توجه : تمامی مطالب این سایت از سایت های دیگر جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران یا عدم رضایت مدیر سایت مطالب کپی شده توسط ایدی موجود در بخش تماس با ما بالای سایت یا ساماندهی به ما اطلاع داده تا مطلب و سایت شما کاملا از لیست و سایت حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

  معنی کلمات درس اول فارسی هفتم زنگ آفرینش

  1 بازدید

  معنی کلمات درس اول فارسی هفتم زنگ آفرینش را از سایت اسک 98 دریافت کنید.

  معنی زنگ آفرینش فارسی هفتم - نمره برتر

  معنی زنگ آفرینش فارسی هفتم - نمره برتر

  معنی زنگ آفرینش فارسی هفتم : درس اول فارسی هفتم دارای شعر و همچنین متنی با کلمات دشوار میباشد. امروز هم برای شما معنی کلمات و لغات و همچنین شعر درس زنگ آفرینش را قرار داده ایم.

  معنی شعر زنگ آفرینش فارسی هفتم

  🔻معنی ابیات:

  🌱 1)صبح یکی از روز های فصل بهار بود و سال تحصیلی جدید آغاز شده بود.

  🌱 2)بچه ها در کلاس دور هم جمع شده بودند و خوشحال بودند.

  🌱 3)بچه ها مشغول صحبت بودند و در کلاس سروصدا و شلوغ بود.

  🌱 4)هر یکی از بچه ها برگه ای در دست داشتند و قرار بود زنگ انشا شروع شود.

  🌱 5)همین که آموزگار وارد کلاس شد و رسید، خندان گفت:

  🌱 6)برای انشاء موضوع تازه ای داریم. موضوع انشا آرزوی شما در آینده است.

  🌱 7)شبنم بلند شد و گفت: من میخواهم آفتاب شوم( آرایه تشخیص).

  🌱 8)ذره ذره به آسمان بروم و به ابر تبدیل شوم و دوباره به آب تبدیل شوم.

  🌱 9)دانه آرام آرام بروی زمین چرخید و غلت خورد و شروع کرد به خواندن انشای کوچکش.

  🌱 10)در انشایش گفت: به باغی بزرگ تبدیل خواهم شد و همیشه سرسبز خواهم ماند.

  🌱 11)غنچه گفت اگر چه دل تنگم، مانند لبخند باز خواهم شد.

  🌱 12)با باد ملایم بهار و بلبل و باغ، شروع به راز و نیاز با خدا می کنم.

  🌱 13)جوجه گنجشک گفت می خواهم از سنگ بچه ها دور و آزاد باشم.

  🌱 14)روی هر شاخه بنشینم و جیک جیک کنم و از منظره ی آسمان لذت ببرم.

  🌱 15)جوجه ی کوچک پرستو گفت کاش بتوانم با باد همراه شوم.

  🌱 16)تا آسمان های دور کوچ کنم و باز پیامبر خبر آمدن بهار شوم.

  🌱 17)جوجه های کبوتران گفتند ای کاش می توانستیم در کنار هم باشیم.

  🌱 18)توی گلدسته های یک گنبد، همه وقت زیارت کننده ی حرم باشیم.

  🌱 19)زنگ تفریح را که زنجره زد(نوعی حشره)، دوباره در کلاس سروصدا و شلوغ شد.

  🌱 20)همه ی بچه ها به طرفی رفتند و معلم دوباره تنها شد.

  🌱 21)معلم زیر لب می گفت چه آرزو های قشنگی دارید!

  🌱 ۲۲)ای کاش روزی به آرزوی خود برسید. این آرزوی من است!

