توجه : تمامی مطالب این سایت از سایت های دیگر جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران یا عدم رضایت مدیر سایت مطالب کپی شده توسط ایدی موجود در بخش تماس با ما بالای سایت یا ساماندهی به ما اطلاع داده تا مطلب و سایت شما کاملا از لیست و سایت حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

  معنی کلمات درس معرفت افریدگار فارسی ششم

  1 بازدید

  معنی کلمات درس معرفت افریدگار فارسی ششم را از سایت اسک 98 دریافت کنید.

  معنی واژگان درس معرفت آفریدگار

  خلق : مردم – انسان – آفریده

  پرستیدن : عبادت کردن

  سپاس داری : سپاس گزاری – شکرگزاری

  مخلوق : خلق شده – آفریده شده

  غفلت : بی خبری – فراموشی کردن

  مرغزار : چمنزار

  گردون : آسمان

  زار : ناتوان

  خیز : برخیز – بلند شو

  غنیمت شمردن : قدر فرصت را دانستن

  جنبش : حرکت و تکان

  ربیع  : بهار

  موزون : آهنگین – دارای وزن

  لاله زار : جایی که لاله فراوان می روید

  قمری  : نوعی پرنده کوچکتر از کبوتر

  هوشیار : باهوش – عاقل

  دفتر  : دراینجا منظور کتاب است

  معرفت  : شناخت – دانش

  کردگار : آفریینده – خالق

  منبع مطلب : sheshomeghasedak.blogfa.com

  معنی درس معرفت آفریدگار صفحه 11 کتاب فارسی 95-96

  تمام این آفریده هایی که شما می بینید که بسیار زیاد همه هستند، همگی آفریننده ای دارند که آن ها را آفریده است و نعمت هایی که دارند از او است پس باید این آفریننده را پرستید و به خاطر نعمت هایش سپاس گذاری کرد .

  تفکر در مورد آفریننده و آفریده هایش باعث بینایی و معرفت و آگاهی روح و جان می شود و فراموش کردن و فکر نکردن باعث سیاه شدن دل و گمراهی نادانی می شود.

  1- در چمنزار باد بهاری وزید و دوباره باعث شد که آواز هر پرنده ای در آسمان بلند شود .

  2- برخیز و قدر این باد بهاری و آواز آهنگین پرنده ها و بوی خوش لاله زار را بدان و از آن خوب استفاده کن .

  3- تمام گیاهان و گل ها از خدا یاد می کنند بلبل و قمری چه می خوانند؟ از خدا یاد می کنند.

  4- در دید و چشم انسان اندیشمند و هوشیار حتی برگ درختان سبز هم نشانه ای از نشانه های خداوند است .

  معنی واژگان

  خلق : مردم – انسان – آفریده

  پرستیدن : عبادت کردن- ستایش کردن

  سپاس داری : سپاس گزاری – شکرگزاری

  مخلوق : خلق شده – آفریده شده

  غفلت : بی خبری – فراموشی کردن

  مرغزار : چمنزار – سبزه زار

  گردون : آسمان

  زار : ناتوان- نالان

  خیز : برخیز – بلند شو

  غنیمت شمردن : قدر فرصت را دانستن

  جنبش : حرکت و تکان

  ربیع  : بهار

  موزون : آهنگین – دارای وزن

  لاله زار : جایی که لاله فراوان می روید

  قمری  : نوعی پرنده کوچکتر از کبوتر

  هوشیار : باهوش – عاقل

  دفتر  : دراینجا منظور کتاب است

  معرفت  : شناخت – دانش

  کردگار : آفریینده – خالق

  منبع مطلب : sheshomeghasedak.blogfa.com

  معنی درس به درس فارسی ششم

  در این قسمت ابتدا متن  هر درس از کتاب فارسی ششم را می گذارم و

  بعد از متن معنی یا واژه های دشوار همان متن  را می گذارم و بعد از آن

  قسمت   یادآوری  را  که شامل دو قسمت الف و ب می باشد و  در واقع

  همان نکته های درس می باشد را مشاهده می کنید .

