توجه : تمامی مطالب این سایت از سایت های دیگر جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران یا عدم رضایت مدیر سایت مطالب کپی شده توسط ایدی موجود در بخش تماس با ما بالای سایت یا ساماندهی به ما اطلاع داده تا مطلب و سایت شما کاملا از لیست و سایت حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

  معنی کلمات درس معرفت افریدگار فارسی ششم

  1 بازدید

  معنی کلمات درس معرفت افریدگار فارسی ششم را از سایت اسک 98 دریافت کنید.

  معنی واژگان درس معرفت آفریدگار

  خلق : مردم – انسان – آفریده

  پرستیدن : عبادت کردن

  سپاس داری : سپاس گزاری – شکرگزاری

  مخلوق : خلق شده – آفریده شده

  غفلت : بی خبری – فراموشی کردن

  مرغزار : چمنزار

  گردون : آسمان

  زار : ناتوان

  خیز : برخیز – بلند شو

  غنیمت شمردن : قدر فرصت را دانستن

  جنبش : حرکت و تکان

  ربیع  : بهار

  موزون : آهنگین – دارای وزن

  لاله زار : جایی که لاله فراوان می روید

  قمری  : نوعی پرنده کوچکتر از کبوتر

  هوشیار : باهوش – عاقل

  دفتر  : دراینجا منظور کتاب است

  معرفت  : شناخت – دانش

  کردگار : آفریینده – خالق

  منبع مطلب : sheshomeghasedak.blogfa.com

  معنی درس معرفت آفریدگار صفحه 11 کتاب فارسی 95-96

  تمام این آفریده هایی که شما می بینید که بسیار زیاد همه هستند، همگی آفریننده ای دارند که آن ها را آفریده است و نعمت هایی که دارند از او است پس باید این آفریننده را پرستید و به خاطر نعمت هایش سپاس گذاری کرد .

  تفکر در مورد آفریننده و آفریده هایش باعث بینایی و معرفت و آگاهی روح و جان می شود و فراموش کردن و فکر نکردن باعث سیاه شدن دل و گمراهی نادانی می شود.

  1- در چمنزار باد بهاری وزید و دوباره باعث شد که آواز هر پرنده ای در آسمان بلند شود .

  2- برخیز و قدر این باد بهاری و آواز آهنگین پرنده ها و بوی خوش لاله زار را بدان و از آن خوب استفاده کن .

  3- تمام گیاهان و گل ها از خدا یاد می کنند بلبل و قمری چه می خوانند؟ از خدا یاد می کنند.

  4- در دید و چشم انسان اندیشمند و هوشیار حتی برگ درختان سبز هم نشانه ای از نشانه های خداوند است .

  معنی واژگان

  خلق : مردم – انسان – آفریده

  پرستیدن : عبادت کردن- ستایش کردن

  سپاس داری : سپاس گزاری – شکرگزاری

  مخلوق : خلق شده – آفریده شده

  غفلت : بی خبری – فراموشی کردن

  مرغزار : چمنزار – سبزه زار

  گردون : آسمان

  زار : ناتوان- نالان

  خیز : برخیز – بلند شو

  غنیمت شمردن : قدر فرصت را دانستن

  جنبش : حرکت و تکان

  ربیع  : بهار

  موزون : آهنگین – دارای وزن

  لاله زار : جایی که لاله فراوان می روید

  قمری  : نوعی پرنده کوچکتر از کبوتر

  هوشیار : باهوش – عاقل

  دفتر  : دراینجا منظور کتاب است

  معرفت  : شناخت – دانش

  کردگار : آفریینده – خالق

  منبع مطلب : sheshomeghasedak.blogfa.com

  معنی درس به درس فارسی ششم

  در این قسمت ابتدا متن  هر درس از کتاب فارسی ششم را می گذارم و

  بعد از متن معنی یا واژه های دشوار همان متن  را می گذارم و بعد از آن

  قسمت   یادآوری  را  که شامل دو قسمت الف و ب می باشد و  در واقع

  همان نکته های درس می باشد را مشاهده می کنید .

  متن کتاب : درس اول             معرفت آفریدگار

  ( نویسنده ی این متن : ابوعلی بلعمی ـ از کتاب تاریخ بلعمی )

  این همه خَلق را که شما بینید بدین چندین بسیاری،این همه را خالقی است

   که آفریدگار ایشان است و نعمت بر ایشان از وی است،آفریدگار را بباید پرستیدن 

  و بر نعمت او سپاس داری باید کردن.

