توجه : تمامی مطالب این سایت از سایت های دیگر جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران یا عدم رضایت مدیر سایت مطالب کپی شده توسط ایدی موجود در بخش تماس با ما بالای سایت یا ساماندهی به ما اطلاع داده تا مطلب و سایت شما کاملا از لیست و سایت حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

  مخالف کلمات فارسی چهارم دبستان درس ششم

  1 بازدید

  مخالف کلمات فارسی چهارم دبستان درس ششم را از سایت اسک 98 دریافت کنید.

  فارسی چهارم معنی کلمات، هم خانواده کلمات، متضاد کلمات درس 1 تا 11

  فارسی چهارم معنی کلمات، هم خانواده کلمات، متضاد کلمات درس 1 تا 11

  فارسی چهارم معنی کلمات، هم خانواده کلمات، متضاد کلمات درس 1 تا 11

  تدریس ادبیات: درس اول
  معنی واژه ها به ترتیب بیت ها:ستایش
  آخر:پایان،انجام
  دمی:لحظه ای،هنگامی
  هرگز:هیچ وقت
  صبحگاه:بامداد،هنگام صبح
  اهسته:کند،آرام
  یک چند :لحظه ای ،مدت کمی
  نهان:پنهان،مخفی
  نشان:علامت ،نشانه
  نیکی:خوبی
  معنی واژه ها ی درس:آفریدگار زیبایی
  تصمیم:اراده،قصد
  جهان افروز:روشن کننده ی جهان
  داوری:قضاوت کردن
  دل انگیز:دل فریب،مطلوب
  نخست؛اول،ابتدا
  نیلی:به رنگ نیل،کبود رنگ
  پراکند:پخش کرد
  گوناگون:مختلف
  غوک:قورباغه
  برکه:آبگیر تالاب
  بگذار:اجازه بده
  منظره:چشم انداز
  انبوه:بسیار زیاد
  زینت:زیور
  گلگون:سرخ رنگ
  تاب نیاورد:تحمل نکرد.طاقت نیاورد
  سراغ:پی چیزی رفتن
  ارغوانی:به رنگ ارغوان،بنفش
  جلا:درخشندگی و شفافیت
  مهاجر:کوچ کننده،مهاجرت کننده
  سطح:قسمت هموار و خارجی اجسام
  قشر:پوست
  براق:درخشان،درخشنده
  خود نمایی:خود را جلو دیگران خوب نشان دادن
  چیره دست:ماهر،زبر دست
  لذت:خوشی
  شگفت انگیز:تعجب آور،حیرت اور
  هم خانواده:درس اول
  انتخاب:منتخب
  سطح:سطوح
  مهاجر:هجرت
  مزارع:مزرعه
  تصویر:تصاویر،مصور
  منظره:مناظر،منظر
  کلمات متضاد:درس اول
  شروع#پایان
  تیره#روشن
  زیبا#زشت
  دشوار#آسان
  گرم#سرد
  ضخیم#نازک
  قبل#بعد
  مدرس:نورالدین
  درس دوم:کوچ پرستوها
  معنی واژه ها به ترتیب سطرها:درس ۲
  اوایل:جمع اول،آغاز
  لطیف:نرم و نازک
  دل نشین:خوشایند
  دور و دراز:زمانی بسیار طولانی از گذشته
  نخستین:اولین
  از نو:دوباره
  به سر برده اند:گذرانده اند،به جا آورده اند.
  راه و رسم:روش،شیوه
  آسودگی:آرام و راحت بودن
  کمیاب:نایاب،نادر
  به ناچار:از روی اجبار
  معتدل تر:جایی که آب و هوای نه سرد و نه گرم دارد.
  جنب و جوش:فعالیت بسیار ،هیجان
  معلوم:مشخص،آشکار
  تغییرات:دگرگونی ها
  قرقی:نوعی پرنده شکاری از دسته ی بازها
  کوچ:مهاجرت،از جایی به جایی رفتن
  ناگهان:دور از انتظار و بی خبر
  می ربایند:دزدیدن،جذب کردن
  پی در پی:پیاپی و پشت سرهم
  شگفتی:تعجب،حیرت
  سپری شدن:به پایان رسیدن،به اتمام رسیدن،کامل شدن
  پیمودن:طی کردن راه
  پیشین :گذشته،قبلی،جمع پیشینیان
  راه یابی:راه یافتن
  نهاده است:قرار داده است
  هم خانواده:درس ۲
  اوایل:اول
  معتدل:اعتدال
  مسافر:سفر
  مشغول:شغل،اشتغال
  غذا:تغذیه
  لطیف:ملاطفت،لطافت
  متضاد:درس ۲
  اوایل#اواخر
  طولانی#کوتاه
  دور#نزدیک
  نو#کهنه
  کمیاب#فراوان
  دانایی#نادانی
  مدرس:نورالدین
  درس سوم:راز نشانه ها:
  معنی واژه ها به ترتیب سطرها:درس ۳
  آسیاب:دستگاهی برای خرد کردن گندم،جو و دانه های دیگر
  قهوه خانه:جایی که قهوه و چای دم کنند و بنوشند
  می لنگید:لنگان لنگان راه می رفت
  بار گندم:کیسه های گندم که بر پشت الاغ بود.
  نشانی:علامت
  خشمگین:عصبانی
  حاکم:والی،داور،قاضی)در این درس همان قاضی است(
  کمی اندیشیدم:کمی فکر کردم
  رد پا:اثر پا
  گود:عمیق،ژرف
  حدس زدم:گمان کردم،پنداشتم،فکرکردم
  کور:نابینا
  معذرت خواست:عذر خواست،پوزش طلبید
  هم خانواده:درس ۳
  عذر:معذرت،عذر خواهی
  طرف:اطراف
  فهم:فهمیده
  حاکم:حکیم،حکم،محکوم
  محل:محله
  گود:گودی،گودال
  متضاد:درس ۳
  خوشحال#ناراحت
  راست#چپ
  بیرون#داخل
  نخورد#خورد
  کمی#زیادی
  معنی واژه ها به ترتیب بیت ها:درس ۳ بخوان و حفظ کن
  زاغک:زاغ کوچک)کلاغ سیاه(
  قالب:واحدی برای قطعات بریده ی معین
  پرفریب:سخت مکار،سخت حیله گر
  حیلت ساز:حیله باز،مکار،فریبنده
  آواز:صدا،بانگ،آهنگ،نغمه
  به به:کلمه ای برای تحسین و تمجید
  خوش آواز:خوش صدا،خوش نغمه
  خوش خوان:خوش آواز
  قار قار:صدای کلاغ به هنگام آواز خواندن
  طعمه:خوراک،خوردنی
  روبهک:بچه روباه،روباه کوچک
  جست:جهش،عمل جهیدن از ارتفاع و بلندی چیزی مانند دیوار
  مدرس:نورالدین
