توجه : تمامی مطالب این سایت از سایت های دیگر جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران یا عدم رضایت مدیر سایت مطالب کپی شده توسط ایدی موجود در بخش تماس با ما بالای سایت یا ساماندهی به ما اطلاع داده تا مطلب و سایت شما کاملا از لیست و سایت حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

  سوالات متن کاروفناوری نهم با جواب

  1 بازدید

  سوالات متن کاروفناوری نهم با جواب را از سایت اسک 98 دریافت کنید.

  سئوالات متن 8درس کاروفناوری نهم

  بسمه تعالی

  پایه نهم  

  سئوالات متن پودمان یک  الگوریتم

  1- حل مسئله چیست؟ص4

  2- برای حل مسئله چه کاربایدانجام داد؟ ص4

  3- اگرلازم باشدبرای همه ی مراحل زنگی خودتصمیم گیری کنیدچه چیزی رایادمی گیرید؟ ص4

  5- فوایدبرنامه ریز (تصمیم گیری)قبل ازانجام کارچیست؟ ص4شکل1-1

  5-سه مرحله برنامه ریز قبل ازانجام کاررابنویسید؟ ص4

  6- حل مسئله چیست ویادگیری آن چه فوایددارد؟ص4

  7- برای رسید به یک راه حل خوب چه افدامی بایدانجام داد؟ ص4

  8- نوآوری (خلاقیت)چیست؟مثال بزیند؟

  9-مراحل حل مسئله چیست؟ص4

  10-مسئله چه زمانی حل شد محسوب می شود؟ ص4

  11- امکان حل مسئله اصلی چگونه فراهم می شود؟ ص5

  12- الگوریتم چیست توضیح دهید؟ الگوریتم روشی گام به گام برای حل مسئله است. به هر دستورالعملی که مراحل انجام دادن کاری را با زبانی دقیق و با جزئیات کافی بیان نماید، به طوری که ترتیب مراحل و شرط خاتمۀ عملیات در آن کاملاًمشخص شده باشد، "الگوریتم" گویند

  13- واژه الگوریتم از چه شخصیتی گرفته شده است؟ ص5

  14- شرط وجود الگوریتم چیست؟حتما بایدمرحله شروع وپایان باشدوباشماره گذاری وترتیب عملیات مشخص شود؟

  15- روش های مختلف الگوریتم رانام ببرید؟روش شبه دستور- روش روندنما(Flowchart )

  16- الگوریتم روش شبه دستور چیسیت؟ زبان الگوریتم می تواند یکی از زبان های گفتاری و نوشتاری مانند فارسی، انگلیسی و ... باشد. الگوریتم ها باید به صورت دستوری نوشته شوند. می توان در الگوریتم ها از نمادهای ریاضی استفاده کرد و به جای اعداد یا موضوعات نامعلوم، حروف یا نامهای مستعار که به آنها متغیر می گویند را به کاربرد.

  17- الگوریتم روش روندنما(Flowchart ) چیسیت؟

  در واقع این روش بیان تصویری الگوریتم است که در آن مراحل انجام کار با اشکال هندسی نشان داده می شوند و این مراحل با خطوط جهت داری به هم وصل می شوند.

  18- یک نمونه روندنماباابداع واختراع  بااستفاه از یادگیری حل مسئله رانام ببرید؟چراغ پی سوز                    شمع           چراغ نفتی           لامپ های پر مصرف                                لامپ های کم مصرف                              لامپ های لیزری

  19- برای قرار دادن حاصل محاسبه در یک متغیر از علامت استفاده می شود تا با علامت مساوی که برای مقایسه به کار می رود اشتباه نشود.

  20- روش روندنما یا Flowchartچیست؟ این روش بیان تصویری الگوریتم است که در آن مراحل انجام کار با اشکال هندسی نشان داده می شوند و این مراحل با خطوط جهت داری به هم وصل می شوند.

  21- تعدادی از شکل های پرکاربرد در روندنماها عبارتند از؟

  این نماد برای نشان دادن شروع و پایان عملیات استفاده می شود.

  این نماد انجام دادن پردازش، محاسبات و مقداردهی را نشان میدهد.

  این شکل اطلاعاتی که از خارج به فرایند وارد می شوند یا از فرایند خارج می شوند را نشان می دهد. این نماد ورودی/ خروجی نیز نامیده می شود.                   

  این شکل جایی استفاده می شود که نتیجه یک تصمیم گیری مرحله بعدی را مشخص کند و معمولا دو خروجی بله و خیر دارد.

  اگر قرار باشد اطلاعاتی که از فرایند خارج می شوند روی کاغذ چاپ شوند از این نماد استفاده می شود

  22- نرم افزارEdrawچیست؟ص8

  23- رودنما حلقوی چیست؟ ص9

  24- نکته: می توانید به جای اینکه دو عملیات را در دو نماد مستطیل قرار دهید؛ از یک نماد مستطیل برای دو یا چند عملیات استفاده کنید.

  نکته: هر بار که مقدار جدیدی را در یک متغیر قرار می دهید، مقدار قبلی آن از بین می رود و مقدار جدید جایگزین آن می شود.

