توجه : تمامی مطالب این سایت از سایت های دیگر جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران یا عدم رضایت مدیر سایت مطالب کپی شده توسط ایدی موجود در بخش تماس با ما بالای سایت یا ساماندهی به ما اطلاع داده تا مطلب و سایت شما کاملا از لیست و سایت حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

  معنی کلمات درس پنجم فارسی ششم

  1 بازدید

  معنی کلمات درس پنجم فارسی ششم را از سایت اسک 98 دریافت کنید.

  معنی واژگان درس هفت خان رستم

  خان : مرحله - منزل

  اهریمن : شیطان

  شمار : تعداد

  از بند رهایی دهد : از زندان و اسارت آزاد کند

  دیوان : دراینجا جمع دیو ها

  راهی می شود : به سوی جایی می رود

  قوی پنجه : توانا – پر زور

  از هم می دَرد : از بین می برد و پاره پاره می کند

  تیمار : مراقبت - مواظبت

  نخجیر : شکار

  فرجام : پایان – سر انجام – عاقبت کار

  دادگر : عادل

  کوفتن : کوبیدن

  سُم : قسمت پایانی پای چارپایان که مانند کفش آن هاست

  دیده : چشم

  رستم در خشم می شود : رستم عصبانی و خشمگین می شود – در خشم شدن کنایه از عصبانی شدن است

  پرخاش : سخنی که از روی خشم گفته می شود

  می نمایاند : نشان می دهد

  به تنگ می آید : صبرش تمام می شود – خسته می شود

  از پای درآوردن : کنایه از کشتن

  خروشید : در اینجا شیهه کشید – فریاد زد

  جوشید : عصبانی شد

  برکند : جدا کرد

  سهمگین : ترسناک

  تیغ : شمشیر

  بَر : تَن – بدن

  نیرنگ : فریب - حیله

  چیرگی : پیروز شدن

  کنمد : ریسمان محکمی که هنگام جنگ آن را بر گردن و کمر دشمن اندازند و آن ها را اسیر کنند

  خمّ کمند : چین و شکن و دایره ای که در اثر پرتاب کمند ایجاد می شود

  به بند آوردن : کنایه از اسیر کردن

  میان : در اینجا کمر

  خنجر : شمشیر کوچک

  زو : مخفف از او

  بیم : ترس

  یال : موهای بلند پشت گردن اسب

  به کردار : مانند

  ستایش : شکر و سپاس

  یزدان : آفریدگار – خداوند

  دلیر : شجاع – در اینجا منظور رستم است

  ز بهر : برای

  نیایش : دعا – عبادت

  بجست : جست و جو کرد

  پرستش : عبادت

  کای : مخفف که ای

  داور : قاضی – آن که حکم می کند – در اینجا منظور خداوند است

  دادگر : برقرار کننده عدالت

  آذر گشتسب : آتش سریع و سوزان

  گُرد : پهلوان

  دستگاه : در اینجا عظمت و قدرت و توانایی

  منبع مطلب : sheshomeghasedak.blogfa.com

  مدیر محترم سایت sheshomeghasedak.blogfa.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  معنی درس هفت خان رستم فارسی ششم (درس پنجم فارسی)

  معنی درس هفت خان رستم فارسی ششم : یکی از درس های مهم فارسی ششم مربوط به درس 5 میباشد . درس پنج فارسی ششم با موضوع هفت خان رستم دارای شعرها و لغات دشوار و همچنین فعالیت میباشد که در این قسمت برای شما جواب آنها را آماده کرده ایم .

  معنی درس هفت خان رستم فارسی ششم

  بیت اول » خروشید و جوشید و بر کند خاک ز سُمّش زمین شد همه، چاک چاک

  رخش شیهه کشید و خشمگین شد و به نشانه یورش سم خود را بر زمین کوبید به گونه ای که زمین زیر پایش کنده شد.

  بیت دوم » بزد تیغ و بینداخت از بر، سرش فرو ریخت چون رود، خون از برش

  رستم با ضربه شمشیر سر اژدها را از تنش جدا کرد و خون مانند رود از تن او جاری شد.

  بیت سوم » بینداخت چون باد، خَمِّ کمند سر جادو آورد ناگه به بند

  رستم کمند را با سرعت به سمت جادوگر انداخت و او را اسیر کرد.

  بیت چهارم » میانش به خنجر به دو نیم کرد دل جاروان زو پر از بیم کرد .

  رستم با خنجر جادوگر را نصف کرد و با این کار خود دل جادوگران دیگر را پر از وحشت کرد

  بیت پنجم » چو رستم بدیدش بر انگیخت اسب بدو تاخت مانند آذر گُشسب

  هنگامی که رستم او (ارژنگ دیو) را دید با اسبش مانند آتش جهنده، تند و سریع به سوی او حمله کرد.

  بیت ششم » سر و گوش بگرفت و یالش دلیر سر از تن بکندش به کردار شیر

  رستم شجاعانه سر و گوش و یال ارژنگ دیو را گرفت و مانند شیر با شجاعت سرش را از تنش جدا کرد .

  بیت هفتم » ز بهر نیایش، سر و تن بشست یکی پاک جای پرستش بجست

  برای عبادت سر و تن خود را شست و به دنبال جایی پاک و تمیز برای راز و نیاز گشت .

  بیت هشتم » از آن پس نهاد از بر خاک، سر چنین گفت : کای داورِ دادگر !

  سپس سر بر خاک سجده گذاشت و گفت ای پروردگار عادل!

  بیت نهم » ز هر بد، تویی بندگان را پناه تو دادی مرا، گُردی و دستگاه

  در برابر هر بدی و آسیبی تو برای بندگان پناه هستی و تو هستی که به من پهلوانی و شکوه و عظمت دادی .

