توجه : تمامی مطالب این سایت از سایت های دیگر جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران یا عدم رضایت مدیر سایت مطالب کپی شده توسط ایدی موجود در بخش تماس با ما بالای سایت یا ساماندهی به ما اطلاع داده تا مطلب و سایت شما کاملا از لیست و سایت حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

  معنی کلمات درس اول فارسی هفتم زنگ آفرینش

  1 بازدید

  معنی کلمات درس اول فارسی هفتم زنگ آفرینش را از سایت اسک 98 دریافت کنید.

  معنی زنگ آفرینش فارسی هفتم - نمره برتر

  معنی زنگ آفرینش فارسی هفتم - نمره برتر

  معنی زنگ آفرینش فارسی هفتم : درس اول فارسی هفتم دارای شعر و همچنین متنی با کلمات دشوار میباشد. امروز هم برای شما معنی کلمات و لغات و همچنین شعر درس زنگ آفرینش را قرار داده ایم.

  معنی شعر زنگ آفرینش فارسی هفتم

  🔻معنی ابیات:

  🌱 1)صبح یکی از روز های فصل بهار بود و سال تحصیلی جدید آغاز شده بود.

  🌱 2)بچه ها در کلاس دور هم جمع شده بودند و خوشحال بودند.

  🌱 3)بچه ها مشغول صحبت بودند و در کلاس سروصدا و شلوغ بود.

  🌱 4)هر یکی از بچه ها برگه ای در دست داشتند و قرار بود زنگ انشا شروع شود.

  🌱 5)همین که آموزگار وارد کلاس شد و رسید، خندان گفت:

  🌱 6)برای انشاء موضوع تازه ای داریم. موضوع انشا آرزوی شما در آینده است.

  🌱 7)شبنم بلند شد و گفت: من میخواهم آفتاب شوم( آرایه تشخیص).

  🌱 8)ذره ذره به آسمان بروم و به ابر تبدیل شوم و دوباره به آب تبدیل شوم.

  🌱 9)دانه آرام آرام بروی زمین چرخید و غلت خورد و شروع کرد به خواندن انشای کوچکش.

  🌱 10)در انشایش گفت: به باغی بزرگ تبدیل خواهم شد و همیشه سرسبز خواهم ماند.

  🌱 11)غنچه گفت اگر چه دل تنگم، مانند لبخند باز خواهم شد.

  🌱 12)با باد ملایم بهار و بلبل و باغ، شروع به راز و نیاز با خدا می کنم.

  🌱 13)جوجه گنجشک گفت می خواهم از سنگ بچه ها دور و آزاد باشم.

  🌱 14)روی هر شاخه بنشینم و جیک جیک کنم و از منظره ی آسمان لذت ببرم.

  🌱 15)جوجه ی کوچک پرستو گفت کاش بتوانم با باد همراه شوم.

  🌱 16)تا آسمان های دور کوچ کنم و باز پیامبر خبر آمدن بهار شوم.

  🌱 17)جوجه های کبوتران گفتند ای کاش می توانستیم در کنار هم باشیم.

  🌱 18)توی گلدسته های یک گنبد، همه وقت زیارت کننده ی حرم باشیم.

  🌱 19)زنگ تفریح را که زنجره زد(نوعی حشره)، دوباره در کلاس سروصدا و شلوغ شد.

  🌱 20)همه ی بچه ها به طرفی رفتند و معلم دوباره تنها شد.

  🌱 21)معلم زیر لب می گفت چه آرزو های قشنگی دارید!

  🌱 ۲۲)ای کاش روزی به آرزوی خود برسید. این آرزوی من است!

  معنی لغات درس اول فارسی هفتم

  🔻لغات درس زنگ آفرینش :

  🍂 حرم: داخل مکان زیارتی

  🍂 گرم: مشغول، سر گرم

  🍂 غوغا: آشوب و فریاد، همهمه

  🍂 انگار: گویی

  🍂 ذره ذره :کم کم

  🍂 ابد: جاودان

  🍂 غلتید: از پهلوی به پهلوی دیگر چرخید

  🍂 موضوع: مطلب

  🍂 دل تنگ: ناراحت، غمگین

  🍂 فارغ: آسوده، راحت

  🍂 افق: کرانه های اسمان

  🍂 پیغمبر: پیام آور
  🍂 گلدسته: مناره

  🍂 گنبد: سقف بزرگ که به شکل نیم کره است

  🍂 زائر : دیدار کننده

  🍂 کام : آرزو میل خواسته

  🍂 زنجره : سیر سیرک نوعی حشره که از خود صدا تولید می کند

  معنی حکایت اندرز پدر فارسی هفتم

  🔻حکایت: اندرز پدر

  یاد دارم که در ایّام طفولیّت متعبّد و شب خیز بودم. شبی در خدمت پدر، رحمة اللّه علیه، نشسته بودم و همه شب دیده برهم نبسته و مُصحف عزیز بر کنار گرفته و طایفه اى گرد ما خفته. پدر را گفتم: از اینان یکی سر بر نم دارد که دوگانه ای بگزارد. چنان خواب غفلت برده اند که گویی نخفته اند که مرده اند.
  گفت: جان پدر! تو نیز اگر بخفتى، به از آن که در پوستین خلق افتی.
  #گلستان_سعدی

  🔹معنی :
  یادم هست که در دوران کودکی شب ها بر می خاستم و به عبادت می پرداختم. یک شب در حضور پدرم (که رحمت خدا بر او باد) نشسته بودم و تمام شب بیدار بودم و مشغول خواندن قرآن و گروهی در اطراف ما خوابیده بودند. به پدرم گفتم: در بین این جماعت حتی یک نفر از خواب بیدار نمی شود تا نماز صبح بخواند. آنچنان در خواب غفلت و بی خبری از یاد خدا فرو رفته اند که انگار در خواب نیستند بلکه مرده اند.
  پدر گفت: فرزند عزیزم تو هم اگر می خوابیدی بهتر از آن بود که از مردم غیبت می کردی.

