توجه : تمامی مطالب این سایت از سایت های دیگر جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران یا عدم رضایت مدیر سایت مطالب کپی شده توسط ایدی موجود در بخش تماس با ما بالای سایت یا ساماندهی به ما اطلاع داده تا مطلب و سایت شما کاملا از لیست و سایت حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

  ماه چشمه نور طبیعی است یا مصنوعی

  1 بازدید

  ماه چشمه نور طبیعی است یا مصنوعی را از سایت اسک 98 دریافت کنید.

  مشاوره تبیان

  سوال های چشمه ی نور دوم ابتدایی

  چشمه ی نور چیست ؟هر چیزی که از خود نور بدهد چشمه ی نور است .

  2-انواع چشمه ی نور را نام ببرید ؟ چشمه ی نور طبیعی –چشمه ی نور مصنوعی

  3- چند چشمه ی نور طبیعی نام ببرید ؟ خورشید –ستاره – کرم شتاب

  4- چند چشمه ی نور مصنوعی نام ببرید ؟ شمع روشن –چراغ قوه ی روشن –ماه

  5- پر نور ترین چشمه ی نوری که می شناسید چیست ؟ خورشید

  6- برای دیدن اجسام چه چیزهایی احتیاج داریم ؟ 1- چشم سالم 2- چشمه ی نور -3-جسم

  7 – از نور چه استفاده هایی می کنیم ؟ برای مطالعه کردن –دیدن – عکاسی – راهنمایی –روشنایی – اعلام خطر – هشدار

  8- سایه چگونه درست می شود ؟ اگر نور از چیزی نگذرد در پشت آن چیز  سایه درست می شود .

  9 – چه موقع از روز سایه بلند تر است ؟ صبح وبعداز ظهر

  10- چه موقع از روز سایه کوتاه تر است ؟ ظهر

  11- چگونه می توان جهت سایه را تغییر داد ؟ با عوض کردن جهت نور

  12- چگونه می توان سایه ی جسمی را کوچک تر کرد ؟ بادور کردن چشمه ی نور از جسم

  13- چگونه می توان سایه ی جسمی رابزرگ تر کرد ؟ با نزدیک کردن چشمه ی نور به جسم

  14- چه زمانی سایه ی جسم در اطرافش درست می شود ؟ زمانی که چشمهی نور در بالای آن باشد 

  منبع مطلب : foroughshams.blogfa.com

  مدیر محترم سایت foroughshams.blogfa.com لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

  ماهیت نور

  ماهـیـت نـــــور:

  ماهیت نور ،یعنی اصل واساس نور،فوتون است .فــوتون ذره ای انرژی است. از چـشـمه های نور فوتون هایی تابش می شود . تعدادفوتون هایی که از هر چشمه ی نور تابش می شود با هم متفاوت هستند.فوتون ها با سرعت بسیار زیاد حرکت می کنند.فوتون ها جرم وانــرژی دارند و همراه خود موجی را تشکیل می دهند.

  مثال هایی از انواع نور:

  * دو نوع نور داریم:   1- مرئی  یاسفید               2- نا مرئی یا الکترو مانیتیک

  ** امواج تلفن ، رادیو ، تلویزیون ، اشعه های مادون قرمز، ماوراءبنفش ، ایکس ، کاتد یک ،

  الفا ، بتا ، گاما  ونور ســـفــیـد.

  نور یکی ازصورت های انرژی است با توجه به تــعــریـفی که از انرژی می شود ،نور نیز توانایی انجام کار دارد . از جــمـله کار هایی که نـــور می تواند انجام دهد به شرح زیر است :

  *فــتــو ســنـتــز یا همان عمل غذا سازی در گــیــاها ن که برای حیا ت بشر بسیار لازم است.

   * نور در دوربین عکاسی موجب تغیر شیمیایی در ماده فیلم عکاسی می شود.

  *  پارچه هاو کاغذ های رنگی بر اثر نور بی رنگ می شوند .

  نور می تواند به صورت های دیگر انرژی تبدیل شود یا از صورت های دیگر به دست آید.

   مثلأ  انرژی نورانی در برگ سبز گیاهان به صورت انرژی شیمیایی ذخیره می شود ، وهمین انرژی شیمیا یی در بدن جــانــوران به انـرژی ماهـیــچه ای تبد یل می شـود کـه هـمین انرژی ماهــیـچـه  نیزمی تــواند به صورت های د یگــرانـرژی  تبد یل شـود یا برای مثا ل انــــرژی شیمیایی  ذخیره شده درچوب و کاغذ بعد از سوختن به انرژی نورانی وگرمایی تبدیل می شود.

  * تمام اجسام یا منیرند یا غیر منیر   

  منیر: تمام اجسامی که از خود نور دارند منیرند ( چشمه نور)

  اجسام منیر:بر دو دسته اند :  1- طبیعی          2- مصنوعی

   اجسام مــنــیــر طـبـیـعی یا همان چـشمه های طبیعی نور عبارتند از  خــورشـیــد ، ستارگان ، آتـشـفـشـا ن ، رعد وبرق ، کرم شب تا ب

  اجسام منیر غیر طبیعی یاهما ن چشمه های مـصنــوعی نـــورعبارتند از شـمع روشن ، کبریت روشن ، شعله آتش ، چراغ قوه روشن ، لامپ روشن ، و ...

  اجسام غیر منیر: تمام اجسام اطراف ما که هــیــچ گــــونـه نوری از خود ندارند بلکه نور اجسام منیر را به چشم ما باز می تابانند غیر منیرند.  مثلأ  ماه ، سیا رات دیگر ،  میز ، کتاب ، دیوار ،  اسمان ، کوه ،  دریا ، و...