  معنی لغات درس اول فارسی هفتم

  🔻لغات درس زنگ آفرینش :

  🍂 حرم: داخل مکان زیارتی

  🍂 گرم: مشغول، سر گرم

  🍂 غوغا: آشوب و فریاد، همهمه

  🍂 انگار: گویی

  🍂 ذره ذره :کم کم

  🍂 ابد: جاودان

  🍂 غلتید: از پهلوی به پهلوی دیگر چرخید

  🍂 موضوع: مطلب

  🍂 دل تنگ: ناراحت، غمگین

  🍂 فارغ: آسوده، راحت

  🍂 افق: کرانه های اسمان

  🍂 پیغمبر: پیام آور
  🍂 گلدسته: مناره

  🍂 گنبد: سقف بزرگ که به شکل نیم کره است

  🍂 زائر : دیدار کننده

  🍂 کام : آرزو میل خواسته

  🍂 زنجره : سیر سیرک نوعی حشره که از خود صدا تولید می کند

  معنی حکایت اندرز پدر فارسی هفتم

  🔻حکایت: اندرز پدر

  یاد دارم که در ایّام طفولیّت متعبّد و شب خیز بودم. شبی در خدمت پدر، رحمة اللّه علیه، نشسته بودم و همه شب دیده برهم نبسته و مُصحف عزیز بر کنار گرفته و طایفه اى گرد ما خفته. پدر را گفتم: از اینان یکی سر بر نم دارد که دوگانه ای بگزارد. چنان خواب غفلت برده اند که گویی نخفته اند که مرده اند.
  گفت: جان پدر! تو نیز اگر بخفتى، به از آن که در پوستین خلق افتی.
  #گلستان_سعدی

  🔹معنی :
  یادم هست که در دوران کودکی شب ها بر می خاستم و به عبادت می پرداختم. یک شب در حضور پدرم (که رحمت خدا بر او باد) نشسته بودم و تمام شب بیدار بودم و مشغول خواندن قرآن و گروهی در اطراف ما خوابیده بودند. به پدرم گفتم: در بین این جماعت حتی یک نفر از خواب بیدار نمی شود تا نماز صبح بخواند. آنچنان در خواب غفلت و بی خبری از یاد خدا فرو رفته اند که انگار در خواب نیستند بلکه مرده اند.
  پدر گفت: فرزند عزیزم تو هم اگر می خوابیدی بهتر از آن بود که از مردم غیبت می کردی.

  معنی کلمات حکایت درس اندرز پدر

  🍂 ایام: روزها

  🍂 طفولیت: خردسالی

  🍂 متعب‍د: عبادت کننده

  🍂 دیده: چشم

  🍂 گویی: انگار

  🍂 مصحف: کتاب اسمانی/قران

  🍂 طایفه: گروه

  🍂 رحمة الله علیه: خداوند او را رحمت کند

  🍂 دو گانه: نماز صبح

  🍂 به: بهتر

  🍂 بگزارد: به جای اورد

  🍂 در پوستین خلق افتادن کنایه از غیبت کردن است

  🍂 سر بر نمیدارد: کنایه از بیدار نمی شود

  منبع مطلب : nomrebartar.com

  مدیر محترم سایت nomrebartar.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  لغات مهم درس های فارسی هفتم

  لغات مهم درس های فارسی

  ...

  لغات درس 1 (زنگ آفرينش)

  حرم: داخل مکان زيارتي                                      کام: ارزو ميل خواسته    

  گرم: مشغول سر گرم                                         غوغا: اشوب و فرياد همهمه

  انگار: گويي                                                      ذره ذره: کم کم

  ابد: جاودان، زمان بی پایان                                  غلتيد: از پهلويي به پهلوي ديگر چرخيد

  موضوع: مطلب                                                 دل تنگ: ناراحت  غمگين

  فارغ: اسوده راحت                                             افق: کرانه هاي اسمان

  پيغمبر: پيام اور                                                  گل دسته: مناره

  گنبد: سقف بزرگ که به شکل نيم کره است           زائر: ديدار کننده

  درس 2 (چشمه ي معرفت)  

  کنجکاوي: جستجو براي يافتن چيزي                     هيجان: برانگيختگی و التهاب دروني

