توجه : تمامی مطالب این سایت از سایت های دیگر جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران یا عدم رضایت مدیر سایت مطالب کپی شده توسط ایدی موجود در بخش تماس با ما بالای سایت یا ساماندهی به ما اطلاع داده تا مطلب و سایت شما کاملا از لیست و سایت حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

  معنی کلمات درس هشتم فارسی هشتم

  1 بازدید

  معنی کلمات درس هشتم فارسی هشتم را از سایت اسک 98 دریافت کنید.

  درس هشتم فارسی هشتم

  آزادگی ( درس هشتم ، فارسی هشتم )                                       

  معنی لغات : دلق درشت :جامه ی پشمی کهنه و زبر و خشن ؛ نوعی جامه ی پشمین که فقرا می پوشند // پشته : کوله بار ؛ پشتواره // فرازنده : افرازنده ، بر پا کننده ، بلند کننده // جَیب : گریبان // خِرِف : آدم کم عقل و پیر // رخش : اسب ، اسب رستم // دولت : بخت و اقبال // چاشت : یک قسمت از چهار قسمت روز که در آن چیزی بخورند ، هنگام صبح ، یک ساعت از آفتاب گذشته // نژند : اندوهگین // عزت : سرافرازی // ثنا : ستایش // بالین : بالش // خس : خاشاک ، ( مجازاً ) شخص پست و فرومایه // سفتن : سوراخ کردن ؛ گوهر سُفتن : کنایه از سخنان ارزشمند گفتن// گام : قدم / پندار : در اینجا : تکبر ، غرور // افتادگی : کمبود ، فقر و نداری // آزادی : در گذشته به معنی : شکرگزاری ؛ آسودگی ؛ امروزه به معنی : رهایی // آزادگی : وارستگی ؛ جوانمردی // بالین نه : کنایه از محتاج و نیازمند // چرخ بلند : آسمان // دانه ی شکر : اضافه ی تشبیهی

  1-     شخص پیری لباس پشمی خشنی پوشیده بود و کوله باری از خار را با خود حمل می کرد .

  2-    آن پیرمرد با هر قدمی که برمی داشت خدا را شکر می کرد

  3-   ای خدایی که این روزگار و آسمان را برافراشته ای و ای کسی که آرامش دهنده ی دلهای غمگین هستی ( چرخ بلند : کنایه از آسمان و روزگار )

  4-    وقتی که ازسر تا پای خودرا نگاه می کنم می بینم که همه نوع بزرگواری در حقم کرده ای ( نگاه کردن از جیب تا دامن : کنایه از سرتاسر بدن )

  5-    خوش بختی و سعادت را در مقابل چشمان من قرار داده ای و ارجمندی و بزرگی را مانند تاج بر سر من نهادی

  6-    من در حدی نیستم که بتوانم از عهده ی شکرگزاری و سپاس های تو برآیم

  7-     نوجوانی در حالی که اسب غرور را می راند به پیر نزدیک شد

  8-   جوان ستایش پیرمرد را شنید و به او گفت : ای پیر کودن خاموش شو

  9-     تو خار بر پشت نهاده ای و به سختی راه می روی ! بخت و اقبال و عزتت کدام است ؟

  10-     تو عمرت را درخارکشی به سربرده ای و هنوز تفاوت خواری و سربلندی را نمی دانی ( زندگی را تلف کرده و بیهوده گذرانده ای

  11-     پیر گفت چه سربلندی ازاین بهتر که محتاج به کسی چون تو نیستم

  12-    که ای فلانی به من صبحانه یا شام بده و یا نان و آبی که بخورم

  13-   خدا را شکر می گویم که مرا خوار و ذلیل نساخت و به شخصی پستی چون تو گرفتار نکرد

  14-    با وجود فقر و نداری خداوند به من آزادی و آزادگی بخشید ( آزادی : شکر گزاری ؛ آسودگی )

  سؤالات درس

  1- کدام عبارت صحیح و کدام غلط است ؟

     الف قالب شعری « آزادگی » مثنوی است        ص     غ

     ب- پیر خارکش ، سخنان نوجوان را پذیرفت     ص        غ

  پ- در ترکیب « تاج عزت » تاج به عزت تشبیه شده است    ص         غ

  ت- در مصراع « خسی چون تو گرفتار نساخت » خس به معنی خاشاک است .    ص        غ

  2- لغات را به معنی آنها وصل کنید .

