توجه : تمامی مطالب این سایت از سایت های دیگر جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران یا عدم رضایت مدیر سایت مطالب کپی شده توسط ایدی موجود در بخش تماس با ما بالای سایت یا ساماندهی به ما اطلاع داده تا مطلب و سایت شما کاملا از لیست و سایت حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

  معنی درس نسل آینده ساز فارسی هفتم

  1 بازدید

  معنی درس نسل آینده ساز فارسی هفتم را از سایت اسک 98 دریافت کنید.

  درس سوم فارسی هفتم: نسل آینده ساز

  لغات درس

  استعداد:توانایی /قابلیت

  تحلیل:بررسی کردن جزییات یک موضوع

  پرشور: دارای عواطف تند

  واقعیت: امر واقعی

  برخی:بعضی

  مطبوعات:رومه هاومجلات/جمع مطبوعه

  رسانه ها:وسایلی که خبرها و اطلاعات رابه مردم می رسانند مانند رادیو وتلویزیون و رومه

  انحراف:دورشدن ازحقیقت چیزی

  جبران :باانجام کاری اثر اشتباه را ازبین بردن

  پاکدامنی:از گناه دوری کردن / پرهیزکار بودن

  پارسایی :پرهیزکاری

  صداقت:درستکاری/دوستی

  شعور:درک وفهم

  متخصصان:کسانی که درامری تخصص وکارشناسی دارند

  اعتراف:اشتباه وخطا خود را به زبان آوردن وآن راپذیرفتن

  پشتوانه:پشتیبان

  همت: پشت کار قوی /اراده / انگیزه

  غیرت:مردانگی

  اوایل:جمع اول /اغاز هر چیزی

  هیئت: گروه /دسته /جمع

  استحکامات:سنگرها/خاک ریزها و مانند آن ها

  برخوردار:بهره مند

  بحمدالله:خدا راشکر

  مایه:سبب(مایه افتخار)

  ببالد:افتخار کند

  نکات مهم درس

  نسل آینده ساز : ترکیب وصفی / جوان و نوجوان چشمه ی جوشان نیرو و استعداد است : تشبیه / استعداد: توانایی درونی / تحلیل : پردازش / جوانان و نوجوانان ما اھل فکر کردن , دریافتن و تحلیل کردن[ھستند] : نشانه ی نگارشی قلاب [ ] زمانی استفاده می شود که واژه ای را به متن اصلی اضافه کرده باشیم / مومن : هم خانواده ی امن , امین , امنیت / به رغم : با وجود / عکس : برعکس , مخالف / به ھیچ وجه : به ھیچ صورت / مطبوعات : رومه ھا و مجلات / رسانه ھا : صدا و سیما / انحراف :منحرف شدن از راه درست / خطا : اشتباه / صلاح : درستکاری / پاکدامنی : نجابت , دوری از گناه /صداقت : راستگویی / شعور : درک و فھم / ھمت : اراده و پشتکار / غیرت : تلاش و اراده / اوایل :جمع کلمه ی اول / ھیئت : گروه / وضع : موقعیت , وضعیت / بحمد لله : به شکر خدا / برخوردار :بھره مند / مایه : باعث , دلیل / ببالد : افتخار کند / برافراشته : بلند شده / پاره ھای دل : کنایه عزیز وگرانقدر بودن / رستگاری : پرھیزکاری / پارسایی : تقوا و پرھیزکاری / مقتدر : قدرتمند / قدر بدانید :ارزش بگذارید / .الا : ارزشمند / متعال : بلند مرتبه / دامان گرم و مھربان انقلاب اسلامی : صنعتتشخیصراز شکوفایی :قالب شعر : مثنوی یا دوگانیمولانا جلال الدین محمد بلخی معروف به مولوی یا مولانا / عارف و شاعر بزرگ قرن ھفتم / آثار : مثنوی معنوی ,دیوان شمس۱ زنھار : آگاه باش , از " از اصوات " می باشد که شبه جمله اند و یک جمله ی کامل به حساب می آید / این در :منظور در راز و رمز زندگی خود است .۲ چون در مصرع اول به معنای زمانی که / مراد : منظور ھدف۳ دانه ھا : منظور رازھا / سرّ آن : رمز و راز آن / بستان : باغ۴ صنعت ادبی تضمین / کو : مخفف که او / نھفت : پنھان کرد / مراد : مقصود , ھدف

  خود ارزیابی

  1امتیازات یک نوجوان و جوان خوب را از دیدگاه رهبر معظّم انقلاب، بیان کنید.

