توجه : تمامی مطالب این سایت از سایت های دیگر جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران یا عدم رضایت مدیر سایت مطالب کپی شده توسط ایدی موجود در بخش تماس با ما بالای سایت یا ساماندهی به ما اطلاع داده تا مطلب و سایت شما کاملا از لیست و سایت حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

  مرتبه صد هزارم از مرتبه ده هزارم است

  1 بازدید

  مرتبه صد هزارم از مرتبه ده هزارم است را از سایت اسک 98 دریافت کنید.

  عدد خوانی در دوره ابتدایی

  یکی از مشکلات دانش آموزان دوره ابتدایی ،خواندن ونوشتن اعداد است  دراین جا برآن شدیم خواندن ونوشتن اعداد را بصورت یک پیشنهاد ارایه دهیم. باشد مورد استفاده همکاران محترم دوره ابتدایی قرار گیرد.

  خواندن اعداد بزرگ : 142 568 325 125

  همانطوریکه می دانیم اعداد در جدول ارزش مکانی هر سه عدد داری  یک ارزشی مکانی  هستندکه عبارتند از یکی ها،هزار،میلیون،میلیاردو... .

  آماده سازی :به دانش آموزان می گوییم هر عدد مثل ما یک اسم ویک فامیل دارد که برای خواندن باید اسم وفامیل را باهم بخوانیم.

  خواندن عدد :از سمت راست عدد را سه تا سه تا جدا می کنیم ومرتبه آنرا بالای عدد می نویسیم که سه تا اولی را یکی ها وسه تای دومی را هزار وسه تای سوم را میلیون وسه تای چهارم را میلیارد وهمچنین تا هر چند رقم را نام گذاغری می کنیم .سپس از سمت چپ شروع می کنیم به خواندن اعداد اول سه رقم را می خوانیم وبهد مرتبه آن (فامیل)را می خوانیم تا عدد تمام شود و

  مثال:                                                               یکیها   /     هزار  /   میلیون / میلیارد

  142 ، 568  ، 325 ، 125

  می خوانیم:یکصدوبیست وپنج میلیاردوسیصدوبیست وپنج میلیون وپانصدوشصتوهشت هزاروصدوچهل ودو

  تذکر:حرف ((و))باید بین هر مرتبه از عدد خوانده شود

  نوشتن اعداد :نوشتن عدد مثل خواندن می باشد ودانش آموز هرچه را که می خواند باید بنویسداما اگر عدد ی بین آن صفر باشد نوشتن آن از حروف به عدد دانش آموزن دچار مشکل می شوند.

  پیشنهاد: نوشتن یکصدوچهارده میلیون و هشتادونه هزارو بیست وپنج به عدد

  دانش آموز در مرحله اول به این صورت عدد را می نویسد:11425چرا که از صفر درگفته عدد داده شده یاد نشده است ما می توانیم به این صورت به دانش آموزان آنرا آموزش دهیم

  ابتدا اولین عدد و ارزش مکانی آنرا  می نویسیم:                                                     0   0   0      0  0  0    114

  در مرحله بعد اعداد بعدی را در مکان خودشان بجای صفرهای عدد نوشته شده جایگزین می کنیم در آخر می بینیم که صفرها باقیمانده صفرهای عدد می باشند

                                                                                        25  0   89   0   114

  خواندن اعدا د اعشاری :

  خواندن 3569824/0

  چون در کتب ابتدایی تا هزارم بیان شده خواندن اینگونه اعداد برای دانش آموزان مشکل است که ما یک پیشنهاد برای خواندن این اعداد داریم:

  عدد را بصورت کسرمی نویسیم وبعد عدد صورت را می خوانیم ومخرج کسر را با پسوند ((م))به آن اضافه می کنیم .

  3569824 

  10000000

   خوانده می شود:سه میلیون وپانصدوشصت ونه هزاروهشت صدوبیست وچهار ،ده میلیونم

  واگر عدد صحیح داشته باشد

  665984/8   عدد صحیح با کلمه ممیزرا می خوانیم وعدد اعشاری را مثل قبل عمل می کنیم.

  هشت ممیزششصدوشصت وپنج هزارونه صدوهشتادوچهار میلیونم

  منبع مطلب : 09153474335.blogfa.com

  مدیر محترم سایت 09153474335.blogfa.com لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

  ریاضی (اعشار)

  🖍 اعداد اعشاری اعدادی هستند که از دو قسمت صحیح و اعشاری تشکیل شده اند.مانند4/35 که قسمت صحیح آن 4و قسمت اعشاری آن 35 می باشد.