  اندیشه کردن اندر کار خالق و مخلوق،روشنایی افزاید اندر دل و غفلت از این 

  و نا اندیشیدن،تاریکی افزاید اندر دل،ونادانی،گمراهی است.

  معنی درس اوّل : معرفت آفریدگار

  این همه آفریده که می بینید که این قدر زیاد است،این همه را آفریننده ای آفرید

  که خداوند گار است و نعمت های ما از ایشان است.آفریدگار را باید  بپرستیم و

  از نعمت او شکر گذاری و تشکر باید بکنیم.

  فکر کردن درباره ی کار آفریننده و آفریده شده،روشنایی و نور یه دل ها می بخشد

  و فکر نکردن و نادانی کردن تاریکی به دل ها می دهد و نتیجه نادانی گمراهی است.

  در ادامه ی متن درس اول ۴ بیت از سعدی با موضوع معرفت خداوند آمده .

  ابتدا ابیات را مشاهده می کنید و بعد از آن معنی ابیات به ترتیب آمده.

  ۱ ـ باد بهاری وزید از طرف مرغزار               باز به گردون رسید،ناله ی هر مرغ زار

  ۲ ـ خیزوغنیمت شمار،جنبش بادربیع           ناله ی موزون مرغ،بوی خوش لاله زار

  ۳ ـ هرگل وبرگی که هست،یادخدامیکند      بلبل و قمری چه خواند؟یاد خداوندگار

  ۴ ـ برگ درختان سبزدر نظر هوشیار              هر ورقش دفتری ست،معرفت کردگار

  "سعدی" 

  معنی شعر : سعدی 

  1 ـ باد بهاری از طرف سبزه زار وزید   (معنی مصراع اول )

  باز صدای پرندگان به گوش گردش روزگار رسید. (معنی مصراع دوم )

  2 ـ بلند شو و از فرصت استفاده کن.وزیدن باد بهاری، (معنی مصراع اول )

  صدای آهنگین پرندگان و بوی خوب گلها.  (معنی مصراع دوم )

  3 ـ هر چیزی که در  دنیا هست،از خداوند یاد می کند. (معنی مصراع اول )

  بلبل و قمری و پرندگان با صدای زیبای خود چه چیزی را یاد آوری کردند؟

  یاد خداوند و آفریدگار.  (معنی مصراع دوم )

  4 ـ برگ درختان سبز،در نظر انسان عاقل    (معنی مصراع اول )

  مانند دفتری است که به آن نگاه  می کند و به شناخت خداوند می رسد.

  (معنی مصراع دوم )

  یادآوری : 

  الف )

  جمله:جمله به مجموع چند کلمه می گویند که مفهومی داشته باشد و

  پیامی را از گوینده به شنونده منتقل کند.

  انواع جمله:

  جمله خبری: به جمله ای می گویند که خبری را بیان می کند. مانند:

  دوستم امروز به مدرسه نیامد.

  جمله امری: به جمله ای می گویند که در آن دستوری یا خواهشی وجود

  داشته یاشد مانند:در را ببند.

  جمله پرسشی: جمله ای است که پرسشی را بیان می کند و  در پایان جمله ی

  پرسشی علامت ؟ می آید. مانند:ساعت چند است؟

  جمله عاطفی: جمله ای است که در آن احساس شگفتی و عاطفی وجود

  داشته باشد و علامت جمله ی عاطفی ! می باشد.مانند:چه گل زیبایی!

  ب ) 

  برای موزون تر شدن وزیبا و آهنگین تر شدن شعر گاهی جای اجزای آن

  تغییر می کنند مثلا گاهی اوقات فعل به جای آخر جمله در اول جمله وجود

  دارد مانند:باز به گردون «رسید»ناله ی هر مرغ زار.

  درس دوم :     پنجره های شناخت

  این درس درباره ی شناخت بهتر خداوند است؛که دانش آموزان این کلاس 

  سعی می کنند که ارتباط کلمات:

  خود،خلق،خلقت،خالق

  را پیدا کنند که هر گروه با دید خود این ارتباطات را بیان می کنند و معلم هم

   آخر سر نتیجه ی بسیار جالبی می گیرد:

  « تفکر،ایمان،علم،عمل و اخلاق » مانند پنج پنجره برای شناخت و تماشای 

  آفرینش الهی است.هر گروه با بیان نظرات خود،ما را یک قدم به شناخت 

  خداوند نزدیک تر کرد.ما هم برای کشف و شناخت بهتر زیبایی های آفرینش،

  باید به تفکر درباره ی خود خلق،خلقت و خالق بپردازیم.

