توجه : تمامی مطالب این سایت از سایت های دیگر جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران یا عدم رضایت مدیر سایت مطالب کپی شده توسط ایدی موجود در بخش تماس با ما بالای سایت یا ساماندهی به ما اطلاع داده تا مطلب و سایت شما کاملا از لیست و سایت حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

  معنی کلمات درس اول فارسی هفتم زنگ آفرینش

  1 بازدید

  معنی کلمات درس اول فارسی هفتم زنگ آفرینش را از سایت اسک 98 دریافت کنید.

  معنی زنگ آفرینش فارسی هفتم - نمره برتر

  معنی زنگ آفرینش فارسی هفتم - نمره برتر

  معنی زنگ آفرینش فارسی هفتم : درس اول فارسی هفتم دارای شعر و همچنین متنی با کلمات دشوار میباشد. امروز هم برای شما معنی کلمات و لغات و همچنین شعر درس زنگ آفرینش را قرار داده ایم.

  معنی شعر زنگ آفرینش فارسی هفتم

  🔻معنی ابیات:

  🌱 1)صبح یکی از روز های فصل بهار بود و سال تحصیلی جدید آغاز شده بود.

  🌱 2)بچه ها در کلاس دور هم جمع شده بودند و خوشحال بودند.

  🌱 3)بچه ها مشغول صحبت بودند و در کلاس سروصدا و شلوغ بود.

  🌱 4)هر یکی از بچه ها برگه ای در دست داشتند و قرار بود زنگ انشا شروع شود.

  🌱 5)همین که آموزگار وارد کلاس شد و رسید، خندان گفت:

  🌱 6)برای انشاء موضوع تازه ای داریم. موضوع انشا آرزوی شما در آینده است.

  🌱 7)شبنم بلند شد و گفت: من میخواهم آفتاب شوم( آرایه تشخیص).

  🌱 8)ذره ذره به آسمان بروم و به ابر تبدیل شوم و دوباره به آب تبدیل شوم.

  🌱 9)دانه آرام آرام بروی زمین چرخید و غلت خورد و شروع کرد به خواندن انشای کوچکش.

  🌱 10)در انشایش گفت: به باغی بزرگ تبدیل خواهم شد و همیشه سرسبز خواهم ماند.

  🌱 11)غنچه گفت اگر چه دل تنگم، مانند لبخند باز خواهم شد.

  🌱 12)با باد ملایم بهار و بلبل و باغ، شروع به راز و نیاز با خدا می کنم.

  🌱 13)جوجه گنجشک گفت می خواهم از سنگ بچه ها دور و آزاد باشم.

  🌱 14)روی هر شاخه بنشینم و جیک جیک کنم و از منظره ی آسمان لذت ببرم.

  🌱 15)جوجه ی کوچک پرستو گفت کاش بتوانم با باد همراه شوم.

  🌱 16)تا آسمان های دور کوچ کنم و باز پیامبر خبر آمدن بهار شوم.

  🌱 17)جوجه های کبوتران گفتند ای کاش می توانستیم در کنار هم باشیم.

  🌱 18)توی گلدسته های یک گنبد، همه وقت زیارت کننده ی حرم باشیم.

  🌱 19)زنگ تفریح را که زنجره زد(نوعی حشره)، دوباره در کلاس سروصدا و شلوغ شد.

  🌱 20)همه ی بچه ها به طرفی رفتند و معلم دوباره تنها شد.

  🌱 21)معلم زیر لب می گفت چه آرزو های قشنگی دارید!

  🌱 ۲۲)ای کاش روزی به آرزوی خود برسید. این آرزوی من است!

  معنی لغات درس اول فارسی هفتم

  🔻لغات درس زنگ آفرینش :

  🍂 حرم: داخل مکان زیارتی

  🍂 گرم: مشغول، سر گرم

  🍂 غوغا: آشوب و فریاد، همهمه

  🍂 انگار: گویی

  🍂 ذره ذره :کم کم

  🍂 ابد: جاودان

  🍂 غلتید: از پهلوی به پهلوی دیگر چرخید

  🍂 موضوع: مطلب

  🍂 دل تنگ: ناراحت، غمگین

  🍂 فارغ: آسوده، راحت

  🍂 افق: کرانه های اسمان

  🍂 پیغمبر: پیام آور
  🍂 گلدسته: مناره

  🍂 گنبد: سقف بزرگ که به شکل نیم کره است

  🍂 زائر : دیدار کننده

  🍂 کام : آرزو میل خواسته

  🍂 زنجره : سیر سیرک نوعی حشره که از خود صدا تولید می کند

  معنی حکایت اندرز پدر فارسی هفتم

  🔻حکایت: اندرز پدر

  یاد دارم که در ایّام طفولیّت متعبّد و شب خیز بودم. شبی در خدمت پدر، رحمة اللّه علیه، نشسته بودم و همه شب دیده برهم نبسته و مُصحف عزیز بر کنار گرفته و طایفه اى گرد ما خفته. پدر را گفتم: از اینان یکی سر بر نم دارد که دوگانه ای بگزارد. چنان خواب غفلت برده اند که گویی نخفته اند که مرده اند.
  گفت: جان پدر! تو نیز اگر بخفتى، به از آن که در پوستین خلق افتی.
  #گلستان_سعدی

  🔹معنی :
  یادم هست که در دوران کودکی شب ها بر می خاستم و به عبادت می پرداختم. یک شب در حضور پدرم (که رحمت خدا بر او باد) نشسته بودم و تمام شب بیدار بودم و مشغول خواندن قرآن و گروهی در اطراف ما خوابیده بودند. به پدرم گفتم: در بین این جماعت حتی یک نفر از خواب بیدار نمی شود تا نماز صبح بخواند. آنچنان در خواب غفلت و بی خبری از یاد خدا فرو رفته اند که انگار در خواب نیستند بلکه مرده اند.
  پدر گفت: فرزند عزیزم تو هم اگر می خوابیدی بهتر از آن بود که از مردم غیبت می کردی.

  معنی کلمات حکایت درس اندرز پدر

  🍂 ایام: روزها

  🍂 طفولیت: خردسالی

  🍂 متعب‍د: عبادت کننده

  🍂 دیده: چشم

  🍂 گویی: انگار

  🍂 مصحف: کتاب اسمانی/قران

  🍂 طایفه: گروه

  🍂 رحمة الله علیه: خداوند او را رحمت کند

  🍂 دو گانه: نماز صبح

  🍂 به: بهتر

  🍂 بگزارد: به جای اورد

  🍂 در پوستین خلق افتادن کنایه از غیبت کردن است

  🍂 سر بر نمیدارد: کنایه از بیدار نمی شود

  منبع مطلب : nomrebartar.com

  مدیر محترم سایت nomrebartar.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  لغات مهم درس های فارسی هفتم

  لغات مهم درس های فارسی

  ...

