توجه : تمامی مطالب این سایت از سایت های دیگر جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران یا عدم رضایت مدیر سایت مطالب کپی شده توسط ایدی موجود در بخش تماس با ما بالای سایت یا ساماندهی به ما اطلاع داده تا مطلب و سایت شما کاملا از لیست و سایت حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

  مخلوط ها همیشه از چند ماده جامد تشکیل می شوند

  1 بازدید

  مخلوط ها همیشه از چند ماده جامد تشکیل می شوند را از سایت اسک 98 دریافت کنید.

  بخش 5و 6 علوم چهارم تهیه شده توسط گروه درسی پایه چهارم

                                                                                                           

  مخلوط چگونه تشکیل  می شود؟:

   وقتی دو یا چند ماده مختلف با یکدیگر به ترتیبی بیامیزند که ما بتوانیم آنها را از هم جدا کنیم و هر ماده ای خاصیت خود را حفظ کند، مخلوط تشکیل شده است.

  در مخلوط  ممکن است مواد مخلوط شونده همگی جامد، مایع و یا گاز باشند، یا یکی از مواد جامد و دیگری مایع باشد مثل نمک و آب که مخلوط آب نمک درست می کنند.

  هوای اطراف ما که گازی شکل است مخلوطی از گازهای مختلف است. بسیاری از خوراکی ها نیز به صورت مخلوط مصرف می شوند.

  در یک مخلوط، هر ماده تمام خاصیت های خود را حفظ می کند.

  مخلوط های یکنواخت (محلول):

  وقتی یک حبه قند را در آب می اندازید، ذره های قند از هم جدا می شوند و در بین ذره های آب قرار می گیرند و مخلوط یکنواخت درست می کنند. در نتیجه قند در آب حل می شود. به این نوع مخلوط، محلول می گوئیم.

  ماده حل شونده و ماده حلال:

  اگر یک قاشق شکر را در آب بریزید و هم بزنید، شکر در آب  حل می شود. در این محلول به شکر ماده حل شونده و به آب ماده حل کننده یا حلال می گویند. محلول شکر در آب یک محلول جامد در مایع و محلول الکل در آب محلول مایع در مایع است.

  در محلول ها، ماده ی حل شده، خود به خود از حلال جدا نمی شود.

  پرسش های بخش 5

  پاسخ صحیح را با علامت × مشخص کنید.

  1- کدامیک از مخلوط های زیر محلول است؟        الف)  روغن در آب      ب)   نفت و آب      ج) نمک و آب      د)نشاسته و آب

  2- کدامیک از مخلوط های زیر محلول مایع در مایع است؟                                                                           

  الف) آب و روغن زیتون       ب)    آب و آبلیمو                ج) آب و نشاسته              د)آب و اکسیژن

  3- آب داغ چه نوع محلولی است؟    الف) جامد در مایع     ب)   مایع در مایع        ج) جامد در جامد            د) گاز در مایع  

  4- بهترین راهی که می توانیم بفهمیم یک مخلوط، محلول است یا نه چیست؟

  الف) جوشانیدن         ب)   از صافی رد کردن            ج) بی حرکت در جایی قرار دادن               د) با  هم زدن

  5- در لیوان شیر یک حبه قند انداختیم و هم زدیم در این محلول به شیر چه می گویند؟

  الف) حلال                ب)   حل شونده         ج) مخلوط              د) محلول 

   پرسش های تشریحی:

   به پرسش های زیر پاسخ کامل دهید:

  1- مخلوط چیست؟

  وقتی دو یا چند ماده با هم بیامیزند و ما بتوانیم به راحتی آنها را جدا کنیم آن مواد با هم مخلوط شده اند، در مخلوط، مواد خواص خود را از دست نمی دهند.

  2- آیا می توانیم روغن مایع و آبلیمو را مایع در مایع بدانیم؟ چرا؟

  خیر، زیرا این دو مایع در یکدیگر حل نمی شوند و مایع در مایع یک نوع محلول است.

