توجه : تمامی مطالب این سایت از سایت های دیگر جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران یا عدم رضایت مدیر سایت مطالب کپی شده توسط ایدی موجود در بخش تماس با ما بالای سایت یا ساماندهی به ما اطلاع داده تا مطلب و سایت شما کاملا از لیست و سایت حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

  معنی کلمات درس پنجم فارسی ششم

  1 بازدید

  معنی کلمات درس پنجم فارسی ششم را از سایت اسک 98 دریافت کنید.

  معنی واژگان درس هفت خان رستم

  خان : مرحله - منزل

  اهریمن : شیطان

  شمار : تعداد

  از بند رهایی دهد : از زندان و اسارت آزاد کند

  دیوان : دراینجا جمع دیو ها

  راهی می شود : به سوی جایی می رود

  قوی پنجه : توانا – پر زور

  از هم می دَرد : از بین می برد و پاره پاره می کند

  تیمار : مراقبت - مواظبت

  نخجیر : شکار

  فرجام : پایان – سر انجام – عاقبت کار

  دادگر : عادل

  کوفتن : کوبیدن

  سُم : قسمت پایانی پای چارپایان که مانند کفش آن هاست

  دیده : چشم

  رستم در خشم می شود : رستم عصبانی و خشمگین می شود – در خشم شدن کنایه از عصبانی شدن است

  پرخاش : سخنی که از روی خشم گفته می شود

  می نمایاند : نشان می دهد

  به تنگ می آید : صبرش تمام می شود – خسته می شود

  از پای درآوردن : کنایه از کشتن

  خروشید : در اینجا شیهه کشید – فریاد زد

  جوشید : عصبانی شد

  برکند : جدا کرد

  سهمگین : ترسناک

  تیغ : شمشیر

  بَر : تَن – بدن

  نیرنگ : فریب - حیله

  چیرگی : پیروز شدن

  کنمد : ریسمان محکمی که هنگام جنگ آن را بر گردن و کمر دشمن اندازند و آن ها را اسیر کنند

  خمّ کمند : چین و شکن و دایره ای که در اثر پرتاب کمند ایجاد می شود

  به بند آوردن : کنایه از اسیر کردن

  میان : در اینجا کمر

  خنجر : شمشیر کوچک

  زو : مخفف از او

  بیم : ترس

  یال : موهای بلند پشت گردن اسب

  به کردار : مانند

  ستایش : شکر و سپاس

  یزدان : آفریدگار – خداوند

  دلیر : شجاع – در اینجا منظور رستم است

  ز بهر : برای

  نیایش : دعا – عبادت

  بجست : جست و جو کرد

  پرستش : عبادت

  کای : مخفف که ای

  داور : قاضی – آن که حکم می کند – در اینجا منظور خداوند است

  دادگر : برقرار کننده عدالت

  آذر گشتسب : آتش سریع و سوزان

  گُرد : پهلوان

  دستگاه : در اینجا عظمت و قدرت و توانایی

  منبع مطلب : sheshomeghasedak.blogfa.com

  مدیر محترم سایت sheshomeghasedak.blogfa.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  معنی درس هفت خان رستم فارسی ششم (درس پنجم فارسی)

  معنی درس هفت خان رستم فارسی ششم : یکی از درس های مهم فارسی ششم مربوط به درس 5 میباشد . درس پنج فارسی ششم با موضوع هفت خان رستم دارای شعرها و لغات دشوار و همچنین فعالیت میباشد که در این قسمت برای شما جواب آنها را آماده کرده ایم .

  معنی درس هفت خان رستم فارسی ششم

  بیت اول » خروشید و جوشید و بر کند خاک ز سُمّش زمین شد همه، چاک چاک

  رخش شیهه کشید و خشمگین شد و به نشانه یورش سم خود را بر زمین کوبید به گونه ای که زمین زیر پایش کنده شد.