  پودمان 2 ترسیم با رایانه

  1- پیشرفت فناوری ارتباطات واطلاعات چه کاربردی دارند مثال بزنید؟ص14

  2- مزیت استفاده از رسم با رایانه را بنویسید؟6مورد ص15

  3- نرم افزار های ترسیم با رایانه به چه صورتی هستند؟ص16

  4- اشکال ساده هندسی را چگونه می توان ترسیم کرد؟ص17

  5- کار برد ابزار های ترسیم زیر را مشخص کنید؟ص17

  Line:

  Cirele:

  Are:

  6- دانش آموزان چگونه می توانند توانایی خود را افزایش دهند؟ص17 نکته:

  7- ابزار تقارن (Mirror)وابزار آرویArray چیست؟ص18

  8- چند نمونه از ابزار های ترسیم با رایانه با توجه به جدول را بنویسید ؟

  9- ابزار کمک رسم چیست؟ص20 خط 2

  10- چند نمونه از ابزار های کمک رسم برای دقت بیشتر در ترسیم باتوجه به جدول ؟

  11- فرایار استفاده از نرم افزار ترسیم؟ 1-اندازه گزاری های طول -خط شعاع وزاویه 2- خطوط اندازه گزاری طبق استاندارد ترسیم می کند

  3-اندازه ها و زاویه ها نقشه را ابتدا می کشیم و سپس نشان می دهد.

  پودمان 3

  1-سیستم چیست؟ص26

  2-منظور از ساز و کار حرکتی چیست باتوجه به شکل؟ص26

  3 امروزه بیش تر سیستم ها چگونه هستند مثال بزنید؟ص26

  4-ساز وکار حرکتی و چرخ دنده چیست؟ص26

  5-امروز بیشتر دسگاه ها چگونه هستند؟چگونه عمل می کنند؟

  6- انواع ساز کار حرکتی چرخ دنده ها باتوجه به شکل؟

  7-تقویم مکانیک بیرونی چیست؟

  8-نکات ایمنی سازوکارحرکتی چرخ زنجیردوچرخه را بنویسید؟

  در حین تمیز کردنِ اجزای ساز و کار حرکتی چرخ زنجیرِ دوچرخه مواظب انگشتان خود باشید و حتماً از دستکش ایمنی استفاده کنید. اجزای ساز و کار حرکتی چرخ زنجیر را به مقدار کم روغن کاری کنید، زیرا باعث جمع شدن سریع گرد و خاک بر روی اجزای آن می شود.

  9-بررسی واجزای انواع گیرهای رومیزی یاگیرهٔ دستی؟الف)گیرۀ رومیزی ب)گیرۀ لوله پ)گیرۀ دستی

  10-نکات ایمنی سازوکارهای حرکتی گیره وچرخ خیاطی را بنویسید؟در حین بررسی کردن اجزای ساز و کارهای حرکتی گیره وچرخ خیاطی مواظب انگشتان خود باشید وحتماً از دستکش ایمنی استفاده کنید. برای بررسی ساز و کارهای حرکتی گیره ها حتماً از دبیر خود کمک بگیرید. برای بررسی ساز و کار حرکتی چرخ خیاطی حتماً از والدین و بزرگترهای خود کمک بگیرید و نکات حفاظتی و ایمنی را کاملاً رعایت کنید

  11-جرثقیل،ابداعیمنتسببه» ابنسینا «چه نوع جرثقیلی  می باشدودرچه کتابی است؟

  12- کاربردنرمافزارInteractive Physicsرابنویسید؟یک نرم افزار ساده برای شبیه سازی است. در این نرم افزار می توانید حرکات ساز و کارهای حرکتی را قبل از ساخت، شبیه سازی کنید. حرکت ساز و کارهای حرکتی را ببینید و طراحی خود را بهینه سازی کنید.

  پودمان چهارم                     ساخت بازیهای رایانهای

  1- بازی چیست؟فعالیتی داوطلبانه است که افراد آزادانه و از روی اختیار قواعد آن را می پذیرند و هدفی را دنبال می کنند.

  2-  هدف از بازی چیست؟باعث می شودبازیکنان از زندگی روزمره، فاصله بگیرندواز تجربه فضای جدیدلذت ببرند ویا دربعضی مواقع احساس نا آرام ی کنند.

  3- بازیهای رایانهای چیستند؟بازی هایی هستند که از طریق یک وسیلهٔ الکترونیکی مجهز به پردازشگرانجام می شوند.

  4- بازیهای رایانهای چگونه انجام می شود؟باز ی ها بابازیکن ارتباط تعاملی یا دوطرفه دارندوبه دلیل تولید تصویر متحرک، قابلیت نمایش بر روی تلویزیون های خانگی، رایانهٔ لوحی )تبلت( و ایک سباکس را نیز دارا هستند

  5- چرابازی های رایانه ای جذاب هستند؟ به دلیل وجود ارتباط تعاملی، بازیکن فکر می کند قانون از پیش تعیین شده ای در بازی وجود ندارد و کاملاً آزاد است؛ این تصور آزادی باعث جذاب شدن آن می شود. همچنین داستانی بودن بازی های رایانه ای فرد را ناخودآگاه جذب ماجرای بازی می کند و تحت تأثیر فضای فرهنگی و اجتماعی آن قرار می دهد، به این ترتیب مخاطب به آرامی به سوی فضایی که مورد خواستهٔ سازندهٔ بازی بوده است، برده می شود و ناخودآگاه آن فرهنگ را یاد می گیرد.

  6- مزایای بازیهای رایانهای را بنویسید؟1- با استفاده از این بازی ها می توان فرایند یاددهی و یادگیری را آسان تر و جذاب تر کرد.2- با رایانه فرد م یتواند هر چند بار که بخواهد، موضوعی را بازی و مرور کند و مهارت و سرعت عمل خود را بالا ببرد. 3- خطراتی مانند صدمه زدن به محیط، جراحت و غیره که در هنگام انجام بازی های فیزیکی ممکن است اتفاق بیفتد، در این باز یها کمتر است. 4- به افراد بیمار و کم توان کمک م یکند که زودتر سلامت خود را بازیابند و به داروهای مُسکنِ کمتری نیاز داشته باشند.

