته بودند و به مرزهای ایران می تاختند .


  -3شیخ صفی که بود ؟

  شیخ صفی از صوفیان معروف زمان خود بودکه پیروان و و هواداران زیادی داشت و خانقاهش در اردبیل مورد توجه
  مردم و حاکمان محلی بود .


  -4مهم ترین طرفداران خانقاه شیخ صفی چه کسانی بودند؟ مهم ترین طرفداران خانقاه شیخ صفی ایل های ترک بودند که به
  قزلباش شهرت داشتند .


  -5شاه اسماعیل صفوی چگونه خود را شاه ایران خواند ؟ اسماعیل صفوی به کمک نیروی نظامی قزلباش ها ، نخست شروانشاهان وآق قویونلوها را شکست داد و پس از تسلط یافتن بر تبریز ، خود را شاه ایران خواند .


  -6اقدامات شاه اسماعیل صفوی را بنویسید؟

  -1رسمی کردن مذهب شیعه -2ازمیان برداشتن حاکمان مناطق مختلف -3شکست اُزبکها در خراسان -4مسلط شدن بر سراسر ایران .


  -7چگونه قلمرو حکومت صفوی به حدود قلمرو دوره ساسانیان رسید ؟

  در نتیجه موفقیت های سیاسی و نظامی شاه اسماعیل ،
  حکومت کشور ما یکپارچه و نیرومند شد به طوری که قلمرو آن به حدود قلمرو دور ساسانیان رسید.
  -8چرا سلطان عثمانی در زمان شاه اسماعیل به ایران حمله کرد ؟ چون از شکل گیری سلسله قدرتمند و شیعه مذهب صفویهناخشنود بود .


  -9جنگ چالدران را توضیح دهید وعلت شکست ایران دراین جنگ چه بود؟

  در جنگی که میان سپاهیان دو کشور ایران و عثمانی در
  چالدران )نزدیکی شهر خوی امروزی( رخ داد ، شاه اس ماعیل و سربازانش شجاعت زیادی نشان دادند اما سپاه عثمانی به کمک سلاح هایآتشین مانند توپ و تفنگ که سپاه ایران از آنها بی بهره بود پیروز شد .


  -10پس از شاه اسماعیل چه کسی به حکومت رسید ؟ و چه کرد ؟

  پسرش تهماسب به حکومت رسید . او با سرو سامان دادن به
  اوضاع داخلی و دفع حمله های اُزبکان و دولت عثمانی ، موفق شد حکومت صفوی را تثبیت و تحکیم کند .


  -11چرا شاه تهماسب پایتخت خودراازتبریز به قزوین انتقال داد ؟

  زیرا تبریز همواره در معرض هجوم سپاه عثمانی بود .


  -12شاه عباس اول پس از به قدرت رسیدن چه کرد؟

  او اُزبک ها و عثمانیان را شکست داد و تا پشت مرزهای ایران عقب راند .
  همچنین پایتخت را از قزوین به اصفهان در مرکز ایران منتقل کرد و برای آبادانی آن بسیار کوشید .  -13چه عواملی موجب شد سلسله ی صفوی پس از شاه عباس اول از داشتن پادشاهی لایق و توانمند محروم ب ماند ؟


  -1سیاست کُشتن و کور کردن شاهزادگان -2باز داشتن آنها از حکومت ولایت ها -3آموختن شیوه ی کشور داری .  -14چرا پس از شاه عباس اول امور حکومت مختل شد و هرج و مرج کشور را فرا گرفت ؟

  در نتیجه ی ضعف و بی لیاقتی شاهان ، مقام های کشوری و لشکری دچار اختلاف و درگیری شدند و از انجام دادن مسئولیت های مهم خود بازماندند .  -15چرا شاه سلطان حسین صفوی تسلیم محمود افغان شد ؟ در شرایط نابسامانی کشور ، گروهی از افغان ها در قندهار سر بهشورش برداشت ند و پس از پیروزی بر حاکم آن ولایت بهسوی اصفهان حرکت کردند . سلطان حسین صفوی که نمی توانست با این گروهشورشی کوچک مقابله کند ، پس از چند ماه محاصره ، به ناچار تسلیم شد و به این ترتیب محمود افغان سردسته ی شورشیان بر پایتخت وقسمت هایی از ایران مسلط شد .