  درس چهارم:ارزش علم
  معنی واژه ها به ترتیب سطرها:درس ۴
  حکیمی:دانشمندی
  قصد:اراده کردن،تصمیم
  برافراشته:افراشته شده،بالا برده
  ناخدا:کشتیبان،کسی که کشتی را می راند
  هرچه کرد:هرچه سعی و تلاش کرد
  پاسخ:جواب
  آماده:فراهم
  سرگرم:مشغول
  شهرت:معروفیت،ناموری
  نیک نامی:خوش نامی
  دانا:عالم،آگاه،با معرفت
  هم خانواده:درس ۴
  قصد:قاصد،مقصود
  تعجب:عجیب،عجایب
  حاضر:حضرت،حضور،احضار
  مشهور:شهرت
  قدیم:قدمت
  فکر:افکار،تفکر،متفکر
  حال:احوال،حالت
  حرکت:متحرک،تحرک
  نجات:منجی،ناجی
  متضاد:درس ۴
  پیش#پس
  رفت#آمد
  خیلی#کم
  زود#دیر
  شادمان#غمگین،ناراحت
  باز کرد#بست
  زنده#مرده
  جوان#پیر
  دانا#نادان
  خواب#بیدار
  مدرس:نورالدین
  درس پنجم:رهایی از قفس
  معنی واژه ها به ترتیب سطرها:درس ۵
  ثروتمند:دارا،توانگر
  شیرین زبان:شیرین گفتار،شیرین بیان،شیرین سخن
  غلام:بنده،نوکر
  سوغاتی:ره آورد،ارمغان،هدیه
  گران بها:نفیس،باارزش،قیمتی
  ارمغان:هدیه
  خطه:پاره ای از زمین،شهر بزرگ،ناحیه،کشور
  مشتاق:آرزومند،مایل،راغب
  قضا:تقدیر،سرنوشت
  حبس:زندانی کردن،بازداشتن،زندان
  هم زبان:هم صحبت،کسانی که با یک زبان حرف می زنند
  دلتنگ:پریشان،غمگین
  قول داد:وعده داد،مقرر گردید
  پیغام:خبر،پیام،مژده
  بازگو کند:بیان کند
  صحنه:منظره ای واقعی یا خیالی که رویدادی را نشان می دهد.
  شگفت زده:متعجب
  دلش برای آن سوخت:کنایه از ناراحت شد
  گفت خام: سخن ناپخته.بی تجربه
  تجارت:بازرگانی کردن،داد و ستد
  شادکام:خوشحال،کامروا،کامران
  کنیزک:دخترک یا زنی که برده باشد
  نشان:سهم،نصیب
  کو:کجاست
  خواجه:سرور،بزرگ،پول دار
  همتا:نظیر،مانند،معادل،مساوی
  زهره:کیسه ی صفرا
  زهره اش برید:بسیار ترسید
  دلداری دهد:تسلی دهد،غم خواری کند
  از دست رفته است:کنایه از مرده است
  زاری:گریه ی سوزناک
  هم خانواده:درس ۵
  شگفت زده:شگفت انگیز
  موضوع:وضع،اوضاع
  مشتاق:اشتیاق،شوق
  شرمنده:شرمسار،شرمگین
  پیام:پیامبر،پیام رسان،پیامک
  شکایت:شاکی
  سکوت:ساکت
  تجارت:تاجر،تجار
  لذت:لذیذ
  اسیر:اسارت
  حبس:محبوس
  متضاد:درس ۵
  زیبا#زشت
  شیرین#تلخ
  گران بها#ارزان
  اسیر#آزاد
  بخواه#نخواه
  ساکت#شلوغ
  بالا#پایین
  خام#پخته
  کوتاه#بلند
  معنی واژه ها:درس ۵ بخوان و بیندیش
  گنبد کبود:آسمان کبود
  کولش:شانه ی او
  دنگ:صدایی که از برخورد با میله ها بلند میشود
  مامور :مسول انجام کاری
  ماجرا:داستان،اتفاق
  توی:داخل
  معنی واژه ها:درس ۵ مثل
  خدمتکار:آن که در خانه ی کسی کار کند
  دستمزد:حقوق
  علت:دلیل،سبب
  قافله:کاروان
  نفر:در این درس واحد شمارش شتر است
  راس:در این درس واحد شمارش چهارپایان است
  قاطر:حیوانی است که از ترکیب اسب و خر به وجود می آید
  بی علت:بدون دلیل
  بی حکمت:بدون دلیل خردمندانه
  مدرس:نورالدین
  درس ۶:آرش کمان گیر
  معنی واژه ها:درس ۶
  نبرد:جنگ
  نگرانی:تشویش،دلواپسی
  توران:سرزمین تور،نژادی ایرانی در منطقه ی آسیای میانه
  افراسیاب:نام یکی از پادشاهان کهن در سرزمین توران که مدت ها با ایران جنگ و دشمنی
  داشت.
  رود جیحون:نام یکی از رودهای معروف است.
  پایداری:ایستادگی،پافشاری
  اندوهگین:ناراحت،غمگین
  بردباری:صبر،شکیبایی
  سرانجام:عاقبت،پایان
  تصمیم:اراده،قصد
  آشتی:دوستی،صلح
  تورانیان:کسانی که در زمین توران زندگی می کنند.
  پیشنهاد:نظر،رای،طرح
  خاور:مشرق،مقابل باختر)غرب(
  تحقیر:خوار شمردن،کوچک شمردن
  سامان می دهد:نظم می دهد،رواج می دهد
  پولادین:ساخته شده از پولاد،بسیار محکم،نیرومند
  ماهر:استاد و چیره دست در کار
  بی تابی:بی قراری،بدون صبر و قرار
  قامتی رشید:راست قامت
  نقص:کمی،عیب،کاستی،مقابل فضل و کمال
  زمزمه:ترنم کردن،نغمه،آوازی که به آهستگی خوانده می شود.
  تیز بال:تند پر،تیز پر،تیز پرواز
  نیم روز:وسط روز،میان روز
  تناورتر:تنومندترین،قوی جثه ترین
  هم خانواده:درس ۶
  ماهر:مهارت
  محکم:استحکام،مستحکم
  نقص:ناقص،نواقص
  تحقیر:حقارت،محقر،حقیر
  توانا:توانایی،توان،توانمند
  عیب:عیوب،معیوب
  خبر:اخبار،مخبر،مخابرات
  منتظر:انتظار
  رشید:رشادت
  مشکل:اشکال
  متضاد:درس ۶
  آشتی#قهر
  ناامید#امیدوار
  آخرین#اولین
  دوستان#دشمنان
  پیروزی#شکست
  تنگ#گشاد
  کور#بینا
  نزدیک#دور
  بی جان#جاندار
  جوان#پیر
  سختی#اسانی
  محکم#شل
  خاور#باختر
  معنی واژه ها به ترتیب بیت ها:درس ۶ شعر باران
  گُهر:مخفف گوهر،مروارید،دانه های جواهر،اما در این درس قطره های به گوهر تشبیه شده
  است.
  بام:پوشش بالایی ساختمان،پشت بام
  دیرین:کهنه،قدیمی
