توجه : تمامی مطالب این سایت از سایت های دیگر جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران یا عدم رضایت مدیر سایت مطالب کپی شده توسط ایدی موجود در بخش تماس با ما بالای سایت یا ساماندهی به ما اطلاع داده تا مطلب و سایت شما کاملا از لیست و سایت حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

  لوزی که زاویه قائمه داشته باشد چه نام دارد

  1 بازدید

  لوزی که زاویه قائمه داشته باشد چه نام دارد را از سایت اسک 98 دریافت کنید.

  لوزی

  لوزی

  در هندسه، هر لوزی (به فرانسوی: Losange) یک چهار ضلعی متساوی الاضلاع است. به بیان دیگر یک چند ضلعی با چهار ضلع، که اضلاعش با هم برابر هستند. در لوزی قطرها نیز عمود منصّف یکدیگرند. مجموع دو زاویه مجاور با هم در لوزی برابر ۱۸۰ درجه است. متوازی‌الأضلاعی که قطرهای آن عمود منصّف یکدیگر باشند لوزی است. برای بدست آوردن مساحت لوزی قطر بزرگ را ضرب در قطر کوچک می‌کنیم و تقسیم بر ۲ می‌کنیم.

  در انگلیسی عموماً به لوزی Rhombus می‌گویند اما گاهی Rhomb یا Diamond (الماس) هم نامیده می‌شود. جمع این کلمه Rhombi یا Rhombuses و گاهی Rhombbi یا Rhombbuses است.

  منشأ کلمه Rhombus از واژه یونانی Rhombos است: «یک تکه چوب که روی یک رشته پیچیده شده‌است و ایجاد سروصدا می‌کند!»[۱]

  ویژگی‌های لوزی[ویرایش]

  می‌توان ویژگی‌های زیر را برای لوزی برشمرد:[۱]

  مساحت[ویرایش]

  برای بدست آوردن مساحت لوزی قطر بزرگ را ضرب در قطر کوچک می‌کنیم و تقسیم بر ۲ می‌کنیم.[۲]

  جستارهای وابسته[ویرایش]

  منابع[ویرایش]

  منبع مطلب : fa.wikipedia.org

  مدیر محترم سایت fa.wikipedia.org لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  آموزشی | فروردین ۱۳۹۰

  شباهت ها وتفاوت ها ی مربع ولوزی:

  شباهت ها
  1- هر دو چهار ضلع مساوی دارند
  2-در هر دو ضلعهای رو به رو با هم عمود هستند
  3- در هر دو ضلع ها ی رو به رو با هم موازیند
  4-در هر دو ضلع های روبرو با هم مساویند.
  5- در هر دو قطر ها یکدیگر ا نصف می کنند.

   تفاوت ها
  1- مربع چهار زاویه ی راست دارد ول ی لوزی ندارد
  2- در مربع قطر ها با هم برابرند ولی در لوزی نیستند.
  3- در مربع ضلع ها ی متوالی کنار هم بر هم عمودند ولی در لوزی عمود نیستند.
  4- مربع چهار خط تقارن دارد ولی لوزی دو خط تقارن دارد.

  مستطیل و متوازی الاضلاع

  شباهت ها
  1- در هر دو قطر ها بر هم عمود نیستند.
  2- در هر دو ضلع های روبرو با هم موازیند.
  3- در هر دو ضلع های روبرو با هم مساویند.
  4- در هر دو قطر ها یکدیگر را نصف می کنند.
  5- در هر دو ،هر قطر از وسط قطر دیگر می گذرد.

  تفاوت ها
  1- مستطیل چهار زاویه ی راست دارد ولی متوازی الاضلاع ندارد.
  2- در مستطیل قطر ها با هم مساویند ولی در متوازی الاضلاع نیستند.
  3- در مستطیل ضلع های متوالی بر هم عمودند ولی در متوازی الاضلاع عمود نیستند.
  4- مستطیل دو خط تقارن دارد ولی متوازی الاضلاع ندارد.

  لوزی و متوازی الاضلاع

  شباهت ها
  1- در هردو قطرها برابر نیستند.
  2- در هر دو ضلع های متوالی بر هم عمود نیستند
  3- در هر دو زاویه های روبرو با هم مساوی هستند.
  4- در هر دو ضلع های روبرو با هم موازیند.
  5 - در هر دو ضلع های روبرو با هم مساویند.
  6- در هردو قطر ها یکدیگر را نصف می کنند.