  -16کدام شهرها پایتخت صفویان بودند ؟

  تبریز – قزوین – اصفهان .


  -17علت تغییر پایتخت صفویان را توضیح دهید ؟

  تغییر پایتخت از شهر تبریز به قزوین : زیرا تبریز همواره در معرض هجوم سپاه عثمانی بود - عدم تهدید پایتخت در قزوین از سوی عثمانیها یا ازبکان- مناسب بودن موقعیت جغرافیایی واستراتژیکی شهر قزوین

  تغییر پایتخت از قزوین به اصفهان : اصفهان دارای مرکزیت جغرافیایی در ایران بود همچنین در مسیر راههای بزرگ بازرگانی قدیم قرارداشت - فراهم بودن شرایط اقتصادی (راه) ، سیاسی (مرکزیت) و کشاورزی (آب)

  -18دلایل سیاسی و نظامی ضعف و فروپاشی حکومت صفوی چه بود؟

  ضعف و بی لیاقتی شاهان پس از شاه عباس – اختلاف و
  درگیری بین مقام های کشوری و لشکری - دخالت درباریان سودجو در امور کشور - دور نگه داشتن و عدم تربیت صحیح شاهزادگان -مالیات های سنگین .


  -19در رأس حکومت صفوی چه کسانی قرار داشتند (به ترتیب)؟ شاه – وزیر بزرگ (اعتماد الدوله) -فرماندهان نظامی .


  -20وزیر بزرگ چه وظیفه ای داشت ؟

  او مسئول امور اداری و مالی کشور بود اما در مقابل شاه قدرت و اختیار چندانی نداشت .  -21فرماندهان نظامی چه مسئولیتی داشتند ؟

  علاوه بر فرماندهی سپاه ، معمولاً حاکم ولایت های مهم نیز بودند .


  -22شاه عباس اول برای تقویت حکومت مرکزی چه کرد ؟

  برای تقویت حکومت مرکزی و جلوگیری از نافرمانی و بی نظمی سران ایلهای قزلباش ، حکومت ولایت ها را از آنان گرفت و به افرادی غیر ازقزلباش ها سپرد . همچنین در کنار سپاه قزلباش ، سپاه جدیدی از افرادغیر قزلباش تشکیل داد و با کمک گرفتن از اروپاییان ، این سپاه را به تفنگ و توپ مجهز کرد .


  -23آثار و نتای ج اقدام های اداری و نظامی شاه عباس اول را توضیح دهید؟

  واگذاری حکومت ولایت ها به افرادی غیر از قزلباش ها - در کنار سپاه قزلباش ، سپاه جدیدی از افرادی غیر قزلباش تشکیل داد - مجهز شدن سپاه ایران به توپ و تفنگ به کمک اروپاییان .

  -24قرون جدید به چه دورانی گفته می شود ؟

  قرن های شانزدهم تا نوزدهم میلادی را در تاریخ اروپا قرون جدید می نامند .


  -25قرون جدید چه ویژگی هایی داشت ؟

  در این قرن ها ، اوضاع سیاسی و مذهبی اروپا دگرگون شد و در نتیجه ی آن پیشرفت هایعلمی ، فرهنگی و اقتصادی چشمگیری به وجود آمد که به اختراعات و اکتشافات مهمی انجامید .


  -26پیش گامان استعمار در اروپا چه کشورهایی بودند ؟

  پرتغال – اسپانیا – انگلستان – فرانسه .


  -27در آستانه ی تأسیس سلسله ی صفوی پرتغالی ها چه کردند؟ و چرا شاه اسماعیل نتوانست در مقابل آنها کاری از پیش ببرد؟

  پرتغالی ها جزایر و سواحل جنوبی ایران را تصرف کرده و تجارت خلیج فارس و دریای ع مان را در اختیار گرفته بودند . شاه اسماعیلصفوی به دلیل نداشتن کشتی جنگی نتوانست در برابر پرتغالی ها کاری از پیش ببرد .  -28شاه عباس اول چگونه توانست پرتغالی ها را از ایران بیرون براند؟

  شاه عباس اول از رقابت انگلیسی ها و پرتغالی ها استفاده کرد و به کمک کشتی های جنگی انگلستان ، پرتغالی ها را از سواحل و جزایر ایران بیرون راند .