  پاکدل - هوشمند- مومن - پاکدامن-بانشاط-اهل فکر و تحلیل

  2 منظور از عبارت <<آینده با حرف ساخته نمی شود >> چیست؟

  برای ساختن آینده باید اقدام عملی صورت بگیرد.به قول معروف با حلوا حلوا گفتن دهن شیرین نمیشه

  3 شما ویژگی های برجستهٔ جوان امروز ایرانی را چه چیزهایی می دانید؟

  استعدادهای خدادادی-خلاقیت - توانمندی

  4

  دانش های زبانی و ادبی

  نکتۀ اوّل

  به مثال های زیر توجّه نمایید و دربارهٔ آنها گفت وگو کنید.الف( آمد می گویمب( همهٔ دانش آموزان با دیدن این منظره در کلاس درس هنگامی که معلّم فارسی ما با دقّت کتاب راهمان طور که می بینید اگرچه مثال های بخش <<الف >> فقط از یک کلمه تشکیل شده اند، امّا معنی آن ها کامل است؛ در حالی که مثال های بخش <<ب >> شامل چندین کلمه هستند، امّا معنی کاملی ندارند وشنونده را در انتظار می گذارند. شما فکر می کنید علّت این تفاوت چیست؟همان طور که متوجّه شدی مثال های بخش <<الف >> فعل دارند امّا مثال های بخش <<ب >> فعل ندارند.فعل بخش اصلی معنای جمله و انتقال دهنده پیام است؛ بنابراین فعل مهم ترین بخش هر جمله است.

  نکتۀ دوم

  به این جمله ها توجّه کنید:

  1جوان و نوجوان ما با استعداد است

  2 جوان و نوجوان چشمه جوشان نیرو و استعداد است.

  1 به شما جوانان این ملّت می گویم.

  2 به شما جوانان به عنوان فرزندان عزیز و پاره های دل این ملّت می گویم.

  جمله های شمارهٔ (1) و(2) هر دو پیام یکسانی دارند امّا جمله های دوم زیباتر و دل پذیرتر است.دلیل زیبایی جمله های دوم چیست؟هرگاه بخواهیم مقصود خود را بیان کنیم، از <<زبان >> استفاده می کنیم امّا وقتی بخواهیم همانمقصود و منظور را زیباتر و تأثیرگذارتر بگوییم، از <<ادبیّات >> بهره می گیریم

  فعالیت های نوشتاری

  1 در بند چهارم درس <<فعل >> ها را مشخّص کنید و بنویسید.

  2 با توجّه به معنی و مفهوم جمله، گزینهٔ صحیح را انتخاب کنید.

  الف( اینها چرا. و پاکدامنی و پارسایی جوانان را نمی بینند؟ (سلاح، صلاح)

  ب( بحمداللهّ برخورداری از میلیون ها جوان دختر و پسر .افتخار برای ملتّ ماست. (مایع، مایه)

  3 برای هر یک از واژه های زیر، یک هم خانواده بنویسید.

  مقتدر قادر قدرت اقتدار متعال عالی علی اعلا اعتلا

  نظام نظم منظم ناظم متخصص خصوصی اختصاصی خاص

  4 صفات و ویژگی های نسل آینده ساز را از متن درس پیدا کنید و بنویسید.

  5جمله های زبانی زیر را به جمله های ادبی تبدیل کنید.

  باران می بارد.باران آرام آرام بر زمین بوسه می زند

  پرنده با دیدن من، از این شاخه به آن شاخه پرید.

  پرنده زیبا و خوش آواز با دیدن من بر روی شاخه سبز درختان می رقصد

  6 با دو کلمه <<آینده >> و <<جوان >> یک جمله زیبا بنویسید

  آینده یک کشور را جوانان پر نشاط آن کشور می سازند.