  معنی لغات هفت خان رستم

  خان : مرحله – منزل

  اهریمن : شیطان

  شمار : تعداد

  از بند رهایی دهد : از زندان و اسارت آزاد کند

  دیوان : در اینجا جمع دیو ها

  راهی می شود : به سوی جایی می رود

  قوی پنجه : توانا – پر زور

  از هم می دَرد : از بین می برد و پاره پاره می کند

  تیمار : مراقبت – مواظبت

  نخجیر : شکار

  فرجام : پایان – سر انجام – عاقبت کار

  دادگر : عادل

  کوفتن : کوبیدن

  سُم : قسمت پایانی پای چارپایان که مانند کفش آن هاست!

  دیده : چشم

  رستم در خشم می شود : رستم عصبانی و خشمگین می شود – در خشم شدن کنایه از عصبانی شدن است

  پرخاش : سخنی که از روی خشم گفته می شود – درشتی

  می نمایاند : نشان می دهد

  به تنگ می آید : صبرش تمام می شود – خسته می شود

  از پای درآوردن : کنایه از کشتن

  خروشید : در اینجا شیهه کشید – فریاد زد

  جوشید : عصبانی شد

  جادوان: جادوگران

  برکند : جدا کرد

  سهمگین : ترسناک

  تیغ : شمشیر

  بَر : تَن – بدن

  نیرنگ : فریب – حیله

  چیرگی : پیروز شدن

  کمند : ریسمان محکمی که هنگام جنگ آن را بر گردن و کمر دشمن اندازند و آن ها را اسیر کنند

  خمّ کمند : چین و شکن و دایره ای که در اثر پرتاب کمند ایجاد می شود

  به بند آوردن : کنایه از اسیر کردن

  میان : در اینجا کمر

  خنجر : شمشیر کوچک

  زو : مخفف از او

  بیم : ترس

  یال : موهای بلند پشت گردن اسب

  به کردار : مانند

  ستایش : شکر و سپاس

  یزدان : آفریدگار – خداوند

  دلیر : شجاع – در اینجا منظور رستم است

  ز بهر : برای

  نیایش : دعا – عبادت

  بجست : جست و جو کرد

  پرستش : عبادت

  کای : مخفف که ای

  داور : قاضی – آن که حکم می کند – در اینجا منظور خداوند است

  دادگر : برقرار کننده عدالت – عادل

  آذرگشسب : آتش سریع و سوزان

  گُرد : پهلوان

  دستگاه : در اینجا عظمت و قدرت و توانایی

  زابلستان : نام شهری در سیستان و بلوچستان

  منبع مطلب : a101.ir

  مدیر محترم سایت a101.ir لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  معنی کلمه های درس پنجم فارسی ششم

  معنی کلمه های درس پنجم فارسی ششم

  🌱 بیت اول » خورشید مهربانی از سمت مشرق طلوع کرد ( انقالب اسالمی ) _ چشم های همه حقیقت باوران و حقیقت دوستان روشن شد

  🌱 بیت دوم » بهمن ماه بیانگر شکوه و جلال ایمان مردم ایران است _ ای امام پیام تو که همان استقلال و آزادی بوده در جان و روح ما نقش بسته و جای گرفته است

  🌱 بیت سوم » شهیدان ، فریاد آزادی خواهی شما در گوش تاریخ پیچیده و جاودانه مانده است _ ای جمهوری اسالمی ایران همیشه پاینده و جاویدان باقی بمان

  🌱 بیت چهارم » چه قدر خوب است سرزمین ایران خوش آب و هوا _ که خاکش از طلا و نقره گرانبهاتر و عزیزتر است

  🌱 بیت پنجم » آب و هوای ایران برای هر کسی موافق و خوش آیند است و مطابق میلش است _ زمین آن تماما سرسبز و پر از خرمی است

  🌱 بیت ششم » تمام بوستان هایش آن پر از گل است _ و در باغ های آن گل های رنگارنگ الله و سنبل روییده است

  Tags انشا در مورد سرود ملی پایه پنجم پنجم پنجم ابتدایی معنی لغات درس به درس فارسی پنجم خلاصه درس سرود ملی کلاس پنجم دانلود سرود ملی ایران درس درس سرود ملی پایه پنجم درس ششم فارسی پنجم ابتدایی سرود ای ایران کامل شعر ای ایران کلاس پنجم صوتی طرح درس سرود ملی پنجم ابتدایی فارسی فرهنگ لغت فارسی پنجم دبستان کلمات مترادف درس سرود ملی کلاس پنجم معنی معنی درس سرود ملی پنجم معنی درس سرود ملی فارسی پنجم معنی درس سرود ملی کلاس پنجم معنی درس ششم فارسی پنجم معنی درس فارسی پنجم دبستان معنی سر زد از افق مهر خاوران فروغ دیده ی حق باوران معنی سرزد از افق مهر خاوران بیت بیت باشد معنی سرود ملی ایران پنجم دبستان معنی سرود ملی ایران درس ششم کلاس پنجم معنی سرود ملی ایران سرزده از افق معنی سرود ملی ایران کلاس پنجم معنی سرود ملی ایران کلاس چهارم معنی سرود ملی پنجم ابتدایی معنی سرود ملی درس ششم کلاس پنجم معنی سرود ملی کلاس پنجم معنی شعر ای ایران کتاب فارسی پنجم معنی شعر ای ایران کلاس پنجم معنی شعر درس سرود ملی کلاس پنجم معنی شعر سرای امید معنی شعر سرزد از افق کلاس پنجم معنی شعر سرود ملی ایران کلاس پنجم معنی شعر سرود ملی جمهوری اسلامی ایران معنی شعر سرود ملی فارسی پنجم معنی شعر سرود ملی کلاس پنجم معنی کلمات درس اول فارسی پنجم ابتدایی معنی کلمات درس سرود ملی فارسی پنجم معنی کلمات درس سرود ملی کلاس پنجم معنی کلمات درس ششم فارسی پنجم دبستان معنی کلمات درس فارسی پنجم معنی کلمه های درس پنجم فارسی ششم معنی کلمه های درس سرود ملی کلاس پنجم معنی لغات درس دوم فارسی پنجم معنی لغات درس سرود ملی فارسی پنجم معنی لغات درس سوم فارسی پنجم معنی لغات درس نهم فارسی پنجم معنی لغات شعر ای ایران کلاس پنجم هم معنی درس ششم فارسی پنجم