  -29یکی از علل موثر در برقراری روابط بین صفویان و کشورهای اروپایی چه بود؟

  هجوم پیاپی عثمانی ها به ایران و اروپا بود .


  -30پادشاهان اروپایی برای کاستن فشار حملات عثمانی ها به خاک اروپا چه کردند؟

  درصدد آن بودند که روابط خود را با ایرانتقویت کنند . علاوه بر این ، در آن زمان اروپاییان شرکت های بزرگ تجاری تأسیس کرده بودند و تمایل زیادی داشتند که روابط تجاری خود

  را با دیگر کشورها گسترش دهد .  -* مهم ترین طرفداران خانقاه شیخ صفی ایل های..........بودند که به .................. شهرت داشتند . (ترک- قزلباش )

  -* پس از جنگ چالدران ، ................. به اشغال عثمانی ها درآمد . ( تبریز)

  -* شاه ................. حکومت صفوی را به اوج قدرت رساند . (شاه عباس اول)


  -* در رأس حکومت صفوی ................. قرار داشت . ( شاه)


  -* بعد از شاه در حکومت صفوی .................. قرار داشت که به او .................... نیز می گفتند . (وزیر بزرگ-اعتماد الدوله )


  -* تا زمان شاه عباس اول .......................... حاکم ولایت های مختلف ایران بودند . (سران ایل های قزلباش )


  -* اروپاییان با توسعه ی صنعت .................. و .................... توانستند راه های دریایی و سرزمین های جدیدیرا کشف کنند .
  (کشتی سازی – دریانوردی )

  منبع مطلب : mah96.blog.ir

  مدیر محترم سایت mah96.blog.ir لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  سوالات درس 9 مطالعات نهم

  درس  9

  1-اوضاعسیاسیایرانهنگامتأسیسحکومتصفوی چگونه بود؟

  حکومتواحدوقدرتمندینداشتودچارتفرقهوتجزیهشدهبودحاکمانبخشهایمختلفایرانباهمدرجنگبودندبههمیندلیل،امنیتوآرامششهرهاوروستاهاازبینرفتهوامورکشورمختل شدهبود سلطانعثمانیخودراخلیفهٔمسلمانانمی دانستوعلاوه بر سرزمینهایهمجوار،بهایراننیزطمع داشتدرشمال شرقایران )ماوراءالنهر(،ازبکهاقدرتگرفتهبودندوبهمرزهایایرانمیتاختند.

  2-حکومت صفوی چه زمانی شکل گرفت؟

  درابتدایقرن 10 قبابهقدرترسیدنبهناماسماعیل ،یکیاز نوادگانشیخصفیالدیناردبیلی.

  3-شیخ صفی الدین اردبیلی که بود و مهمترین طرفدارانش که بودند؟

  شیخصفی) 735  650 ق(کهازصوفیانمعروفزمانخود بود،خانقاهشدراردبیلمورد توجهمردموحاکمانمحلیبودصوفیانبیشتروقتشانرادرخانقاه بهذکرگفتنوانجامدادنمراسمخاصخودمی گذراندندپسازشیخ صفی،ادارهٔخانقاهدرخانوادهٔاوموروثیشدمهمترینطرفداران خانقاهشیخصفی ایلهایمختلفترکبودندکهبهقزلباش٭شهرت داشتند.

  4-شاه اسماعیل صفوی چگونه به قدرت رسید واقدامات وی پس از تاجگذاری چه بود؟

  اسماعیلصفویبهکمکنیروینظامیقزلباشها،نخستشروانشاهان وآققویونلوهاراشکستدادوپسازتسلطیافتنبرتبریز،خودراشاهایران خواند.

  یکیازاقدامهایمهمویپسازتاجگذاری،رسمیکردنمذهبشیعه بودسپسحاکمانمناطقمختلفرایکیپسازدیگریازمیان برداشتوباشکستدادنازبکهادرخراسان،برسراسرایرانمسلطشد.