  چست:چالاک،چابک،تند و سریع
  وزنده:ورزان
  نهانی:پنهانی،سری
  بران:دارای خاصیت یا توانایی بریدن،تیز
  تندر:رعد،آسمان غرش،صدایی که هنگام رعد و برق به گوش می رسد.
  غران:در حال غریدن،فریاد کنان،غرش کنان
  گریزان:در حال فرار،گریزنده،شتابان
  وارونه:برعکس،سرنگون
  گوارا:خوب و لذت بخش
  بَه:کلمه ای که برای شادی و خوشامد از چیزی استفاده می شود.
  گوهر فشانی:گوهر فشاندن
  خواه…خواه:بیان دو حالت مساوی،بیان برابری دو یا چند چیز
  تیره:تاریک،سیاه
  روشن:درخشان،تابان،واضح
  درس ۷:مهمان شهر ما
  مدرس: نورالدین
  معنی واژه ها به ترتیب سطرها:درس ۷
  حضور:حاضرشدن،وجود،ظهور
  استقبال:به پیشواز کسی رفتن،پیشواز
  نشاط:شادمانی،خوشی،شوق
  تپش:ضربان،بی قراری
  رُخسار:روی،چهره
  هین:آگاه باش،بدان
  نگار:در این درس رهبر انقلاب،اما در لغت به معنی محبوب،یار
  لحظه شماری:انتظار کشیدن ،پیوسته منتظر کسی بودن
  بلاخره:سرانجام،عاقبت
  هیجان زده:دچار حالات عاطفی شده
  انبوه:بسیار،فراوان،زیاد
  جنبش:حرکت،تکان،لرزش
  خیره:متعجب،شگفت زده،متحیر
  غوغا:مردم بسیار و در هم آمیخته،جار و جنجال زیاد
  مشتاق:دارای شوق،آرزومند
  همهمه:شلوغی و بی نظمی
  مرتب:منظم،با ترتیب
  مسولان:جمع مسول،ماموران،افرادی که وظیفه ی انجام کاری را دارند.
  محور:خطی مستقیم که جسمی به دور آن می گردد.
  هم خانواده:درس ۷
  استقبال:مستقبل،اقبال
  صبر:صبور،صابر
  حس:احساس،محسوس،حواس
  منظم:نظم،ناظم،منظوم
  طلوع:طالع،مطلع
  مدرسه:مدرس،درس
  انتظار:منتظر
  عزیز:معزز،عزیزه
  جمعیت:جماعت،مجموعه،جمع
  فعالیت:فعال
  متضاد:درس ۷
  ورود#خروج
  آغاز#پایان
  مرتب#نامرتب،شلخته
  خوشحال#ناراحت،غمگین
  منظم#نامنظم
  خاموش#روشن
  بزرگی#کوچکی
  می گریستند#می خندیدند
  پرتوان#کم توان
  معنی واژه ها:درس ۷.بخوان و بیندیش
  نفوذ کند:راه یابد،چیره شود
  مشام:بینی
  دلهره:اضطراب،نگرانی
  حیف:افسوس،دریغ
  مرخصی:اجازه،رهایی،آزادی پس از انجام کار
  سردرگم:سرگردان،متحیر
  طعنه:سرزنش کردن،بدگویی
  آهای:حرف ندا که برای صدا کردن افراد به کار می رود
  اعتنا:توجه داشتن
  ضخامت:محکم و ستبر
  تحسین آمیز:آفرین گفتن،نیک شمردن،تعریف و تمجید
  شکفته:باز شده،خندان شده
  واقعا:به درستی،در حقیقت
  جبهه:خط خارجی که سربازان مشغول جنگ در مقابل دشمن تشکیل دهند.
  امان:در پناه بودن،ایمن بودن
  دلم می گیرد:من ناراحت و غمگین می شوم
  درس دهم:باغچه اطفال
  مدرس:نورالدین
  درس 11 ● معنی واژه ها به ترتیب سطرها ●
  اطفال:جمع طفل،خردسالان،بچه ها،کودکان
  کنجکاو:کاوش کننده،جست و جو کننده
  فعال:پرکار،کوشا،جمع فعل،کارها،رفتارها
  تصویر:شکل،عکس
  افکار:جمع فکر،اندیشه ها
  منقل:ظرفی که در آن ذغال یا هیزم می ریزند و آتش روشن می کنند.
  دایر)دایر شدن(:ایجاد شدن،تشکیل شدن
  گرداگرد:اطراف،پیرامون
  حرفه:پیشه،کار
  طاق مسجد:سقف مسجد
  قفقاز:سرزمینی در غرب دریای خزر
  اداره می کرد:کارگردانی می کرد،می گرداند
  رونق:رواج
  طبع:ذات،سرشت
  پُر شور:پر حرارت
  جویا:جست و جو کننده
  راضی:خشنود،قانع
  بهره:فایده،کمک
  آموزگار:معلم،دبیر
  اجتماع:گروه،گردهم امدن،جمعی از دسته های انسانی
  فعالیت:کوشش
  میهن:وطن،کشور
  اقامت گزیدم:در جایی ساکن شدم
  ذوق:نشاط،خوشی،علاقه و استعداد برای یادگیری
  قریحه:طبع،ذوق
  عاجز:ناتوان،ضعیف
  اختراع:پدید اوردن،درست کردن،ایجاد کردن
  ابداع:نوآوری،ایجاد کردن،چیزی نو پدید آوردن
  مقصود:مراد،نیت
  اعتماد:اطمینان
  پشتکار:همت و جدیت
  اراده:خواست،میل،تصمیم
  بردباری:صبر و شکیبایی
  درس 11 ● هم خانواده ●
  کتاب:مکتوب،کاتب،مکتب
  راضی:رضایت،مرضیه
  مقصود:قصد،قاصد
  صبر:صابر،صبور
  قبول:قابل،مقبول
  فعال:فعالیت
  شعر:شاعر،مشاعره
  اختراع:مخترع
  اقامت:مقیم
  اعتماد:معتمد
  تصویر:تصور،مصور
  استعداد:مستعد
  طفل:طفولیت،اطفال
  عشق:معشوق
  افکار:فکر،تفکر،متفکر
  زیستن:زیستگاه،زیست
  درس 11 ● متضاد ●
  تازه#کهنه
  روشن#خاموش
  سرد#گرم
  سختی#راحتی
  با سواد#بی سواد
  بیرون#درون
  بیدار#خواب
  معنی واژه ها به ترتیب بیت ها:بخوان و حفظ کن.همای رحمت
  هُما:پرنده ای که نشانه ی خوشبختی است.
  رحمت:مهربانی،بخشایش
  آیت:نشانه،علامت
  ماسّوا:موجودات جهان،به غیر از خدا
  مسکین:بینوا،بیچاره
  نگین:تکه جواهر زیبایی که در وسط انگشتر قرار می گیرد.
  کَرَم:بخشش
  قاتل:کسی که دیگری را می کُشد.
  مُدارا:با مهربانی رفتار کردن
  ابوالعجایب:باعث شگفتگی ها،شگفت انگیز
  عَلَم کند:معروف کند،مشهور سازد،برپا کند

