توجه : تمامی مطالب این سایت از سایت های دیگر جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران یا عدم رضایت مدیر سایت مطالب کپی شده توسط ایدی موجود در بخش تماس با ما بالای سایت یا ساماندهی به ما اطلاع داده تا مطلب و سایت شما کاملا از لیست و سایت حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

  نمونه سوال مقایسه کسرها سوم ابتدایی

  1 بازدید

  نمونه سوال مقایسه کسرها سوم ابتدایی را از سایت اسک 98 دریافت کنید.

  سوالات مفهوم کسر و مقایسه کسرها در سوم دبستان

    مسئله های زیر را حل کنید

  1 ) 40 متر سیم برق خریدیم خمس آن را برای سیم کشی بریدیم . چند متر سیم بریدیم ؟ چند متر سیم باقی مانده است ؟


  2 ) در یک جعبه 28 مهره سیاه و سفید وجود دارد . اگر ربع این مهره ها سفید باشد، چند مهره سفید داریم ؟ چند مهره سیاه داریم ؟


  3 )  امیر 50 گردو دارد و خمس آن را به خواهرش می دهد، چند گردو برایش باقی می ماند ؟


  4 )  گلفروشی 21 شاخه گل دارد، او ثلث آنها را فروخته است ، او چند گل فروخت ؟ او چند گل دیگر در مغازه اش دارد ؟


  5 )  در یک جعبه  35  سیب داریم اگر خمس آنها خراب باشد ، چند عدد سیب سالم داریم ؟  6 )  در بشقابی 5 موز قرار داشت 3 تا از موزها خورده شد، چه کسری از موزها خورده شده است ؟  چه کسری از موزها خورده نشده است ؟

  7 )  خمس یک کتاب 30 صفحه ای چقدر می شود ؟

  8 )  کلاس پنجم دبستانی 28 دانش آموز دارد اگر ربع دانش آموزان غیبت کنند چند نفر در کلاس حاضر هستند ؟

  9 )  خمس محیط مربعی 6 سانتیمتر است. محیط مربع چند سانتیمتر است ؟

  10 )  ربع قطر دایره ای 2 سانتیمتر است . شعاع این دایره چقدر است ؟

  11 )  علی 32 گلدان دارد . او ربع آنها را رنگ کرده است . او چند گلدان را رنگ کرده است ؟

  12 )  کتاب سارا 24 صفحه دارد. اگر او ثلث کتاب را خوانده باشد ، چند صفحه دیگر از کتاب باقی مانده است و او باید بخواند ؟

  13 )  دو هفتم از شکلی رنگ شده است ، چه کسری از شکل رنگ نشده است ؟

  14 )  از 9 عدد خیار که در بشقاب بود 4 عدد خورده شد. چه کسری از خیار خورده شده است 

  15 )  خمس قطر دایره ای 3 سانتیمتر است شعاع این دایره چند سانتیمتر است ؟

   سوال های تستی

   1 ) نصف و ثلث عدد 18 به ترتیب چه عددهایی هستند؟

  الف) 9 و 3                                        ج  ) 9 و 6

  ب  ) 2 و 6                                        د  ) 2  و 3

   2) چه کسری از شکل پایین صفحه  183کتاب ریاضی سبز رنگ است ؟    

  الف)   دو ششم          ب  )   شش دوم       ج  )  دو دوم        د  ) هیچکدام   

                          

    3) کدام مورد زیر نشانه  خمس 5است؟

  الف)  5            ب  ) 1             ج  )   25           د  ) دو مورد الف و ب

  4) نیما 8 سال دارد . سن او ربع سن مادرش است . مادر نیما چند سال دارد ؟

  الف) 40 سال                              ج  ) 28 سال

  ب  ) 32 سال                               د  ) 18 سال

   5) آریا دو دوست دارد می خواهد گردوهایش را  بین خودشان بطور مساوی تقسیم کند. به هر کدام چه کسری از گردو ها می رسد ؟