  لغات درس 1 (زنگ آفرينش)

  حرم: داخل مکان زيارتي                                      کام: ارزو ميل خواسته    

  گرم: مشغول سر گرم                                         غوغا: اشوب و فرياد همهمه

  انگار: گويي                                                      ذره ذره: کم کم

  ابد: جاودان، زمان بی پایان                                  غلتيد: از پهلويي به پهلوي ديگر چرخيد

  موضوع: مطلب                                                 دل تنگ: ناراحت  غمگين

  فارغ: اسوده راحت                                             افق: کرانه هاي اسمان

  پيغمبر: پيام اور                                                  گل دسته: مناره

  گنبد: سقف بزرگ که به شکل نيم کره است           زائر: ديدار کننده

  درس 2 (چشمه ي معرفت)  

  کنجکاوي: جستجو براي يافتن چيزي                     هيجان: برانگيختگی و التهاب دروني

  معرفت: شناخت                                               گورا: خوشايند لذت بخش

  يقين: اطمينان کامل، قطعي                               عظمت: بزرگي شکوه

  مذاب: ذوب شده، گداخته                                   جاذبه: به سوي خود کشنده، جذب کننده  

  اعجاز: معجزه، کاری عجیب انجام دادن                  ديرينه: قديمي

  سيراب: آنچه به اندازه آب خورده است                   غرور: احساس سربلندي به سبب موفقيت

  وداع: خداحافظي                                               اداب دان: اگاه به راه و رسم معاشرت زندگي

  معصوم: بي گناه وپاک                                        زمزمه: خواندن ارام و زير لب 

  لغات درس 3 (نسل اينده ساز)

  استعداد: توانايي، قابليت                                     پرشور: داراي عواطف تند

  تحليل: بررسي کردن جزييات يک موضوع                 واقعيت: امر واقعي

  برخي: بعضي                                                    مطبوعات: چاپ شده ها، روزنامه ها و ...

  انحراف: دورشدن از حقيقت چيزي                         جبران: باانجام کاري اثر اشتباه را ازبين بردن

  پاکدامني: از گناه دوري کردن، پرهيزکار بودن            شعور: درک و فهم

  پارسايي: پرهيزکاري                                           صداقت: درستکاري، دوستي

  اعتراف: به زبان آوردن                                          پشتوانه: پشتيبان

  همت: پشت کار قوي، انگيزه                                غيرت: مردانگي

  اوايل: جمع اول، اغاز هر چيزي                              هيئت: گروه، دسته، جمع

  برخوردار: بهره مند                                             بحمدالله: خدا را شکر 

  مايه: سبب                                                      ببالد: افتخار کند

  رسانه ها: وسايلي که خبرها و اطلاعات رابه مردم مي رسانند مانند راديو وتلويزيون و روزنامه

  استحکامات: موانعی که برای دفع دشمن می سازند

  متخصصان: کساني که درامري تخصص و کارشناسي دارند

  شعر خوانی راز شکوفايی

  زنهار: آگاه باش                                               گورخانه: مقبره، قبر

  مراد: هدف، آرزو                                              سِـر: راز

  بستان: بوستان، باغ گل و ميوه                         نهفت: پنهان کرد 

  حاصل: فراهم، به دست آوردن                          جفت: همراه و همنشين

  پيش: نزد   

  درس 4 (بابهاري که ميرسداز راه)

  دوره: زمان و روزگار                                           شوق: اشتياق و ميل و رغبت فراوان به چيزي 

  شکوفايي: شکفته شدن، رونق                          معمولا: به صورت رايج 

  حسرت: افسوس، دريغ، ناراحتي واندوه زياد          انتقال: جابه جاکردن

  پر فراز و فرود: پر از خوشي و ناخوشي                 تبسم: لبخند زدن

  فراز: بالا     فرود: پايين                                      وابستگي: به کسي نيازمند بودن

  استقلال: وابسته نبودن                                    گوناگون: مختلف

  دل خوري: ناراحت شدن                                    زلال: صاف و گورا

  لذت: حالت خوشي که به انسان دست ميدهد      شبيه:مانند

  کيميا: هر چيز کمياب و دست نيافتني                  سرشار: پر، انباشته

  علايق: دلبستگي ها جمع علاقه                        چالاکي: تند بودن

  اندرز: پندو نصيحت                                            تصاوير: جمع تصوير، شکلها

  مهارت: استادي، توانايي انجام دادن کاري به نحو شايسته

   درس 5 درس آزاد است.

   درس 6 (قلب کو چکم رابه چه کسي بدهم)

   اذيت: آزار دادن                                               حق: شايسته، سزاوار

  واقعا: به درستی                                             معلوم: آشکار        

  فوراً: سريع و زود                                              شلوغ:پرسرو صدا

  ولو: پخش و پراکنده                                          حسابي: کامل، فراوان

  رضايت : خشنودي                                           سعي: تلاش و کو شش

  تقصير: سهل انگاري، کو تاهي                           سراسر: همه، تمام

  عقلم ميرسيد: من درست فکر ميکردم                 کثيف: آلوده

  عجيب: شگفت انگيز، شگفت آور                        زور گفتن: ظلم وستم کردن 

  گله: شکايت و دل خوري                                    مهمان خانه: مسافر خانه

  يک عالم: مقدار زياد، به اندازه وسعت يک دنيا 

  درس 7 (علم زندگانی)

  جرئت: دليری، شجاعت                                     شاخسار: شاخه هاي درخت

  حديث: سخن داستان (دراين درس نکته و پند)       عجز: ناتواني               

  دمساز: همدم و همراه، سازگار                           هجوم: حمله ناگهاني، يورش

  فتنه: در اين درس به معني بلا و مصيبت                برومند: با ثمر، ميوه دار، پربار

  گيتي: جهان                                                    سست: ضعيف

  جو کناري: جويبار                                              بامکي: بام کوچک

  نوکار: در اين جا بي تجربه، کسي که تازه به کاري مشغول شده باشد. 

  حکایت دعای مادر

  بخسب: بخواب                                                باز ماندن: محروم شدن

  درجت:درجه، رتبه                                            مستجاب: پذيرفته شده، اجابت شده

  اوليا: جمع ولي، دوستان خدا                             توش:مخفف توشه ذخيره، غذاي سفر، آذوقه

  درس 8 (زندگي همين لحظه هاست)

  ترديد: شک                                                     دقايق: جمع دقيقه

  دل آزرده: ناراحت                                              اثنا: ميانه ها

  حيرت: سر گشتگي، شگفت زده شدن                حک کردن: تراشيدن

  نظر: نگاه، ديد گاه                                            خفتن : خوابيدن

  اعظم: بزر، بزرگتر                                             غفلت : بي خبري

  دي: ديروز                                                       نامده: نيامده

  الکي: غير جدي، دروغي                                    اضطراب: نگراني، پريشان حالي  

  تامل: انديشيدن، فکر کردن                                 عبرت: پند / اندرز

  مصاحبت :هم نشيني، گفت و گو                        اعجاب: شگفتي و تعجب

  گره از کار ديگران گشودن: کنايه از بر طرف کردن مشکل

  صاحبان قبور: کساني که مرده اند و در گور دفن شده اند.