  نژند                                     ستایش

  فرازنده                                 هنگام صبح

  دلق                                      غمگین

  چاشت                                  آدم کم عقل

  جیب                                    کمبود و فقر

  عزت                                    برپاکننده

  ثنا                                       گریبان

  افتادگی                                لباس پشمی خشن

  خِرِف                                    سربلندی

                                             بلندی

  3- گزینه ی صحیح را علامت بزنید .

      1- در کدام گزینه تشبیه ندارد ؟

         الف- تاج عزت                                        ب-  هر قدم دانه شکری می کاشت

        پ- گوهر شکر عطایت سفتن                   ت- شکر گویم که مرا خوار نساخت

      2- کدام عبارت ، غلط معنی شده است ؟

        الف- عمر در خارکشی باخته ای : زندگی را تلف  و بیهوده گذرانده ای

        ب- گوهر شکر عطایت سفتن : من از عهده ی سپاسگزاری بخشش های تو بر نمی آیم

        پ- هر قدم دانه ی شکری می کاشت : می گفت که خداوند شریک ندارد

        ت- کنم از جیب ، نظر تا دامن : وقتی از سر تا پا ی خود را نگاه می کنم

       3- معنی واژه ی « فرازنده » چیست ؟

          الف- بلند و بر پاکننده                          ب- زنده کننده

          پ- ارزنده                                             ت- نگه دارنده

  4- پرسش ها

        الف- کدام یک از ابیات درس دارای ردیف است ؟      ب- به نظر جوان چه کسی دارای عزت است ؟

        ج- پیر خارکش عزت را در چه می دانست ؟      د- انگیزه ی پیر خارکش از شکر گزاری چه بود؟

        ه- به نظر شما « نوجوان » آزاد بود یا آزاده ؟ پیر خارکش چطور ؟

        و- از این داستان چه نتیجه ای می توان می گرفت ؟

         ح- آرایه های درس را پیدا کنید و هر کدام را توضیح دهید.

  5- در مورد داستان های زیر و ارتباط آنها با درس « آزادی » با هم بحث کنید .

   الف - حاتم طائی را گفتند : از تو بزرگ همت تر در جهان دیده ای یا شنیده ای ؟ گفت : بلی ، یک روز چهل شتر قربان کرده بودم امرای عرب را و خود به گوشه ی صحرا به حاجتی بیرون رفتم و خارکنی را دیدم پشته فراهم نهاده . گفتم : به مهمانی حاتم چرا نروی که خلقی بر سماط او گرد آمده اند ؟ گفت :

         هر که نان از عمل خویش خورد     منت حاتم طائی نبرد

   من او را به همت و جوانمردی از خود برتر دیدم . ( گلستان سعدی ، در فضیلت قناعت )

  ب- دو برادر یکی خدمت سلطان کردی و دیگر به سعی بازو نان خوردی . آری توانگر گفت درویش را : چرا خدمت نکنی تا از مشقت ِکار کردن برهی ؟ گفت : تو چرا کار نکنی تا از مذلت خدمت رهایی یابی ؟ که حکما گفته اند : نان خود خوردن و نشستن به از کمر زرین به خدمت بستن .

