توجه : تمامی مطالب این سایت از سایت های دیگر جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران یا عدم رضایت مدیر سایت مطالب کپی شده توسط ایدی موجود در بخش تماس با ما بالای سایت یا ساماندهی به ما اطلاع داده تا مطلب و سایت شما کاملا از لیست و سایت حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

  نگاه کن و بگو صفحه ۵۹ فارسی سوم

  1 بازدید

  نگاه کن و بگو صفحه ۵۹ فارسی سوم را از سایت اسک 98 دریافت کنید.

  صفحه 59 فارسی سوم ابتدایی

  صفحه 59 فارسی سوم ابتدایی

  درس هفتم فارسی سوم ابتدایی کار نیک

  درس هفتم فارسی سوم ابتدایی کار نیک

  آموزش درس هفتم فارسی سوم ابتدایی کار نیک

  روش تدریس پیشنهادی:ایفای نقش، قصه گویی، نمایشی

  روش تدریس ایفای نقش

  این روش برای تجسّم عینی داستان متن درس مناسب است.

  از ویژگی های ممتاز این روش ارتباط عاطفی مشاهده کنندگان با ایفاگران نقش، ایجاد حس مشترک و درک سادهٔ محتوا است.

  در این روش فرایندی، تعدادی از دانش آموزان برای اجرای نقش، فراخوانده می شوند.

  مرحلۀ اوّل: انتخاب بازیگران برای ترغیب دان شآموزان نمایش را معرّفی کنید و متن آن را شرح دهید و گروه نمایش را تشکیل دهید.

  مرحلۀ دوم: آماده ساز ی به گروه نمایش فرصت دهید با هم تمرین کنند و آمادهٔ کار شوند.

  مرحلۀ سوم: بیان اهداف برای دانش آموزان تا زمانی که بچّه های گروه نمایش آماده می شوند؛

  هدف از این فعّالیتِ در حال انجام و تکالیف دانش آموزان را تبیین نمایید.

  مرحلۀ چهارم: اجرای نمایش هر یک از افراد، نقش خود را اجرا می کند و جملهٔ مربوط به نقش را با آهنگ و لحن مناسب ادا می نماید

  مرحلۀ پنجم: پرسش و پاسخ با توجّه به رخدادهای نمایش، سؤالاتی را در خصوص شخصیّت فرمانروا، پیرمرد و حادثهٔ اتفاق افتاده مطرح نمایید

  و پاسخ دانش آموزان را تأیید، تکمیل و تحلیل کنید.

  مرحلۀ ششم: توضیح و تعیین تکلیف بر مبنای تجربهٔ دانش آموزان، مطلب آموزشی را جمع بندی کنید

  و متناسب با سطح توانمندی های آنان تکالیفی را برایشان تعیین نمایید.
  مثال
  تکلیف پیشنهادی اوّل :داستان کار نیک را درچهار صحنهٔ مهم آن نقّاشی نمایند و یک توضیح یک جمله ای زیر تصویر بنویسید.

  تکلیف پیشنهادی دوم :متن اصلی شعر را با کمک بزرگترها پیدا کنند و با خط خوش بنویسند.

  درک متن درس هفتم فارسی سوم ابتدایی کار نیک

  فعّالیت درک مطلب در این درس تمرینی برای تقویت استنباط دانش آموزان است.
  برای سؤال خالی درک مطلب، سؤالی در جهت رسیدن به استنباط طرح شود.

  دانش آموزان در جای خالی متناسب با متن سؤالی طرّاحی می کنند و وظیفهٔ معلّم آن است که برای تقویت رسیدن به استنباط به سؤالات جهت درست و منطقی بدهد.

  مثلاً سؤال «چه کسی به این سفر رفت؟ »
  استنباطی نبوده بلکه در راستای اطّلاعات صریح متن طرّاحی شده است.

  اما اگر دانش آموز اینسؤال را مطرح کند که «این سفر چه فایده ای برای فرمانروا داشت؟ »

  پاسخ به سؤال ناشی از استنباط خواهد بود.

  فعالیت های درس هفتم فارسی سوم ابتدایی کار نیک

  واژه آموزی درس هفتم فارسی سوم ابتدایی کار نیک

  ابتدا از دانش آموزان بخواهید کتاب خوانداری را باز کنند و با روش صامت خوانی، داستانک بخش واژه آموزی را بخوانند.

  در وهلهٔ اوّل توجّه بچّه ها به مضمون داستان جلبمی شود.

  حالا برگه هایی را که از قبل آماده کرده اید بین گروه ها توزیع نمایید.

