توجه : تمامی مطالب این سایت از سایت های دیگر جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران یا عدم رضایت مدیر سایت مطالب کپی شده توسط ایدی موجود در بخش تماس با ما بالای سایت یا ساماندهی به ما اطلاع داده تا مطلب و سایت شما کاملا از لیست و سایت حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

  مبالغه های درس پنجم فارسی ششم

  1 بازدید

  مبالغه های درس پنجم فارسی ششم را از سایت اسک 98 دریافت کنید.

  درس پنجم فارسی ششم | متن درس | درک مطلب | دانش زبانی | کلاس اینترنتی ما(مومکا)

  کلاس اینترنتی ما ( مومکا )  – متن کتاب درسی و سوالات و درک مطلب و دانش زبانی و بخوان و بیندیش درس پنجم کتاب فارسی پایه ششم ابتدایی تحت عنوان هفت خانِ رستم در زیر آورده شده است. امید است که از آن بهره گرفته و استفاده لازم را ببرید.

  یکی از درس های مهم فارسی ششم مربوط به درس پنجم می باشد . درس پنج فارسی ششم با موضوع هفت خان رستم دارای شعر ها و لغات دشوار و همچنین فعالیت می باشد که در این قسمت برای شما جواب آنها را آماده کرده ایم.

  خان : مرحله – منزل
  اهریمن : شیطان
  شمار : تعداد
  از بند رهایی دهد : از زندان و اسارت آزاد کند
  دیوان : در اینجا جمع دیو ها – دیوان به معنی کتاب اشعار نیز می باشد.
  راهی می شود : به سوی جایی می رود
  قوی پنجه : توانا – پر زور
  از هم می دَرد : از بین می برد و پاره پاره می کند
  تیمار : مراقبت – مواظبت
  نخجیر : شکار
  فرجام : پایان – سر انجام – عاقبت کار
  دادگر : عادل
  کوفتن : کوبیدن
  سُم : قسمت پایانی پای چارپایان که مانند کفش آن هاست!
  دیده : چشم
  رستم در خشم می شود : رستم عصبانی و خشمگین می شود – در خشم شدن کنایه از عصبانی شدن است.
  پرخاش : سخنی که از روی خشم گفته می شود – درشتی
  می نمایاند : نشان می دهد
  به تنگ می آید : صبرش تمام می شود – خسته می شود
  از پای درآوردن : کنایه از کشتن
  خروشید : در اینجا شیهه کشید – فریاد زد
  جوشید : عصبانی شد
  برکند : جدا کرد
  سهمگین : ترسناک
  تیغ : شمشیر
  بَر : تَن – بدن
  نیرنگ : فریب – حیله
  چیرگی : پیروز شدن
  کمند : ریسمان محکمی که هنگام جنگ آن را بر گردن و کمر دشمن اندازند و آن ها را اسیر کنند
  خمّ کمند : چین و شکن و دایره ای که در اثر پرتاب کمند ایجاد می شود
  به بند آوردن : کنایه از اسیر کردن
  میان : در اینجا کمر
  خنجر : شمشیر کوچک
  زو : مخفف از او
  بیم : ترس
  یال : موهای بلند پشت گردن اسب
  به کردار : مانند
  ستایش : شکر و سپاس
  یزدان : آفریدگار – خداوند
  دلیر : شجاع – در اینجا منظور رستم است
  ز بهر : برای
  نیایش : دعا – عبادت
  بجست : جست و جو کرد
  پرستش : عبادت
  کای : مخفف که ای
  داور : قاضی – آن که حکم می کند – در اینجا منظور خداوند است
  دادگر : برقرار کننده عدالت – عادل
  آذرگشسب : آتش سریع و سوزان
  گُرد : پهلوان
  دستگاه : در اینجا عظمت و قدرت و توانایی
  زابلستان : نام شهری در سیستان و بلوچستان

  بیت اول » خروشید و جوشید و بر کند خاک ز سُمّش زمین شد همه، چاک چاک

  رخش شیهه کشید و خشمگین شد و برای آمادگی حمله، سُمِّ خود را بر زمین کوبید به گونه ای که زمین زیر پایش کنده شد.