  متن کتاب : درس اول             معرفت آفریدگار

  ( نویسنده ی این متن : ابوعلی بلعمی ـ از کتاب تاریخ بلعمی )

  این همه خَلق را که شما بینید بدین چندین بسیاری،این همه را خالقی است

   که آفریدگار ایشان است و نعمت بر ایشان از وی است،آفریدگار را بباید پرستیدن 

  و بر نعمت او سپاس داری باید کردن.

  اندیشه کردن اندر کار خالق و مخلوق،روشنایی افزاید اندر دل و غفلت از این 

  و نا اندیشیدن،تاریکی افزاید اندر دل،ونادانی،گمراهی است.

  معنی درس اوّل : معرفت آفریدگار

  این همه آفریده که می بینید که این قدر زیاد است،این همه را آفریننده ای آفرید

  که خداوند گار است و نعمت های ما از ایشان است.آفریدگار را باید  بپرستیم و

  از نعمت او شکر گذاری و تشکر باید بکنیم.

  فکر کردن درباره ی کار آفریننده و آفریده شده،روشنایی و نور یه دل ها می بخشد

  و فکر نکردن و نادانی کردن تاریکی به دل ها می دهد و نتیجه نادانی گمراهی است.

  در ادامه ی متن درس اول ۴ بیت از سعدی با موضوع معرفت خداوند آمده .

  ابتدا ابیات را مشاهده می کنید و بعد از آن معنی ابیات به ترتیب آمده.

  ۱ ـ باد بهاری وزید از طرف مرغزار               باز به گردون رسید،ناله ی هر مرغ زار

  ۲ ـ خیزوغنیمت شمار،جنبش بادربیع           ناله ی موزون مرغ،بوی خوش لاله زار

  ۳ ـ هرگل وبرگی که هست،یادخدامیکند      بلبل و قمری چه خواند؟یاد خداوندگار

  ۴ ـ برگ درختان سبزدر نظر هوشیار              هر ورقش دفتری ست،معرفت کردگار

  "سعدی" 

  معنی شعر : سعدی 

  1 ـ باد بهاری از طرف سبزه زار وزید   (معنی مصراع اول )

  باز صدای پرندگان به گوش گردش روزگار رسید. (معنی مصراع دوم )

  2 ـ بلند شو و از فرصت استفاده کن.وزیدن باد بهاری، (معنی مصراع اول )

  صدای آهنگین پرندگان و بوی خوب گلها.  (معنی مصراع دوم )

  3 ـ هر چیزی که در  دنیا هست،از خداوند یاد می کند. (معنی مصراع اول )

  بلبل و قمری و پرندگان با صدای زیبای خود چه چیزی را یاد آوری کردند؟

  یاد خداوند و آفریدگار.  (معنی مصراع دوم )

  4 ـ برگ درختان سبز،در نظر انسان عاقل    (معنی مصراع اول )

  مانند دفتری است که به آن نگاه  می کند و به شناخت خداوند می رسد.

  (معنی مصراع دوم )

  یادآوری : 

  الف )

  جمله:جمله به مجموع چند کلمه می گویند که مفهومی داشته باشد و

  پیامی را از گوینده به شنونده منتقل کند.

  انواع جمله:

  جمله خبری: به جمله ای می گویند که خبری را بیان می کند. مانند:

  دوستم امروز به مدرسه نیامد.

  جمله امری: به جمله ای می گویند که در آن دستوری یا خواهشی وجود

  داشته یاشد مانند:در را ببند.

  جمله پرسشی: جمله ای است که پرسشی را بیان می کند و  در پایان جمله ی

  پرسشی علامت ؟ می آید. مانند:ساعت چند است؟

  جمله عاطفی: جمله ای است که در آن احساس شگفتی و عاطفی وجود

  داشته باشد و علامت جمله ی عاطفی ! می باشد.مانند:چه گل زیبایی!

  ب ) 

  برای موزون تر شدن وزیبا و آهنگین تر شدن شعر گاهی جای اجزای آن

  تغییر می کنند مثلا گاهی اوقات فعل به جای آخر جمله در اول جمله وجود

  دارد مانند:باز به گردون «رسید»ناله ی هر مرغ زار.