  سفرنامه اصفهان  

  قلم زنی: کندن نقش بر روي فلزات                      عين: مثل، مانند

  طاقت: تاب و توان                                              از کوره در رفتن: کنايه از خشمگين شدن      

  عمارت: ساختمان، بنا                                       پلکيدن: آهسته و آرام حرکت کرن

  کلافه شدن: سخت ناراحت شدن                        هر هر خنديدن:پيوسته و بيهوده خنديدن      

  ناشتايي: صبحانه                                             تو نخ چيزي رفتن: مشغول و متمرکز در کاري شدن

  قراضه: خراب، کهنه و فرسوده                             حوصله: صبر، تاب و تحمل

  عازم:‌ قصد کننده، رهسپار                                 تو ذوق کسي زدن: مايوس و نا اميد کردن کسي   

  بار و بنديل: اسباب و اساس                               ديزي: آبگوشت

  تک و دو: تلاش و تکاپو                                       شوفر: راننده ي اتو مبيل در زبان فرانسه

  بيتوته:‌ شب در جايي ماندن                                پوز خند: خنده اي به قصد تمسخر  

  او قات تلخي: تند خويي                                     پر پر زدن دل: کنايه از نهايت اضطراب و بي تابي

  رونق: رواج                                                     مناره: ستوني بلند در مسجد که در آن اذان ميگويند

  آهان: بلی، آری                                               علاف: بي کار و سر در گم 

  زيز بار رفتن: کنايه از پذيرفتن مسؤليت                    گوشزد نمودن: ياد آوري کردن، تذکر دادن            

  لب و لو چه تو هم رفتن:‌ کنايه از اخم کردن، غمگين شدن

  کار دست کسي دادن: براي کسي مشکل درست کردن

  يک سطل آب سر کسي ريختن :کنايه از کسي را ما يوس و نا اميد کردن

  از زبان افتادن: کنايه از خسته شدن از پر حرفي، به کنايه نتوانستم حرف بزنم

  درس 9 (نصيحت امام : (ره))

  بيزاری: تنفر، بی ميلی                                         قرائت: خواندن

  ترقی: پيشرفت، برتری يافتن                              تعالي: بالارفتن   

  علامه: بسياردانا، بسياردانشمند                            صيد: شکار 

  نشاط: شادماني                                             شيفته: عاشق 

  وجد: خوشي بسيار، ذوق                                  اخلاص:پاکي عقيده(نیت)  

  نصيب: قسمت                                                  عطش: تشنگی

  عطاکردن: بخشيدن                                          کسالت: بيماري                

  دار الشفا: خانه ی تن درستی                           حجره: اتاق  

  گشت و گذار: تفريح و گردش                                 نورچشمان: عزيزان

  ضريح: سازه های که از چوب يا فلز که بر سر مقبره های امامان و بزرگان دين می سازند.

  درس 10 (کلاس ادبيات)

  چشم دوختن: کنايه از نگاه کردن                         جاذبه: گيرايي، جذابيت

  دستپاچگي: عجله، شتاب زدگي                         جرئت: شجاعت

  لحن: آهنگ                                                      منديش: نينديش، اندیشه نکن، مخفف مينديش 

  مردم چشم: مردمک چشم                                 تحسين: آفرين گفتن

  نوابغ: جمع نابغه، باهوش و زيرک                         خرد: کوچک

  نظير: همانند                                                    فراغت: آسودگی        

  پروا: ترس                                                        تلاوت: خواندن قران

  درک: فهميدن و دريافتن                                      معانی: جمع معنی

  چميدن: به ناز راه رفتن                                       زنده دلان: هوشياران، دل آگاهان

  بي نظير: بي مانند، بي همتا                                 آراسته: زيبا و مرتب شده

  لبريز: پـُـر و انباشته                                             چشم از جهان فرو بست:کنايه از فوت کرد

  معظم: بزرگوار                                                    پژوهشگر: جست وجو گر

  نوید: مژده                                                         صالح: درستکار

  روحيه دادن: کنايه از اميدواري و شجاعت ايجاد کردن

  واردات: کلاهايي که از خارج کشور به کشور آورده ميشود

  پاسي: قسمتی يابخشی از زمان (پاسی از شب: قسمتی ازشب)

  ملک وجود: هستی و وجود به سرزمين و ملک تشبيه شده است (اضافه تشبيهی)

  شعر خوانی گــِـل و گــُـل

  محفل: مجلس                                                 عجوز: سال خورده

  پاره دوز: تعمير کار کفش                                     محبوب: دوست

  حرير: نوعی پارچه نرم                                        دلا ويز: خوب و پسنديده و دلنشين

  مشک:ماده خوشبو که در زير پوست شکم آهوي نر به دست مي آيد .

  عبير: ماده اي خوشبو  از ترکيب مشک و گلاب و زعفران

  درس 11 (عهد و پيمان)

  توصيه: سفارش                                               موظف: وظيفه اي که هر کس به عهده دارد.

  مکث: ايستادن                                                حرم مطهر: حرم پاک

  صلاح: درستي                                                 هجوم: حمله

  کهن سال: قديمي                                           صحن: ميدان

  متواضع: فروتن

  عشق به مردم 

  رئيس جمهور وقت: رئيس جمهور آن زمان                مطه‍‍ر: پاک و مقدس

  صحن: ميدان، حياط                                             وضع: حالت، وضيعيت

  موج جمعيت: جمعيت بسيار زياد، جمعيت به موج تشبيه شده است

  رفتار بهشتی

  معين: مقرر، تعيين  شده

  خصلت: ويژ گی، خوی

  گرماي محبت

  امان: ايمن، آسوده                                           عيبی: اشکال، ايراد

  عابران: رهگذران                                              تحمل: شکيبايي، بردباري کردن

  انگار: گويا، به نظر                                            مکاتبه: نامه نگاری

  مهد: گهواره                                                    تعلم: ياد گرفتن

  بر افروخته: روشن                                             پر خوف: ترسناک

  اديب: نويسنده، سخندان                                    نجوم: ستاره شناسي

  لايق: شايسته                                                مباحثه: بحث دوطرفه

  ناکام: به هدف نرسيده                                      رونق: رواج

  بحث: گفت وگو                                                تاليف: جمع آوري کردن

  طالبان: طلب کنندگان                                        عالي قدر: بلند مرتبه

  فقيه: دانشمند                                                ظهور: آشکار شدن

  رفع: برطرف کردن                                              طبيب: پزشک

  مناظره: گفت و گوي دو طرفه                                تحصيل: کسب کردن

  تاسيس: بنيان نهادن                                         احيا: زنده کردن  

  برق خوشحالی: خوش حالی به برق تشبيه شده است، يعنی درخشندگی خوشحالی و شادی

  رصد خانه: جايي که  ستارگان و وضعيت حرکت آنها را بررسي مي کنند.

  .......................................................................................................

  اگر کپی می کنید خواهشاً با ذکر منبع.  .

  .......................................................................................................