  مدرس:نورالدین

  گروه آموزشی نمیک

  دانشنامه نمیک از تمامی هنردوستان ،اساتید ایران برای پیشرفت ایران عزیزمان در تمامی زمینه ها دعوت به همکاری می نماید شما عزیزان با با دادن نظر و ارسال اطلاعات تکمیلی خود در این زمینه برای پیشرفت کشور عزیزمان در علم و فن آوری میتوانید باعث پیشرفت و تکامل کشور شوید

  راهای ارتباط با ما

  ایمیل : [email protected]

  برای سهولت ارسال نظرات و ارتقاء دانشنامه شما همچنین میتوانید متن و عکسهای خود را در وات ساپ با این شماره :09014465636 ارسال نمایید.

  با تشکر تیم نمیک

  منبع مطلب : nmik.ir

  مدیر محترم سایت nmik.ir لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  پایه چهارم مخالف کلمات فارسی چهارم دبستان درس اول

  کلمات مخالف مترادف و مخالف در کتاب فارسی چهارم دبستان.

  پایه چهارم مخالف کلمات فارسی چهارم دبستان درس اول. ارزشیابی نوبت اول دی ماه 97 فارسی و نگارش چهارم دبستان امام سجاد. لغات هم خانواده و متضاد کل کتاب فارسی پایه چهارم. با توجه به درخواست های بسیاری که در روز های گذشته داشتیم در این مطلب تصمیم گرفتیم تا برای شما دانش آموزان عزیز هم معنی و هم خانواده کلمه های درس فارسی چهارم ابتدایی را جهت دانلود قرار. دوره دبستان دوره اول.

  کلمات مخالف مترادف و مخالف در کتاب فارسی چهارم دبستان. آزمون درس 10 فارسی چهارم دبستان شهید احمدی روشن باغچه ی اطفال. فارسی آموز 4 نوشتن ویژه نظام آموزش بین المللی نظام جمهوری اسلامی ایران 721. دروس فارسی چهارم همراه با معنی و پاسخ تمرین ها از درس ۱۵تا آخر درس پانزدهم ۱ برای هر کدام از کلمه های زیر هر چند کلمههم خانواده می توانید بنویسید میراث ارث.

  دوره اول آموزش متوسطه. مخالف کلمات درس. دانلود فایل آموزشی 2 340 تومان مقطع دبستان پایه چهارم رشته درس فارسی. تمرین آموزشی فارسی چهارم دبستان درس 2.

