توجه : تمامی مطالب این سایت از سایت های دیگر جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران یا عدم رضایت مدیر سایت مطالب کپی شده توسط ایدی موجود در بخش تماس با ما بالای سایت یا ساماندهی به ما اطلاع داده تا مطلب و سایت شما کاملا از لیست و سایت حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

  معنی کلمات درس پنجم فارسی ششم

  1 بازدید

  معنی کلمات درس پنجم فارسی ششم را از سایت اسک 98 دریافت کنید.

  معنی واژگان درس هفت خان رستم

  خان : مرحله - منزل

  اهریمن : شیطان

  شمار : تعداد

  از بند رهایی دهد : از زندان و اسارت آزاد کند

  دیوان : دراینجا جمع دیو ها

  راهی می شود : به سوی جایی می رود

  قوی پنجه : توانا – پر زور

  از هم می دَرد : از بین می برد و پاره پاره می کند

  تیمار : مراقبت - مواظبت

  نخجیر : شکار

  فرجام : پایان – سر انجام – عاقبت کار

  دادگر : عادل

  کوفتن : کوبیدن

  سُم : قسمت پایانی پای چارپایان که مانند کفش آن هاست

  دیده : چشم

  رستم در خشم می شود : رستم عصبانی و خشمگین می شود – در خشم شدن کنایه از عصبانی شدن است

  پرخاش : سخنی که از روی خشم گفته می شود

  می نمایاند : نشان می دهد

  به تنگ می آید : صبرش تمام می شود – خسته می شود

  از پای درآوردن : کنایه از کشتن

  خروشید : در اینجا شیهه کشید – فریاد زد

  جوشید : عصبانی شد

  برکند : جدا کرد

  سهمگین : ترسناک

  تیغ : شمشیر

  بَر : تَن – بدن

  نیرنگ : فریب - حیله

  چیرگی : پیروز شدن

  کنمد : ریسمان محکمی که هنگام جنگ آن را بر گردن و کمر دشمن اندازند و آن ها را اسیر کنند

  خمّ کمند : چین و شکن و دایره ای که در اثر پرتاب کمند ایجاد می شود

  به بند آوردن : کنایه از اسیر کردن

  میان : در اینجا کمر

  خنجر : شمشیر کوچک

  زو : مخفف از او

  بیم : ترس

  یال : موهای بلند پشت گردن اسب

  به کردار : مانند

  ستایش : شکر و سپاس

  یزدان : آفریدگار – خداوند

  دلیر : شجاع – در اینجا منظور رستم است

  ز بهر : برای

  نیایش : دعا – عبادت

  بجست : جست و جو کرد

  پرستش : عبادت

  کای : مخفف که ای

  داور : قاضی – آن که حکم می کند – در اینجا منظور خداوند است

  دادگر : برقرار کننده عدالت

  آذر گشتسب : آتش سریع و سوزان

  گُرد : پهلوان

  دستگاه : در اینجا عظمت و قدرت و توانایی

  منبع مطلب : sheshomeghasedak.blogfa.com

  مدیر محترم سایت sheshomeghasedak.blogfa.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  معنی درس هفت خان رستم فارسی ششم (درس پنجم فارسی)

  معنی درس هفت خان رستم فارسی ششم : یکی از درس های مهم فارسی ششم مربوط به درس 5 میباشد . درس پنج فارسی ششم با موضوع هفت خان رستم دارای شعرها و لغات دشوار و همچنین فعالیت میباشد که در این قسمت برای شما جواب آنها را آماده کرده ایم .

  معنی درس هفت خان رستم فارسی ششم

  بیت اول » خروشید و جوشید و بر کند خاک ز سُمّش زمین شد همه، چاک چاک

  رخش شیهه کشید و خشمگین شد و به نشانه یورش سم خود را بر زمین کوبید به گونه ای که زمین زیر پایش کنده شد.

  بیت دوم » بزد تیغ و بینداخت از بر، سرش فرو ریخت چون رود، خون از برش

  رستم با ضربه شمشیر سر اژدها را از تنش جدا کرد و خون مانند رود از تن او جاری شد.

  بیت سوم » بینداخت چون باد، خَمِّ کمند سر جادو آورد ناگه به بند

  رستم کمند را با سرعت به سمت جادوگر انداخت و او را اسیر کرد.

  بیت چهارم » میانش به خنجر به دو نیم کرد دل جاروان زو پر از بیم کرد .

  رستم با خنجر جادوگر را نصف کرد و با این کار خود دل جادوگران دیگر را پر از وحشت کرد

  بیت پنجم » چو رستم بدیدش بر انگیخت اسب بدو تاخت مانند آذر گُشسب

  هنگامی که رستم او (ارژنگ دیو) را دید با اسبش مانند آتش جهنده، تند و سریع به سوی او حمله کرد.

  بیت ششم » سر و گوش بگرفت و یالش دلیر سر از تن بکندش به کردار شیر

  رستم شجاعانه سر و گوش و یال ارژنگ دیو را گرفت و مانند شیر با شجاعت سرش را از تنش جدا کرد .

  بیت هفتم » ز بهر نیایش، سر و تن بشست یکی پاک جای پرستش بجست

  برای عبادت سر و تن خود را شست و به دنبال جایی پاک و تمیز برای راز و نیاز گشت .

  بیت هشتم » از آن پس نهاد از بر خاک، سر چنین گفت : کای داورِ دادگر !

  سپس سر بر خاک سجده گذاشت و گفت ای پروردگار عادل!

  بیت نهم » ز هر بد، تویی بندگان را پناه تو دادی مرا، گُردی و دستگاه

  در برابر هر بدی و آسیبی تو برای بندگان پناه هستی و تو هستی که به من پهلوانی و شکوه و عظمت دادی .