  درس دوم :     پنجره های شناخت

  این درس درباره ی شناخت بهتر خداوند است؛که دانش آموزان این کلاس 

  سعی می کنند که ارتباط کلمات:

  خود،خلق،خلقت،خالق

  را پیدا کنند که هر گروه با دید خود این ارتباطات را بیان می کنند و معلم هم

   آخر سر نتیجه ی بسیار جالبی می گیرد:

  « تفکر،ایمان،علم،عمل و اخلاق » مانند پنج پنجره برای شناخت و تماشای 

  آفرینش الهی است.هر گروه با بیان نظرات خود،ما را یک قدم به شناخت 

  خداوند نزدیک تر کرد.ما هم برای کشف و شناخت بهتر زیبایی های آفرینش،

  باید به تفکر درباره ی خود خلق،خلقت و خالق بپردازیم.

  یاد آوری:

  به دو گرو از کلمات زیر توجه کنید:

  علم=عالم،معلوم،معلم،تعلیم،علوم.

  شهد=شاهد،مشهد،شهید،شهادت.

  همان گونه که می بینید تمام واژه های ردیف اول در سه حرف(ع،ل،م)و

  همه ی کلمات ردیف دوم در سه حرف(ش،ه،د)مشترک هستند؛به این 

  دسته از کلمه ها که از یک ریشه و خانواده هستند،هم خانواده می گویند.

  درس سوم :            داستان من وشما

  این داستان درباره ی زبان فارسی است که خودش را معرفی می کند.

  زبان فارسی از آغاز تاریخ وطن ما ایران،شروع شده و هنوز هم ادامه دارد.

  زبان فارسی فرزندان بزرگی تربیت کرده است مانند سعدی،حافظ،فردوسی و..

  که مردم با شنیدن زبان فارسی یاد آن ها و یا با شنیدن اسم آنها یاد زبان فارسی

  می افتند.زبان فارسی چندچهره دارد:یکی آوا و صدا است که ما با گوش دادن

  آن را می فهمیم.دوم خط است که در نوشتن آشکار می شود و ما با دیدن و از راه

  چشم با آن آشنا می شویم.

  هر واژه معمولا یک معنی و تلفظ و یک طرز نوشتن دارد اما بعضی از واژه ها

  بیشتر از یکی دارند.

  در ادامه معنی واژه های درس داستان من و شما :

  درس سوم فارسی :

   فراز: بلندی                                 فرود: پستی   

  نغمه:  آواز، سرود ،آهنگ              اعتبار: آبرو ،ارزش    

  عظمت: بزرگی                             شکوه: هیبت،عظمت

   شوکت: شکوه، عظمت                بی گمان : بدون شک ،حتماَ 

  درک:فهم                                     دلاوری: شجاعت

  پیکر : تن ، جسم ، اندام               اتحاد: یکی شدن،وحدت

  دُر : مروارید                                دری: فارسی دری       

  میراث: ارثیه                               نیکان : اجداد                               

  فرّ : شکوه                                  آیین: مذهب               

   رایت: پرچم                                جمله: همگی                                  

  ملک: سرزمین                            زی: زندگی کن

  فرزانگی  : خردمندی                     گیتی: جهان

  پاس می داریم : ارزش می نهیم        خاوری: شرق    

  یادآوری :

  الف )

  آموختیم که زبان چندشکل یا چهره دارد که عبارت اند از:

  آوا و صدا  ـ  خط  ـ اشاره 

  یادگیری خط ، دشواری بیش تری دارد زیرا نوشتن ، در اصل به کار گرفتن

  قواعد و قراردادهای تعیین شده ، در هر جامعه است.

  ب )

  در زبان فارسی برخی کلمات ممکن است به دو شکل نوشته شوند که هر

  دو صورت آن،صحیح است، مانند : کتاب خانه ـ کتابخانه

   ای زبان فارسی ( این شعر از حدّاد عادل می باشد)

  ای زبان فارسی،ای در دریای دری

  ای تو میراث نیاکان،ای زبان مادری

  در تو پیدا فر ما،فرهنگ ما،آیین ما

  از تو بر پا رایت دانایی و دانشوری

  جاودان زی،ای زبان دانش و فرزانگی

  تا به گیتی،نور بخشد آفتاب خاوری

  فارسی را پاس میداریم،زیرا گفته اند

  قدر زر،زرگر شناسد،قدر گوهر گوهری

  معنی شعر : ای زبان فارسی

  1 ـ ای زبان فارسی ای گوهر دریای پارسی ای میراث پدران ما؛ای زبان مادری

  2 ـ در تو شکوه فرهنگ و آیین و مذهب ما آشکار است به خاطر وجود توست که

  پرچم دانایی و دانشمندی ایرانیان برافراشته است.