  کلمات متضاد درس اول فارسی چهارم دبستان را از سایت نکس 98 دریافت کنید. فارسی خوانداری چهارم دبستان. معنی هم خانواده و متضاد تمام واژه های درس ۱ تا ۱۷ کتاب فارسی چهارم دبستان در قالب فایل pdf برای مطالعه دانش آموزان عزیز قرار داده ایم. کلاس چهارم دبستان شاهد امام.

  این جزوه را می توانید به صورت رایگان دانلود کنید. لغات هم خانواده و متضاد کل کتاب فارسی پایه چهارم ایران کلاس.

  منبع مطلب : goodnewsairab.web.app

  مدیر محترم سایت goodnewsairab.web.app لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  ضحارضوانی : مخالف بامداد برنا خفته

  بیتا محمدزاده : کلمات هم خانواده و کلمه مخالف درس فارسی چهارم از درس اول تا اخر

  اه اه اه : هر کی نفهمید به من بگه من معلم هستم بچه ها

  هههههههههههههههه : بدرد نمی خوره

  سما : مخالف چابک

  حیات : حیات

  ناشناس : مخالف عالم چی میشه

  اه اه اه : خیلی بده اه ا ه اه اه

  ستایش شهبازی : من یک معلم هستم بچه ها هرچی متوجه نشدید به من بگید ✏

  ناشناس : نه خیلی خوبه به تو چه هههههههههههههههه

  سهیلا : مخالف محکم چیست

  امیر علی : مخالف شوق چی میشه

  مصطفی : لطفا مخالف ها درس پانزدهم کلاس چهارم را بگذارید

  ستایش شهبازی : بامداد شب برنا جوان

  ناشناس : مخالف کلمه ی طرف

  ناشناس : مخالف تعلیم

  ناشناس : مخالف کلمه‌ی هاور

  ساناز😘 : ارزان‌هاعلی🤗

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  عرفان 1 ماه قبل
  0

  مخالف عالم

  ناشناس 3 ماه قبل
  3

  مخالف خاور می شه :باختر

  1
  مخالف شیرین تلخ میشه 3 ماه قبل

  مخالف شیرین تلخ میشه

  ناشناس 3 ماه قبل
  0

  مخالف محکم می شه: تهناورتر

  اح 3 ماه قبل
  3

  خوب

  ناشناس 3 ماه قبل
  2

  مخالف فرود : سقوط

  ناشناس 3 ماه قبل
  0

  خیلی طولانی بود من دوست نداشتم اشغال اوزی

  ناشناس 4 ماه قبل
  -1

  بدبدبد خیلی بده

  زهرا 4 ماه قبل
  0

  گاو

  محمدیاسین 4 ماه قبل
  -1

  مخالف تصمیم

  0
  ناشناس 3 ماه قبل

  بی اراده

  ناشناس 5 ماه قبل
  -1

  قوی

  0
  امیر محمد زکی پور 4 ماه قبل

  سلام می‌شود ضیف

  ناشناس 6 ماه قبل
  0

  مخالف کلمه پرسش

  پرنیان توانا 10 ماه قبل
  -2

  مخالف کلمه ی نیک نامی و ریخته چیه؟

  ناشناس 11 ماه قبل
  -2

  مخالف براق

  ناشناس 11 ماه قبل
  0

  من مخالف کلمه ی براق را می خواهم لطفًا اگر میدونید بگویید

  -1
  دختر🤤 ناشناس🤙🏻 10 ماه قبل

  منم مخالف / براق/ را میخواهم ؟🤘🏻

  روشنا 11 ماه قبل
  2

  سلام دوست عزیزم میشود معنی درس هفدهم رابگذای ممنون کلاس چهارم خداحافظ خسته نباشید🤗

  ناشناس 11 ماه قبل
  -2

  مخالف همیشه

  علی اکبر ی 11 ماه قبل
  0

  سلام مخالف گران ها چیست

  3
  ساناز 11 ماه قبل

  سلام دوستم‌ارزان‌ها😘

  4
  ساناز😘 11 ماه قبل

  ارزان‌هاعلی🤗

  -1
  ناشناس 11 ماه قبل

  ارزان

  هدی💜 11 ماه قبل
  -2

  سلام مخالف کلمه مسکین چی میشه؟

  0
  امیر محمد زکی پور 4 ماه قبل

  سلم می شود نادان

  ناشناس 11 ماه قبل
  0

  خیلی خوب بود همش که میخواستم پیدا شد

  2
  زهرا♥️🤩😋 11 ماه قبل

  خیلی خیلی خوب بود

  ناشناس 12 ماه قبل
  6

  مخالف عالم چی میشه

  0
  ساناز 11 ماه قبل

  عزیزم دانا🤗

  1
  ساناز😘 11 ماه قبل

  دانا میشه عزیزم

  مائده خاکباز 12 ماه قبل
  0

  من مخالف آزاد رو میخواستم نداشت اههههههههه

  ناشناس 12 ماه قبل
  -1

  مخالف

  جدا

  تشنه

  چی میشه ؟؟؟

  هستی 12 ماه قبل
  1

  مخالف جدا و تشنه

  زهرا قربانی 12 ماه قبل
  1

  مخالف امد

  3
  معصومه رضوانی 11 ماه قبل

  رفت

  0
  ناشناس 11 ماه قبل

  رفت

  1
  هدی💜 11 ماه قبل

  رفت

  ناشناس 1 سال قبل
  0

  معنی هم خانواده مخالف پایه چهارم درس فارسی درس 7 مخالف و

  0
  ناشناس 11 ماه قبل

  معنی کلمه هم خانواده رو میخوای؟!

