توجه : تمامی مطالب این سایت از سایت های دیگر جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران یا عدم رضایت مدیر سایت مطالب کپی شده توسط ایدی موجود در بخش تماس با ما بالای سایت یا ساماندهی به ما اطلاع داده تا مطلب و سایت شما کاملا از لیست و سایت حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

  هرچه سرما و هرچه دلسردی پر زد اهسته از نظر گم شد

  1 بازدید

  هرچه سرما و هرچه دلسردی پر زد اهسته از نظر گم شد را از سایت اسک 98 دریافت کنید.

  هفتم - درس 4

  روشن و گرم و زندگی پرداز           آسمان مثل یک تبسم شد

  ه چه سرما و هرچه دل سردی         پر زد آهسته از نظر گم شد

  آسمان مانند لبخندی روشن و زیبا ؛ مهربان و شدو به دیگران زندگی دوباره داد. و سرما وسیاهی و نامیدی و دلسردی و غم و غصهاز بین رفت و ناپدید شد

  با نسیمی که زندگی در اوست     باز چشم جوانه ای وا شد

  بر درختی، شکوفه ای خندید      در کتابی، بهار معنا شد

  با وزش نسیم زندگی بخش، جوانه ای سر از خاک بیرون آورد و بر شاخه ی درختی، شکوفه ای جوانه زد و در کتاب طبیعت ، بهار آغاز شد.

  با بعاری که می رسد از راه         سبز شو، تازه شو، بهاری شو

  مثل یک شاخه گل ، جوانه بزن    مثل یک چشمه سار، جاری شو

  همگام با فرارسیدن بهار، تو هم تازه و جوان شو و سرسبز باش. مانند یک شاخه ی گل رشد کن و مانند چشمه حرکت و تلاش کن.

  زندگی بر تو می زند لبخند           هست وقت شکفتنت امروز

  بهتر از هر چه هست در دنیا        با خدا راز گفتنت امروز

  زندگی به تو رو آورده است و هنگام جوانی و شکوفایی توست. در این دنیابهترین چیز برای تو ، راز و نیاز با خدا و عبادت اوست.

  واژه ها:

  تبسم : لبخند زدن                                                          بصیرت : دانایی ، هوشیاری

  فراز و فرود : بلندی و پستی،سربالایی و سرازیری               پرشکوه : با ابهت ، بزرگ

  کیمیا : در این جا یعنی عزیز و نایاب                                 قنداقه : دورپیچ کودک ، ملحفه

  علایق : جمع علاقه                                                       روله : فرزند (به زبان کردی)

  اندرز : پند                                                                  گالش : نوعی کفش ،کفش لاستیکی

  چالاکی : چابکی و فرزی                                               مویه : شیون و زاری ، ناله، گریه

  تامّل : اندیشه کردن، فکر کردن                                       خرناسه : خر و پف

  دانش های ادبی و زبانی:

  به قسمتی از جمله( کلمه یا چند کلمه) که انجام کاری یا داشتن حالتی به آن نسبت داده می شود، نهاد می گویند. نهات معمولا در ابتدای جمله می آید. ( در حالت عادینهاد در ابتدای جمله می آید اما گاه در جملات ادبی و اشعار ممکن است در انتها یا میان جمله نیز قرار گیرد.)آسمان تاریک شد.        علی به مدرسه رفت.

  در این  دو جمله آسمان و علی نهاد می باشند.

  هست وقت شکفتنت امروز.    در این جمله نهاد د ر آخر آمده است( امروز)

  آوردن کلمه هایی که از یک مجموعهیا شبکه هستند و باهم به گونه ای ارتباط و پیوستگی دارند، مراعات نظیر یا شبکه معنایی نام دارد. که باعث زیبایی سخن میشود.

  مثال:ابر و باد و مه خورشید و فلک در کارند      تا تو نانی به کف آری و به غفلت نخوری.

  کلمات اب ،باد،ماه، خورشید و فلک با همارتباط دارند. ( شنیدن یکی دیگری را به ذهن انسان نزدیک میکند.)

  منبع مطلب : adabnameha.blogfa.com

  مدیر محترم سایت adabnameha.blogfa.com لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

  درس چهارم فارسی هفتم

  با بهاری که می رسد از راه

  قالب شعر : چهار پاره

    شاعر : محبت جواد محبت 

  روشن و گرم و زندگی پرداز                                     آسمان مثل یک تبسم شد

  معنی : آسمان همانند لبخندی دلنشین و با محبت ٬ روشن شد ( آسمان صاف شد و

  ابرهای تیره کنار رفت ) و امید به زندگی را در دل ها زنده کرد.

  هر چه سرما و هرچه دل سردی                               پر زد آهسته از نظر گم شد

  معنی : سرما و افسردگی و ناامیدی ٬ آهسته از نظر ها پنهان شد.

  نکته آرایه ای : دل سردی = کنایه از ناامیدی ٬ افسردگی ٬ متضاد دل گرمی

  با نسیمی که زندگی در اوست                                   باز چشم جوانه ای وا شد

  معنی : نسیم زندگی بخش ٬ دوباره جوانه ها و سبزه ها را شکوفا کرد.