  7 درباره یکی از تصویرهای زیر، متنی زیبا بنویسید.

  شکوفه ها تازه متولد شده اند.آنها تا چند وقت پیش غنچه بودند و اینک شکوفه هایی زیبا هستند.ببخند دل نشین آنها زیر تابش نور خورشید همه رهگذران را مجذوب کرده است.شکوفه ها آواز می خوانند و طراوت آنها در لابه لای شاخه های آنها موج می زند.گاهی پروانه ای با آنها هم صدا می شود .گاهی نسیم بهاری هم با آنها بازی می کند.سراسر باغ از بوی عطر شکوفه ها پر شده است.

  8 درباره ضرب المثل <<به راحتی نرسید آنکه زحمتی نکشید >> دو سطر بنویسید.برای رسیدن به هر چیزی تلاش لازم است. یعنی بدون تلاش و زحمت و بدون تحمل سختی ها نمی توانیم به راحتی به اهداف خود برسیم.در کتاب آسمانی هم ذکر شده که بعد از هر سختی آسایشی است

  درس هفتم فارسی هشتم:آداب نیکان

  سوالات ضمن خدمت پدافند غیر عامل

  درس سیزدهم فارسی هفتم: اسوه نیکو

  منبع مطلب : adabyat.artablog.ir

  مدیر محترم سایت adabyat.artablog.ir لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  ترنم - لغات درس سوم نسل اینده ساز - هفتم

  استعداد: توانایی - قابلیت     

  تحلیل:بررسی کردن جزییات یک موضوع

  پرشور: دارای عواطف تند

  واقعیت: امر واقعی

  برخی: بعضی

  مطبوعات:روزنامه هاومجلات

  رسانه ها: رادیو وتلویزیون و روزنامه

   انحراف: دورشدن ازحقیقت چیزی

  جبران : اثر اشتباه را ازبین بردن

  پاکدامنی: از گناه دوری کردن / پرهیزکار بودن

  پارسایی :پرهیزکاری

  صداقت:درستکاری - راستی

  شعور:درک وفهم 

  منبع مطلب : nasser91.mihanblog.com

  مدیر محترم سایت nasser91.mihanblog.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  ادبیات پایه هفتم درس سوم ( نسل آینده ساز )

  آینده ساز  ( ترکیت وصفی ) صفت تفضیلی  آینده سازتر ، آینده سازترین

  *جوان و نوجوان ، چشمه جوشان نیرو و استعداد است . ( جمله ادبی )

  در این جمله آرایه ادبی  تشبیه بکار رفته است .  جوان و نوجوانان ( مشبه ) به  چشمه   ( مشبه به ) جوشان نیرو و استعداد( وجه شبه ) و ادات شبه محذوف است .

  استعداد = توانایی  درونی

  *جوان ،یعنی آینده ، جوان خوب برای یک  کشور ، یعنی آینده خوب ، جوانان و نوجوانان ما  اهل فکر کردن ، دریافتن و تحلیل کردن هستند.

  فکر کردن ، دریافتن و تحلیل کردن ( مصدر  و جزء اسم ها هستند ) و ( مراعات النظیر هستند )

  دریافتن = فهمیدند / تحلیل کردن = پردازش کردن

  *این هم امتیاز دیگری است .

  امتیاز = وجه تمایز

  *همه آنجه در تحلیل های دشمنان این ملت و این کشور به عنوان نقطه مرکزی  مشاهده می شود . ( جمله )

  مشاهده می شود = دیده می شود ( هم خانواده  : شاهد، شواهد ، شهود )

  *این است که این نسل جوان و پر شور و آینده ساز  را از راه های مختلف برای ساختن ایران آباد و آزاد و مومن و پاکیزه آینده ، ناتوان کنند.(جمله)

  جوان ، پرشور و آینده ساز ( مراعات النظیر ) /  آباد و آزاد و مومن و پاکیزه آینده ( مراعات النظیر )

  مومن = با ایمان ، کسی که دارای ایمان است ( هم خانواده : امین ، امن ، امنیت )  / ناتوان = عاجز

  *اما به رغم تلاش های دشمنان ، واقعیت ، عکس این است .( جمله )