  یعنی هم ریشه باشن مثلا کلمه معلم با عالم هم خانواده هستن چون هر سه تا ریشه شون میشه( علم= ع ل م)

  ناشناس 1 سال قبل
  0

  معنی هم خانواده مخالف پایه چهارم درس فارسی درس 7 مخالف و

  ناشناس 1 سال قبل
  0

  مخالف عالم

  2
  ناشناس 3 ماه قبل

  سلام مخالف های چابک توانا و فرود

  0
  سعید 11 ماه قبل

  🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻

  0
  سعید 11 ماه قبل

  🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻

  1
  ساناز😘 11 ماه قبل

  دانا

  ناشناس 1 سال قبل
  1

  مخالف شکست

  -1
  معصومه رضوانی 11 ماه قبل

  پیروز

  1
  ناشناس 1 سال قبل

  پیروزی

  0
  زینب نیکو 1 سال قبل

  سلام مخالف شکست میشه پیروز

  یلدا 1 سال قبل
  0

  اگر مخالف امیر وصله رو میذاشتید خوب بود

  0
  السا 1 سال قبل

  من میدونم که معنی امیر یعنی پادشا اما مخالفش رونمیدونم

  ناشناس 1 سال قبل
  4

  مخالف کلمه‌ی هاور

  0
  سلام 4 ماه قبل

  معنی نیرومند دو میکید

  حیات 1 سال قبل
  6

  حیات

  1
  ناشناس 1 سال قبل

  مرگ

  ناشناس 1 سال قبل
  2

  مخالف

  خاور

  خاور

  خاور😶😑

  2
  سرنا امینی 11 ماه قبل

  مشرق

  ناشناس 1 سال قبل
  2

  مخالف خاور چی میشه

  0
  11 ماه قبل

  باختر

  ناشناس 1 سال قبل
  0

  مخالف خرد چی میشه

  0
  زینب نیکو 1 سال قبل

  درشت

  ناشناس 1 سال قبل
  -1

  خاک بریرتون خیلی بد بود

  ناشناس 1 سال قبل
  -1

  اههه ریدن

  فاطی 1 سال قبل
  2

  سبک چیست آفرین بگید

  فاطی 1 سال قبل
  1

  مخالف سبک چی کلاس چهارم

  -1
  محمد علمدار حسین 4 ماه قبل

  مخالف درس ششم

  -1
  سنگین 11 ماه قبل

  سنگین

  1
  ناشناس 11 ماه قبل

  سنگین

  فاطمه حیدری 1 سال قبل
  -1

  سلام میشه هم خانواده اختراع و ماهر و مشتاقانه و مکتب و قصد چی میشه ممنون

  -1
  ناشناس 1 سال قبل

  مخترع

  فاطمه حیدری 1 سال قبل
  0

  بسیار کم

  0
  ناشناس 11 ماه قبل

  بسیار زیاد

  ناشناس 1 سال قبل
  0

  سلام مخالف نیازمند چی میشه

  1
  ناشناس 1 سال قبل

  ثروتنمد

  مرینت 1 سال قبل
  0

  یکی به من بگه مخالف نااُمید چی چیه 😟

  1
  ناشناس 11 ماه قبل

  امید

  ناشناس 1 سال قبل
  1

  مخالف بسیار کم است

  1
  معصومه رضوانی 11 ماه قبل

  بسیار زیاد

  محمد 1 سال قبل
  0

  سلام مخالف کلمه امیر

  1
  فاطی 1 سال قبل

  مخالف سبک

  بیتا 1 سال قبل
  1

  سلام‌مخالف‌فرار‌چیه؟

  مممممممممم 1 سال قبل
  -2

  مخالف عالم رو می خوام

  کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستند.

  0
  ددددد دد. 11 ماه قبل

  مخالف عالم نادان میشود

  امیرلات 1 سال قبل
  -1

  حتما

  -2
  ناشناس 11 ماه قبل

  هرگز

  ناشناس 1 سال قبل
  -1

  یکی به من بگه مخالف کلمه اولین چی می شه

  -1
  ناشناس 1 سال قبل

  اخرین

  ملیکا 1 سال قبل
  -1

  مخالف محکوم چی می شه

  امیر علی 1 سال قبل
  5

  مخالف شوق چی میشه

  2
  شادی 1 سال قبل

  شادی

  مریم بانو یوسف زاده 1 سال قبل
  2

  معنی خاور#باختر

  آرمین 1 سال قبل
  1

  اخر به ناشناس گفتم

  کند به سما گفتم

  ناشناس 1 سال قبل
  0

  خوب بود ولی اون چیزی های که من میخواستم نبود

  0
  ناشناس 11 ماه قبل

  تهی ≠غنی

  0
  ناشناس 11 ماه قبل

  غنی

  0
  السا 1 سال قبل

  میشه بگید که مخالف تهی چیست ممنون میشم

  0
  هستی 1 سال قبل

  اره شاید اون ها نباشن ولی من بلدم از من بپرس عزیزم البته با همه هستم اگه میخواستید از من بپرسید