  یاد آوری:

  به دو گرو از کلمات زیر توجه کنید:

  علم=عالم،معلوم،معلم،تعلیم،علوم.

  شهد=شاهد،مشهد،شهید،شهادت.

  همان گونه که می بینید تمام واژه های ردیف اول در سه حرف(ع،ل،م)و

  همه ی کلمات ردیف دوم در سه حرف(ش،ه،د)مشترک هستند؛به این 

  دسته از کلمه ها که از یک ریشه و خانواده هستند،هم خانواده می گویند.

  درس سوم :            داستان من وشما

  این داستان درباره ی زبان فارسی است که خودش را معرفی می کند.

  زبان فارسی از آغاز تاریخ وطن ما ایران،شروع شده و هنوز هم ادامه دارد.

  زبان فارسی فرزندان بزرگی تربیت کرده است مانند سعدی،حافظ،فردوسی و..

  که مردم با شنیدن زبان فارسی یاد آن ها و یا با شنیدن اسم آنها یاد زبان فارسی

  می افتند.زبان فارسی چندچهره دارد:یکی آوا و صدا است که ما با گوش دادن

  آن را می فهمیم.دوم خط است که در نوشتن آشکار می شود و ما با دیدن و از راه

  چشم با آن آشنا می شویم.

  هر واژه معمولا یک معنی و تلفظ و یک طرز نوشتن دارد اما بعضی از واژه ها

  بیشتر از یکی دارند.

  در ادامه معنی واژه های درس داستان من و شما :

  درس سوم فارسی :

   فراز: بلندی                                 فرود: پستی   

  نغمه:  آواز، سرود ،آهنگ              اعتبار: آبرو ،ارزش    

  عظمت: بزرگی                             شکوه: هیبت،عظمت

   شوکت: شکوه، عظمت                بی گمان : بدون شک ،حتماَ 

  درک:فهم                                     دلاوری: شجاعت

  پیکر : تن ، جسم ، اندام               اتحاد: یکی شدن،وحدت

  دُر : مروارید                                دری: فارسی دری       

  میراث: ارثیه                               نیکان : اجداد                               

  فرّ : شکوه                                  آیین: مذهب               

   رایت: پرچم                                جمله: همگی                                  

  ملک: سرزمین                            زی: زندگی کن

  فرزانگی  : خردمندی                     گیتی: جهان

  پاس می داریم : ارزش می نهیم        خاوری: شرق    

  یادآوری :

  الف )

  آموختیم که زبان چندشکل یا چهره دارد که عبارت اند از:

  آوا و صدا  ـ  خط  ـ اشاره 

  یادگیری خط ، دشواری بیش تری دارد زیرا نوشتن ، در اصل به کار گرفتن

  قواعد و قراردادهای تعیین شده ، در هر جامعه است.

  ب )

  در زبان فارسی برخی کلمات ممکن است به دو شکل نوشته شوند که هر

  دو صورت آن،صحیح است، مانند : کتاب خانه ـ کتابخانه

   ای زبان فارسی ( این شعر از حدّاد عادل می باشد)

  ای زبان فارسی،ای در دریای دری

  ای تو میراث نیاکان،ای زبان مادری

  در تو پیدا فر ما،فرهنگ ما،آیین ما

  از تو بر پا رایت دانایی و دانشوری

  جاودان زی،ای زبان دانش و فرزانگی

  تا به گیتی،نور بخشد آفتاب خاوری

  فارسی را پاس میداریم،زیرا گفته اند

  قدر زر،زرگر شناسد،قدر گوهر گوهری

  معنی شعر : ای زبان فارسی

  1 ـ ای زبان فارسی ای گوهر دریای پارسی ای میراث پدران ما؛ای زبان مادری

  2 ـ در تو شکوه فرهنگ و آیین و مذهب ما آشکار است به خاطر وجود توست که

  پرچم دانایی و دانشمندی ایرانیان برافراشته است.

  3 ـ  ای زبان دانش و خردمندی تا  ابد جاودان به زندگی خود ادامه بده تا از آفتاب

  وجود تو که از مشرق می تابد همگی جهان بهرمند شوند.

  4 ـ ما زبان فارسی را حفظ می کنیم  و به آن احترام می گذاریم زیرا ارزش طلا را

  زرگر می داند و ارزش جواهر را جواهر شناس.         