  بیت دوم » بزد تیغ و بینداخت از بر، سرش فرو ریخت چون رود، خون از برش

  رستم با ضربه شمشیر سر اژدها را از تنش جدا کرد و خون مانند رود از تن او جاری شد.

  بیت سوم » بینداخت چون باد، خَمِّ کمند سر جادو آورد ناگه به بند

  رستم کمند را با سرعت به سمت جادوگر انداخت و او را اسیر کرد.

  بیت چهارم » میانش به خنجر به دو نیم کرد دل جاروان زو پر از بیم کرد .

  رستم با خنجر جادوگر را نصف کرد و با این کار خود دل جادوگران دیگر را پر از وحشت کرد

  بیت پنجم » چو رستم بدیدش بر انگیخت اسب بدو تاخت مانند آذر گُشسب

  هنگامی که رستم او (ارژنگ دیو) را دید با اسبش مانند آتش جهنده، تند و سریع به سوی او حمله کرد.

  بیت ششم » سر و گوش بگرفت و یالش دلیر سر از تن بکندش به کردار شیر

  رستم شجاعانه سر و گوش و یال ارژنگ دیو را گرفت و مانند شیر با شجاعت سرش را از تنش جدا کرد .

  بیت هفتم » ز بهر نیایش، سر و تن بشست یکی پاک جای پرستش بجست

  برای عبادت سر و تن خود را شست و به دنبال جایی پاک و تمیز برای راز و نیاز گشت .

  بیت هشتم » از آن پس نهاد از بر خاک، سر چنین گفت : کای داورِ دادگر !

  سپس سر بر خاک سجده گذاشت و گفت ای پروردگار عادل!

  بیت نهم » ز هر بد، تویی بندگان را پناه تو دادی مرا، گُردی و دستگاه

  در برابر هر بدی و آسیبی تو برای بندگان پناه هستی و تو هستی که به من پهلوانی و شکوه و عظمت دادی .

  معنی لغات هفت خان رستم

  خان : مرحله – منزل

  اهریمن : شیطان

  شمار : تعداد

  از بند رهایی دهد : از زندان و اسارت آزاد کند

  دیوان : در اینجا جمع دیو ها

  راهی می شود : به سوی جایی می رود

  قوی پنجه : توانا – پر زور

  از هم می دَرد : از بین می برد و پاره پاره می کند

  تیمار : مراقبت – مواظبت

  نخجیر : شکار

  فرجام : پایان – سر انجام – عاقبت کار

  دادگر : عادل

  کوفتن : کوبیدن

  سُم : قسمت پایانی پای چارپایان که مانند کفش آن هاست!

  دیده : چشم

  رستم در خشم می شود : رستم عصبانی و خشمگین می شود – در خشم شدن کنایه از عصبانی شدن است

  پرخاش : سخنی که از روی خشم گفته می شود – درشتی

  می نمایاند : نشان می دهد

  به تنگ می آید : صبرش تمام می شود – خسته می شود

  از پای درآوردن : کنایه از کشتن

  خروشید : در اینجا شیهه کشید – فریاد زد

  جوشید : عصبانی شد

  جادوان: جادوگران

  برکند : جدا کرد

  سهمگین : ترسناک

  تیغ : شمشیر

  بَر : تَن – بدن

  نیرنگ : فریب – حیله

  چیرگی : پیروز شدن

  کمند : ریسمان محکمی که هنگام جنگ آن را بر گردن و کمر دشمن اندازند و آن ها را اسیر کنند

