توجه : تمامی مطالب این سایت از سایت های دیگر جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران یا عدم رضایت مدیر سایت مطالب کپی شده توسط ایدی موجود در بخش تماس با ما بالای سایت یا ساماندهی به ما اطلاع داده تا مطلب و سایت شما کاملا از لیست و سایت حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

  معنی درس با بهاری که میرسد از راه پایه هفتم

  1 بازدید

  معنی درس با بهاری که میرسد از راه پایه هفتم را از سایت اسک 98 دریافت کنید.

  معنی با بهاری که میرسد از راه فارسی هفتم :: نمره برتر

  معنی با بهاری که میرسد از راه فارسی هفتم :: نمره برتر

  معنی درس چهارم فارسی هفتم : در این مطلب نیز معنی شعر با بهاری که میرسد از راه را قرار داده ایم. شعر با بهاری که می رسد از راه مربوط به درس چهارم فارسی پایه هفتم میباشد که صفحه 37 فارسی هفتم قرار گرفته شده است.

  معنی لغات ها درس چهارم

  تبسم: لبخند زدن/آهسته : آرام / از نظرم گم شد : ناپدید شد / جوانه : شاخه تازه درخت/ شکفتن: رشد کردن، پیشرفت کردن

  معنی شعر درس چهارم فارسی هفتم

  🔻روشن و گرم و زندگی پرداز  / آسمان مثل یک تبسم شد

  معنی : آسمان همانند لبخندی دلنشین و با محبت ٬ روشن شد ( آسمان صاف شد و ابرهای تیره کنار رفت ) و امید به زندگی را در دل ها زنده کرد.

  نکته آرایه ای : آسمان مثل یک تبسم شد = تشبیه

  🔻هر چه سرما و هرچه دل سردی / پر زد آهسته از نظر گم شد

  معنی : سرما و افسردگی و ناامیدی ٬ آهسته از نظر ها پنهان شد.

  نکته آرایه ای : دل سردی = کنایه از ناامیدی ٬ افسردگی ٬ متضاد دل گرمی

  🔻با نسیمی که زندگی در اوست / باز چشم جوانه ای وا شد

  معنی : نسیم زندگی بخش ٬ دوباره جوانه ها و سبزه ها را شکوفا کرد.

  نکته آرایه ای : وا شدن چشم جوانه = تشخیص

  🔻بر درختی شکوفه ای خندید / در کتابی بهار معنا شد

  معنی : شکوفه ی درخت همانند لبخندی باز شد و دوباره بهار ٬ جهان را زیبا کرد.

  کتاب در اینجا به معنی جهان است.

  نکته آرایه ای : خندیدن شکوفه = جان بخشی به اشیا /شکوفه و درخت و بهار =
  مراعات نظیر

  🔻با بهاری که می رسد از راه / بز شو ٬ تازه شو ٬ بهاری شو

  معنی : به همراه فصل بهار ٬ شاداب و سرزنده شو و خودت را تغییر بده .

  🔻مثل یک شاخه گل جوانه بزن / مثل یک چشمه سار ٬ جاری شو

  معنی : همانند شاخه گل ٬ جوانه بزن و مانند چشمه ٬ زندگی را از سر بگیر و در

  تلاش و حرکت باش.

  نکته آرایه ای : مثل یک شاخه گل و مثل یک چشمه سار = تشبیه

  🔻زندگی بر تو می زند لبخند / هست وقت شکفتنت امروز

  معنی : زندگی به تو می گوید که الآن وقت تلاش و شادابی و نشاط است .

  نکته آرایه ای : لبخند زدن زندگی = تشخیص

  🔻بهتر از هر چه هست در دنیا / با خدا راز گفتنت امروز

  معنی : در دنیا بهترین چیز٬ مناجات و عبادت کردن خداوند است.

  🔹پیام درس:
  صحبت مربوط به دوره ی نوجوانی است . دوره ای که خوشی ها و ناخوشی های بسیاری را به همراه دارد. ما نباید گاهی با بی حوصلگی ها و دل خوری ها این دوره را ناخوش آیند کنیم. باید در این دوره که دوره ی استقلال طلبی ٬ کنجکاوی و شوق یادگیری است ٬ نا آرام و بی قرار نشویم . اگر این دوره را با اندیشه ٬ فکر کردن و آگاهی همراه کنیم به شکوفایی و زیبایی خواهیم رسید.