  منبع مطلب : motavaseteh12.blogfa.com

  مدیر محترم سایت motavaseteh12.blogfa.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  گلچین مطالب فارسی

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  رضا : مهنس خودش نوشته😂

  بهار : خوب بود

  زینب : سلام دست گلتون درد نکنه عجب معنی کلماتی بود

  اسما : خیلی عالیه 🤩🤩

  Amirkhan : عالی شب قبل امتحانه الان دارم میخونم

  ماهی 🖤 : فردا امتحان دارم والان ساعت ده شبه جررررررر دارم از اینجا میخونم😂

  سجاد رحیم پور : خیلی خوبه

  طاها : عالی

  ناشناس : عالی اگه هم خانواده هم داشت عالی می شد

  ناشناس : عاااااالی بود بهتر از این نمیشد

  عسل محمدی : خیلی خوبه من معلمم بهمون معنی و این چیزا نداده بود ما دم گفت بزن اینترنت❣️🙏😊😂

  ناشناس : عالی متضاد هم میزاشتید خوب میشد

  زینب : آفرین

  بنیامین : سلام فردا امتحان دارم امیدوارم تاثیر گذار باشه

  حامد : الان من هم دارم میرم امتحان

  M : خوبه من برای امتحان فارسی میخوام

  ناشناس : سوس ماس

  یه بنده خدایی : منم فردا امتحان دارم و الان دارم میخونم

  زندگی : سپاس از مطالب عالیتون

  ناشناس : سلام دست گلتون درد نکنه خیلی لغات های خوبی بودن

  گل : عالی

  مژگان : عالیه از همه نظر

  پویان : سلام عالیه ممنونم 💋😍

  N♡ : شب قبل امتحان به اینجا پناه اوردم🤣🤣

  عرفان : عالی

  🐞مرینت دوپن چنگ🐞 : معنی شعر زنگ آفرینش فارسی هفتم 🔻معنی ابیات: 🌱 1)صبح یکی از روز های فصل بهار بود و سال تحصیلی جدید آغاز شده بود. 🌱 2)بچه ها در کلاس دور هم جمع شده بودند و خوشحال بودند. 🌱 3)بچه ها مشغول صحبت بودند و در کلاس سروصدا و شلوغ بود. 🌱 4)هر یکی از بچه ها برگه ای در دست داشتند و قرار بود زنگ انشا شروع شود. 🌱 5)همین که آموزگار وارد کلاس شد و رسید، خندان گفت: 🌱 6)برای انشاء موضوع تازه ای داریم. موضوع انشا آرزوی شما در آینده است. 🌱 7)شبنم بلند شد و گفت: من میخواهم آفتاب شوم( آرایه تشخیص). 🌱 8)ذره ذره به آسمان بروم و به ابر تبدیل شوم و دوباره به آب تبدیل شوم. 🌱 9)دانه آرام آرام بروی زمین چرخید و غلت خورد و شروع کرد به خواندن انشای کوچکش. 🌱 10)در انشایش گفت: به باغی بزرگ تبدیل خواهم شد و همیشه سرسبز خواهم ماند. 🌱 11)غنچه گفت اگر چه دل تنگم، مانند لبخند باز خواهم شد. 🌱 12)با باد ملایم بهار و بلبل و باغ، شروع به راز و نیاز با خدا می کنم. 🌱 13)جوجه گنجشک گفت می خواهم از سنگ بچه ها دور و آزاد باشم. 🌱 14)روی هر شاخه بنشینم و جیک جیک کنم و از منظره ی آسمان لذت ببرم. 🌱 15)جوجه ی کوچک پرستو گفت کاش بتوانم با باد همراه شوم. 🌱 16)تا آسمان های دور کوچ کنم و باز پیامبر خبر آمدن بهار شوم. 🌱 17)جوجه های کبوتران گفتند ای کاش می توانستیم در کنار هم باشیم. 🌱 18)توی گلدسته های یک گنبد، همه وقت زیارت کننده ی حرم باشیم. 🌱 19)زنگ تفریح را که زنجره زد(نوعی حشره)، دوباره در کلاس سروصدا و شلوغ شد. 🌱 20)همه ی بچه ها به طرفی رفتند و معلم دوباره تنها شد. 🌱 21)معلم زیر لب می گفت چه آرزو های قشنگی دارید! 🌱 ۲۲)ای کاش روزی به آرزوی خود برسید. این آرزوی من است

  ثمین : عالی بود خییلی ممنون

  ناشناس : عالی بود 😍

  خان : عالیییی

  عالم : سایت خوبی است اما کلمه ی انگار معنی میشه مانند و شبیه

  marya : عالی بودن مرررسی🙂💕+++

  ناشناس : عالیه

  @ Aa : عالیه😅😇

  اااا : عالی

  اااا : عال

  s : خیلی معنی سخت نوشته بودن

  حامد : ممنون عالی بود

  Niloofer : شب قبل امتحان به اینجا پناه اوردم🤣🤣

  بنیامین : عالی

  مهدی : عالی بود. خیلی به دردم خورد

  یا حسین شهید : عالے بـــــود👏👏❤

  محمد متین : خیلی خوبه😁

  : خیلی خوب

  Ss : عالی

  هستی : معنی‌هیجان شور‌و‌اشتیاق نمیشه؟؟؟؟

  erfan : کاش به ترتیب حروف الفبا بود عالی

  فاطی : بسیار عالی😇🥰

  فاطمه : عالی بود واقعا خیلی بهم کمک کرد سپاسـ

  Yeki : عالی بود

  زینب : خیلی خوب بود

  ناشناس : عالیه بی نظیر چه کلمات خوبی بود دقیقا همونی بود که خانم مون گفته

  Pani : خوب بود ولی معانی شعر درس ۱ رو یکم بیشتر تغییر بدید ممنون

  ، : خوب

  ه : عالیییییی

  سمیرا : عالیه من راضیم

  رضا : خیلی عالی خیلی خیلی

  ناشناس : خوب بود😅⁦❤️⁩

  ناشناس : 👌🏻عالیییی بود👌🏻

  . : میشه سوالات امتحان هن بزارید 💔

  ناشناس : سوس ماس نیههه گنی اونسون نیهه

  خیلی عالی بود : ممنونم

  ناشناس : خوبه

  یگانه : عالی بدک نیست

  یگانه : برای فردا می‌خوام امتحانه

  کریس‌ کمپ : خیلی خوب بود

  کریس‌ کمپ : خیلی خوب بود

  عالی : عالیی

  . : خوب

  . : خوب بود

  ناشناس : سپاس از مطالب عالیتون

  کیانا آزادپور : اره ۲۰ بدون ۲

  . : عالی بود ممنون

  ساجده : خوب بود ممنون

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  نفس 12 روز قبل
  0

  عالی شب قبل امتحان میخونم انشاالله که مفید باشه

  ناشناس 13 روز قبل
  -1

  😍😍😍

  محمدرضا 13 روز قبل
  0

  خیلی عالی بود حتما پیشنهاد میکنم کسایی که امتحان دارن اینو بخونن باتشکر از سایت خوب

  ایلیا محمودی 13 روز قبل
  1

  معنی فارسی هفتم

  درس دوازدهم ( خدمت متقابل اسلام و ایران)

