توجه : تمامی مطالب این سایت از سایت های دیگر جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران یا عدم رضایت مدیر سایت مطالب کپی شده توسط ایدی موجود در بخش تماس با ما بالای سایت یا ساماندهی به ما اطلاع داده تا مطلب و سایت شما کاملا از لیست و سایت حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

  مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران

  1 بازدید

  مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران را از سایت اسک 98 دریافت کنید.

  SID.ir | معرفی مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران

  مدیریت مطالعات و برنامه ریزی توسعه منابع انسانی

  مدیریت مطالعات و برنامه ریزی اجتماعی و فرهنگی

  مدیریت مطالعات و برنامه ریزی حمل و نقل و ترافیک

  مدیریت پژوهش های راهبردی

  مدیریت مطالعات و برنامه ریزی زیرساختهای مدیریتی و توسعه شهری مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران

  مدیریت مطالعات و برنامه ریزی مالی و اقتصاد شهری

  مدیریت خدمات شهری و محیط زیست

  مدیریت مطالعات و برنامه‌ریزی معماری و شهرسازی

  مدیریت امور فنی و عمرانی، استاندارد سازی و امور بحران

  مدیریت مطالعات و برنامه ریزی امور مناطق

  منبع مطلب : www.sid.ir

  مدیر محترم سایت www.sid.ir لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  آشنایی با مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران

  آشنایی با مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران

   در آن دوره دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی در رابطه با مـوضوعات پرونده‌های شورای مذکور، بررسی‌های فنی، تخصصی و مطالعات کارشناسی مربوطه را به عهده داشت. در سال ۱۳۶۳ این دفتر از دبیرخانه شورا منفک و در ساختار معاونت هماهنگی و برنامه‌ریزی شهرداری تهران به کار ادامه داد.

  تحولات اواخر دهه ۱۳۶۰ در مـدیریت شهرداری تهران، نقطه عطف مهمی در تـاریخچه مرکز به شمار می‌رود که بـازخورد آن را می‌توان در روند شکل‌گیری محورهای مطالعاتی شناخت شهر تهران و تهیه برنامه‌های عمرانی و راهبردی ۵ ساله مشاهده کرد.
  از ابتدای سال۱۳۸۶، رویکرد فعالیت‌های مرکز مطالعات و برنامه‌یـزی شهر تهـران بـر «مطالعات راهبـردی» و بـا هـدف دستیـابی بـه مدیـریت و تـوسعه پایدار شهری تهران مبتی بـر دانایی محوری و طراحی و کـاربست مـدل های تـوسعه پایـدار شهری متمرکز گردید.

  بـه منظور ارتقـای بهره وری، رفـع تداخل های ساختاری و روشی، پیش بینی سازوکارهای مناسب برای طراحی راهبردها و تعمیق نظارت بر اجرای طـرح جامع شهر تهران، در آبان ۱۳۸۹ شهردار محتـرم تهران دستورالعمل اجرایی ادغام نهاد مطالعات وبرنامه‌ریزی شهر تهران با مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران را طـی مصوبـه شمـاره ۴۲۲۳۴/۲۰۰/۸۹ شورایعـالی شهرسازی و معماری اعـلام کرد. بنابـر این وظـایف نهاد مطالعات و برنامه‌ریزی توسعه شهری از مهر ماه ۱۳۸۹ به شهردای تهران واگذار شد

  ماموریت:

  ارتقاء بهره وری و پیشتازی در حل مسائل مدیریت شهری و برنامه‌ریزی توسعه شهری تهران از طریق مدیریت تمامی فرایندهای مطالعاتی شهرداری تهران اعم از تفکر، پژوهش، مطالعه، نوآوری و یافتن راه کارهای نوین و اقدامات مناسب برای انجام مأموریت‌ها و وظایف شهرداری تهران و نظارت، ارزیابی و بروز رسانی طرح جامع، با بهره گیری از نیروهای متخصص و فناوری های منطبق و به روز. چشم انداز مرکز

  تأمین کننده نیازهای پژوهشی و برنامه‌ریزی بـه منظـور پشتیبانی فکری از اقـدامات شهرداری تهران و کسب جایگاه مرجعیت برای سایر شهرداریهای کشور.