  منبع مطلب : nomrebartar.com

  مدیر محترم سایت nomrebartar.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  ترنم - معنی درس با بهاری که می رسد از راه ( پایه هفتم )

  1-2 : با آمدن بهار ،  آسمان مثل یک لبخند پر از روشنی و گرمی شد .سرما و یخ بندان ( ناراحتی و ناامیدی ) به آرامی جای خود را به روشنی و گرمی زندگی داد و از نظرها ، دور شد .

   

   3-4: با وزیدن نسیمی جان بخش ، جوانه های گل ها و گیاهان روییدند .شکوفه ها برشاخه ی درختان شکفتند و فصل بهار در کتاب طبیعت ، تفسیر شد.

  کتاب : یعنی کتاب طبیعت ( استعاره از جهان )

  وا شدن : شکفتن غنچه ی گل . (در باز شدن چشم جوانه تشخیص وجود دارد  ).

   

   5-6 : مانند بهاری که همه چیزش تازه  می شود تو نیز باید تغییر کنی و همگام و هم دوش با بهار ، زندگی نو را تجربه کن  . مثل شاخه ی گلی که جوانه می زند ، شکوفا شو و مثل چشمه ای [ برای سرسبزی و آبادانی ] حرکت کن .  

   

   7-8 : زندگی برای توست . وقت مناسبی است که استعداد و توانایی خودت را نشان دهی تا مثل یک گل شکوفا شوی . چیزی که امروز از تمام پدیده های هستی ، بهتر است ، راز و نیاز باخداست .

   

  منبع مطلب : nasser91.mihanblog.com

  مدیر محترم سایت nasser91.mihanblog.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  ادبیات پایه هفتم درس چهارم ( با بهاری که می رسد از راه )

  دانش ادبی : تشخیص در لبخند زدن آسمان /  تشبیه آسمان به یک تبسم  وجه شبه هم لبخند زدن / روشن و گرم  مراعات ا لنظیر / ردیف  (شد ) / قافیه ( تبسم ) 

  معنی بیت دوم : هر چه سرما و ناراحتی از مردم دور شد ند و از جلوی چشمان ما هم دور شد و قابل دیدن نبود . 

  دانش ادبی : ( وا) قافیه  / ( شد ) ردیف / ( سرما ) مجاز از غم / ( دل سردی ) مجاز از ناراحتی 

  معنی بیت سوم: با رسیدن فصل بهار نسیمی می آید که به مردم نوید شور و نشاط  و زندگی می دهد .

  دانش ادبی : ( وا) قافیه / (شد ) ردیف / واشدن جوانه ( کنایه از گل شدن غنچه) / چشم جوانه ای ( تشخیص ) 

  دانش زبانی : باز ( قید تکرار ) / جوانه ای ( ی ) نکره یک جوانه 

  معنی بیت چهارم : با آمدن فصل بهار شکوفه ها روی درخت شکفته شدند و  در تمام جهان جلوه گر شد . 

  دانش ادبی : خندیدن شکوفه ( تشخیص ) / درخت،شکوفه و بهار ( مراعات النظیر ) /( معنا ) قافیه / ( شد) ردیف 

  دانش زبانی : درختی و شکوفه ای و  کتابی ( ی ) نکره 

  معنی بیت پنجم : خطاب به انسان  می گوید که با بهاری که از راه می رسد  تو سبز شو و با طراوت و شاداب شو . 

  دانش ادبی : قافیه ( بهاری ) ردیف ( شو ) 

  دانش زبانی : بیت دارای 4 جمله می باشد وجه جملات خبری و امری و امری و امری است / ویژگی های بهار را در مصرع دوم بیان کرده است ./ نهاد ( تو ای انسان ) که محذوف است / با و از حروف اضافه  / بهاری و راه متمم 

  معنی بیت شش : تو هم ای انسان با آمدن بهار دوباره زندگی خود را  تغییر بده و به زندگی خودت حرکت بده . 

  دانش ادبی : تشبیه ( تو ) مشبه ( شاخه گل ) مشبه به  ( جوانه بزن ) وجه شبه ( مثل ) ادات تشبیه / تشبیه دوم  ( تو ) مشبه ( چشمه سار) مشبه به ( جاری شدن ) وجه شبه ( مثل ) ادات تشبیه ( تو مثل یک شاخه گل جوانه بزن / تو مثل یک چشمه جاری شو) 

  دانش زبانی : جوانه بزن ( امر ) / جاری شو ( امر ) / بیت دارای دو جمله است 

  معنی بیت هفتم : زندگی بر وقف مراد تو شده است  و امروز در این زمان وقت شکوفایی و سر سبزی تو است . 