  معنی کلمات درس 16 فارسی سوم دبستان با نام اگر جنگل نباشد به همراه واژگان …

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  منبع مطلب : word.helpkade.com

  مدیر محترم سایت word.helpkade.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  سارا بیاتی : خوب نبود چون عالی بود😛😛

  سارا بیاتی : خوب نبود چون عالی بود😛😛

  نازی : عالی بود واقعا محشره از تمامی شما متشکرم معنی💯💯💯❤❤❤💋💋💋بیشتری برای درس بعدی بگذارید

  سینا : هم خانواده و متضاد نداشت 🤕🤕

  سینا : هم خانواده و متضاد نداشت 🤕🤕

  فاطمه : خیلی خوب بود ممنون از لطفتون 🙏🏻

  آرنیکا : خیلی خوب و کامل بود

  علی : من خوشم امده

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  رویا : عالی بود چون همه چیز نوشته بود هم معنی لغات دستوری

  رقیه خانم : معنی هفت خان رستم: نام هفت مرحله از نبرد های رستم است

  سوفیا : خیلی عالی

  فاطمه : خوبه

  رها : سلام خوب بود

  اسنات : عالی بود👍 سپاس از شما من بدون شما فارسی یاد نمیگرفتم 🤣به همه پیشنهاد میکنم از فایل های شما استفاده کنند 😉

  سیدامیرسالارفیاضی : اموزنده وخوب بودممنون

  جونگ کوک : عالی بود ممنونم 🥰👍👍👍

  مبینا : خیلی عالی بود مرسی که همه چیز رو در اختیار ما قرار میدید ممنون

  سوفیا رحمانی : سلام خیلی کامل و خوبه من واژه های کل درسای فارسی رو از اینجا مینویسم کامل کامل مرسی❤❤❤

  ناشناس : عالی

  سارا سا عدیان : خوب بود ولی متضاد و هم خوانواده را نذاشتی و دو بار معنی هارا فرستادی بازم ممنون

  دوست شما : من از خیلی خوب و عالی خیلی خوب میدم چونکه کل معنی ها از نظر من نیست توش

  عالی : عالی

  سحر برلیان : درس ها و لغت درس ها خیلی خوب است و من همه‌ی معنی لغت درس ها را خیلی خوب متوجه شدم

  مهنیا : سایت《هوم درس》خیلیییییییییییی کامل و دقیق و بهتره😊البتهداین نظر شخصی منه من حتی واسه ی درس های دیگم ار همون سایت سوال در میارم همه ی امتحان هامم کامل شد با سایت《هوم درس》

  ن : سلام علییییییی بود ❤❤❤❤❤

  خ : ااااااا

  مبینا : سلام من خیلی از این درس خوشم اومده عالی هستش

  محمد مهدی : به دردم خورد و بهرهمند شدم ازش خلاصه عالی بود

  فاطمه : عالی بود

  مینا : سوگ _نگهبان

  مریم سلیمی : من راضی هستم

  ناشناس : خیلی ممنون از شما در این روز ها خیلی به ما دانش آموزان کمک میکنه

  الیکا زندگانی : عالی بود💜💚

  ناشناس : ممنون عالی بود

  مارال جون : عالی عالی عالی بود 😘👍🏻

  فرند تو : خوب بود ولی خیلی هم معنی داره این درس!منظورم این نیست که زیاد هم معنی نوشتید کلا میگم هم معنی زیاد داره این درس!و واقعا متشکرم از این توضیحات عالی

  مریم : سلام عالییییی بود تشکر از شما

  کوروش : خیلی خوبه مرسی از سازنده

  نی نی : 👍خوبه

  سالار : عالی

  ریحانه : خوب بود ولی چون متضاد نداشت عالی نبود🙂

  ی : اره

  عالی : ❤

  بلک پینک اکسو بی تی اس : خیلی خوب بود ممنون از شما همه معنی ها رو گذاشتی

  عالی بود : مرسی واقعا

  . . مهدی ساعدیان : عالی است

  ادرین : خوب چرا امدی تو این سایت مهینا خانم?