  رغم = با وجود ، برخلاف  / واقعیت = حقیقت موضوع  / عکی این = خلاف این

  *من به هیچ وجه قبول نمی کنم حرف ها و تحلیل های کسانی را  که گاهی در برخی از مطبوعات یا رسانه ها از انجراف نسل جوان سخن می گویند . ( جمله )

  به هیچ وجه = به هیچ صورت و شکل  / مطبوعات = روزنامه ها ، هر چیزی که چاپ شود ( از ریشه طبع یعنی چاپ و مفرد آن مطبوعه)/رسانه – صدا و سیما  / انحراف = ازراه درست خارج شدن

  *این طور نیست . ( جمله )

  *اگر گاهی اشتباه و خطایی از جوان سر بزند ،

  اشتباه و خطایی ( مترادف هستند )

  سر بزند = دچار مشکل شوند

  *با توجه به دل پاک و نورانی جوان ، این اشتباه کاملا قابل جبران است .

  دل پاک و نورانی ( مراعات النظیر )  /  دل پاک ( ترکیب وصفی ) /  اشتباه کاملا قابل جبران است ( می توانند اشتباه خود را جبران کند)

  * اینها چرا  صَلاح و پاکدامنی و پارسایی و صداقت جوانان را نمی بینند؟ (وجه پرسشی )

  صَلاح = درستکاری ( هم خانواده : مصلح ، اصلاح ) /پاکدامنی = دوری از گناه /پارسایی = زهد و تقوا /صداقت =راستگویی ( هم خانواده : صادق ، صدق )

  پاکدامنی و پارسایی و صداقت ( مراعات النظیر )

  *چرا شور و شعور جوانان را نمی بینند؟( وجه پرسشی – نوع زبانی )

  * متخصصان و دانشمندان جهانی مجبور شده اند؛

  متخصصان و دانشمندان ( جمع نشانه دار با - ان - ) ( هم خانواده متخصصان: تخصص ، اختصاص ، مختص )

  * اعتراف کنندکه جوانان ما با پشتوانه ایمان و همت و غیرت ، توانسته اند استعداد جوشان و پنهان خود را آشکار کنند .

  اعتراف کنند = بازگو کنند ( هم خانواده : معترف )  / همت = تلاش و اراده / غیرت = آبرو ، مردانگی داشتن

  ایمان و همت و غیرت ( مراعات النظیر )  / استعدادجوشان ( ترکیب وصفی ) جوشان و پنهان ( مراعات النظیر )

  *وقتی جوان های ما خرمشهر را باز پس گرفته بودند ، اوایل ریاست جمهوری بنده بود .

  بازپس ( قید تکرار )  / باز پس گرفته بودند = دوباره پس گرفتند / اوایل= اول  ( جمع مکسر ) نکته قابل توجه : جمع مکسر نوعی از جمع می باشد که نشانه ندارد و از مفهوم کلمات وجمله جمع بودن آن را دریافت می کنیم .

  * یک هیأت جهانی به ایران آمد .

  هیآت = دسته و گروه

  * و رئیس آن به من گفت :

  جمله نوعش زبانی است و وجه آن خبری است .

  * امروز در دنیاو ضع  شما با یک سال پیش ، از زمین  تا آسمان تفاوت کرده است .

  از زمین تا آسمان تفاوت کرده است ( کنایه است یعنی به کلی تغییر کرده است )

  * راست می  گفت .

  * دنیا باور نمی کرد (ایمان نداشت ، عقیده نداشت )

  *جوانان ما ، بسیجیان ما و ارتش ما بتوانند خرمشهر را با آن همه استحکاماتی که دشمن و پشتیبانانش درست کرده بودند ، پس بگیرند .

  بسیجیان ما و ارتش ما ( مراعات النظیر) 

  استحکاماتی =  پشتوانه ، موانعی که برای مقابله با دشمن ساخته می شود ( هم خانواده : مستحکم ، محکم) / پشتیبانانش = حامیانش

  * جامعه ما بحمدالله  از میلیون ها جوان و دختر و پسر برخوردار است .

  بحمدالله = به شکر خدا ( واژه عربی ) / برخوردار = شامل (از محاسن زیادی برخوردار است )

  * این مایه افتخار برای ملت ماست .