  منبع مطلب : tadris6.blogfa.com

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  لثخشنصاصهصخصتصاثا : اون سرنا امینی نه سلنا امینی !

  ن : عالی بود

  الناز : خیلی عالی بود من که راضی بودم و جواب سوالاتم رو پیدا کردم 😘😘😘😊😊

  سارینا 😉 : شگفتی : تعجب اوخ: اخ افسوس زوال: نابودی ستوده:نیک ستایش شده فرجام: اخر کار پایان کار

  💝 : خیلی ممنون خیلی خوب بود 💖💖💗

  اسم من به شما ربطی نداره 😝 : عالی بود بهم کمک کرد مرسی 💟

  محمد مهدی جوادی کیا : معنی کلمات فارسی درس ۱و۲و۳و۴و۵

  سلنا امینی : باشه

  سلنا امینی : مرسی عالیه ممنونم که کمکم کردید♥️👌☺️💋

  اسم من به شما ربطی نداره : من اصلا راضی نبودم

  فریال : خوب تقلب کردما

  محمد : عالی

  نرگس : سلام ممنونم خیلی خوب بود در امتحاناتم مفید بود

  ‌‌‌‌‌...... : خیلییییی خوبه👌👌👌

  اسما : عالیه😀😃😄😁😆😅😂😂🤩😍🥰😇😊😉🙃🙂😘😗☺😚😙😋😛😂🤣😅😆😁😄😃😀🙂🙃😉😊😇🥰😍🤩😛😋🥲😚☺😗😘😀😃😄😁😆😅🤣😂🤩😍😍🥰😇😇😊😊😉😉🙃😗🙂😘😗😗☺☺😚😙😙🥲🥲😋😋😛😂🤣🤣🤣😅😅😆😁😁😄😄😃😀😀🙂🙂🙃😉😊😇😇🥰😍😍🤩😛😋🤭😙😚☺☺😗🙂🙂🙂😗☺😚😙😙🥰😍😅😆😍😆🤣😆😇😇🥰😇😇😇😊😉😉🙃😇🥰🤣🤣🤣😙🥲☺🤑🤗😇😅😋😅🤫😇🤗😒😍🤭😇🤭😆🤫🥰😒😆😒😉😆😴🙃😇😋😴😆🙃😋😴🙃😆😋😴😆😉😋😴😆😉😋😒😆🙃🙃😆😋😒😃😆🥲😒😆😃🥰😒😆🙃🥲😒🙃🤐😒🙃😒😃🥰😒😒🥰😆😋😒🙃😆🥰😒😃🙄😆🥰😒😀🤫😀😁🥰😒🙃😁🥲😒😆🙃🥲😒😆🙃🥲😒😆🙃🥲😒🙃😆🥲😒😀😜😗😁🥲😒🙃😆🥲😒🙃😆🥲😒🙃😆🥲😒🙂😜🥲😒🙃🥰🙂😁😀🤪😙😒😀😁🥲😒🙃🥰😒😜🥰😒🙂🥰😏😄😚😑🤑🤑🥰😪🤫😝😍🤔😔☺🤣😑🤔😑🤣🤔☺😛😑😛😉😑😝🤫😑😅☺😝😋😑☺😑😋☺😝😑😋☺😅😶😋☺😝😶😋☺😝😶😛😚😝😶