  خمّ کمند : چین و شکن و دایره ای که در اثر پرتاب کمند ایجاد می شود

  به بند آوردن : کنایه از اسیر کردن

  میان : در اینجا کمر

  خنجر : شمشیر کوچک

  زو : مخفف از او

  بیم : ترس

  یال : موهای بلند پشت گردن اسب

  به کردار : مانند

  ستایش : شکر و سپاس

  یزدان : آفریدگار – خداوند

  دلیر : شجاع – در اینجا منظور رستم است

  ز بهر : برای

  نیایش : دعا – عبادت

  بجست : جست و جو کرد

  پرستش : عبادت

  کای : مخفف که ای

  داور : قاضی – آن که حکم می کند – در اینجا منظور خداوند است

  دادگر : برقرار کننده عدالت – عادل

  آذرگشسب : آتش سریع و سوزان

  گُرد : پهلوان

  دستگاه : در اینجا عظمت و قدرت و توانایی

  زابلستان : نام شهری در سیستان و بلوچستان

  منبع مطلب : a101.ir

  مدیر محترم سایت a101.ir لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  معنی کلمه های درس پنجم فارسی ششم

  معنی کلمه های درس پنجم فارسی ششم

  🌱 بیت اول » خورشید مهربانی از سمت مشرق طلوع کرد ( انقالب اسالمی ) _ چشم های همه حقیقت باوران و حقیقت دوستان روشن شد

  🌱 بیت دوم » بهمن ماه بیانگر شکوه و جلال ایمان مردم ایران است _ ای امام پیام تو که همان استقلال و آزادی بوده در جان و روح ما نقش بسته و جای گرفته است

  🌱 بیت سوم » شهیدان ، فریاد آزادی خواهی شما در گوش تاریخ پیچیده و جاودانه مانده است _ ای جمهوری اسالمی ایران همیشه پاینده و جاویدان باقی بمان

  🌱 بیت چهارم » چه قدر خوب است سرزمین ایران خوش آب و هوا _ که خاکش از طلا و نقره گرانبهاتر و عزیزتر است

  🌱 بیت پنجم » آب و هوای ایران برای هر کسی موافق و خوش آیند است و مطابق میلش است _ زمین آن تماما سرسبز و پر از خرمی است

  🌱 بیت ششم » تمام بوستان هایش آن پر از گل است _ و در باغ های آن گل های رنگارنگ الله و سنبل روییده است

  Tags انشا در مورد سرود ملی پایه پنجم پنجم پنجم ابتدایی معنی لغات درس به درس فارسی پنجم خلاصه درس سرود ملی کلاس پنجم دانلود سرود ملی ایران درس درس سرود ملی پایه پنجم درس ششم فارسی پنجم ابتدایی سرود ای ایران کامل شعر ای ایران کلاس پنجم صوتی طرح درس سرود ملی پنجم ابتدایی فارسی فرهنگ لغت فارسی پنجم دبستان کلمات مترادف درس سرود ملی کلاس پنجم معنی معنی درس سرود ملی پنجم معنی درس سرود ملی فارسی پنجم معنی درس سرود ملی کلاس پنجم معنی درس ششم فارسی پنجم معنی درس فارسی پنجم دبستان معنی سر زد از افق مهر خاوران فروغ دیده ی حق باوران معنی سرزد از افق مهر خاوران بیت بیت باشد معنی سرود ملی ایران پنجم دبستان معنی سرود ملی ایران درس ششم کلاس پنجم معنی سرود ملی ایران سرزده از افق معنی سرود ملی ایران کلاس پنجم معنی سرود ملی ایران کلاس چهارم معنی سرود ملی پنجم ابتدایی معنی سرود ملی درس ششم کلاس پنجم معنی سرود ملی کلاس پنجم معنی شعر ای ایران کتاب فارسی پنجم معنی شعر ای ایران کلاس پنجم معنی شعر درس سرود ملی کلاس پنجم معنی شعر سرای امید معنی شعر سرزد از افق کلاس پنجم معنی شعر سرود ملی ایران کلاس پنجم معنی شعر سرود ملی جمهوری اسلامی ایران معنی شعر سرود ملی فارسی پنجم معنی شعر سرود ملی کلاس پنجم معنی کلمات درس اول فارسی پنجم ابتدایی معنی کلمات درس سرود ملی فارسی پنجم معنی کلمات درس سرود ملی کلاس پنجم معنی کلمات درس ششم فارسی پنجم دبستان معنی کلمات درس فارسی پنجم معنی کلمه های درس پنجم فارسی ششم معنی کلمه های درس سرود ملی کلاس پنجم معنی لغات درس دوم فارسی پنجم معنی لغات درس سرود ملی فارسی پنجم معنی لغات درس سوم فارسی پنجم معنی لغات درس نهم فارسی پنجم معنی لغات شعر ای ایران کلاس پنجم هم معنی درس ششم فارسی پنجم