  5-موفقیت های سیاسی ونظامی شاه اسماعیل صفوی چه نتایجی داشت؟

  حکومتکشورمایکپارچهونیرومندشد؛ بهطوریکهقلمروآنبهحدودقلمرودورهٔساسانیانرسیدحکومتصفوی

  همچنینهمهٔاقوامایرانیرازیرحاکمیتخودگرفتوموجبهمبستگیواتحاد بیشترایرانیانشد.

  6-چرا عثمانی ها به ایران حمله کردند وعلت شکست صفویان از آنان چه بود؟

  سلطانعثمانیکهازشکلگیریسلسلهٔقدرتمندوشیعه مذهبصفویهناخشنودبود،باسپاهیعظیمراهیایران

  شد درچالدران )درنزدیکیشهرخویامروزی سپاهعثمانیبهکمکسلاحهایآتشینمانندتوپوتفنگکهسپاهایرانازآنهابی بهرهبود،پیروزشد.

  پسازجنگچالدران،تبریزبهاشغالعثمانیهادرآمدامامقاومتومبارزهٔمردمآنهاراواداربهعقب نشینیکرد.

  7-چه کسی حکومت صفوی را تثبیت کرد وعلت جابجایی پایتخت توسط او چه بود؟

  تهماسب،( پسر شاهاسماعیل)باسروساماندادنبهاوضاعداخلیودفعحملههایازبکانو دولتعثمانی،سبب تثبیتحکومتشد او پایتختراازتبریزبهقزوینانتقالداد؛زیراتبریزهمواره درمعرضهجومسپاهعثمانیبود.

  8-زمان کدام شاه اوج قدرت صفویان است و چند نمونه از اقدامات وی را ذکر کنید.

  شاهعباساوّل )پنجمینشاهصفوی 

  شکستازبکها وعثمانیان

  انتقال پایتختازقزوینبهاصفهانوتلاش برایآبادانیآن

  9-علل ضعف وسقوط سلسله صفوی چه بود؟

  ناتواناییوبیلیاقتیپادشاهان صفویپسازشاهعباساوّل

  سیاستکشتنوکورکردنشاهزادگان

  بازداشتنشاهزادگانازحکومتولایتهاو آموختنشیوهٔکشورداری

  اختلافودرگیری میان مقامهایکشوریولشکری وبازماندنازانجاممسئولیتهایمهمخود

  فراگیریهرجومرج در کشورومختلشدنامورحکومت

  10-اوضاع نابسامان اواخر دوره صفویه سبب سلطه چه کسانی بر قسمتی از ایران شد؟

  گروهیازافغانهادرقندهارسربهشورشبرداشتندوپسازپیروزیبرحاکمآنولایت،بهسوی اصفهانحرکتکردندسلطانحسینصفویتسلیمشدومحمودافغان،برپایتختوقسمتهاییازایرانمسلطشد.

  11-صفویان کشور را چگونه اداره می کردند ؟

  دررأسحکومت شاهقرارداشتشاهانصفوی،اختیاراتزیادیداشتندوبااستبدادبرکشورحکومتمی کردندهمهٔمقامهایکشوریولشکریمطیعفرمان شاهبودندواجازهنداشتندمخالفخواستوارادهٔاوعملکنند

  بعدازشاه،وزیربزرگقرارداشتکهبهاواعتمادالدولهنیزمیگفتند. اومسئولاموراداریومالیکشوربودامادرمقابلشاهقدرتواختیارچندانینداشت.

  فرماندهاننظامینیزدرادارهٔحکومتصفوی نقشبسیارمهمیداشتندوعلاوهبرفرماندهیسپاه،معمولاًحاکمولایتهایمهمنیزبودند.