  نکته آرایه ای : وا شدن چشم جوانه = تشخیص

  بر درختی شکوفه ای خندید                                         در کتابی بهار معنا شد

  معنی : شکوفه ی درخت همانند لبخندی باز شد و دوباره بهار ٬ جهان را زیبا کرد.

  کتاب در اینجا به معنی جهان است.

  نکته آرایه ای : خندیدن شکوفه = جان بخشی به اشیا /شکوفه و درخت و بهار =

  مراعات نظیر

  با بهاری که می رسد از راه                             سبز شو ٬ تازه شو ٬ بهاری شو

  معنی : به همراه فصل بهار ٬ شاداب و سرزنده شو و خودت را تغییر بده .

  مثل یک شاخه گل جوانه بزن                            مثل یک چشمه سار ٬ جاری شو

  معنی : همانند شاخه گل ٬ جوانه بزن و مانند چشمه ٬ زندگی را از سر بگیر و در

  تلاش و حرکت باش.

  نکته آرایه ای : مثل یک شاخه گل و مثل یک چشمه سار = تشبیه

  زندگی بر تو می زند لبخند                                     هست وقت شکفتنت امروز

  معنی : زندگی به تو می گوید که الآن وقت تلاش و شادابی و نشاط است .

  نکته آرایه ای : لبخند زدن زندگی = تشخیص

  بهتر از هر چه هست در دنیا                                      با خدا راز گفتنت امروز

  معنی : در دنیا بهترین چیز٬ مناجات و عبادت کردن خداوند است.

  پیام درس:

  صحبت مربوط به دوره ی نوجوانی است . دوره ای که خوشی ها و ناخوشی های بسیاری را به همراه دارد. ما نباید گاهی با بی حوصلگی ها و دل خوری ها این دوره را ناخوش آیند کنیم. باید در این دوره که دوره ی استقلال طلبی ٬ کنجکاوی و شوق یادگیری است ٬ نا آرام و بی قرار نشویم . اگر این دوره را با اندیشه ٬ فکر کردن و آگاهی همراه کنیم به شکوفایی و زیبایی خواهیم رسید.

  منبع مطلب : 3244.niloblog.com

  مدیر محترم سایت 3244.niloblog.com لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

  فارسی هفتم : درس 4 ، با بهاری که می رسد از راه

  با بهاری که می رسد از راه

  روشن و گرم و زندگی پرداز              آسمان مثل یک تبسم شد

  قافیه  : تبسم

  ردیف : شد

  یک جمله : آسمان مثل یک تبسم روشن و گرم و زندگی پرداز شد .

  آرایه ی ادبی : تشبیه آسمان به تبسم

  هر چه سرما وهر چه دل سردی         پر زد آهسته از نظر گم شد

  قافیه : گم

  ردیف : شد

  دو جمله :

  هر چه سرما وهر چه دل سردی پر زد   آهسته از نظر گم شد

  آرایه ی ادبی :

  جان بخشی ، پر زدن به سرما و دل سردی نسبت داده شده است .

  تکرار : هر چه

  بانسیمی که زندگی در اوست          باز چشم جوانه ای وا شد

  قافیه : وا

  ردیف : شد

  دو جمله :

  بانسیمی که زندگی در اوست   باز چشم جوانه ای وا شد

  آرایه ی ادبی :

  تشخیص : چشم داشتن به جوانه نسبت داده شده است .

   بردرختی شکوفه ای خندید             در کتابی بهار معنا شد

  قافیه : معنا

  ردیف : شد

  دو جمله :

   بردرختی شکوفه ای خندید   در کتابی بهار معنا شد

  آرایه ی ادبی :

  مراعات نظیر : درخت و شکوفه و بهار

  تشخیص : خنده را به شکوفه نسبت داده است .

   با بهاری که می رسد از راه             سبزشو،تازه شو،بهاری شو

  قافیه و ردیف ؟

  چند جمله :

  با بهاری که می رسد از راه   سبزشو، تازه شو،بهاری شو

  آرایه ی ادبی :

  تکرار : شو

  تشخیص : از راه رسیدن را به بهار نسبت داده است .

   مثل یک شاخه گل جوانه بزن          مثل یک چشمه سارجاری شو

  قافیه : جاری

  ردیف : شو

  دو جمله :

  مثل یک شاخه گل جوانه بزن  مثل یک چشمه سارجاری شو

  آرایه ی ادبی :

  تشبیه : تو ( انسان ) به شاخه گل

  تشبیه : تو ( انسان ) به چشمه سار 

  مراعات نظیر : شاخه و گل و جوانه

   زندگی برتو می زند لبخند               هست وقت شکفتنت امروز

  قافیه : شکفتنت

  ردیف : امروز

  دو جمله : 

  زندگی برتو می زند لبخند     هست وقت شکفتنت امروز

  تشخیص : لبخند زدن به زندگی نسبت داده شده است .