  3- به ماده ای که مواد دیگر را در خود حل می کند چه می گویند؟حلال

  4- چگونه می فهمیم دو ماده مایع که با هم آمیخته شده اند مخلوط هستند یا محلول؟

  در صورتی که دو مایع به طور یکنواخت دیده شوند و پس از مدتی که ساکن می مانند از هم جدا نشوند، محلول هستند و اگر یک مایع در مایع دیگر به صورت معلق دیده شود، مخلوط است که پس از ساکن ماندن به تدریج از هم جدا می شوند.

  5- مخلوطی نام ببرید که از دو ماده جامد تشکیل شده باشد؟شکر و عدس، نخود و لوبیا

  6- مخلوطی از یک ماده جامد و یک مایع نام ببرید که محلول نباشد؟شن و آب

  7- هوا یک مخلوط است یا ترکیب؟مخلوط است.

  8- در یک محلول آب شیرین آیا مزه سطح مایع با ته مایع با هم فرق دارد؟چرا؟

  نه، زیرا ذره های قند به آرامی ازهم جدا شده و در بین ذره های آب قرارگرفته و مخلوط یکنواختی به دست آمده یعنی قند در آب حل شده.

  9- در محلول مواد چگونه پراکنده می شوند؟ به طور یکنواخت پراکنده می شوند. 

  10- آیا در محلول همه موادی که وجود دارند دیده می شوند؟ خیر، ماده حل شونده دیده نمی شود.

  11- چرا در هوا هیچیک از مواد تشکیل دهنده را نمی بینیم؟زیرا همگی گاز هستند

                                                                                                                      

  نور انرژی است که به کمک آن می توانیم  اجسام را ببینیم. به موادی که از خود نور تولید می کنند چشمه نور می گوئیم. نوز از همه اجسام عبور نمی کند. اما اجسامی مانند شیشه، آب و هوا نور را از خود عبور می دهند که به آنها شفاف می گوئیم.

  اما اجسامی که نور را از خود عبور نمی دهند، مانند چوب و سنگ اجسام کدر نامیده می شوند. هرچه سطح یک جسم هم صاف تر باشد، باز تابش نور آن هم بیشتر است.

  تصویر هر جسم در آینه تخت اندازه همان جسم است. اگر نور به آینه برخورد کند، باز میگردد که به این پدیده بازتابش نور می گوئیم. هر چه زاویه بین دو آینه تخت کمتر شود، تعداد تصاویر بیشتر است. نور در هنگام برخورد به آینه صاف، بازتاب منظم دارد و در صورت برخورد به سطح ناصاف مثل مقوی، بازتابی نامنظم دارد. وقتی نور به جسمی بر می خورد، قسمتی از آن باز می گردد و به چشم ما بر می گردد و همین نور بازتاب شده باعث دیدن آن جسم توسط ما می شود.

  جسمی که به رنگ سیاه باشد، نور را تقریباً بازتاب نمی دهد. با آینه می توانیم تصویر چیزهایی را که به طور مستقیم نمی توانیم ببینیم را مشاهده کنیم. مانند راننده اتومبیل که به کمک آیند پشت خود را می بیند.

  آینه ها بر سه نوع هستند :1- آینه تخت. 2- آینه فرو رفته.  3- آینه بر آمده.           'L        

  در آینه فرو رفته تصویر بزرگ تر از جسم و در آینه برآمده تصویر کوچک تر از جسم منعکس می شود.

  در زیردریائی ها برای دیدان اجسام در سطح آب از چشم زیردریایی استفاده می کنند، که پریسکوپ نام دارد.

  کوره آفتابی هم وسیله ای است که از یک آینه فرو رفته بسیار بزرگ تشکیل شده است و برای استفاده از انرژی گرمایی خورشید به کار می رود. تصویر ما در درون یک قاشق به صورت وارونه و کوچک تر از خودمان می افتد و تصویر ما در پشت قاشق مستقیم و بزرگ تر به نظر می رسد.