  در این جا نمونهٔ برگهٔ کار ارائه می گردد.

  جهت تثبیت یادگیری یک بار دیگر کلمات را روی تابلو بنویسید و دانش آموزان همه با هم آنها را بخوانند.

  بدین ترتیب، یکی از راه های واژه سازی (ترکیب اسم «سر » + اسم یا صفت) آموزش داده می شود.

  بیاموز و بگو درس هفتم فارسی سوم ابتدایی کار نیک

  زمان آینده را با قصّه گویی به دانش آموزان تفهیم کنید.
  (قصهٔ «نهال سیب » بخش بیاموز و بگو)

  سپس نقشهٔ عناصر داستان را روی تابلو بکشید و جاهای خالی را توسط بچّه ها تکمیل کنید. (شفاهی و کتبی)

  املا درس هفتم فارسی سوم ابتدایی کار نیک

  در این درس برپایی «جشنوارهٔ کلمات » پیشنهاد می گردد.

  از دانش آموزان بخواهید قبلاً کارتی در ابعاد A5 با مقوا تهیه نمایند

  و حاشیهٔ آن را هر طور که مایل هستند؛ تزئین کنند.

  همچنین می توانید در زنگ هنر این فعّالیت را انجام دهید.

  در کلاس از دانش آموزان بخواهید متن درس را با دقّت مطالعه کنند، سپس یک کلمه از درس که برایشان جالب تر و مهم تر است انتخاب کرده، با خط خوش روی کارت هایشان بنویسند.

  (تا حد امکان سعی کنند دانش آموزان دیگر از کلمهٔ انتخابی آنان باخبر نشوند.)
  حالا یک به یک به نوبت جلوی کلاس آمده، کارت خود را به جمع کلاس نشان دهند

  و با صدای بلند بخوانند. یک نفر مسئول ثبت کلمات روی تختهٔ کلاس است.

  در انتها به تعداد دانش آموزان، کلمه روی تخته نوشته شده است.

  کلمه ای که بیشترین تکرار را داشته است برندهٔ جشنوارهٔ کلمات اعلام می شود و توسط معلّم روی کارت ویژه (ابعاد A4 )نوشته شده، روی تابلوی آثار دانش آموزان نصب می شود.

  درس هفتم نوشتاری سوم ابتدایی

  صفحۀ اوّل درس هفتم نوشتاری سوم ابتدایی

  دانش آموزان به تکمیل صفحهٔ اوّل کتاب نوشتاری می پردازند و در صورت بروز اشکال از معلّم راهنمایی می گیرند.

  صفحۀ سوم درس هفتم نوشتاری سوم ابتدایی

  در تمرین خط تحریری آموزش اتّصال نشانهٔ «ج » به نشانه قبلی در کلمات رنج و گنج حائز اهمّیت است و نوشتن کلمهٔ «میّسر » نیز احتیاج به تمرین دارد.
  تمرین 2: جملهٔ مرتّب شده: ما هم باید در زندگی به دیگران بیندیشیم.

  تمرین 3: جدول را کامل کن:

  فداکاری، دعاگویی، رازداری

  صفحۀ چهارم درس هفتم نوشتاری سوم ابتدایی

  با توجّه به اهمیّت انتخاب موضوع برای بندنویسی، به این مهم پرداخته می شود.

  موضوعات پیشنهادی از طرف دانش آموزان بسیار متنوع خواهد بود

  و اگر خیلی غیرمرتبط با مفهوم متن نباشد، پذیرفته است و قاعده و کلیشهٔ خاصی برای ارائهٔ موضوع، تبیین نشده است.

  فعّالیت های تکمیلی درس هفتم نوشتاری سوم ابتدایی

  سؤال دوم این صفحه، قبلاً پاسخ داده شده است.

  بیشترین وقت این جلسه به کتاب خوانی و طرح سؤال توسط گروه ها اختصاص دارد.

  طرح سؤال مانند الگوی سؤال دوم سبب می شود دانش آموزان با دقّت به متن داستان گوش کنند.

  طرح سؤال یکی از تکنیک هایی است که در روش های فراشناختی به کار گرفته می شود و در تقویت مهارت درک متن بسیارمؤثّر است.

  فراشناخت شناخت درباره شناخت است.

  به عبارت دیگر زمانی که یک فعّالیت شناختی به صورت آگاهانه تحت نظارت و کنترل قرار گیرد، از شیوه فراشناختی استفاده شده است.