  بیت دوم » بزد تیغ و بینداخت از بر، سرش فرو ریخت چون رود، خون از برش

  رستم با ضربه شمشیر سر اژدها را از تنش جدا کرد و خون مانند رود از تن او جاری شد.

  بیت سوم » بینداخت چون باد، خَمِّ کمند سر جادو آورد ناگه به بند

  رستم طنابش را که به صورت حلقه آماده کرده بود به سرعت به سمت جادوگر انداخت و او را اسیر کرد.

  بیت چهارم » میانش به خنجر به دو نیم کرد دل جادوان زو پر از بیم کرد

  رستم با خنجر جادوگر را نصف کرد و با این کار خود دل جادوگران دیگر را پر از وحشت و ترس کرد

  بیت پنجم » چو رستم بدیدش بر انگیخت اسب بدو تاخت مانند آذر گُشسب

  هنگامی که رستم او (ارژنگ دیو) را دید با اسبش مانند آتش تیز و سوزان، تند و سریع به سوی او حمله کرد.

  بیت ششم » سر و گوش بگرفت و یالش دلیر سر از تن بکندش به کردار شیر

  رستم شجاعانه سر و گوش و موهای ارژنگ دیو را گرفت و مانند شیر با شجاعت سرش را از تنش جدا کرد.

  بیت هفتم » ز بهر نیایش، سر و تن بشست یکی پاک جای پرستش بجست

  برای انجام عبادت سر و تن خود را شست و به دنبال جایی پاک و تمیز برای راز و نیاز گشت.

  بیت هشتم » از آن پس نهاد از بر خاک، سر چنین گفت : کای داورِ دادگر !

  سپس سر بر خاک سجده گذاشت و گفت ای پروردگار عادل!

  بیت نهم » ز هر بد، تویی بندگان را پناه تو دادی مرا، گُردی و دستگاه

  در برابر هر بدی و آسیبی تو برای بندگان پناه هستی و تو هستی که به من پهلوانی و شکوه و عظمت دادی.

  فروشگاه اینترنتی گاروبیج

  صفحه کلاس اینترنتی ما (مومکا) در آپارات

  منبع مطلب : momeka.ir

  مدیر محترم سایت momeka.ir لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  درس پنجم فارسی ششم ابتدایی هفت خان رستم

  درس پنجم فارسی ششم ابتدایی هفت خان رستم

  اهداف درس پنجم فارسی ششم ابتدایی هفت خان رستم

  1 آشنایی با فردوسی شاعر بزرگ و حماسی؛
  2 آشنایی با ادبیات حماسی فارسی؛
  3 ایجاد روحیهٔ پایداری و ایستادگی در برابر مشکلات؛
  4 ایجاد نگرش مثبت به میهن دوستی و اعتقادات ملی؛
  5 تقویت تفکر انتقادی و پیدا کردن روش های حل مسئله.

  روش تدریس درس پنجم فارسی ششم ابتدایی هفت خان رستم الگوی آموزشی پیش سازمان دهنده ( الگوی یاددهی – یادگیری )  است .
  در این الگو ساخت شناختی و تغییراتی که در اثر یادگیری در آن صورت می گیرد،

  زیر مبنای اصلی یادگیری به شمار می رود.

  منظور از ساخت شناختی، مجموعهٔ اطّلاعات، مفاهیم، اصول و تعمیم های سازمان یافته ای است که دانش آموز قبلاً آموخته است.

  اهداف کلّی الگوی آموزشی پیش سازمان دهنده:

  1 –  معلّم اهداف، مفاهیم و اصول جدیدتری را به دانش آموز بشناساند.
  2 –  معلّم یادگیری معنی دار را با پیوند دانش ها، مهارت ها و نگرش های تازه با ساخت شناختی فرد ایجاد کند.
  3  – معلّم الگوی پیش سازمان دهنده را برای تقویت، تثبیت و تعمیق ساخت شناختی دانش آموزان تدوین کند.

  حماسه :

  حماسه در لغت به معنای دلاوری و شجاعت آمده است.

  در اصطلاح عبارت است از آثار منظوم و منثوری که از دلاوری ها و رشادت های مردان بزرگ در میدان کارزار حکایت نماید.