  متقابل: دو سویه

  پرتو: روشنائی، نور

  متعلق: وابسته

  گرایش: میل، علاقه

  مانع: بازدارنده

  لیاقت: شایستگی

  تکلم: سخن گفتن

  مُقتدا: رهبر، پیشوا

  آیین: روش

  توسعه: پیشرفت

  سهم: قسمت

  مورّخ: تاریخ نویس

  ذوق: علاقه، استعداد

  ادیب: شاعر، سخندان

  ارزنده: با ارزش

  فیلسوف: دانشمند علم فلسفه

  ظهور: پیدایش

  شایان: شایسته

  بلند آوازه: مشهور

  اقلیّت: گروه کم

  ملل: جمع ملت

  مظاهر: جمع مظهر، نشانه ها

  اُدبا: جمع ادیب، سخندان ها

  جامه: لباس

  عُرفا: جمع عارف، خداشناسان

  درس 13 (اسوه نیکو)

  آداب: (جمع ادب) روشها

  اخلاق: (جمع خُلق) عادتهای خوب و پسندیده

  اُسوه: نمونه، الگو / عالَمیان: مردم جهان

  آن چنان: آن طور، آنگونه

  کریم: بخشنده

  احزاب: )جمع حزب( گروهها

  برخی: بعضی / بزرگوار: شرافتمند

  صَلَّی الله عَلَیْه وَ آلِهِ وَ سَلَّم : درود خداوند بر او و خاندانش باد

  مهر: محبت

  عطوفت: محبت، مهربانی

  میفرمود: میگفت

  پارهی جگر: جگر گوشه، عزیز دل

  سجده: سر بر زمین گذاشتن

  برمیخاست: بلند میشد

  دربرمیگرفت: بغل میکرد، در آغوش میکشید

  رأفت: مهربانی

  تندخویی: بد اخالقی

  سخن درشت: حرف زشت و ناراحتکننده

  گشادهرو: خوش اخالق، خوشرو / سیما: چهره

  محزون: غمگین، غمناک، اندوهگین

  متفکر: اندیشمند

  اوقات: (جمع وقت) وقتها، زمانها

  پیشدستی: اقدام زودتر

  اختیار میکرد: انتخاب میکرد

  عیادت: به دیدار بیمار رفتن و احوالپرسی کردن

  بیش از حدّ لزوم: بیشتر از ضرورت

  مقام دادخواهی: هنگام قضاوت کردن

  حضور: نزد، پیشِ

  بد )بد بگوید(: بیادبی

  دشنام: حرف زشت و ناسزا، فُحش

  نمیآلود: آلوده نمیکرد

  حریم: محدوده

  تجاوز: دستدرازی، زیادهخواهی

  گذشت: بخشیدن گناه کسی،

  چشم پوشیدن از چیزی /

  مُدارا: سازش، کنار آمدن، بخشش / تجمّل: ثروت اندوزی

  دوری میجست: فاصله میگرفت

  بانگ: صدا

  ستایش: خوبی کسی را گفتن

  فروماند: درمانده میشود /

  ​جمال: زیبایی / ا

  عتدال: تناسب، هماهنگی و زیبایی

  خلیل: لقب حضرت ابراهیم )ع(

  مجموع: گردآمده، جمع شده

  ظِلال: )جمع ظِل( سایه ها

  بَس: کافی

  مواعظ: (جمع موعظه) پندها و نصیحته

  mmm1387 13 روز قبل
  1

  سلام عالیه ولی چرا تا درس ۱۶ نیست

  نازلی 14 روز قبل
  0

  خیلی خوب بود عالی بود ممنون از شما 🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

  R 12 15 روز قبل
  0

  خوب بود خوب...ولی عالی نبود

  ناشناس 19 روز قبل
  -1

  چرا تا درس یازده عاخه؟!

  😜 19 روز قبل
  0

  عالی

  Rayhane 25 روز قبل
  2

  خیلی ممنون عالی بود❤❤(:

  Hadiseh 26 روز قبل
  3

  عالیییییییییییییی ممنون ❤️

  اسرا 27 روز قبل
  1

  با اینکه همشون از سایت های دیگه کپی شده بود ولی همینکه همه درس ها لغت هاشون یه جا کنار هم بود عالیه🌈❤️

  arsham 27 روز قبل
  1

  سلام خیلی ممنون خیلی خوب بود عالی

  صتایش 27 روز قبل
  0

  هیجان: شور و اشتیاق و نوعی ترس هم میشه:///////

  ناشناس 28 روز قبل
  0

  سلام

  ♡♡♡ 30 روز قبل
  1

  مطالب عالی هست ممنون اما لطفا کامل بزارید درس ۱۲.تا ۱۷ نداره

  1
  ... 30 روز قبل

  اره اگه کامل بزارید ممنون میشم

  Hasti 🦋 1 ماه قبل
  1

  سلام ممنون واقعا مطالب مفیدی بود ❤ اما ای کاش کل کتاب میزاشتین 🙁

  ... 1 ماه قبل
  1

  من دبیرم هیچ درس نداد همش بیکار بود اصلا درس نمیداد بعد دیگه اخر ساله امتحان داریم دبیر جدید اوردن تازه این ها را هم نداشتم خیلی ممنونم واقعا مفیدن مطالب اما فقط تا درس ۱۱ هستن 😕❤❤❤

  اهورا 1 ماه قبل
  1

  سلام واقعا مطالب خیلی مفیدی هستن🙂🦋❤فقط کامل نیست کتاب ۱۷ تا درسه اما این ۱۱ تا است🙃اما باز هم ممنونم خیلی مفید و خوب بود من ۲ روز دوگر امتحان دارم و دارم از این ها استفاده میکنم🙂💖

  ماهی 1 ماه قبل
  0

  من دوست ندارم بنویسم

  ناشناس 1 ماه قبل
  0

  معنی هیجان چی میشه؟

  سوالای نوبت دوم بهم بگی پایه هفتم

  متین 1 ماه قبل
  0

  عالی

  ناشناس 1 ماه قبل
  0

  خیلی خوبی

  سما 1 ماه قبل
  1

  واقعا خیلی خوب بود

  ممنون

  مرگ بر مدرسه 2 ماه قبل
  2

  ساعت دو شب دارم برا فردا میخونم جرررر

  Joker 2 ماه قبل
  1

  I was great عالی حال کردم♥🇮🇷

  نمیگم ب ت چ 😐 2 ماه قبل
  2

  حاجی فردا امتحان ترم دارم دارم مث چی میخونم خیلی خوبه دس خش❤

  -1
  صتایش 27 روز قبل

  ول در هرصورت عالی بود؛) ♡

  مرصی بابت همشون عا♡"