  معنی کلمات حکایت درس اندرز پدر

  🍂 ایام: روزها

  🍂 طفولیت: خردسالی

  🍂 متعب‍د: عبادت کننده

  🍂 دیده: چشم

  🍂 گویی: انگار

  🍂 مصحف: کتاب اسمانی/قران

  🍂 طایفه: گروه

  🍂 رحمة الله علیه: خداوند او را رحمت کند

  🍂 دو گانه: نماز صبح

  🍂 به: بهتر

  🍂 بگزارد: به جای اورد

  🍂 در پوستین خلق افتادن کنایه از غیبت کردن است

  🍂 سر بر نمیدارد: کنایه از بیدار نمی شود

  منبع مطلب : nomrebartar.com

  مدیر محترم سایت nomrebartar.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  لغات مهم درس های فارسی هفتم

  لغات مهم درس های فارسی

  ...

  لغات درس 1 (زنگ آفرينش)

  حرم: داخل مکان زيارتي                                      کام: ارزو ميل خواسته    

  گرم: مشغول سر گرم                                         غوغا: اشوب و فرياد همهمه

  انگار: گويي                                                      ذره ذره: کم کم

  ابد: جاودان، زمان بی پایان                                  غلتيد: از پهلويي به پهلوي ديگر چرخيد

  موضوع: مطلب                                                 دل تنگ: ناراحت  غمگين

  فارغ: اسوده راحت                                             افق: کرانه هاي اسمان

  پيغمبر: پيام اور                                                  گل دسته: مناره

  گنبد: سقف بزرگ که به شکل نيم کره است           زائر: ديدار کننده

  درس 2 (چشمه ي معرفت)  

  کنجکاوي: جستجو براي يافتن چيزي                     هيجان: برانگيختگی و التهاب دروني

  معرفت: شناخت                                               گورا: خوشايند لذت بخش

  يقين: اطمينان کامل، قطعي                               عظمت: بزرگي شکوه

  مذاب: ذوب شده، گداخته                                   جاذبه: به سوي خود کشنده، جذب کننده  

  اعجاز: معجزه، کاری عجیب انجام دادن                  ديرينه: قديمي

  سيراب: آنچه به اندازه آب خورده است                   غرور: احساس سربلندي به سبب موفقيت

  وداع: خداحافظي                                               اداب دان: اگاه به راه و رسم معاشرت زندگي

  معصوم: بي گناه وپاک                                        زمزمه: خواندن ارام و زير لب 

  لغات درس 3 (نسل اينده ساز)

  استعداد: توانايي، قابليت                                     پرشور: داراي عواطف تند

  تحليل: بررسي کردن جزييات يک موضوع                 واقعيت: امر واقعي

  برخي: بعضي                                                    مطبوعات: چاپ شده ها، روزنامه ها و ...

  انحراف: دورشدن از حقيقت چيزي                         جبران: باانجام کاري اثر اشتباه را ازبين بردن

  پاکدامني: از گناه دوري کردن، پرهيزکار بودن            شعور: درک و فهم

  پارسايي: پرهيزکاري                                           صداقت: درستکاري، دوستي

  اعتراف: به زبان آوردن                                          پشتوانه: پشتيبان

  همت: پشت کار قوي، انگيزه                                غيرت: مردانگي

  اوايل: جمع اول، اغاز هر چيزي                              هيئت: گروه، دسته، جمع

  برخوردار: بهره مند                                             بحمدالله: خدا را شکر 

  مايه: سبب                                                      ببالد: افتخار کند

  رسانه ها: وسايلي که خبرها و اطلاعات رابه مردم مي رسانند مانند راديو وتلويزيون و روزنامه

  استحکامات: موانعی که برای دفع دشمن می سازند

  متخصصان: کساني که درامري تخصص و کارشناسي دارند

  شعر خوانی راز شکوفايی

  زنهار: آگاه باش                                               گورخانه: مقبره، قبر

  مراد: هدف، آرزو                                              سِـر: راز

  بستان: بوستان، باغ گل و ميوه                         نهفت: پنهان کرد 

  حاصل: فراهم، به دست آوردن                          جفت: همراه و همنشين

  پيش: نزد   

  درس 4 (بابهاري که ميرسداز راه)

  دوره: زمان و روزگار                                           شوق: اشتياق و ميل و رغبت فراوان به چيزي 

  شکوفايي: شکفته شدن، رونق                          معمولا: به صورت رايج 

  حسرت: افسوس، دريغ، ناراحتي واندوه زياد          انتقال: جابه جاکردن

  پر فراز و فرود: پر از خوشي و ناخوشي                 تبسم: لبخند زدن

  فراز: بالا     فرود: پايين                                      وابستگي: به کسي نيازمند بودن

  استقلال: وابسته نبودن                                    گوناگون: مختلف

  دل خوري: ناراحت شدن                                    زلال: صاف و گورا

  لذت: حالت خوشي که به انسان دست ميدهد      شبيه:مانند

  کيميا: هر چيز کمياب و دست نيافتني                  سرشار: پر، انباشته

  علايق: دلبستگي ها جمع علاقه                        چالاکي: تند بودن

  اندرز: پندو نصيحت                                            تصاوير: جمع تصوير، شکلها

  مهارت: استادي، توانايي انجام دادن کاري به نحو شايسته

   درس 5 درس آزاد است.