  7- نکات ایمنی دربازیهای رایانهای را که بایدرعایت کردرانویسید؟1-درانتخاب بازی به اثرات فرهنگی و اجتماعی آن توجه کنید. 2-اگر می خواهید اوقات فراغت خود را با بازی های رایانه ای پر کنید، مواظب باشید که جذابیت های بازی،.3-ساعت های متمادی از وقت گران بهای شما را تلف نکند و مدیریت زمان داشته باشید. 4- هنگام بازی احساسات خود را کنترل کنید و اجازه ندهید بعد از بازی همچنان ذهنتان درگیر آن باشد.

  8- معایب بازیهای رایانهای؟اگر فرد مدت زمان زیادی از وقت خود را صرف بازی های رایانه ای کند از نظر جسمانی و روانی  تربیتی آسی بهایی می بیند.

  9- آسیبهای بازیهایرایانهای ازنظرجسمانی؟ فشار به چشم- فشار به ذهن و اعصاب- اشکال در ستون فقرات و استخوان بندی- احساس درد در گردن، کتف و دست- نداشتن استراحت کافی و احساس خستگی

  10-آسیبهای بازیهای رایانهای ازنظرروانی  تربیتی؟1- پرخاشگری و ستیزه جویی حاصل از بازی های هیجانی 2- درون گرایی و کمبود مهارت برقراری ارتباط اجتماعی 3- دور شدن از محیط خانواده 4- کم شدن خلاقیت و سازندگی 5- افت بهره وری در کار و تحصیل.

  11- فواید ساختبازی هایرایان های؟ طراحی و ساخت یک بازی رایانه ای می تواند باعث پرورش ذهن، بالا بردن قدرت سازندگی و خلاقیت و اعتماد به نفس در فرد شود. امروزه بازی های رایانه ای یکی از رسانه های رایج و پرمخاطب هستند که ساخت، توسعه و انتشار آن ها به صنعتی پرسود تبدیل شده است و موجب کارآفرینی برای تعداد زیادی از افراد در سراسر جهان شده است.

  12- (Game Engine) چیست؟نرم افزارهای زیادی برای ساخت بازی وجود دارد، که به آن ها موتور سازندهٔ بازی نیز

   (Game Engine) می گویند.

  13- یک نمونه از نرمافزارهای ساخت بازیهایرایانهای را نام ببرید؟( Scratch) اسکرچ

  14- هدفازطراحینرمافزاراسکرچ؟ توسعه زبانی است که بتواند به عنوان اولین زبان برنامه نویسی به یک شخص آموزش داده شود. با این نرم افزار به سادگی می توان داستا نهای تعاملی، بازی یا پویانمایی ساخت.

  15-زبان های برنامه نویسی چه نوع زبان هایی هستند؟ زبا نهای طبیعیِ محاور های انسان، دارای ساختارهای زبانی هستند که به وسیلهٔ آ نهامی توان یک الگوریتم را با دستورهایی برای رایانه تعریف کرد. رایانه با اجرای آن دستورها، عملیات موردنظرِالگوریتم را انجام می دهد. در واقع با زبا نهای برنامه نویسی، الگوریتم ها به برنام ههای قابل اجرا در رایانه تبدیل م یشوند و از این برنام هها برای تولید نر مافزارها استفاده می شود.

  16- برنامههایاسکرچ؟1- فهرست شکلک ها2-صحنۀ نمایش3-قطعه برنامه4-فرمان های کنترلی 5- ایجادشکلکها6- لباسهاییکشکلک7-حرکتبههمراهموشی

  17- برنامههایاسکرچ چگونه اجرا می شود؟ برنامه های اسکرچ از اشیایی به نام شکلکSpriteساخته می شوند که در واقع همان شخصیت هایبازی هستند. وقتی در این فهرست روی هر شکلک دوبار کلیک کنید اطلاعات موقعیت فعلی آن روی صحنهٔ نمایشStageقطعه برنامه هاScriptsلبا س ها یاحالت هاCostumes وصداهایSounds خاص آن قابل مشاهده و ویرایش می شوند.

  18-مراحل طراحی،ساخت وارائهٔ یک بازیرایانه ای را نام ببرید؟

  مرحله1: انتخاب هدف و موضوع ،مرحله2: تحقیق و پژوهش ،مرحله3: سناریونویسی، مرحله4: آماده سازی و جمع آوری رسانه ها،مرحله: 5 برنامه نویسی،مرحله:6 بررسی و اشکال زدایی،مرحله: 7 بازاریابی و فروش،مرحله: 8 توسعه و پشتیبانی

  19- سناریونویسی چیست؟سناریو، یک طرح کلی از بازی است که در آن سَبْک، شخصیت ها، داستان، قواعدومراحل بازی و نرم افزار ساخت بازی مشخص و مستند می شود.

  پودمان پنج: برق                    

  1- یکی ازمهمترین دستیافته های بشرچیست؟دسترسی به انرژی الکتریسیته یا نیروی برق است. تاریخچه این انرژی به کشف سنگ مگنزیا و خاصیت آهن ربایی آن برمی گردد.

  2- برق چه پیشرفت های درعلم وتکنولوژی ایجادکرده است؟ برق توانسته تحول عظیمی در صنعت های دیگر رقم بزند و باعث پیشرفت های زیادی در علم و تکنولوژی شود.