  الف)   ربع       ب  )    امکان ندارد             ج  ) ثلث             د  ) دو مورد الف و ج

  6) یک روز چه کثری ازماه فروردین است ؟

  الف)   ثلث      ب  )   یک سی ام ربع      ج  )    یک سی و یکم      د  ) هیچکدام

  7) یک ربع ساعت چه کسری از ساعت است ؟

  الف)  ثلث        ب  )   خمس              ج  )   ربع           د  )هیچکدام

   8) هر 4 قسمت چیز ی را ........ آن چیز می گویند؟

  الف) نصف                                       ج  ) خمس

  ب  ) ربع                                          د  ) ثلث

  9) پولی 8 تومان است تمام پول چند تومان است ؟

  الف) 80 تومان                                        ج  ) 64 تومان

  ب  ) 1 تومان                                          د  ) 56 تومان

  مفهوم کسر و مقایسه کسرها

    کارهای عملی

          


  1)  کسرهای زیر را رنگ کنید ؟ بعد به سوالهای زیر جواب دهید ؟

      

     

    

    

  الف) کدام کسر از همه بزرگتر است ؟       

  ب  ) کدام کسر از همه کوچکتر است ؟  

  ج  )  علامت بزرگتر و کوچکتر بگذارید

  د  ) چه نتیجه ای از حل این سوال گرفته اید؟

  2)  چه کسری از هر شکل سیاه شده است ؟

  چه کسری از هر شکل سفید است ؟

                      

                        

                                           

                     

                     

  3)  یک کیک بین 4 نفر به صورت زیر تقسیم شده است آیا سهم آنها مساوی است ؟ می توانیم  بگوییم که به هر کدام کیک رسیده است ؟

                     

  4)  برای هر کدام از این شکل ها یک کسر بنویسید و بگوئید کدام کسر بزرگتر است ؟  

          

                     

  5)  با رسم شکلی نشان دهید که است ؟

  6)  در هر شکل به اندازه کسر داده شده ، آن شکل را رنگ کنید ؟

                             

                            

                          

                          

  منبع مطلب : farhangiansevomealef.blogfa.com

  مدیر محترم سایت farhangiansevomealef.blogfa.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  آموزشی کلاس سوم و اما حالا چهارم

  مفهوم کسر و مقایسه کسرها 

    این عبارتها را کامل کنید

  1 )  نصف هر چیز از ربع آن ..............  است .

  2 )  خمس هر چیز از ثلث آن .............. است .

  3 )  هر چیز از ثلث آن .............. است .

  4 )  دو ربع هر چیز با نصف آن .............. است .

  5 )   ربع هر چیز  ..............  از نصف آن است .

  6 ) ربع از خمس  .............. است .

  7) یک سوم یعنی   .............. قسمت از   .............. قسمت مساوی و آن را به صورت   ..............  می نویسیم.

  8) سه پنجم یعنی   .............. قسمت از   .............. قسمت مساوی و آن را به صورت   ..............  می نویسیم.

    علامت بزرگتر و کوچکتر یا مساوی بگذارید

     

   

  این سوالها را جواب دهید

  1 ) ثلث این عدد ها را بنویسید .

       24

       3  

       27

       18

  2 ) ربع این عددها را بنویسید .

       20

       16

       8  

       24

  3 ) نصف این عددها را بنویسید .

       20

       40

       12

       2  

  کدام جمله درست و کدام جمله نادرست است ؟

  1) خمس هر چیز از ربع آن کوچکتر است.

  2 ) نصف هر چیز از ثلث آن کوچکتر است.

  3 ) ربع هر چیز از نصف آن کوجکتر است.

  4 )  ثلث هر چیز از ربع آن بزرگتر است.

  5 )  یک شبانه روز یک هفته است.

  6 )  یک ساعت   یک شبانه روز است.