   درس 6 (قلب کو چکم رابه چه کسي بدهم)

   اذيت: آزار دادن                                               حق: شايسته، سزاوار

  واقعا: به درستی                                             معلوم: آشکار        

  فوراً: سريع و زود                                              شلوغ:پرسرو صدا

  ولو: پخش و پراکنده                                          حسابي: کامل، فراوان

  رضايت : خشنودي                                           سعي: تلاش و کو شش

  تقصير: سهل انگاري، کو تاهي                           سراسر: همه، تمام

  عقلم ميرسيد: من درست فکر ميکردم                 کثيف: آلوده

  عجيب: شگفت انگيز، شگفت آور                        زور گفتن: ظلم وستم کردن 

  گله: شکايت و دل خوري                                    مهمان خانه: مسافر خانه

  يک عالم: مقدار زياد، به اندازه وسعت يک دنيا 

  درس 7 (علم زندگانی)

  جرئت: دليری، شجاعت                                     شاخسار: شاخه هاي درخت

  حديث: سخن داستان (دراين درس نکته و پند)       عجز: ناتواني               

  دمساز: همدم و همراه، سازگار                           هجوم: حمله ناگهاني، يورش

  فتنه: در اين درس به معني بلا و مصيبت                برومند: با ثمر، ميوه دار، پربار

  گيتي: جهان                                                    سست: ضعيف

  جو کناري: جويبار                                              بامکي: بام کوچک

  نوکار: در اين جا بي تجربه، کسي که تازه به کاري مشغول شده باشد. 

  حکایت دعای مادر

  بخسب: بخواب                                                باز ماندن: محروم شدن

  درجت:درجه، رتبه                                            مستجاب: پذيرفته شده، اجابت شده

  اوليا: جمع ولي، دوستان خدا                             توش:مخفف توشه ذخيره، غذاي سفر، آذوقه

  درس 8 (زندگي همين لحظه هاست)

  ترديد: شک                                                     دقايق: جمع دقيقه

  دل آزرده: ناراحت                                              اثنا: ميانه ها

  حيرت: سر گشتگي، شگفت زده شدن                حک کردن: تراشيدن

  نظر: نگاه، ديد گاه                                            خفتن : خوابيدن

  اعظم: بزر، بزرگتر                                             غفلت : بي خبري

  دي: ديروز                                                       نامده: نيامده

  الکي: غير جدي، دروغي                                    اضطراب: نگراني، پريشان حالي  

  تامل: انديشيدن، فکر کردن                                 عبرت: پند / اندرز

  مصاحبت :هم نشيني، گفت و گو                        اعجاب: شگفتي و تعجب

  گره از کار ديگران گشودن: کنايه از بر طرف کردن مشکل

  صاحبان قبور: کساني که مرده اند و در گور دفن شده اند.

  سفرنامه اصفهان  

  قلم زنی: کندن نقش بر روي فلزات                      عين: مثل، مانند

  طاقت: تاب و توان                                              از کوره در رفتن: کنايه از خشمگين شدن      

  عمارت: ساختمان، بنا                                       پلکيدن: آهسته و آرام حرکت کرن

  کلافه شدن: سخت ناراحت شدن                        هر هر خنديدن:پيوسته و بيهوده خنديدن      

  ناشتايي: صبحانه                                             تو نخ چيزي رفتن: مشغول و متمرکز در کاري شدن

  قراضه: خراب، کهنه و فرسوده                             حوصله: صبر، تاب و تحمل

  عازم:‌ قصد کننده، رهسپار                                 تو ذوق کسي زدن: مايوس و نا اميد کردن کسي   

  بار و بنديل: اسباب و اساس                               ديزي: آبگوشت

  تک و دو: تلاش و تکاپو                                       شوفر: راننده ي اتو مبيل در زبان فرانسه

  بيتوته:‌ شب در جايي ماندن                                پوز خند: خنده اي به قصد تمسخر  

  او قات تلخي: تند خويي                                     پر پر زدن دل: کنايه از نهايت اضطراب و بي تابي

  رونق: رواج                                                     مناره: ستوني بلند در مسجد که در آن اذان ميگويند

  آهان: بلی، آری                                               علاف: بي کار و سر در گم 

  زيز بار رفتن: کنايه از پذيرفتن مسؤليت                    گوشزد نمودن: ياد آوري کردن، تذکر دادن            

  لب و لو چه تو هم رفتن:‌ کنايه از اخم کردن، غمگين شدن

  کار دست کسي دادن: براي کسي مشکل درست کردن

  يک سطل آب سر کسي ريختن :کنايه از کسي را ما يوس و نا اميد کردن

  از زبان افتادن: کنايه از خسته شدن از پر حرفي، به کنايه نتوانستم حرف بزنم

  درس 9 (نصيحت امام : (ره))

  بيزاری: تنفر، بی ميلی                                         قرائت: خواندن

  ترقی: پيشرفت، برتری يافتن                              تعالي: بالارفتن   

  علامه: بسياردانا، بسياردانشمند                            صيد: شکار 

  نشاط: شادماني                                             شيفته: عاشق 

  وجد: خوشي بسيار، ذوق                                  اخلاص:پاکي عقيده(نیت)  

  نصيب: قسمت                                                  عطش: تشنگی

  عطاکردن: بخشيدن                                          کسالت: بيماري                

  دار الشفا: خانه ی تن درستی                           حجره: اتاق  

  گشت و گذار: تفريح و گردش                                 نورچشمان: عزيزان

  ضريح: سازه های که از چوب يا فلز که بر سر مقبره های امامان و بزرگان دين می سازند.