  بهعبارت دیگر حماسه، آثار وصفی است که بر اعمال پهلوانی، مردانگی، افتخارات و بزرگی های یک قوم یا یک فرد مبتنی باشد.

  حماسه را، به لحاظ موضوع، به چهار نوع می توان تقسیم نمود:

  انواع حماسه از لحاظ موضوع

  1 –  حماسۀ اساطیری:

  به حماسه هایی گفته می شود که بر مبنای اساطیر در زمانِ ماقبل تاریخ شکل گرفته باشد .

  مانند گیل گمیش و بخش نخست شاهنامهٔ فردوسی.

  2 –  حماسه پهلوانی:

  اساس آن را پهلوانی تشکیل می دهد.

  مانند داستان رستم در شاهنامه وظفر نامهٔ حمداللّه مستوفی.

  3  – حماسۀ دینی:

  عبارت است از حماسه ای که موضوع مرکزی آن را دین تشکیل داده باشد

  و قهرمانان با رعایت اصول دینی به نبرد برخاسته باشند،

  مانند خاوران نامهٔ ابن حسام.

  4 –  حماسۀ عرفانی:

  در این نوع از حماسه، داستان مطابق موضوعات عرفانی شکل می یابد،

  مانند تذکره الاولیا، منطق الطیر.

  برای حماسه ویژگی های متعددی بر شمرده اند.

  از آن جمله می توان به جنگاوری، وجود جهان پهلوان، عنصر نیرومند ذهنی و خارق العاده بودن اعمال قهرمانان اشاره نمود.
  درس هفت خان به لحاظ محتوایی و ویژگی در گروه حماسهٔ پهلوانی قرار می گیرد.

  دانش زبانی درس پنجم فارسی ششم ابتدایی هفت خان رستم

  مبالغه :

  مبالغه در لغت به معنای به نهایت رساندن و غُلو کردن یا بزرگ نمایی در چیزی است

  و در اصطلاح، آن است که نویسنده برای تزیین کلام خود، در وصف چیزی بزرگ نمایی نماید.

  مثلاً پدری که به فرزندش می گوید «هزار بار گفتم اول درس، بعد بازی » در سخنش مبالغه کرده است. از نمونه های مبالغه در شعر می توان می توان به مورد زیر اشاره نمود. ز سُمّ ستوران در آن پهن دشت                   زمین شد شش و آسمان گشت هشت (فردوسی)

  منبع مطلب : dabesto.ir

  مدیر محترم سایت dabesto.ir لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  Saba : 🙏🏻

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  /: 4 ماه قبل
  0

  اه اصلا خوب نیست پیدا کردم مبالغه هارو ت اینجا میزارم

  Bdjdue 4 ماه قبل
  -2

  سکس کی میره

  1
  ناشناس 9 روز قبل

  مادرت

  ...m 4 ماه قبل
  1

  این درس کلا یدونه داره ولی لایک کن

  غزل 6 ماه قبل
  0

  خخیلی بد بود

  & 8 ماه قبل
  2

  مبالغه

  خروشید و جوشید و برکند خاک. زسمش زیمت شد چاک چاک

  مبالغه از اسب نمی تواند زمین را بشکند

  اسب انقدر هم قوی نیست

  ناشناس 8 ماه قبل
  1

  کسی مبالغه ی خوروشید و جوشید رو بلد

  0
  Fatmem 3 ماه قبل

  بله

  🥰🥰 8 ماه قبل
  1

  کاش دوستان همه چیز رو گفتن

  مهسا 8 ماه قبل
  0

  کنایه هم بلدم

  رخش به تنگ می آید

  معنی:کنایه از رخش خسته میشود

  4
  Saba 8 ماه قبل

  🙏🏻

  مهسا 8 ماه قبل
  2

  من یدونه میدونم ایشالا به دردتون بخوره

  رخش تاخت مانند اذر گشب مبالغه شده (تند و سریع حرکت کردن)

  اینه امیدوارم به دردتون بخوره

  0
  . 5 ماه قبل

  این کنایه هست

  1
  & 8 ماه قبل

  پپرپبنمی

  مهدی 2 سال قبل
  0

  نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  0
  سلام 8 ماه قبل

  سلام

  برای ارسال نظر کلیک کنید