  معنی کلمات درس 16 فارسی سوم دبستان با نام اگر جنگل نباشد به همراه واژگان …

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  منبع مطلب : word.helpkade.com

  مدیر محترم سایت word.helpkade.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  سارا بیاتی : خوب نبود چون عالی بود😛😛

  سارا بیاتی : خوب نبود چون عالی بود😛😛

  سینا : هم خانواده و متضاد نداشت 🤕🤕

  رویا : عالی بود چون همه چیز نوشته بود هم معنی لغات دستوری

  فاطمه زهرا خلیلی : هم خانواده متضاد هم از اینها رو نداشت �ط دوبار معنی‌کلمات اومده بود

  سینا : هم خانواده و متضاد نداشت 🤕🤕

  فاطمه : خوبه

  مینا : سوگ _نگهبان

  اسنات : عالی بود👍 سپاس از شما من بدون شما فارسی یاد نمیگرفتم 🤣به همه پیشنهاد میکنم از فایل های شما استفاده کنند 😉

  رقیه خانم : معنی هفت خان رستم: نام هفت مرحله از نبرد های رستم است

  مهنیا : سایت《هوم درس》خیلیییییییییییی کامل و دقیق و بهتره😊البتهداین نظر شخصی منه من حتی واسه ی درس های دیگم ار همون سایت سوال در میارم همه ی امتحان هامم کامل شد با سایت《هوم درس》

  ناشناس : خیلی خوبخ

  یک عدالت خواه : این چه سایتی اون سایت های بدبختی که اینو نوشتن کسی نگاهشون نمیکنه بعد این سایت میاد اسکی میره همه نگاه میکنن میگن عالی حق اون نویسنده خورده میشه

  علی : من خوشم امده

  سوفیا رحمانی : سلام خیلی کامل و خوبه من واژه های کل درسای فارسی رو از اینجا مینویسم کامل کامل مرسی❤❤❤

  علیرضا : ارژنگ دیو

  سیدامیرسالارفیاضی : اموزنده وخوب بودممنون

  ناشناس : عالی

  رها : سلام خوب بود

  فاطمه : خیلی خوب بود ممنون از لطفتون 🙏🏻

  زهرا نامدار : عالی هست

  سارا سا عدیان : خوب بود ولی متضاد و هم خوانواده را نذاشتی و دو بار معنی هارا فرستادی بازم ممنون

  محمد مهدی منهمی : عیب نداره عزیزم 😜🤩🤩

  نازی : عالی بود واقعا محشره از تمامی شما متشکرم معنی💯💯💯❤❤❤💋💋💋بیشتری برای درس بعدی بگذارید

  ARMIN : خوب و کامل بود

  فاطمه : عالی بود

  ناشناس : من راضی هستم خیلی عالی بود

  ‌زهرا : ‌جیلی‌خوب

  م : خوب هست اما چرا کلمات هی بازم نوشتید در قسمت بعد هم

  رضاجهانسال : من واقعا از شما ممنونم که این واژه هارو تو این سایت گذاشتی واقعا ممنونم از شما دوست عزیز

  سوفیا : خیلی عالی

  نازنین : آفت زده خیلی بد اولا می بود 😼

  مریم سلیمی : من راضی هستم

  الیکا زندگانی : عالی بود💜💚

  عالی : عالی

  ناشناس : عالی بود.