  درس 10 (کلاس ادبيات)

  چشم دوختن: کنايه از نگاه کردن                         جاذبه: گيرايي، جذابيت

  دستپاچگي: عجله، شتاب زدگي                         جرئت: شجاعت

  لحن: آهنگ                                                      منديش: نينديش، اندیشه نکن، مخفف مينديش 

  مردم چشم: مردمک چشم                                 تحسين: آفرين گفتن

  نوابغ: جمع نابغه، باهوش و زيرک                         خرد: کوچک

  نظير: همانند                                                    فراغت: آسودگی        

  پروا: ترس                                                        تلاوت: خواندن قران

  درک: فهميدن و دريافتن                                      معانی: جمع معنی

  چميدن: به ناز راه رفتن                                       زنده دلان: هوشياران، دل آگاهان

  بي نظير: بي مانند، بي همتا                                 آراسته: زيبا و مرتب شده

  لبريز: پـُـر و انباشته                                             چشم از جهان فرو بست:کنايه از فوت کرد

  معظم: بزرگوار                                                    پژوهشگر: جست وجو گر

  نوید: مژده                                                         صالح: درستکار

  روحيه دادن: کنايه از اميدواري و شجاعت ايجاد کردن

  واردات: کلاهايي که از خارج کشور به کشور آورده ميشود

  پاسي: قسمتی يابخشی از زمان (پاسی از شب: قسمتی ازشب)

  ملک وجود: هستی و وجود به سرزمين و ملک تشبيه شده است (اضافه تشبيهی)

  شعر خوانی گــِـل و گــُـل

  محفل: مجلس                                                 عجوز: سال خورده

  پاره دوز: تعمير کار کفش                                     محبوب: دوست

  حرير: نوعی پارچه نرم                                        دلا ويز: خوب و پسنديده و دلنشين

  مشک:ماده خوشبو که در زير پوست شکم آهوي نر به دست مي آيد .

  عبير: ماده اي خوشبو  از ترکيب مشک و گلاب و زعفران

  درس 11 (عهد و پيمان)

  توصيه: سفارش                                               موظف: وظيفه اي که هر کس به عهده دارد.

  مکث: ايستادن                                                حرم مطهر: حرم پاک

  صلاح: درستي                                                 هجوم: حمله

  کهن سال: قديمي                                           صحن: ميدان

  متواضع: فروتن

  عشق به مردم 

  رئيس جمهور وقت: رئيس جمهور آن زمان                مطه‍‍ر: پاک و مقدس

  صحن: ميدان، حياط                                             وضع: حالت، وضيعيت

  موج جمعيت: جمعيت بسيار زياد، جمعيت به موج تشبيه شده است

  رفتار بهشتی

  معين: مقرر، تعيين  شده

  خصلت: ويژ گی، خوی

  گرماي محبت

  امان: ايمن، آسوده                                           عيبی: اشکال، ايراد

  عابران: رهگذران                                              تحمل: شکيبايي، بردباري کردن

  انگار: گويا، به نظر                                            مکاتبه: نامه نگاری

  مهد: گهواره                                                    تعلم: ياد گرفتن

  بر افروخته: روشن                                             پر خوف: ترسناک

  اديب: نويسنده، سخندان                                    نجوم: ستاره شناسي

  لايق: شايسته                                                مباحثه: بحث دوطرفه

  ناکام: به هدف نرسيده                                      رونق: رواج

  بحث: گفت وگو                                                تاليف: جمع آوري کردن

  طالبان: طلب کنندگان                                        عالي قدر: بلند مرتبه

  فقيه: دانشمند                                                ظهور: آشکار شدن

  رفع: برطرف کردن                                              طبيب: پزشک

  مناظره: گفت و گوي دو طرفه                                تحصيل: کسب کردن

  تاسيس: بنيان نهادن                                         احيا: زنده کردن  

  برق خوشحالی: خوش حالی به برق تشبيه شده است، يعنی درخشندگی خوشحالی و شادی

  رصد خانه: جايي که  ستارگان و وضعيت حرکت آنها را بررسي مي کنند.

  .......................................................................................................

  اگر کپی می کنید خواهشاً با ذکر منبع.  .

  .......................................................................................................