  معنی لغات هفت خان رستم

  خان : مرحله – منزل

  اهریمن : شیطان

  شمار : تعداد

  از بند رهایی دهد : از زندان و اسارت آزاد کند

  دیوان : در اینجا جمع دیو ها

  راهی می شود : به سوی جایی می رود

  قوی پنجه : توانا – پر زور

  از هم می دَرد : از بین می برد و پاره پاره می کند

  تیمار : مراقبت – مواظبت

  نخجیر : شکار

  فرجام : پایان – سر انجام – عاقبت کار

  دادگر : عادل

  کوفتن : کوبیدن

  سُم : قسمت پایانی پای چارپایان که مانند کفش آن هاست!

  دیده : چشم

  رستم در خشم می شود : رستم عصبانی و خشمگین می شود – در خشم شدن کنایه از عصبانی شدن است

  پرخاش : سخنی که از روی خشم گفته می شود – درشتی

  می نمایاند : نشان می دهد

  به تنگ می آید : صبرش تمام می شود – خسته می شود

  از پای درآوردن : کنایه از کشتن

  خروشید : در اینجا شیهه کشید – فریاد زد

  جوشید : عصبانی شد

  جادوان: جادوگران

  برکند : جدا کرد

  سهمگین : ترسناک

  تیغ : شمشیر

  بَر : تَن – بدن

  نیرنگ : فریب – حیله

  چیرگی : پیروز شدن

  کمند : ریسمان محکمی که هنگام جنگ آن را بر گردن و کمر دشمن اندازند و آن ها را اسیر کنند

  خمّ کمند : چین و شکن و دایره ای که در اثر پرتاب کمند ایجاد می شود

  به بند آوردن : کنایه از اسیر کردن

  میان : در اینجا کمر

  خنجر : شمشیر کوچک

  زو : مخفف از او

  بیم : ترس

  یال : موهای بلند پشت گردن اسب

  به کردار : مانند

  ستایش : شکر و سپاس

  یزدان : آفریدگار – خداوند

  دلیر : شجاع – در اینجا منظور رستم است

  ز بهر : برای

  نیایش : دعا – عبادت

  بجست : جست و جو کرد

  پرستش : عبادت

  کای : مخفف که ای

  داور : قاضی – آن که حکم می کند – در اینجا منظور خداوند است

  دادگر : برقرار کننده عدالت – عادل

  آذرگشسب : آتش سریع و سوزان

  گُرد : پهلوان

  دستگاه : در اینجا عظمت و قدرت و توانایی

  زابلستان : نام شهری در سیستان و بلوچستان

  منبع مطلب : a101.ir

  مدیر محترم سایت a101.ir لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  معنی کلمه های درس پنجم فارسی ششم

  معنی کلمه های درس پنجم فارسی ششم

  🌱 بیت اول » خورشید مهربانی از سمت مشرق طلوع کرد ( انقالب اسالمی ) _ چشم های همه حقیقت باوران و حقیقت دوستان روشن شد

  🌱 بیت دوم » بهمن ماه بیانگر شکوه و جلال ایمان مردم ایران است _ ای امام پیام تو که همان استقلال و آزادی بوده در جان و روح ما نقش بسته و جای گرفته است

  🌱 بیت سوم » شهیدان ، فریاد آزادی خواهی شما در گوش تاریخ پیچیده و جاودانه مانده است _ ای جمهوری اسالمی ایران همیشه پاینده و جاویدان باقی بمان

  🌱 بیت چهارم » چه قدر خوب است سرزمین ایران خوش آب و هوا _ که خاکش از طلا و نقره گرانبهاتر و عزیزتر است

  🌱 بیت پنجم » آب و هوای ایران برای هر کسی موافق و خوش آیند است و مطابق میلش است _ زمین آن تماما سرسبز و پر از خرمی است

  🌱 بیت ششم » تمام بوستان هایش آن پر از گل است _ و در باغ های آن گل های رنگارنگ الله و سنبل روییده است

  Tags انشا در مورد سرود ملی پایه پنجم پنجم پنجم ابتدایی معنی لغات درس به درس فارسی پنجم خلاصه درس سرود ملی کلاس پنجم دانلود سرود ملی ایران درس درس سرود ملی پایه پنجم درس ششم فارسی پنجم ابتدایی سرود ای ایران کامل شعر ای ایران کلاس پنجم صوتی طرح درس سرود ملی پنجم ابتدایی فارسی فرهنگ لغت فارسی پنجم دبستان کلمات مترادف درس سرود ملی کلاس پنجم معنی معنی درس سرود ملی پنجم معنی درس سرود ملی فارسی پنجم معنی درس سرود ملی کلاس پنجم معنی درس ششم فارسی پنجم معنی درس فارسی پنجم دبستان معنی سر زد از افق مهر خاوران فروغ دیده ی حق باوران معنی سرزد از افق مهر خاوران بیت بیت باشد معنی سرود ملی ایران پنجم دبستان معنی سرود ملی ایران درس ششم کلاس پنجم معنی سرود ملی ایران سرزده از افق معنی سرود ملی ایران کلاس پنجم معنی سرود ملی ایران کلاس چهارم معنی سرود ملی پنجم ابتدایی معنی سرود ملی درس ششم کلاس پنجم معنی سرود ملی کلاس پنجم معنی شعر ای ایران کتاب فارسی پنجم معنی شعر ای ایران کلاس پنجم معنی شعر درس سرود ملی کلاس پنجم معنی شعر سرای امید معنی شعر سرزد از افق کلاس پنجم معنی شعر سرود ملی ایران کلاس پنجم معنی شعر سرود ملی جمهوری اسلامی ایران معنی شعر سرود ملی فارسی پنجم معنی شعر سرود ملی کلاس پنجم معنی کلمات درس اول فارسی پنجم ابتدایی معنی کلمات درس سرود ملی فارسی پنجم معنی کلمات درس سرود ملی کلاس پنجم معنی کلمات درس ششم فارسی پنجم دبستان معنی کلمات درس فارسی پنجم معنی کلمه های درس پنجم فارسی ششم معنی کلمه های درس سرود ملی کلاس پنجم معنی لغات درس دوم فارسی پنجم معنی لغات درس سرود ملی فارسی پنجم معنی لغات درس سوم فارسی پنجم معنی لغات درس نهم فارسی پنجم معنی لغات شعر ای ایران کلاس پنجم هم معنی درس ششم فارسی پنجم