  دانش ادبی : قافیه ( شکفتنت )  ردیف ( امروز ) / تشخیص ( لبخند زدن زندگی ) 

  دانش زبانی : هست به معنی شدن است / شکفتنت ( شکوفا شدن ) / امروز ( قید زمان ) 

  معنی بیت هشتم : بهترین کار برای تو در دنیا است که با خدای خودت راز و نیاز کنی 

  دانش ادبی : قافیه ( گفتنت ) ردیف ( امروز ) 

  دانش زبانی : خدا ( متمم ) دنیا ( متمم ) 

  منبع مطلب : kelas-majazi.blogfa.com

  مدیر محترم سایت kelas-majazi.blogfa.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  مممممم : عالی ممنون 👌

  مهتاب : سلام دوستان هر کس سوالی چیزی داره ازم بپرسه من پاسخگو هستم تو همه سوالات بت تشکر

  .... : شاعر . محمد جواد محبت کتاب هایش کبر ؟ ک : کوچه باغ آسمان .. ب: با بال این پرنده سفر کن ... ر : کد بار کلمات

  ححححححح : عالی ممنون👌🏻

  🥰 : عالی بود

  ناشناس : ممنونم از شما 🖤💗💜👌

  Parham : سلام من فردا امتحان فارسی دارم میخواستم بدونم که اگه تو امتحان معنی شعر از این درس بیاره همین قدر که این سایت گفته کامله

  😐 : عالیههه

  Mina : عالی بود ممنون❤️

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  غ 22 روز قبل
  0

  خوب بود

  🖕🏻👙 1 ماه قبل
  1

  کی میاد .؟

  0
  🤙🚬 1 ماه قبل

  کجا!!!!!

  👧🏼 1 ماه قبل
  2

  میشه لطفا معنی لغات با بهاری که میرسد از را را بنویسید .

  zealand 1 ماه قبل
  1

  معنی واژه میخوام

  ح 6 ماه قبل
  1

  خوبه

  6 ماه قبل
  2

  عالی 😍🫧

  پریسا 7 ماه قبل
  3

  سلام خیلی عالی بود من از کسی که این سایت رو به وجود آورده بسیار ممنونم مرسی🤗

  😃 7 ماه قبل
  3

  خوب بود

  ناشناس 7 ماه قبل
  5

  ممنونم از شما 🖤💗💜👌

  🥰 7 ماه قبل
  5

  عالی بود

  Mina 11 ماه قبل
  4

  عالی بود ممنون❤️

  😐 11 ماه قبل
  4

  عالیههه

  Parham 11 ماه قبل
  4

  سلام من فردا امتحان فارسی دارم میخواستم بدونم که اگه تو امتحان معنی شعر از این درس بیاره همین قدر که این سایت گفته کامله

  0
  ناشناس 26 روز قبل

  آره من معلمم همینو گفته با دفترم چک کردم

  محمدامین رنجبر 11 ماه قبل
  1

  بهتر از هرچیزی در دنیا هست رازنیاز کردنت با خدا امروز فقط تا همین حد بلد بودم 😁

  انالی 12 ماه قبل
  3

  عالی

  عسل 12 ماه قبل
  2

  خیلی در

  ححححححح 1 سال قبل
  5

  عالی ممنون👌🏻

  . 1 سال قبل
  1

  خوب بود

  .... 1 سال قبل
  6

  شاعر . محمد جواد محبت کتاب هایش

  کبر ؟ ک : کوچه باغ آسمان .. ب: با بال این پرنده سفر کن ... ر : کد بار کلمات

  غفاری 1 سال قبل
  1

  عالی

  مهتاب 1 سال قبل
  7

  سلام دوستان هر کس سوالی چیزی داره ازم بپرسه من پاسخگو هستم تو همه سوالات

  بت تشکر

  مطالب عالی است 1 سال قبل
  0

  عالیییییییییییییییی

  مممممم 2 سال قبل
  9

  عالی ممنون 👌

  زینب 2 سال قبل
  2

  جواب از راه

  امیر آرمان 2 سال قبل
  1

  سلام دربیت دوم ارایه تکرار هست = هر چه هر چه و متضاد در این دو بیت گرم و سرد است. و در بیت پنجم ارایه تکرار شو و بهاری هست. کنایه هم داره. سبز شو

  برای ارسال نظر کلیک کنید