  منبع مطلب : motavaseteh12.blogfa.com

  مدیر محترم سایت motavaseteh12.blogfa.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  گلچین مطالب فارسی

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  بهار : خوب بود

  زینب : سلام دست گلتون درد نکنه عجب معنی کلماتی بود

  رضا : مهنس خودش نوشته😂

  اسما : خیلی عالیه 🤩🤩

  عسل محمدی : خیلی خوبه من معلمم بهمون معنی و این چیزا نداده بود ما دم گفت بزن اینترنت❣️🙏😊😂

  ماهی 🖤 : فردا امتحان دارم والان ساعت ده شبه جررررررر دارم از اینجا میخونم😂

  ناشناس : عالی متضاد هم میزاشتید خوب میشد

  Amirkhan : عالی شب قبل امتحانه الان دارم میخونم

  ناشناس : عاااااالی بود بهتر از این نمیشد

  سجاد رحیم پور : خیلی خوبه

  طاها : عالی

  ناشناس : عالی اگه هم خانواده هم داشت عالی می شد

  ناشناس : سوس ماس

  زینب : آفرین

  بنیامین : سلام فردا امتحان دارم امیدوارم تاثیر گذار باشه

  یه بنده خدایی : منم فردا امتحان دارم و الان دارم میخونم

  زندگی : سپاس از مطالب عالیتون

  مژگان : عالیه از همه نظر

  M : خوبه من برای امتحان فارسی میخوام

  گل : عالی

  عرفان : عالی

  خان : عالیییی

  عالم : سایت خوبی است اما کلمه ی انگار معنی میشه مانند و شبیه

  ناشناس : عالیه

  @ Aa : عالیه😅😇

  اااا : عالی

  اااا : عال

  مهدی : عالی بود. خیلی به دردم خورد

  ثمین : عالی بود خییلی ممنون

  ناشناس : عالی بود 😍

  Ss : عالی

  هستی : معنی‌هیجان شور‌و‌اشتیاق نمیشه؟؟؟؟

  erfan : کاش به ترتیب حروف الفبا بود عالی

  فاطی : بسیار عالی😇🥰

  marya : عالی بودن مرررسی🙂💕+++

  فاطمه : عالی بود واقعا خیلی بهم کمک کرد سپاسـ

  ناشناس : عالییییییییییی من امتحانم با این کلمه ها معنی لغت را ۲۰شدم

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  کیانا آزادپور 1 روز قبل
  0

  مطالب واقعاااااا عالییییی هستن و به درد بخور مرسی از تمام زحمت ها😍😘😘🤩😘عالیییییییی

  ی 2 روز قبل
  0

  ب

  ... 2 روز قبل
  0

  خوبه

  fatemeh 2 روز قبل
  0

  سایت بسیار کامل و مفیدی هستش تمام کلمات رو برامون گذاشتید خیلی ممنونم از مدیر سایت

  بسیار سایت کامل و مفیدی بود💖

  هفتم 3 روز قبل
  1

  عالی

  د‌ت 4 روز قبل
  0

  خت

  Abolfazl 4 روز قبل
  1

  Hohhhhjh

  3
  Abolfazl 4 روز قبل

  Gohhhhhhh

  محمد 4 روز قبل
  -1

  این چه وضعشه ریدین کصکش ها کیرم تو دهنتون خوار کصه ها ‌

  1
  کیانا آزادپور 1 روز قبل

  منم موندم😂😁

  1
  fati 2 روز قبل

  تو با این ادبیات چرا دنبال سایت لغت فارسی میگشتی؟؟😂😂

  حامد 4 روز قبل
  3

  ممنون عالی بود

  ناشناس 4 روز قبل
  0

  بسیار خوب بود تمام مطالب داخلش نوشته شده

  رز رشید پور 4 روز قبل
  1

  عالی بود

  و من فردا امتحان دارم و ن الان دارم معنی های ‌درس ها را میخوانم

  رز رشید پور 4 روز قبل
  0

  منم فردا امتحان نوبت اول و الان دارم میخونم

  0
  رز رشید پور 4 روز قبل

  ولی عالیه

  نویسنده 5 روز قبل
  -1

  خیلی سایت خوبیه

  وااو 5 روز قبل
  -1

  واب

  دتک

  مبین 5 روز قبل
  -1

  عالیه

  🧸🧸 5 روز قبل
  0

  عالی بود خیلی خوبه اینجوری معنی کلمات هردرس بیاد

  امیر 7 روز قبل
  0

  سلام عالی بود ممنون

  Paria 8 روز قبل
  0

  عالی بود ممنون😄

  ناشناس 8 روز قبل
  0

  بدک نبود

  دلقک 8 روز قبل
  1

  خوب بود ولی بازم قراره امتحانمو برینم ولی خب باز خوب بود عالی اصن پرفکت

  0
  fati 2 روز قبل

  منم همینطور فک کنم برینم

  علی 9 روز قبل
  -1

  عالی خوبه

  عالی 9 روز قبل
  -1

  عالی

  مبینا 10 روز قبل
  -1

  عالی

  ذیحان 10 روز قبل
  -2

  اره

  Jimin 10 روز قبل
  -1

  mersi babat mataleb mofidetoon🙃🤍

  0
  ناشناس 8 روز قبل

  اوه

  واقعا اوسکلی مثل ادم بنویس

  (مرسی بابت مطالب مفیدتون 😂🤢)

