توجه : تمامی مطالب این سایت از سایت های دیگر جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران یا عدم رضایت مدیر سایت مطالب کپی شده توسط ایدی موجود در بخش تماس با ما بالای سایت یا ساماندهی به ما اطلاع داده تا مطلب و سایت شما کاملا از لیست و سایت حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

  معنی درس ششم فارسی یازدهم انسانی

  1 بازدید

  معنی درس ششم فارسی یازدهم انسانی را از سایت اسک 98 دریافت کنید.

  معنی درس (پرورده ی عشق)فارسی .پایه ی یازدهم

  ا : وقتی آوازه ی عشقِ مجنون، همچون شهرت زیباییِ لیلی ،در دنیا پیچید.(بیت اوّل و دوّم موقوف المعانی)

  2: بخت و اقبال ،به مجنون پشت کرد و پدرش از درمان او نا امید شد.

   3: خویشان و نزدیکان همه سعی کردند که برای درمانِ او چاره ای بیندیشند.

   4: وقتی درمانده شدنِ پدرش را دیدند برای چاره جویی به گفت و گو پرداختند.(به مشورت پرداختند.)

  5: پس از چاره جویی، همگی یک صدا گفتند: که این مشکل با زیارتِ کعبه ،حل می شود.

  6: کعبه، حاجت و نیاز همه ی مردم را بر آورده  می کند و قبله گاهِ جهانیان است.(زمینیان و آسمانیان، قبله ای 

  جز کعبه ، ندارند.)

  7: هنگامی که زمان زیارت حج شد، پدرِمجنون دست به کار شد، شتری خرید و کجاوه ای آماده کرد.

  (محمل: کجاوه، تختِ روان، مهد)

  8: با کوشش زیاد فرزند عزیزش را که برایش فوق العاده عزیز بود ، مثلِ ماهِ زیبارویی ، در کجاوه نهاد.

  9: با سینه ای دردمند به سوی کعبه آمد و چون غلامِ حلقه به گوشی به کعبه متوسّل شد که فرزندش شفا پیدا کند. ( در قدیم ،غلامان ،حلقه ای در گوش داشتند،که نشانِ بردگی و مالکیّتِ صاحبشان بود.)

  10: به پسرش گفت: این جا، مکانِ باارزشی است و جایِ بازیگوشی نیست. پس بکوش و دعا کن که درمانِ تو در اینجا میسّر است.

  11 : دعا کن و از خدا بخواه وبگو: از این عشق افراطی و بی اندازه(از این کارِ بیهوده) رهایم کن.

  12: بگو :خدایا مرا مورد لطف خودت قرار بده و از گرفتاری و بلایِ عشق، رهایی ده.

  13:مجنون، وقتی حرف عشق راشنید،شروع به گریستن نمود. امّا  زود، دوباره خندید.(در عشق،هم اندوه

  است و هم سُرور)

  14: همانند مارِ حلقه زده ای ،از جایش به سرعت پرید و حلقه ی درِ خانه ی خدا را گرفت.(به کعبه متوسّل شد) 

  15: در حالی که حلقه ی کعبه را گرفته بود، می گفت: خدایا من امروز مثل حلقه یِ در خانه ات، مطیع  و 

  فرمانبردارِ تو هستم.

  16:به من می گویند:به درگاهِ تو دعاکنم که ازعشقم جدایم کنی(کاری کنی که دیگرعاشق نباشم) امّا راه وروش عاشقی ودوستی اینگونه نیست.

  17: چون وجودم از عشق آفریده شده است ،  امیدوارم جز عشق، سرنوشتِ دیگری در انتظارم نباشد.

  18: خدایا، به بزرگی و خدایی ات و به اوجِ تسلّطت بر موجودات، قَسَمت می دهم، (موقوف المعانی با بیتِ بعد)

  19: که :مرا در عشق به مرتبه و سر انجامی برسانی ،که فقط ،عشق بماند. هرچند خودم، نیست و نابود شوم.

  (مرجعِ ضمیرِ او:عشق می باشد.هر چند برخی آن را معشوق،یعنی:لیلی می دانند.)

  20: هرچند وجودم ازعشق ، سرشار است .امّــا مرا از قبل هم عاشقترکن.(بر عشقِ من،بیفزا) 

  21:ازعمرِمن،  هرچقدر  باقـی مانده، بگیر و به عمرِ لیلی اضافه کن.

  22: پدرِمجنون که آن سوتر، به سخنانِ او گوش می داد ،وقتی حرفهای او را شنید، ساکت شد و همه چیز را درک کرد.

  23:پدر، فهمید که فرزندش دلداده و اسیرِ عشقِ لیلی است و این درد او درمان پذیر نیست.(مگر با رسیدنِ به لیلی.)