  رضاجهانسال : من واقعا از شما ممنونم که این واژه هارو تو این سایت گذاشتی واقعا ممنونم از شما دوست عزیز

  King : حق باتوعه

  لاله : سلام

  لاله : عالی

  😷 : سلام عالی بود دستتان درد نکند

  F.H : عالی بود🍁 ممنون💛🌻

  للی : وربابه

  ⁦ෆ╹ .̮ ╹ෆ⁩ : راستش خیلی عالی بود من همشو ننوشتم 😂 آخه خیلی بود ❤️ ممنون فقط لطفاً هم خانواده و متضاد هم بزارید

  ⁦ෆ╹ .̮ ╹ෆ⁩ : 😂😂 تعجب کردم هیچ جا آنقدر کامل نمیزارن واقعا دستون درد نکنه 🙏❤️

  فاطمه : عالیه

  ARMY : عالی

  😶 : عالیی

  کوروش : فقط حیف که هم خانواده و متضاد نداره😑

  محمد : عالی بوددد

  ARMIN : خوب و کامل بود

  علیرضا : ارژنگ دیو

  نازنین : آفت زده خیلی بد اولا می بود 😼

  فاطمه زهرا خلیلی : هم خانواده متضاد هم از اینها رو نداشت �ط دوبار معنی‌کلمات اومده بود

  ‌زهرا : ‌جیلی‌خوب

  زهرا نامدار : عالی هست

  خودمم : خوبه

  ناشناس : سلام به همگی بازدید کنندگان ،،. خیلی خوبه ،مرسی👑🤨👍

  حح : خخحچ

  فقط btsفن : خیلی خوب بود ممنون

  علی : عالی

  هانا : بد نبود قبول دارم فارسی ششم خیلی سخت تر از ریاضی است ریاضی چیزی نیست زیاد سخت نیست سخت ترین کتاب پایه ششم فارسی است عالی بود 😄

  ستایش : متضاد و هم خانواده!!

  ... : متضاد دادگر:ظالم پیروز:شکست

  افسونگر : عالی بود خیلی متشکرم😊

  hedi💜🤍 : عالی بود🤩ولی متضاد و هم خانواده نداشت همه ی سایت ها همراه لغت هم خانواده و متضاد دارند

  فاطمه : فقط هم خانواده و متضاد بزارید ممنون

  یگان : عالی

  محمد : حاجی پشمام ۵۰ تا

  دیانا : شما به بزرگی خودتون ببخشید 😑

  خرگوش🐰🐇 : خسته نباشین عالییه ☺😊💖💖

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  مریم 22 ساعت قبل
  1

  سلام خوب بود ولی نه زیاد

  ناشناس 3 روز قبل
  0

  خوب بود من خوشم اومد و اینکه چرا خیلی ا تون انقدر نا شکریت به جای انکه بگید دستتان درد نکنه میگید خوب نبود

  ستاره 6 روز قبل
  -1

  بد

  ناشناس 6 روز قبل
  1

  از نظر من که خیلی خیلی عالی بود😊

  1
  ناشناس 6 روز قبل

  آره👌

  یه دختر که تا ابد آرمی میمونه 8 روز قبل
  1

  خیلی عالی بوددد👌🏻👌🏻

  من فردا امتحان دارم 😫

  لطفا هم خانواده رو هم اضافه کنید

  ارزو 15 روز قبل
  1

  سلام وقت بخیر

  من اومدم به کسانی که این پیام من را میبینند بگم

  ممنون که این سایت را دیدید و از ماطلبش لظت بردید لطفاً این سایت را به بقیه هم مراجعه کنید تا بقیه هم ماطلب این سایت را بخوانند

  ممنون از لطف شما عزیزان

  1
  ارزو 15 روز قبل

  💝💖

  فاطمه 16 روز قبل
  1

  چرا فهش بدرد نخور

  ....... 17 روز قبل
  1

  چی زیاده🥺

  کوثر 19 روز قبل
  -1

  کامل و عالییییه

  محمدزاده 19 روز قبل
  1

  عالیههه

  1
  کوثر 19 روز قبل

  👍

  1
  کوثر 19 روز قبل

  👍

  مهتاب 20 روز قبل
  1

  خیلی خوب بود

  محمد مهدی 21 روز قبل
  0

  علیه

  نیکا۱۲ 22 روز قبل
  -1

  عالی بود دست سانزندش درد نکنه

  ولی حیف مترادف و هم خانواده رو یادت رفته بزاری

  یسنا 25 روز قبل
  1

  معنی ها عالی بود مرسی♥️💫

  یاسمین 1 ماه قبل
  2

  عالی

  محمد 1 ماه قبل
  5

  عالی بوددد

  مرینت دوپنچنگ 1 ماه قبل
  2

  عالییییییییییی بود ممنون

  ناشناس 1 ماه قبل
  1

  عالییییییییییی و کامل بود

  ناشناس 2 ماه قبل
  0

  عالیه ⁦👌🏻⁩⁦👌🏻⁩⁦👌🏻

  ناشناس 2 ماه قبل
  0

  عالیه ⁦👌🏻⁩⁦👌🏻⁩⁦👌🏻

  نازی 2 ماه قبل
  2

  خوب بود ولی مخالف و هم خانواده نداشت☹️☹️☹️☹️

  1
  Bardia 15 روز قبل

  اره متأسفانه

  0
  فاطمه 16 روز قبل

  راست میگی ولی معنیش عالی بود

  mmm 4 ماه قبل
  3

  اگر میشه

  هم معنی و مخالف هم اضافه کنید

  0
  نیکا۱۲ 22 روز قبل

  اره دقیقا

  ملی 4 ماه قبل
  2

  عالی👩‍🎓

  ممنون 4 ماه قبل
  3

  ممنون

  ناشناس 4 ماه قبل
  1

  Hello that was perfect Thankful

  2
  1112 4 ماه قبل

  اشغال دعیوس

  نوپ 4 ماه قبل
  1

  لطفا هم خانواده و متضاد رو بزارید:>

  0
  1112 4 ماه قبل

  افرین

  پیپی

  تینا‌افشاری 4 ماه قبل
  1

  ‌خیلی‌خوب‌بود‌ممنون

  0
  لن 3 ماه قبل

  غگخ۵هث۵یه۶هی۶مب

  DAEANA SARR💙🔗 4 ماه قبل
  1

  عالی 👏👏👏👏👏

  ولی مخالف(متضاد) و هم خانواده نداشت😔

  خرگوش🐰🐇 4 ماه قبل
  4

  خسته نباشین عالییه ☺😊💖💖

  ناشناس 4 ماه قبل
  2

  من فردا امتحان دارم و اینجا خوندم

  خيلیییییی کامله

  مرسییییی ❤❤

  ناشناس 4 ماه قبل
  2

  من فردا امتحان دارم و اینجا خوندم

  خيلیییییی کامله

  مرسییییی ❤❤

  -1
  نیکا۱۲ 22 روز قبل

  اره دقیقا منم

  علی رضا 4 ماه قبل
  1

  عالی بود.خیلی ممنون:)