  سبحان : عالی

  فرهناز : خوب نبود بگم چرا چون .............چون عالی عالی عالی عالی بود خیلی کامل و صحیح

  مهنیا : من درس 3رو که روش نوشتم اصلا کامل نبود😴فقط این درسش خیلی خوب بود😊

  ۱۲۳۴ : سلامخیلی عالی بود

  ناشناس : عالی

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  نمل 2 روز قبل
  0

  را

  نمل 2 روز قبل
  0

  را

  نمل 2 روز قبل
  0

  را

  نمل 2 روز قبل
  0

  را

  خ 8 روز قبل
  0

  ااااااا

  ناشناس 21 روز قبل
  0

  سلام من کمند امینی هستم پایه ششم

  ناشناس 21 روز قبل
  0

  سلام من کمند امینی هستم پایه ششم

  ناشناس 21 روز قبل
  0

  سلام من کمند امینی هستم پایه ششم

  ناشناس 21 روز قبل
  1

  سلام من کمند امینی هستم پایه ششم

  ناشناس 4 ماه قبل
  0

  سلام خوب بود ممنون .

  دوست شما 5 ماه قبل
  2

  من از خیلی خوب و عالی

  خیلی خوب میدم

  چونکه کل معنی ها از نظر من نیست توش

  کمیل 5 ماه قبل
  0

  خوب نیست

  ناشناس 5 ماه قبل
  -2

  عالی👍👍

  Golshan mehrpasand 5 ماه قبل
  -1

  خوب بود ولی فکر کنم معنیا دو بار بود و هم خانواده و متضاد نداشت ولی از هیچی بهتره ممنون

  پارسا 6 ماه قبل
  1

  میگم عالی بود کپی رفتی هم خانواده و واژه روهم کپی برو دیگه واژه هات کامل بود اضافی هم گفتی ولی متزاد و هم خانواده نداشت

  لاله 6 ماه قبل
  0

  سلام

  3
  لاله 6 ماه قبل

  عالی

  عالی 6 ماه قبل
  0

  ج

  0
  سبحان 5 ماه قبل

  آره

  یاسمن باقرزاده 6 ماه قبل
  2

  سلام خیلی خوب چون ما از امروز امتحانتتمون شروع شده وباید درس هارو مرور کنیم من اومدم تو این سایت ولغاتش رو خوندم خیلی خوب بود ممنون 🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏

  هستی 6 ماه قبل
  0

  خیلی خوبه. مرسیلَر

  atrin 6 ماه قبل
  1

  خب شما توی درس گفتید جادوگران ولی هیچ جادوگری وجود نداره

  ن 6 ماه قبل
  2

  سلام علییییییی بود ❤❤❤❤❤

  anime 6 ماه قبل
  -1

  سلام

  خیلی زیاد بود ولی بازم ممنون

  از کتاب خط به خط باید مینوشتین قاتی پاتی بود

  ناشناس 6 ماه قبل
  1

  سلام به همگی بازدید کنندگان ،،.

  خیلی خوبه ،مرسی👑🤨👍

  علی 6 ماه قبل
  -1

  عالی

  خودمم 6 ماه قبل
  2

  خوبه

  محمد مهدی منهمی 6 ماه قبل
  6

  عیب نداره عزیزم 😜🤩🤩

  المیرا 6 ماه قبل
  3

  ممنونم :-)

  بلیده 7 ماه قبل
  -1

  خیلی بد است

  مریم 7 ماه قبل
  3

  عالی

  حنانه 7 ماه قبل
  2

  عالی بود واقعا ❤

  سارا سا عدیان 8 ماه قبل
  6

  خوب بود ولی متضاد و هم خوانواده را نذاشتی و دو بار معنی هارا فرستادی بازم ممنون

  3
  محمدرضا 7 ماه قبل

  عالی

  هاکان فتحعلی زاده 8 ماه قبل
  3

  خیلی خیلی خوب ممنون

  ناشناس 8 ماه قبل
  -1

  من که میگم خیلی عالی بود 👏👏👏به بقیه کاری ندارم که میخوان واسه نوشته ام نظر بدن

  0
  خودمم 6 ماه قبل

  😑

  0
  المیرا 6 ماه قبل

  افرین

  ناشناس 8 ماه قبل
  1

  عالی بود

  زهرا نامدار 9 ماه قبل
  6

  عالی هست

  Asma 9 ماه قبل
  2

  خیلی خوبه

  رضاجهانسال 9 ماه قبل
  5

  من واقعا از شما ممنونم که این واژه هارو تو این سایت گذاشتی واقعا ممنونم از شما دوست عزیز