  معرفت: شناخت                                               گورا: خوشايند لذت بخش

  يقين: اطمينان کامل، قطعي                               عظمت: بزرگي شکوه

  مذاب: ذوب شده، گداخته                                   جاذبه: به سوي خود کشنده، جذب کننده  

  اعجاز: معجزه، کاری عجیب انجام دادن                  ديرينه: قديمي

  سيراب: آنچه به اندازه آب خورده است                   غرور: احساس سربلندي به سبب موفقيت

  وداع: خداحافظي                                               اداب دان: اگاه به راه و رسم معاشرت زندگي

  معصوم: بي گناه وپاک                                        زمزمه: خواندن ارام و زير لب 

  لغات درس 3 (نسل اينده ساز)

  استعداد: توانايي، قابليت                                     پرشور: داراي عواطف تند

  تحليل: بررسي کردن جزييات يک موضوع                 واقعيت: امر واقعي

  برخي: بعضي                                                    مطبوعات: چاپ شده ها، روزنامه ها و ...

  انحراف: دورشدن از حقيقت چيزي                         جبران: باانجام کاري اثر اشتباه را ازبين بردن

  پاکدامني: از گناه دوري کردن، پرهيزکار بودن            شعور: درک و فهم

  پارسايي: پرهيزکاري                                           صداقت: درستکاري، دوستي

  اعتراف: به زبان آوردن                                          پشتوانه: پشتيبان

  همت: پشت کار قوي، انگيزه                                غيرت: مردانگي

  اوايل: جمع اول، اغاز هر چيزي                              هيئت: گروه، دسته، جمع

  برخوردار: بهره مند                                             بحمدالله: خدا را شکر 

  مايه: سبب                                                      ببالد: افتخار کند

  رسانه ها: وسايلي که خبرها و اطلاعات رابه مردم مي رسانند مانند راديو وتلويزيون و روزنامه

  استحکامات: موانعی که برای دفع دشمن می سازند

  متخصصان: کساني که درامري تخصص و کارشناسي دارند

  شعر خوانی راز شکوفايی

  زنهار: آگاه باش                                               گورخانه: مقبره، قبر

  مراد: هدف، آرزو                                              سِـر: راز

  بستان: بوستان، باغ گل و ميوه                         نهفت: پنهان کرد 

  حاصل: فراهم، به دست آوردن                          جفت: همراه و همنشين

  پيش: نزد   

  درس 4 (بابهاري که ميرسداز راه)

  دوره: زمان و روزگار                                           شوق: اشتياق و ميل و رغبت فراوان به چيزي 

  شکوفايي: شکفته شدن، رونق                          معمولا: به صورت رايج 

  حسرت: افسوس، دريغ، ناراحتي واندوه زياد          انتقال: جابه جاکردن

  پر فراز و فرود: پر از خوشي و ناخوشي                 تبسم: لبخند زدن

  فراز: بالا     فرود: پايين                                      وابستگي: به کسي نيازمند بودن

  استقلال: وابسته نبودن                                    گوناگون: مختلف

  دل خوري: ناراحت شدن                                    زلال: صاف و گورا

  لذت: حالت خوشي که به انسان دست ميدهد      شبيه:مانند

  کيميا: هر چيز کمياب و دست نيافتني                  سرشار: پر، انباشته

  علايق: دلبستگي ها جمع علاقه                        چالاکي: تند بودن

  اندرز: پندو نصيحت                                            تصاوير: جمع تصوير، شکلها

  مهارت: استادي، توانايي انجام دادن کاري به نحو شايسته

   درس 5 درس آزاد است.