  پرسش های بخش 6

   پرسش های چهارگزینه ای:پاسخ صحیح را با × مشخص کنید:

  1- در کدامیک از مکان های زیر آینه بر آمده استفاده می کنند؟ الف) خیاطی       ب)    آرایشگاه ها  ج) سرپیچ های جاده ها    د) کوره آفتابی  

  2 - کدامیک از موارد زیر در بازتابش نور مؤثر نیست؟

  الف)  صافی اجسام        ب)     زبری اجسام              ج) کلفتی اجسام       د)رنگ اجسام           

  3 - در کدامیک از مواد زیر نور عبور نمی کند؟ الف) هوا     ب)   آب       ج) آینه          د)شیشه  

  4 - در پریسکوپ از چه آینه ای استفاده می شود؟

  الف) تخت    ب)    فرورفته     ج)  برآمده           د)کروی 

  5- هر قدر زاویه بین دو آینه را بازتر کنیم تعداد تصویرها ….... می شود.         

  الف) بیشتر     ب)   کمتر          ج)  تفاوتی ندارد     د) بزرگ تر  

  6 - کوره آفتابی به چه منظور ساخته می شود؟

  الف) برای گرم کرد ن محیط     ب)    برای تفریح و سرگرمی       ج)  برای بهتر دیدن خورشید     د)برای استفاده از انرژی گرمایی خورشید  

   پرسش های تشریحی:

  به پرسش های زیر پاسخ کامل دهید:

  1- نور چیست؟ و چه خواصی دارد؟یک نوع انرژی است که حرکت می کند و موجب دیدن اجسام می شود.

  2- بازتابش نور چیست؟ وقتی نور به جسمی برخورد می کند و برگشت پیدا می کند، به این پدیده بازتابش نور می گوئیم. 

  3- چه اجسامی پس از بازتابش نور، تصویر تولید می کنند؟اجسامی که سطح آنها صاف است مثل آینه و فلزات براق. در آب و شیشه هم تصویر ایجاد می شود.

  4- جسمی در فاصله 20 سانتی متری آینه قرار دارد. فاصله جسم تا تصویر چقدر است؟

  فاصله جسم تا تصویر دو برابر فاصله جسم تا آینه است یعنی 40 سانتی متر.

  5- وقتی آینه به صورت فرو رفته باشد، چه تغییری می کند؟ تصویر بزرگ تر می شود

  6- برای چه کارهایی از آینه فرو رفته استفاده می شود؟ وقتی بخواهند تصویر را بزرگ تر نشان دهند مثل عمل جراحی.

  7- برای افزایش نور و گرما از چه نوع آینه ای استفاده می کنیم؟

  آینه فرو رفته.

  8- برای آنکه جسمی دیده شود چه شرایطی لازم است؟ باید نور به طور کامل بازتاب نماید.

   9- در گذشته انسان ها چگونه تصویر خود را می دیدند؟

  منبع مطلب : tjahangir.blogfa.com

  مدیر محترم سایت tjahangir.blogfa.com لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

  علوم ابتدایی

  علوم ابتدایی

  درس علوم تجربی چهارم ابتدایی

  بخش 5

  مخلوط ها

  مخلوط چگونه تشکیل  می شود؟:

   وقتی دو یا چند ماده مختلف با یکدیگر به ترتیبی بیامیزند که ما بتوانیم آنها را از هم جدا کنیم و هر ماده ای خاصیت خود را حفظ کند، مخلوط تشکیل شده است.

  در مخلوط  ممکن است مواد مخلوط شونده همگی جامد، مایع و یا گاز باشند، یا یکی از مواد جامد و دیگری مایع باشد مثل نمک و آب که مخلوط آب نمک درست می کنند.

  هوای اطراف ما که گازی شکل است مخلوطی از گازهای مختلف است. بسیاری از خوراکی ها نیز به صورت مخلوط مصرف می شوند.

  در یک مخلوط، هر ماده تمام خاصیت های خود را حفظ می کند.

  مخلوط های یکنواخت (محلول):

  وقتی یک حبه قند را در آب می اندازید، ذره های قند از هم جدا می شوند و در بین ذره های آب قرار می گیرند و مخلوط یکنواخت درست می کنند. در نتیجه قند در آب حل می شود. به این نوع مخلوط، محلول می گوئیم.