  😎 5 ماه قبل
  1

  سلام مطالب شما خوب بود

  ناشناس👽 5 ماه قبل
  2

  🤌🤌👌

  یه میراکولر🐞 5 ماه قبل
  2

  عالی عالی خیلیییییییییییییی دست سازندش درد نکنه واقعاً عالیه 👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻

  نگین تاج گردون 5 ماه قبل
  1

  عالییی بود من تو دفترم اینارو نداشتم تونستم از اینجا بنویسممممم🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹👌👌👌

  1
  اسرا وحید احمدینیا 3 ماه قبل

  ممنونم خیلییییییی ممنونم ازتون لطف کردین من فردا امتحان دارم برای من عالی شد ممنونمممممم

  زهرا 5 ماه قبل
  1

  سلام عالی بود واقعا خیلی راضی هستم

  عالی بود

  لطفا درس های دیگه هم بزارید

  خیلی عالی بود

  ناشناس 5 ماه قبل
  3

  ای خدااااااا چجوری حفظ کنم برای امتحان

  مازراتی 5 ماه قبل
  1

  هر خوووووووووو وووو

  یعنی خیلی عالی

  ناشناس 5 ماه قبل
  1

  خوب و کامل بود راضی بودم

  کوروش 5 ماه قبل
  5

  فقط حیف که هم خانواده و متضاد نداره😑

  ریحانه 5 ماه قبل
  6

  خوب بود ولی چون متضاد نداشت عالی نبود🙂

  هستی 5 ماه قبل
  1

  عالی 👫😚😘🍻😍😅💋

  سالار 6 ماه قبل
  6

  عالی

  ناشناس 6 ماه قبل
  3

  کامل بود و عالی

  💞مرینت💞 6 ماه قبل
  2

  عالی بود واقعا عالی بود 💞

  محمد 6 ماه قبل
  4

  حاجی پشمام ۵۰ تا

  0
  نیکا۱۲ 22 روز قبل

  😂😑😂

  😶 6 ماه قبل
  5

  عالیی

  ناشناس 6 ماه قبل
  2

  واقعا عالی بود

  نی نی 6 ماه قبل
  6

  👍خوبه

  5
  ARMY 6 ماه قبل

  عالی

  ارمی و بلینک 💕🖤💜 6 ماه قبل
  3

  عالی بود ممنون

  King 6 ماه قبل
  1

  عالی

  😍Dokhi Delbar ❤️ 6 ماه قبل
  1

  عاااااااااالی بود 😍 کاش فقط متضاد و هم خانواده هم داشت 🤩💖

  ساحل 6 ماه قبل
  3

  خیلی خوب بود فقط حیف که متضاد و هم خانواده نداشت

  یگان 6 ماه قبل
  4

  عالی

  ابوالفضل فدایی 6 ماه قبل
  3

  خیلی عالی بود

  ask98.lr 6 ماه قبل
  2

  عالییییییییییی عالییییییییی بود

  ماریا 6 ماه قبل
  2

  عالی بود مرسی

  اسما 6 ماه قبل
  2

  عالی بود😙☺

  اسممو نمی توانم بگم 6 ماه قبل
  3

  عالی ولی هم خوانواده و متضاد هم بود مهشر می شد

  اسممو نمی توانم بگم 6 ماه قبل
  1

  خوبه ولی اگه هم خوانواده و متضاد هم داشت بهتر می شد

  فاطمه 6 ماه قبل
  5

  عالیه

  4
  فاطمه 6 ماه قبل

  فقط هم خانواده و متضاد بزارید ممنون

  مبینا 6 ماه قبل
  1

  دست مریزاد واقعا عالی بود تازه چقدر زیادن😊😄

  0
  اری 3 ماه قبل

  گت خغگخگ۶۵هیهفژغهچغخچوفه۶خب

  عصمت الله سالار😚 6 ماه قبل
  2

  خیلی خوبه ممنون

  با تشکر صادقی

  0
  اری 3 ماه قبل

  فزکغمک۶بگب۶گغفهچفنچ

  hedi💜🤍 6 ماه قبل
  4

  عالی بود🤩ولی متضاد و هم خانواده نداشت همه ی سایت ها همراه لغت هم خانواده و متضاد دارند

  3
  نسرین باقری 6 ماه قبل

  ای کاش مطالب کامل تری داخل سایت قرا میدادین من کلی دانش آموز دارم که ممکنه بعضی ها از سایت اسک استفاده کنن و میخواهن درخواست کنن مطالب کامل تری قرار بدهید