   درس 6 (قلب کو چکم رابه چه کسي بدهم)

   اذيت: آزار دادن                                               حق: شايسته، سزاوار

  واقعا: به درستی                                             معلوم: آشکار        

  فوراً: سريع و زود                                              شلوغ:پرسرو صدا

  ولو: پخش و پراکنده                                          حسابي: کامل، فراوان

  رضايت : خشنودي                                           سعي: تلاش و کو شش

  تقصير: سهل انگاري، کو تاهي                           سراسر: همه، تمام

  عقلم ميرسيد: من درست فکر ميکردم                 کثيف: آلوده

  عجيب: شگفت انگيز، شگفت آور                        زور گفتن: ظلم وستم کردن 

  گله: شکايت و دل خوري                                    مهمان خانه: مسافر خانه

  يک عالم: مقدار زياد، به اندازه وسعت يک دنيا 

  درس 7 (علم زندگانی)

  جرئت: دليری، شجاعت                                     شاخسار: شاخه هاي درخت

  حديث: سخن داستان (دراين درس نکته و پند)       عجز: ناتواني               

  دمساز: همدم و همراه، سازگار                           هجوم: حمله ناگهاني، يورش

  فتنه: در اين درس به معني بلا و مصيبت                برومند: با ثمر، ميوه دار، پربار

  گيتي: جهان                                                    سست: ضعيف

  جو کناري: جويبار                                              بامکي: بام کوچک

  نوکار: در اين جا بي تجربه، کسي که تازه به کاري مشغول شده باشد. 

  حکایت دعای مادر

  بخسب: بخواب                                                باز ماندن: محروم شدن

  درجت:درجه، رتبه                                            مستجاب: پذيرفته شده، اجابت شده

  اوليا: جمع ولي، دوستان خدا                             توش:مخفف توشه ذخيره، غذاي سفر، آذوقه

  درس 8 (زندگي همين لحظه هاست)

  ترديد: شک                                                     دقايق: جمع دقيقه

  دل آزرده: ناراحت                                              اثنا: ميانه ها

  حيرت: سر گشتگي، شگفت زده شدن                حک کردن: تراشيدن

  نظر: نگاه، ديد گاه                                            خفتن : خوابيدن

  اعظم: بزر، بزرگتر                                             غفلت : بي خبري

  دي: ديروز                                                       نامده: نيامده

  الکي: غير جدي، دروغي                                    اضطراب: نگراني، پريشان حالي  

  تامل: انديشيدن، فکر کردن                                 عبرت: پند / اندرز

  مصاحبت :هم نشيني، گفت و گو                        اعجاب: شگفتي و تعجب

  گره از کار ديگران گشودن: کنايه از بر طرف کردن مشکل

  صاحبان قبور: کساني که مرده اند و در گور دفن شده اند.

  سفرنامه اصفهان  

  قلم زنی: کندن نقش بر روي فلزات                      عين: مثل، مانند

  طاقت: تاب و توان                                              از کوره در رفتن: کنايه از خشمگين شدن      

  عمارت: ساختمان، بنا                                       پلکيدن: آهسته و آرام حرکت کرن

  کلافه شدن: سخت ناراحت شدن                        هر هر خنديدن:پيوسته و بيهوده خنديدن      

  ناشتايي: صبحانه                                             تو نخ چيزي رفتن: مشغول و متمرکز در کاري شدن

  قراضه: خراب، کهنه و فرسوده                             حوصله: صبر، تاب و تحمل

  عازم:‌ قصد کننده، رهسپار                                 تو ذوق کسي زدن: مايوس و نا اميد کردن کسي   

  بار و بنديل: اسباب و اساس                               ديزي: آبگوشت

  تک و دو: تلاش و تکاپو                                       شوفر: راننده ي اتو مبيل در زبان فرانسه

  بيتوته:‌ شب در جايي ماندن                                پوز خند: خنده اي به قصد تمسخر  

  او قات تلخي: تند خويي                                     پر پر زدن دل: کنايه از نهايت اضطراب و بي تابي

  رونق: رواج                                                     مناره: ستوني بلند در مسجد که در آن اذان ميگويند

  آهان: بلی، آری                                               علاف: بي کار و سر در گم 

  زيز بار رفتن: کنايه از پذيرفتن مسؤليت                    گوشزد نمودن: ياد آوري کردن، تذکر دادن            