  ماده حل شونده و ماده حلال:

  اگر یک قاشق شکر را در آب بریزید و هم بزنید، شکر در آب  حل می شود. در این محلول به شکر ماده حل شونده و به آب ماده حل کننده یا حلال می گویند. محلول شکر در آب یک محلول جامد در مایع و محلول الکل در آب محلول مایع در مایع است.

  در محلول ها، ماده حل شده، خود به خود از حلال جدا نمی شود.

  پرسش های بخش 5

  پاسخ صحیح را با علامت × مشخص کنید.

  1- کدامیک از مخلوط های زیر محلول است؟

  روغن در آب 

  نفت و آب   

  نمک و آب   

  نشاسته و آب

  2- کدامیک از مخلوط های زیر محلول مایع در مایع است؟

  آب و روغن زیتون 

  آب و آبلیمو  

  آب و نشاسته 

  آب و اکسیژن

  3- آب داغ چه نوع محلولی است؟

  جامد در مایع 

  مایع در مایع

  جامد در جامد

  گاز در مایع  

  4- بهترین راهی که می توانیم بفهمیم یک مخلوط، محلول است یا نه چیست؟

  جوشانیدن 

  از صافی رد کردن 

  بی حرکت در جایی قرار دادن 

  با  هم زدن

  5- در لیوان شیر یک حبه قند انداختیم و هم زدیم در این محلول به شیر چه می گویند؟

  حلال 

  حل شونده   

  مخلوط   

  محلول 

  پرسش های تشریحی:

   به پرسش های زیر پاسخ کامل دهید:

  1- مخلوط چیست؟

  وقتی دو یا چند ماده با هم بیامیزند و ما بتوانیم به راحتی آنها را جدا کنیم آن مواد با هم مخلوط شده اند، در مخلوط، مواد خواص خود را از دست نمی دهند.

  2- آیا می توانیم روغن مایع و آبلیمو را مایع در مایع بدانیم؟ چرا؟

  خیر، زیرا این دو مایع در یکدیگر حل نمی شوند و مایع در مایع یک نوع محلول است.

  3- به ماده ای که مواد دیگر را در خود حل می کند چه می گویند؟

  حلال

  4- چگونه می فهمیم دو ماده مایع که با هم آمیخته شده اند مخلوط هستند یا محلول؟

  در صورتی که دو مایع به طور یکنواخت دیده شوند و پس از مدتی که ساکن می مانند از هم جدا نشوند، محلول هستند و اگر یک مایع در مایع دیگر به صورت معلق دیده شود، مخلوط است که پس از ساکن ماندن به تدریج از هم جدا می شوند.

  5- مخلوطی نام ببرید که از دو ماده جامد تشکیل شده باشد؟

  شکر و عدس، نخود و لوبیا

  6- مخلوطی از یک ماده جامد و یک مایع نام ببرید که محلول نباشد؟

  شن و آب

  7- هوا یک مخلوط است یا ترکیب؟

  مخلوط است.

  8- در یک محلول آب شیرین آیا مزه سطح مایع با ته مایع با هم فرق دارد؟چرا؟

  نه، زیرا ذره های قند به آرامی از هم جدا شده و در بین ذره های آب قرار گرفته و مخلوط یکنواختی به دست آمده یعنی قند در آب حل شده.

  9- در محلول مواد چگونه پراکنده می شوند؟

  به طور یکنواخت پراکنده می شوند.

  10- آیا در محلول همه موادی که وجود دارند دیده می شوند؟

  خیر، ماده حل شونده دیده نمی شود.

  11- چرا در هوا هیچیک از مواد تشکیل دهنده را نمی بینیم؟

   زیرا همگی گاز هستند.

  منبع مطلب : mehran1376.blogsky.com

  مدیر محترم سایت mehran1376.blogsky.com لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  نرگس 17 ساعت قبل
  0

  نمیدونم نرگس

  ناشناس 17 ساعت قبل
  0

  نمیدونم

  نمیدونم 17 ساعت قبل
  0

  نمیدونم

  محمدامین 20 روز قبل
  2

  بله

  1
  محمدامین 20 روز قبل

  ۱

  مهدی 10 ماه قبل
  1

  نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  برای ارسال نظر کلیک کنید