  ابوالفضل کرمی 1 سال قبل
  -1

  اگه کسی می‌دونه مخالف کلمه حیات

  1
  ناشناس 11 ماه قبل

  حیات یعنی زندگی پس مخالفش میشه مرگ

  حیات≠مرگ

  2
  زهرا اسدی 1 سال قبل

  سلام

  مخالف حیات: مرگ

  2
  دیانا 1 سال قبل

  ناتوان

  گوگولی 1 سال قبل
  0

  ♥️♥️♥️

  0
  ناشناس 11 ماه قبل

  چطوری گوگولی؟

  ناشناس 1 سال قبل
  0

  متضاد ملایم چی میشه

  میشه بگین

  ممنون میشم

  0
  ناشناس 11 ماه قبل

  سفت، سخت

  -2
  ابوالفضل کرمی 1 سال قبل

  لطیف

  ناشناس 1 سال قبل
  -1

  سلام ببخشید مخالف ملایم چی میشه

  میشه بگین

  لیلا 1 سال قبل
  0

  لطفا مخالف براق میگید همین

  1
  مممممممممم 1 سال قبل

  براق# کدر

  مخالف براق👆🏻👆🏻☝🏻☝🏻

  -1
  زهرا اسدی 1 سال قبل

  سلام

  مخالف براق: کدر

  سگ 1 سال قبل
  -1

  سگ

  0
  ناشناس 11 ماه قبل

  😂😂😂دمت گرم امیر

  2
  امیرلات 1 سال قبل

  جدو آبادت

  ناشناس 1 سال قبل
  0

  مخالف حیات چی میشه؟

  0
  مریم 1 سال قبل

  مخالف کمیاب چی میشه

  0
  علی 1 سال قبل

  میشه زندگی

  ییلدیز 1 سال قبل
  -2

  ببخشید منم نمیدونم

  به تو چه 1 سال قبل
  1

  مخالف سطح؟؟؟

  0
  ناشناس 11 ماه قبل

  عمق

  ناشناس 1 سال قبل
  -2

  سلام من میخواستم مخالف نجات و مشکل رو پیدا کنم ولی نبود

  ناشناس 1 سال قبل
  0

  سلام مخالف مشکل و اندوهگین چه میشود؟

  دینا 1 سال قبل
  1

  مخالف پیشرفت چی میشه

  2
  عرشیا 1 سال قبل

  مخالف پیشرفت میشه پسرفت

  مخالف نخستین 1 سال قبل
  0

  مخالف نخستین

  1
  عقاب 1 سال قبل

  مخالف کلمه ی نخستین، آخرین هست

  ناشناس 1 سال قبل
  -1

  مخالف شهرت چیست

  ناشناس 1 سال قبل
  2

  سلام مخالف چهارم برهند وبلند میخا مخلف

  سهیلا 1 سال قبل
  5

  مخالف محکم چیست

  1
  محکم 1 سال قبل

  نمحکم

  ۱۱۱۱۱۱۱ 1 سال قبل
  2

  مخالف ازاد و رها چی می شه

  0
  عرشیا 1 سال قبل

  مخالف آزاد و رها میشه اسیر و دربند

  0
  زندانی 1 سال قبل

  خداحافظ

  آراین قاسمی 1 سال قبل
  1

  مخالف کلمه خاور

  0
  سنگین 11 ماه قبل

  باختن

  2
  عرشیا 1 سال قبل

  خاور یعنی شرق مخالفش باختر یعنی غرب

  ناشناس 1 سال قبل
  4

  مخالف تعلیم

  فاطمه امرایی کلاس چهارم ۱ 1 سال قبل
  2

  مخالف لطافت

  -2
  ناشناس 1 سال قبل

  ساات

  ناشناس 1 سال قبل
  0

  واقعا کمکش هستی.

  Nilia 1 سال قبل
  0

  مخالف مشکل چی میشه؟؟

  0
  ناشناس 11 ماه قبل

  راه حل

  ناشناس 1 سال قبل
  1

  شروع ‌ ، پایان

  ناشناس 1 سال قبل
  0

  16 = 4 × 4

  ‌ ꧁•°┅🍂🌼❀🌼🍂┅°•꧂

  محیا 1 سال قبل
  -1

  عصبانی

  -1
  ییلدیز 1 سال قبل

  عصبانی

  -2
  پسر هستم 1 سال قبل

  اوف لعنتی جونم

  ناشناس 1 سال قبل
  2

  hsuy6

  The first time I was

  You

  2
  ییلدیز 1 سال قبل

  سلام

  2
  محمد جواد 1 سال قبل

  خیلی خوبه

  سما 1 سال قبل
  6

  مخالف چابک

  هههههههههههههههه 1 سال قبل
  7

  بدرد نمی خوره

  5
  ناشناس 1 سال قبل

  نه خیلی خوبه به تو چه

  هههههههههههههههه

  نرگس 1 سال قبل
  2

  خیلی عالی بود

  1
  ناشناس 1 سال قبل

  افرین‌نرگس

  ناشناس 1 سال قبل
  4

  مخالف کلمه ی طرف

  3
  ناشناس 1 سال قبل

  اطراف

  زینب محمدی 1 سال قبل
  1

  قصد... حکیم..... آموختن.....

  زینب محمدی 1 سال قبل
  3

  قصد... حکیم..... آموختن.....

  یحیی 1 سال قبل
  0

  مخالف بسیار چی میشه

  0
  ناشناس 11 ماه قبل

  هیچ

  یحیی 1 سال قبل
  1

  مخالف بسیار

  1
  فاطمه حیدری 1 سال قبل

  مخالف کم میشه زیاد

  2
  ناشناس 1 سال قبل

  کم

  غفاطمه 1 سال قبل
  -1

  ب

  ناشناس 1 سال قبل
  0

  مخالف کلمه پرسش چی میشه

  0
  دیانا 1 سال قبل

  جواب

  -2
  ناشناس 1 سال قبل

  پاسخ

  ناشناس 1 سال قبل
  -2

  سلام مخالف خشمگین چی میشه

  -1
  محیا 1 سال قبل

  عصبانی🌷💗

  ناشناس 1 سال قبل
  0

  آن کلمه خشمگین است و خشمگین معنی اش عصبانی است و من مخالف آن را میخواهم

  آیناز 1 سال قبل
  2

  سلام

  0
  مخالف کلمه برافراشته چیمیشه 1 سال قبل

  مخالف کلمه برافراشته چی میشه

  -1
  سلام 1 سال قبل

  سلام

  اه اه اه 1 سال قبل
  7

  هر کی نفهمید به من بگه من معلم هستم بچه ها

  3
  ناشناس 1 سال قبل

  معلم مخالف ناشنوا

  اه اه اه 1 سال قبل
  5

  خیلی بده اه ا ه اه اه

  -2
  هههههههههههههههه 1 سال قبل

  ببخشید من متوچه نشدم هم معنی رو

  2
  ناشناس 1 سال قبل

  مخالف کلمه پرسش چی میشه

  5
  ستایش شهبازی 1 سال قبل

  من یک معلم هستم بچه ها هرچی متوجه نشدید به من بگید ✏

  ناشناس 1 سال قبل
  3

  مخالف اوایل چی میشه ؟

  -2
  فاطمه حیدری 1 سال قبل

  اواخر

  0
  ناشناس 1 سال قبل

  اواخر

  0
  ناشناس 1 سال قبل

  اواخر

  1
  آیناز 1 سال قبل

  اواخر

  هستی رزمی 1 سال قبل
  3

  میشه مخالف شوق روبگین

  0
  آیلین گن 13 1 سال قبل

  مخالف شادی

  3
  آیناز 1 سال قبل

  آرزو

  ناشناس 1 سال قبل
  1

  فراقت

  ناشناس 1 سال قبل
  0

  .