  لب و لو چه تو هم رفتن:‌ کنايه از اخم کردن، غمگين شدن

  کار دست کسي دادن: براي کسي مشکل درست کردن

  يک سطل آب سر کسي ريختن :کنايه از کسي را ما يوس و نا اميد کردن

  از زبان افتادن: کنايه از خسته شدن از پر حرفي، به کنايه نتوانستم حرف بزنم

  درس 9 (نصيحت امام : (ره))

  بيزاری: تنفر، بی ميلی                                         قرائت: خواندن

  ترقی: پيشرفت، برتری يافتن                              تعالي: بالارفتن   

  علامه: بسياردانا، بسياردانشمند                            صيد: شکار 

  نشاط: شادماني                                             شيفته: عاشق 

  وجد: خوشي بسيار، ذوق                                  اخلاص:پاکي عقيده(نیت)  

  نصيب: قسمت                                                  عطش: تشنگی

  عطاکردن: بخشيدن                                          کسالت: بيماري                

  دار الشفا: خانه ی تن درستی                           حجره: اتاق  

  گشت و گذار: تفريح و گردش                                 نورچشمان: عزيزان

  ضريح: سازه های که از چوب يا فلز که بر سر مقبره های امامان و بزرگان دين می سازند.

  درس 10 (کلاس ادبيات)

  چشم دوختن: کنايه از نگاه کردن                         جاذبه: گيرايي، جذابيت

  دستپاچگي: عجله، شتاب زدگي                         جرئت: شجاعت

  لحن: آهنگ                                                      منديش: نينديش، اندیشه نکن، مخفف مينديش 

  مردم چشم: مردمک چشم                                 تحسين: آفرين گفتن

  نوابغ: جمع نابغه، باهوش و زيرک                         خرد: کوچک

  نظير: همانند                                                    فراغت: آسودگی        

  پروا: ترس                                                        تلاوت: خواندن قران

  درک: فهميدن و دريافتن                                      معانی: جمع معنی

  چميدن: به ناز راه رفتن                                       زنده دلان: هوشياران، دل آگاهان

  بي نظير: بي مانند، بي همتا                                 آراسته: زيبا و مرتب شده

  لبريز: پـُـر و انباشته                                             چشم از جهان فرو بست:کنايه از فوت کرد

  معظم: بزرگوار                                                    پژوهشگر: جست وجو گر

  نوید: مژده                                                         صالح: درستکار

  روحيه دادن: کنايه از اميدواري و شجاعت ايجاد کردن

  واردات: کلاهايي که از خارج کشور به کشور آورده ميشود

  پاسي: قسمتی يابخشی از زمان (پاسی از شب: قسمتی ازشب)

  ملک وجود: هستی و وجود به سرزمين و ملک تشبيه شده است (اضافه تشبيهی)

  شعر خوانی گــِـل و گــُـل

  محفل: مجلس                                                 عجوز: سال خورده

  پاره دوز: تعمير کار کفش                                     محبوب: دوست

  حرير: نوعی پارچه نرم                                        دلا ويز: خوب و پسنديده و دلنشين

  مشک:ماده خوشبو که در زير پوست شکم آهوي نر به دست مي آيد .

  عبير: ماده اي خوشبو  از ترکيب مشک و گلاب و زعفران

  درس 11 (عهد و پيمان)

  توصيه: سفارش                                               موظف: وظيفه اي که هر کس به عهده دارد.

  مکث: ايستادن                                                حرم مطهر: حرم پاک

  صلاح: درستي                                                 هجوم: حمله

  کهن سال: قديمي                                           صحن: ميدان

  متواضع: فروتن

  عشق به مردم 

  رئيس جمهور وقت: رئيس جمهور آن زمان                مطه‍‍ر: پاک و مقدس

  صحن: ميدان، حياط                                             وضع: حالت، وضيعيت

  موج جمعيت: جمعيت بسيار زياد، جمعيت به موج تشبيه شده است

  رفتار بهشتی

  معين: مقرر، تعيين  شده

  خصلت: ويژ گی، خوی

  گرماي محبت

  امان: ايمن، آسوده                                           عيبی: اشکال، ايراد

  عابران: رهگذران                                              تحمل: شکيبايي، بردباري کردن