  3- حوزه های متنوعی دردنیای کار،پیرامون برقوالکتریسیته هست را نام ببرید؟ الکترونیک، الکتروتکنیک )قدرت(، مخابرات، کنترل، مهندسی پزشکی، مکاترونیک و ... وجود دارد که هرکدام، شاخه های تخصصیِ فراوانی را در بخش های خانگی، اداری، صنعتی، آزمایشگاهی، زیباسازی شهری و ... شامل می شوند.

  4-هنگام کاربابرق به چه نکاتی بایدتوجه کرد؟ کاربابرق انسان را در بسیاری از وضعیت ها و موقعیت های خطرناک قرار می دهد. بنابراین هنگام کار با برق و وسایل برقی، ضروری است به نکات ایمنی توجه شود و احتیا طهای لازم رعایت گردد.

  5- چگونه انسان دچاربرقگرفتگی می شود؟

  به علت سیم کشی نادرست، وجود سیم های بدون روکش و دست کاری وسایل برقی همه ساله افراد زیادی در معرض خطربرق گرفتگی قرار می گیرند؛ اگر جریان برق بیش از حد مجاز از بدن انسان عبور کند خطرات جبران ناپذیری انسان را تهدید می کند. موارد زیر تعدادی از این هشدارها را بیان می کند.

  6- نکات ایمنی دربرق را نام ببرید؟چهارموردرابنویسید. ص55

  7- دربرخوردباافرادی که دچاربرقگرفتگی شده اند،چه نکاتی راباید رعایت کرد

  الف) درصورت امکان فیوز اصلی قطع شود. ب  جداکردن سیم از بدن مصدوم به شکل صحیح )دست یا وسیله جدا کننده خیس نباشد  وسیله جداکننده عایق باشد.(

  7- مقررات ملی ساختمان چیست؟وزارت مسکن و شهرسازی مجموعه ای از استانداردهای حداقلی را در زمینه عملیات ساختمانی تدوین نموده است که در مجموع » مقررات ملی ساختمان « نامیده می شود.

  8- هدف ازتدوین این مقررات ملی ساختمان چیست؟ص56

  9-ازمهم ترین نقشه های مدارهای الکتریکی شمای ................ است. ص57

  10- علائم اختصاری برخی وسایل الکتریکی، که در نقشه کشی مورد استفاده قرار می گیرد را مشخص کنید. ص57

  11- ابزارهای سیم کِشی برق راباتوجه به شکل نام ببرید؟ ص57

  12- مدارالکتریکی کلیدیک پل چه کاربردی دارد؟

  13- مراحل سیم کشی کلیدیکپل رانام ببرید؟ مرحلۀ :1 ترسیم روندنما،مرحلۀ 2 ترسیم نقشه،مرحلۀ :3 جانمایی قطعه ها، مشخص کردن مسیر واتصال ورودی ها،مرحلۀ: 4 سیم کشی روشنایی،مرحلۀ :5  سیم کشی پریز،

  مرحلۀ6: آزمایش

  14-برای انجام سیم کشی و عیب یابی راحت تر، بهتر است رنگ سیم فیوز تا کلید با رنگ سیم کلید تا لامپ متفاوت باشد

  رابنویسید؟ سه مورد« سیم ارت  »15- نکات مربوط به مقررات ملی ساختمان

  16-سیم های برق باید دارای ....................... بوده واز پیچیده شدن آن هابه دور اشیاء تیز و برنده جلوگیری کنید.

  17-ساعت اوج مصرف )پیک مصرف(چه ساعاتی ازشب وروز می باشد؟ص61در ایران، حوالی ظهر )به علت استفاده از کولروپنکه خصوصاً در فصل تابستان( و همچنین غروب آفتاب به مدت چهار ساعت )به علت استفاده همه مشترکان از سیستم روشنایی، تجهیزات برقی و روشناییِ معابر( ساعت اوج مصرف )پیک مصرف(است.

  18- ازچه راههایی درپایگاه های زیر میتوانید با استانداردوسایل، راه های صرفه جویی وانرژی های نو آشنا شویم؟ معرفی وب گاه: الف( مؤسسهٔ استانداردhttp://www.isiri.org(ب( سازمان بهره وری انرژی ایرانhttp://www.saba.org.ir

  (ج( سازمان انرژی های نو ایرانhttp://www. suna.org.ir

  19- نکات ایمنی درهنگام کاربابرقرابنویسید؟1-درحال کاربابرق دقت کنیدکه زیرپایتان مرطوب نباشد و چوب خشک یامواد پلاستیکی که عایق خوبی هستند در زیر پاهایتان قرار دهید. 2-قبل از روشن کردن هر وسیله برقی یا وصل کلید، از خشک بودن کامل دست هایتان اطمینان حاصل کنید.

  20-کاربردمدار الکتریکی کلید تبدیل: این مداربرای خاموش و روشن کردن یک لامپ یا یک گروه لامپ از دو نقطه مورد استفاده قرارمی گیردو معمولاًً برای اتاق خواب،راهروها، راه پله ها و سالن های بزرگ که خروجی های مختلف دارند و نیز در هال هایِ برخی واحدهای مسکونی استفاده می شود.