  ل 2 ماه قبل
  1

  خوبه

  مرضیه 2 ماه قبل
  3

  خیلی عالی بود

  ناشناس 2 ماه قبل
  -1

  عالی بود ممنون ـــ♡

  Niloofer 2 ماه قبل
  6

  شب قبل امتحان به اینجا پناه اوردم🤣🤣

  N♡ 2 ماه قبل
  7

  شب قبل امتحان به اینجا پناه اوردم🤣🤣

  اره 2 ماه قبل
  2

  اره

  ناشناس 2 ماه قبل
  2

  ناشناس خوب بود تاثیرگذار بود🥵😂

  ساجده 3 ماه قبل
  4

  خوب بود ممنون

  ناشناس 3 ماه قبل
  8

  سلام دست گلتون درد نکنه خیلی لغات های خوبی بودن

  پویان 3 ماه قبل
  7

  سلام عالیه ممنونم 💋😍

  3
  پویان 3 ماه قبل

  ممنونم فقط بیشتر باظه مطلبش عالی میشه

  ناشناس 3 ماه قبل
  0

  عالی

  dariush&g 3 ماه قبل
  0

  خیلی عالی و کامل متشکرم ⚘

  پری 3 ماه قبل
  1

  یکم کامل تر بود بهتر میشد

  عالی 5 ماه قبل
  3

  عالی

  عاللللیییییی ♡♡ 5 ماه قبل
  1

  20

  3
  رها 3 ماه قبل

  عالی

  عاللللیییییی ♡♡ 5 ماه قبل
  2

  20

  0
  عالی 5 ماه قبل

  دیقا

  عاللللیییییی ♡♡ 5 ماه قبل
  2

  20

  عاللللیییییی ♡♡ 5 ماه قبل
  2

  عاللللللیییییی

  عاللللیییییی ♡♡ 5 ماه قبل
  2

  عاللللللیییییی

  شهریار 5 ماه قبل
  1

  عالی عالی

  س 5 ماه قبل
  2

  عالی

  . 5 ماه قبل
  4

  عالی بود ممنون

  ناشناس 5 ماه قبل
  2

  عالی👌

  ناشناس 5 ماه قبل
  0

  عالی👌

  ناشناس 5 ماه قبل
  1

  خیلی عالیه ممنون 😍🙏🙏

  ناشناس 5 ماه قبل
  1

  خیلی عالیه ممنون 😍🙏🙏

  محمد صادق 5 ماه قبل
  1

  خیلی خوبه

  به تو چه اسمم چیه 😎 5 ماه قبل
  1

  عالی بود والا معلم ما معنی لغات نداده بود عالی 😐♥👌

  کیانا آزادپور 5 ماه قبل
  -2

  مطالب واقعاااااا عالییییی هستن و به درد بخور مرسی از تمام زحمت ها😍😘😘🤩😘عالیییییییی

  fatemeh 5 ماه قبل
  0

  سایت بسیار کامل و مفیدی هستش تمام کلمات رو برامون گذاشتید خیلی ممنونم از مدیر سایت

  بسیار سایت کامل و مفیدی بود💖

  هفتم 5 ماه قبل
  3

  عالی

  Abolfazl 5 ماه قبل
  -1

  Hohhhhjh

  2
  Abolfazl 5 ماه قبل

  Gohhhhhhh

  محمد 5 ماه قبل
  -1

  این چه وضعشه ریدین کصکش ها کیرم تو دهنتون خوار کصه ها ‌

  0
  ریدن در امتحان 27 روز قبل

  خیلی با ادبی

  -1
  NN🖤✌ 2 ماه قبل

  چه با ادب😂

  0
  صحیح😐🔪 4 ماه قبل

  در شگفتم چقدر ادبیات روت تاثیرگذاشته خیلی مودب هستین شما کف کردم😐🔪🤣

  2
  متخصص ریدن در امتحانات 5 ماه قبل

  با این ادبیاتی ک داری جات تو این سایت نیس 😂😂

  2
  متخصص ریدن در امتحانات 5 ماه قبل

  با این ادبیاتی ک داری جات تو این سایت نیس 😂😂

  0
  ﷽✞امیᬼر✞﷽ 5 ماه قبل

  نکس اوبی

  0
  کیانا آزادپور 5 ماه قبل

  منم موندم😂😁

  0
  fati 5 ماه قبل

  تو با این ادبیات چرا دنبال سایت لغت فارسی میگشتی؟؟😂😂

  حامد 5 ماه قبل
  6

  ممنون عالی بود

  ناشناس 5 ماه قبل
  0

  بسیار خوب بود تمام مطالب داخلش نوشته شده

  رز رشید پور 5 ماه قبل
  1

  عالی بود

  و من فردا امتحان دارم و ن الان دارم معنی های ‌درس ها را میخوانم

  رز رشید پور 5 ماه قبل
  -1

  منم فردا امتحان نوبت اول و الان دارم میخونم

  0
  رز رشید پور 5 ماه قبل

  ولی عالیه

  🧸🧸 5 ماه قبل
  -1

  عالی بود خیلی خوبه اینجوری معنی کلمات هردرس بیاد

  امیر 5 ماه قبل
  0

  سلام عالی بود ممنون

  Paria 5 ماه قبل
  0

  عالی بود ممنون😄

  ناشناس 5 ماه قبل
  0

  بدک نبود

  دلقک 5 ماه قبل
  3

  خوب بود ولی بازم قراره امتحانمو برینم ولی خب باز خوب بود عالی اصن پرفکت

  عباس بوعذار 6 ماه قبل
  -1

  عالی بود

  Amir 6 ماه قبل
  2

  عالی

  .. 6 ماه قبل
  3

  خوب بود ممنون به دردم خورد 🤍

  ناشناس 6 ماه قبل
  1

  عالییییییییییی من امتحانم با این کلمه ها معنی لغت را ۲۰شدم

  4
  کیانا آزادپور 5 ماه قبل

  اره ۲۰ بدون ۲

  ناشناس 6 ماه قبل
  -1

  عالییی

  ناشناس 6 ماه قبل
  2

  خوب بود

  مهنا 6 ماه قبل
  2

  عالی

  ناشناس 6 ماه قبل
  1

  عالی

  اصغر 6 ماه قبل
  2

  عالی بود

  بهتره ندونی🙃 6 ماه قبل
  1

  خیلی خوب بود

  1
  بهتره ندونی🙃 6 ماه قبل

  می دونم

  ... 6 ماه قبل
  1

  خیلی عالی هستند ممنون از اینکه این هارو گذاشتید لطفاً اون دیگه درس هارو هم بزارید