  انگار: گويا، به نظر                                            مکاتبه: نامه نگاری

  مهد: گهواره                                                    تعلم: ياد گرفتن

  بر افروخته: روشن                                             پر خوف: ترسناک

  اديب: نويسنده، سخندان                                    نجوم: ستاره شناسي

  لايق: شايسته                                                مباحثه: بحث دوطرفه

  ناکام: به هدف نرسيده                                      رونق: رواج

  بحث: گفت وگو                                                تاليف: جمع آوري کردن

  طالبان: طلب کنندگان                                        عالي قدر: بلند مرتبه

  فقيه: دانشمند                                                ظهور: آشکار شدن

  رفع: برطرف کردن                                              طبيب: پزشک

  مناظره: گفت و گوي دو طرفه                                تحصيل: کسب کردن

  تاسيس: بنيان نهادن                                         احيا: زنده کردن  

  برق خوشحالی: خوش حالی به برق تشبيه شده است، يعنی درخشندگی خوشحالی و شادی

  رصد خانه: جايي که  ستارگان و وضعيت حرکت آنها را بررسي مي کنند.

  .......................................................................................................

  اگر کپی می کنید خواهشاً با ذکر منبع.  .

  .......................................................................................................

  منبع مطلب : motavaseteh12.blogfa.com

  مدیر محترم سایت motavaseteh12.blogfa.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  گلچین مطالب فارسی

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  اسما : خیلی عالیه 🤩🤩

  بهار : خوب بود

  زینب : سلام دست گلتون درد نکنه عجب معنی کلماتی بود

  زینب : آفرین

  گل : عالی

  محنا : خیلی خیلی عالی💋💋

  ثنا : خیلی خوبببببب

  زهرا : عالی بود

  بدون نام : خیییلی عالیه بود🥰🥰

  زینب : خیلی خوب بود

  پری : عالیه

  خیلی خوب : عالی

  مژگان : عالیه از همه نظر

  نسترن : عالیه

  نسترن : واقعا خیلی خوبه سایتتون

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  William 3 ساعت قبل
  0

  خوبه

  Pani 21 ساعت قبل
  0

  خوب بود ولی معانی شعر درس ۱ رو یکم بیشتر تغییر بدید ممنون

  مهدی 21 ساعت قبل
  1

  عالی بود. خیلی به دردم خورد

  عرفان 24 ساعت قبل
  1

  عالی

  ناشناس 1 روز قبل
  0

  عالیه بی نظیر چه کلمات خوبی بود دقیقا همونی بود که خانم مون گفته

  بنیامین 2 روز قبل
  1

  سلام فردا امتحان دارم امیدوارم تاثیر گذار باشه

  0
  بنیامین 2 روز قبل

  منم

  بنیامین 2 روز قبل
  3

  عالی

  بن 2 روز قبل
  3

  عالی

  عالی مرسی 2 روز قبل
  0

  عالی مرسی

  ناشناس 2 روز قبل
  0

  خوبه

  یسنا 3 روز قبل
  -1

  عالی

  نسا 😋 3 روز قبل
  0

  عالی به درد ادم خیلی میخوره خوبه 😗

  ناشناس 3 روز قبل
  3

  .