  3 ـ  ای زبان دانش و خردمندی تا  ابد جاودان به زندگی خود ادامه بده تا از آفتاب

  وجود تو که از مشرق می تابد همگی جهان بهرمند شوند.

  4 ـ ما زبان فارسی را حفظ می کنیم  و به آن احترام می گذاریم زیرا ارزش طلا را

  زرگر می داند و ارزش جواهر را جواهر شناس.         

  منبع مطلب : tadris6.blogfa.com

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  ن : عالی بود

  لثخشنصاصهصخصتصاثا : اون سرنا امینی نه سلنا امینی !

  سلنا امینی : باشه

  اسم من به شما ربطی نداره : من اصلا راضی نبودم

  سلنا امینی : مرسی عالیه ممنونم که کمکم کردید♥️👌☺️💋

  اسم من به شما ربطی نداره 😝 : عالی بود بهم کمک کرد مرسی 💟

  💝 : خیلی ممنون خیلی خوب بود 💖💖💗

  ارمی گرل : خوب تقلبی کردم

  الناز : خیلی عالی بود من که راضی بودم و جواب سوالاتم رو پیدا کردم 😘😘😘😊😊

  سارینا 😉 : شگفتی : تعجب اوخ: اخ افسوس زوال: نابودی ستوده:نیک ستایش شده فرجام: اخر کار پایان کار

  خیلی‌خوب‌بودممنون : خوب‌بودممنون

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  ناشناس : خیلی ممنون به من که خیلی کمک کرد❤

  ن : عالی بود تونست کمکم کنه🥰😇

  ناشناس : عالی بود ❤

  فریال : خوب تقلب کردما

  محمد : عالی

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  ناشناس 3 روز قبل
  0

  به کارم نمی یائد

  S 3 روز قبل
  0

  عالی بود مرسی

  ...... 15 روز قبل
  2

  عالی

  ناشناس 16 روز قبل
  2

  خمله بری چیست

  بهرام افشاری 16 روز قبل
  1

  .............

  1
  سحر 12 روز قبل

  عالیتری

  ناشناس 16 روز قبل
  1

  خفه

  2
  زهرا 12 روز قبل

  عالی

  سبحان 17 روز قبل
  2

  عالی بود خوب حالی مون شد

  ناشناس 20 روز قبل
  -1

  خیلی عالیه

  عالی 🤤عالی 20 روز قبل
  2

  عال

  تتتتتووو 20 روز قبل
  0

  ککککککککک

  2
  تتتتتووو 20 روز قبل

  تتت

  سلام 22 روز قبل
  0

  سالام

  ناشناس 23 روز قبل
  1

  عالی

  Asra 23 روز قبل
  2

  عالی

  بهار 24 روز قبل
  1

  خوبه ممنون

  خیلی خوب بود 24 روز قبل
  -1

  🤤🤤🤤🤤

  خیلی خوب بود 24 روز قبل
  -1

  لل

  باران 24 روز قبل
  2

  عالی

  باران 24 روز قبل
  2

  عالی

  باران 24 روز قبل
  1

  عالی

  باران 24 روز قبل
  1

  عالی

  باران 24 روز قبل
  1

  عالی

  سمیرا 26 روز قبل
  -1

  سلام من چیزی اگه در دسترسم بود بهتون می گفتم

  آنی 26 روز قبل
  0

  عالییییی😍😍

  حسنا شجاع 29 روز قبل
  0

  این همه خلق را که شما بینید،بدین چندین بسیاری،این همه را خالقی است که آفریدگار ایشان است و نعمت بر ایشان از وی است. آفریدگار را بباید پرستیدن و بر نعمت او سپاس داری باید کردن.

  اندیشه کردن اندر کار خالق و مخلوق، روشنایی افزاید اندر دل و غفلت از این و نا اندیشیدن، تاریکی افزاید اندر دل و نادانی ، گمراهی است.