  اهداف اصلی:

  شناسایی و بکارگیری راه کارهای جدید و کار آمد از ضرورتهای اجتناب ناپذیر مرکز برای دستیابی به ابعاد کمی و کیفی اهداف زیر می‌باشد:

  ۱. اجرای کیفی پروژه های مطالعاتی و تسریع در انجام آن ها
  استفاده از روش ها، فناوری ها و مبانی نظری روز ـ توجه به صلاحیت علمی، اجرایی، تحلیلی و اخلاق حرفه ای مجریان پروژه ها ـ حضور موثر کارشناسان در محتوای مطالعات و کارفرمـایان در تحویل پـروژه ها ـ سنجش شاخص کارایـی ها، تنظیم دقیق RFP، پروپوزال و هماهنگی میان RFP و پروپوزال تصویبی از مهمترین دستاوردهای هدف اول که همان اجرای کیفی پروژه های مطالعاتی و تسریع در انجام آن ها می‌باشد، خواهد بود.

  ۲. اثر بخش نمودن نتایج مطالعات در فعالیت های شهرداری
  ایجـاد جـایگاه و منزلت سازمانی بـا انتـظارات و چشم انـداز و مأموریت مرکز، تنظیم برنامه های راهبردی، تاکتیکی و عملیاتی ـ شناسایی نیازهای شهرداری و تطبیق عملکردها با مدیریت دانش بنیان ـ انتخاب اولویت های پژوهشی و دقت در زمـان منـاسب بـرای دستیابی بر خروجی های مورد انتظار و سنجش شاخص بهروری ـ هـدفمندی در حمـایت از پایان نامه ها، پـروژه های نخبگان و تحلیلی و هـدفمند بودن نشست ها، همایش ها و سایرتعاملات ازدستاوردهای اثربخش شدن نتایج مطالعات خواهد بود.

  ۳. هماهنگی، نظارت، برنامه‌ریزی و ارزیابی تحقق طرح جامع شهر تهران
  استقرار و توسعه نظام نظارت برای تحقق طرح جامع و توسعه شهری تهران ـ برنامه‌ریزی و تهیه طرح های مربوط به اصلاح و تکمیل طرح جامع و مدیریتِ نظارت و ارزیابی تحقق طرح جامع شهر تهران.

  ۴. توسعه تعاملات داخلی و خارجی مرکز
  توسعه هدفمند ارتباطات و تعاملات مرکز با سایر سازمان های شهرداری، جوامع علمی و مراکز داخلی و خارجی و شناسایی فعالیت های موازی در حوزه مدیریت شهری با ایجاد یک بانک اطلاعاتی از ذینفعان.

  ۵. جذب نخبگان و تعامل با صاحب نظران و فرهیختگان داخلی و خارجی
  ایجاد و تمرکز بر کانالهای ارتباطی، تعریف جایگاه مناسب سازمانی، تنظیم نظام نامه ها ومقررات استخدامی به منظور شناسایی، جذب و بهره گیری از توان تخصصی صاحب نظران و نخبگان در فعالیت های مرکز.

  ۶. تجهیز و توسعه مرکز (منابع انسانی، فیزیکی، مالی و...)
  اصلاح وظایف صفی و ستـادی، منطبق بـا ساختـار سازمانی ـ بکارگیری فن آوری اطلاعات در فعالیت ها و تکمیل پایگاه اطلاعات جامع توجه به مشکلات رفاهی، استخدامی و ایجاد انگیزش عمومی در بین کارکنان در راستای اهداف مرکز.