  -1
  بنده خانم هستم 9 روز قبل

  بسیار هم عالی خیلی ممنون

  نفس 10 روز قبل
  0

  عااااااااااااااااااااااالی بود واقعا ممنونم مرسی خیییییییییییییییییییییلی ممنون

  پرسپولیس عشقه ریدم تو استقلال خر گاو

  0
  fati 2 روز قبل

  چه ربطی داش خواهرم😐💔

  عباس بوعذار 10 روز قبل
  0

  عالی بود

  Amir 10 روز قبل
  1

  عالی

  .. 11 روز قبل
  2

  خوب بود ممنون به دردم خورد 🤍

  ناشناس 11 روز قبل
  4

  عالییییییییییی من امتحانم با این کلمه ها معنی لغت را ۲۰شدم

  0
  کیانا آزادپور 1 روز قبل

  اره ۲۰ بدون ۲

  ناشناس 11 روز قبل
  0

  عالییی

  ناشناس 11 روز قبل
  3

  خوب بود

  مهنا 11 روز قبل
  1

  عالی

  ناشناس 11 روز قبل
  0

  عالی

  اصغر 11 روز قبل
  0

  عالی بود

  بهتره ندونی🙃 12 روز قبل
  0

  خیلی خوب بود

  0
  بهتره ندونی🙃 12 روز قبل

  می دونم

  ... 12 روز قبل
  -1

  خیلی عالی هستند ممنون از اینکه این هارو گذاشتید لطفاً اون دیگه درس هارو هم بزارید

  Yeki 12 روز قبل
  3

  عالی بود

  s 12 روز قبل
  3

  خیلی معنی سخت نوشته بودن

  زندگی 14 روز قبل
  7

  سپاس از مطالب عالیتون

  ناشناس 14 روز قبل
  3

  سپاس از مطالب عالیتون

  امین ملااحمد 15 روز قبل
  -1

  خیلی هم عالی

  -1
  امین ملااحمد 15 روز قبل

  هاهاهاهاها

  اااا 16 روز قبل
  5

  عال

  اااا 16 روز قبل
  5

  عالی

  @ Aa 16 روز قبل
  5

  عالیه😅😇

  ناشناس 16 روز قبل
  5

  عالیه

  . 16 روز قبل
  2

  خوب

  2
  . 16 روز قبل

  خوب بود

  یاسین 16 روز قبل
  2

  این اصلا نمیدونم کلمات کدوم درسو اورده

  -2
  امین ملااحمد 15 روز قبل

  درس ۱

  یه بنده خدایی 17 روز قبل
  2

  عالی

  یه بنده خدایی 17 روز قبل
  2

  عالی

  فاطمه 17 روز قبل
  4

  عالی بود واقعا خیلی بهم کمک کرد سپاسـ

  ماهی 🖤 17 روز قبل
  12

  فردا امتحان دارم والان ساعت ده شبه جررررررر دارم از اینجا میخونم😂

  7
  یه بنده خدایی 17 روز قبل

  منم فردا امتحان دارم و الان دارم میخونم

  نخوندم 17 روز قبل
  0

  مطلب طنزی نبود و نخوندم

  ناشناس 17 روز قبل
  1

  عالیییییی

  عالی 17 روز قبل
  2

  عالیی

  marya 18 روز قبل
  4

  عالی بودن مرررسی🙂💕+++

  کریس‌ کمپ 18 روز قبل
  2

  خیلی خوب بود

  کریس‌ کمپ 18 روز قبل
  3

  خیلی خوب بود

  کریس‌ کمپ 18 روز قبل
  3

  خیلی خوب بود

  . 18 روز قبل
  1

  عالی بود ممنون

  فاطی 19 روز قبل
  4

  بسیار عالی😇🥰

  خوب 19 روز قبل
  1

  خ.ب

  ناشناس 19 روز قبل
  2

  خوبه

  بدک نیست

  اگه معنی شعر داشت

  بهتر میشد

  1
  کیمیا 19 روز قبل

  👍👍👍

  یگانه 20 روز قبل
  3

  برای فردا می‌خوام امتحانه

  یگانه 20 روز قبل
  3

  عالی بدک نیست

  بوک 20 روز قبل
  -1

  بو بود

  نازنین فاطمه عیدی 21 روز قبل
  1

  خیلی خوب بود مرسی

  ناشناس 21 روز قبل
  0

  سلام

  کسی از این مطالب برای امتحان نمره ی خیلی خوب گرفته؟

  عشقم 22 روز قبل
  1

  عشقم

  ناشناس 22 روز قبل
  2

  خوبه

  ناشناس 22 روز قبل
  3

  خوبه

  خیلی عالی بود 22 روز قبل
  3

  ممنونم

  ناشناس 23 روز قبل
  -1

  خیلی خیلی خوبه

  ناشناس 23 روز قبل
  3

  سوس ماس

  نیههه گنی اونسون نیهه

  erfan 23 روز قبل
  4

  کاش به ترتیب حروف الفبا بود عالی

  به تو چه😑 23 روز قبل
  -2

  فردا امتحان دارم امدوارم که با این سایت عالی شم

  Sema 23 روز قبل
  1

  خیلی ممنون ❤💫

  ناشناس 23 روز قبل
  1

  مررسی

  ناشناس 23 روز قبل
  1

  سلام دوستم

  علیرضا 23 روز قبل
  1

  ممنون

  ناشناس 23 روز قبل
  1

  عالی

  ناشناس 23 روز قبل
  1

  عالی

  ناشناس 24 روز قبل
  1

  واقعا عالی بود😍🥰🤙

  AliMoli 24 روز قبل
  2

  خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خوب بود برای من خیلی مفید بود