  افسونگر 6 ماه قبل
  4

  عالی بود خیلی متشکرم😊

  2
  نسرین باقری 6 ماه قبل

  ای کاش که میشد ندا و منادا استفاده میشد و میگفتین کنایه ها را

  ناشناس 6 ماه قبل
  1

  واقعا عالی بود من راضی بودم و همچنین هم کلاسیام خیلی خوب بود هرچی بگم بازم کم گفتم عالییییییی بود😍😘❤❤

  setayesh 6 ماه قبل
  1

  عالی بود

  ... 6 ماه قبل
  4

  متضاد

  دادگر:ظالم

  پیروز:شکست

  1
  hedi💜🤍 6 ماه قبل

  همین دوتا ؟؟؟؟

  مبینا 6 ماه قبل
  7

  سلام من خیلی از این درس خوشم اومده عالی هستش

  1
  نسرین باقری 6 ماه قبل

  سلام دوست عزیز منم خوشم می یاد وقتی همه چیز کامل باشه دم شما گرم 😍😍😍😍😍

  1
  دختری هست که عاشق شده 6 ماه قبل

  من از این درس خوشم میاد

  sr1389 6 ماه قبل
  1

  معنی کلمه زابلستان:شهر زابل

  حسام 6 ماه قبل
  3

  متضاد وهم خانواده

  ستایش 6 ماه قبل
  4

  متضاد و هم خانواده!!

  جانان 6 ماه قبل
  3

  خوب نبود چون که واقعا عالی بود ممنون👍👌❤❤❤❤❤❤❤😃

  هانا 6 ماه قبل
  4

  بد نبود قبول دارم فارسی ششم خیلی سخت تر از ریاضی است ریاضی چیزی نیست زیاد سخت نیست سخت ترین کتاب پایه ششم فارسی است عالی بود 😄

  3
  هانا 6 ماه قبل

  ممنون

  ناشناس 6 ماه قبل
  1

  خوب بود ولی متضاد و هم خانواده نداشت

  کوروش 6 ماه قبل
  6

  خیلی خوبه مرسی از سازنده

  🖤دخترک عاشق 🖤 6 ماه قبل
  2

  عاااالییی

  مممنونننمم

  💜💙 6 ماه قبل
  2

  ممنونم

  ممنون 6 ماه قبل
  2

  ممنون

  ⁦ෆ╹ .̮ ╹ෆ⁩ 6 ماه قبل
  5

  راستش خیلی عالی بود من همشو ننوشتم 😂 آخه خیلی بود ❤️ ممنون فقط لطفاً هم خانواده و متضاد هم بزارید

  1
  مژگان آهویی 6 ماه قبل

  اصلا خوب نبود کامل هم نبود

  5
  ⁦ෆ╹ .̮ ╹ෆ⁩ 6 ماه قبل

  😂😂 تعجب کردم هیچ جا آنقدر کامل نمیزارن واقعا دستون درد نکنه 🙏❤️

  اسنا 6 ماه قبل
  1

  خیلی عالیه ممنون

  ناشناس 6 ماه قبل
  2

  ممنون

  امیر 6 ماه قبل
  1

  خیلی ممنون و سپای از شا که این متن ها را برای ما گذاشته اید

  پریسا 6 ماه قبل
  1

  میگم اگه رها جلالی هستی من پارمیدام شمسایی مدرسه اصلانی

  s 6 ماه قبل
  2

  مرسی

  AAFN 6 ماه قبل
  2

  خوبه عالی

  . 6 ماه قبل
  2

  عاااالللییی بود 🤩🤩

  فقط متضاد و.. نداشت😔

  للی 6 ماه قبل
  5

  وربابه

  4
  علی 6 ماه قبل

  عالی

  رئیسی 6 ماه قبل
  3

  خوب بودن اما متضاد و هم خانواده نداشتن🙁

  1
  نسرین باقری 6 ماه قبل

  دقیقا

  ریحانه 6 ماه قبل
  3

  خیلی خوب بود ولی چرا اینقدر زیاد بود دستم درد گرفت

  ✌🏻سیده فاطمه صالحے✌🏻 6 ماه قبل
  3

  سلام

  خیلی خوبه 😍🤩

  محشره 💯

  ممنون خیلی بدردم خورد

  🏐✌🏻❄️❄️

  مبینا 6 ماه قبل
  9

  خیلی عالی بود مرسی که همه چیز رو در اختیار ما قرار میدید ممنون

  مریم 6 ماه قبل
  6

  سلام عالییییی بود تشکر از شما

  ناشناس 6 ماه قبل
  2

  سلام میشه کلمات امری درس پنجم فارسی ششم رو بگین

  فقط btsفن 6 ماه قبل
  4

  خیلی خوب بود ممنون

  ناشناس 6 ماه قبل
  2

  خیلی خیلی علی بود ممنون ولی اگه میشد متضاد و هم خانواده درس هم میزاشتن عالی میشد

  تارا امینی 6 ماه قبل
  2

  سلام عالی بود ولی باید کمی بیشتر باشه خانم ما بیسترازاین هامی خواست..

  مرینت 6 ماه قبل
  2

  مخالف درس را هم بزارید چون لازم برا ما

  درس بعد ‌و‌هم‌بزارید تا بنویسیم😍💝😘همش و نوشتم

  مهسا😍اکبری💝از تبریز

  سید مهزیار هاشمی 6 ماه قبل
  3

  خیلی کاربردی بود ممنون😘🌹🌹

  .. 6 ماه قبل
  2

  خوبه

  رها 6 ماه قبل
  2

  عالی

  مینا 😎 6 ماه قبل
  2

  خیلی عالی بود

  ممنون 💋💋👄💜💜💛💚💙💟

  شقایق ♥ 6 ماه قبل
  2

  واقعا عالی بود

  لایک دارین 🖒🖒👄❤

  رقیه رشیدی 6 ماه قبل
  3

  عااااااااالی بود 😍😍😍😍

  بهار 💙 6 ماه قبل
  2

  سلام خیلی کمکمه از این فایل های درسی کن در کلاس مجازی خیلی استفاده میکنم راضی هستم👌🏻🌷🍃