  ناشناس : ممنون از برنامه شما

  ارمی گرل : خوب تقلبی کردم

  ناشناس : عالی بود ❤

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  Yasin 5 روز قبل
  0

  ممنون

  گالیله 22 روز قبل
  2

  سلام خیلی خوبه و به من زیاد کمک کدو

  مبین ایمانی 4 ماه قبل
  -2

  در

  مروارید سالارکریمی 4 ماه قبل
  1

  عالی بود ممنون

  محمد 4 ماه قبل
  2

  عالی خیلی خوب بودن

  ناشناس 4 ماه قبل
  1

  باشه

  Behdad 4 ماه قبل
  3

  رل کی میزنه

  1
  Pariya 2 ماه قبل

  بیا ب عمم بگم باهات رل بزنه 👍🏻🙂😂😂😂😂😂😂😂😂💔

  2
  Pariya 2 ماه قبل

  بیا ب عمم بگم باهات رل بزنه 👍🏻🙂😂😂😂😂😂😂😂😂💔

  آوا 🧸 4 ماه قبل
  2

  وای فردا امتحان دارم از درس 1تا9حضوری خیلی خوب بود ممنون

  آوا 🧸 4 ماه قبل
  3

  وای فردا امتحان دارم شیفت صبح از درس ۱تا۹ حضوری ممنون خیلی خوب بود

  اسما 4 ماه قبل
  5

  عالیه😀😃😄😁😆😅😂😂🤩😍🥰😇😊😉🙃🙂😘😗☺😚😙😋😛😂🤣😅😆😁😄😃😀🙂🙃😉😊😇🥰😍🤩😛😋🥲😚☺😗😘😀😃😄😁😆😅🤣😂🤩😍😍🥰😇😇😊😊😉😉🙃😗🙂😘😗😗☺☺😚😙😙🥲🥲😋😋😛😂🤣🤣🤣😅😅😆😁😁😄😄😃😀😀🙂🙂🙃😉😊😇😇🥰😍😍🤩😛😋🤭😙😚☺☺😗🙂🙂🙂😗☺😚😙😙🥰😍😅😆😍😆🤣😆😇😇🥰😇😇😇😊😉😉🙃😇🥰🤣🤣🤣😙🥲☺🤑🤗😇😅😋😅🤫😇🤗😒😍🤭😇🤭😆🤫🥰😒😆😒😉😆😴🙃😇😋😴😆🙃😋😴🙃😆😋😴😆😉😋😴😆😉😋😒😆🙃🙃😆😋😒😃😆🥲😒😆😃🥰😒😆🙃🥲😒🙃🤐😒🙃😒😃🥰😒😒🥰😆😋😒🙃😆🥰😒😃🙄😆🥰😒😀🤫😀😁🥰😒🙃😁🥲😒😆🙃🥲😒😆🙃🥲😒😆🙃🥲😒🙃😆🥲😒😀😜😗😁🥲😒🙃😆🥲😒🙃😆🥲😒🙃😆🥲😒🙂😜🥲😒🙃🥰🙂😁😀🤪😙😒😀😁🥲😒🙃🥰😒😜🥰😒🙂🥰😏😄😚😑🤑🤑🥰😪🤫😝😍🤔😔☺🤣😑🤔😑🤣🤔☺😛😑😛😉😑😝🤫😑😅☺😝😋😑☺😑😋☺😝😑😋☺😅😶😋☺😝😶😋☺😝😶😛😚😝😶

  2
  روکسانا 4 ماه قبل

  این ها به معنی چی هستند دقیقاً به معنی جو گریت

  سارينا 4 ماه قبل
  1

  عالى بود👌🏻♥️

  -1
  Behdad 4 ماه قبل

  Slam رل میزنی

  ناشناس 4 ماه قبل
  1

  عالی بود🥰😍😍😍

  فلور 5 ماه قبل
  1

  عالییییییی بی نظیر

  ناشناس 5 ماه قبل
  1

  عالیه

  ناشناس 5 ماه قبل
  2

  عالیه

  یه میراکولر🐞 5 ماه قبل
  1

  عاااااااااااالی 👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖ෆ╹ .̮ ╹ෆ

  Sana❤ 5 ماه قبل
  1

  خوب بود

  5 ماه قبل
  1

  سلام ممنون عالی بود بهم کمک کرد

  ‌‌‌‌‌...... 5 ماه قبل
  5

  خیلییییی خوبه👌👌👌

  انیسا 6 ماه قبل
  0

  بدک نیس

  نرگس 6 ماه قبل
  5

  سلام ممنونم خیلی خوب بود در امتحاناتم مفید بود

  تینا 6 ماه قبل
  3

  خیلی عالی بود من که خیلی راضی بودم

  0
  پرنیا 6 ماه قبل

  خوب بود من راضی بودم

  آرمیتا 6 ماه قبل
  3

  عالی

  مممم 7 ماه قبل
  -2

  خوب بود

  S 7 ماه قبل
  3

  عالی بود مرسی

  ...... 7 ماه قبل
  1

  عالی

  0
  پرنیا 6 ماه قبل

  اره خیلی خوب بود

  ناشناس 7 ماه قبل
  0

  خمله بری چیست

  بهرام افشاری 7 ماه قبل
  -1

  .............