  مایه= باعث، سبب  ( مایع به معنای یکی از حالت های ماده که جامد ، مایع ، گاز است )  / افتخار = سر بلندی (هم خانواده : مفاخر ، فاخر)

  * این ملت بایدبه وجود این همه جوان ،  این همه استعداد و این همه دل پاک و نورانی ببالد .

  دل پاک و نورانی ( مراعات النظیر) / ببالد = افتخار کند

  * جوان هم باید به کشور خود ، به انقلاب خود ، به نظام اسلامی خود و به پرچم بر افراشته اسلام خود ببالد و آینده را بسازد. (5 جمله )

  ببالد در پایان جملات بالا به قرینه لفظی حذف شده است .

  برافراشته = بلندکرده

  * آینده با حرف ، ساخته نمی شود ؛

  باید برای رسیدن به هدف عمل کرد (به عمل کار برآید به سخندانی نیست )

  * با کار هوشمندانه و مومنانه ساخته می شود ؛

  * باید کار کنید. (فعل امر )

  * آن هم کار هوشمندانه و برخوردار از پشتوانه ایمان .

  * به شما جوانان به عنوان فرزندان عزیز و پاره های دل این ملت .... می گویم:

  عزیز =گرانقدر ( عزیزترین چیز )

  * عزیزان من ، کار کنید؛( ای حرف ندا حذف شده است / عزیز ان  منادا می باشد و با هم یک شبه جمله است )

  * امروز دشمنان نمی خواهند دانشگاه  و درس و مدرسه و معلم باشد .

  دانشگاه و درس و مدرسه و معلم ( مراعات النظیر )

  * دشمان ما نمی خواهند میلیون ها جوان با درس خواندن و حفظ ایمان و رستگاری  و پارسایی و پاکدامنی شان دراین منطقه فردای شکوهمندی را برای ایران مقتدر به وجود بیاورند.

  خواندن ( مصدر ) ( توجه کنید : مصدر شخص و شمار ندارد و زمان بندی ندارد و ( ن ) مصدری دارد به جای شناسه و مصدر انجام دادن کار یا روی دادن حالتی را توضیح می دهد ، مثلا خواندن  به کا رخواندن و نوشتن به کار نوشتن اشاره دارد و این مطالب تفاوت فعل و مصدر است   / پارسایی و پاکدامنی ( مترادف )

  دشمنان ما نمی خواهند = دشمنان ما نمی خواهند کشور علم داشته باشد/ حفظ ایمان = نگهداری ایمان(هم خانواده : حافظ ، حفظ ، محافظت  )   فردای =آینده / شکوهمندی= با شکوه ، با عظمتمقتدر= پر توان ، با قدرت  (هم خانواده : قادر ، قدرت ، مقدر ) 

  *ایمان و پاکدامنی تان را حفظ کنید . ( فعل امر )

  * درستان را خوب بخوانید .( فعل امر)

  *و جوانی تان را قدر بدانید؛ ( فعل امر )

  قدر بدانید= برایش ارزش قایل شوید

  *این نیرو و نشاط باید در راه به دست آوردن این ارزش های والا خرج شود ، وقعتش هم آلان است .

  نیرو و نشاط ( مراعات النظیر )/ به دست آوردن ( مصدر ) / ارزش های والا ( ترکیب وصفی )ارزش (مضاف) های ( مضاف الیه) والا ( صفت بیانی )

  والا = برتر و ناب ( هم خانواده: متعال ، تعالی )/ الان= اکنون

  *شما امروز در سال های طلایی عمر خود قرار دارید و خدای متعال هم به شما کمک خواهد کرد.

  سال های طلایی ( ترکیب وصفی ) سال ( مضاف ) های ( مضاف الیه )  طلایی ( صفت نسبی ) خواهند کرد ( فعل مستقبل ، آینده )

  متعال = بلند مرتبه ( هم خانواده : عالی ، اعلی ، علی )

  * از این فرصت خوب زندگی و از دامان گرم و مهربان نظام اسلامی و انقلاب اسلامی – که بحمدالله توانسته این همه جوان مومن و خوب را در درون خویش پرورش دهد- بهترین استفاده را بکنید.