  تفاوت ها
  1- در لوزی قطر ها بر هم عمودند و لی در متوازی الاضلاع عمود نیستند.
  2- در لوزی چهار ضلع با هم مساویند ولی در متوازی الاضلاع ضلع های روبرو با هم مساویند.
  3- لوزی دو خط تقارن دارد ولی متوازی الاضلاع خط تقارن ندارد.

  مربع و مستطیل

   شباهت ها
  1- در هر دو ضلع های متوالی بر هم عمودند .
  2- هر دو چهار زاویه ی راست دارند.
  3- در هر د وقطر ها با هم برابرند.
  4- در هر دو ضلع های روبرو با هم موازیند
  5- در هر دو ضلع های روبرو با هم مساویند .
  6- در هر دو قطرها یکدیگر را نصف می کنند.

   تفاوت ها
  1- در مربع چهار ضلع با هم برابرند ولی در مستطیل ضلع های روبرو با هم برابرند.
  2- در مربع قطر ها بر عم عمود هستند ولی در مستطیل عمود نیستند.
  3- مربع چهار خط تقارن دارد ولی مستطیل د و خط تقارن دارد.

  جمله های زیر را بادفت بخوانید :
  1- متوازی الاضلاعی که زاویه ی قائمه ( راست ) داشته باشد............. نام دارد.
  2- متوازی الاضلاعی که قطر هایش بر هم عمود باشد ........... نام دارد.
  3- متوازی الاضلاعی که چهار ضلع هم اندازه ی آن با هم مساوی باشد ......... نام دارد.
  4- متوازی الاضلاعی که قطر هایش با هم مساوی و ضلع های متوالی بر هم عمود باشد ............نام دارد
  5- مستطیلی که قطر هایش بر هم عمود باشد ............. نام دارد.
  6- مستطیلی که چهار ضلع مساوی داشته باشد..............نام دارد.
  7 – لوزی که زاویه قائمه ( راست ) داشته باشد........... نام دارد.
  8- لوزی که قطر های مساوی داشته باشد................نام دارد.

  پس نتیجه می گیریم که متوازی الاضلاع می تواند هم مستطیل باشد و هم لوزی و لوزی    می تواند مربع باشد و مستطیل هم می تواند مربع باشد.

  منبع مطلب : mmkhch.blogfa.com

  مدیر محترم سایت mmkhch.blogfa.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  کلاس پنجم ما

  چندضلعی ها - ویژگی چند ضلعی ها

    با یاد و نام خدا

    چندضلعی ها - ویژگی چند ضلعیها

  متوازی الاضلاع :

  چهار ضلعی است که هر دو ضلع آن موازی باشند. در متوازی الاضلاع، فاصله هر دو ضلع مقابل به هم را ارتفاع می نامند.

  ویژگیهای متوازی الاضلاع

  الف) در هر متوازی الاضلاع، اضلاع مقابل با هم برابر هستند.

  ب)درهر متوازی الاضلاع زاویه مقابل برابرند و هر دو زاویه مجاور یک ضلع مکمل یکدیگرند. همچنین مجموع دو زاویه مجاور برابر 180 درجه است.

  ج) در هر متوازی الاضلاع قطرها منصف یکدیگرند.

  د) در هر متوازی الاضلاع نقطه تقاطع دو قطر مرکز تقارن آن شکل است.

  ه‍) مساحت متوازی الاضلاع برابر با حاصلضرب قاعده در ارتفاع وارد بر آن است.

  ز) در هر متوازی الاضلاع، نیمسازهای داخلی دو به دو بر هم عمودند.

  لوزی :

  لوزی متوازی الاضلاعی است که چهار ضلع آن با هم برابر باشند. بنابراین لوزی کلیه ویژگیهای متوازی الاضلاع را دارد.

  مساحت و محیط لوزی :

  مساحت لوزی برابر نصف حاصلضرب اندازه های دو قطر است. 

  نکته 1 :

  از هر لوزی یک دایره محاطی می گذرد.