  12-قزلباش ها چه جایگاهی در دولت صفوی داشتند؟(چرا شاه عباس از حکومت قزلباشها کاست؟)

  تازمانشاهعباساوّل،سرانایلهایقزلباشحاکمولایتهایمختلفایرانبودند

  شاهعباساوّلبرایتقویتحکومتمرکزیوجلوگیریازنافرمانیوبینظمیسرانایلهایقزلباش،حکومتولایتهاراازآنانازگرفتوبهافرادیغیرازقزلباشهاسپردهمچنیندرکنارسپاهقزلباش،سپاهجدیدیازافرادغیرقزلباشتشکیلدادوباکمکگرفتنازاروپاییان،اینسپاهرابهتفنگوتوپمجهزکرد.

  13-حکومت صفویان با کدام دوره زمانی از تاریخ اروپا همزمان است؟

  کشورهایاروپایی،قرونوسطایاعصرتاریکیراپشتسرگذاشتهوواردقرونجدیدشدهبودند.

  قرنهایشانزدهمتانوزدهممیلادیرادرتاریخاروپاقرونجدیدمینامند.

  14- در قرون جدید چه تحولاتی در اروپا شکل گرفت؟

  اوضاعسیاسیومذهبیاروپادگرگونشدودرنتیجهٔآنپیشرفتهایعلمی،فرهنگیواقتصادیچشمگیریبهوجودآمدکهبهاختراعاتواکتشافاتمهمیانجامید.

  15-پیشرفت در چه زمینه هایی سبب روی آوردن اروپاییان به استعمار کشورهای دیگر شد؟

  اروپاییانباتوسعهٔصنعتکشتیسازیووسایلدریانوردیتوانستندراههایدریاییوسرزمینهایجدیدیراکشفکننددریانورداناروپاییباگذشتنازاقیانوساطلس،قارهٔآمریکاراکشفکردندآنان،بادورزدنقارهٔآفریقا،بهاقیانوسهندوخلیجفارسرسیدنداروپاییانباکشتیهایبزرگومجهزبهتوپهایجنگیبهسرزمینهایدیگررفتند

  وبخشهایوسیعیازقارههایآمریکا،آفریقاوآسیارامستعمرهٔخودکردند.

  16-اولین کشورهای استعمارگر را نام ببرید.

  کشورهایپرتغال،اسپانیا،انگلستانوفرانسهپیشگاماناستعماربودند.

  17- اقدام صفویان در مقابل تصرف سواحل جنوبی ایران توسط پرتغالی ها چه بود؟

  دراوایل حکومتصفوی،پرتغالیهاجزایروسواحلجنوبیایرانراتصرفکردهوتجارتخلیجفارسودریایعمانرادراختیارگرفتهبودند شاهاسماعیلصفویبهدلیلنداشتنکشتیجنگینتوانست دربرابرپرتغالی هاکاریازپیشببرد شاهعباساوّلازرقابتانگلیسیها وپرتغالیهااستفادهکردوبهکمککشتیهایجنگیانگلستان،پرتغالیها راازسواحلوجزایرایرانبیرونراند.

  18-چه عواملی سبب تقویت روابط ایران واروپا در دوره صفویه می شد ؟

  -- کاستن ازفشارحملاتعثمانیهابهخاکاروپا به دلیلهجومپیاپیعثمانیهابهایرانواروپا

  -- تمایل برای  گسترش روابط تجاریخودبادیگرکشورها به دلیل تأسیسشرکتهایبزرگتجاری

  منبع مطلب : mojtabapes.blogfa.com

  مدیر محترم سایت mojtabapes.blogfa.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  سوالات متن درس 9 مطالعات اجتماعی پایه نهم متوسطه اول

  درس نهم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  صفحه 58 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  1-    اوضاع سیاسی ایران هنگام تأسیس حکومت صفوی چگونه بود؟ شرح دهید.

  2-    همزمان با حکومت صفویان کدام حکومت های همسایه در فکر گسترش قلمرو خود بودند؟

  3-    شیخ صفی الدین اردبیلی که بود؟

  4-    مهم ترین طرفداران خانقاه شیخ صفی چه کسانی بودند؟

  صفحه 59 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  5-    نکته: در ابتدای قرن 10 ق یکی از نوادگان شیخ صفی به نام اسماعیل به قدرت رسید.