  دامان گرم و مهربان نظام اسلامی ( آرایه تشخیص )  / گرم و مهربان ( مراعات النظیر ) دامان گرم و مهربان ( ترکیب وصفی )

  بحمدالله = به شکر خدا / مومن = با ایمان ( هم خانواده : امن ، امین ، امنیت )

  منبع مطلب : kelas-majazi.blogfa.com

  مدیر محترم سایت kelas-majazi.blogfa.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  آیدا ساسانی پور : جواب چی؟؟؟کل سایت ها همین را میگی!!!🤔

  ناشناس : عالیه فقط هم خانواده رو مثل معنی ها به ترتیب بنویسین عالی🖇👯‍♂️💕

  کفیلی : هم خانواده نیستش ؟

  کفیلی : لطفا هم خانواده درس سوم را بیارید

  راشین : کتاب نگاه نو هم خانواده و معنی کلمه رو داره

  میرزایی : عالی بود

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  سارا امین پور 7 روز قبل
  1

  جواب رو نگفتید

  1
  سارا امین پور 7 روز قبل

  خیلی خوبه ممنون

  Arians 19 روز قبل
  2

  چه درسی هم هست :)

  نسل آینده ساز😂

  ناشناس 25 روز قبل
  2

  ممنون از شما❤😊

  1
  ناشناس 25 روز قبل

  آیات

  ناشناس 1 ماه قبل
  -1

  خیلی ممنون عالی خیلی خوبه

  آنا 1 ماه قبل
  3

  خیلی ممنونم

  عالیییییییییی هستین شما

  امیر 2 ماه قبل
  -1

  عالی

  ...... 7 ماه قبل
  -2

  .... سلام دوستان شرمنده کامل نبود 🥺اصل خوب نبود راضی نیستم

  میرزایی 9 ماه قبل
  4

  عالی بود

  سجاد 11 ماه قبل
  3

  عالی بودن

  امیرحسین 12 ماه قبل
  3

  عالی

  سارینا 12 ماه قبل
  2

  خوب بود

  بد نبود

  شیوا 12 ماه قبل
  3

  عالی بود

  ناشناس 1 سال قبل
  -1

  معنی کلمات اصلاواضع نیست

  امیرحسین 1 سال قبل
  1

  اینجا خیلی را حت می تونی لغات در س رو بنویسی

  خیلی عالیه

  ..... 1 سال قبل
  -1

  عالی ممنونم

  راشین 1 سال قبل
  4

  کتاب نگاه نو هم خانواده و معنی کلمه رو داره

  امیر 1 سال قبل
  0

  عالی

  ناشناس 1 سال قبل
  -1

  عالیییی

  TURK 1 سال قبل
  -1

  عالیه

  ایدافارسی 1 سال قبل
  -2

  اصلاخوب نیست وی وی وی اصلابه دردم نخورد🤦‍♀️🤦‍♀️

  کفیلی 1 سال قبل
  6

  هم خانواده نیستش ؟

  کفیلی 1 سال قبل
  5

  لطفا هم خانواده درس سوم را بیارید

  کفیلی 1 سال قبل
  3

  لطفا هم خانواده درس سوم را بیارید

  کفیلی 1 سال قبل
  2

  لطفا هم خانواده درس سوم را بیارید

  ناشناس 1 سال قبل
  6

  عالیه فقط هم خانواده رو مثل معنی ها به ترتیب بنویسین عالی🖇👯‍♂️💕

  سهیل 1 سال قبل
  -2

  معنی کلمها کجاست

  معصومه زارع 2 سال قبل
  -2

  جواب رو نگفتیدکه

  جانم فدای رهبر 2 سال قبل
  -2

  عالی بود ممنون

  م 2 سال قبل
  0

  والله من که لغت ها رو نتونستم سر کلاس های انلاین بنویسم از اینجا زود نوشتم☺☺☺عالیه

  مهدی 2 سال قبل
  1

  نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  7
  آیدا ساسانی پور 2 سال قبل

  جواب چی؟؟؟کل سایت ها همین را میگی!!!🤔

  برای ارسال نظر کلیک کنید