توجه : تمامی مطالب این سایت از سایت های دیگر جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران یا عدم رضایت مدیر سایت مطالب کپی شده توسط ایدی موجود در بخش تماس با ما بالای سایت یا ساماندهی به ما اطلاع داده تا مطلب و سایت شما کاملا از لیست و سایت حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

  معنی درس ششم فارسی دهم مهر و وفا

  1 بازدید

  معنی درس ششم فارسی دهم مهر و وفا را از سایت اسک 98 دریافت کنید.

  سعید جعفری

  در این فصل متنهای «مهر و وفا» ،«جمال و کمال» و «بوی گل و ریحانها» را می خوانیم. موضوع این متن‌ها، بیان عواطف و احساسات شاعر یا نویسنده دربارهٔ دوستی، محبّت، عشق، شادی و برخی مفاهیم عمیق عرفانی است. به آثاری که چنین درون مایه ای دارند، «ادبیات غنایی» گفته می شود.

  ۱- هر آن که جانب اهل وفا نگه دارد/ خداش در همه حال از بلا نگه دارد

  قلمرو زبانی: اهل وفا: باوفایان، وفاداران / خداش: جهش ضمیر، خدا او را / بلا: گرفتاری / قلمرو ادبی: قالب: چامه یا غزل / وزن: مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن (رشته انسانی)/  جانب کسی را نگه داشتن: کنایه، پشتیبانی کردن / نگه دارد: ردیف / هر، در: جناس / واج آرایی «ا»

  بازگردانی: هر کس که از باوفایان پشتیبانی و حمایت کند، خداوند نیز او را در هر حالی از گرفتاری‌ها حفظ می‌کند.

  پیام: وفاداری

  ۲- حدیث دوست نگویم مگر به حضرت دوست / که آشنا سخن آشنا نگه دارد

  قلمرو زبانی: حدیث: ماجرا، روایت، سخن / مگر: جز / حضرت: جناب / که: زیرا / آشنا نخست: معشوق، دلبر؛ آشنای دوم: عاشق، دلشده / قلمرو ادبی: تضمین شعر سعدی / واژه آرایی: دوست، آشنا

  بازگردانی: ماجرای دوست را فقط به جناب دوست می‌گویم؛ زیرا فقط دوست محرم راز دوستش است.

  پیام: محرم بودن یار

  ۳- دلا معاش چنان کن که گر بلغزد پای/ فرشته‌ات به دو دست دعا نگه دارد

  قلمرو زبانی: معاش: زندگی، زیست، زندگانی کردن / دل: منادا / فرشته ات: جهش ضمیر، فرشته تو را / قلمرو ادبی: دلا: ای دل، جانبخشی / دل: مجاز از انسان / بلغزد پای: کنایه از خطا کند، دچار کژروی شود / دل، پا، دست: تناسب / واج آرایی: «د»  

  بازگردانی: ای دل، به گونه ای زندگانی کن که اگر دچار لغزش و خطا شدی، فرشته‌ با دعا کردن در حق تو، تو را حفظ کند.

  پیام: معاش حلال

  ۴- گرت هواست که معشوق نگسلد پیمان / نگاه دار سر رشته تا نگه دارد

  قلمرو زبانی: گرت: اگر تو را، جهش ضمیر / هوا: میل و آرزو / نگسلد: نشکند، پاره کردن (بن ماضی: گسست، بن مضارع: گسل) / رشته: ریسمان/ قلمرو ادبی: سر رشته را نگه دار: کنایه از وفاداری کن / دار، دارد: همریشگی (رشته انسانی) / گر، سر: جناس / واج آرایی: «گ»، «ر»

  بازگردانی: اگر میل و آرزوی آن داری که معشوق پیمانش را با تو نشکند، تو نیز در حق او وفادار باشد تا او نیز با تو وفادار باشد.