  پارمیدا✌🏻 6 ماه قبل
  2

  اگر متضاد و هم خانواده داشت عالی میشد ولی هم معنی ها کامل بود مچکرم از زحمات شما بزرگوار 🥰

  .. 6 ماه قبل
  0

  سلام اشکالی نداره گلم 🌹

  سارا 6 ماه قبل
  3

  خوب بود ولی مخالف و هم خانواده نداشت 🥲

  هلن 6 ماه قبل
  3

  عالی بود

  2
  نج 5 ماه قبل

  بد بود چون عالی بود

  ناشناس 6 ماه قبل
  2

  احسنتم عالی بود❤😇👏

  پارمیدا 6 ماه قبل
  0

  احسنتم عالی بود❤😇👏

  ناشناس 6 ماه قبل
  3

  سلام خوب بود 👍

  ناشناس 6 ماه قبل
  2

  علی بود مرسی از حمت تون 👌👌

  ملینا 6 ماه قبل
  3

  واقعا عالی بوووووود من که راضی هستم💖💜

  ناشناس 6 ماه قبل
  2

  مرسی ممنونم

  نازنین زهرا 6 ماه قبل
  3

  خیلی عالی بود من قشنگ فهمیدم معنی هاش رو ازتون ممنونم🙏🙏❤️

  فاطمه 6 ماه قبل
  2

  خوبه بود

  فاطمه 6 ماه قبل
  3

  خوبه بود

  Yalda 6 ماه قبل
  3

  عالی 🤞🏻

  فاطمه زهرا 6 ماه قبل
  2

  خیلی دلم برای علی تنگ شده

  F.H 6 ماه قبل
  5

  عالی بود🍁

  ممنون💛🌻

  فرند تو 6 ماه قبل
  6

  خوب بود ولی خیلی هم معنی داره این درس!منظورم این نیست که زیاد هم معنی نوشتید کلا میگم هم معنی زیاد داره این درس!و واقعا متشکرم از این توضیحات عالی

  😷 7 ماه قبل
  5

  سلام عالی بود دستتان درد نکند

  يلدا 7 ماه قبل
  3

  معني هاش عالي بود👌👌👌👌

  ولي هم خوانواده و متضاد نداشت😒😒

  رها 7 ماه قبل
  1

  خوب نبود چون خیلی چیز ها را نداشت

  خ 7 ماه قبل
  7

  ااااااا

  دوست شما 12 ماه قبل
  8

  من از خیلی خوب و عالی

  خیلی خوب میدم

  چونکه کل معنی ها از نظر من نیست توش

  پارسا 1 سال قبل
  2

  میگم عالی بود کپی رفتی هم خانواده و واژه روهم کپی برو دیگه واژه هات کامل بود اضافی هم گفتی ولی متزاد و هم خانواده نداشت

  1
  اره 4 ماه قبل

  ححح

  لاله 1 سال قبل
  5

  سلام

  0
  مثدیذثکل 5 ماه قبل

  سرت تو کون مش غلاغ

  5
  لاله 1 سال قبل

  عالی

  یاسمن باقرزاده 1 سال قبل
  3

  سلام خیلی خوب چون ما از امروز امتحانتتمون شروع شده وباید درس هارو مرور کنیم من اومدم تو این سایت ولغاتش رو خوندم خیلی خوب بود ممنون 🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏

  ن 1 سال قبل
  7

  سلام علییییییی بود ❤❤❤❤❤

  عالیییییی 1 سال قبل
  2

  خوبببببب

  ناشناس 1 سال قبل
  4

  سلام به همگی بازدید کنندگان ،،.

  خیلی خوبه ،مرسی👑🤨👍

  خودمم 1 سال قبل
  4

  خوبه

  مبینا پورداودی 1 سال قبل
  2

  خوب بود

  المیرا 1 سال قبل
  3

  ممنونم :-)

  مریم 1 سال قبل
  3

  عالی

  حنانه 1 سال قبل
  2

  عالی بود واقعا ❤

  0
  خری 3 ماه قبل

  گاو کجاش خوبه خیلی بده

  سارا سا عدیان 1 سال قبل
  8

  خوب بود ولی متضاد و هم خوانواده را نذاشتی و دو بار معنی هارا فرستادی بازم ممنون

  زهرا نامدار 1 سال قبل
  4

  عالی هست

  رضاجهانسال 1 سال قبل
  5

  من واقعا از شما ممنونم که این واژه هارو تو این سایت گذاشتی واقعا ممنونم از شما دوست عزیز

  سینا 1 سال قبل
  18

  هم خانواده و متضاد نداشت 🤕🤕

  سینا 1 سال قبل
  14

  هم خانواده و متضاد نداشت 🤕🤕

  5
  King 1 سال قبل

  حق باتوعه

  رقیه خانم 1 سال قبل
  11

  معنی هفت خان رستم: نام هفت مرحله از نبرد های رستم است

  1
  بله ❤️ 6 ماه قبل

  سلام

  یک عدالت خواه 1 سال قبل
  3

  این چه سایتی اون سایت های بدبختی که اینو نوشتن کسی نگاهشون نمیکنه بعد این سایت میاد اسکی میره همه نگاه میکنن میگن عالی حق اون نویسنده خورده میشه

  فرهناز 1 سال قبل
  1

  خوب نبود بگم چرا چون .............چون عالی عالی عالی عالی بود خیلی کامل و صحیح

  3
  مهنیا 1 سال قبل

  من درس 3رو که روش نوشتم اصلا کامل نبود😴فقط این درسش خیلی خوب بود😊

  م 1 سال قبل
  2

  خوب هست اما چرا کلمات هی بازم نوشتید در قسمت بعد هم

  ‌زهرا 1 سال قبل
  4

  ‌جیلی‌خوب

  سبحان 1 سال قبل
  3

  عالی

  ناشناس 1 سال قبل
  3

  عالی بود.