  معنی کلمات درس 16 فارسی سوم دبستان با نام اگر جنگل نباشد به همراه واژگان …

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  منبع مطلب : word.helpkade.com

  مدیر محترم سایت word.helpkade.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  سارا بیاتی : خوب نبود چون عالی بود😛😛

  سارا بیاتی : خوب نبود چون عالی بود😛😛

  سینا : هم خانواده و متضاد نداشت 🤕🤕

  نازی : عالی بود واقعا محشره از تمامی شما متشکرم معنی💯💯💯❤❤❤💋💋💋بیشتری برای درس بعدی بگذارید

  سینا : هم خانواده و متضاد نداشت 🤕🤕

  فاطمه : خیلی خوب بود ممنون از لطفتون 🙏🏻

  علی : من خوشم امده

  رقیه خانم : معنی هفت خان رستم: نام هفت مرحله از نبرد های رستم است

  آرنیکا : خیلی خوب و کامل بود

  رها : سلام خوب بود

  اسنات : عالی بود👍 سپاس از شما من بدون شما فارسی یاد نمیگرفتم 🤣به همه پیشنهاد میکنم از فایل های شما استفاده کنند 😉

  رویا : عالی بود چون همه چیز نوشته بود هم معنی لغات دستوری

  سوفیا : خیلی عالی

  فاطمه : خوبه

  سارا سا عدیان : خوب بود ولی متضاد و هم خوانواده را نذاشتی و دو بار معنی هارا فرستادی بازم ممنون

  مبینا : خیلی عالی بود مرسی که همه چیز رو در اختیار ما قرار میدید ممنون

  سیدامیرسالارفیاضی : اموزنده وخوب بودممنون

  جونگ کوک : عالی بود ممنونم 🥰👍👍👍

  الیکا زندگانی : عالی بود💜💚

  عالی : عالی

  سحر برلیان : درس ها و لغت درس ها خیلی خوب است و من همه‌ی معنی لغت درس ها را خیلی خوب متوجه شدم

  مهنیا : سایت《هوم درس》خیلیییییییییییی کامل و دقیق و بهتره😊البتهداین نظر شخصی منه من حتی واسه ی درس های دیگم ار همون سایت سوال در میارم همه ی امتحان هامم کامل شد با سایت《هوم درس》

  ن : سلام علییییییی بود ❤❤❤❤❤

  دوست شما : من از خیلی خوب و عالی خیلی خوب میدم چونکه کل معنی ها از نظر من نیست توش

  مبینا : سلام من خیلی از این درس خوشم اومده عالی هستش

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  سوفیا رحمانی : سلام خیلی کامل و خوبه من واژه های کل درسای فارسی رو از اینجا مینویسم کامل کامل مرسی❤❤❤

  ناشناس : عالی

  ناشناس : خیلی ممنون از شما در این روز ها خیلی به ما دانش آموزان کمک میکنه

  خ : ااااااا

  نی نی : 👍خوبه

  سالار : عالی

  محمد مهدی : به دردم خورد و بهرهمند شدم ازش خلاصه عالی بود

  فاطمه : عالی بود

  مینا : سوگ _نگهبان

  مارال جون : عالی عالی عالی بود 😘👍🏻

  رضاجهانسال : من واقعا از شما ممنونم که این واژه هارو تو این سایت گذاشتی واقعا ممنونم از شما دوست عزیز

  King : حق باتوعه

  لاله : سلام

  فرند تو : خوب بود ولی خیلی هم معنی داره این درس!منظورم این نیست که زیاد هم معنی نوشتید کلا میگم هم معنی زیاد داره این درس!و واقعا متشکرم از این توضیحات عالی

  ⁦ෆ╹ .̮ ╹ෆ⁩ : راستش خیلی عالی بود من همشو ننوشتم 😂 آخه خیلی بود ❤️ ممنون فقط لطفاً هم خانواده و متضاد هم بزارید

  ⁦ෆ╹ .̮ ╹ෆ⁩ : 😂😂 تعجب کردم هیچ جا آنقدر کامل نمیزارن واقعا دستون درد نکنه 🙏❤️

  افسونگر : عالی بود خیلی متشکرم😊

  فاطمه : عالیه

  ARMY : عالی

  مریم سلیمی : من راضی هستم

  فاطمه زهرا خلیلی : هم خانواده متضاد هم از اینها رو نداشت �ط دوبار معنی‌کلمات اومده بود

  . . مهدی ساعدیان : عالی است

  ناشناس : ممنون عالی بود

  ادرین : خوب چرا امدی تو این سایت مهینا خانم?

