توجه : تمامی مطالب این سایت از سایت های دیگر جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران یا عدم رضایت مدیر سایت مطالب کپی شده توسط ایدی موجود در بخش تماس با ما بالای سایت یا ساماندهی به ما اطلاع داده تا مطلب و سایت شما کاملا از لیست و سایت حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

  قرینه هر عدد صحیح از خود عدد بزرگتر است

  دسته بندی :
  1. اسک 98
  2. مطالب سایت
  205بازدید

  قرینه هر عدد صحیح از خود عدد بزرگتر است را از سایت اسک 98 دریافت کنید.

  اعداد صحیح

  تهران : 12درجه بالای صفر

  اصفهان:8 درجه بالای صفر

  اردبیل:5 درجه زیر صفر

  سراب :2درجه زیر صفر

  شاید از خود بپرسید دمای زیر صفر به چه معنی است و چگونه ان را نشان می دهند؟قرار می گذاریم دمای بالای صفر را با علامت مثبت(+)و دمای زیر صفر را با علامت منفی(-) نشان می دهیم

  مطالب مهم:  

  کوچک ترین مقسوم علیه هر عدد طبیعی عدد1 است .

  در مبحث اعداد صحیح هیچ گاه دو عدد بدون حائل(جداکننده) در کنار یکدیگر قرار نمی گیرند .

  در نوشتن اعداد مثبت می توان علامت (+) را حذف کرد یعنی اعداد بدون علامت همان اعداد مثبت هستند.مانند:  19=19+

  عدد صفر را نه مثبت در نظر می گیریم ونه منفی.

  در اعداد منفی هر چه از صفر دورتر می شویم مقدار ان کاهش می یابد .

  پس نتیجه می گیریم عدد(1_)بزرگترین عدد صحیح منفی است اما کوچکترین عدد صحیح منفی مشخص نیست.

  محور خط راستی است که ان را به قسمت های مساوی تقسیم کرده و نقطه ای به نام مبداء روی ان در نظر می گیریم(منظور همان صفر است)سمت راست را با اعداد مثبت و سمت چپ را با اعداد منفی عدد گذاری می نماییم.

  منبع مطلب : easymath2.blogfa.com

  مدیر محترم سایت easymath2.blogfa.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  عددهای صحیح ریاضی هفتم

  مرورگر شما از این ویدیو پشتیبانی نمیکنید.

  حتما ببینید: فیلم آموزش ریاضی هفتم ( فصل دوم )

  معرفی عددهای علامت دار

  اگر روی یک محور،نقطه صفر را به عنوان مبدا در نظر بگیریم،تمام اعداد سمت راست مبدا، اعداد مثبت و تمام اعداد سمت چپ مبدا، اعداد منفی خواهند بود.

  معرفی عددهای علامت دار
  نکته: به عدد های  1-،2-،0،+1،+2 عددهای صحیح می گویند.

  عددهای صحیح سه دسته هستند:
  1- عددهای مثبت
  2- صفر
  3- عددهای منفی

  نکته: عدد صفر نه مثبت است نه منفی(عدد صفر علامت ندارد)
  نکته : عددهای صحیح مثبت همان عددهای طبیعی اند.

  نکته: هرگاه برای عدد علامت نگذاریم، یعنی علامت آن مثبت است.
  نکته: صفر به عنوان مبدا است.

  نکته: روی محور هر چه به سمت مثبت پیش می رویم،عددها بزرگتر می شوند.
  نکته : هر عدد مثبت از هر عدد منفی بزرگ تراست.
  نکته : عدد صفر از هر عدد منفی بزرگ تر است.
  نکته : در بین اعداد منفی،عددی که بدون در نظر گرفتن علامت،بزرگتر باشد کوچکتر است.

  نکته: اعداد صحیح منفی و اعداد صحیح مثبت قرینه یکدیگرند.

  نکته: قرینه،قرینه هر عدد با خود آن عدد برابر است.
  نکته: اگر تعداد منفی های پشت عدد زوج باشد،آنگاه عدد مثبت و اگر تعداد منفی ها فرد باشد،آنگاه عدد منفی است.
  نکته: قرینه هر عدد منفی،یک عدد مثبت و قرینه هر عدد مثبت یک عدد منفی است.قرینه صفر هم خود صفر است.

  نکته: عددهای صحیح مثبت همان اعداد طبیعی هستند.

  نکته: عددهای صحیح منفی قرینه اعداد طبیعی هستند.

  نکته: اگر حرکت در جهت مثبت باشد،آن را با علامت مثبت،و اگر حرکت در جهت منفی باشد، آن را با علامت منفی نشان می دهیم.

  نکته: برای یافتن حاصل جمع به کمک محور باید اولین حرکت را از صفر شروع کنیم.
  نکته: حاصل جمع هر عدد صحیح با صفر،خود آن عدد می شود.
  نکته: حاصل جمع هر عدد صحیح با قرینه اش،برابر صفر می شود.

  نکته: هر عدد صحیح مثبت از صفر بزرگتر و هر عدد صحیح منفی از صفر کوچکتر است.