  6-    شاه اسماعیل صفوی چگونه خود را شاه ایران خواند؟

  7-    چهار مورد از اقدامات شاه اسماعیل صفوی را بنویسید؟

  8-    چگونه قلمرو حکومت صفوی به حدود قلمرو دوره ساسانیان رسید؟

  9-    مهمترین دشمنان خارجی ایران در دوره صفویان چه کسانی بودند؟

  10-چرا سلطان عثمانی در زمان شاه اسماعیل به ایران حمله کرد؟

  11- جنگ چالدران را توضیح دهید و علت شکست ایران دراین جنگ  را بیان کنید؟

  12- نکته : پس از جنگ چالدران، تبریز به اشغال عثمانی ها درآمد.

  13- نتیجه اشغال تبریز توسط عثمانی ها در جنگ چالدران چه بود؟

  14- پس از شاه اسماعیل چه کسی به حکومت رسید؟ و چه کرد؟ ( چهار مورد )

  15- چرا شاه تهماسب پایتخت خود را از تبریز به قزوین انتقال داد؟

  16- نکته : شاه عباس اول ( پنجمین شاه صفوی ) حکومت صفوی را به اوج قدرت رساند.

  17- شاه عباس اول پس از به قدرت رسیدن چه کرد؟ ( چهار مورد )

  صفحه 60 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  18- پس از شاه عباس اول چند پادشاه دیگر به سلطنت رسیدند؟ آنها چگونه پادشاهانی بودند؟

  19- چه عواملی موجب شد سلسله ی صفوی پس از شاه عباس اول از داشتن پادشاهی لایق و توانمند محروم بماند؟ ( دو دلیل )

  20-  چرا پس از شاه عباس اول امور حکومت مختل شد و هرج و مرج کشور را فرا گرفت؟

  صفحه 61 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  21- چرا شاه سلطان حسین صفوی تسلیم محمود افغان شد؟ ( سوال مشابه : چگونگی سقوط حکومت صفویان را شرح دهید؟ )

  22- در رأس حکومت صفوی چه کسانی قرار داشتند؟ ( به ترتیب )

  23- نکته : در دوره صفویه حکومت مرکزی قدرتمندی در ایران به وجود آمد که در راس آن شاه قرار داشت.

  24- در حکومت صفوی پس از شاه چه کسی قرار داشت؟ به او چه می گفتند؟

  25- وزیر بزرگ در دوره صفویان چه وظیفه ای داشت؟

  26- فرماندهان نظامی در دوره صفویان چه مسئولیتی داشتند؟

  صفحه 62 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  27- نکته : تا زمان شاه عباس اول سران ایل های قزلباش حاکم ولایت های مختلف ایران بودند؟

  28- شاه عباس اول برای تقویت حکومت مرکزی چه کرد؟ توضیح دهید.

  29- قرون جدید در اروپا همزمان با به قدرت رسیدن کدام سلسله در ایران بود؟

  30- قرون جدید به چه دورانی گفته می شود؟

  31- در قرون جدید، اروپائیان چگونه بخش های وسیعی از قاره های آمریکا، آفریقا و آسیا را مستعمره خود کردند؟

  32- پیش گامان استعمار در اروپا چه کشورهایی بودند؟

  33- در آستانه ی تأسیس سلسله ی صفوی پرتغالی ها چه کردند؟

  34- چرا شاه اسماعیل صفوی نتوانست در مقابل پرتغالی ها کاری از پیش ببرد؟

  35- شاه عباس اول چگونه توانست پرتغالی ها را از ایران بیرون براند؟

  صفحه 63 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  36- نکته : در دوران صفویه، ایران با برخی از کشورهای اروپایی روابط سیاسی و بازرگانی برقرار کرد.