  پیام: لزوم وفاداری دلشده

  ۵- صبا بر آن سر زلف ار دل مرا بینی / ز روی لطف بگویش که جا نگه دارد

  قلمرو زبانی: صبا: بادی که از شمال شرقی می‌وزد، باد بهاری، ای صبا، منادا / هم آوا: صبا، سبا (نام یک شهر) / زلف: موی بلند جلوی سر/ ار: اگر/ از روی: به خاطر / قلمرو ادبی: ای صبا: جانبخشی / سر: ایهام تناسب، ۱- نوک ۲- کله (در معنای دوم با زلف و روی تناسب دارد) / دل را سر زلف دیدن: کنایه از عاشق زلف یار دیدن / روی: ایهام تناسب، ۱- به خاطر ۲- چهره (در معنای دوم با زلف و سر تناسب دارد) / جا نگه دارد: وفادار باشد، حق دوستی را ادا کند / دل، زلف: تناسب / واج آرایی: «ر» /

  بازگردانی: ای باد صبا، اگر دل مرا اسیر زلف یار دیدی، لطفاً به یارم بگو که نسبت به من بی مهر نباشد.

  پیام: درخواست وفاداری از دلبر

  ۶- چو گفتمش که دلم را نگاه دار چه گفت / ز دست بنده چه خیزد خدا نگه دارد

  قلمرو زبانی: چو: هنگامی که / ش: مرجع آن، دلبر است / قلمرو ادبی: دلم را نگاه دار: کنایه از وفادار باش، دلم را نشکن / گفتم، گفت: همریشگی (همریشگی) / دست: مجاز از توان و نیرو / خاستن: بلند شدن (بن ماضی: خاست؛ بن مضارع:‌ خیز) / ز دست بنده چه خیزد: پرسش انکاری/ خدا نگه دارد: تلمیح به «توکلّتُ علی الله» / دست، دل: تناسب

  بازگردانی: هنگامی که به یارم گفتم دلم را نشکن او چه گفت؟ او گفت از دست بنده چه کاری برمی آید. خدا دلت را نشکند.

  پیام: توکل بر خدا

  ۷- سر و زر و دل و جانم فدای آن یاری / که حق صحبت مهر و وفا نگه دارد

  قلمرو زبانی: زر: طلا / یار: دلبر / مهر: عشق، مهربانی / قلمرو ادبی: سر: مجاز از جان / زر: مجاز از دارایی / سر و زر و دل و جانم: مجاز از همه هستی ام / سر، زر: جناس / سر، دل، جان: تناسب / مهر: ایهام تناسب (مهر و وفا نام دو دلداده در داستان‌های عاشقانه) / حق صحبت نگه دارد: کنایه، وفادار باشد /

  بازگردانی: جان و دارایی و همه هستی ام فدای آن یاری که حق دوستی را ادا کند و نسبت به من وفا باشد.

  پیام: جانفشانی دلشده

  ۸- غبار راهگذارت کجاست تا حافظ / به یادگار نسیم صبا نگه دارد

  قلمرو زبانی: راهگذار: رهگذر، محل عبور / حافظ: نام هنری، تخلّص / قلمرو ادبی: غبار راهت کجاست: کنایه از ارزشمندی یار / واج آرایی: «ا»، «ر»

  بازگردانی: غبار رهگذر تو کجاست تا حافظ به یادگار نسیم صبا آن غبار را حفظ کند.

  پیام: ارزشمندی دلبر در چشم دلشده

  یکی: یک نفر / شیخ: پیر، منظور شیخ ابوسعید ابوالخیر / اسرار: جمع سّر، رازها (شبه هم آوا؛ اصرار: پافشاری) / با من نمایی: به من نشان دهی(بن ماضی: نمود، بن مضارع: نما) / حقّه: محفظۀ کوچکی که دری جداگانه دارد و برای نگهداری اشیای گران بها به کار می رود، جعبه، صندوق/ محکم کردند: بستند / دیگر روز: روز دیگر / باز آمد: بازگشت / زینهار: آگاه باش، مراقب باش / سودا: اندیشه، هوس، عشق؛ سودای کاری گرفتن کسی را: هوس کاری به سر کسی زدن/ هر چند صبر کرد نتوانست: حذف به قرینه / جست: جهید(بن ماضی: جست، بن مضارع: جه)  / درویش: صوفی، خانقاه رو / چگونه نگاه خواهی داشت: پرسش انکاری