  21- درمقررات ملی ساختمان » اتصالات، سیم وکلید «به چه نکاتی بایدرعایت نمود؟ص65

  22-ویژگی ها مار ماهی الکتریکی رابنویسید؟ص66

  پودمان 6: تأسیسات مکانیکی

  1- منظوراز تأسیسات مکانیکی چیست؟ص68

  2- شش نمونه از تقسیم بندی تأسیسات مکانیکیرانام ببرید؟باتوجه به شکل ص68

  3-از ابزار و مواد مصرفی مورد نیاز در نگه داری و تعمیرات تأسیسات مکانیکی رانام ببرید؟

  4- که درتأسیسات مکانیکی باید رعایت شود؟ص69

  5- انواع شیر آب در تأسیسات بهداشتی رانام ببرید؟ شیر آب شامل دو دستهٔ کلی شیر بین مسیر و شیر برداشت است.

  6- شیرآب چیست؟معمولاً به شیر بین مسیر، شیر فلکه و به شیربرداشت، شیر می گویند.

  7- مراحل تعویض شیر سر شیلنگی رابنویسید؟باتوجه به شکل؟ص70

  8- نکاتی ایمنی درتعویض شیرسرشیلنگی رابنویسید؟ ص70

  9- نکتۀ اخلاقی: »لا تُسرفُوا إنهُ لایُحِبُّ الْمُسْرِفینَ» « اسراف نکنید، که خداوند اسراف کنندگان را دوست ندارد «

  10-بیشترین علت احتمالی چکه کردن شیرهای برداشت آب، فرسوده شدن واشر آب بندی آن است. ص71

  11- مراحل تعویض واشر شیر سر شیلنگی رابنویسید؟باتوجه به شکل؟ص71

  12- مراحل بر طرف کردن چکۀ آب در شیر دسته اهرمی رابنویسید؟باتوجه به شکل؟ص72

  13- مراحل رفع گرفتگی بامواد شیمیایی لولۀ آبراهۀ کاسۀ ظرف شویی رابنویسید؟باتوجه به شکل؟ص72

  روش اول  رفع گرفتگی با لوله باز کن دستی روش دوم  رفع گرفتگی با مواد شیمیایی

  14- مراحل برای رفع گرفتگی به وسیلهٔ لوله بازکن دستی را بنویسید؟ ص73

  15-مراحل رفع گرفتگی باموادشیمیایی لولۀ آبراهۀ کاسۀ ظرف شویی رابنویسید؟باتوجهبه شکل؟ص73

  16- نکات ایمنی رفع گرفتگی لولۀ آبراهۀ باموادشیمیایی رابنویسید؟ ص73

  17- مراحل رفع گرفتگی از طریق باز کردن سیفون رابنویسید؟ ص74

  18-فلاش تانک چیست؟ فلاش تانک یا مخزن شست وشو دستگاهی است که به منظور شست و شوی کاسهٔ توالت به کار می رود.

  19- مراحل آب بندی فلاش تانک رابنویسید؟ ص75

  20- برای صرفه جویی درمصرف آب می توانیددرداخل فلاش تانک های قدیمی، که حجم آبگیری آن زیاد است،یک بطری پر شده از آب را در محل مناسبی از مخزن قرار دهید.

  21-دوروش صرفه جویی درمصرف آب برای فلاش تانک؟الف  مقایسۀ آب مصرفی دو فلاش تانک قدیمی و جدید)تفاوت 12 لیتر(ب  قرار دادن یک بطری پر شده از آب در فلاش تانک

  22- اجزای کولر آبی رابنویسید؟باتوجه به شکل؟ص76

  23- مراحل سرویس دوره ای کولر آبی رابنویسید؟باتوجه به شکل؟ص76

  24- نکتۀ ایمنی: قبل از سرویس کولر آبی از قطع بودن برق آن مطمئن شوید. ص76

  25-نکات ایمنی سرویس کولر آبی رابنویسید؟ ص77

  26- یکی از بهترین، کم خطرترین و ساده ترین دستگاه های پخش گرمادرساختمان ....... است. ص77

  27- هررادیاتور دارای سه شیر است:1- شیررفت 2- شیر برگشت)زانوقفلی)3-شیر هواگیری )شکل15 -6)

  28-برای را ه اندازی یک رادیاتور درابتدای فصل سردباید به ترتیب زیرعمل کنید؟ ص77

  29-فضای اطراف رادیاتورباید چگونه باشد؟ ص77نکته:

  30- نکات مهم درخصوص نصب دودکش درتأسیسات گاز رسانی رابنویسید؟باتوجه به شکل؟ص78

  31-نکات مهم درتأسیسات گاز رسانی رابنویسید؟باتوجه به شکل؟ص78

  پودمان7

  عمران

  1- حوزه عمران چیست و فعالیت هاحوزه عمران درچه زمینه های  هست بنویسید؟ ص82

  2- چندنمونه ازبخش های مربوط به عمران رابنویسید؟ص82شکل های 1 7 و 2 7

  3- آجرچیست؟ ص83

  4-آجردرچه بخش هایی استفاده می شود؟ ص83

  5- ابعاد چکونه به دست می آید؟ ص83

  6- انواع اجزای آجر راباتوجه به شکل نام ببرید؟ ص83

  7- منظور از پیوند در دیوار های آجری چیست؟ ص83

  8- نوع آرایش های پیوندی برای آجرچینی دیوارها رابنویسید؟ ص84

  9- نوع آرایش های پیوندی برای آجرچینی دیوارها راباتوجه به شکل نام ببرید؟ ؟ ص84

  10- انواع دیوار از نظر ضخامت راباتوجه به شکل نام ببرید؟ ص84

  11- دیوار باربَرو دیوار غیر باربَرچه تفاوتی دارند؟ ص85

  12-چند نمونه از انواع پیوند دیوار آجر را نام ببرید؟ص85

  13-ابزار های مورد نیاز برای دیوار چینی را نام ببرید؟ص86

  14-تفاوت ایمنی برای دیوار چینی آجر را بنویسید؟ص86

  15-باتوجه به شکل ساخت دیوار بایک آجر را نام ببرید؟ص87

  16-گچ چیست؟وچه کاربردی دارد؟ص89

  17-چه عاملی باعث شد کار با گچ برای هنرمندان لذت بخش باشد؟ص90

  18-باتوجه به شکل برخی از کار برد های گچ را نام ببرید؟

  19-یکی از خصوصیات ملات گچ را بنویسید؟(نکته)ص90

  20-ابزار های مورد نیاز برای گچ کاری را بنویسید؟ص90

  21-نکات ایمنی در گچ کاری را بنویسید؟

  22- مراحل ساخت قطعات گچی و کنده کاری روی آن را فقط نام ببرید؟(5مرحله)ص91و92

  23- مراحل کله گیری و رنگ آمیزی دیوار؛ باتوجه به شکل.

  24- نکات ایمنی هنگام رنگ کاری را بنویسید؟

  25- چند نمونه از بناهای تاریخی را نام ببرید؟

   پودمان 8 (خودرو)

  96- خودرو چیست؟ص96

  2-بخش های اصلی خودرو را نام ببرید؟(9قسمت)(باتوجه به شکل)ص96

  3-دفترچه راهنمایی استفاده از خودرو چیست؟ص97

  4-بازدیدهای دوره ای خودرو به چه منظوری انجام میگیرد؟ص97

  5-قبل از بازدید های دوره ای خودرو چه اقداماتی باید انجام گیرد؟ص97 پاراگراف آخر

  6-روش بازدید سطح مایع خنک کننده موتور را با توجه به شکل بنویسید؟ص98

  7-نکات ایمنی در مورد رادیاتور را بنویسید؟ص98

  8- روش برسی سطح مایع ترمز را بنویسید؟ (باتوجه به شکل)ص99

  9-نکته مهم حفظ محیط زیست هنگام برسی سطح مایع ترمز را بنویسید؟ص99

  10-مراحل روش برسی سطح روغن ترمز را باتوجه به شکل بنویسید؟(8مورد)ص100

  11-نکات ایمنی هنگام برسی سطح روغن ترمز را باتوجه به شکل بنویسید؟ص100

  12-نکات ایمنی مهم جهت حفظ محیط زیست هنگام برسی سطح روغن موتور خودرو را بنویسید؟ص100

  13-باتوجه به شکل و روش برسی سطح مایع با ترمز خودرو را بنویسید؟(8مورد)ص101

  14- نکات ایمنی هنگام برسی سطح مایع با ترمز خودرو را بنویسید؟(4مورد)ص101

  15-باتوجه به شکل مراحل تعویض فیوز خودرو را بنویسید؟ص103

  16- نکات ایمنی برسی سطح مایع مخزن شیشه شوی خودرو را بنویسید؟ص103

  17-وظیفه چراغ های هشدار دهنده خودرو چیست؟ص103

  18-نکات ایمنی هنگام تعویض خودرو را بنویسید؟(3مورد)ص103

  19-روش تنظیم فشار باد تایر را با توجه به شکل بنویسید؟ص104

  20-چه موقع باید به تعویض تایر اقدام نمود؟ص104

  21- نکات ایمنی هنگام بازدید فشار باد تایرهای خودرو را بنویسید؟(4مورد)ص104

  22- نکته مهم حفظ محیط زیست هنگام برسی فشار باد تایر های خودرو را بنویسید؟ص105

  23-روش تعویض چرخ پنچر شده باتوجه به شکل را بنویسید؟(8مورد)ص105

  24-نکات ایمنی هنگام بستن زنجیر چرخ را خودرو را بنویسید؟ص106

  25-نکته مهم حفظ زیست هنگام معاینه خودرو را بنویسید؟ص107

  منبع مطلب : elyasmehraban.blogfa.com

  مدیر محترم سایت elyasmehraban.blogfa.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  یاسین : چرا جواب هارا جلوش ننوشتین

  Yasin : اگه جواب های سوالات رو هم جلوش نوشته بود بهتر بود

  ناشناس : خیلی فناوری باارزش و قابل اهمیت تو زندگی دانش آموزان ولی از طرف مسئولین آموزشی پشتیبانی نمی شود خصوصا مدارس روستا و امکانات این درس یا تهیه نمی کنند واگر هم تو اداره رایانه داده شود برای کارگاه فناوری نیست برای دفتر واز درس فناوری برای انجام کارهای مدرسه استفاده می شود و مشکلات کارگاه وغیره درصورتی تو درس فناوری آینده شغلی بچه ها تامین می شود

  مهلقا : خیلی خیلی بد بود شما که سوالاتو نوشتید میخواسته دیگه جواب هارو هم بنویسید😠😠😠😠

  ابوالفضل سنچولی : چرا جواب سوالات نیست؟ ها؟

  زهرا : جواب نداره

  امین : آخه یعنی چی پس جواباش کو اگه می خواستم یه ساعت بگردم خوب سوالات هم خودم در می اوردم

  Emad : خب شما که سوالاشو نوشتید جواباشم مینوشتین خب دیگه😕😕

  امیرمهدی : حاجی من جواباش رو از کجا دربیارم ولی خب دستتون درد نکنه شما اصلا موظف به این کار نیستین