  ناشناس 3 روز قبل
  0

  اصلا خوب نبود

  ناشناس 3 روز قبل
  0

  خیلی خوب بود ولی درس دوم بی نظم نوشتن ♥🖕🏿

  0
  مهدی 21 ساعت قبل

  مدلشه

  ناشناس 4 روز قبل
  1

  خیلی خوبه

  Kos 4 روز قبل
  1

  I love kir

  تتلخال 4 روز قبل
  1

  وتنوالد

  بدون نام 5 روز قبل
  0

  معنی این درس خیلی است دستت اینکه که معنی درس رو گذاشتی

  ما خودمون بلدیم 😎😅

  ⭒Yildiz⭒ 6 روز قبل
  0

  عالی

  ELX 6 روز قبل
  1

  خوبه

  نسترن 6 روز قبل
  4

  واقعا خیلی خوبه سایتتون

  نسترن 6 روز قبل
  4

  عالیه

  خوب بود 7 روز قبل
  -1

  خوب بود

  ناشناس 7 روز قبل
  -1

  خیلی خوبه عااااالیه

  ناشناس 7 روز قبل
  1

  خیلی ممنونم فوق العاده بود مرسی از شما سپاس🌹🌹🌹

  ریحانه هلالی 7 روز قبل
  3

  🥰🥰🥰🥰🥰عالیییی

  نیکا 7 روز قبل
  3

  عالی

  خیلی خیلی خوب بود 8 روز قبل
  2

  خیلی خوب بود

  یاس 8 روز قبل
  3

  عالی بود

  ناشناس 9 روز قبل
  1

  این فایل بهترین فایلیه که من دیدم

  خاطره 9 روز قبل
  -1

  آخه من که اینو نمیخوام خاهشن درست اطلاع رسنانی کنید

  مژگان 10 روز قبل
  4

  عالیه از همه نظر

  ناشناس 11 روز قبل
  0

  خیلی ممنون عالی بود

  مبینا 11 روز قبل
  1

  عالی بود فقط اگر پیام درس ۱رو هم داشت عالی بود

  ناشناس 11 روز قبل
  0

  عالی

  مجتبی نیک سرشت 12 روز قبل
  1

  عالی وعالی

  مجتبی نیک سرشت 12 روز قبل
  0

  عالی

  سحر 12 روز قبل
  1

  عالیه

  شیدا 12 روز قبل
  0

  عالی بود

  ریحانه ❤️ 12 روز قبل
  0

  عالی بود مرسی

  ریحانه ❤️ 12 روز قبل
  0

  عالی بود ممنون میشم

  فرهاد مجیدی 13 روز قبل
  0

  عالی بود

  فرهاد مجیدی 13 روز قبل
  0

  عالی بود

  ناشناس 13 روز قبل
  1

  خیلی خوب بود متشکرم از این سایت

  ناشناس 13 روز قبل
  0

  عالی

  N 13 روز قبل
  0

  عالی

  محنا 13 روز قبل
  6

  خیلی خیلی عالی💋💋

  خیلی خوب 14 روز قبل
  4

  عالی

  خوب 14 روز قبل
  2

  خوب

  پری 15 روز قبل
  4

  عالیه

  بدون نام 16 روز قبل
  5

  خیییلی عالیه بود🥰🥰

  زهرا 16 روز قبل
  5

  عالی بود

  ثنا 18 روز قبل
  5

  خیلی خوبببببب

  گل 19 روز قبل
  7

  عالی

  Parnia 19 روز قبل
  1

  Parnia 19 روز قبل
  3

  عالی

  ناشناس 20 روز قبل
  0

  خیلی خوبه که مدر سه ها باز شدن

  دنا 21 روز قبل
  0

  عالیییییی

  ناشناس 22 روز قبل
  0

  خیلی بدرد بخور بود

  ناشناس 22 روز قبل
  0

  ممنون

  ... 26 روز قبل
  0

  عالی ممنون⁦❤️⁩

  زینب 4 ماه قبل
  11

  سلام دست گلتون درد نکنه عجب معنی کلماتی بود

  0
  علی اصغر 21 روز قبل

  🖒

  زینب 4 ماه قبل
  4

  خیلی خوب بود

  بهار 4 ماه قبل
  12

  خوب بود

  9
  زینب 4 ماه قبل

  آفرین

  اسما 5 ماه قبل
  13

  خیلی عالیه 🤩🤩

  0
  نیلوفر 20 روز قبل

  خیلی عالی بود 😊💕

  برای ارسال نظر کلیک کنید