  مفهوم کسر و مقایسه کسرها 

    مسئله های زیر را حل کنید

  1 ) 40 متر سیم برق خریدیم خمس آن را برای سیم کشی بریدیم . چند متر سیم بریدیم ؟ چند متر سیم باقی مانده است ؟

  2 ) در یک جعبه 28 مهره سیاه و سفید وجود دارد . اگر ربع این مهره ها سفید باشد، چند مهره سفید داریم ؟ چند مهره سیاه داریم ؟

  3 )  امیر 50 گردو دارد و خمس آن را به خواهرش می دهد، چند گردو برایش باقی می ماند ؟

  4 )  گلفروشی 21 شاخه گل دارد، او ثلث آنها را فروخته است ، او چند گل فروخت ؟ او چند گل دیگر در مغازه اش دارد ؟

  5 )  در یک جعبه  35  سیب داریم اگر خمس آنها خراب باشد ، چند عدد سیب سالم داریم ؟

  6 )  در بشقابی 5 موز قرار داشت 3 تا از موزها خورده شد، چه کسری از موزها خورده شده است ؟  چه کسری از موزها خورده نشده است ؟

  7 )  خمس یک کتاب 30 صفحه ای چقدر می شود ؟

  8 )  کلاس پنج دبستان 28 دانش آموز دارد اگر ربع دانش آموزان غیبت کنند چند نفر در کلاس حاضر هستند ؟

  9 )  خمس محیط مربعی 6 سانتیمتر است. محیط مربع چند سانتیمتر است ؟

  10 )  ربع قطر دایره ای 2 سانتیمتر است . شعاع این دایره چقدر است ؟

  11 )  علی 32 گلدان دارد . او ربع آنها را رنگ کرده است . او چند گلدان را رنگ کرده است ؟

  12 )  کتاب سارا 24 صفحه دارد. اگر او ثلث کتاب را خوانده باشد ، چند صفحه دیگر از کتاب باقی مانده است و او باید بخواند ؟

  13 از شکلی رنگ شده است ، چه کسری از شکل رنگ نشده است ؟

  14 )  از 9 عدد خیار که در بشقاب بود 4 عدد خورده شد. چه کسری از خیار خورده شده است ؟

  15 )  خمس قطر دایره ای 3 سانتیمتر است شعاع این دایره چند سانتیمتر است ؟

  مفهوم کسر و مقایسه کسرها 

   سوالهای تستی

  1 ) نصف و ثلث عدد 18 به ترتیب چه عددهایی هستند؟

  الف) 9 و 3                                        ج  ) 9 و 6

  ب  ) 2 و 6                                        د  ) 2  و 3

  2) چه کسری از شکل رنگی است ؟    

  الف)             ب  )          ج  )                د  ) همه موارد   

                                     

    

  3) کدام مورد زیر نشانه 5 تا از خمس است؟

  الف)              ب  ) 1             ج  )              د  ) دو مورد الف و ب

                                          

    

  4) نیما 8 سال دارد . سن او ربع سن مادرش است . مادر نیما چند سال دارد ؟

  الف) 40 سال                              ج  ) 28 سال

  ب  ) 32 سال                               د  ) 18 سال

  5) کدام یک از شکلهای زیر به قسمتهای مساوی تقسیم شده است ؟

  الف)                         ج  )

  ب  )                                         د  )

  6) کدام یک از کسرهای زیر "ربع" است ؟

  الف)          ب  )                 ج  )               د  )

                                      

  7) چه کسری از شکل مقابل قرمز است ؟     

  الف)          ب  )                 ج  )               د  ) دو مورد ب و ج

  8) آریا دو دوست دارد می خواهد گردوهایش را  بین خودشان بطور مساوی تقسیم کند. به هر کدام چه کسری از گردو ها می رسد ؟

  الف)          ب  )                 ج  ) ثلث             د  ) دو مورد ب و ج

  9) کدام علامت مناسب است ؟

  الف)        ب  )            ج  )        د  )

  10) کدام شکل زیر نشان دهنده کسر  است ؟

  الف)        ب  )           ج  )

                                       

  11) چه کسری از مساحت مستطیل رنگی است ؟ 

  الف)          ب  )                 ج  )               د  )