       به دست آهنِ تفته کردن خمیر      به از دست بر سینه پیش امیر           

  ( گلستان ، در سیرت پادشاهان )

        

  منبع مطلب : golestan45.blogfa.com

  مدیر محترم سایت golestan45.blogfa.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  معنی لغات ازدرس هشتم تا پایان کتاب فارسی دوم راهنمایی (قسمت دوم)

  سلام

   آن چه در ادامه آمده است تلاش جمعی از دانش آموزان سال دوم راهنمایی مدرسه شهید راشدی بیرجند می باشد که کار تهیه وتنظیم لغات مابقی درس ها را به سر انجام رسانیده اند هر چندممکن است  درکار نقایصی وجود داشته باشد اما انجام یک کار به صورت گروهی خود یک تمرین قابل تحسین می باشد در این مورد دانش آموزان حداکثر تلاش خود را نموده اند که جای بسی تقدیر وتشکر دارد علی الخصوص شور وشوق زاید الوصفی که پس از پایان کار به آنان دست داده بود قابل تحسین بود در این مجموعه لغات نیز مانند لغات پیشین اشتباهاتی  در واژه ها یا معنی آن ها یا کم وزیاد داشتن تشدید یا تکرار یک واژه و..... وجود دارد که ان شا ء الله با راهنمایی  همکاران عزیز برطرف خواهد شد .

      

  لغات درس هشتم نگارنده زیبا ،صورتگرماهر              تهیه وتنظیم : مسعود باقری وعلی اشتری

  لغات درس هشتم نگارنده زیبا ،صورتگرماهر

  انباز: همتا

  تماثیل:ج تمثال

  دل آرا: دل آراینده

  شگرف: عجیب

  قاه قاه: اسم صوت

  کارگهی:کارخانه

  کامکار: کامروا

  کاو: مخفّف که او

  کاین: مخفّف  که این

  مبرّا:تبرئه شده

  معمور: آبادشده

  ملک العرش: صاحب تخت پادشاهی

  منزّه: پاک

  نژند: اندوهگین

  همتا: مثل

  هجر: جدایی

  نی نی: نه نه

  پایان لغات درس هشتم نگارنده زیبا ،صورتگرماهر      تهیه وتنظیم : مسعود باقری وعلی اشتری

  لغات درس نهم سرمایه خوبان                      تهیه وتنظیم : مسعود باقری وعلی اشتری

  لغات درس نهم سرمایه خوبان

  احادیث:سخن ها

  بنی آدم: فرزندان آدم

  تعب:سختی

  تقلید:درامورشرعی و عبادات ازمجتهدی پیروی کردن

  تکلیف: وظیفه ای که باید انجام شود

  جهل: نادانی

  خداوندتعالی: خداوندبلند مرتبه

  راحت:آسایش

  روایات:خبرها

  زینت:زیباکننده

  سرمایه: ثروت

  سرمشق:الگو

  شرف: جمع شرفه

  شقاوت: بدبختی

  عیان: آشکار

  فیض: بخشش

  کسب: بدست آوردن

  محک: ابزارسنجش

  معدوم:نابود شده

  معرفت:شناخت

  معلوم: آشکار

  پایان  لغات درس نهم سرمایه خوبان                      تهیه وتنظیم : مسعود باقری وعلی اشتری

  لغات درس دهم سفر شکفتن      تهیه کنندگان : عباس مهرانی وسعید تقوی

  لغات درس دهم سفر شکفتن     

  ابزار: وسایل

  احساس: دریافتن وحس کردن ، درک کردن

  آرمان : آرزو ، امید ، آرزوی بزرگ

  استعداد:آماده شدن ،توانایی کاری داشتن

  اصول : ریشه ها ، بیخ ها ، پایه ها ، جمع اصل

  اعتبار : ارزش ، آبرو

  فراز : بلندی

  تدبیر: اندیشیدن ، مشورت کردن

  توکّل : کار خودرا به خداواگذار کردن

  چیرگی : پیروزی ،غلبه ،دلیری

  خلّاق : بسیار آفریننده

  دائمی : همیشگی ، پیوسته

  رؤیایی : خیالی

  رویارویی : روبرو شدن ، مقابله

  سرشار : لب ریز ، پر ، مملو

  سنجیده : آزموده ، آزمایش شده

  ضعف : سستی ، ناتوانی

  طراوت : شادابی ، تازگی

  مشقّت : سختی ، دشواری

  مهارت : استادی ، ماهر بودن

  نشیب : سرازیری

  نصیب : بهره ،بخت ، افبال

  نفرت : بیزاری

  هیجان : برانگیخته شدن ،جوش وخروش

  نیاز : حاجت ، میل

  منطقی : عقلانی

  پایان لغات درس دهم سفر شکفتن      تهیه کنندگان : عباس مهرانی وسعید تقوی

    