  زهرا نامدار : عالی هست

  خودمم : خوبه

  ناشناس : سلام به همگی بازدید کنندگان ،،. خیلی خوبه ،مرسی👑🤨👍

  لاله : عالی

  😷 : سلام عالی بود دستتان درد نکند

  F.H : عالی بود🍁 ممنون💛🌻

  مریم : سلام عالییییی بود تشکر از شما

  للی : وربابه

  کوروش : خیلی خوبه مرسی از سازنده

  فاطمه : فقط هم خانواده و متضاد بزارید ممنون

  😶 : عالیی

  محمد : حاجی پشمام ۵۰ تا

  ریحانه : خوب بود ولی چون متضاد نداشت عالی نبود🙂

  کوروش : فقط حیف که هم خانواده و متضاد نداره😑

  محمد : عالی بوددد

  ناشناس : آره👌

  ی : اره

  عالی : ❤

  بلک پینک اکسو بی تی اس : خیلی خوب بود ممنون از شما همه معنی ها رو گذاشتی

  عالی بود : مرسی واقعا

  حسین : عالی خیلی ممنون از درست کننده اش 👍👍👍👌👌👌👌

  طاها : عالیه👌👌

  محنا جون : عالییییییییییی فدایرکسی که اینو ارسال کرده

  ‌زهرا : ‌جیلی‌خوب

  المیرا : ممنونم :-)

  مبینا پورداودی : خوب بود

  Yalda : عالی 🤞🏻

  سارا : خوب بود ولی مخالف و هم خانواده نداشت 🥲

  رقیه رشیدی : عااااااااالی بود 😍😍😍😍

  سید مهزیار هاشمی : خیلی کاربردی بود ممنون😘🌹🌹

  فقط btsفن : خیلی خوب بود ممنون

  علی : عالی

  هانا : بد نبود قبول دارم فارسی ششم خیلی سخت تر از ریاضی است ریاضی چیزی نیست زیاد سخت نیست سخت ترین کتاب پایه ششم فارسی است عالی بود 😄

  ستایش : متضاد و هم خانواده!!

  ... : متضاد دادگر:ظالم پیروز:شکست

  hedi💜🤍 : عالی بود🤩ولی متضاد و هم خانواده نداشت همه ی سایت ها همراه لغت هم خانواده و متضاد دارند

  اسممو نمی توانم بگم : عالی ولی هم خوانواده و متضاد هم بود مهشر می شد

  یگان : عالی

  دیانا : شما به بزرگی خودتون ببخشید 😑

  ممنون : ممنون

  مهتاب : خیلی خوب بود

  ارزو : سلام وقت بخیر من اومدم به کسانی که این پیام من را میبینند بگم ممنون که این سایت را دیدید و از ماطلبش لظت بردید لطفاً این سایت را به بقیه هم مراجعه کنید تا بقیه هم ماطلب این سایت را بخوانند ممنون از لطف شما عزیزان

  یه دختر که تا ابد آرمی میمونه : خیلی عالی بوددد👌🏻👌🏻 من فردا امتحان دارم 😫 لطفا هم خانواده رو هم اضافه کنید

  محمد : خیلی خوبه عالی

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  فاطمه سادات میرحاج 1 روز قبل
  0

  عالی هست

  0
  فاطمه سادات میرحاج 1 روز قبل

  تشکر و قدردانی دانی از شما

  Fatameh 2 روز قبل
  2

  خوب بود ولی حیف که هم خانواده و مخالف نداشت

  وزوو 6 روز قبل
  2

  ردرورودد

  ناشناس 7 روز قبل
  1

  عالیه ممنون

  ترتاتت 8 روز قبل
  0

  تالار

  0
  افرین 7 روز قبل

  افرین

  3 9 روز قبل
  0

  عالی بود خیلی خوشم اومد ممنون بابت سایت عالیتون

  ناشناس 9 روز قبل
  -1

  ممنونم واقعا کامل وخوب بود🌹🌹❤

  ناشناس 9 روز قبل
  -1

  خیلی ممنون عالی بود❣️

  فاطمه .و 12 روز قبل
  1

  عاالی بود استفاده کردم.

  -1
  فاطمه رجایی کلاس ششم ۳ هستم 9 روز قبل

  ❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤

  فاطمه .و 12 روز قبل
  1

  به نظرم معنی زیاد بود و باز پاسخ معانی را می‌توانستید با کلمات کوتا ه معنی کنید ولی خیلی خوب و آموزنده بود استفاده کردم ✨

  -1
  فاطمه رجایی کلاس ششم ۳ هستم 9 روز قبل

  خیلی خوب بوده است

  ... 15 روز قبل
  2

  عالی بود

  ناشناس 17 روز قبل
  2

  خیلی زیاده

  ناشناس 17 روز قبل
  2

  خیلی زیاده

  محمد 17 روز قبل
  4

  خیلی خوبه عالی

  1
  فاطمه رجایی کلاس ششم ۳ هستم 9 روز قبل

  مریم اعظیمی جون ببخشید ممنونم❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤

  1
  فاطمه رجایی 9 روز قبل

  عالی بود❤❤❤❤❤❤❤❤

  1
  فاطمه رجایی 9 روز قبل

  عالی بود❤❤❤❤❤❤❤❤

  مرصاد 21 روز قبل
  1

  خیلی عالی بود

  ناشناس 22 روز قبل
  1

  سلام عالی بود ممنون⁦❣️⁩⁦❣️⁩

  Ayda 23 روز قبل
  1

  خیلی خوبه

  سوگند 25 روز قبل
  3

  کامل بود ولی کاش متضاد هم‌خانواده هم داشت ولی ب هر حال خوب بود♡

  ناشناس 6 ماه قبل
  3

  بچه ها من نمیخوام فهش بدم ولی ب زیا شورشو درآوردن خوبه دیگه برای چی باید بد باشه

  ناشناس 6 ماه قبل
  1

  به نظر من خوبه

  . 7 ماه قبل
  1

  ممنون خیلی خوب بود خدا خیرتون بده

  ناشناس 7 ماه قبل
  2

  خوب بود من خوشم اومد و اینکه چرا خیلی ا تون انقدر نا شکریت به جای انکه بگید دستتان درد نکنه میگید خوب نبود