  Yeki 6 ماه قبل
  5

  عالی بود

  s 6 ماه قبل
  6

  خیلی معنی سخت نوشته بودن

  زندگی 6 ماه قبل
  9

  سپاس از مطالب عالیتون

  ناشناس 6 ماه قبل
  4

  سپاس از مطالب عالیتون

  امین ملااحمد 6 ماه قبل
  1

  خیلی هم عالی

  -1
  امین ملااحمد 6 ماه قبل

  هاهاهاهاها

  اااا 6 ماه قبل
  6

  عال

  اااا 6 ماه قبل
  6

  عالی

  @ Aa 6 ماه قبل
  6

  عالیه😅😇

  ناشناس 6 ماه قبل
  6

  عالیه

  . 6 ماه قبل
  4

  خوب

  4
  . 6 ماه قبل

  خوب بود

  یاسین 6 ماه قبل
  3

  این اصلا نمیدونم کلمات کدوم درسو اورده

  -1
  امین ملااحمد 6 ماه قبل

  درس ۱

  یه بنده خدایی 6 ماه قبل
  3

  عالی

  یه بنده خدایی 6 ماه قبل
  3

  عالی

  فاطمه 6 ماه قبل
  5

  عالی بود واقعا خیلی بهم کمک کرد سپاسـ

  ماهی 🖤 6 ماه قبل
  14

  فردا امتحان دارم والان ساعت ده شبه جررررررر دارم از اینجا میخونم😂

  9
  یه بنده خدایی 6 ماه قبل

  منم فردا امتحان دارم و الان دارم میخونم

  نخوندم 6 ماه قبل
  1

  مطلب طنزی نبود و نخوندم

  ناشناس 6 ماه قبل
  2

  عالیییییی

  عالی 6 ماه قبل
  4

  عالیی

  marya 6 ماه قبل
  6

  عالی بودن مرررسی🙂💕+++

  کریس‌ کمپ 6 ماه قبل
  3

  خیلی خوب بود

  کریس‌ کمپ 6 ماه قبل
  4

  خیلی خوب بود

  کریس‌ کمپ 6 ماه قبل
  4

  خیلی خوب بود

  . 6 ماه قبل
  2

  عالی بود ممنون

  فاطی 6 ماه قبل
  5

  بسیار عالی😇🥰

  خوب 6 ماه قبل
  3

  خ.ب

  ناشناس 6 ماه قبل
  3

  خوبه

  بدک نیست

  اگه معنی شعر داشت

  بهتر میشد

  3
  کیمیا 6 ماه قبل

  👍👍👍

  یگانه 6 ماه قبل
  4

  برای فردا می‌خوام امتحانه

  یگانه 6 ماه قبل
  4

  عالی بدک نیست

  بوک 6 ماه قبل
  1

  بو بود

  نازنین فاطمه عیدی 6 ماه قبل
  2

  خیلی خوب بود مرسی

  ناشناس 6 ماه قبل
  1

  سلام

  کسی از این مطالب برای امتحان نمره ی خیلی خوب گرفته؟

  عشقم 6 ماه قبل
  2

  عشقم

  ناشناس 6 ماه قبل
  3

  خوبه

  ناشناس 6 ماه قبل
  4

  خوبه

  خیلی عالی بود 6 ماه قبل
  4

  ممنونم

  ناشناس 6 ماه قبل
  0

  خیلی خیلی خوبه

  ناشناس 6 ماه قبل
  4

  سوس ماس

  نیههه گنی اونسون نیهه

  erfan 6 ماه قبل
  5

  کاش به ترتیب حروف الفبا بود عالی

  به تو چه😑 6 ماه قبل
  -1

  فردا امتحان دارم امدوارم که با این سایت عالی شم

  Sema 6 ماه قبل
  2

  خیلی ممنون ❤💫

  ناشناس 6 ماه قبل
  2

  مررسی

  ناشناس 6 ماه قبل
  2

  سلام دوستم

  علیرضا 6 ماه قبل
  2

  ممنون

  ناشناس 6 ماه قبل
  2

  عالی

  ناشناس 6 ماه قبل
  2

  عالی

  ناشناس 6 ماه قبل
  2

  واقعا عالی بود😍🥰🤙

  AliMoli 6 ماه قبل
  3

  خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خوب بود برای من خیلی مفید بود