  1
  المیرا 6 ماه قبل

  عشق

  ناشناس 9 ماه قبل
  4

  عالی

  سینا 10 ماه قبل
  11

  هم خانواده و متضاد نداشت 🤕🤕

  سینا 10 ماه قبل
  9

  هم خانواده و متضاد نداشت 🤕🤕

  0
  King 6 ماه قبل

  حق باتوعه

  رقیه خانم 10 ماه قبل
  8

  معنی هفت خان رستم: نام هفت مرحله از نبرد های رستم است

  تیگال 10 ماه قبل
  0

  ولتتاخفهه

  یک عدالت خواه 10 ماه قبل
  7

  این چه سایتی اون سایت های بدبختی که اینو نوشتن کسی نگاهشون نمیکنه بعد این سایت میاد اسکی میره همه نگاه میکنن میگن عالی حق اون نویسنده خورده میشه

  ناشناس 10 ماه قبل
  7

  خیلی خوبخ

  ۱۲۳۴ 10 ماه قبل
  4

  سلامخیلی عالی بود

  فرهناز 10 ماه قبل
  4

  خوب نبود بگم چرا چون .............چون عالی عالی عالی عالی بود خیلی کامل و صحیح

  4
  مهنیا 10 ماه قبل

  من درس 3رو که روش نوشتم اصلا کامل نبود😴فقط این درسش خیلی خوب بود😊

  م 10 ماه قبل
  5

  خوب هست اما چرا کلمات هی بازم نوشتید در قسمت بعد هم

  ‌زهرا 10 ماه قبل
  5

  ‌جیلی‌خوب

  سبحان 10 ماه قبل
  4

  عالی

  ناشناس 10 ماه قبل
  4

  عالی بود.

  امیررضا 10 ماه قبل
  3

  سلام مطالبتان کامل ودقیقه عالی وکامل

  3
  ادرین 9 ماه قبل

  خوب چرا امدی تو این سایت مهینا خانم?

  1
  مهنیا 10 ماه قبل

  نوچ فقط♡هوم درس♡فقط

  7
  مهنیا 10 ماه قبل

  سایت《هوم درس》خیلیییییییییییی کامل و دقیق و بهتره😊البتهداین نظر شخصی منه من حتی واسه ی درس های دیگم ار همون سایت سوال در میارم همه ی امتحان هامم کامل شد با سایت《هوم درس》

  ناشناس 10 ماه قبل
  -1

  خیلی خیلی خوووووووووب

  عاطفه علیجانی 10 ماه قبل
  1

  خیلی خیلی خوب است 😘😘😘😘😘😘

  سارا 10 ماه قبل
  1

  مهیا آشغال است

  محنا جون 10 ماه قبل
  0

  عالییییییییییی فدایرکسی که اینو ارسال کرده

  طاها 10 ماه قبل
  3

  عالیه👌👌

  0
  نننن 9 ماه قبل

  اسکندری هستی

  نگار فروزش 10 ماه قبل
  1

  سلام عالی بود

  زهرا سادات موسوی نسب 10 ماه قبل
  1

  هفت خان رستم :خان اول :جنگ رخش با شیرخان دوم : یافتن چشمه آبخان سوم : جنگ رستم با اژدهاخان چهارم : کشتن رستم زن جادوگر راخان پنجم : گرفتاری اولاد به دست رستمخان ششم : جنگ رستم با ارژنگ دیوخان هفتم : کشتن دیو سپید

  0
  Abolfazl 10 ماه قبل

  هه بابا فکر کردی خیلی زرنگی بچه ۲ ساله تم دیگه اینارو یاد داره اصلا براچی میزاری که چی بشه