  ناشناس 7 ماه قبل
  2

  از نظر من که خیلی خیلی عالی بود😊

  5
  ناشناس 7 ماه قبل

  آره👌

  یه دختر که تا ابد آرمی میمونه 7 ماه قبل
  4

  خیلی عالی بوددد👌🏻👌🏻

  من فردا امتحان دارم 😫

  لطفا هم خانواده رو هم اضافه کنید

  ارزو 7 ماه قبل
  4

  سلام وقت بخیر

  من اومدم به کسانی که این پیام من را میبینند بگم

  ممنون که این سایت را دیدید و از ماطلبش لظت بردید لطفاً این سایت را به بقیه هم مراجعه کنید تا بقیه هم ماطلب این سایت را بخوانند

  ممنون از لطف شما عزیزان

  3
  ارزو 7 ماه قبل

  💝💖

  فاطمه 7 ماه قبل
  2

  چرا فهش بدرد نخور

  ....... 7 ماه قبل
  3

  چی زیاده🥺

  محمدزاده 7 ماه قبل
  3

  عالیههه

  1
  سلام 25 روز قبل

  سللم

  1
  کوثر 7 ماه قبل

  👍

  1
  کوثر 7 ماه قبل

  👍

  مهتاب 7 ماه قبل
  4

  خیلی خوب بود

  محمد مهدی 7 ماه قبل
  1

  علیه

  یسنا 7 ماه قبل
  1

  معنی ها عالی بود مرسی♥️💫

  یاسمین 8 ماه قبل
  2

  عالی

  محمد 8 ماه قبل
  5

  عالی بوددد

  مرینت دوپنچنگ 8 ماه قبل
  2

  عالییییییییییی بود ممنون

  mmm 10 ماه قبل
  3

  اگر میشه

  هم معنی و مخالف هم اضافه کنید

  ملی 11 ماه قبل
  2

  عالی👩‍🎓

  ممنون 11 ماه قبل
  4

  ممنون

  تینا‌افشاری 11 ماه قبل
  1

  ‌خیلی‌خوب‌بود‌ممنون

  DAEANA SARR💙🔗 11 ماه قبل
  1

  عالی 👏👏👏👏👏

  ولی مخالف(متضاد) و هم خانواده نداشت😔

  خرگوش🐰🐇 11 ماه قبل
  3

  خسته نباشین عالییه ☺😊💖💖

  ناشناس 11 ماه قبل
  3

  من فردا امتحان دارم و اینجا خوندم

  خيلیییییی کامله

  مرسییییی ❤❤

  ناشناس 11 ماه قبل
  2

  من فردا امتحان دارم و اینجا خوندم

  خيلیییییی کامله

  مرسییییی ❤❤

  😎 11 ماه قبل
  0

  سلام مطالب شما خوب بود

  ناشناس👽 11 ماه قبل
  1

  🤌🤌👌

  یه میراکولر🐞 11 ماه قبل
  1

  عالی عالی خیلیییییییییییییی دست سازندش درد نکنه واقعاً عالیه 👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻

  ناشناس 12 ماه قبل
  2

  خوب و کامل بود راضی بودم

  کوروش 12 ماه قبل
  5

  فقط حیف که هم خانواده و متضاد نداره😑

  ریحانه 12 ماه قبل
  5

  خوب بود ولی چون متضاد نداشت عالی نبود🙂

  هستی 12 ماه قبل
  2

  عالی 👫😚😘🍻😍😅💋

  سالار 12 ماه قبل
  7

  عالی

  ناشناس 12 ماه قبل
  3

  کامل بود و عالی

  💞مرینت💞 12 ماه قبل
  3

  عالی بود واقعا عالی بود 💞

  محمد 12 ماه قبل
  5

  حاجی پشمام ۵۰ تا

  😶 12 ماه قبل
  5

  عالیی

  ناشناس 12 ماه قبل
  2

  واقعا عالی بود

  نی نی 1 سال قبل
  7

  👍خوبه

  6
  ARMY 1 سال قبل

  عالی

  ارمی و بلینک 💕🖤💜 1 سال قبل
  3

  عالی بود ممنون

  King 1 سال قبل
  1

  عالی

  😍Dokhi Delbar ❤️ 1 سال قبل
  1

  عاااااااااالی بود 😍 کاش فقط متضاد و هم خانواده هم داشت 🤩💖

  ساحل 1 سال قبل
  3

  خیلی خوب بود فقط حیف که متضاد و هم خانواده نداشت

  یگان 1 سال قبل
  4

  عالی

  ابوالفضل فدایی 1 سال قبل
  3

  خیلی عالی بود

  ask98.lr 1 سال قبل
  2

  عالییییییییییی عالییییییییی بود

  ماریا 1 سال قبل
  2

  عالی بود مرسی

  اسما 1 سال قبل
  3

  عالی بود😙☺

  اسممو نمی توانم بگم 1 سال قبل
  4

  عالی ولی هم خوانواده و متضاد هم بود مهشر می شد

  فاطمه 1 سال قبل
  6

  عالیه

  5
  فاطمه 1 سال قبل

  فقط هم خانواده و متضاد بزارید ممنون

  عصمت الله سالار😚 1 سال قبل
  2

  خیلی خوبه ممنون

  با تشکر صادقی

  hedi💜🤍 1 سال قبل
  4

  عالی بود🤩ولی متضاد و هم خانواده نداشت همه ی سایت ها همراه لغت هم خانواده و متضاد دارند

  3
  نسرین باقری 1 سال قبل

  ای کاش مطالب کامل تری داخل سایت قرا میدادین من کلی دانش آموز دارم که ممکنه بعضی ها از سایت اسک استفاده کنن و میخواهن درخواست کنن مطالب کامل تری قرار بدهید