  یکی 24 روز قبل
  1

  عالی

  یکی 24 روز قبل
  1

  عالی

  ۰۰۰۰چچ 25 روز قبل
  1

  هاها

  یگانه 25 روز قبل
  0

  من درس اول هفتمو می‌خوام با معنی

  عالی 25 روز قبل
  1

  عالی

  خیلی بدرد 25 روز قبل
  2

  میخورد

  ناشناس 27 روز قبل
  -2

  عالی

  ساره 27 روز قبل
  0

  خیلی عالی بود ممنونم

  ناشناس 1 ماه قبل
  0

  خیلی خوبه ممنون ازتون🌹

  عالیه عالی 1 ماه قبل
  0

  عالیه عالی

  جانان 1 ماه قبل
  -1

  خیلی خوبه

  هفتم 1 ماه قبل
  0

  عالی

  نازنین زهرا 1 ماه قبل
  0

  خیلی عالی ممنون🌹😍

  عالی بود 1 ماه قبل
  0

  عالی است

  رضا 1 ماه قبل
  0

  خیلی مطالبشون قشنقه واقعا دستشون درد نکنه

  خیلی خوب و عالی بود

  . 1 ماه قبل
  3

  میشه سوالات امتحان هن بزارید 💔

  ناشناس 1 ماه قبل
  2

  👌🏻عالیییی بود👌🏻

  ممد 1 ماه قبل
  -2

  سگ

  اسممم؟ 1 ماه قبل
  0

  خیلی عالی البته بدون نگاه کردن گفتم

  👍🏻😍عالی 1 ماه قبل
  0

  عالی عالی

  👍🏻😍عالی 1 ماه قبل
  -1

  عالی

  👍🏻😍عالی 1 ماه قبل
  1

  عالی

  احمد 1 ماه قبل
  1

  بسیار عالی

  هلن 1 ماه قبل
  -2

  عالیییییی

  mahsay 1 ماه قبل
  0

  سلام

  عالی

  بحضی از کلمات نیستن اینجا ولی عالیه

  ناشناس 1 ماه قبل
  -1

  پ

  ناشناس 1 ماه قبل
  0

  عالی

  ناشناس 1 ماه قبل
  11

  عالی متضاد هم میزاشتید خوب میشد

  ناشناس 2 ماه قبل
  2

  خیلیی خوبه اگر کلمات واضح نر بگذارید ممنون میشم با تشکر

  Hooman 2 ماه قبل
  0

  خیلیییییی عالی ممنون از سازندش

  عسل محمدی 2 ماه قبل
  12

  خیلی خوبه من معلمم بهمون معنی و این چیزا نداده بود ما دم گفت بزن اینترنت❣️🙏😊😂

  ناشناس 2 ماه قبل
  3

  خوب بود😅⁦❤️⁩

  ناشناس 2 ماه قبل
  2

  عالی

  0
  عرفان 2 ماه قبل

  عالیییییی

  هستی 2 ماه قبل
  4

  معنی‌هیجان شور‌و‌اشتیاق نمیشه؟؟؟؟

  آلان 2 ماه قبل
  -2

  بد نبود

  محمد 2 ماه قبل
  1

  عالی

  رضا 2 ماه قبل
  2

  خیلی عالی خیلی خیلی

  سجاد رحیم پور 2 ماه قبل
  2

  خیلی خوبه

  ناشناس 2 ماه قبل
  8

  سوس ماس

  عالم 2 ماه قبل
  5

  سایت خوبی است اما کلمه ی انگار معنی میشه مانند و شبیه

  ناشناس 2 ماه قبل
  0

  ممنونم این سایت هیچ نقصی نداره و عالیه ممنونم

  ،اسممممممممم 2 ماه قبل
  -1

  سلام

  2
  ،haste 2 ماه قبل

  تتذالالت

  0
  ،haste 2 ماه قبل

  Kmmmm

  ناشناس 2 ماه قبل
  9

  عاااااالی بود بهتر از این نمیشد

  ‌عالی 2 ماه قبل
  0

  عالی

  ناشناس 2 ماه قبل
  0

  عالی

  خان 2 ماه قبل
  5

  عالیییی

  ناشناس 2 ماه قبل
  8

  عالی اگه هم خانواده هم داشت عالی می شد

  سمیرا 2 ماه قبل
  3

  عالیه من راضیم

  -2
  بنیامین حسین بر 2 ماه قبل

  موفق باشید

  Ss 2 ماه قبل
  4

  عالی

  M 2 ماه قبل
  6

  خوبه من برای امتحان فارسی میخوام

  ناشناس 2 ماه قبل
  3

  عالی👍🏻

  ناشناس 2 ماه قبل
  4

  عالی بود 😍

  متین محمدیان 2 ماه قبل
  1

  خیلی مفید و عالی بود

  ناشناس 2 ماه قبل
  -1

  عالی

  میتا 2 ماه قبل
  0

  عالی😍😍😍

  ه 2 ماه قبل
  1

  عالیییییی

  ماهان 2 ماه قبل
  1

  خوب

  @ 3 ماه قبل
  -2

  عالی

  ابی 3 ماه قبل
  -2

  عالییییییییییییی

  Kami 3 ماه قبل
  1

  عالی بود

  ثمین 3 ماه قبل
  4

  عالی بود خییلی ممنون

  3 ماه قبل
  3

  خیلی خوب

  حسین 3 ماه قبل
  -2

  عالی ممنون

  محمد متین 3 ماه قبل
  3

  خیلی خوبه😁

  یا حسین شهید 3 ماه قبل
  3

  عالے بـــــود👏👏❤

  آرین 3 ماه قبل
  0

  بچه ها

  پیغمبر در اینجا منظورش پیام اور هست

  ، 3 ماه قبل
  2

  خوب

  1
  زینب فتحی زاده 1 ماه قبل

  ✌عالیه

  🐞مرینت دوپن چنگ🐞 3 ماه قبل
  3

  معنی شعر زنگ آفرینش فارسی هفتم

  🔻معنی ابیات:

  🌱 1)صبح یکی از روز های فصل بهار بود و سال تحصیلی جدید آغاز شده بود.