  حسین حسین زاده بافرانی،هجده آبان نود و شش

  منبع مطلب : hosein20122012.blogfa.com

  مدیر محترم سایت hosein20122012.blogfa.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  معنی درس پرورده ی عشق.....فارسی یازدهم

   درس پرورده, ی عشق

  ا : وقتی آوازه ی عشقِ مجنون، همچون شهرت زیباییِ لیلی ،در دنیا پیچید.(بیت اوّل و دوّم موقوف المعانی)

  2:هر روز بر شهرتِ او افزوده می گشت و در عشق و شیفتگی، کامل تر می سد.

  3: بخت و اقبال ،به مجنون پشت کرد و پدرش از درمانِ او نا امید شد.

   4: خویشان و نزدیکان همه سعی کردند که برای درمانِ او چاره ای بیندیشند.

   5: وقتی درمانده شدنِ پدرش را دیدند برای چاره جویی به گفت و گو پرداختند.(به مشورت پرداختند.)

  6: پس از چاره جویی، همگی یک صدا گفتند: که این مشکل با زیارتِ کعبه ،حل می شود.

  7: کعبه، حاجت و نیاز همه ی مردم را بر آورده  می کند و قبله گاهِ جهانیان است.(زمینیان و آسمانیان، قبله ای جز کعبه ، ندارند.)

  8: هنگامی که زمانِ زیارت حج شد، پدرِمجنون دست به کار شد، شتری خرید و کجاوه ای آماده کرد.

  (محمل: کجاوه، تختِ روان، مهد)

  9: با کوشش زیاد فرزندش را که برایش فوق العاده عزیز بود ، مثلِ ماهِ زیبارویی ، در کجاوه نهاد.

  10: با سینه ای دردمند به سوی کعبه آمد و چون غلامِ حلقه به گوشی به کعبه متوسّل شد که فرزندش شفا پیدا کند. ( در قدیم ،غلامان ،حلقه ای در گوش داشتند،که نشانِ بردگی و مالکیّتِ صاحبشان بود.)

  11: به پسرش گفت: این جا، مکانِ باارزشی است و جایِ بازیگوشی نیست. پس بکوش و دعا کن که درمانِ تو در اینجا میسّر است.

  12 : دعا کن و از خدا بخواه وبگو: از این عشقِ افراطی و بی اندازه(از این کارِ بیهوده) رهایم کن.

  13: بگو :خدایا، مرا مورد لطف خودت قرار بده و از گرفتاری و بلایِ عشق، رهایی ده.

  14:مجنون، وقتی حرف عشق راشنید،شروع به گریستن نمود. امّا  زود، دوباره خندید.(در عشق،هم 

  اندوه است و هم سُرور)

  15: همانند مارِ حلقه زده ای ،از جایش به سرعت پرید و حلقه ی درِ خانه ی خدا را گرفت.(به کعبه متوسّل شد) 

  16: در حالی که حلقه ی کعبه را گرفته بود، می گفت: خدایا، من امروز مثل حلقه یِ در خانه ات، مطیع  و 

  فرمانبردارِ تو هستم.

  17:به من می گویند:به درگاهِ تو دعاکنم که ازعشقم جدایم کنی(کاری کنی که دیگرعاشق نباشم) امّا راه وروش عاشقی ودوستی اینگونه نیست.

  18: چون وجودم از عشق آفریده شده است ،  امیدوارم جز عشق، سرنوشتِ دیگری در انتظارم نباشد.

  19: خدایا، به بزرگی و خدایی ات و به اوجِ تسلّطت بر موجودات، قَسَمت می دهم، (موقوف المعانی با بیتِ بعد)

  20: که :مرا در عشق به مرتبه و سر انجامی برسانی ،که فقط ،عشق بماند. هرچند خودم، نیست و نابود شوم.

  (مرجعِ ضمیرِ او:عشق می باشد.هر چند برخی آن را معشوق،یعنی:لیلی می دانند.)

  21 : هرچند وجودم ازعشق ، سرشار است .امّــا مرا از قبل هم عاشقترکن.(بر عشقِ من،بیفزا) 

  22 :ازعمرِمن،  هرچقدر  باقـی مانده، بگیر و به عمرِ لیلی اضافه کن.

  23: پدرِمجنون که آن سوتر، به سخنانِ او گوش می داد ،وقتی حرفهای او را شنید، ساکت شد و همه چیز را درک کرد.

  24:پدر، فهمید که فرزندش دلداده و اسیرِ عشقِ لیلی است و این درد او درمان پذیر نیست.(مگر با رسیدنِ به لیلی.)

  حسین حسین زاده بافرانی،اوّل آذر نود و هفت

  منبع مطلب : hosein20122012.niloblog.com

  مدیر محترم سایت hosein20122012.niloblog.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  مهدی 11 ماه قبل
  0

  نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  برای ارسال نظر کلیک کنید