  کایت یا شبه لوزی ، چهار ضلعی محدبی است که دارای دو جفت اضلاع مجاور مساوی با دو اندازه مختلف باشد. در واقع کایت چهار ضلعی محدبی است که دارای دو قطر عمود بر هم باشد و فقط یکی از قطرها منصف قطر دیگر باشد. قطری که منصف قطر دیگر است، محور تقارن کایت و همچنین نیمساز دو زاویه مقابل است. مساحت کایت مانند مساحت لوزی محاسبه می شود.

  مستطیل :

  مستطیل متوازی الاضلاعی است که یک زاویه آن قائمه باشد. بنابراین مستطیل کلیه ویژگیهای متوازی الاضلاع را داراست. خطی که وسط دو ضلع مقابل را به هم وصل کند محور تقارن مستطیل است. بنابراین مستطیل دو محور تقارن دارد.

  نکته 1 :

  مساحت مستطیل برابر حاصلضرب طول در عرض آن است.

  نکته 2 :

  بر مستطیل یک دایره محیطی می گذرد.

  مربع :

  مربع مستطیلی است که چهار ضلع آن با هم مساوی باشد و یا می توان گفت ، مربع لوزی است که یک زاویه آن قائمه باشد. بنابراین مربع کلیه ویژگیهای متوازی الاضلاع، مستطیل و لوزی را دارد.

  نکته 1 :

  در هر مربع قطرها بر هم عمود و با هم برابر و هر کدام محور تقارن شکل هستند.

  نکته 2 :

  مربع چهار محور تقارن (به تعداد اضلاع) دارد. مربع یک چهار ضلعی منتظم است و کلید ویژگیهای چند ضلعی منتظم را داراست.

  مساحت و محیط مربع : مساحت مربع برابر است با اندازه ی یک ضلع ضربدر خودش ( مجذور یک ضلع )

  ذوزنقه :

  هر چهار ضلعی که فقط دو ضلع آن با هم موازی باشند، ذوزنقه نامیده می شود. دو ضلع موازی را قاعده ها، و دو ضلع غیرموازی را ساقها می نامند. اگر دو ساق ذوزنقه با هم مساوی باشند ذوزنقه را متساوی الساقین می نامند، اگر یکی از ساقها بر دو قاعده عمود باشد ذوزنقه را قائم الزاویه می نامند.

  نکته 1 :

  در هر ذوزنقه دو زاویه مجاوز بر هر ساق مکمل یکدیگرند.

  نکته 2 :

  در هر ذوزنقه متساوی الساقین دو قطر با هم و همچنین دو زاویه مجاور به هر قاعده با هم برابر هستند.

  نکته 3 :

  پاره خطی که دو سر آن وسط های دو ساق ذوزنقه باشد، موازی دو قاعده آن ذوزنقه و اندازه آن برابر نصف مجموع اندازه های دو قاعده ذوزنقه است.

  مساحت ذوزنقه :

  مساحت ذوزنقه با نصف حاصلضرب مجموع دو قاعده درارتفاع آن برابر است. 

  -----------------

  دانستنیهای بیشتر :

  چهار ضلعی های محیطی :

  چهار ضلعی محیطی چهار ضلعی است که اضلاع آن بر یک دایره مماس باشند.

  نکته 1 :

  درهر چهار ضلعی محیطی مجموع دو ضلع مقابل با مجموع دو ضلع مقابل دیگر برابر است.

  منبع مطلب : kelase5-96.blogsky.com

  مدیر محترم سایت kelase5-96.blogsky.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  ناشناس 12 روز قبل
  0

  نمیدونم اگر امکان داره در نظرات جواب رو بفرستین

  ممنون

  ناشناس 19 روز قبل
  1

  لوزی که زاویه قایمه داشته باشد چه نام دارد

  ناشناس 1 ماه قبل
  3

  مربع

  ناشناس 1 ماه قبل
  1

  مربع

  F.rs 5 ماه قبل
  0

  مطالب خیلی عالی و مفید بود ممنون

  ناشناس 8 ماه قبل
  2

  دیوس

  0
  لطفا 1 ماه قبل

  لطفاااا ادب رو رعایت کنید دوست عزیز

  ناشناس 8 ماه قبل
  -1

  کمک

  ناشناس 9 ماه قبل
  3

  نمیدونم شما بگویید

  مهدی 1 سال قبل
  2

  نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  برای ارسال نظر کلیک کنید