  راهبردها:

  انجام تمام اقدامات و فعالیت ها بر اساس برنامه راهبردی مرکز
  مساله محور بودن تحقیقات با توجه به نیازهای شهرداری
  تمرکز بر اصلاح فرایندها و تعیین شاخص های سنجش بهره وری (کارایی و اثربخشی)
  استفاده از نتایج تحقیقات به عنوان راه کارهای اجرایی
  برقراری و توسعه ارتباط و تعامل مناسب و وسیع با مدیران، معاونین، مدیران عامل سازمان ها و شرکت ها و کارشناسان و شهروندان و سایر شهرها و نیز سایر مراکز مشابه با توجه به اهداف مرکز
  ترویج نتایج مطالعات به صورت آزادانه و هدفمند برای استفاده عموم و سایر شهرها در ایران و جهان
  تمرکز بر مفهوم نتیجه محوری در برگزاری نشست های تخصصی با سطوح مختلف مدیران و کارشناسان در شهرداری تهران و سایر شهرهای کشور با توجه به اهداف و برنامه های مرکز
  تمرکز بر جذب و نگهداشت افراد نخبه و متخصص
  تبدیل مرکز به سازمانی دانش محور، چابک و اثربخش
  بهره گیری از سیستم‌های پرداخت مبتنی بر نتیجه در راستای تحقق اهداف

  منبع مورد استفاده برای این مدخل:

  مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران

  منبع مطلب : www.hamshahrionline.ir

  مدیر محترم سایت www.hamshahrionline.ir لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  توجه مرکز مطالعات شهر تهران به حوزه گردشگری در سال 99/ اجرای مدیریت یکپارچه مطالعه و پژوهش‌های شهرداری

  توجه مرکز مطالعات شهر تهران به حوزه گردشگری در سال 99/ اجرای مدیریت یکپارچه مطالعه و پژوهش‌های شهرداری

  به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا؛ مرکز مطالعات شهر تهران یکی از مهم‌ترین مراکزی است که باید و نبایدهای بسیاری در رابطه با اقدامات و پروژه‌های شهری را مطرح می‌کند و به تعبیری قلب مدیریت شهری محسوب می‌شود چراکه می‌تواند از اجرای فعالیتی ممانعت به عمل آورند و یا آنکه برای اجرای پروژه مهمی شهرداری را متقاعد کند. در این رابطه سال‌های زیادی است که پروژه‌های شهری بدون مطالعه پایتخت را با دردسر زیادی رو به رو کرده است. از این رو به بحث و بررسی در رابطه با آخرین اقدامات و برنامه‌های این مرکز پرداختیم.

  اختصاص 2 و نیم میلیارد تومان برای مطالعه حوزه توسعه گردشگری تهران

  محمدحسین بوچانی، رئیس مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران، در رابطه با فعالیت‌های انجام شده در سال 98 گفت: در سال 98 شهرداری تهران فعالیت های نوروزی داشته است و در این خصوص رصدی با تاکید بر فعالیت‌هایی چون نوروزگاه‌ها، زیباسازی و آمادگی شهری برای نوروز و ... انجام شد و این مطالعات در اختیار دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت.

  او افزود: آن مطالعات مبنای تصمیم گیری برای سال 99 قرار می‌گرفت. اما با توجه به اینکه در سال 99 حضور شهروندان را در سطح شهر نداریم و قاعدتا امسال این پروژه را نخواهیم داشت اما دو کار مهم انجام شد.

  بوچانی ادامه داد: حدود 2 و نیم میلیارد تومان برای توسعه گردشگری در شهر تهران و اجرای طرح‌های موضوعی در مناطق مختلف در نظر گرفتیم و در بودجه سال 99 برای آن پیش بینی هایی انجام شده است.

  شناسایی نمادهای گردشگری در سال 99

  رئیس مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران خاطرنشان کرد: دیگر اینکه سعی خواهیم کرد در سال 99 نمادهای گردشگری محلی تهران را شناسایی کنیم. چگونگی توسعه آن در فضای کالبدی و مجازی نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت و بنا است تا هویت سیما و منظر را در مقیاس محلات بررسی کنیم.