  منبع مطلب : dabesto.ir

  مدیر محترم سایت dabesto.ir لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

  اشکالات چاپی کتاب فارسی سوم ابتدایی

  به نام خالق یکتا

      اشکالات چاپی فارسی سوم ابتدایی                          

  منبع : گروه زبان و ادب فارسی دفتر تالیف

  بازنگری و اصلاحات کتاب فارسی نوشتاری سوم ابتدایی چاپ 1392،به شرح زیر است:

      در صفحه 17، سؤال دوم ، ترکیب ‹جای مخصوص› به صورت ‹ محلّ مخصوص› اصلاح شود.

      صفحه 29، سؤال اول به این صورت اصلاح شود:

  - از روی بند اول و دوم درس با خط زیبا و خوانا بنویس.

      صفحه 29، سؤال دوم در کلمه‌های «منتظر، استقبال و ضبط» یک حرف خالی گذاشته شده است. حرف ماقبل جای خالی، باید به صورت غیرآخر باشد که در تایپ به شکل حرف آخر آمده است لازم است در آموزش یادآوری شود.

      صفحه 45، کلمه ی‹اهمیّت› به صورت ‹اهمّیت› یعنی با جابه جایی تشدید اصلاح گردد.

      صفحه 48، سوال اول به این صورت اصلاح شود:

  -از روی دو بند آخر درس با خطّ زیبا و خوانا بنویس.

      صفحه 59، سؤال دوم کلمه ی ‹استراحت›حذف شود.

      صفحه 77، سؤال دوم کلمه ی‹نظرات›حذف شود؛همچنین در این جا کلمه ی ‹اهمّیت›مانند نمونه ی قبل به همین گونه، اصلاح شود.

      صفحه 86، سؤال اول، کلمه ی ‹بقیه› بدون تشدید درست است.

  صفحه 95، سؤال سوم ،کلمه ی '' متوسط '' با تشدید آورده شود.

  اصلاحات مربوط به کتاب فارسی خوانداری سوم ابتدایی چاپ 92به شرح زیر است:

      در صفحه سخنی با آموزگاران گرامی در بند سوم، کلمة ادراکی، به صورت ادارکی تایپ شده است.

      صفحه چهار، خط سوم کلمه جمعیت همراه با تشدید تایپ شده است.

      اسم شهید سهام خیام به صورت سَهام خیّام اعراب‌گذاری ‌شود.

      صفحة 43، فعّالیت نگاه کن و بگو قبل از تصاویر این جمله نوشته شود: «به تصویرها با دقّت نگاه کن. موضوع آنها چیست؟ حالا یکی از تصویرها را انتخاب کن و درباره‌ی آن صحبت کن.» ضمن این که یک کادر برای تصویر سفید اضافه شود. تصویر سفید به منظور جلوگیری از ایجاد مانع برای خلاقیت دانش‌آموزانی است که می‌خواهند موضوع صحبت را انتخاب کنند. لازم به ذکر است موضوع انتخابی آنها باید حتماً زیرمجموعه موضوع پاییز باشد.

      صفحه 52، در فعّالیت نمایش کلمه عصبانیت همراه با تشدید تایپ شده است.

      صفحه 56، در فعّالیت بیاموز و بگو، خط چهارم به جای عبارت‌ها، جمله‌ها تایپ شده است. همچنین خط آخر بیاموز و بگو به این صورت است: در مورد تفاوت این عبارت‌ها و جمله‌های کوتاه و بلند، با هم‌کلاسی‌هایت گفت‌وگو کن.

     صفحه 97، فعّالیت بیاموز و بگو، کلمه فعّالیت به صورت فعّالیّت تایپ شده است.

    صفحه نیایش، کلمه محبّت بدون تشدید تایپ شده است.

     صفحه‌ 104، در توضیح کلمه بلور کلمه شیشه‌ی به صورت شیشه تایپ شده است.

    صفحه‌ 104، در توضیح کلمه بی‌صبرانه کلمه تحمّل بدون تشدید تایپ شده است.

    صفحه‌ 106، در توضیح کلمه زادگاه محلّ تولّد بدون تشدید تایپ شده است.

    صفحه‌ 109، کلمه موادّ سمّی بدون تشدید تایپ شده است.

    

  منبع مطلب : pooladchang.blogfa.com

  مدیر محترم سایت pooladchang.blogfa.com لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  ناشناس 21 روز قبل
  -2

  جواب صفحه 59 فارسی سوم

  نازنین 1 ماه قبل
  0

  اشغال نداره

  محمد رضا 1 سال قبل
  2

  اسمتان چیست؟

  0
  ناشناس 21 روز قبل

  هدیه کاظمی

  مهدی 1 سال قبل
  -1

  نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  برای ارسال نظر کلیک کنید