  علی : خوبه فقط ای کاش با جواب بود

  ندا : چرا جواب نداره😐

  دلبر : فوق العادس دستتون درد نکنه فقط ای کاش جواب داشت 😚😚

  به زودی آماده می شه : منتظرباشید

  Amir : پس بقیش کو؟🤔🤔

  Senator : لطفا جواب هرو در جلوی سوالات بنویسید اینطوری خیلی بده و میتونم بگم که بدرد نمیخوره

  بحلجاحی۶یخلحلح : تزبدنلح

  سهیل : چرا جواب ندارع🖤🖤🖤🖤

  🇦 🇲 🇮 🇧  : بدترین سایت دنیا

  ناشناس : سوالات پودمان خودرو

  یلدا : خیلی عالییییییی بود ممنون😍😍😍😍

  فاطمه : عالیییییی😍

  roonak : ممنون ازسوالات عالیه خیلی بهم کمک کرد 🙂

  سارا جعفری : ممنونم به خاطر سوالات خوبتون عالین

  دانایی : چرا سوالات بقیه پودمانها رو نذاشتین؟

  Queen : عالی بود سوالاش جواباش هم می نوشتین که چه بهتر نه اینکه به جای جواب بنویسین که صفحه چَنده

  ابوالفضل : سلام سوالای خیلی خوبی نوشتید ولی اگه جوابارو هم میذاشتید عالی میشد و البته اینم بگم ک پودمان عمران ناقص بود

  یلدا : خیلی عالییی بود ممنون😍😍😍😍

  جودی ابد : سلام به همه دوستان عزیز ممنون از این فال های کامل که گذاشتین

  مهرشاد : شاخه تحصیلی را توضیح دهید؟ ص ۱۳۷ بالا صفحه خط اول

  سارا جعفری : ممنونم به خاطر سوالات خوبتون عالین

  رها : اگه جواب داشت خیلی خوب میشد

  HOSSEIN : خوبع ولی کاش جواب هاش جلوش بود ممنون ازتون🌹

  دانایی : چرا بقیه پودمان ها رو نذاشتین؟

  H : چرا بقیه نداره

  سبحان الله : فقر

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  آبی 3 ماه قبل
  1

  خوبه

  بدک‌نیست

  وذترغز 3 ماه قبل
  2

  خوب

  علی 3 ماه قبل
  3

  دمتون گرم

  Mahdi 3 ماه قبل
  2

  حاجی سایت های دیگه که می ری توش اصن سوال نداره یا تک صفحه ایه . می یای اینجا همه سوالات هست ولی جواب نیست ... فقر ...

  4
  سبحان الله 3 ماه قبل

  فقر

  ناشناس 3 ماه قبل
  2

  بدک نیست خوبه

  ابوالفضل 4 ماه قبل
  5

  سلام

  سوالای خیلی خوبی نوشتید ولی اگه جوابارو هم میذاشتید عالی میشد

  و البته اینم بگم ک پودمان عمران ناقص بود

  خوب 4 ماه قبل
  0

  خوب

  خوب 4 ماه قبل
  1

  خوب

  ناشناس 4 ماه قبل
  0

  جواب کار کلاس صفحه ۱۱۵

  ناشناس 6 ماه قبل
  6

  سوالات پودمان خودرو

  Queen 6 ماه قبل
  5

  عالی بود سوالاش جواباش هم می نوشتین که چه بهتر

  نه اینکه به جای جواب بنویسین که صفحه چَنده

  امیر 6 ماه قبل
  2

  خوب بود

  حسین تقی زاده 7 ماه قبل
  -2

  سوالات عالی هستند دستتون درد نکند

  🇦 🇲 🇮 🇧  8 ماه قبل
  6

  بدترین سایت دنیا

  -1
  زهرا 7 ماه قبل

  آره عزیزم

  -1
  زهرا 7 ماه قبل

  آره عزیزم

  سهیل 8 ماه قبل
  6

  چرا جواب ندارع🖤🖤🖤🖤

  0
  ناشنای 7 ماه قبل

  سلام دوست عزیز این سایت فقط سئوالات را میگذارد و خودت دنبال جواب بگر

  😏 pouya😏 8 ماه قبل
  0

  سلام اگه میشه تمام سوال های ریز رو بزارید چون معلم من رئیس کاروفناوری گیلان برای همین سخت گیری لطفا نکته های ریز هم بزارید.باسپاس

  -2
  😏 pouya😏 8 ماه قبل

  در هر صورت عالی

  n❤k 9 ماه قبل
  2

  👌👌عالی بود،ممنون از همکاران🙏🏻🙏🏻

  عالی 9 ماه قبل
  -1

  فوق العاده

  امیرمهدی 10 ماه قبل
  8

  حاجی من جواباش رو از کجا دربیارم ولی خب دستتون درد نکنه شما اصلا موظف به این کار نیستین

  امیر 10 ماه قبل
  2

  جواب کووو

  بحلجاحی۶یخلحلح 10 ماه قبل
  6

  تزبدنلح

  پریسا 10 ماه قبل
  0

  اگه جواب های سوالات رو هم مقابلش قرار میدادین بهتر بود

  عاطفه 1 سال قبل
  2

  خیلی ممنون عالی بود 👌🏿❤من تونستم ازش استفاده کنم سوال و خوندم جواباش توی کتاب بود خیلی ممنون

  taranom 1 سال قبل
  1

  سلام بچه ها ب نظرم خیلی خوب چرا چون قشنگ ص جوابارا گذاشته بودن زیرا ک با یک نگاه متوجه سوالات میشدیم و دچار گمراهی نبودیم مرسی بلزم از سوالات خوبتون