  یکی 6 ماه قبل
  2

  عالی

  یکی 6 ماه قبل
  2

  عالی

  ۰۰۰۰چچ 6 ماه قبل
  2

  هاها

  یگانه 6 ماه قبل
  1

  من درس اول هفتمو می‌خوام با معنی

  عالی 6 ماه قبل
  2

  عالی

  خیلی بدرد 6 ماه قبل
  3

  میخورد

  ناشناس 6 ماه قبل
  -1

  عالی

  ساره 6 ماه قبل
  1

  خیلی عالی بود ممنونم

  ناشناس 6 ماه قبل
  1

  خیلی خوبه ممنون ازتون🌹

  عالیه عالی 6 ماه قبل
  1

  عالیه عالی

  جانان 6 ماه قبل
  0

  خیلی خوبه

  هفتم 6 ماه قبل
  1

  عالی

  نازنین زهرا 6 ماه قبل
  1

  خیلی عالی ممنون🌹😍

  عالی بود 6 ماه قبل
  1

  عالی است

  رضا 6 ماه قبل
  1

  خیلی مطالبشون قشنقه واقعا دستشون درد نکنه

  خیلی خوب و عالی بود

  . 6 ماه قبل
  4

  میشه سوالات امتحان هن بزارید 💔

  ناشناس 6 ماه قبل
  4

  👌🏻عالیییی بود👌🏻

  ممد 6 ماه قبل
  1

  سگ

  اسممم؟ 6 ماه قبل
  1

  خیلی عالی البته بدون نگاه کردن گفتم

  👍🏻😍عالی 6 ماه قبل
  1

  عالی عالی

  👍🏻😍عالی 6 ماه قبل
  1

  عالی

  👍🏻😍عالی 6 ماه قبل
  2

  عالی

  احمد 6 ماه قبل
  3

  بسیار عالی

  هلن 6 ماه قبل
  0

  عالیییییی

  mahsay 7 ماه قبل
  1

  سلام

  عالی

  بحضی از کلمات نیستن اینجا ولی عالیه

  ناشناس 7 ماه قبل
  1

  پ

  ناشناس 7 ماه قبل
  1

  عالی

  ناشناس 7 ماه قبل
  11

  عالی متضاد هم میزاشتید خوب میشد

  ناشناس 7 ماه قبل
  2

  خیلیی خوبه اگر کلمات واضح نر بگذارید ممنون میشم با تشکر

  Hooman 7 ماه قبل
  2

  خیلیییییی عالی ممنون از سازندش

  عسل محمدی 7 ماه قبل
  11

  خیلی خوبه من معلمم بهمون معنی و این چیزا نداده بود ما دم گفت بزن اینترنت❣️🙏😊😂

  ناشناس 7 ماه قبل
  4

  خوب بود😅⁦❤️⁩

  ناشناس 7 ماه قبل
  3

  عالی

  0
  عرفان 7 ماه قبل

  عالیییییی

  هستی 7 ماه قبل
  5

  معنی‌هیجان شور‌و‌اشتیاق نمیشه؟؟؟؟

  آلان 7 ماه قبل
  0

  بد نبود

  محمد 7 ماه قبل
  2

  عالی

  رضا 7 ماه قبل
  4

  خیلی عالی خیلی خیلی

  سجاد رحیم پور 7 ماه قبل
  3

  خیلی خوبه

  ناشناس 7 ماه قبل
  9

  سوس ماس

  عالم 7 ماه قبل
  6

  سایت خوبی است اما کلمه ی انگار معنی میشه مانند و شبیه

  1
  م 27 روز قبل

  خیلی عالی

  ناشناس 7 ماه قبل
  1

  ممنونم این سایت هیچ نقصی نداره و عالیه ممنونم

  ناشناس 7 ماه قبل
  11

  عاااااالی بود بهتر از این نمیشد

  ‌عالی 7 ماه قبل
  3

  عالی

  ناشناس 7 ماه قبل
  1

  عالی

  خان 7 ماه قبل
  6

  عالیییی

  ناشناس 7 ماه قبل
  11

  عالی اگه هم خانواده هم داشت عالی می شد

  سمیرا 7 ماه قبل
  4

  عالیه من راضیم

  Ss 7 ماه قبل
  5

  عالی

  M 7 ماه قبل
  9

  خوبه من برای امتحان فارسی میخوام

  ناشناس 7 ماه قبل
  3

  عالی👍🏻

  ناشناس 8 ماه قبل
  6

  عالی بود 😍

  متین محمدیان 8 ماه قبل
  3

  خیلی مفید و عالی بود

  ناشناس 8 ماه قبل
  2

  عالی

  میتا 8 ماه قبل
  2

  عالی😍😍😍

  ه 8 ماه قبل
  4

  عالیییییی

  ماهان 8 ماه قبل
  3

  خوب

  Kami 8 ماه قبل
  3

  عالی بود

  ثمین 8 ماه قبل
  6

  عالی بود خییلی ممنون

  8 ماه قبل
  5

  خیلی خوب

  حسین 8 ماه قبل
  2

  عالی ممنون

  محمد متین 8 ماه قبل
  5

  خیلی خوبه😁

  یا حسین شهید 8 ماه قبل
  5

  عالے بـــــود👏👏❤

  آرین 8 ماه قبل
  2

  بچه ها

  پیغمبر در اینجا منظورش پیام اور هست

  ، 8 ماه قبل
  4

  خوب

  2
  زینب فتحی زاده 7 ماه قبل

  ✌عالیه

  🐞مرینت دوپن چنگ🐞 8 ماه قبل
  6

  معنی شعر زنگ آفرینش فارسی هفتم

  🔻معنی ابیات:

  🌱 1)صبح یکی از روز های فصل بهار بود و سال تحصیلی جدید آغاز شده بود.

  🌱 2)بچه ها در کلاس دور هم جمع شده بودند و خوشحال بودند.

  🌱 3)بچه ها مشغول صحبت بودند و در کلاس سروصدا و شلوغ بود.

  🌱 4)هر یکی از بچه ها برگه ای در دست داشتند و قرار بود زنگ انشا شروع شود.

  🌱 5)همین که آموزگار وارد کلاس شد و رسید، خندان گفت:

  🌱 6)برای انشاء موضوع تازه ای داریم. موضوع انشا آرزوی شما در آینده است.

  🌱 7)شبنم بلند شد و گفت: من میخواهم آفتاب شوم( آرایه تشخیص).

  🌱 8)ذره ذره به آسمان بروم و به ابر تبدیل شوم و دوباره به آب تبدیل شوم.

  🌱 9)دانه آرام آرام بروی زمین چرخید و غلت خورد و شروع کرد به خواندن انشای کوچکش.

  🌱 10)در انشایش گفت: به باغی بزرگ تبدیل خواهم شد و همیشه سرسبز خواهم ماند.

  🌱 11)غنچه گفت اگر چه دل تنگم، مانند لبخند باز خواهم شد.

  🌱 12)با باد ملایم بهار و بلبل و باغ، شروع به راز و نیاز با خدا می کنم.

  🌱 13)جوجه گنجشک گفت می خواهم از سنگ بچه ها دور و آزاد باشم.

  🌱 14)روی هر شاخه بنشینم و جیک جیک کنم و از منظره ی آسمان لذت ببرم.

  🌱 15)جوجه ی کوچک پرستو گفت کاش بتوانم با باد همراه شوم.

  🌱 16)تا آسمان های دور کوچ کنم و باز پیامبر خبر آمدن بهار شوم.

  🌱 17)جوجه های کبوتران گفتند ای کاش می توانستیم در کنار هم باشیم.

  🌱 18)توی گلدسته های یک گنبد، همه وقت زیارت کننده ی حرم باشیم.

  🌱 19)زنگ تفریح را که زنجره زد(نوعی حشره)، دوباره در کلاس سروصدا و شلوغ شد.

  🌱 20)همه ی بچه ها به طرفی رفتند و معلم دوباره تنها شد.

  🌱 21)معلم زیر لب می گفت چه آرزو های قشنگی دارید!

  🌱 ۲۲)ای کاش روزی به آرزوی خود برسید. این آرزوی من است

  22
  رضا 7 ماه قبل

  مهنس خودش نوشته😂

  Pani 8 ماه قبل
  4

  خوب بود ولی معانی شعر درس ۱ رو یکم بیشتر تغییر بدید ممنون

  مهدی 8 ماه قبل
  5

  عالی بود. خیلی به دردم خورد

  عرفان 8 ماه قبل
  6

  عالی

  ناشناس 8 ماه قبل
  4

  عالیه بی نظیر چه کلمات خوبی بود دقیقا همونی بود که خانم مون گفته

  بنیامین 8 ماه قبل
  10

  سلام فردا امتحان دارم امیدوارم تاثیر گذار باشه

  2
  اسممو نمیدونم 5 ماه قبل

  تاثیر گذار بود؟

  2
  بنیامین 8 ماه قبل

  منم

  بنیامین 8 ماه قبل
  5

  عالی

  بن 8 ماه قبل
  2

  عالی

  ناشناس 9 ماه قبل
  3

  خیلی خوبه

  1
  احسان 8 ماه قبل

  اره بنظر من هم عالی بودن

  1
  احسان 8 ماه قبل

  اره بنظر من هم عالی بودن

  نسترن 9 ماه قبل
  2

  عالیه

  نیکا 9 ماه قبل
  1

  عالی

  مژگان 9 ماه قبل
  7

  عالیه از همه نظر

  ناشناس 9 ماه قبل
  3

  عالی

  بدون نام 9 ماه قبل
  3

  خیییلی عالیه بود🥰🥰

  زهرا 9 ماه قبل
  3

  عالی بود

  گل 9 ماه قبل
  7

  عالی

  زینب 12 ماه قبل
  18

  سلام دست گلتون درد نکنه عجب معنی کلماتی بود

  زینب 12 ماه قبل
  4

  خیلی خوب بود

  بهار 12 ماه قبل
  18

  خوب بود

  10
  زینب 12 ماه قبل

  آفرین

  اسما 1 سال قبل
  17

  خیلی عالیه 🤩🤩

  Amirkhan 1 سال قبل
  16

  عالی شب قبل امتحانه الان دارم میخونم

  10
  حامد 5 ماه قبل

  الان من هم دارم میرم امتحان

  13
  طاها 7 ماه قبل

  عالی

  13
  سجاد رحیم پور 7 ماه قبل

  خیلی خوبه

  برای ارسال نظر کلیک کنید