  اسرار التوحیدمحمد بن منوّر(نوه شیخ ابوسعید ابوالخیر)

  منبع مطلب : www.jafarisaeed.ir

  مدیر محترم سایت www.jafarisaeed.ir لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  معنی شعر مهر و وفا درس ششم صفحه 47 فارسی دهم + جواب کارگاه متن پژوهی درس ششم مهر و وفا صفحه 48 و 49 فارسی دهم

  1) هر آن که جانب اهل وفا نگه دارد خداش در همه حال از بلا نگه دارد
  2) حدیث دوست نگویم مگر به حضرت دوست که آشنا سخن آشنا نگه دارد
  3) دلا معاش چنان کن که گر بلغزد پای فرشته‌ات به دو دست دعا نگه دارد
  4) گرت هواست که معشوق نگسلد پیمان نگاه دار سر رشته تا نگه دارد
  5) صبا بر آن سر زلف ار دل مرا بینی ز روی لطف بگویش که جا نگه دارد
  6) چو گفتمش که دلم را نگاه دار چه گفت ز دست بنده چه خیزد خدا نگه دارد
  7) سر و زر و دل و جانم فدای آن یاری که حق صحبت مهر و وفا نگه دارد
  8) غبار راهگذارت کجاست تا حافظ به یادگار نسیم صبا نگه دارد

  جواب  : 1) هرکسی که از مردان خدا (عارفان و بندگانی که به خداوند نزدیک هستند) جانب داری (طرفداری) کند، خداوند در هر حال او را از بلا حفظ می دارد.
  2) حکایت و رویداد دوست را جز در محضر و پیشگاه دوست جایی بازگو نمی کنم، زیرا دوست (آشنای راز) مطلب اهل راز را فاش نمی سازد.
  3) ای دل! چنان زندگی را با مردم سُر و لغزنده کن که اگر لغزشی از تو سر زد فرشته آسمان دست ها را به دعا برداشته و از تو نگهداری کند.
  4) اگر آرزو داری که معشوق، پیمان خود را بشکند، سر رشته محبّت را نگهدار تا او نیز چنین کند.
  5) ای باد صبا اگر دل من را در سر آن زلف دیدی، لطفاً به او بگو که از جایش تکان نخورد (جا را از دست ندهد).
  6) چون به او گفتم نگهبان دل من باش، پاسخ داد که از دست بنده کاری ساخته نیست، خدا آن را نگه دارد.
  7) سر و مال و جانم فدای آن دوستی که حقّ دوستی و پیمان وفاداری را نگه دارد.
  8) گرد و خاک راهی که از آن می گذری کجاست تا حافظ آن را به عنوان یادگاری از باد صبا نگه دارد.

  جواب کارگاه متن پژوهی قلمرو زبانی ادبی فکری صفحه ۴۸ و ۴۹ کتاب ادبیات فارسی پایه دهم جواب کارگاه متن پژوهی درس ششم مهر و وفا