  لغات درس یازدهم پند پدر                   تهیه وتنظیم :محمد کاسه سنگی

  لغات درس یازدهم پند پدر

  بپرهیز : خودداری کن

  سعادت: خوشبختی ، خوشبخت شدن ، ضدّ شقاوت

  خدمت: نوکری ،کار کردن

  خرسند: قانع ،خشنود

  چابکی : چستی ، چالاکی ، زرنگی ، ماهری

  عزیز: محبوب

  چابکی: زرنگی

  زنهار: بپرهیز، برحذر باش

  ضرر: زیان

  جامه: لباس

  تامّل:فکرکردن،نیک نگریستن،فکر کردن

  این باب: این باره

  پایان لغات درس یازدهم پند پدر                 تهیه وتنظیم :محمد کاسه سنگی

  لغات درس دوازدهم اخلاق نیکان ، اخلاق رایانه ای   تهیه وتنظیم : ابوالفضل محمدیان

  لغات درس دوازدهم اخلاق نیکان ، اخلاق رایانه ای  

  از پی : به دنبال

  آداب  : جمع ادب

  از بهر خدا : به خاطر خدا

  ابزاری : وسایلی

  اسطرلاب : وسایلی برای سنجش ستارگان

  امنیّت : آسایش

  امن : آرام

  آراسته : زینت داده شده

  اسارت : گرفتار شدن

  بسم الله : به نام خدا

  بازنشست : نشست

  احوال : جمع حال

  بی موقع : بی وقت

  بی حساب : بی اندازه

  برخاست : بلند شد

  بغض : گرفتگی گلو

  پیک : نامه بر

  پای بند : علاقه مند گرفتار

  پاس می­دارند : احترام می­گذارند

  پوچی : تو خالی

  جلوه : ظاهر

  جمال : زیبایی

  چرتکه : ماشین حساب قدیمی

  چاپار : قاصد نامه بر

  چیرگی : تسلط

  حسد : بدخواهی

  حریم : مرز

  حرمت : احترام

  خلق : مردم

  خواست : اراده کرد

  خاصّی : مخصوصی ، به خصوص

  دعوی : ادعا

  داد و ستدها : مبادله ها

  ذکر : یاد

  روان شد : حرکت کرد

  رضا : خوشنودی ، رستگاری

  زیست : زندگی

  سنّت : روش

  شیخ جنید بغدادی : از عارفان قرن سوّم هجری

  شکوه : بزرگی

  ضعیف : ناتوان

  طعام : غذا

  طلب کنید : درخواست کنید

  عرض : بیان

  غفلت : بی خبری

  فهم : درک

  فن : روش

  فضایل : جمع فضیلت

  قدر : اندازه کردن

  فرع : غیر اصلی

  کارایی : استفاده

  کمال : پیشرفت

  کاربران : استفاده کنندگان

  مریدان : شاگردان

  مستمعان : شنوندگان

  مرا بیاموز : به من یاد بده

  معترف : اقرار کردن

  مرشد : هدایت کننده ، راهنما

  متناسب : همانند

  معیار : وسیله سنجش

  مظاهر : جکع مظهر ، محل ظهور

  مسیر : راه

  متعالی : بزرگ

  نسنجیده : بی حساب

  وارونه : برعکس

  هنجارها : راه ها ، روش ها

  هویّت : شخصیت

  پایان لغات درس دوازدهم اخلاق نیکان ، اخلاق رایانه ای   تهیه وتنظیم : ابوالفضل محمدیان

    

  لغات درس سیزدهم آزادگی                  تهیه وتنظیم : علی صادقی فر

  دلق:نوعی جامه ای که فقیران می پوشند

   فرازنده:بلندکننده

   رخش:نام اسب رستم  

   عزَ:سربلندی

  چرخ بلند:سپهر

   نوازنده:انکه نوازش می کند

   خرف:ادم کم عقل

  نژند:اندوهگین  

  جیب:گریبان

  گام:قدم

  دولت:اقبال ،نیک بختی

  خواری:پستی

  رخ:روی

   عزّت:ارجمندی

   نی ام:نیستم

   بالین:بالش

   حدّ:حدود

  ثنا:ستایش

  چاشت:صبحانه

   عطا:بخشش

  خس:خاشاکـ

  پایان لغات درس سیزدهم آزادگی                  تهیه وتنظیم :               