  ضرب عدد های صحیح

  استفاده از محور: در جمع و تفریق عددهای صحیح،اگر تعدادی حرکت یک اندازه در یک جهت داشته باشیم،میتوان جمع را به ضرب تبدیل کرد و برای این کار کافی است، تعداد حرکت ها را در عددی که هر حرکت نشان می دهد ضرب کنیم.

  ضرب عدد های صحیح

  روش دوم: برای به دست آوردن حاصل ضرب دو عدد صحیح،بدون در نظر گرفتن علامت ها،عددها را مانند عددهای طبیعی در هم ضرب می کنیم و برای تعیین علامت عدد حاصل از دو قاعده زیر استفاده می کنیم:

  1- حاصل ضرب دو عدد هم علامت،عددی مثبت است.
  2- حاصل ضرب دو عدد مختلف العلامت،عددی منفی است.

  تقسیم عددهای صحیح

  برای به دست آوردن تقسیم دو عدد صحیح،بدون در نظر گرفتن علامت ها،عددها را مانند عددهای طبیعی تقسیم می کنیم و برای تعیین علامت عدد حاصل از دو قاعده زیر استفاده می کنیم:

  1- حاصل تقسیم دو عدد هم علامت،عددی مثبت است.
  2- حاصل تقسیم دو عدد مختلف العلامت،عددی منفی است.

  انجام عملیات عددهای صحیح

  برای محاسبه حاصل عبارت هایی که هم شامل ضرب و تقسیم و هم شامل جمع و تفریق می باشند، به ترتیب زیر عمل می کنیم:

  1- ابتدا حاصل داخل کروشه  یا پرانتز را به دست می آوریم، در صورت وجود چند پرانتز از داخلی ترین پرانتز کار را شروع می کنیم.

  2- سپس ضرب و تقسیم را انجام می دهیم. اگر چندین ضرب و تقسیم داشتیم، از چپ به راست شروع می کنیم.

  3- در انتها جمع و تفریق انجام می شوند.

  قانون1: اگر دو عدد مثبت باشند،حاصل جمع آنها مثل دو عدد طبیعی است.
  قانون2: اگر دو عدد منفی باشند،دو عدد را با هم جمع و برای حاصل علامت منفی را قرار میدهیم.
  قانون3: اگر یکی از عددها منفی و یکی مثبت باشد،دو عدد را از هم کم می کنیم و علامت حاصل،برابر علامت عدد بزرگتر است.

  حل مساله های عدد صحیح

  برای یافتن و به دست  آوردن دمای هوای یک شهر یا یک جسم یا دمای نهایی چیزی و یا مکان انتهایی و یا ارتفاع نهایی و یا …. از عمل جمع اعداد صحیح استفاده می کنیم.

  برای یافتن و بدست آوردن مقدار اختلاف دما یا ارتفاع، میزان گرمتر و یا مقدار سردتر و یا … از عمل تفریق اعداد صحیح استفاده می کنیم. همواره عدد بزرگتر با در نظر گرفتن علامت منهای عدد کوچکتر می شود.

  نکته: برای یافتن میانگین اعداد صحیح، اعداد را با هم جمع کرده و بر تعدادشان تقسیم می کنیم.

  جمع و تفریق اعداد صحیح به روش ارزش مکانی

  در این روش پس از گسترده نویسی اعداد صحیح و قرار دادن در جدول ارزش مکانی بدین صورت عمل می کنیم:

  علامت مثبت و یا منفی هر عدد به دسته هایش تعلق دارد. در هر ستون اگر دو عدد هم علامت باشند، آن ها را با هم جمع کرده و علامت یکی را برای پاسخ می گذاریم.

  اگر دو عدد دارای علامت های متفاوتی باشند، آنها را از هم کم کرده و علامت عددی که مقدارش بیشتر است را برای پاسخ می گذاریم.

  تعیین علامت حاصل جمع و تفریق اعداد صحیح بدون محاسبه

  اگر هر دو عدد صحیح مثبت باشند، حاصل جمع همواره مثبت است.

  اگر هر دو عدد صحیح ، منفی باشند، حاصل  جمع همواره منفی است.

  اگر مقدار عدد صحیح منفی از مقدار عدد صحیح مثبت بیش تر باشد حاصل جمع منفی است.

  اگر مقدار عدد صحیح مثبت از عدد صحیح منفی بیش تر باشد، حاصل جمع مثبت است.

   نکته: برای تعیین علامت حاصل تفریق، تفریق را به جمع تبدیل کرده، سپس با استفاده از یکی از حالت های بالا علامت پاسخ را مشخص می کنیم.

  دریافت فایل pdf عددهای صحیح ریاضی هفتم

  حتما بخوانید : راهبردهای حل مسئله(فصل اول ریاضی هفتم)

  منبع مطلب : einaky.com

  مدیر محترم سایت einaky.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  فاطمه 5 روز قبل
  1

  تو نمیدونی

  فاطمه 5 روز قبل
  1

  قرینه هر عدد از خود آن عدد بزرگتر است ؟

  مهدی 13 روز قبل
  1

  نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  برای ارسال نظر کلیک کنید