  متن قلمرو زبانی : 1) معنای واژه های مشخص شده را با کاربرد آنها در متن درس مقایسه کنید.
  الف) ارباب حاجتیم و زبان سؤال نیست در «حضرت » کریم تمنا چه حاجت است
  حافظ
  ب) تعلیم ز اره گیر در امر « معاش » نیمی سوی خود می کش و نیمی می پاش
  ابوسعیدابوالخیر
  2) ضمیر پیوسته غالبا در متن ادبی، در یکی از دو جایگاه زیر قرار می گیرد:
  الف) به فعل متّصل می شود؛ در این صورت، «مفعول» یا «متمّم» است.
  ب) به واژه هایی به جز فعل وصل می شود؛ در این صورت، «مضافٌ الیه» است.
  گاه ضمیر، برخلاف موارد «الف» و «ب» در جایگاه اصلی خود قرار نمی گیرد و در جای دیگر می نشیند؛ به این شیوۀ کاربرد ضمیر، «جهش » یا «جابه جایی ضمیر» می گویند؛ مانند کاربرد ضمیر پیوستۀ «َت» در مصراع اوّل سرودۀ زیر:
  ای بی نشان محض،ن شانا ز که جویمت؟ گم گشت در تو هردو جهانا ز که جویمت؟
  عطّار
  در شعر این درس، نمونه ای از «جهش ضمیر» را مشخّص کنید.

  جواب قلمرو زبانی : 1) الف) در هر دو بیت حضرت به معنای در محضر یا در حضور (در پیشگاه) است.
  ب) معاش در هر دو بیت به معنای زندگی کردن است
  2) گفتم که بوی زلفت گمراه عالمم کرد گفتا اگر بدانی هم اوت رهبر آید.

  متن قلمرو ادبی : 1) در متن درس، دو نمونه «مجاز» بیابید و مفهوم آنها را بنویسید.
  2) در ادبیات فارسی، شاعران یا نویسندگان، واژۀ «صبا» را در کدام مفهوم نمادین به کار می برند؟
  3) هرگاه، در عبارت یا بیتی، یک کلمه ای به چند معنا به کار رود، آرایۀ « ایهام » پدید می آید. ایهام، از ریشة « وَهم » و به معنای « به تردید و گمان افکندن » است؛ همان طور که در مصراع «چون بوی تو دارد جان، جان را هله بنوازم » کلمۀ « بوی » در دو معنای مختلفِ « رایحه » و « آرزو » به کار رفته است.
  بیت زیر را از نظر کاربرد آرایۀ «ایهام » بررسی کنید.
  گفتم که بوی زلفت گمراه عالمم کرد گفتا اگر بدانی هم اوت رهبر آید
  حافظ.

  جواب قلمرو ادبی : 1) 1- دلا معاش چنان کن که گر بلغزد پای فرشته‌ات به دو دست دعا نگه دارد
  دل مجاز از وجود
  2- سر و زر و دل و جانم فدای آن یاری که حق صحبت مهر و وفا نگه دارد
  سر مجاز از جان
  2) پیام رسان بین عاشق و معشوق
  3) بو ایهام دارد و دارای دو معنای زیر است :
  1- امید و آرزو
  2- رایحه.

  متن قلمرو فکری : 1) با توجّه به متن درس، حافظ، شرط وفاداری معشوق را در چه می داند؟
  2) بیت زیر، با کدام قسمت از سرودۀ حافظ، ارتباط مفهومی دارد؟
  تا نگردی آشنا زین پرده رمزی نشنوی گوش نامحرم نباشد جای پیغام سروش
  حافظ
  3) از کدام بیت درس، می توان مفهوم آیۀ شریفۀ «وَ مَن یَتَوَکَّل عَلیَ الله فَهُوَ حَسبُهُ. » را دریافت؟

  جواب قلمرو فکری : 1) سر رشته محبت را نگهدار تا اون نیز همین کار را بکند.
  2) حدیث دوست نگویم مگر به حضرت دوست که آشنا سخن آشنا نگه دارد
  3) هر آن که جانب اهل خدا نگه دارد خداش در همه حال از بلا نگه دارد
  چو گفتمش که دلم را نگاه دار چه گفت ز دست بنده چه خیزد خدا نگه دارد.

  منبع مطلب : a101.ir

  مدیر محترم سایت a101.ir لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  ثنا 2 ماه قبل
  0

  عالی بود:)

  ناشناس 6 ماه قبل
  0

  ممنون از مطالب کامل و مفیدتون 👌🏻

  برای ارسال نظر کلیک کنید