    

  لغات درس چهاردهم  نوجوان باهوش              تهیه وتنظیم : نادر نخعی نژاد

  لغات درس چهاردهم  نوجوان باهوش

  آبله:نوعی بیماری واگیر که به صورت تا ول روی پوست بدن ظاهر می شود.

  اتّفاقاً: نا گهان

  ارادت: میل

  استعداد: توانایی

  اشعار: جمع شعر

  تاّسف بار: اندوه بار

  تعارف:خوش آمد گفتن به یکدیگر

  جهل: نادانی

  جنّ: موجودات نادیدنی

  حکمت: دانش

  حلاوت: شیرینی

  خدمات: جمع خدمت

  خرافات: سخن بیخود

  خطاب: رویاروی سخن گفتن

  ذکاوت: تیزهوشی

  ساقی: آب دهنده

  شاهد: گواهی دهنده

  شیوع: آشکارشدن،همه گیر شدن

  صدر اعظم: نخست وزیر

  طراوت: شادابی

  فلسفه:علم به حقایق موجودات به اندازه ی توانایی بشر

  فوق العاده: بیش از حد معمولی

  قضا:

  کاشف: کشف کننده

  لیاقت: شایستگی

  مجالس: جمع مجلس

  مطالب: جمع مطلب

  مکث: درنگ کردن

  مونس: همدم

  منشا:اصل

  نظیر: مثل

  وضع:شکل وطرز

  وجد: عشق ومحبت

  هلهله:فریادشادی

  پایان لغات درس چهاردهم  نوجوان باهوش             تهیه وتنظیم : نادر نخعی نژاد

   لغات درس شانزدهم قلم سحر آمیز ، دو نامه   تهیه وتنظیم : روح الله سمیعی ، مرتضی براتی

   لغات درس شانزدهم قلم سحر آمیز ، دو نامه  

  اوج: بلندی ،بالا ، فراز

  صبا : باد خنکی که از جانب شمال شرقی می وزد

  سبا : نام سرزمین بلقیس

  حیف : افسوس ودریغ

  طایر : پرنده ، پرواز کننده

  طبیب : پزشک ، کسی که علم طب بداند

  استعمار : آباد ی خواستن ، ودر مفهوم سیاسی به معنی تسلّط کشوری قدرتمند بر کشوری ضعیف  به قصد استفاده از منابع طبیعی کشور ضعیف

  بیداد : ستم ، ظلم

  نیرنگ : سحر ، جادو

  مرجع تقلید : مجتهدی که در مسائل دینی از او تقلید کنند

  تحریم : منع کردن ، ناروا کردن

  فتوا : رای عالم دینی در حکم شرعی

  حکم : جمع حکمت ، اندرزها ، پند ها

  توطئه : نقشه کشیدن برای نابودی کسی یا چیزی ، ساخت وپاخت کردن 

  پایان لغات درس شانزدهم قلم سحر آمیز ، دو نامه        تهیه وتنظیم : روح الله سمیعی ، مرتضی براتی

    

  لغات درس هفدهم خوشا مرز ایران ،شکوه کرخه    تهیه وتنظیم :محمدحسین پور،امیرحسین برزگانی