  0
  ناشناس 10 ماه قبل

  بابا زرنگ خودمون بلدیم ب ز معنی شو فهمیدی ب ز

  ناشناس 10 ماه قبل
  -2

  درک ومطلب درس 5فارسی ششم دبستان

  تینا احمدی 10 ماه قبل
  2

  سلاماینم از سئوالات و جواب من هفت خوان رستم از کیست ؟شاهنامه فردوسی تو ضیحاتی درموردشاهنامه فردوسی؟هفت خوان رستم اثری از حکیم عباس قاسم فردوسی است و شاهنامه بیش از ۵۰ هزار بیت است و سالیان طول کشید تا شاهنامه آماده شد شاهنامه اثری منظوم است

  ویدااا 10 ماه قبل
  0

  خیلی خوبه من هرموقع گیر میگفتم میام سرچ میکنم و برام میاره😘😘😘😘

  مارال جون 10 ماه قبل
  2

  عالی عالی عالی بود 😘👍🏻

  مرسی 10 ماه قبل
  2

  اشک

  فاطمه 10 ماه قبل
  6

  خیلی خوب بود ممنون از لطفتون 🙏🏻

  خوب 10 ماه قبل
  -2

  خوب

  غلامی 10 ماه قبل
  0

  خیلی خوب بود وازه ها ولی کم بود باید بیشتر باشد

  0
  م 10 ماه قبل

  اتفاقا خیلی زیاد هست نمیشه بنویسی

  حسین 10 ماه قبل
  1

  عالی خیلی ممنون از درست کننده اش 👍👍👍👌👌👌👌

  ناشناس 10 ماه قبل
  -1

  چیشی میگی ۲ ساعت بره من

  ناشناس 10 ماه قبل
  0

  خیلی خوب بود ممنون 💚

  ملیکا 10 ماه قبل
  0

  خیلی خوب بود ممنونم ازتون واینکه عالی بود ممنونم خیلی خیلی ممنونم ازتون

  0
  م 10 ماه قبل

  دروغ نمیگی

  محدثه 10 ماه قبل
  -1

  عالیه😘😍😍

  ناشناس 10 ماه قبل
  0

  خیلی خوبه

  ناشناس 10 ماه قبل
  2

  ممنون عالی بود

  . . مهدی ساعدیان 10 ماه قبل
  1

  عالی است

  نادیا 10 ماه قبل
  0

  خوبه کلمات کامل هست

  0
  م 10 ماه قبل

  اره

  ناشناس 10 ماه قبل
  1

  خوبه که کامله

  نا شناس 10 ماه قبل
  0

  خان : مرحله

  2
  ناشناس 10 ماه قبل

  اره مشنگ جان

  سحر برلیان 10 ماه قبل
  3

  درس ها و لغت درس ها خیلی خوب است و من همه‌ی معنی لغت درس ها را خیلی خوب متوجه شدم

  عالی 10 ماه قبل
  4

  عالی

  الیکا زندگانی 11 ماه قبل
  4

  عالی بود💜💚

  اسنات 11 ماه قبل
  8

  عالی بود👍 سپاس از شما من بدون شما فارسی یاد نمیگرفتم 🤣به همه پیشنهاد میکنم از فایل های شما استفاده کنند 😉

  0
  م 10 ماه قبل

  داری زیاده روی میکنی

  ابو الفضل 11 ماه قبل
  0

  عالی

  ناشناس 11 ماه قبل
  3

  خیلی ممنون از شما در این روز ها خیلی به ما دانش آموزان کمک میکنه

  دنیز 11 ماه قبل
  0

  بسیار عالی بود خیلی خوشم امد ممنون از سازندش که خیلی زحمت کشیده و چنین متنی را ارائه دادا است