  افسونگر 1 سال قبل
  6

  عالی بود خیلی متشکرم😊

  3
  نسرین باقری 1 سال قبل

  ای کاش که میشد ندا و منادا استفاده میشد و میگفتین کنایه ها را

  ناشناس 1 سال قبل
  2

  واقعا عالی بود من راضی بودم و همچنین هم کلاسیام خیلی خوب بود هرچی بگم بازم کم گفتم عالییییییی بود😍😘❤❤

  setayesh 1 سال قبل
  1

  عالی بود

  ... 1 سال قبل
  4

  متضاد

  دادگر:ظالم

  پیروز:شکست

  1
  hedi💜🤍 1 سال قبل

  همین دوتا ؟؟؟؟

  مبینا 1 سال قبل
  8

  سلام من خیلی از این درس خوشم اومده عالی هستش

  1
  نسرین باقری 1 سال قبل

  سلام دوست عزیز منم خوشم می یاد وقتی همه چیز کامل باشه دم شما گرم 😍😍😍😍😍

  2
  دختری هست که عاشق شده 1 سال قبل

  من از این درس خوشم میاد

  sr1389 1 سال قبل
  1

  معنی کلمه زابلستان:شهر زابل

  حسام 1 سال قبل
  3

  متضاد وهم خانواده

  ستایش 1 سال قبل
  4

  متضاد و هم خانواده!!

  جانان 1 سال قبل
  3

  خوب نبود چون که واقعا عالی بود ممنون👍👌❤❤❤❤❤❤❤😃

  هانا 1 سال قبل
  4

  بد نبود قبول دارم فارسی ششم خیلی سخت تر از ریاضی است ریاضی چیزی نیست زیاد سخت نیست سخت ترین کتاب پایه ششم فارسی است عالی بود 😄

  3
  هانا 1 سال قبل

  ممنون

  ناشناس 1 سال قبل
  2

  خوب بود ولی متضاد و هم خانواده نداشت

  کوروش 1 سال قبل
  5

  خیلی خوبه مرسی از سازنده

  🖤دخترک عاشق 🖤 1 سال قبل
  1

  عاااالییی

  مممنونننمم

  💜💙 1 سال قبل
  1

  ممنونم

  ممنون 1 سال قبل
  1

  ممنون

  ⁦ෆ╹ .̮ ╹ෆ⁩ 1 سال قبل
  6

  راستش خیلی عالی بود من همشو ننوشتم 😂 آخه خیلی بود ❤️ ممنون فقط لطفاً هم خانواده و متضاد هم بزارید

  6
  ⁦ෆ╹ .̮ ╹ෆ⁩ 1 سال قبل

  😂😂 تعجب کردم هیچ جا آنقدر کامل نمیزارن واقعا دستون درد نکنه 🙏❤️

  اسنا 1 سال قبل
  1

  خیلی عالیه ممنون

  ناشناس 1 سال قبل
  2

  ممنون

  امیر 1 سال قبل
  1

  خیلی ممنون و سپای از شا که این متن ها را برای ما گذاشته اید

  پریسا 1 سال قبل
  1

  میگم اگه رها جلالی هستی من پارمیدام شمسایی مدرسه اصلانی

  s 1 سال قبل
  2

  مرسی

  AAFN 1 سال قبل
  2

  خوبه عالی

  . 1 سال قبل
  2

  عاااالللییی بود 🤩🤩

  فقط متضاد و.. نداشت😔

  للی 1 سال قبل
  5

  وربابه

  4
  علی 1 سال قبل

  عالی

  رئیسی 1 سال قبل
  3

  خوب بودن اما متضاد و هم خانواده نداشتن🙁

  1
  نسرین باقری 1 سال قبل

  دقیقا

  ریحانه 1 سال قبل
  3

  خیلی خوب بود ولی چرا اینقدر زیاد بود دستم درد گرفت

  ✌🏻سیده فاطمه صالحے✌🏻 1 سال قبل
  3

  سلام

  خیلی خوبه 😍🤩

  محشره 💯

  ممنون خیلی بدردم خورد

  🏐✌🏻❄️❄️

  مبینا 1 سال قبل
  9

  خیلی عالی بود مرسی که همه چیز رو در اختیار ما قرار میدید ممنون

  مریم 1 سال قبل
  5

  سلام عالییییی بود تشکر از شما

  ناشناس 1 سال قبل
  2

  سلام میشه کلمات امری درس پنجم فارسی ششم رو بگین

  فقط btsفن 1 سال قبل
  4

  خیلی خوب بود ممنون

  ناشناس 1 سال قبل
  3

  خیلی خیلی علی بود ممنون ولی اگه میشد متضاد و هم خانواده درس هم میزاشتن عالی میشد

  تارا امینی 1 سال قبل
  3

  سلام عالی بود ولی باید کمی بیشتر باشه خانم ما بیسترازاین هامی خواست..

  مرینت 1 سال قبل
  3

  مخالف درس را هم بزارید چون لازم برا ما

  درس بعد ‌و‌هم‌بزارید تا بنویسیم😍💝😘همش و نوشتم

  مهسا😍اکبری💝از تبریز

  سید مهزیار هاشمی 1 سال قبل
  4

  خیلی کاربردی بود ممنون😘🌹🌹

  .. 1 سال قبل
  3

  خوبه

  رها 1 سال قبل
  3

  عالی

  مینا 😎 1 سال قبل
  3

  خیلی عالی بود

  ممنون 💋💋👄💜💜💛💚💙💟

  شقایق ♥ 1 سال قبل
  3

  واقعا عالی بود

  لایک دارین 🖒🖒👄❤

  رقیه رشیدی 1 سال قبل
  4

  عااااااااالی بود 😍😍😍😍

  بهار 💙 1 سال قبل
  3

  سلام خیلی کمکمه از این فایل های درسی کن در کلاس مجازی خیلی استفاده میکنم راضی هستم👌🏻🌷🍃