  1
  سحر 7 ماه قبل

  عالیتری

  Asra 7 ماه قبل
  0

  عالی

  بهار 7 ماه قبل
  0

  خوبه ممنون

  باران 7 ماه قبل
  2

  عالی

  0
  🥲🥲🥲🥲🥲🥲 4 ماه قبل

  ار عالیهــــــــــــــــــــــ

  باران 7 ماه قبل
  2

  عالی

  باران 7 ماه قبل
  0

  عالی

  باران 7 ماه قبل
  0

  عالی

  حسنا شجاع 8 ماه قبل
  1

  این همه خلق را که شما بینید،بدین چندین بسیاری،این همه را خالقی است که آفریدگار ایشان است و نعمت بر ایشان از وی است. آفریدگار را بباید پرستیدن و بر نعمت او سپاس داری باید کردن.

  اندیشه کردن اندر کار خالق و مخلوق، روشنایی افزاید اندر دل و غفلت از این و نا اندیشیدن، تاریکی افزاید اندر دل و نادانی ، گمراهی است.

  شعر پایین هست

  باد بهاری وزید از طرف مرغزار باز به گردون رسید ناله هر مرغ زار. بیت اول

  حسنا 8 ماه قبل
  1

  عالی بود ممنون

  -2
  سلنا 7 ماه قبل

  عالی بود ممنون

  بیگی 9 ماه قبل
  -2

  عالی بود💋💋

  0
  هلیا 5 ماه قبل

  فکر نکنم عالی باشه چون اون چیزی که من میخواهم نیست

  هلسا 12 ماه قبل
  1

  خیلی خوبه

  0
  هلیا 5 ماه قبل

  دقیقا

  آیدا امینی پایهی ششم 12 ماه قبل
  -2

  😘😘😘

  آیدا امینی 12 ماه قبل
  -1

  دوست داشتم ممنون 😘😘

  سارینا 😉 1 سال قبل
  8

  شگفتی : تعجب

  اوخ: اخ افسوس

  زوال: نابودی

  ستوده:نیک ستایش شده

  فرجام: اخر کار پایان کار

  -1
  شماره بده 5 ماه قبل

  شماره بده

  محمد 1 سال قبل
  1

  خیلی عالی هست ،😉😉😉😉

  محمد 1 سال قبل
  5

  عالی

  -1
  مرسانا 7 ماه قبل

  رال

  💝 1 سال قبل
  7

  خیلی ممنون خیلی خوب بود 💖💖💗

  مهسا جون 1 سال قبل
  3

  خیلی خوب بود ممنون 😘😍

  -2
  زهرا حیدری 1 سال قبل

  موافقم خیلی خوب بود

  مهدی 1 سال قبل
  0

  بسیار هم عالی از مطلب ها و کلمات شما سپاسگذارم 👌

  محمد مهدی جوادی کیا 1 سال قبل
  6

  معنی کلمات فارسی درس ۱و۲و۳و۴و۵

  فریال 1 سال قبل
  5

  خوب تقلب کردما

  1
  آزاده 7 ماه قبل

  بله واسمن عالیی

  الناز 1 سال قبل
  8

  خیلی عالی بود من که راضی بودم و جواب سوالاتم رو پیدا کردم 😘😘😘😊😊

  5
  اسم من به شما ربطی نداره 1 سال قبل

  من اصلا راضی نبودم

  الناز 1 سال قبل
  -2

  عالی بود🙂🙂

  -2
  محمدرضا نورزاده 7 ماه قبل

  عالی

  اسم من به شما ربطی نداره 😝 1 سال قبل
  6

  عالی بود بهم کمک کرد مرسی 💟

  مهدیس 2 سال قبل
  3

  خوب

  ناشناس 2 سال قبل
  4

  عالی بود ❤

  سلنا امینی 2 سال قبل
  5

  مرسی عالیه ممنونم که کمکم کردید♥️👌☺️💋

  1
  هلیا 19 روز قبل

  😖چ ربطی داره..شاید اسم خودش سلنا امینی عه

  اون ١٠ نفر ک لایک کردنو عشقه😂

  9
  لثخشنصاصهصخصتصاثا 1 سال قبل

  اون سرنا امینی نه سلنا امینی !

  سلنا امینی 2 سال قبل
  5

  باشه

  ن 2 سال قبل
  8

  عالی بود

  1
  ن 2 سال قبل

  عالی بود تونست کمکم کنه🥰😇

  علی 2 سال قبل
  1

  لللدد

  ناشناس 2 سال قبل
  1

  عالی کارتون

  ارمی گرل 2 سال قبل
  4

  خوب تقلبی کردم

  ناشناس 2 سال قبل
  4

  ممنون از برنامه شما

  ناشناس 2 سال قبل
  2

  خیلی ممنون به من که خیلی کمک کرد❤

  برای ارسال نظر کلیک کنید