  🖍به کسرهایی که مخرج آن ها 10 یا 100 یا 1000 یا ... باشد کسر اعشاری می گویند.

  🖍 در عددهای اعشاری اولین رقم بعد از ممیز دهم، دومین رقم صدم ، سومین رقم هزارم و... می گویند.

  🖍برای تبدیل کسرهایی که مخرج آنها 10 یا 100 یا 1000 یا ... می باشد، ابتدا صورت کسر را نوشته و سپس به تعداد صفرهای مخرج از سمت راست عدد ، جدا کرده و ممیز می زنیم.

  🖍برای تبدیل کسرهایی که مخرج آنها 10 یا 100 یا 1000 یا ... نیست باید صورت ومخرج را در عددی ضرب کنیم تا مخرج کسر یکی از عددهای 10 یا 100 یا 1000 یا ... شود .


  🖍اگر مخرج یک کسر به عددهای 10 یا 100 یا 1000 یا ...تبدیل نشد در این صورت باید صورت کسر را بر مخرجش تقسیم کنیم و خارج قسمت را تا یک رقم اعشار و یا بیشتر به دست آوریم.

  🖍روش مقایسه ی دو عدد اعشاری : ابتدا قسمت های صحیح را باهم مقایسه می کنیم، عددی بزرگ تر است که قسمت صحیح آن بزرگ تر باشد. در صورت مساوی بودن قسمت های صحیح ، قسمت های اعشاری آن ها را به ترتیب : به این صورت که ابتدا رقم های مرتبه ی دهم، سپس رقم های مرتبه ی صدم، سپس رقم های مرتبه ی هزارم ,… را باهم مقایسه می کنیم.

  🖍روش تبدیل عددهای اعشاری به کسر : ابتدا عدد را بدون ممیز در صورت کسر می نویسیم ، تعداد رقم های قسمت اعشار ، نشان دهنده ی تعداد صفرهای جلوی یک در مخرج است.

  🖍 اگر در عددهای اعشاری ، بعد از آخرین رقم اعشاری به تعداد دلخواه صفر بگذاریم عدد هیچ تغییری نمی کند. از این خاصیت در جمع و تفریق یا پیش روی در تقسیم اعشاری استفاده می کنیم.

  مثال : ... = 75/300= 75/30 = 75/3

  🖍توجه کنید اگر در بین رقم های یک عدد اعشاری صفر قرار دهیم عدد تغییر می کند به طور مثال عددهای 25/2 و 25/02برابر نیستند.


  🖍جمع اعداد اعشاری

  ✅بهتر است عدد بزرگتر را بالا قرار دهیم.

  ✅-قسمت های صحیح را زیر هم می نویسیم یعنی : یکان زیر یکان، دهگان زیر دهگان و ...

  ✅ممیز را در زیر ممیز می نویسیم.

  ✅قسمت های اعشاری را زیر هم می نویسیم یعنی دهم زیر دهم، صدم زیر صدم و...

  ✅ مانند جمع معمولی ، عمل جمع را انجام می دهیم.


  🖍تفریق اعداد اعشاری

  ✅باید حتما عدد بزرگتر را بالا قرار دهیم.

  ✅قسمت های صحیح را زیر هم می نویسیم یعنی : یکان زیر یکان، دهگان زیر دهگان و ...

  ✅ ممیز را در زیر ممیز می نویسیم.

  ✅قسمت های اعشاری را زیر هم می نویسیم یعنی دهم زیر دهم، صدم زیر صدم و...

  ✅ مانند تفریق معمولی ، عمل تفریق را انجام می دهیم.


  🖍ضرب اعداد اعشاری

  ✅برای ضرب اعداد اعشاری ، دو عدد را بدون در نظر گرفتن ممیز در زیر هم نوشته و عمل ضرب را انجام می دهیم سپس به تعداد رقم های اعشاری در حاصل ضرب از سمت راست به چپ رقم جدا کرده و ممیز می زنیم.


  🖍تقسیم اعداد اعشاری

  ✅تقسیم اعشاری نوع اول : یعنی مقسوم عدد اعشاری است ولی مقسوم علیه عدد صحیح.

  ✅تقسیم اعشاری نوع دوم : یعنی مقسو م علیه عدد اعشاری می باشد.

  🖍روش حل تقسیم اعشاری نوع اول :

  ✅ابتدا از ممیز یک خط راست می کشیم . این خط نشان دهنده تمام ممیزهایی است که در میان اعداد قرار می گیرد.

  ✅تقسیم را مانند تقسیم معمولی انجام می دهیم.