  🌱 2)بچه ها در کلاس دور هم جمع شده بودند و خوشحال بودند.

  🌱 3)بچه ها مشغول صحبت بودند و در کلاس سروصدا و شلوغ بود.

  🌱 4)هر یکی از بچه ها برگه ای در دست داشتند و قرار بود زنگ انشا شروع شود.

  🌱 5)همین که آموزگار وارد کلاس شد و رسید، خندان گفت:

  🌱 6)برای انشاء موضوع تازه ای داریم. موضوع انشا آرزوی شما در آینده است.

  🌱 7)شبنم بلند شد و گفت: من میخواهم آفتاب شوم( آرایه تشخیص).

  🌱 8)ذره ذره به آسمان بروم و به ابر تبدیل شوم و دوباره به آب تبدیل شوم.

  🌱 9)دانه آرام آرام بروی زمین چرخید و غلت خورد و شروع کرد به خواندن انشای کوچکش.

  🌱 10)در انشایش گفت: به باغی بزرگ تبدیل خواهم شد و همیشه سرسبز خواهم ماند.

  🌱 11)غنچه گفت اگر چه دل تنگم، مانند لبخند باز خواهم شد.

  🌱 12)با باد ملایم بهار و بلبل و باغ، شروع به راز و نیاز با خدا می کنم.

  🌱 13)جوجه گنجشک گفت می خواهم از سنگ بچه ها دور و آزاد باشم.

  🌱 14)روی هر شاخه بنشینم و جیک جیک کنم و از منظره ی آسمان لذت ببرم.

  🌱 15)جوجه ی کوچک پرستو گفت کاش بتوانم با باد همراه شوم.

  🌱 16)تا آسمان های دور کوچ کنم و باز پیامبر خبر آمدن بهار شوم.

  🌱 17)جوجه های کبوتران گفتند ای کاش می توانستیم در کنار هم باشیم.

  🌱 18)توی گلدسته های یک گنبد، همه وقت زیارت کننده ی حرم باشیم.

  🌱 19)زنگ تفریح را که زنجره زد(نوعی حشره)، دوباره در کلاس سروصدا و شلوغ شد.

  🌱 20)همه ی بچه ها به طرفی رفتند و معلم دوباره تنها شد.

  🌱 21)معلم زیر لب می گفت چه آرزو های قشنگی دارید!

  🌱 ۲۲)ای کاش روزی به آرزوی خود برسید. این آرزوی من است

  15
  رضا 2 ماه قبل

  مهنس خودش نوشته😂

  Pani 3 ماه قبل
  2

  خوب بود ولی معانی شعر درس ۱ رو یکم بیشتر تغییر بدید ممنون

  مهدی 3 ماه قبل
  4

  عالی بود. خیلی به دردم خورد

  عرفان 3 ماه قبل
  5

  عالی

  ناشناس 3 ماه قبل
  1

  عالیه بی نظیر چه کلمات خوبی بود دقیقا همونی بود که خانم مون گفته

  بنیامین 3 ماه قبل
  7

  سلام فردا امتحان دارم امیدوارم تاثیر گذار باشه

  0
  بنیامین 3 ماه قبل

  منم

  بنیامین 3 ماه قبل
  3

  عالی

  بن 3 ماه قبل
  1

  عالی

  ناشناس 3 ماه قبل
  1

  خیلی خوبه

  0
  احسان 3 ماه قبل

  اره بنظر من هم عالی بودن

  0
  احسان 3 ماه قبل

  اره بنظر من هم عالی بودن

  نسترن 3 ماه قبل
  0

  عالیه

  نیکا 3 ماه قبل
  -1

  عالی

  مژگان 4 ماه قبل
  6

  عالیه از همه نظر

  ناشناس 4 ماه قبل
  1

  عالی

  بدون نام 4 ماه قبل
  1

  خیییلی عالیه بود🥰🥰

  زهرا 4 ماه قبل
  1

  عالی بود

  گل 4 ماه قبل
  5

  عالی

  زینب 7 ماه قبل
  15

  سلام دست گلتون درد نکنه عجب معنی کلماتی بود

  زینب 7 ماه قبل
  1

  خیلی خوب بود

  بهار 7 ماه قبل
  15

  خوب بود

  7
  زینب 7 ماه قبل

  آفرین

  اسما 8 ماه قبل
  13

  خیلی عالیه 🤩🤩

  Amirkhan 9 ماه قبل
  9

  عالی شب قبل امتحانه الان دارم میخونم

  2
  حامد 4 روز قبل

  الان من هم دارم میرم امتحان

  9
  طاها 2 ماه قبل

  عالی

  9
  سجاد رحیم پور 2 ماه قبل

  خیلی خوبه

  برای ارسال نظر کلیک کنید