  37- چه دلیلی باعث شد تا اروپائیان در زمان صفویان نمایندگانی را برای عقد قرار دادهای بازرگانی به کشور ما بفرستند؟

  منبع مطلب : bamotaleat.blogfa.com

  مدیر محترم سایت bamotaleat.blogfa.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  سینا .طاها . : عالی بود . من خیلی راضی بودم امید وارم تمامی دروس رو بذارید. ایول حال کردم 💜💜💕❤

  سمیرا : به من هم خیلی کمک کرد ممنونم

  رویا : دلت خوش 😂

  نورا : آره واقعا عالی بود

  ناشناس : چرا بعضی از کلمات به هم چسبیده بودن اشتباه تایپی داشت

  سارا : 👌👌موافقم

  مانیا : وایــــــی واقعـــا عالـــیه بهتر از این نمیشه همه جوره سوال دارین. ممنونم طراح✓:)

  بی : مطالب عالیه

  فاطمه : اره واقعا

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  هانا آسمانی 7 روز قبل
  0

  سلام خیلیی خوب بود

  سنا 12 روز قبل
  3

  ازش استفاده نکن خوب نیسا

  ناشناس 17 روز قبل
  0

  ممنون از سوال ها

  ناشناس 19 روز قبل
  2

  خیلی زیاده دوست نداشتم gبااین سوالات مسخره تون

  ناشناس 10 ماه قبل
  5

  چرا بعضی از کلمات به هم چسبیده بودن

  اشتباه تایپی داشت

  ناشناس 11 ماه قبل
  2

  سلام خوبه عالی❤❤

  ناشناس 11 ماه قبل
  2

  واقعا عالی بود

  ناشناس 11 ماه قبل
  1

  گودرت

  امیر 11 ماه قبل
  1

  عالیه

  خوبه 12 ماه قبل
  2

  دیدیپزمیممییومیتب

  0
  خوبه 12 ماه قبل

  خوبه

  امیرعلی 12 ماه قبل
  2

  خیلی خیلی ممنون❤💋❣🙏

  امیرعلی 12 ماه قبل
  2

  عالیه👌😘

  نیلو 12 ماه قبل
  2

  عالی بود

  ناشناس 12 ماه قبل
  1

  .

  Queen.bahar 12 ماه قبل
  0

  چرا در متن یا اشتباه تایپی دارین یا یه کلمه های الکی نوشتین

  4
  فاطمه 12 ماه قبل

  اره واقعا

  مهدیه 12 ماه قبل
  1

  س ل ا م خوبه مرسی ولی سوالا رو کامل بذارید

  مهدیه 12 ماه قبل
  2

  س ل ا م خوبه مرسی ولی سوالا رو کامل بذارید

  ممنم 12 ماه قبل
  1

  متوسط

  ناشناس 12 ماه قبل
  3

  این چیه دیگه

  saba 12 ماه قبل
  2

  خیلی ممنون

  Fati 12 ماه قبل
  1

  عالیه 👍👍❤

  سارا 12 ماه قبل
  1

  ممنونم از مطالب مفیدتون

  S 12 ماه قبل
  3

  عالی بود

  ناشناس 12 ماه قبل
  1

  علی بود

  ناشناس 12 ماه قبل
  2

  عالی

  رویا 1 سال قبل
  0

  سیلام

  ناشناس 1 سال قبل
  0

  عالی بود

  بی 1 سال قبل
  4

  مطالب عالیه

  ناشناس 1 سال قبل
  1

  خیلی خوب بود ممنون

  8
  رویا 1 سال قبل

  دلت خوش 😂

  مانیا 1 سال قبل
  4

  وایــــــی واقعـــا عالـــیه

  بهتر از این نمیشه همه جوره سوال دارین.

  ممنونم طراح✓:)

  سینا .طاها . 1 سال قبل
  8

  عالی بود . من خیلی راضی بودم امید وارم تمامی دروس رو بذارید. ایول حال کردم 💜💜💕❤

  1
  برو با با 11 ماه قبل

  دقیقا منم موافقم

  8
  سمیرا 1 سال قبل

  به من هم خیلی کمک کرد ممنونم

  6
  نورا 1 سال قبل

  آره واقعا عالی بود

  1
  متین 1 سال قبل

  من هم همین طور

  4
  سارا 1 سال قبل

  👌👌موافقم

  عالیه 1 سال قبل
  3

  عالی

  1
  احمد 1 سال قبل

  اره خیلی عالیه فقط اگه بیشتر توظیخ میداد

  مهدی 2 سال قبل
  -2

  نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  1
  برو با با 11 ماه قبل

  خودتون پیدا کنید

  1
  .. 12 ماه قبل

  خوبه

  برای ارسال نظر کلیک کنید