  ✅وقتی به ممیز رسیدیم در خارج قسمت ممیز میزنیم.

  ✅در پایان ، در باقیمانه ار روی خط، ممیز می زنیم.

  🖍روش حل تقسیم اعشاری نوع دوم

  ✅ابتدا باید مقسوم و مقسوم علیه را در 10 ویا 100 ویا 1000 ویا... ضرب کنیم. تا ممیز مقسوم علیه از بین برود و سپس تقسیم را انجام می دهیم.

  ⚠️ (اگر مقسوم علیه یک رقم اعشار داشته باشد در 10 ضرب می کنیم- اگر مقسوم علیه دو رقم اعشار داشته باشد در 100 ضرب می کنیم ... )

  ✅در پایان کار باقیمانده را بر عددی که مقسوم و مقسوم علیه ضرب کردیم تقسیم می کنیم.

  🖍نمایش عدد اعشاری روی محور : برای نشان8 دادن یک عدد اعشاری روی محور ، به ترتیب مراحل زیر را در نظر می گیریم :

  ✅ محور اعداد را رسم می کنیم.

  ✅ هر واحد را با توجه به قسمت اعشاری به ( 10 یا 100 یا .. ) قسمت مساوی تقسیم می کنیم مثلا اگر دهم باشد هر واحد را به 10 قسمت مساوی تقسیم می کنیم.

  ✅روی قسمت های تقسیم شده، قسمت اعشاری را مشخص می کنیم.🍁🍁

  منبع مطلب : farahani6.blogfa.com

  مدیر محترم سایت farahani6.blogfa.com لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

  پلکان ریاضی

  عدد اعشاری شامل یک عدد صحیح ( عدد واحد ) و یک عدد کوچکتر از 1 که دارای ممیز میباشد.

  مثال:

  18/345 = 18 عدد صحیح و 0/345 دارای ممیز و کوچکتر از 1 است.


  18/3= هیجده و سه دهم ( دهم وقتی است که یک رقم بعد اعشار باشد )

  18/34= هیجده و سی و چهار صدم ( صدم وقتی که دو رقم اعشار باشد )

  18/345= هیجده و سیصد و چهل و پنج هزارم ( هزارم وقتی که سه رقم بعد اعشار باشد )

  18/3456 = هیجده و سه هزار و چهارصد و پنجاه و شش ده هزارم ( ده هزارم وقتی که چهار رقم بعد اعشار باشد )

  منبع مطلب : stair-math.blog.ir

  مدیر محترم سایت stair-math.blog.ir لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  محمد مهدی 1 ماه قبل
  0

  بچه ها اینو کسی می دونه مرتبه‌ی صدم از مرتبه ی ده هزارم جای خالی است

  ابوالفضل 1 سال قبل
  0

  30هزارم چگونه نوشته میشود بادلیل میشه کمک کنین

  0
  پرنسس 12 ماه قبل

  خیلی عالییییی من میتونم با همینم جواب بدست بیارم

  ناشناس 1 سال قبل
  0

  دهم . صدم . هزارم .ده هزارم . صد هزارم .میلیونی ام . ده میلیونی ام

  سابمکزرنرمزم 1 سال قبل
  0

  عکس جتثخقمبمبمبمبمببم

  ناشناس 2 سال قبل
  2

  کاشکی دوستان در نظر جواب رو بفرستن

  عسل عیدی 2 سال قبل
  1

  کوچک تر

  0
  سابمکزرنرمزم 1 سال قبل

  الحمدلله الحمدلله الحمدلله الحمدلله الحمدلله الحمدلله الحمدلله

  عسل عیدی 2 سال قبل
  0

  کوچک تر

  0
  سابمکزرنرمزم 1 سال قبل

  بسم‌الله الرحمن الرحیم اللهم دلللاه رجوع

  ناشناس 2 سال قبل
  1

  من جواب رو میدونم شما سوال رو بگید

  0
  loren geri 1 ماه قبل

  کوچکتر

  0
  ریحانه 1 ماه قبل

  مرتبه صد هزارم از مرتبه ده هزارم............. است

  0
  ریحانه 1 ماه قبل

  میشه بگی

  دان رونالدو 2 سال قبل
  -1

  شما الاغ هستید

  0
  سابمکزرنرمزم 1 سال قبل

  شما کویچی هستید

  . 2 سال قبل
  0

  جواب کو؟

  0
  فاطمه 2 سال قبل

  جواب میشه ۱/۶

  یزدا 2 سال قبل
  1

  کوچک تر

  مهدی 2 سال قبل
  0

  نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  برای ارسال نظر کلیک کنید