  12) یک روز .......... یک ماه است ؟

  الف)          ب  )                 ج  )               د  ) هیچکدام

  13) یک ربع ساعت چه کسری از ساعت است ؟

  الف)          ب  )                 ج  )               د  )

  14) هر چیز را ........ آن چیز می گویند؟

  الف) نصف                                       ج  ) خمس

  ب  ) ربع                                          د  ) ثلث

  15) پولی 8 تومان است تمام پول چند تومان است ؟

  الف) 80 تومان                                        ج  ) 64 تومان

  ب  ) 1 تومان                                          د  ) 56 تومان

  مفهوم کسر و مقایسه کسرها   

    کارهای عملی

  1)  کسرهای زیر را رنگ کنید ؟ بعد به سوالهای زیر جواب دهید ؟

      

     

    

    

  الف) کدام کسر از همه بزرگتر است ؟       

  ب  ) کدام کسر از همه کوچکتر است ؟  

  ج  )  علامت بزرگتر و کوچکتر بگذارید

  د  ) چه نتیجه ای از حل این سوال گرفته اید؟

  2)  چه کسری از هر شکل سیاه شده است ؟

  چه کسری از هر شکل سفید است ؟

                      

                        

                                           

                     

                     

  3)  یک کیک بین 4 نفر به صورت زیر تقسیم شده است آیا سهم آنها مساوی است ؟ می توانیم  بگوییم که به هر کدام کیک رسیده است ؟

                     

  4)  برای هر کدام از این شکل ها یک کسر بنویسید و بگوئید کدام کسر بزرگتر است ؟  

          

                     

  5)  با رسم شکلی نشان دهید که است ؟

  6)  در هر شکل به اندازه کسر داده شده ، آن شکل را رنگ کنید ؟

                             

                            

                          

                          

  منبع مطلب : f-hosaini.blogfa.com

  مدیر محترم سایت f-hosaini.blogfa.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  14 نمونه سوال ریاضی سوم ابتدایی کسرها - ریاضی ها | نمونه سوال ریاضی | آموزش مفهومی ریاضی

  مرورگر شما از این ویدیو پشتیبانی نمیکنید.

  نمونه سوال ریاضی سوم ابتدایی کسرها

  با سلام و درود مخاطبان عزیز به بخش نمونه سوال ریاضی سوم ابتدایی کسرها خوش آمدید

  این نمونه سوال یک آزمون کسر سوم دبستان به صورت کاملا” تشریحی می باشد که شامل :
  سوالات ریاضی سوم دبستان مبحث کسر و مسئله کسر سوم دبستان در این صفحه از سایت ریاضی ها آماده دانلود می باشد

  دانش آموزان در سوم ابتدایی با مفهوم کسر آشنا می شوند و این مبحث برای دانش آموزان سوم دبستان از اهمیت زیادی برخوردار است زیرا در سال های آینده نیز سایر درس های کسر وابسته به پایه سوم ابتدایی است 

  فصل ۳ کتاب ریاضی سوم ابتدایی در نظام جدید آموزش و پرورش از ۴ درس با نام های حل مسئله و کسر و کاربرد کسر در اندازه گیری و تساوی کسر ها و مقایسه کسر ها تشکیل شده است.

  این نمونه سوال ریاضی سوم دبستان کسرهااز ۱۴ سوال تشکیل شده است و تمامی دروس فصل سوم را در برگرفته است و کل این نمونه سوالات از مبحث کسر است 

  به طوری که : 

  در سوال اول طراح سه عدد شکل را به دانش آموز داده و از او می خواهد که برای شکل کسر بکشد

  در سوال دوم طراح سوال به دانش آموزان دو کسر متفاوت داده است و از آن ها
  می خواهد کسر ها را روی محور نشان دهند

  منبع مطلب : riaziha.ir

  مدیر محترم سایت riaziha.ir لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  رعنا خندان 13 روز قبل
  0

  جواب هارابفرستید

  مهدی 1 سال قبل
  0

  نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  برای ارسال نظر کلیک کنید