  لغات درس هفدهم خوشا مرز ایران ،شکوه کرخه

  مینو:بهشت

  مشک بیز: پراکنده کننده بوی خوش

  هورالعظیم:خورشیدعظیم

  مقدّس: پاک

  پیکر: مجسمه

  گستاخ: جسور

  تحمیل: بارکردن

  خیل: گروه ،تعدادزیاد

  بنیان: شالوده

  سدّ: غیر قابل نفوذ

  نفوذ: اثروجاری بودن امروحکم

  هجوم: حمله

  حامی: حمایت کننده

  ایّام: روزها

  هراس: ترس

  جاری:روان

  تحرّک: حرکت کردن

  بنیاد: پایه

  خیال: گمان

  پندار: اندیشه

  تازش: تاختن

  همّت: تلاش

  تخصّص: خاص گردیدن

  ارتفاعات:بلندی ها

  رونق: زیبایی

  شاداب: خوشحال

  قلل: جمع قلـّه

  استوار:پابرجا

  مایه: اساس

  عز‍ّت: سربلندی

  سیما: چهره

  زیور: زینت

  شکوه: عظمت

  عرصه: میدان

  منش: خوی

  پایان لغات درس هفدهم خوشا مرز ایران ،شکوه کرخه    تهیه وتنظیم :محمدحسین پور،امیرحسین برزگانی

  لغات درس نوزدهم مادر وطن                 تهیه وتنظیم : محمد نظری ،حسن بنی اسدی

  آرا : آراستن

  اظهار : آشکار کردن ، بیان کردن

  اغراض : نشانه ها

  اغلب : چیره تر ، بیشتر

  التهاب : برافروختگی

  انس : دوستی

  ایراد : بهانه

  بحث : جست و جو

  تحمل : طاقت آوردن

  تشتت :پراکنده شدن

  جلوه : آشکار کردن

  جنجال : فریاد ، همهمه

  حب الوطن : میهن دوستی

  خاصی : ویژه

  خاطره : یادبود

  رشید : دلیر

  رخ : چهره

  رحجان : برتری

  رفقا : همراهان

  عصر : روزگار

  عقیده : باور ، رأی

  فروتن : افتاده

  فوق العاده : بیش از حد معمولی

  قابل : پذیرنده

  قامت : قد

  لبریز : پر ، لبالب

  مؤدّب : با ادب بودن

  مخارج : هزینه ها و آنچه که شخصی از مال خود خرج کند

  ملک : پادشاهی

  مقصود : خواسته

  مرور : مطالعه اجمالی کتاب

  معامله : خرید و فروش

  معاوضه : باهم دو چیز را عوض کردن

  مطالب : جمع مطلب

  موافق : همراه

  میزبان : مهماندار

  نواقص : جمع ناقصه

  ناتوان : ضعیف

  نظریّات :جمع نظریه

  پایان لغات درس نوزدهم مادر وطن  تهیه وتنظیم : محمد نظری ،حسن بنی اسدی

     

         لغات درس بیست پرنده آزادی                       تهیه کنندگان:سجادومحمد دشترو

     

                                  لغات درس بیست پرنده آزادی                   

   آشیان:لانه

  افق: ناحیه ، کرانه

  بعثت: برانگیخته شدن پیامبر (ص ) از جنب خدابرای هدایت مردم  

  بشارت: مژده دادن

  بیمناک:ترسناک

  بیم:ترس ،خوف

   تابان:درخشان ، روشن ، تابنده  

   حماسه: دلیری ، شجاعت  

   خیانت: نادرستی ،ناراستی        

   دوزخ:جهان ‍‍‍‍آخرت

  نیرنگ:سحر وجادو

  سنگدل:بیرحم

  صیّاد: شکارچی

  صعود: بالا رفتن ،به بالا رفتن

  سدره المنتهی : درختی در آسمان هفتم که در سوره نجم هم از آن یاد شده است

  مشعل : چراغ ، نور

  مزدوری: کسی که برای دیگری کار می کند ومزد می گیرد ،‌کارگر

  درنگ:توقف ،دیرکرد

  مهیّا: حاضر ، آماده

  باور : یقین ، اعتقاد

  رخساره : چهره ، صورت ، سیما

  فروغ : روشنای ، نور

    پایان لغات درس بیست پرنده آزادی                       تهیه کنندگان:سجادومحمد دشترو 