   بهتر از هر چه هست در دنیا               با خدا راز گفتنت امروز

  قافیه : گفتنت

  ردیف : امروز

  یک جمله :

  امروز با خدا راز گفتنت از هر چه در دنیا بهتر هست .

  زیبایی شکفتن

  بند دوم :

  نوجوانی دوره ای شبیه به رؤیا و زیبایی است :

  نوجوانی به رؤیا تشبیه شده است . 

   جویبار باصفا و زلال و گوارای زندگی :

  اضافۀ تشبیهی ، زندگی به جویبار تشبیه شده است .

  بند 4 : 

  علایق جمع علاقه

  بند 5 :

  این همه کتاب خوب و مطالب خواندنی ما را به سوی خود می خوانند :

  تشخیص ، به سوی خود خواندن ( دعوت کردن ) را که عملی انسانی

  است ، به کتاب نسبت داده است .

  کتاب پر راز و رمز آفرینش :

  اضافۀ تشبیهی ، آفرینش را به کتاب تشبیه کرده است . 

  حالا با این آلبالوهای خوش آب و رنگ گلویی تر کنید و

  بعد بروید سراغ دانش های ادبی و زبانی .

  دانش های زبانی و ادبی

  ساختمان  جمله : 1 - نهاد + مفعول + متمم + فعل خاص

                           2 - نهاد + مسند + فعل اسنادی

  در ساختمان هر دوی این جمله ها نهاد نقش مشترک است .

  نهاد صاحب خبر است ؛

  یعنی گروه اسمی که دربارۀ آن خبری بیان می شود .

  در جمله می توان ، با پرسش چه کسی یا چه چیزی + فعل ،

  نهاد را مشخص کرد .

    فعل خاص :

  فعلی است که انجام کار خاصی را نشان می دهد .مانند :

            رفتم – شسته ای – گفته بود – می خوریم -  بشویید –

                     خواهند دید 

   اما

  فعل اسنادی عملی را نشان نمی دهد ؛ بلکه در جمله کمک

  می کند که حالتی را به نهاد نسبت دهیم  مانند:

                است – بود - شد – گشت و گردید ( = شد )

  البته فعل های اسنادی ، تنها این پنج فعل نیستند و در

  دوره های بعدی با فعل های اسنادی بیشتری آشنا خواهید شد . 

  این فعل ها به هر زمانی بروند ( گذشته ، حال ، آینده ) ویا

  هر شخص و شماری که باشند همچنان فعل اسنادی هستند .

  مانند :

  شد ، شدم ، می شد ، شود ، می شود ف خواهد شد و ...

                                    

  در این جمله ها نهاد و نوع فعل مشخص شده اند . برای

  تعیین نقش گروه ها در جمله ابتدا فعل و نوع آن را مشخص

  می کنیم .

  گـلــی از باغـچـــه چـیـــــدم .

  چیدم که نشان دهندۀ عمل چیدن است ، فعل خاص است .

  تشخیص نهاد : چه کسی چید ؟

    من چیدم . پس ضمیر من که در جمله حذف شده است ،

  این جمله است .

  ( من را از رو ی شناسۀ م در فعل تشخیص دادیم . )

  گـلــی از باغـچـــه چـیـــــدم .  

                          فعل خاص

  درختِ کاجِ حیاطِ خانه یِ مادربزرگِ  سمانه ،تماشایی است

  است ، جزء پنج فعل اسنادی ( است - بود - شد - گشت - گردید ) است .

  چه چیزی تماشایی است ؟ درخت کاج حیاط خانۀ مادربزرگِ سمانه

                                                         نهاد

  در نظر داشته باشید که وقتی در یک گروه اسمی کسرۀ

  اضافه یعنی ـــِــ و جود داشته باشد ، نقش آن گروه اسمی

  ادامه دارد . همچنان که در این گروه نهادی ، پس از درخت

  ( که کسره دارد ) کاج ( که کسره دارد ) حیاط ( که کسره دارد )

  خانه ( که کسره دارد )  مادربزرگ ( که کسره دارد )  و سمانه ادامه دارد ( سمانه کسره

  ندارد ، پس بعد از آن دیگر نقش گروه نهادی ما ادامه ندارد . )

   

  حالا شما نهاد و نوع فعل را در جمله های زیر مشخص کنید . 

  - استقلال طلبی ، کنجکاوی ، شوق یادگیری و دانایی نوجوان را

     گاهی ناآرام جلوه می دهد .

  - نوجوانی تقریباً از یازده سالگی آغاز می شود .

  - این همه کتاب خوب و مطالب آموختنی ، ما را به سوی خود

      فرا می خواند .

  منبع مطلب : asemune7iha.blogfa.com

  مدیر محترم سایت asemune7iha.blogfa.com لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  پش پش 2 ماه قبل
  0

  خاک توی سرتون که نهاد های جمله را نگفتید😲😲🤤😤😠😠😠😠😠🤒😨

  مهدی 1 سال قبل
  -2

  نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  0
  پش پش 2 ماه قبل

  برو بینیم بابا

  برای ارسال نظر کلیک کنید