  او ادامه داد: مرکز مطالعات اولین مرجعی است که سایت را به زبان اصلی بارگذاری کرده است. روزانه نمادهای گردشگری تهران را در سایت قرار خواهیم داد و تلاش می‌کنیم تهران را به دنیا معرفی کنیم. در اجلاس جهانی شهرها در ابوظبی هم تلاش شد تا ضمن معرفی سایت مرکز ، ظرفیت‌های گردشگری را معرفی کنیم.

  بوچانی افزود: این امر از این جهت مهم است که ارزش پول ما کاهش پیدا کرده و تهران هم برای گردشگران خارجی ارزان است و به راحتی می توان خدمات بالا با کیفیت مناسب و ارزان قیمت دریافت کنند.

  163 پروژه مطالعاتی در سال 98

  او با اشاره به اینکه مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران در سال 98 حدود 163 پروژه مطالعاتی داشته، گفت: مهم‌ترین پروژه ها، طرح جامع پسماند، طراحی میدانگاه‌های شهری مانند بازتولید پلازاها و فضاهایی مانند هفت تیر، شهر بیدار و شهر 24 ساعته است که بناست از ظرفیت‌های شهر استفاده شود. مطالعه اصلاح ساختار شهرداری، پدافند غیر عامل، آبرسانی اضطراری در بحران، نظر سنجی در حوزه های مختلف مانند میادین میوه و تره بار از آن جمله هستند.

  رئیس مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران با بیان اینکه مرکز سعی می‌کند به جای نظرسنجی عمومی به نظرسنجی‌های تخصصی بپردازد، افزود: بودجه سال 98 این مرکز 20 میلیارد تومان بوده است در صورتی که طبق قانون باید 3 درصد از بودجه به فعالیت‌های پژوهشی اختصاص پیدا کند.

  انجام پیوست برای پروژه‌ها الزامی شد

  بوچانی با اشاره به مهم ترین فعالیت‌های این مرکز در سال 98 گفت: دیگر فعالیت سال گذشته شکل گیری 22 کمیته پژوهش و نوآوری در 22 منطقه تهران بوده است. تلاش شد در مناطق شهری هیچ طرحی آغاز نشود مگر اینکه مطالعه آن هم انجام شود. این کمیته با حضور سه نفر از اساتید، 2 مدیر اجرایی، 2 کارشناس مرکز مطالعات و شهردار منطقه تشکیل خواهد شد.

  او تاکید کرد: تشکیل شورای پژوهش و نوآوری در مناطق 22 گانه از جمله مهم‌ترین کارهای  سال 98 بوده است. همچنین شهردار تهران با رئیس شورای اسلامی شهر تهران طی تفاهم نامه‌ای مقرر شد تا پژوهش‌های شورای شهر تهران از سوی این مرکز انجام شود که این اقدام بسیار موثری در فضای مدیریت شهری بوده است.

  اختصاص 60 درصد بودجه 98 به مرکز مطالعات

  بوچانی در رابطه با اقدامات سال 99 گفت: بناست تا در قالب سامانه پژوهش یار ، مدیریت یکپارچه مطالعه و پژوهش‌های شهرداری را صورت بدهیم.

  رئیس مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران در رابطه با بودجه 99 این مرکز گفت: بودجه 99 حدود 32 میلیارد تومان بوده است. امسال شرایط بهتر خواهد شد.

  او در پاسخ به این سوال که این بودجه کفاف مطالعات در نظر گرفته شده را خواهد داد یا نه افزود: اگر همین بودجه را هم اختصاص بدهند  راضی هستیم. در سال 98 تنها 60 درصد بودجه اختصاص پیدا کرد.

  منبع مطلب : www.borna.news

  مدیر محترم سایت www.borna.news لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  مهدی 2 سال قبل
  0

  نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  برای ارسال نظر کلیک کنید