  H 1 سال قبل
  4

  چرا بقیه نداره

  امید 1 سال قبل
  3

  پودمان عمران رو نزاشتین

  مهلقا 1 سال قبل
  12

  خیلی خیلی بد بود شما که سوالاتو نوشتید میخواسته دیگه جواب هارو هم بنویسید😠😠😠😠

  Senator 1 سال قبل
  6

  لطفا جواب هرو در جلوی سوالات بنویسید

  اینطوری خیلی بده و میتونم بگم که بدرد نمیخوره

  Amir 1 سال قبل
  6

  پس بقیش کو؟🤔🤔

  Emad 1 سال قبل
  8

  خب شما که سوالاشو نوشتید جواباشم مینوشتین خب دیگه😕😕

  دانایی 1 سال قبل
  5

  چرا سوالات بقیه پودمانها رو نذاشتین؟

  دانایی 1 سال قبل
  4

  چرا بقیه پودمان ها رو نذاشتین؟

  آرمین 1 سال قبل
  3

  کاشکی جوابشون هم باشه

  HOSSEIN 1 سال قبل
  4

  خوبع ولی کاش جواب هاش جلوش بود

  ممنون ازتون🌹

  دلبر 1 سال قبل
  7

  فوق العادس

  دستتون درد نکنه

  فقط ای کاش جواب داشت

  😚😚

  رها 1 سال قبل
  4

  اگه جواب داشت خیلی خوب میشد

  امین 1 سال قبل
  9

  آخه یعنی چی پس جواباش کو اگه می خواستم یه ساعت بگردم خوب سوالات هم خودم در می اوردم

  یوسف 1 سال قبل
  2

  سلام چراسوالات پودمان۹( رشدوتکامل کودک)وپودمان۱۰ (صنایع دستی بامس) وپودمان ۱۱(هدایت تحصیلی) نیست .اگه میشه بزاریدتا بچه هاازآن استفاده کنند.اگه میشه بزاریدلطفا ممنون

  ابوالفضل سنچولی 1 سال قبل
  11

  چرا جواب سوالات نیست؟ ها؟

  سارا جعفری 1 سال قبل
  4

  ممنونم به خاطر سوالات خوبتون عالین

  سارا جعفری 1 سال قبل
  5

  ممنونم به خاطر سوالات خوبتون عالین

  سارا جعفری 1 سال قبل
  3

  ممنونم به خاطر سوالات خوبتون عالین

  سارا جعفری 1 سال قبل
  -1

  ممنونم به خاطر سوالات خوبتون عالین

  . 1 سال قبل
  2

  سه نکته ایمنی درمورد تاسیسات میکانیکی

  roonak 1 سال قبل
  5

  ممنون ازسوالات عالیه خیلی بهم کمک کرد 🙂

  ناشناس 1 سال قبل
  1

  خوب بود ولی کاش تمام سوالات را جواب داده بود

  Rojiii 2 سال قبل
  1

  اخه این چ طرزشه من خودم دنبال جوابم هستم//:

  زرزر 2 سال قبل
  2

  مرسی بخاطر سوالات🙂🙂🙂🙂

  حسین 2 سال قبل
  1

  دستتون درد نکنه خیلی ممنون برا سوالات خوبتون

  زهرا 2 سال قبل
  10

  جواب نداره

  یاسین 2 سال قبل
  15

  چرا جواب هارا جلوش ننوشتین

  0
  ناشناس 5 ماه قبل

  چرا سوالات پاسخ نداره فقط زدید فلان سوال صفحه ۴

  خب بگید کجای کتابه؟

  ندا 2 سال قبل
  7

  چرا جواب نداره😐

  مهرشاد 2 سال قبل
  4

  شاخه تحصیلی را توضیح دهید؟ ص ۱۳۷ بالا صفحه خط اول

  Hana 2 سال قبل
  3

  لطفاً سوالات پودمان ۱۰ رو هم بزارید ممنونم.

  6
  به زودی آماده می شه 2 سال قبل

  منتظرباشید

  جودی ابد 2 سال قبل
  4

  سلام به همه دوستان عزیز ممنون از این فال های کامل که گذاشتین

  ناشناس 2 سال قبل
  2

  سلام

  فاطمه 2 سال قبل
  5

  عالیییییی😍

  2
  عارف 10 ماه قبل

  چه بی شخصیتن اینا کین باو

  یلدا 2 سال قبل
  5

  خیلی عالییییییی بود ممنون😍😍😍😍

  یلدا 2 سال قبل
  4

  خیلی عالییی بود ممنون😍😍😍😍

  ناشناس 2 سال قبل
  1

  کار و فناوری نهم درس بازی های رایانه ای

  ناشناس 2 سال قبل
  12

  خیلی فناوری باارزش و قابل اهمیت تو زندگی دانش آموزان ولی از طرف مسئولین آموزشی پشتیبانی نمی شود خصوصا مدارس روستا و امکانات این درس یا تهیه نمی کنند واگر هم تو اداره رایانه داده شود برای کارگاه فناوری نیست برای دفتر واز درس فناوری برای انجام کارهای مدرسه استفاده می شود و مشکلات کارگاه وغیره درصورتی تو درس فناوری آینده شغلی بچه ها تامین می شود

  علی 2 سال قبل
  7

  خوبه فقط ای کاش با جواب بود

  Yasin 2 سال قبل
  13

  اگه جواب های سوالات رو هم جلوش نوشته بود بهتر بود

  2
  ندا 2 سال قبل

  اوکی

  برای ارسال نظر کلیک کنید