  امیررضا 1 سال قبل
  2

  سلام مطالبتان کامل ودقیقه عالی وکامل

  5
  ادرین 1 سال قبل

  خوب چرا امدی تو این سایت مهینا خانم?

  7
  مهنیا 1 سال قبل

  سایت《هوم درس》خیلیییییییییییی کامل و دقیق و بهتره😊البتهداین نظر شخصی منه من حتی واسه ی درس های دیگم ار همون سایت سوال در میارم همه ی امتحان هامم کامل شد با سایت《هوم درس》

  محنا جون 1 سال قبل
  2

  عالییییییییییی فدایرکسی که اینو ارسال کرده

  طاها 1 سال قبل
  2

  عالیه👌👌

  تینا احمدی 1 سال قبل
  3

  سلاماینم از سئوالات و جواب من هفت خوان رستم از کیست ؟شاهنامه فردوسی تو ضیحاتی درموردشاهنامه فردوسی؟هفت خوان رستم اثری از حکیم عباس قاسم فردوسی است و شاهنامه بیش از ۵۰ هزار بیت است و سالیان طول کشید تا شاهنامه آماده شد شاهنامه اثری منظوم است

  ویدااا 1 سال قبل
  3

  خیلی خوبه من هرموقع گیر میگفتم میام سرچ میکنم و برام میاره😘😘😘😘

  مارال جون 1 سال قبل
  6

  عالی عالی عالی بود 😘👍🏻

  مرسی 1 سال قبل
  0

  اشک

  فاطمه 1 سال قبل
  13

  خیلی خوب بود ممنون از لطفتون 🙏🏻

  حسین 1 سال قبل
  3

  عالی خیلی ممنون از درست کننده اش 👍👍👍👌👌👌👌

  ناشناس 1 سال قبل
  2

  خیلی خوب بود ممنون 💚

  ناشناس 1 سال قبل
  6

  ممنون عالی بود

  . . مهدی ساعدیان 1 سال قبل
  5

  عالی است

  سحر برلیان 1 سال قبل
  7

  درس ها و لغت درس ها خیلی خوب است و من همه‌ی معنی لغت درس ها را خیلی خوب متوجه شدم

  عالی 1 سال قبل
  7

  عالی

  الیکا زندگانی 1 سال قبل
  6

  عالی بود💜💚

  اسنات 1 سال قبل
  10

  عالی بود👍 سپاس از شما من بدون شما فارسی یاد نمیگرفتم 🤣به همه پیشنهاد میکنم از فایل های شما استفاده کنند 😉

  ابو الفضل 1 سال قبل
  2

  عالی

  ناشناس 1 سال قبل
  6

  خیلی ممنون از شما در این روز ها خیلی به ما دانش آموزان کمک میکنه

  فاطمه زهرا خلیلی 1 سال قبل
  4

  هم خانواده متضاد هم از اینها رو نداشت �ط دوبار معنی‌کلمات اومده بود

  رها 1 سال قبل
  10

  سلام خوب بود

  ناشناس 1 سال قبل
  2

  من راضی هستم خیلی عالی بود

  عالی بود 1 سال قبل
  5

  مرسی واقعا

  مریم سلیمی 1 سال قبل
  6

  من راضی هستم

  ناشناس 1 سال قبل
  2

  خیلی زیاده ولی بازم ممنون

  جونگ کوک 1 سال قبل
  9

  عالی بود ممنونم 🥰👍👍👍

  نازنین 1 سال قبل
  4

  آفت زده خیلی بد اولا می بود 😼

  ناشناس 1 سال قبل
  8

  عالی

  سیدامیرسالارفیاضی 1 سال قبل
  9

  اموزنده وخوب بودممنون

  بلک پینک اکسو بی تی اس 1 سال قبل
  5

  خیلی خوب بود ممنون از شما همه معنی ها رو گذاشتی

  ناشناس 1 سال قبل
  2

  سلام عالی 😘

  علیرضا 1 سال قبل
  4

  ارژنگ دیو

  عالی 1 سال قبل
  5

  سوفیا رحمانی 1 سال قبل
  8

  سلام خیلی کامل و خوبه من واژه های کل درسای فارسی رو از اینجا مینویسم کامل کامل مرسی❤❤❤

  مینا 1 سال قبل
  6

  سوگ _نگهبان

  رویا 1 سال قبل
  11

  عالی بود چون همه چیز نوشته بود هم معنی لغات دستوری

  فاطمه 1 سال قبل
  10

  خوبه

  فاطمه 1 سال قبل
  6

  عالی بود

  سارا بیاتی 1 سال قبل
  23

  خوب نبود چون عالی بود😛😛

  علی 1 سال قبل
  12

  من خوشم امده

  ARMIN 1 سال قبل
  4

  خوب و کامل بود

  سوفیا 1 سال قبل
  10

  خیلی عالی

  محمد مهدی 1 سال قبل
  6

  به دردم خورد و بهرهمند شدم ازش خلاصه عالی بود

  آرنیکا 2 سال قبل
  12

  خیلی خوب و کامل بود

  4
  حح 7 ماه قبل

  خخحچ

  5
  ی 1 سال قبل

  اره

  20
  نازی 1 سال قبل

  عالی بود واقعا محشره از تمامی شما متشکرم معنی💯💯💯❤❤❤💋💋💋بیشتری برای درس بعدی بگذارید

  مهدی 2 سال قبل
  11

  نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  2
  F 6 ماه قبل

  Aly

  برای ارسال نظر کلیک کنید