  شکست نور باعث پاشیدگی نور می شود .

  هرگاه نـــور به طور ما یل از محیط شفا فـی وارد محیط شفا ف دیگری شود که دارا علظت متفاوت با شند،هنگـام گـذر از سطح جدا کـننده دو محیط ، مسیر نـور تغییر می کند که باعث شکستن نور وپدیدار شدن اجزاء تشکیل دهنده آن میشود .وطیف  هفت رنگ نور دیده میشود.

                             پیشنهاد چند آزمایش:

  آزمایش :نور به خط مستقیم سیر می کند.

  یاد آوری :تشکیل سایه دلیل بر همین موضوع است .

  وسایل لازم یک چراغ قوه ، کمی مقوا ،

   روش کار : مقوارا طوری برش می دهیم که سر چراغ قوه را بتـوان باآن پو شش داد. بـعد در آن شکاف باریکی در آن ایـجـاد می کـــنیم   ،وروی چراغ قــوه نصب می کنیم ، چراغ قوه را روشن کرده ودر جاییکه نور کمتری داشته باشد روشن می کنیم مـتـوجـه باریکــه  ای از نــور می شویمکه به آن محل تا بیده است .

  آزمایش:منشور بسازیم ونور را بشکنیم.

  پاشیده شدن نور خورشید با منشور یا هرجسم شفــّافی که به شکل منشورباشد ، ممکن است.

  مثلأ بدنه ی شفـّاف یک خود کار.

  اما برای اینکه بتوانید روی دیوار کلاس خود یک طیف مشخص وبزرگ داشته باشید، می توانید یک ظرف بزرگ را از آب نیمه پر کنید و آن را در مقابل نور آفتابی که از پنجره به درون اتاق می تابد قراردهید.سپس یک آینه ی تخت را به طور مایل درون آب قرار دهــیــد.

  در این حا لت قسمتی از آینه درون آب است واین قسمت از آب به هـمـراه آینه تشکـــیـل یک منشور بزرگ را داده ونور را به خوبی وبه طور واضح می شکند

   در ضمن آزمایش باید طرف را آنقدر جابجا کنید تا طیف نوررا به طور مشخص روی دیوار ببینید.

  آزمایش:تشکیل تصویر در آینه ی مقعـر

  شمع روشنی را روبه روی یک آیـنـه ی مـقـعر  ونزد یک آن بگـیرید. تصویر شمع را در آینه مشاهده می کنید ، سپس شمع را به آهستکی از آینه دور ونزدیک کنیدتا کانون آینه را به دست آورید. تغیراتی را که در تصویر  ایجاد می شود ،مشاهده ویاد داشت کنید. بعد یک صفحه را روبه روی آینه و در فاصله ای دور تر قرار دهید شمع روشن را در پشت کانون قرار دهید و آنقدر جابجا کنید تا تصویر واضحی از شمع روی صفح تشکیل شود.

  یاد آوری: درآینه ی مقعر پر تو های باز تا بش همگرا هستند یعنی کانون آن حقیقی ونیز تصویر آن حـقـیـقی است .

  تصویر حـقـیـقـی به تصویری گفته می شود که بتوان آن را روی پرده نمایش داد.

  انواع عدسی: عدسی ها بر دو نوعند    1- عدسی محدب که کانون حـقـیـقی دارد (همگرا)

  2- عدسی مقعرکه کانون حـقـیـقـی ندارد ( واگرا)

  انواع آینه:آینه ها بر سه نوعند.

  1-    اینه تخت:برگردان جانبی دارد،همیشه فاصله جسم تا آینه برابراست با فاصله تصویر تا آینه.

  2-    اینه مقعر(فرورفته) کانون حـقـیـقـی دارد و تصویر حـقـیـقـی تشکیل می دهد.در این نوع آینه هرچه فاصله جسم را از آینه بیشتر کنیم تصویر بزرگتری خواهیم داشت.

  3-    آینه محد ب(بر آمده)کانون وتصویر حقیقی ندارد.تصویر آن مجازی،مستقیم ، نزدیکتر وکوچکتر است 

  منبع مطلب : www.fnkargaryan.blogfa.com

  مدیر محترم سایت www.fnkargaryan.blogfa.com لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  سارینا : ماه نور طببیعی

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  ahmad 23 روز قبل
  1

  ماه از خودش نوری ندارد بلکه نور را از سیارات اطرافش و خورشید منعکس میشه روش و بازتابش به زمین میتابه

  همراز 29 روز قبل
  0

  دوستان میشه بگید مختون کجا رفته ماه منبع نور نیست عینعکاس خورشید هست🤦🏻‍♀️

  سام 1 ماه قبل
  0

  نتزپربنلررنتا

  دكترفرهاد شريف فر 2 ماه قبل
  0

  ماه نورش رو از خورشید می گیره پس دیگه معلومه ماه طبیعی نیست

  0
  ناشناس 24 روز قبل

  میشه بیشتر توضیح بدین

  فاطمه یاراحمدی 2 ماه قبل
  1

  ماه منبع نور هست یا نه

  فاطمه یاراحمدی 2 ماه قبل
  2

  نور منبع نور هست یا نه

  ف.ر 10 ماه قبل
  2

  سلام ببخشید ماه چشمه نور نیست چون‌از خود نوری ندارد بلکه نور خورشید را بازتاب می دهد .

  سارینا 1 سال قبل
  5

  ماه نور طببیعی

  مهدی 1 سال قبل
  3

  نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  برای ارسال نظر کلیک کنید