  فاطمه زهرا خلیلی 11 ماه قبل
  9

  هم خانواده متضاد هم از اینها رو نداشت �ط دوبار معنی‌کلمات اومده بود

  رها 11 ماه قبل
  6

  سلام خوب بود

  ناشناس 11 ماه قبل
  5

  من راضی هستم خیلی عالی بود

  عالی بود 11 ماه قبل
  3

  مرسی واقعا

  مریم سلیمی 11 ماه قبل
  4

  من راضی هستم

  ناشناس 11 ماه قبل
  1

  متضاد هم خانواده ها؟؟

  0
  شادی 10 ماه قبل

  برو بزن متضاد و هم خانواده درس پنجم فارسی ششم.🤪اومدی زدی معنی لغات بعد توقع داری برات هم خانواده و متضاد بیارن 😐

  امیر حسین 11 ماه قبل
  2

  خیلی خوبه عالی هتما استفاده کنید

  방탄소년단 11 ماه قبل
  -2

  فقط بی تی اس بدک نبود

  -2
  رزی🖤💕 10 ماه قبل

  ینی چی فقد بی تی ای?:/

  2
  BTS 10 ماه قبل

  بی تی اس چه ربطی داشت ؟

  ناشناس 11 ماه قبل
  2

  خیلی زیاده ولی بازم ممنون

  جونگ کوک 11 ماه قبل
  3

  عالی بود ممنونم 🥰👍👍👍

  نازنین 11 ماه قبل
  4

  آفت زده خیلی بد اولا می بود 😼

  ناشناس 11 ماه قبل
  6

  عالی

  سیدامیرسالارفیاضی 11 ماه قبل
  6

  اموزنده وخوب بودممنون

  بلک پینک اکسو بی تی اس 11 ماه قبل
  2

  خیلی خوب بود ممنون از شما همه معنی ها رو گذاشتی

  ناشناس 11 ماه قبل
  2

  سلام عالی 😘

  ممنون از لطف شما 11 ماه قبل
  0

  سلامممنون از لطف شما متن شما خیلی عالی بود

  علیرضا 11 ماه قبل
  6

  ارژنگ دیو

  عالی 11 ماه قبل
  2

  ناشناس 11 ماه قبل
  2

  سلام

  سوفیا رحمانی 11 ماه قبل
  6

  سلام خیلی کامل و خوبه من واژه های کل درسای فارسی رو از اینجا مینویسم کامل کامل مرسی❤❤❤

  0
  ناشناس 3 روز قبل

  خوب بود🌹❤👏

  مینا 11 ماه قبل
  8

  سوگ _نگهبان

  رویا 11 ماه قبل
  10

  عالی بود چون همه چیز نوشته بود هم معنی لغات دستوری

  فاطمه 11 ماه قبل
  8

  خوبه

  فاطمه 11 ماه قبل
  5

  عالی بود

  آیلار 11 ماه قبل
  2

  فقط معنیاش خوب بودن

  سارا بیاتی 12 ماه قبل
  13

  خوب نبود چون عالی بود😛😛

  علی 12 ماه قبل
  6

  من خوشم امده

  ARMIN 12 ماه قبل
  5

  خوب و کامل بود

  سوفیا 12 ماه قبل
  4

  خیلی عالی

  محمد مهدی 12 ماه قبل
  2

  به دردم خورد و بهرهمند شدم ازش خلاصه عالی بود

  محدثه 12 ماه قبل
  0

  خیلی کامل و عالی بود

  -1
  عالی بوده و کامل 11 ماه قبل

  عالی بوده و خیلی کامل

  آرنیکا 12 ماه قبل
  2

  خیلی خوب و کامل بود

  0
  حح 3 روز قبل

  خخحچ

  0
  ی 10 ماه قبل

  اره

  5
  نازی 10 ماه قبل

  عالی بود واقعا محشره از تمامی شما متشکرم معنی💯💯💯❤❤❤💋💋💋بیشتری برای درس بعدی بگذارید

  -2
  غتت 12 ماه قبل

  خبه

  مهدی 12 ماه قبل
  1

  نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  برای ارسال نظر کلیک کنید