  پارمیدا✌🏻 1 سال قبل
  2

  اگر متضاد و هم خانواده داشت عالی میشد ولی هم معنی ها کامل بود مچکرم از زحمات شما بزرگوار 🥰

  سارا 1 سال قبل
  4

  خوب بود ولی مخالف و هم خانواده نداشت 🥲

  هلن 1 سال قبل
  3

  عالی بود

  2
  نج 12 ماه قبل

  بد بود چون عالی بود

  ناشناس 1 سال قبل
  2

  احسنتم عالی بود❤😇👏

  ناشناس 1 سال قبل
  3

  سلام خوب بود 👍

  ناشناس 1 سال قبل
  2

  علی بود مرسی از حمت تون 👌👌

  ملینا 1 سال قبل
  3

  واقعا عالی بوووووود من که راضی هستم💖💜

  ناشناس 1 سال قبل
  2

  مرسی ممنونم

  نازنین زهرا 1 سال قبل
  3

  خیلی عالی بود من قشنگ فهمیدم معنی هاش رو ازتون ممنونم🙏🙏❤️

  فاطمه 1 سال قبل
  2

  خوبه بود

  فاطمه 1 سال قبل
  3

  خوبه بود

  Yalda 1 سال قبل
  4

  عالی 🤞🏻

  فاطمه زهرا 1 سال قبل
  3

  خیلی دلم برای علی تنگ شده

  1
  حنانه و حسنا 10 روز قبل

  منم خیلی دلم براش تنگ شده

  F.H 1 سال قبل
  5

  عالی بود🍁

  ممنون💛🌻

  فرند تو 1 سال قبل
  6

  خوب بود ولی خیلی هم معنی داره این درس!منظورم این نیست که زیاد هم معنی نوشتید کلا میگم هم معنی زیاد داره این درس!و واقعا متشکرم از این توضیحات عالی

  😷 1 سال قبل
  5

  سلام عالی بود دستتان درد نکند

  يلدا 1 سال قبل
  3

  معني هاش عالي بود👌👌👌👌

  ولي هم خوانواده و متضاد نداشت😒😒

  رها 1 سال قبل
  1

  خوب نبود چون خیلی چیز ها را نداشت

  خ 1 سال قبل
  7

  ااااااا

  دوست شما 2 سال قبل
  8

  من از خیلی خوب و عالی

  خیلی خوب میدم

  چونکه کل معنی ها از نظر من نیست توش

  پارسا 2 سال قبل
  2

  میگم عالی بود کپی رفتی هم خانواده و واژه روهم کپی برو دیگه واژه هات کامل بود اضافی هم گفتی ولی متزاد و هم خانواده نداشت

  1
  نفس و نیکا 10 روز قبل

  چرا همه دوسال پیش بوده بازدید هاشون🧐🤨🤔؟

  1
  اره 10 ماه قبل

  ححح

  لاله 2 سال قبل
  6

  سلام

  0
  فاطمه رجایی کلاس ششم ۳ هستم 9 روز قبل

  عالی بوده است خیلی عالی بوده است

  5
  لاله 2 سال قبل

  عالی

  یاسمن باقرزاده 2 سال قبل
  3

  سلام خیلی خوب چون ما از امروز امتحانتتمون شروع شده وباید درس هارو مرور کنیم من اومدم تو این سایت ولغاتش رو خوندم خیلی خوب بود ممنون 🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏

  ن 2 سال قبل
  8

  سلام علییییییی بود ❤❤❤❤❤

  عالیییییی 2 سال قبل
  3

  خوبببببب

  ناشناس 2 سال قبل
  5

  سلام به همگی بازدید کنندگان ،،.

  خیلی خوبه ،مرسی👑🤨👍

  خودمم 2 سال قبل
  5

  خوبه

  مبینا پورداودی 2 سال قبل
  4

  خوب بود

  المیرا 2 سال قبل
  4

  ممنونم :-)

  مریم 2 سال قبل
  3

  عالی

  حنانه 2 سال قبل
  3

  عالی بود واقعا ❤

  سارا سا عدیان 2 سال قبل
  9

  خوب بود ولی متضاد و هم خوانواده را نذاشتی و دو بار معنی هارا فرستادی بازم ممنون

  زهرا نامدار 2 سال قبل
  5

  عالی هست

  رضاجهانسال 2 سال قبل
  6

  من واقعا از شما ممنونم که این واژه هارو تو این سایت گذاشتی واقعا ممنونم از شما دوست عزیز

  سینا 2 سال قبل
  19

  هم خانواده و متضاد نداشت 🤕🤕

  سینا 2 سال قبل
  15

  هم خانواده و متضاد نداشت 🤕🤕

  6
  King 2 سال قبل

  حق باتوعه

  رقیه خانم 2 سال قبل
  12

  معنی هفت خان رستم: نام هفت مرحله از نبرد های رستم است

  2
  بله ❤️ 1 سال قبل

  سلام

  یک عدالت خواه 2 سال قبل
  3

  این چه سایتی اون سایت های بدبختی که اینو نوشتن کسی نگاهشون نمیکنه بعد این سایت میاد اسکی میره همه نگاه میکنن میگن عالی حق اون نویسنده خورده میشه

  1
  پارمیدا 10 روز قبل

  آره تو که خیلی عدالت خواهی جون خودت

  جون عمت تو عدالت خواهی تو نمی‌خواد دستور بدی

  فرهناز 2 سال قبل
  1

  خوب نبود بگم چرا چون .............چون عالی عالی عالی عالی بود خیلی کامل و صحیح

  3
  مهنیا 2 سال قبل

  من درس 3رو که روش نوشتم اصلا کامل نبود😴فقط این درسش خیلی خوب بود😊

  م 2 سال قبل
  2

  خوب هست اما چرا کلمات هی بازم نوشتید در قسمت بعد هم

  ‌زهرا 2 سال قبل
  4

  ‌جیلی‌خوب

  سبحان 2 سال قبل
  3

  عالی

  ناشناس 2 سال قبل
  3

  عالی بود.