  0
  آیلین گن 13 1 سال قبل

  سلام

  دیانا زارع 1 سال قبل
  0

  مخالف سوال وعلوم وقوی

  لطفا بزارید

  مهسا حاجی آخونزاده هستم 1 سال قبل
  0

  نیجیویوبحب

  ناشناس 1 سال قبل
  0

  مخالف آسودگی

  0
  آیناز 1 سال قبل

  نه نمیشه

  ناشناس 1 سال قبل
  3

  مخالف بیگانه

  بیتا محمدزاده 1 سال قبل
  7

  کلمات هم خانواده و کلمه مخالف درس فارسی چهارم از درس اول تا اخر

  0
  زرت 1 سال قبل

  ته چین رو خدا رو ببین یه دا اش و ببوس و نیم تا آخر افسر جوان هفت و نیم تا آخر افسر جوان هفت و نیم تا آخر افسر جوان هفت و نیم تا آخر افسر جوان هفت و نیم تا آخر افسر جوان هفت و نیم تا آخر افسر جوان در معرض با مادر دوست زیر نویس فیلم های سینمایی سینمایی مسافر ری تراک های سینمایی تمام وجودم به سوی تو هم دا اش تو واتساپ من که کثیرلو هستم بابت قرعه زنگ زدم اگه امکانش جواب نمیدی بخاطر اون نتوانستیم بیایم خونه باباشه ازش استفاده کنید و سال سال تر و سال تر و سال تر و سال تر و با حال بود جواب نمیدی بخاطر اون گفتم که هستم تا آخر افسر جوان هفت و نیم تا ساعت ۳عزیزم برای کلیه و ۳۶ادرار و ۷سال تر و سال تر و سال تر و سال تر و سال تر و سال تر و نفره ۷سال به سوی ۷سال ل ۷اغری از و کون گنده مشهور خودنمایی ه ۶ع۳و و سال ۷تر و سال تر و سال ۷ه که ۶۶۶تا به سوی ۵ساحل ۵۸سال ۵و ۵

  ناشناس 1 سال قبل
  -1

  مخالف =دانا

  مخالف =سوال

  -1
  السا 1 سال قبل

  نادان عزیزم مخالف دانا نادان میشه

  خوبه 2 سال قبل
  0

  عالی بیست 😊

  1
  میترا بابا خانی 1 سال قبل

  مخالف گرفتار آزاد

  -1
  نمیشه 1 سال قبل

  اصلاً نمیشه حرف بیخود نزن

  -2
  نمیشه 1 سال قبل

  اصلاً نمیشه حرف بیخود نزن

  kosar 2 سال قبل
  3

  مخالف باختر

  ناشناس 2 سال قبل
  0

  ودوادددو

  ناشناس 2 سال قبل
  0

  مخالف معین

  امیرحسین 2 سال قبل
  0

  مخالف کلمه معین و موثر وفرتوت

  سیما غلجایی 2 سال قبل
  0

  من مخالف طولانی اوایل وکمیاب را می خواهم

  0
  فضولی اسم من که السا رو میخوای 1 سال قبل

  من مخالف باختر را میخوام میشه بگید

  1
  هستی 1 سال قبل

  مخالف اوایل میشه اولین

  مخالف کمیاب میشه فراوان

  مخالف طولانی میشه نزدیک

  2
  همتا ناسری 1 سال قبل

  بچه ها شما بالای خودت برید دست شویی خیلی حال داره من خودم یک بار رفتم بابام منو شست

  من با داداشم شلوار شو میاذه پیین با خودم مامانم اجیم بابام همه بازی میکنیم

  -2
  سیما غلجایی 2 سال قبل

  لطفا مخالف را برایم بگوید

  ناشناس 2 سال قبل
  0

  مخالف برنا و دیرین چیه

  علی 2 سال قبل
  2

  خاک بر سرت تو

  فاطمه 2 سال قبل
  0

  مخالف کلمه معین

  2
  غزل رمضانی 11 ماه قبل

  نمی دونم والا 👍🏻🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

  للل 2 سال قبل
  1

  سلام مخالف اوایل

  ضحارضوانی 2 سال قبل
  7

  مخالف

  بامداد

  برنا

  خفته

  4
  ستایش شهبازی 1 سال قبل

  بامداد شب برنا جوان

  2
  اه اه اه 1 سال قبل

  برنا یعنی جوان

  مصطفی 2 سال قبل
  4

  لطفا مخالف ها درس پانزدهم کلاس چهارم را بگذارید

  2
  السا 1 سال قبل

  مخالف عالم یعنی باهوش یا دانش منو

  3
  علی اصغر 1 سال قبل

  مخالف معنی عالم چیست

  نهان 2 سال قبل
  2

  مخالف نهان

  0
  فضولی اسم من که السا رو میخوای 1 سال قبل

  اااااااا یک سال شدده

  3
  ستایش شهبازی 1 سال قبل

  گم شده یعنی چیزی که گم میشه

  ناشناس 2 سال قبل
  -1

  من هم بلد نیستم واقعا ببخشید

  0
  ساناز😘 11 ماه قبل

  نیامد

  1
  زهرا قربانی 12 ماه قبل

  مخالف امد

  برای ارسال نظر کلیک کنید