  شعر پایین هست

  باد بهاری وزید از طرف مرغزار باز به گردون رسید ناله هر مرغ زار. بیت اول

  حسنا 29 روز قبل
  1

  عالی بود ممنون

  ناشناس 29 روز قبل
  1

  خیلی ممنون

  پرنیا 1 ماه قبل
  0

  سلام من پرنیا هستم 👋این واژه هایی که نوشتین تو آخر کتاب فارسی نداره 🤷‍♀️لطفاً اون واژه هایی که تو آخر کتاب داره بنویسید 🙏✍مرسی 😍😘🤩

  👋

  سیس ماس 1 ماه قبل
  0

  سیس ماس

  0
  سیس ماس 1 ماه قبل

  سیس ماس پلیز

  بیگی 2 ماه قبل
  0

  عالی بود💋💋

  متین 2 ماه قبل
  0

  بسیار :زیاد

  هلسا 5 ماه قبل
  1

  خیلی خوبه

  0
  هلسا 5 ماه قبل

  اما به پای هوم درس یا همیار نمیرسه

  آیدا امینی پایهی ششم 5 ماه قبل
  0

  😘😘😘

  آیدا امینی 5 ماه قبل
  0

  دوست داشتم ممنون 😘😘

  پریسا 5 ماه قبل
  0

  ممنونم بد نبود 😘

  سارینا 😉 6 ماه قبل
  5

  شگفتی : تعجب

  اوخ: اخ افسوس

  زوال: نابودی

  ستوده:نیک ستایش شده

  فرجام: اخر کار پایان کار

  محمد 10 ماه قبل
  4

  عالی

  2
  مرسانا 16 روز قبل

  رال

  💝 10 ماه قبل
  6

  خیلی ممنون خیلی خوب بود 💖💖💗

  مهسا جون 10 ماه قبل
  1

  خیلی خوب بود ممنون 😘😍

  0
  رها 29 روز قبل

  موافقم

  0
  زهرا حیدری 10 ماه قبل

  موافقم خیلی خوب بود

  مهدی 10 ماه قبل
  1

  بسیار هم عالی از مطلب ها و کلمات شما سپاسگذارم 👌

  محمد مهدی جوادی کیا 11 ماه قبل
  3

  معنی کلمات فارسی درس ۱و۲و۳و۴و۵

  فریال 11 ماه قبل
  4

  خوب تقلب کردما

  الناز 11 ماه قبل
  5

  خیلی عالی بود من که راضی بودم و جواب سوالاتم رو پیدا کردم 😘😘😘😊😊

  7
  اسم من به شما ربطی نداره 11 ماه قبل

  من اصلا راضی نبودم

  الناز 11 ماه قبل
  0

  عالی بود🙂🙂

  1
  محمدرضا نورزاده 12 روز قبل

  عالی

  اسم من به شما ربطی نداره 😝 11 ماه قبل
  6

  عالی بود بهم کمک کرد مرسی 💟

  مهدیس 12 ماه قبل
  3

  خوب

  ناشناس 12 ماه قبل
  4

  عالی بود ❤

  سلنا امینی 1 سال قبل
  6

  مرسی عالیه ممنونم که کمکم کردید♥️👌☺️💋

  8
  لثخشنصاصهصخصتصاثا 6 ماه قبل

  اون سرنا امینی نه سلنا امینی !

  سلنا امینی 1 سال قبل
  7

  باشه

  ن 1 سال قبل
  9

  عالی بود

  4
  ن 1 سال قبل

  عالی بود تونست کمکم کنه🥰😇

  علی 1 سال قبل
  3

  لللدد

  ناشناس 1 سال قبل
  2

  عالی کارتون

  ارمی گرل 1 سال قبل
  5

  خوب تقلبی کردم

  3
  ناشناس 1 سال قبل

  🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣

  ناشناس 1 سال قبل
  3

  ممنون از برنامه شما

  ناشناس 1 سال قبل
  4

  خیلی ممنون به من که خیلی کمک کرد❤

  مهدی 1 سال قبل
  4

  نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  0
  ناشناس 19 روز قبل

  سلام خوبی چرا همتون تغلب کردید

  5
  خیلی‌خوب‌بودممنون 29 روز قبل

  خوب‌بودممنون

  برای ارسال نظر کلیک کنید