  امیررضا 2 سال قبل
  2

  سلام مطالبتان کامل ودقیقه عالی وکامل

  5
  ادرین 2 سال قبل

  خوب چرا امدی تو این سایت مهینا خانم?

  8
  مهنیا 2 سال قبل

  سایت《هوم درس》خیلیییییییییییی کامل و دقیق و بهتره😊البتهداین نظر شخصی منه من حتی واسه ی درس های دیگم ار همون سایت سوال در میارم همه ی امتحان هامم کامل شد با سایت《هوم درس》

  محنا جون 2 سال قبل
  4

  عالییییییییییی فدایرکسی که اینو ارسال کرده

  طاها 2 سال قبل
  4

  عالیه👌👌

  تینا احمدی 2 سال قبل
  3

  سلاماینم از سئوالات و جواب من هفت خوان رستم از کیست ؟شاهنامه فردوسی تو ضیحاتی درموردشاهنامه فردوسی؟هفت خوان رستم اثری از حکیم عباس قاسم فردوسی است و شاهنامه بیش از ۵۰ هزار بیت است و سالیان طول کشید تا شاهنامه آماده شد شاهنامه اثری منظوم است

  ویدااا 2 سال قبل
  3

  خیلی خوبه من هرموقع گیر میگفتم میام سرچ میکنم و برام میاره😘😘😘😘

  مارال جون 2 سال قبل
  6

  عالی عالی عالی بود 😘👍🏻

  فاطمه 2 سال قبل
  14

  خیلی خوب بود ممنون از لطفتون 🙏🏻

  حسین 2 سال قبل
  4

  عالی خیلی ممنون از درست کننده اش 👍👍👍👌👌👌👌

  ناشناس 2 سال قبل
  3

  خیلی خوب بود ممنون 💚

  ناشناس 2 سال قبل
  5

  ممنون عالی بود

  . . مهدی ساعدیان 2 سال قبل
  5

  عالی است

  سحر برلیان 2 سال قبل
  8

  درس ها و لغت درس ها خیلی خوب است و من همه‌ی معنی لغت درس ها را خیلی خوب متوجه شدم

  عالی 2 سال قبل
  8

  عالی

  الیکا زندگانی 2 سال قبل
  8

  عالی بود💜💚

  اسنات 2 سال قبل
  11

  عالی بود👍 سپاس از شما من بدون شما فارسی یاد نمیگرفتم 🤣به همه پیشنهاد میکنم از فایل های شما استفاده کنند 😉

  ابو الفضل 2 سال قبل
  3

  عالی

  ناشناس 2 سال قبل
  7

  خیلی ممنون از شما در این روز ها خیلی به ما دانش آموزان کمک میکنه

  فاطمه زهرا خلیلی 2 سال قبل
  5

  هم خانواده متضاد هم از اینها رو نداشت �ط دوبار معنی‌کلمات اومده بود

  رها 2 سال قبل
  11

  سلام خوب بود

  ناشناس 2 سال قبل
  2

  من راضی هستم خیلی عالی بود

  عالی بود 2 سال قبل
  4

  مرسی واقعا

  مریم سلیمی 2 سال قبل
  5

  من راضی هستم

  جونگ کوک 2 سال قبل
  8

  عالی بود ممنونم 🥰👍👍👍

  نازنین 2 سال قبل
  3

  آفت زده خیلی بد اولا می بود 😼

  ناشناس 2 سال قبل
  7

  عالی

  سیدامیرسالارفیاضی 2 سال قبل
  8

  اموزنده وخوب بودممنون

  بلک پینک اکسو بی تی اس 2 سال قبل
  4

  خیلی خوب بود ممنون از شما همه معنی ها رو گذاشتی

  ناشناس 2 سال قبل
  1

  سلام عالی 😘

  علیرضا 2 سال قبل
  2

  ارژنگ دیو

  عالی 2 سال قبل
  4

  سوفیا رحمانی 2 سال قبل
  7

  سلام خیلی کامل و خوبه من واژه های کل درسای فارسی رو از اینجا مینویسم کامل کامل مرسی❤❤❤

  مینا 2 سال قبل
  6

  سوگ _نگهبان

  رویا 2 سال قبل
  10

  عالی بود چون همه چیز نوشته بود هم معنی لغات دستوری

  فاطمه 2 سال قبل
  9

  خوبه

  فاطمه 2 سال قبل
  6

  عالی بود

  سارا بیاتی 2 سال قبل
  22

  خوب نبود چون عالی بود😛😛

  علی 2 سال قبل
  12

  من خوشم امده

  ARMIN 2 سال قبل
  3

  خوب و کامل بود

  سوفیا 2 سال قبل
  9

  خیلی عالی

  محمد مهدی 2 سال قبل
  6

  به دردم خورد و بهرهمند شدم ازش خلاصه عالی بود

  آرنیکا 2 سال قبل
  11

  خیلی خوب و کامل بود

  3
  حح 1 سال قبل

  خخحچ

  4
  ی 2 سال قبل

  اره

  18
  نازی 2 سال قبل

  عالی بود واقعا محشره از تمامی شما متشکرم معنی💯💯💯❤❤❤💋💋💋بیشتری برای درس بعدی بگذارید

  مهدی 2 سال قبل
  7

  نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  0
  F 1 سال قبل

  Aly

  برای ارسال نظر کلیک کنید