  لغات درس بیست ویک راه خوشبختی          تهیه وتنظیم : مصطفی علی پور

   لغات درس بیست ویک راه خوشبختی  

   جزر ومدّ :پایین رفتن وبالا آمدن آب دریا

  مسلماً :قطعاً، یقیناً،بی گمان

  غنیمت :مناسب دانستن ، بهره بردن

  غفلت:فراموش شدن

  گذر:عبور ، گذشتن از جایی

  اعماق:جمع عمق ، ته ، ژرف

  بیم:ترس ،خوف

  تاب:توانایی ، تحّمل

  تحّمل:شکیبایی، بردباری داشتن

  اصلاً:هرگز

  خاطر:ذهن ، فکر

  فرط:زیاده روی ، در گذشتن از حد

  غرور:آن چه مایه فریب شود ،خودبینی

  تلف:بیهوده ، از بین رفتن

  قدر:ارزش ، اندازه

  مسرور:شاد ، خوشحال

  برکات :جمع برکت ،بسیاری ،یمن

  توکّل:کار خود را به خدا واگذار کردن

  اعمال:جمع عمل ، کارها

  افعال:جمع فعل ، کارها

  اوقات: جمع وقت ، زمان ها

  تفکّر:فکر کردن ، اندیشیدن

  تامّل کردن :اندیشیدن ، درنگ کردن

  اقدام:گام برداشتن ، به کاری دست زدن

  تعلّل:بهانه آوردن

  روا:جایز

  عجول:شتابان ، آن که کارها را با عجله انجام دهد

  معیِّن:مشخص ، معلوم

  نشاط:شادی

  شتاب:عجله

  اضطراب: دل نگرانی ، دلشوره ؛ ناراحتی

  منحرف:کج شده از راه راست

  متانت:وقار ، استوار بودن

  شعار:علامت ، نشانه ، فریادهای مردم که در آن خواسته های خود رابیان می کنند

  خوف:ترس ، بیم

  راهبر: راهنما، رهبر

  ایام:جمع یوم ، روزها  

  سلسله:زنجیر ،پادشاهانی از خاندان که پشت سرهم پادشاهی کنند

  کائنات:جمع کاینه ، موجودات جهان

  خطا:اشتباه

  مرتکب:اقدام کننده به کاری ،کسی که کاری انجام دهد یا گناهی انجام دهد

  عادات:جمع عادت ، خوی  

  پاس داشتن :نگاه داشتن ،مرافبت کردن ، احترام گزاردن

  ندامت:پشیمانی ، تاسف

  گران بها: با ارزش ، ارزشمند

  حسرت:افسوس ، دریغ

  ثمر:نتیجه ، محصول

  محال:ناشدنی ، غیر ممکن

  لغات درس بیست ویک راه خوشبختی    تهیه وتنظیم : مصطفی علی پور  

  لغات درس نیایش     تهیه وتنظیم : حسین رئوفیان

                   لغات درس نیایش    

  مرحمت : لطف ،رحمت ، مهربانی

  شفیع : شفاعت کننده ، خواهشگر

  خیر البشر : بهترین بشر، بهترین انسان

  غفلت : فراموش کردن

  لطف : مهربانی

  ذکر : یاد

  پایان لغات درس نیایش     تهیه وتنظیم : حسین رئوفیان

                        پایان

  منبع مطلب : reza441353.blogfa.com

  مدیر محترم سایت reza441353.blogfa.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  معنی لغات درس 1 تا 8 ادبیات فارسی (سری 1) — هشتم متوسطه

  معنی لغات درس 1 تا 8 ادبیات فارسی (سری 1) — هشتم متوسطه

  قوانین و مقررات

  تماس با ما

  درباره ما

  ثبت شکایت

  منبع مطلب : biamoz.com

  مدیر محترم سایت biamoz.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  Black pink 1 ماه قبل
  0

  عالی

  ناشناس 1 سال قبل
  0

  سلام بهبه عالی بود کیف کردم خدایی

  م 1 سال قبل
  1

  خیلی خوبه

  ممنونم

  واندا 1 سال قبل
  -2

  خوب بود ، ممنون 👍🌸🙏

  ناشناس 2 سال قبل
  0

  عالیی

  مهدی 2 سال قبل
  0

  نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  برای ارسال نظر کلیک کنید